Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

fjjf Cumhurryet ^ ^ krtap kutübü Tlaksim Sergi Salonumuz etkinliklere açılıyor Davetlisiniz 17 Temmuz Salı saat 13.00 Cumhuri k * ^ krtap kuKjbü Reyonu • Okuma Salonu ernet Cafe • CKK Cafe Taksim Sergi Salonumuzda Istıkla! Cad Zambak Sk 4/1 Beyoğlu - Istanbul Tel 212 252 38 81 - 212 252 38 82 78. V I L SAYI: 27673 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR N A D İ (1945-1991) 13 TEMMUZ 2001 CUMA Dolarla faizin yükselişinde ve borsanın dibe vurmasında bir banka etkili oldu Yîııe yabaııeıoyıınuKüçük para hareketleri yönlendiriyor Yaşanan bunalımın yalnızca Arjantın'dekı geJışmelerle açıklanamavacağı, Türkiye'nin tamamen belirsizlik üzerine oturtulduğu \e mali sistemin oldukça zayıf olduğu bir ortamda yabancı bankaların çok küçük para hareketleriyle bile sistemi istedikleri gibi yönlendirebildiklerine dikkat çekiliyor. Yurtdışı piyasalarında. Türkıye'nın de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin tahv illennın satışa çıkanldığı, bu gelişme ve beklentilerin daha Arjantin'de piyasalar açılmadan Türkiye'de etkilerinın ortaya çıkmasına yol açtığı ifade ediliyor. Türkiye yeni bir kriz daha yaşayacak Programdaki enflasyon ve büyümenin yanı sıra faiz hedeflerinin tutturulamayacağının ortaya çıkması, mali yapıdaki zayıflık ve belirsizlik ortamında Türkiye'yi, daha önceki krizi atlatamamışken yeni bir krizle karşı karşıya bıraktı. Dolardaki yükseliş, halkın gelirlerinin her gün daha da çok erimesi ve Türkiye'dekı varlıklann çok daha ucuzlamasına neden oluyor. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bunalımlar sonrasında ülke varlıklannın ucuza kapatıldığı gerçeği karşısında, dolardaki yükselişin bu amaca da hizmet ettiği ortaya çıkıyor. 3.2 milyar dolar serbest bırakıldı 19. Suyfada Arjantin yine kemer sıkacak 112. Sayfada Yeni bir yaklaşım $art ' BOBSâ. •r;Dun * 9.122 Önceki 8.73O mi3. J* DOLAR f l .) 1 ZJf Dun i 1.328.000 I • Oncekı | 1.345OOO Sayfada IV;îf Dun i( 578.000 . || Önceki fl 597 000 J' AUTJJMj 1V).\\ Dun % Is11.47O.0O0 1 Önceki I 11 75O0O0 Koalisyonda sıkıntı varBaşbakan Yardımcısı Devlet Bahçelı'nın Devlet Bakanı Kemal Dervış'e cephe almasına tepkı gösteren ANAP kurmayları, bu tutumun "•hükümet sorumluluğuyla bağdaşmadığı" suçlamasııu yönelttı. MHP'nın, hükümette sürekiı bunalım yaşadığı Dervış ıle ılgılı bir araştırma yürüttüğü öğrenıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - IMF ıle Türkı>e arasındakı kredı bunalımı ne- denıyle hükümet ıçınde yaşanan sıkıntı da genışle>erek sürüyor Hükümetın pıyaşa- lara gü\en \ erememesının nedenını MHP olarak gösteren ANAP'lı kurmaylar. U- laştınna Bakanı Enis Öksüz'ün ıstıfa et- mesı gerektığinı savundular. Başbakan Yardımcısı Devlet BahçelTnin Devlet Ba- kanı Kemal Derviş'e cephe almasına tep- ki gösteren ANAP kurmayları. bu tutu- mun "hükümet sorumluluğuyla bağdaş- nıadığj" suçlamasını vönelttıler MHP'nın, hükümette sürekiı bunalım ya- M Arkası Sa. 19, Sü 3'te , . Bankalara Çİft yönlü klSkaç Bankaların yabancı bankalarla ortaklık kurma ya da yabancı bankalara satış sürecinde çift yönlü bir kıskaç izleniyor. Mali yapısı kötü olan bankalar, Bankacılık Düzenleme \e Denetleme Kurumu'na sermaye arttınmı. ıştırak satışı gibi taahhütlerini yerıne getiremezken yabancılarla pazarlık sırasında güçlerini her geçen gün daha da kaybediyorlar. Bankalarla ilgili fiyat pazarlıkları sırasında, "'Bak bunu kabul etmiyorsun. ama iki gün sonra fona devrolursa bu bankayı daha ucuza alırım" eğilimının oluştuğu belirtiliyor. • 13. Sayfada BM'NİN YOKSULLUK RAPORU Türkiye'de biri yerken biri bakar Eğİtİme dÜŞÜk pay Birleşmiş Milletler'in "In- sanı Gehşme Raporu'na göre, Türk nüfüsunun en yoksul yüzde 20'lık bölümü toplam tüketimden yüzde 5.8, en zengın yüzde 20'lık kesimi ıse yüz- de 47.7 pay alıyor. Gayri safi milli hasılasının yüz- de 2.2"sını eğitime ayıran Türkiye, Ermenistan'dan sonra bu alana en az pay aktaran ülke oldu. Kadın okumasa da olur 1975 yıimda ortaia- ma 57.9 olan ortalama ömür süresınin 2000 yılın- da 69'a yükseldıği kaydedildi. Türkiye'de tarlada doğum yapma oranının azaldığı belirtıldi. Kadın- lann okuma-yazma oranında büyük artış yaşandı- ğı vurgulandı ancak "Kadın okumasa da olur" an- layışının sürdüğüne dikkat çekildi. • 6. Sayfada BAŞBAKAN ECEVÎT: TÜTÜN ÜLKE EKONOMÎSÎNE YÜK • 6. Sayfada GAZİ DAVASINDAN ÇEKİLDİLER Avukatlar isyan etti Yargıtay kararlarına tepki Yargıtay m mahkûm edılen sanıklar lehine bozduğu Gazi davasına Trabzon'da yenıden başlandı. Müdahıl avukatlan Yargıtay'ın üst yargı organı olarak hukukun çağdaş standartlara ulaşmasında önemli göıevlerle karşı karşıya olduğunu anımsattılar. Avukatlar Yargıtay'ın. devlet görev lileıinin sanık olarak yargılandığı davalarda vermiş olduğu kararlann çağdaş hukuka uymadığını iddia ettiler. • 4. Sayfada HİZBULLAHÇILAR PANİK İÇİNDE Tatbikat gerçek oldu Terörist yaralı yakalandı Güvenhk güçlerinin Diyarbakır"da yaptığı tatbikat sıasında, bulunduğu otobüsten inip kaçmaya çalışan Şaban Elhatusaru adlı Hizbullahçı yaralı olarak yakalandı. Emniyet Müdürü, yakalanan kışinin "örgütün üst düzey yöneticilerinden biri dduğunun sanıldığını" söylerken Vali Serhadh. Elhatusaru'nun silahının 4 ayn olayda loülanıldığını açıkladı • 3. Sayfada Cazfestivali tesellioluyor 8.Uluslararası tstanbul Caz Festıvalf nde her gece tıkJırn tıklım dolu olan Harbıye Açıkhava Tıyatrosu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Babylon'da Nıck Cave, PJ Harvey, Omara Portuondo. Brad Melhdau. Kenny Baron, Regına Carter, Dianne Reeves ve Wayne Shorterdan sonra bu akşam Frank Sınatra Jr. & Woody Herman Orchestra ıle Elefthena Ananıtakf yı izleme olanağı bulacağız Yann akşamkı Salsa Gecesi'nde Oscar de Leon \ e Celıa Cruz'la sürecek olan festnalin coşkusu krize teselli oluyor. • 19. Sayfada 11 yaşındaki cocuk, hakaret suçlamasıyla yargılamyor • 3. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYlIREK Cürbüz Capan ijdianamesinde tartışma • 4. Sayjada Yürek Serinleten Haberler Dolar, borsa, pıyasa, ıçte dışta guven vermeyen hu- kumet soylemlerıyle ateşı yükselen ülkemızde; med- ya yurek serınletıcı haberlere yer verıyor. Orneğın, Yenılikçıler'ın kahvaltı masalannda yeni partıyle ılgılı verdığı bılgıler. O denlı bılgıler kı; hayret ne sozcük, ınsan ne dıye- ceğını şaşırıyor. . Yenılikçıler'ın bir başka dikkat çeken özellıği, dun- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Beyaz Enerji davası Bürokratııı evine hediye amerikan bar Maliyeti fazla değil Enerji Bakanhğf ndakı yolsuzluklara yönelik açılan "Beyaz Enerji" davası sürüyor. Tanık Kuyumcu. sanıklardan Gürsoy'un evine kendisinden habersız olarak marangozlannın amerikan bar yaptığını öne sürerken "Maliyeti de çok fazla değil" dedi. Yargıç Süreyya Gönül. dosyadaki eksiklerin gidenlmesine, sanıklann duruşmalardan vareste tutulmasma karar verildiğini açıklayarak duruşmayı erteledi. • 6. Sayfada Bergama dosyası öne alındı AIHM siyanür savuıınıası istedi Köylüyü sevindiren gelişme Bergamalıların, yargı kararlannın uygularunadığı gerekçesiyle 1999 yılında başvurduklan A\Tupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM), Türkiye'yi savunma vermeye çağırdı. Türkiye. davayı öncelikli dosyalar arasma alan AİHM'ye 30 Eylül'e kadar savunma verecek. • 8. Sayfada SÎYASİLERİN SlYANÜR TARTIŞMASI • *. Sayfada İsa'nın Aziz Pavlus'u 'bulundu' OZGEN ACAR ANKARA - Efes antık kentı yakınlarındakı Bülbül Dağı'nda üç yıl önce ortaya çıkarılan "Aziz Pavlus Ma- ğarası"nda İsa'nın havanle- nnden Aziz Pav-lus*un en es- kı resımlennden bın bulun- du Hırıstıyanlığınbaşlangıç donemıne aıt bu en eskı re- sımler arasında yer alan Az- iz Pavlus, Mer\em Ana ve AzizeTheoklia'nın portrele- rının onanmına başlandı Mağaranın yakm tanhe ka- dar Hınstıyanların kutsal hac yen olduğu belırlendı. Papalığın kutsadığı Mer- yem Ana Evı de Bülbül Da- ğı'nda bulunuyor. Dağın de- nızden yaklaşık 80 metre yükseklığındekı kuzey ya- macında 1906 yılında belir- lenen mağarada "Meryem Ana" ıle ılgılı olarak duvara "Saklı Tann Anası" ıçin kut- sal bir yer ve 1955'te "Paul hizmetkânnızın \ardımı..." adlı gıbılerden geç dönem- lerde yazılmış yazılar bulun- muştu. 100 vılı aşkın bir süredır Efeste kazı yapan Avustur- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te GUNDEM Ml STAFA BALBAY DenekrasL. 'Rası 'lerden demet yapa yapa dilerız bir gun de- mokrasıye de ulaşırız. Yakın zaman dılımı ıçınde, TBMM'de partı değışti- ren mılletvekıllerının gorunumune bakıp, "dönekrasi" dedık. 9O'lı yıllardan 2000'lere partı degıştıren mılletvekil- lerını lıstelesek satır yetmez. Tarıkattan sıyasete her şeyın devlet olanaklarını ele • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog