Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

L.V kitap kujüfaü Taksim Sergi Salonumuz Kültür Bakanımız Sayın İstemihan Talay'ın katılımıyla açılıyor. Hepinizi bekliyoruz. 17 Temmuz Salı saat 13.00 Cumhuriye kitap kulübû umuz yenilendi tna Salonu 'CKKCafe 4/1 Beyoğlu - istanbul 81 - 212 252 38 82 78. Y 1 L SAYI: 27674 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Stres atmanın Ozellıkle de gelişmış ulkelerde moda olan sağlık merkezleri gündelik yaşam sfresinden kurtulmak isteyenlere bırbırinden ilginç "rahatlama" olanakları sunuyor. Ne var ki programlara katılarak zındelığe kavuşanlar bır sure sonra kendilerıni eskisinden daha kotü hıssedıyorlar Malign melanom: Sıklığı ve önemi artan bir halk sağlığı sorunu Alternatif tıpla konvansiyonel tıp arasındaki köprü Güneş'e meydan okunmaz B u g ü n Cumhuriyet ' I e 14 TEMMUZ 2001 CUMARTESİ ir bedeli var Psikoloji, rekor kırabilir mi? Yarışma ve ınsan yığtnları sporcunun kaygılarını arîtrıp onun, hayranlarının beklentılerı altında ezılmesıne yol açabılır Bu yüzden antrenmanda ustün başarı gosteren bır sporcu, maç sırasında sureklı yanlışlar yapabılır Kımı sporcular baskı altında kendılerini daha rahaf hıssederler n i s t e m e y i u n u t m a y ı n IMF'ye ek niyet mektubundan: Programa sıkı sıkı bağlı kalınacaktır Tesliııı itf rafıÜcretlere büyük tırpan Niyet mektubunda "Kamu işçilerinin ortalama net ücretlerinin ilk sözleşme yılında 2.2'ye düşeceğini ve ikinci sözleşme yılında 2.3'e çıkacağını - tahmin ediyoruz. Sendikalar, toplu iş sözleşmesinin ilk 6 ayı için öngörülen ücret artışlan ödemelerinin 2002 yılının başında yapılmasına rıza göstermiştir" denildi. v Akaryakıt ve elektriğe zam Akaryakıt Tüketim Vergisi mayıs ve haziran aylannda belirlenenden daha fazla İ arttınldı ve yılın kalan kısmında da aylık en az TEFE artışı oranında arttınlacak. Elektrik ve doğalgaz fiyatlan planlanandan daha fazla arttınlacak. TEAŞ'ın ortalama elektrik satış fiyatı, kilovatsaat başına 4.5 cente ulaşacak biçimde yıl sonuna kadar kademeli olarak yükseltilecek. özel bankalara yaptırım Merkez Bankası'run bankalararası piyasalardan döviz olarak borç alıp vermekten kaçınacağı belirtilirken enflasyon hedefinin tehlikeye girmesi durumunda diğer hedeflerden vazgeçilebileceği ortaya konuldu. Mektupta, ek dış yardım kullanımıyla Hazine'nin iç borçlanma gereğinin geri ödemelerin altında tutulmasının beklendiği kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - IMF'ye sunulan ek niyet mektubunda, ikinci yanyıl için tü- ketıci fıyatlannda yüzde 18 artış beklendiği bıldinldı. Niyet mek- tubuyla ışçı ücretlennın 2001 yı- lında reel olarak azaltıldığı itiraf edilırken akaryakıt, elektnk ve doğalgaz gibi temel ürünlerin fi- yatlannda başlangıçta öngörüle- nin de üzerinde fiyat artışlanna gidileceğı bildirildi. Mektup, IMF ve Dünya Bankası'nın, ekonomi- nin dışında kamu yönetimi ve büt- çe yapılış bıçımini de denetim al- tına almaya çalıştığını ortaya ko- yuyor. IMF'ye sunulan 26 Haziran 2001 tanhlı 17maddelıkeknıyet mektubu, 8. gözden geçırmenın tamamlanmasının ardından açık- Iandı. Mektupta, programın uy- gulamasmda önemli ilerlemeler kaydedıldiğı, ilk sonuçlann umut verici olduğu belırtildi. Enflas- yon, büyüme ve cari işlemler den- gesine ıJişkin hedeflerin gerçek- leşmesınin beklendiği savunulan mektupta, "Güçlü dış finansman desteği ve açık bir üetişim politika- sının da yardımı ile programı ta- vizsiz bir şekikie uygulamak konu- sundaki taahhüdümûze sıkı sıkıya bağlı kalınacaktır" güvencesi ve- rildı. Mektupta, toplusözleşmeler sonucunda kamu işçilerinin reel ücretlennın azaltılacağı şöyle an- latıldı: "Kamu işçilerinin ortala- ma net ücretlerinin memur maaş- lanna oranının 2000 yılındaki 2.6'hk düzeyinden ilk sözleşme yı- lında 2.2'ye düşeceğini ve ikinci sözleşme yılında 23 'e çıkacağını tahmin ediyoruz. Sendikalar, top- lu iş sözleşmesinin ilk 6 ayı için ön- görülen ücret arüşlan ödemeleri- nin 2002 yıhnm başında yapılma- sına nza göstermiş olup, anlaşma 2001 yılıiçin reel ücrederde önem- li ölçüde bir azahşı içermektedirr Mektupta, özel sektörde ücret- lerin düşürülmesine yönelık ola- rak da Ekonomik ve Sosyal Kon- MArkasıSa. 19,SH3'te -- • FISCHER: FAİZ DÜŞMEZSE PROGRAM DEĞİŞİR • 19. sayfada • ÖZELLEŞTİRMELER SON ÇEYREKTE • 19. KRİZ BÜYÜTEÇ ALTINDA Türkiye nereye gidiyor? Cumhuriyet gazetesi, ekonomideki son gelişmelerte geiinen noktayı tartışmaya açtı. Türkiye ancak 228 milyar dolarla duze çıkabilecek. IMF politikaları, ıç ve dış borç sarmah, İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Hüsamettin Kavi, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Atilla Karaosmanoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birlıği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, gazetemiz köşe yazarları Prof. Dr. Türkel Minibaş, Prof. Dr. İzzettin Önder, Dr. Öztin Akgüç, Necati Doğru, Şükran Soner tarafından değeriendirildı. Pazartesi günü Cumhuriyet 'te... Dört yılda devriâlem # Iki Türk denizcisi Seda ve Cûneyt Güleray çifti, istanbul çıkışının ardından tüm Akdeniz'i geçerek Cebehtank Boğazı'ndan Atlas Okyanusu. Karayib Adalan, Panama Kanah, Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Süveyş Kanalı üzennden tekrar başlangıç noktasına dönecek. • Arka Sayfada Albümlerin anlamı var # Cazm efsanevi kadın isimleri Ella Fitzgerald, Carnen McRea, Sarah Vaughan'ın takipçisi Diaıne Reeves, müziğini dümanın dört bir yanndan melodilerie süsleyerek hem kendinin hemde caz müziğinin sınııîannı zorluyor. • 15. Sayfada Srtab'ffl g 4 r t a n f u l H a b e r | via- Rumelihisan, bu ys: ev sahipliği yapa- caş konser ve gösteri- \c serisinin ilkinde Seab Erener'i seven- İK;le buluşturdu. Yeni aİHmünün yanı sıra "jr Kadm", "Aldır- mDeliGönlüm" gibi seJen şarkılannı da se.;ndiren sanatçıya, seTcıler de hemen her şanda eşlik ettı. 2008'in ev sahibi Pekin 2008 Yaz Ofimpiyat Oyunlan'na ev sahipliği yapma hakkmı Pekin kazandL Aralannda tstanbul'un da bulunduğu 5 aday kentin dün Mosko\a'da sonlanan mücadetesinden galip çıkan Çin'in başkenti, olimpiyat düzenleyecek 2. Asya kenti unvanını yakaladı. tnsan haklan ihlali ve Tibet krizine karşın Toronto, Paris, İstanbul ve Osaka'yı geride bırakan Pekin, İ J mirvar nüfuslu Çin pazan ile bu ipi göğüsledL 1. turda 17 oy ahp 3. olan tstanbul ise ev sahibi ülkenin beürlendiği 2. turda 9oydakaldı. MSpor'da ^Ciftehavuzlar'a 22 beraat3 kişi yaşamını yitirmistl DHKPC üyesi Sabahat Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta'nın ölümüyle sonuçlanan Çıftehavuzlar operasyonu davasında "kasten adam öldürdüklen" gerekçesıyle yargılanan. Özel Harekât Daıresı Başkanvekılı îbrahim Şahin ve Susurluk'a adı kanşan Ayhan Çarkm'ın da aralannda bulunduğu 22 güvenlık görevlisi beraat ettı. KAYSERİ (Cumhuriyet) - DHKP-C üyesi Sabahat Kara- taş, Eda Yüksel ve Taşkın Us- ta'nın ölümüyle sonuçlanan Çif- tehavuzlar operasyonu davası, 9 yıl sonra Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. "Kasten adam öldürdüklerT ge- rekçesiyle yargılanan, eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili 1b- rahim Şahin ve Susurluk'a adı kanşan Ayhan Çarkın'ın da ara- lannda bulunduğu 22 güvenlik görevlisi beraat etti. Susurluk'un kayıp silahlany- la ilgili yargılamada geçen haf- ta beraat eden Özel Harekât Da- iresı Başkanvekili Îbrahim Şa- hin, 9 yıl önce katıldığı ve "yar- gısızinfaz" olarak tanımlanan bir operasyonla ilgili davada da suç- suz bulundu. MArkasıSa.l9,Sü.3'te İSRAIL 17 KIŞ1Y1 YARALADI Fîlistiıılilere büyük saldırı Hedef, kOruma birliği Zırhh birlikler ve • tanklann desteğindeki Israil askerlerinin El Halil'deki çeşitli yerlere düzenlediği şiddetli bombardıman sonucu, Yaser Arafat'ın koruma birliği Güç 17'ye bağlı 3 güvenlik görevlisi ve 14'ü sivil toplam 17 Filistinli yaralandı; üç Güç 17 karakolu da imha edildi. Ağlt hasar Var Karakollann çevresindeki , binalar ağu- hasar görürken Reuters muhabirleri, bir bağımsız radyo-televizyon binasının da vurulduğunu bildirdiler. Gece boyunca cankurtaran sirenleri duyuldu. Bombardıman yüzünden elektrikler de kesildi. • 11. Sayfada BELFAST İÇİN İÇİN KAYNIYOR Katoliklerin öfkesi: # Kuzey îrlanda'daki siyasi * krize çözüm bulmak için başlatılan görüşmelere, son olarak Belfast'ta patlak veren çatışmalann gölgesi düştü. Protestanlann geleneksel yürüyüşü yüzünden gergin günler yaşayan Kuzey Irlanda'mn başkenti Belfast'taki çatışmalarda yaklaşık 250 molotofkokteylinin kullanıldığı belirtildi. Son yıllann en şiddetli çatışmasında 113 polis memuru yaralandı. • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İçte Dışta Uyumsuz Tiirküler IMF ve Dünya Bankası paracıkları (yeni borçlanmı- zı) göndereceğini ilan ettikten sonra; yeni bir krize adım attığımızı öne süren söylemler henüz ortada yok. Amayeni bir krizin gelip çatmasını engellemeye ça- lışan "uyanlar" Telekom krizinin sona erdiği dakika- larda başladı. Son krizle başlayıp giderek daha da yoğunlaşaca- ğı anlaşılan tartışma konusu; hükümetle ilgili. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Ateş Böceği ışık saçıyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY # Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakn'nın, çocuklann özgüven sahibi olması ve aydınlanmasına katkıda bulunmak amacıyla başlattığı "Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimleri"ne bır yenısı daha eklendi. Türkiye Iş Bankası'yla ortaklaşa hazırlanan gezici öğrenim aracı, ilk durağı olan Sıvas'a gitmek üzere dün Istanbul'dan hareket etti. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfi Başkanı îbrahim Betil, gezici öğrenim birimleriyle bugüne kadar 150 bm çocuğa ulaştıklannı, hedeflerinin ise beş yıl içinde 1 milyon çocuğa eğitim vermek olduğunu söyledı. Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince de programın çocuklann bilgisayarla tanışmasını sağlayacağını söyledı. • 8. Sayfada Soldaki Gelişmeler Gidişmeler... Siyasetinfieralanında "sonbaharfallan" açılıyor. Ik- * tidardan muhalefete, parlamento içinden dışına par- . tilerin, siyasi hareketlerın hemen tümü, "şu aşamada seçim" istemiyor. Çunkü hazır değiller. Kimi yeni olu- şuyor, kimi kendisine yeni biçim veriyor, kimi küllerin- den doğmaya çalışıyor, kimi bölünerek çoğalmanın M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog