Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p i a r ı AĞLAMAK VE GÜLMEK İlhan Selçuk Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel ( 2 1 2 ) * 4 * 96 Cumhu rCumhuriyet | lc ı t a p 1 a r ı ZtVERBEY KÖŞKÜ İlhan Selçuk Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27638 / 400. KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi: N A D İ R NADİ (7945-/997) 8 HAZİRAN 2001 CUMA C U M H U R CAUP UMALI SOYUMEZOC1.U YokEdilraek lstenen Millet I N K Ü L T Ü R H l Z M E T l GALİP KEMALİ SÖYLEMEZOĞLU EDİLMEK İSTENEN MİLLET Bu kitap bır çığlık! Osmanlı Devleti temsilcilerinin 10 Ağustos 1920'de inanılmaz bir boyuneğiş ve duygusuzlukla imzaladıkları Sevr Antlaşması'na birTurk buyukelçisinin karşı çıkışı... Sevr'de işlenen cinayetin, bir ulusun nasıl yok edilmek istendiğinin belgesel anlatısı... Bugün Cumhuriyet le birlikte... Bir ölünün elleriyle yaşamak C Anadolu'nun ilk süpergücü: Hititler {, Herşeye rağmen seks yine de en zevkli uğraş... C İnsanlarda göçmenliğin tarihçesi... C Etkileşimli iletişim teknolojisi... 4* Devlet üniversitelerindeki erozyon hakkında... C Kendi dokunu kendin uret! 4* Bush'un enerji açığı Yarın Cumhuriyet le birlikte... Özince kamu bankalarını savundu: Ulusal bankacılık zoııuılu # Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, ulusal bankacılığa ihtiyaç olduğunu söyledi. Özince, Ziraat Bankasf nın 1960'lardaki füze şeklindeki kumbarasını çantasından çıkararak Ziraat'ın yalnızca bankacıhğa değil Türkiye'ye bir ruh verdiğini belirtti. Özince, "Şimdi bu ruh olmadan bankacılığm düzeleceğine inarunadığım için kamunun buradaki sorumluluğunun katiyen bitmediğini düşünüyorum" dedi. • 13. Sayfada . j^* SEZER'DEN TANTAN'A DOLAYLIDESTEK: Yolsuzhıldar sona ermeli ToplUmun Ortak İSte§i Cumhurbaşkaru Sezer, Türk toplumunun, yaşadığı olumsuzluklardan edindiği kötü deneyımle, daha mutlu bir Türkiye isteğini ortak ve yüksek bir sesle dile getırdiğini söyledi. Sezer, "Toplumsal yozlaşma ve çöküntüye neden olan bu hastahktan kurtulmak; etik değerleri yüksek yurttaşlar yetiştirmek ve yönetimi saydamlaştırmakla olanaklıdır. Bu anlayışla, olaylann üzenne kararlıhkla gidilmeli, devlet ile halk bu konuda ışbirliği yapmalıdır" dedi. • 5. Sayfada Emekçiye yine cop # Mechs'te görüşmelen başlayan Kamu Görevhlen Sendıkalan Kanun Tasansı'nın gerı çekilmesını ısteyen KESK'e üye bmlerce çalışan, düzenledıklen eylemlerde cop ve gaz bombalanyla karşılaştı. # Ankara'da 20 memur yaralanırken 3 kışı de gözaltına alındı. Mersın'de ıse 6 polıs, 8 eylemcı yaralandı. 25 kişi de gözaltına alındı. KESK Istanbul. Bursa. Adana, Çanakkale. Samsun, Kocaeh ve Antalya'da da oturma eylemlen yaptı. • 9. Sayfada Abanoz da ayrıldı Istanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, kendisini bu göreve getiren Tantan'ın istifa etmesinin ardvndan görevden aynldı. Abanoz'un bir süre önce, "TantanTa geldim, onunla giderim" dediği basına yansımıştı. B 4. Sayfada HASAN ÖZDEMÎR YÎNE İSTANBUL'DA • 4. Sayfada StYASİLER REFORMLARA DÎRENÎYOR • 5. Sayfada Haberlerin yayımına büyük kısıtlama geliyor, basm cezalan bin kat artacak sansıırEn düşük ceza 10 mllyar Basm Yasası'nda yer alan cezalar en az bin kat arttırılıyor. Basın yoluyla işlenen suçlarda uygulanacak en düşük para cezası 10 mılyar lıra. Yasayla frekans planlama yetkısı RTÜK'ün elinden alınıyor. RTÜK üyelerl bellrlenecek RTÜK üyeleruün tamamını seçme yetkısı de TBMM'nin elinden alınıyor. RTÜK, TBMM'nin seçeceği 5, Bakanlar Kurulu'nun atayacağı 4 üyeden oluşacak. Intenıet ortamındakı yayınlar da süreli yayınlar gibi değerlendinlecek. RTÜK BAŞKANI KAYIŞ: Medya dünyası felç olacak • RTÜK Başkanı Nuri Kayış. yenı RTÜK Yasasf nın medya dünyasını felç edeceğıni belirterek "Yasa, bağımsız medya kuruluşlannı ortadan kaldıracak, holding medyasını güçlendirecek" dedi. • 8. Sayfada TBMM'DE TARTIŞMA Özgürlüklere sınırlama • ANAP'h Ertuğrul Yalçınbayır, TBMM'de yasanra son oylamasmdan önce ANAP, DSP ve MHP"hlere "Burada olunüu oy verebılirsinız, ama rahat uyuyacak mısınız" diye sordu. • 8. Sayfada tNTERNETE KISITLAMA tşin içinden çıkılamaz # Internete de ceza getiren RTÜK Yasası'natepki geldi. tnternet Teknolojileri Demeği Başkanı Mustafa Akgül, "Yasa çahşmayacak ve işin içinden çıkılmayacak. Yurttaşa işkence edüecek" dedi. • 8. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Medya patronlannın baskı- sıyla gündeme getinlen RTÜK Yasası değışikliğı, koalisyon li- derlerinin zorlamasıyla dün saba- ha karşı TBMM Genel Kuru- lu'ndan geçırildi. Medyadakı hıs- se oranlanna ilışkın genış esnek- lik sonucu "tekeUeşmeye neden olacağı" gerekçesiyle eleştırilen yasa, medya sahiplerinin devlet ihalelenne gırmelerine ilişkin ya- sağı da kaldınyor. Basın Yasa- sı'ndaki ceza miktarlan en az bin kat arttırılıyor. Yasanın anayasaya aykınlık ıçerdıği konusundaki savlar ne- denıyle gözler Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e çevrildi. Cumhurbaşkanı, yasayı yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye gönderebıleceği gibı, onaylayıp Anayasa Mahkemesi'ne dava ac- ma yetkısıne de sahip bulunuyor. Yasa, Cumhurbaşkanı tarafın- dan onaylanması durumunda Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Muhale- fet partilerinin yoğun tepkısı ne- denıyle birkaç haftadan ben sü- rüncemede kalan yasanm Mec- lis'ten geçmesi ıçm hderler dev- reye gırdi. Koalisyon partilennin liderle- ri, önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardmdan ka- bine üyelerini yanlanna alarak Meclis'e geldiler. îlk oylamalar- da ulaşılamayan karar yetersayı- sı sorunu, liderlerin genel kurula girmesinin ardmdan DSP, MHP ve ANAP milletvekillerinin katı- lımıyla aşıldı. UArkasıSa.8,SiL2'de Ingiltereife Işçi Partisi Iran'da öğrencicığırhğı# Iran'da Hatemi'nin, bugünkû seçimler sonunda ikinci dönem cumhurbaşkanlığına seçilmesi kesin. Ancak önemli olan, alacağı oy oranı. Geçen 4 yılda mollalardan dönen adımlann yaşama geçebilmesi için Hatemi'nin yüksek bir oy oranı elde etmesi gerekiyor. Ingiltere'de tşçi Partisi lehine 15-17 puan fark gösteren son kamuoyu yoklamalan, katılım oranının düşük olmasına yol açtı. Tony Blair ise halkı, bu sonuçlan bahane olarak kullanmayıp oy atmalan için uyardı. UlOve 11. Sayfaiarda Alanya Almanya oldu Tiryakiye rekor tazminat MArka Sayfada Alpay 3gole sevinemedi Spor'da Kırmızı kalem soruşturması • 3. Sayfada NASA Uşak'a geliyor GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sopumlu mu? Işte: "Temiz toplum sımges/ üçlûden Sezer, Temizel ve Tantan'dan bır tek Cumhurbaşkanı kaldı" diyor Cum- huriyet dunkü maiKetinde. Bugun, bu yarg*ı derinine inerek irdelemek gerekmi- yor mu? Temiz toplum sımgelerinı kımlenn, hangi oyunlarla bir bir temızlediğtnin altırıı çizerek anlatmak bır görev değil mi bugün? . " •*- ; MArkasıSo. 19,Sü.l'de Ölü bebelder kobay oldu • Avustralya'da 1957'den 1978'e kadar, insanlardakı "stronsiyum 90" izotopunun radyoaktivite düzeyini ölçmek ıçm yürütülen bır programda yaklaşık 6 bin ölü doğan bebeğın kullanıldığı belırtildı. Bebeklerden ahnan kemık örneklerirun, hükümetin nükleer calışma programı çerçevesinde ABD ve Ingıltere'ye gönderildıği bildırildi. • 19. Sayfada BoğazLarda yeııi tehdit /l # Her yıl milyonlarca ton petrol ; * geçişinin yapıldığı ve çok sayıda kazanın yaşandığı boğazlar, şimdı de nükleer atık tehdidiyle karşı karşıya. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı'dan nükleer atıklann getirilerek Rusya topraklannda gömülmesıyle ilgili yasaya onay vermesı durumunda muhtemel güzergâhlar arasında boğazlar da bulunuyor. I 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY G-iıçlu Ziyaretl Bugun gündeme, zaman sırasına göre üç ziyareti alalırrv. 1 - ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in An- kara ve Incirlik'e gettşi. 2- Genelkunmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıv- nkoğlu'nun Çin'e gidişi. 3- Rusya Dışişleri Bakanı Igor Ivanov'un Ankara ve Istanbul gezisı. UArkasıSa.l9,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog