Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7HA2İBAN 2001 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Sahalarda ter döken iinlü sporculann babaları da aynı yoldan geçmişti Basketbolda 'ailey fotoğrafiLEVEİVTYUCELMAN Basketbol sahalannda mucadele eden pek çok yıldız ısmın aslında aıleden bu sporan ıçınde olduğunu bılıyor muydu- nuz 9 Basketbola yıllanıu vermış, şam- pıyonluklaryaşamış başanyı paylaşmış pek çok ısım şımdı hafıf gobeklen (hep- sı olmasa da) kırlaşmış >a da dokulmuş saçlanyla trubunden ızlıvorlar "doğuş- tan basketbokuı" oğullannı gururla A- ma zamanında ne buyuk ışler başanp en buyuk kupalan hav aya kaldırsalar da ar- tık onlann tek bır ortak adı \ar "Eski basketboku" Baba'dan oğula geçen basketbolcu mesleğını surdurenlen so- rarsanız ılk akla gelenı şuphesız Harun Erdenay-Kemal Erdenav olur 80"lı yıl- Finalde 2-2'lik eşitlik Ülker'de yüzler gülüyorSpor Servisi - Basketbol Erkekler play-off fınal sensı 2 maçında, Efes Pılsen'ı 86-84 venen \e sende durumu 2-2 vapan Ulker'de yüzler guluyor Ulker Menajen Lutfi Anboğan final sensınde takımlann gucu kadar oyunculann psıkolojık durumlannın da onemlı olduğunu ıfede ederek "Skor ne olursa olsun onemli olan final serisinde maçları kazanmak ve bedefe ulaşmaktır. Saha avantajı bize geçti ve bunu kullanmak istıyoruz" dedı Efes'ln aklı son topta 3 5 aydır lıgde ılk kez yenılen Efes Pılsen'de ıse rakıp karşısında saha a\antajını yıtırmenın uzuntusu yaşanıyor Menajer Engin Özerhun, Ulker karşısında son hucumu ıyı değerlendıremedıklennı belırterek "Alper son hucumda topu iyi kullansavdtmaçıka/anabilirdik" dedı Ozerhun, ılk yanda kotu bır ovun ortaya koyduİdannı ıfade ederek "tlk vanda 22, ikinci \anda ise 62 sayı urertik. Bunda bır tuhaflık var" dedı lann sonunda bıyığı henüz terlememış bır delıkanlı olan Harun'u gorenler, "Kemal Erdenaj'in oğlu" dıyorlardı Şımdı ıse aradan geçen yıllarda Kemal Erdenav artık "HarunErdenay'mbaba- sı" dıye bılınme>e başladı Yaru boynuz kulağı geçtı Bu ömek sadece Erde- nay'lar ıçın değıl, tum baba-oğul bas- ketbolcular ıçın geçerlı lTU'yu çalıştı- nrken, Kemal Erdenay'ın kötû oynadı- ğı bır maçta kendı oyuncusu (ve oğlu) Harun'u mola sırasında salonun ortasın- da tokatlamasını yıne ıyı oynamadığı bır maç sonrası e\ e alrnadığım basketbolun ıçındekı pek çok kışı hatırlar Sert mıza- jının altında ılıman bır yapısı olan Ke- mal Erdenay'ın, artık, oğlu Hanın'un kuğu gıbı suzulup çembere bıraktığı tur- nıkelen ve bıleğının yumuşaklığını trü- bunden gururla ızledıgını bılıyoruz Bas- ketbolda babadan oğula geçen meslek ömeklennı çoğaltmak mümkün Eskı G Saraylı ve mıllı basketbolcu HalukTunçerf nın oğullan KeremTun- çeri Efes Pılsen'de, Kemal Tunçeri ıse Kombassan Konya'da oynuyor Ustelık onlar da babalan gıbı (A) Mıllı takımda oynamabaşansmıgosterenlerden Ke- rem ve Kemal de kendı deyımlenne gö- re bep "babalanıır ömek alarak bugun- lere gelmışler Bır dönemın en ıyı oyun- culanndan bınsı olan, sporu bırâktıktan sonra tıcaret hayatında Lımon mağaza- lan ıle daha da unlu olan Banş Kuce'nın oğlu Cötnert Küce de İTU 'den sonra Fe- nerbahçe formasıyla ter dokuyor Izmır ve Karşıyaka basketbolu denı- lınce ılk akla gelen ısımlerden olan \e 1987'de lıg şampıyonu olan Karşıja- ka'nın coachu ve eskı oyuncusu Nadir Vekiloğlu'nun oğlu Arda Vekiloğlu'nu ıse bu yıl kıralık oynadıgı Galatasaray'da ızledık. Nadır Vekıloğlu, Arda'nın hıç bır maçmı kaçırmıyor Maç sonralan en acımasız eleştınlennı de sıralıyor, Ar- da'nın daha ıyı olması ıçın NCAA'den döndukten sonra bu yıl TurkTelekom'da forma gıyen AHTon'un babası ıse Ankara basketboluna gerek oyuncu, gerekse antrenör olarak çok emeğı geçmış olan NecmiTon lTÜ'den Beşıktaş'a transfer olan ve oynadıgı bas- ketbolla gelecek ıçın umıt veren Murat- can Güler'ı ve takıma yenı yenı gırme- 1-Muratcan Gükr, 2-Necati Gûler, 3-KemalErdenay,4-Harun Erdena\,5-KemalTunçeri, 6-Arda Vekiloğlu, 7- Faruk Beşok, 8-Hüseyin Beşok, 9-Cömert Küce, 10- Kerem Tunçeri. ye başlayan Sinan Güler'ın babalan ıse bır donem yenılmez armada iTU'nun ve lıgın en ıyı oyun kuruculanndan olan NecatiGüler Basketbol Federasyonu'nda Antrenor Egıtımı ve proje gelıştırmeden sorumlu olarak çalışan Necatı Gûler de Murat- can'ın her maçını takıp etmekle kalmı- yor daha ıyı olması ıçın maç sonralann- da hatta evde bıle uyanlarda bulunup ha- talannı soyluyor G Saray'ın kongre uyesı ve eskı basketbolcu Tuğnıl Demir de kendısı gıbı Galatasaray'ı seçen oğ- lu Setim'ın maçlannı takıp edıyor Da- ruşşafaka'da oynayan Mehmet ve Omer Kahyaoğlu kardeşlenn babalan da her maçta protokol trubünun en onunde Bu ısım de Kulup Baskanı AB Kahyaoğhı Kahyaoğlu kardeşler, "Babalannın çütiiğT demedenterlenru Daruşşafa- ka'nın başansı ıçın döküyorlar Kardeşler Basketbol sahalannda kardeşolan ancak ayn takımlarda oynayan bas- ketbolculan da sık sık gorûyoruz Pı- nar Karşıyaka'da Burak- Buğra Ga- camer Beşıktaş'ta Muratcan-Sinan Guler kardeşler aynı takımda oynu- orlar (A) Mıllı takımın pıvotu Hü- \t\ın Beşok ıle Beşıktaş'ın forvetı taruk Beşok kardeş olsalar da saha- da bırbırlenne rakıpler İTU'den yetışen MehmetMTmay da kendısı gıbı oyuncu olan kardeşı Lmut Tınay'ın hem abılığını yapıp hem de oyununu gelıştırmesıne yar- dımcı oluyor Troy Pılsner'de oyna- yan Umut Tınay'ın kulubünun tıpkı Tofaş gıbı "kepenk indirmesi" genç oyuncunun şansızlığı oldu Basketbol Federasyonu Yönetım Kurulu uyesı ve Mıllı Takımlar So- rumlusu eskı basketbolcu Kemal Dinçer'ın, Dısıplın Kurulu Başkanı eskı Mıllı basketbolcu AJtan Din- çer'ın oğlu olduğunu da behrtelım Basketbol camıasında daha öncekı baba-oğullan da gözönüne alırsak orneklen daha da çoğaltmak mum- kun Ancak kesın olan bır sey varkı basketbol "genetik" bır hastalık gıbı babalardan çocuklara geçıyor Bas- ketbolun amator olduğu yıHardan ge- len babalar bugunün şartlannda bü- yuk ımkanlara sahıp olan çocuklan- na gıpta TTe bakıyorlar ama yuıe de soyadlan bır nesıl daha oğullanyla bırlıkte yaşıyor Her ne kadar "Eski" damgasını yeseler de Galatasaray, Tekfen AŞ de protokol ımzalanacak. G. Saray'ın stadı Beşiktaşlıdan ARİFKIZ3LYAL1N G Saray camıasının yıllardır yıkılıp yenılen- mesını bekledığı Alı Sa- mı Yen Stadı'nın ınşaatı- nı Beşıktaşlı yönetıcı Ne- cati Akeağlı- lar'ın sahıbı bulunduğu ve Tesısat A Ş ustlendı 1996 yıhnda karan alınıp her sezon bır sonrakı yıla ertelenen Ah Samı Yen Sta- dı projesınde en uygun fi- yatı veren Tekfen ıle G Saray arasındakı protokol bugün ımzalanacak \e yenı stadın ınşaatı en kı- sa sure ıçınde başlatıla- beklemyor Spor Servisi - Taffarel'ın aynlma karan almasının ardından kalecı arayışına başlayan G Saray 'm el sıkıştığı Kolombıyalı kalecı Mondragon'un bugün tstanbul'da olması beklenıyor Alı Samı Yen Stadı nın 23 avda tamamlanacağinın garantısını venrken, ban- Kırmızıh kulup de bu su- re ıçmde maçlannı Bakır- kov'e ınşa edılecek porta- tıf statta oynayacak 19 bın kışı kapa- sıtelı olmas.1 planlanan portatıf stadın vapımı ıse 6 ayda tamam- lanabılecek Beşıktaş Yo- netım Kurulu uyesı olan ve Serdar Bilgj- li nınağırtop- lanndan bın olarak goste- nlen Akçağlı- lar ın yonetım kurulu başkanılğını yap- tığı Tekfen fırması, ddha once de Ataturk Olınıpı- vat Stadı nın ınşaatını cak Tekfen şırketı, venı ustlenmıştı F. Bahçe'de iç transfer görüşmeleri başlıyor HtLMtTÜRKAY Fenerbahçe'de ıç transfer goruşmelen bu- gün başlıyor Teknık dı- rektör Mustafa Deniz- ü'nın ısteğı dogrultu- sunda yönetıcıler önce- lıkle ıç transferde söz- leşmelen sona eren Rüştü, Ogıin, Abdullah, Yusuf, Johnson, Ceül v e Uche ıle masaya otura- caklar Yonetım aynca Denızh'ran hstesınde y- er alan Genjlerbırlı- ğı'nden Ümit Ozat,Tol- ga Gazıantepspor'dan Avrupa Ligi ULEB'ten Efes Pilsen ve Ülker'e öneri SporServisi-Uluslarara- sı Basketbol Federasyonla- n Bırlığı (FIBA) ıle bu bır- lığe karşı kurulan Avrupa Basketbol Lıglen Bırlığı (ULEB) arasında belırsız- lık surerken. Efes Pilsen ve Ülkerspor un ULEB ın or- ganıze ettığı Avrupa Lı- gı'ne katılabıleceğı belırtıl- dı Efes Pilsen Menajerı Engin Özerhun. ULEB ın önensı konusunda karar aşamasında olduklannı an- cak Avrupa Lıgı ne vakın durduklannısoyledı Ulker Menajen Lutfı Anboğan ıse ULEB ıle geçen hatta yaptıklan goruşmede kulup olarak taleplennı aktardık- lannı bıldırerek "Şartlan- mız ULEB taraflndan ohunlu karşüandı" dedı Ajığboğan, 11 Hazıran a kadar resmı açıklamavı ya- pacaklannı soyledı TVde spor TRT2 15.10 RolandGar- rosTenısTurnuvası (canlı) FİKRET DAĞLIOGLU 1 KCKl F Tansel(3) P:Kara taş (1 PP Eimeralda (5) S BavTancan (4) 2 KOŞl F Runnuıg Sun (4) P: Uçın Ru>a (1) PP-Dap Dap Gırl (.) S SoundOtQueenr) 3.KOSI FMaske(l) P Mız rak r i PP Hılalıcıhan (6) S Özgün>ev (2) 4 KCŞl: F: Sundav Surprıse (4), PTopatan(3) PP Anatolı anWdf(8) S:Anfı6) 5 KCŞl- F- Goncaaul (6) P Kuçu. \kşehırlı (1)>P- Ufuk- can (>) S Neşehanım(7) 6. IC€ŞL. F: Classıc Command (4) F-Yavnıkurt(16) PP Scor pıo ( 4) S Dromeo (6) SS Klasrcuıtın (9) 7. K(ŞL F Mervegul (9) P \laannhain1) PP Kokmena- ğa C3 S Sadunhan(4) Gdıııntkıhsı 7 Koşu 9 1 Çıf=ttBahıs 1 Çıfte 3 4 TafcnaBahıs 4 1614 6 9 A.1TILI G4^YA^ DUYURU Turk Tabıplen Bırlığı 50 Buyuk Kongresı (seçımsız) çoğunluk aranarak 23-24 Hazıran 2001 tarıhlerınde (Cumartesi-Pazar gunlen) Konseyımız toplantı salonun- da (GMK Bulvarı Şehıt Danış Tunahgıl Sk No 2 Kat 4 Maltepe ANKARA) çogunluk aranmadan 30 Hazı- ran 1 Temmuz 2001 tarıhlerınde \nkara Unıversıtesı l ı p Fakulesı Morfolojı Bınası Abdulkadır Noyan Top- lantı Salonu'nda aşağıda belırtılen gündemle toplana- caktır Buyuk Kongre delegelenmıze saygılanmızla duyuru- lur TURK TABİPLERİ BİRLİĞt MERKEZ KONSEYİ CLNDEM 10 Hazıran 2001 Cumartesi SaafO9Jfl 1 Açılış \e Sasgı Duruşu 2- Kongre Ba^kanlık Dıvanı Seçımı 3 Turk Tabıplen Bırlığı Başkanı nın Açış Konuşması 4RA 4 Merkez Konsevı Çalışma Raporunun Malı Raporunun ve Denetleme Raporlarımn Okunması 5 Raporlann Goruşulmesı 6- Raporlann \klanmak Lzere Ov a Sunulraası, 7 Tahmını Butçenın Goruşulerek Oylanması 8 Karar Onenlennın Okunması Goruşulmesı veOvlanması 9 Dılek\eTemennıler 1 Temrauz 2001 Pazar Saat 1000-1700 2000 2020 Sureeınde Nasıl Bır Dunya, Turkıye, Sağlık, Tıp Ortamı Ongonılebıhr Oluşturulabılır'' (Dunvada Genel Olası Egılunler Türknede Genel Olası Egıhmler Dumada ve Turkıve'de Deraografık Tablo, Dûn- vada \e Turkıvede Çe\re Teknolojı-Tıbbı Teknolojı Mo- lekuler Bı\olojı-Genetık-llaç Teknolojı Tıbbı Bılışım. Tıb- bı Etık Tıp Eğıtımı Saglık Sağlık Hızmetlen Tıp ve He- kım. Hasta Ihşkısı) \ER- \nkara Lnrversıtesı Tıp Fakültesı Morfolojı Bınası Abdulkadır Novan Toplantı Salonu Sıhhıve ANKARA İLAN T.C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dos>aNo 2001 387 Mahkememızce\enlen22 5 2001 tanh 2001/387 Es 2001 379K savıh karar ıle MK'nın 355 maddesı gere- ğınce Mustafa oğlu 1337 d lu Sabn Okan vesayet altı- na alınarak kendısıne Edıbe Okan vası tayın edılmıştır Kevfıyet ıian olunur 22 5 2001 Basm 32567 EKONOMİDE YENİDEN YAPILANMA e f o r m l a r v e F ı r s a t l a r T ü r k i y e Ö n ü n ü G ö r ü y o r . . . 8 Haziran 2001'de Turk Ekonomisi'nin onde gelen isimleri ile uluslararası ekonomi otoriteleri, yeni dönemi ve fırsatları tartışmak uzere biraraya geliyorlar. Konferans başkanlığını CNBC Europe'dan Simon Hobbs'un yapacağı bu zirvedeki konular, dort ana eksende işlenecek: 4-î 6 8-6 1-8 5/7 8 4 16 9 1 3-4 İLAN T.C. BEYOGLU 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2001 66 Karar No 2001 323 lstanbul Bavrampaşa Altıntepsı cılt no l,haneno 364 te nufusa ka\ıth Necatı ve Sadıye'den olma 1962 doğumlu Şe\ket Şen ın nufus kayıtlanndakı (Şevket) ısmının (Belgın) olarak duzeltılmesıne karar venlmış- tır 22 5 2001 Basın 32522 Ulusal Program Uluslararası Deneyimler ŞeflFaflık * Risk ve Fırsatlar TURKCELLI " JpyBi».P» ^Radyo I CMC Katılım davetıyfe ıle gerçekleşecektır Tanh 8 Hazıran 2001 Yer Lütfı K.rdar Kong'e ve Sergı Sara>ı www cnbce cxwn/foaifn www mct com tr ._ da Hakan Bavraktar ıçın harekete geçtı, Yabancı futbolcularla yapılacak goruşmeler ıse bır hafla sonra ger- çckleşecek Yurt dışın- dan aldıklan tekhflere sıcak bakmakla beraber bır süre askıya alan ya- bancı oyuncular başkan \zizYıldınm'ın karan- nı beklıyorlar Yıldı- rım'ın gorev e devam et- mesı durumunda yaban- cilann büyük çoğunlu- ğu tercıhlerını yenıden Fenerbahçe ıçın kulla- nacaklar Almanya'ya döndü Sixten Veit Beşiktaş'ı kanştırdı KEREM KAÇARLAR~ Beşıktaş Teknık Dırek- toru Christoph Daum'un \lmanv, a'da prensıp anlaş- masına vandığı Siîten Ve- it'm, sözleşme ımzalama- dan ulkesıne gen donmesı skandal olarak değerlendı- nldı Beşıktaş Kulubu'nun oncekı gun medyaya 2 kez çonderdığı "Vıet bugun (06.06.2001) saat 12.00"de kulüp binasında imza ata- cak" açıklaması yapması- na rağmen H Berlınlı fut- bolcu dun sabah erken sa- atlerde Almanya'ya gen döndu Beşıktaş Kulubu'nden dun yapılan yazılı açıkla- mada, Veıt ın daha once sozlu olarak uzlaşmaya vanlan transfer konulanna farklı olarak yaklaştığını ve kulubun kabul edeme- yeceğı taleplerde bulundu- ğu ıçın goruşmelenn don- durulduğubelırtıldı Al- man futbolcunun Beşıktaş Kulubu'nun sunduğu şart- lan duşuneceğı ve 1 hatta sonra karannı açıklava- cağı oğrenıldı KISA...KISA. • tç transfer çauşmalannı fıre vermeden tamamlayan Kocaelıspor. Hollanda Bı- nncı Lıgı ekıplennden Sıt tart Fortuna'run 30 yaşında- kı forvet o^ncusu Dennıs Gerntson ve Wıllen-2 takı- mınm orta saha oyuncusu 26 yaşındakı Faslı Yassıne Abdellaouı'nın transfen ıçın çalışma başlattı • F. Bahçe'nin eski ba>ket- bolculanndan Hakan \rtış. bu spora yenı başlayacakla- ra yonelık, "'Merhaba Bas- ketbol" adlı bır kıtap >azdı B AT yanşlannda 5,6,3,2, 12 8 kombınesını bılenler 444 nııKon 9 bın hra ık- ranııye kazandılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog