Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı U p 1 a ı ı YJVŞAMINİKİUCU ÜmitOtan Ç ğ Pazartma A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (S4334) Caçaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Çağ Pazarlama A (34334) Cağaloğlu-lstâTttojl J. YIL SAYI 27661 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (Î945-J997J 1TEMWH>j2 S ı v a s k a t l i a m ı n ı n 8 . y ı l ı Unutma, umıttıırma/ Umarım yıkılır şu kanb Sıvas Pir Sultan, kendisinin ve beş asır sonra torunlanmn başına geleceğini sezmişçesine çağlar öncesinden ah etmişti Sıvas'a: "Allah'ı seversen kâtip böyle yaz; umarım yıkılır şu kanlı Sıvas." / 'Daha kaç Madımak gerek?* Ozanlar diyan Sıvas, ne yakılsın ne de yıkılsın. Ancak Sıvas katliamı çağlar boyu unutulmasın. Irticayı dizginlemek için alınan her önleme "demokratlığın!" gereği tavır alan sÖzde aydınlara sorası geliyor insanın: "Irtica tehlikesini görmeniz için daha kaç Madımak gerek?" / Beyaz tenli zenci Beni en çok yaralayan, 2 Temmuz'un bütün yükünden ve yaşadıklanmdan çok, ne dediğinin farkında olmayan, düşünmeden akıllanna her geleni tuttuklan köşe başlannda milyonlara satan, bizdendir sandığımız aymaz aydınlardır. / Bir daha yaşanmasm O güne dek aklı başında sandığım pek çok gazeteci ve yazann da sonraki günlerinde "Evet ama, Aziz Nesin de... Hele hele Sıvas'ta..." sözcüklerini yazılannın bir yerine sıkıştırarak kimin, nerede, nasıl konuşabileceğine dair önerilerde bulunmaya kalkışmalannı da unutmayın! Avrupa *Birliği Yeni gündem ayılar'ın ienetimi 6 AB'ye aday ulkelenn çevre bakanlanyla düzenlenen gezıde "ayılar" uzenne sohbet yapacağım aklıma gelmemıştı. Masa arkadaşlanm 29 muzakere dosyasından 22'sını kapatan Slo\enya'nın Çevre Bakanı Janez Kopaç ıle yardımcısı Marko S*3kar "En buyuk çevre sorunumuz ayılar! Sızın en önemlı sorununuz çevre değıl, ınsan haklan" dedı Mınık Balkan ulkelennden de ınsan haklan dersı almaya başlayacaöız bundan boyle MLGÜN COOtAHOĞLirnuihabeH • 8. Sayfada Miloşeviç 'in teslimi Siyasi kriz aşılmaya çalışılıyor # Mıloşe\ıç'ınteslım edılmesının ardmdan dun Brûkserde düzenlenen malı yardım konferansmda 1 mılyar 280 mılyon dolar yardım sözü alınca cesaretlenen reformcular, knzın atlatılacağına ve tepkılenn soneceğıne ınanıyor • 11. Sayfada KAF gözaltında Deprem işbirliği . # Türk. Amenkan, Yunan ve Italyan araştırma kuruluşlan, Kuzey Anadolu Fay (KAF) hathndakı deprem nskını belırlemek amacıyla işbırlığı>apacak "Ege Deprem Projesı" adlı gınşımle ılgılı stratejı 1 ay sonra Selamk'te belırlenecek • 3. Sayfada CESETLERDE İŞKENCE IZİ • 5. Sayfada EKONOMI DARALIYOR • 13. Savfada BİLİM KANSERİN IÇtNE GİRDÎ U Arka Savfada SAY1SAL LOTO'YU 6KİŞİTUTTURDU • 19. Savfada Zeynep Oral, Zeynep Altıok ve Miyase İlknur'un yazıları Pazartesi Cumhuriyet'te. Ecevit; zam, yoksulluk, işsizlik getiren programı Türkiye'ye dayatan IMF'ye teşekkür etti: Dış yanhına nıiııııpttarızEceVİt'İn İtirafI Başbakan Ecevit, Turkıye'mn geleceğının, yapısal reformlar adı altında uluslararası kuruluşlar ve gelışmış ülkelerin ısteklen doğrultusunda şekıllendınldığım ıtıraf ettı. Ecevit, IMF, Dünya Bankası ve G-7'lenn Türkıye'den beklentılerının eksıksız ve zamanında yenne getınldığını söyledı. Dış yardım ıçın şûkranlannı sunan Ecevit, "Bu yardımı fazlasıyla hak ettığımıze ınanıyoruz" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalısyon partılennın hderlen, gûn- demı "kriz yasalanyla" dolan yasa- ma yılının ardından, gelecek doneme ılışkın beklentılerı masaya yatırdılar Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye'ye borç veren IMF, Dünya Bankası ve G-7'lenn bütün beklentılennm kar- şılandığını belrrterek "Hükümetimi- zin bu olumlu davranışımn karşıhğı olarak IMF ve Düma Bankası, Tür- kiye'ye 18 miryar dolara yaklaşan bir dış kaynak sağlanuşlardır. Bunu her zaman şükranla belirtiyoruz ve bu yardunı fazlasıyla hak ettiğimize de inanıyoruz" dıye konuştu. Ecevit, anayasa değışıklığının 17 Eylül'e ka- dar toplum kesımlennce tartışılaca- ğını vurguladı Koalısyonu oluşturan partılenn lı- derlen, Başbakanük'ta basın toplan- tısı düzenleyerek ıkı bunahm dalga- smın ardından gelınen noktayı de- ğerlendırdıler. Hükümet ıle TB- MM'nm gece gündüz çok hızlı çalış- tığmı vurgulayan Başbakan, "IMF ve Dünya Bankası'nın hükümetimiz- den, Türkıve aen bütün bekientileri eksiksiz olarak ve zamanında karşt- lanrmşür. Bu arada G-7'lerin de bü- tün bekientileri karşılanmıştır" dıye konuştu. Hükümet çahşmalan sürecmde ya- şanan tartışmalann doğal karşılan- masmı ısteyen Ecevit, bunun demok- rasınm gereğı olduğunu söyledı Tar- tışmalan basının aşın büyüttuğunü M Arkası Sa. 19, Sü.3'U DERVÎŞ: ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 57 • 19. Sayfada CHP KURULTAYINDA GERGÎNLlK BaykaTın gel çağrısı4 sağa' # Kurultay öncesinde, partıden ıstifa edenlere bir çağn yapıp yapmayacağı merakla beklenen Baykal, beklentılen boşa çıkardı. Baykal, çağnsını sağ kesımlerden CHP'ye gelmek ısteyenlere dönük olarak yaptı. # Baykal yönetimını ağır bir dılle eleştıren Günay, Konya Selçuk Ünıversıtesı'nın Türk-lslam sentezci eskı rektörüne göstenlen hoşgörünün, partıye yıllarca emek verenlere göstenlmedığıru söyledı. • Genel Başkan'a PM'de 12 kişılık kontenjan tanınmasına ılışkın tüzük önensi sert tartışmalann yaşanmasına neden oldu. Önen 'oldubittiye' getvnlerek kabul edıldı. Genel başkanlık ve PM seçımı bugün yapılacak. • 9. Sayfada SALONDA KÜRTÇE PANKART: Oğlum Baykal başbakan olacak # Emmönü Ilçe Örgütü'nün "Baykal, Turkıye'mn CHP'ye ıhtıyacı var. Sızin de CHP'den gıdenlere ıhtıyacınız var" pankartı dıkkatı çektı. Brr Kürt kadını tarafından taşınan "Lavımın Baykal, bı başbakan (Oğlum Baykal başbakan olacak)" ve Dıyarbakır 11 Örgütü'nün "Sıkıyönetımde doğduk, olağanüstü halde büyüdük, yeter artık demokrası ıstıyoruz" pankartlan da ılgı çektı. • 9. Sayfada CHP GUTNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ya Hangi Konulara Gireceğiz? Gazete, Başbakan'ın yanıtladığı sorulan okuyucu- ya "Gordunuz, sonuçta uzlaşıyoruz" başlığıyla sun- du. Oysa başlık "O konulara gınveyelım" olmalıydı Başbakan'la soyleşıyı yapan ve yazan Sedat Er- M ArkasıS(L 19, Sil l'de Dansın mimarı TürJdye 'de Oscar'h dansçı Paul Tavior'm grubu Paul Taylor Dance Company 16 Temmuz'da Broadnay'den geliyor. Grup 18-20^-21-22 Temnıuz tarihlerinde Enka Açıkhava Tryatrosu'nda tstanbullu sanatseveriere 'Pizzola Caldera', 'Arabesk' ve 'Cotnpany B' adlı danslanm sunacak. • 15. Sayfada \ Aziz Yddınm'a koşubıız destek Fenerbahçe Kulubu Olağanusru Genel Kurulu Acıbadem Istek Vakfı'nda başladı Tek aday Aziz Yıldınm, uyelerden buyuk destek gordu Proje ve çalışmalarla ılgılı bılgı veren Yıldınm, F Bahçe Stadı'nda UEFA Kupası fınalı sozu aldıklanru açıkladı Yıldınm'ın yönetım kuruluna yenı ısımler alması beklenıyor F Bahçe'de oylama bugun yapılacak MSpor'da Bir zamanlar zirve onıındu • 195O'hvel96O'hyıllar, eğlence dünyası ve Türk sıneması açısından en venmlı dönemmı yaşadı 50'h, 60'h ve 7O'lı yıllarda hem sahnede hem de sınemada zıryede kalan bir ad vardı belleklerde Özcan Tekgul Bu ad, bugun yaşı 40'ın üzermde, kadın olsun, erkek olsun tum Turkıye vatandaşlannın belleklennde yer etmıştır B 7. Sayfada kadınların ülkesi Prof.Dr. Culen Aktaş, bir fızıkçı. Mesleğını bir duşunce sıstemı olarak tanımlıyor Türkiye'de bılım kadını sayısının ABD've, Avrupa'ya parmak ısırttığını soyluyor Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Yazın müziğin tadı başkadır 6-21 Temmuz arasında gerçekleşecek t'estıvale bu yıl, içlerınde Nıck Cave, Stıng, Pj Harvey, Brooklyn Funk Essentials ve Laço Tayfa, Brad Melhdau, VVayne Shorter, Frank Sinatra Jr.'ın da bulunduğu 190'm uzerınde yerh ve yabancı muzisyen ile toplam 28 topluluk katılacak 15. Sayfa'da... GUNDEM MUSTAFA BALBAY İçe Dönük CHP Kurultayı.. Sıyası partı kurultaylarında gazetecıler açısından bınncı zoriuk, salona gırmektır Gonulden partıye bağ- lı kışılerın davetıyesız gırış arayışı delegenın taraftar sokma yarışına karışır. Genel merkezın blok olarak yerleştırmek ıstedığı kadrolarla guvenhk guçlerı dala- şır... CHP'nın dun başlayan 29 olağan kurultayında so- zunu ertığımız geleneksel zoriuklar yoktu • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog