Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

^ * _ k j t a P k Taksinı Sergi Salonumuz etkınlıklere açılıyor Davetlisiniz 17 Temmuz Salı saat 13.00 Cumhuriyet • KitapRey-i *İnternet Taksim a Salonu Cafe lönumuzda Istıklal Cad Zlmbak SP"ÇfM Beyoglu - Istanbul Tel 2132523*01 21*252 38 82 78. ^YIL SAYI: 27672 / 400.000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 12 1 PERŞEMBE Edebiyatçı olq Memduh Şevket Esendal ssaaj /' llk hıkâyelerini ne zaman yazdığı kesın olarak bılınemeyen Memduh Şevket Esendal, modern oykuculuğumuzun kurucusu sayılır Esendal'ın tum yapıtian, Bılgı Yayınevı tarafından yayımlanmaya devam edıyor O/ku ve romanlarından sonra anıları ve kızına mektupları da yayımlandı Edebıyatımızın bu onemlı adını bır kez daha gundeme getırmek ıstedık B u g ü n C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n hep güncel 'Gerçeğin yalanına müptelayım!' Tıyatro ve sınema oyuncusu Nılufer Açıkalın, Bıçak Sırtı'ndan sonra ıkıncı oyku kıtabını da yayımladı "Çocuk Oyuncağı Değıl " Açıkalın'la oykulerını konuştuk stemeyi unutmayın Rektörden eleştiri Boğaziçi vakıf yardımına isyan etti • Rektör Tansal, vakıf ünıversıtelenne 12 tnlyonluk kaynak aynimasıru eleştırdı Tansal, bu paralarla kaliteh eğıtım veren iınıversıtelerden hoca transfer edıldığını ve paralann denetunsız harcandığını söyledı Haber Merkezi - Boğazı- çı Ünıversıtesı Rektoru Prof Dr Sabih Tansal. ko- laya kaçan, az yatırım ya- pan, ama rağbet gören vakıf ünıversıtelenne karşı olduk- lannı açıkladı. • Arkast Sa. 19,SiL3 'te Genel müdürlük TRT için rekor başvuru • TRT Genel Müdürlüğü ıçın başv uru sdresı tamamlandı Genel müdürlük ıçın çoğu TRT kökenlı 49 kışı başvuruda bulundu RTUK, 16 Temmuz'da 3 ısım belırleyerek hükumete sunacak • Yucel Yener'ın yenıden aday olduğu oğrenıldı Başvuranlar arasında Gazı Ünıversıtesı Iletışım Fakultesı Dekanı Prof Dr Alemdar Yalçın da bulunuyor • 5. Sayfada Altyapı çahşmaları Yenilikçiler Abant'a gidiyor • Yenilikçiler, Fethullahçı Gazetecıler \e Yazarlar Vakfı'nm davetı uzenne hafta sonu Abant'a gıdecekler Kurucular kurulunun çekırdek kadrosunu oluşturmak amacıyla ılk grup toplantısı bugün yapılıyor • Yenı oluşumda "4 eğılım" rahatsızlığı çıktı. Ankara Mılletvekıh Sanay, "Karma kadroyla ftkır hareketı yurumez Özal'ın dönemmdekı şartlar çok farklıydı" dedı. • 5. Sayfada Almanya TV'cinin yargı zaferi • A\Tupa Bırhğı (AB) Adalet Dıvanı, Turkıye'den çeşıtlı Avrupa ülkelenne renklı televızyon ıhraç eden ve kendılennı güm- rük vergısı odemeye zorla- yan AB Komısyonu'na karşı çıkan şırketlenn haklı olduğuna karar verdı • 19. Sayfada Özilhan, 3 ayda düzlüğe çıkılamayacağmı belirterek asıl soruna işaret etti: Güven lııuıalıııuÜlkenin en sıkıntılı dönemi TÜSÎAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye'nin, tarihinin en sıkıntılı dönemınden geçtığini söyledı. 30-40 yılın sorununu üç-dört ayda çözmenin mümkün olmadığını behrten Özilhan, "Siyasiler güven vermelidir. Türkıye güven sorunu yaşıyor" dedi. Özilhan, Telekom'un profesyonel bir yönetime kavuştuğunu, IMF'nin kredısınin de serbest bırakılacağına inandığını söyledi. Değişim artık kabul edllmeli Yaimzca yasa çıkarmanın yetmeyeceğmin altını çızen TÜSÎAD Başkanı Özilhan, "Çıkanlan kanunlann uygulanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Türkiye'de siyasilerin, işadamlarının ve kamuoyunun artık bu değişimi kabul edıp ona göre bakması gerekıyor. Siyasiler ekonomiden elini çekmeli, işadamlan devleti 'baba', olarak görmekten vazgeçmelidir" diye konuştu. • 9. Sayfada TARİŞBANK'TAN TEPKİ Haksızbk yapıldı # TARİŞ yönetıcılen, Tarişbank'ın fona dev- redılmesınde haksızlık yapıldığını savundu- lar Yönetıcıler, dretıcı lehine çalışan banka- nın, 2 yıl içinde 52 trilyon lıra sermaye arttı- nmı ve ödemesı gerçekleştırdığmı belırttıler. Bankaya, venlen sure dolmadan el konuldu- ğunu belırten yetkılıler, 20 tnlyon lıra daha sermaye arttırımı öngörüldüğünü, bu sürenin de dün sona erdığını söyledıler • 12. Sayfada DÖVİZ YÜKSELDİ Borsa fren tutmuyor 0 Borsa yüzde 7 81'lık kayıpla 8 bın 730 puan- dankapandı Hazıne'nınborçlanmafaızlen yüzde 112'lere tırmandı Arjantın'ın borçlannı ödeye- meyeceğıne yönelık beklentıler ve dolara talebın sürmesı pıyasalan çalkaladı • 12. Sayfada Dun 7SO OOO Oncekı 11 320 000 ÖKSÜZ, BASINI SUÇLADI Hatamdan dönerim # Telekom knzinın odağında yer alan Öksüz, gazetecılenn "Yanlış adım attığmızı düşünü- yor musunuz" sorusuna "Herkes hata yapar. Hatamdan dönerim. Efelık oradaysa, mertlık hatadan dönmektır" dedı. Ecevıt'ın sağhğına yönelık spekülasyonlann basın tarafından çı- kanldığı suçlamasında bulunan Öksüz, "Sa- yın Başbakan turp gıbı, Onu bıle öldürdünüz Daha ne ıstıyorsunuz?" dedı. • 9. Sayfada İsraiL, uhıslararasıtopluluğun uyanlanna karşın Fitistin topraklarındaki evleriyıkmayısürdürûyor. (REUTERS) # Israıl Iç Guvenlık Bakanı Uzı Landau, Yaser Arafat'ı, Yahudi öldürmeyı bir "ulusal eğlence halme getırmekle" suçladı. Arap Bırlıği'nın yenı sözcüsü Hanan Aşravı, Şaron'un Filıstmlılen ortadan kaldırma polıtıkası izledığını söyledı. Aşravı, "îsraıl açıkça savaş ılan etmediyse de önceden tasarlanmış cmayetler, ev yıkımları ve etnık temızlıkle gündelık bır savaş yurutüyor" dedı • 10. Sayfada FiUstin 'de yinegözyaşı Erivan'la 'barışma' çabaları # Türkıye ıle Ermenıstan arasındakı sorunlann aşılabılmesı ıçın taraflar arasında ortak bır anlayışın geliştınlmesıne yönelık kurulan Banşma Komısyonu'nun çabaları eylül sonlannda yapılacak 2. toplantyla ıvme kazanacak. • 10. Sayfada Bosna 8 binkişi için ağladı # Ikıncı Dünya Savaşı'ndan sonrakı en büyük katlıamda ölen 8 bın kışı anıldı. Bosna savaşı sırasmda, 11 Temmuz 1995'te öldürülen Boşnaklar ıçın yapılan anma törenınde, kurbanlar ıçın anıt dıkıldı. • //. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Plan Buysa, Ister Ister! IMF sorununda geçen hafta sonu başlayan yumu- şama... Fazılet'ten doğma (ya da doğacak olan) ıkı ye- nı yavrunun bugunu ve yannıyla ılgılı beklentıler.. hem guncellığını koruyor hem de ara sıra gundeme gıren kımı onemlı konuların uzenne ortu çekıyor. IMF ıle hukumet arasındakı sorunun geçen cuma gununden sonra hararetını yıtıreceğını ve ıkı tarafı da MArkasıSa.l9,Sü.l'de Makinelerin yaşadığı müze • Rahmı M Koç Muzesı'nın yenı bolümu çok sayıda davetlının katıldığı bır torenle açıldı Müzede. sanayı ürünlennın nasıl gelıştığını gosterebılecek çok sayıda onjınal ve çalışır durumdakı eser sergılenı>or • Arka Sayfada Erkekler de korunacak # Ingılız bılım adamlan, den altına yerleştınlen ve üç yıl boyunca koruma sağlayan yenı bır doğum kontrol yöntemı gelıştırdıklennı açıkladılar Denemelenn sürdüğünü belırten uzmanlar sonuçlann 2001 sonunda alınabıleceğını söyledıler. • Arka Sayfada Deprem tartışması # Erzurum'dakı sarsıntı, Kandıllı Rasathanesı ıle Atatürk Ünıversıtesı'nı karşı karşıya getırdı. Kandıllı Rasathanesı, büyüklüğü 5 4 olarak bıldınrken Ataturk Ünıversıtesı Deprem Araştırma Merkezi ıse rakamı 4.4 olarak açıkladı. • 3. Sayfada tLK DAVAY1 KAZ\NDILAR - Bedriye Gürkan ve Özcan Çamur'a göre Vatağanlılar en kısa zamanda kenti terketmelL Zehir santralı dize getirildi ihlali Yatağan Termık Santralı"na karşı açılan ve TEAŞ'ın '500 mılyon lıra tazmınat ödemesı' karanyla sonuçlanan davanm kahramanlan Gürkan ve Çamur, "Anayasa, 'Herkes sağlıklı ve dengelı bır çevrede yaşama hakkına sahıptır' dıyor Yatağan'da bu anayasal hükumlere rağmen santralın faalıyetının bıle bıle sürdürülmesı kışılık haklanmızın ağır bır ıhlalı nıtelığmdeydı" dedıler OZCANOZGUR MUĞLA - Yatağan Ter- mık Santrah'na karşı ılk kez açılan ve TEAŞ'ın da- vacılara '500 mihon lira tazminat ödemesi" kara- nyla sonuçlanan davanın Yargıtay'da da onaylan- ması umutla beklenıyor Aslıye Hukuk Mahkeme- sı'nın verdığı karan tari- hi' olarak nıtelendıren da- vacı Dr Bedriye Gür- kan'a göre Yatağanhlar mumkün olan en kısa za- manda kentı terk etmelı Dığer davacı Özcan Ça- mur ıse "İnsan sağlığı pa- ra ile ölçülmüyor. 500 mil- yon değil, 500 miKar ka- zansak neye yarar" dıyor Dr Gürkan, dava açmak ıçın neden bu kadar bekle- dıklerı sorusunu şöyle ya- nıtladı "Eşim hukukçu. MArkasıSa.l9,Sü.8'de 'ARACISIZ YAZIŞMA YAPILMASIN^ Bakan Türk'ten savcılara uyan Kurallara uyulmuyor' Adalet Bakanı Türk, yanlış anlamalara neden olduğu gerekçesıyle savcılan, adlı ve ıdan ışlemlerde başsavcılıklan, dığer yazışmalarda da bakanlığı aracı kıhnaksızm doğrudan yazışma yapmamalan konusunda uyardı Türk, ölüm orucu eylemlennın anlamsız olduğunu ve istemlenn kabul edilemeyeceğını söyledı. • 4. Sayfada GAZİ DAVASI SİL BAŞTAN • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erbakan a Destek Suresi... Necmettin Erbakan' la Recep Tayyip Erdoğan arasında kızışan partı kurma yarışı ılgınç zıtlıkları da gun ışığına çıkanyor Herıkıtarafda"ad//duzen", "is- lam dınan" gıbı propaganda malzemelerını bıraktı, kendılennce lıberalızme ve Batı'ya donuk soylemle- re ağıriık vermeye başladı. Yine ıkı taraf da bunu ya- parken "Sakın yanlış değerlendmlmesın, çızgımız- den ödun vermıyoruz" demeyı de ıhmal etmıyor • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog