Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA ROPORTAJ RESTORAN GÖZDOYURAN TURHAN SELÇUK DUÎUJSî ÎABİAm EFENDİSİ ABDÜLCANBA2 HARİKULÂDE 1EKMILİ BİRDEN U G-KA$££A£rtZ- &-\z. KEMAL ATATÜ f ^ imdiKaradenîz moda Öyle bir güzellik, tarih, kültür var ki Karadeniz'de, o doğada olmayan TEMA'dan Nihat Gökyiğif in dediği gibi 'sadece bir fil ile bir timsah...' DUYGU ASENA Luxor'daki korkunç turist otobüsü katliammdan sonra Mısır hükümeti ünlü bir PR ajansı ile çalıştı... Birdenbire Mısır üzerine kitaplar, mumya filmleri, Mısırlı popçular, Mısır'da çekilmiş kliplerk karşılaştık. Ve Mısır turizm patlaması yaşadı, 'moda' oldu. Türkiye'den yapılan Mısır turlan tıklım tıklım. Kozıldeniz'deki Hurgada bildik bir tatil köyü . Türkiye neden böyle olmasın? 'Rkky' Davut'un NurcanmVı, Kont Adnan'ın Kuş Foli Koma Foli'si, Sultans of the dance'daki o inanılmaz Karadeniz danslan moda olmadı mı? Üstelik öyle bir güzellik, tarih, kültür var ki Karadeniz'de, o doğada olmayan, TEMA'dan Nihat GÖkyip'in dediği gibi 'sadece bir fü Ue bir timsah_' Haydi o zaman Karadeniz sizi bekliyor... Şimdi Karadeniz moda...DYP Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğju, 1. Karadeniz Turizm Zirvesi'nde 'Her Karadeniztiden Karadeniz'e bir turist' kampanyası başlattı. Ben olsam bunu, 'Herkesten Karadeniz'e bir turist' diye yapardım ama Karadenizliler çözümü yine kendilerinde görüyorlar ... Karadeniz'in içinde yedi milyon, dışında 15 milyon Karadenizli yaşadığına göre, onların getireceği bir turist bile işe yarar diye düşünüyorlar. Zaimoğlu, "Karadeniz gerçeğj Gûneydoğu'dan farksızdır" diyerek bölgedeki işsizliğe ve yoksulluğa değiniyor. Çıkış yolunun turizm olduğunu her yanı sarmış. Sunulacak şey doğallıktir." Buna yanıt da Turizm Yatınmcılar Derneği Başkanı TavitTevetoğlu'ndan geliyor; "Bu sadece turizmcilerin işi değil. O bölgede yaşayanlann olayı sahiplenmeleri gerekir. Karadeniz'de %3 yatak kapasitesi var. Turizm okuUarda ders olarak gösterümelidir", ftkralar zekâyı simgeüyor" diyor... Bir de galiba Karadeniz erkeği biraz sinirli ve tembel... Hani hep fotoğraflar görürüz, kadının sırtmda yük, erkek elini kolunu sallaya sallaya yürür... Zaimoğlu tembelliği kabul etmiyor. Bu görüntünün nedeni işsizlik. tş olmayınca tembellik etmeyip de ne yapsınlar? E peki YP Giresun Milletvekili Rasîm Zaimdğîu, 1. Karadeniz Turİ2m Zirvesi'nde 'Her Karadenizliden Karadeniz'e bir turist' kampanyası başlattı. Zaimoğlu, "Karadeniz gerçeği Gûneydoğu'dan farksızdır" diyerek bölgedeki işsizliğe ve yoksulluğa değiniyor. Çıkış yolunun turizm olduğunu söylüyor, ancak sekiz milyar dolar turizm geliri olan Türkiye'de, Karadeniz'e 80 milyar'm bile gelmediğini anlatıyor ve soruyor, "Aynı iklime sahip îrlanda'ya, îsviçre'ye turist gidiyor da Karadeniz'e niçin gelmiyor?" söylüyor, ancak sekiz milyar dolar turizm geliri olan Türkiye'de, Karadeniz'e 80 milyar'ın bile gelmediğini anlatıyor ve soruyor, "Aynı iklime sahip İrianda'ya, İsviçre'ye turist gidiyor da Karadeniz'e niçin gelmiyor?" Bu sorunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanhğı Müsteşanndan geliyor; "G«len insana biz ne vererek mutlu edeceğiz? Lüks oteüer yok, sahilde yer yok, Beton çirkinliği Eski TURSAB Başkanı Talha Çamaş ise insanlann sürekli yeni yerler peşinde olduğunu anlatarak "Tüm Karadeniz ülketeri büieşerek bu bölgeyi dünyada yeni bir destinasyon haline getHTnetiyiz" diyor. •Erkeğln açı slnlrll oiur' Rasim Zaimoğlu'na Karadeniz fıkralannı soruyorum... "Karadenizli çok zekidir, o o kadmlar? Hem tarlada hem evde... Neyse... Sinir olayına gelince, "Dauna basmayaeaksın Karadeniz'li erkeğin. Helc karru açsa... Önce karnını doyur, sonra ne söyleyeceksen söyleJ" îşimiz iş yani... Demek bir Karadenizli ile beraberseniz, önce yemekleri ağzma tıkıştıracaksmız, sonra açacaksmız ağzınızı yumacaksımız gözünüzü... Zaimoğlu diyor ki "Kadın bunu bilir. önce karnını doyurur, sonra isteklerini kolayca kabul ettirir." Karadenizli enışte Erkan Mumcu (acaba o da eşinden bir şey isteyeceği zaman önce onun karnını mı doyuruyor?) konuşmasına,"Politik kimliğimi kapıda bırakınca hangi kimliğimle buradayun merak ediyorum. Hanını tarafından Karadenizli olmak kabul ediliyor mn" diye sorarak başhyor. Mumcu şöyle devam ediyor "Türk turizminin yûzde70'i dinlencedir, size özgü bir turizm yaratırsanız pazarlama şansımz artar. Öngörülerim doğru çıkarsa Karadeniz Türkiye'nin en önemli varhğı. DoğaL, otantik ve ekolojik olan yüksetecek. İki vıldır, yaylalann turizm bölgesi olarak açüması için çahşmalar yapıyorum. Yülardır Akdeniz'e Ege'ye gittik. Şu Karadeniz'i fark edin." Mumcu'nun Karadenizlilerden isteği de şu; adeta yalvanrcasına diyor kı"Beton ev hastalığuıdan vazgeçin, Karadeniz gibi muhteşem mimari geleneği olan bir coğrafyaya bunu yapmayın." Içten içe gülümsüyoruz, şöyle bir lstanbul'u düşünüyoruz, tamam, Karadenizliler çok zekıler, çok hoşlar da an o mütahhitler yok mu? O ASPENDOS O.ULUSLARARASI OPERA VE BALE FESTİVALİ 9Hston-7T«nıma 2001 A N T A L Y A * • î 9 Hatlran 2001 DtvM Open va Baleu Gwwl »Ck)ar«Sü MDA Opm *•• 15 Hsim, 2«oi HIRÇHH2 ^ DmlMO|ien«* B A t ı QmH MûdûrtuSü 1? Hsiran 2001 bmır D>vM Opna «* BalMİ 20 Hazlnn 2001 YumnUtuaalOperMi 26 Haokan 2001 kttnbul DavM Ope« v» BOnl HÛRKMSUITAN ZOBA B6O1İTT0 2S Haöran 2001 CARMEH Ataf Adındaki Kazak D n M Aludaınik O|»ra v* Bal< Ttyatnvj 3 Temmm 2001 AMatya Dwt«t Opm v* Balurt LATMVUTA % -iJLH.S«otMİO ScartaM A. "% ^ M Kodaltı M.Teodonkts j ^ ^ G. V«dı G. VKtJı M t Bato Bak) Opera Open Op«n " * * • • P* 7 Tmmuz 2001 SPMTACUS A. Khactııatunan B«U •f . R e z e r v a s y o n v e B i l e t S a t ı ş : Devlet Opera ve Balesi Genel Nttdürlügü / ANKARA: 0 312 309 14 09 Antolya Arkeoloji Müzesi: 0 242 241 45 28 Katkılarından dolayı Sheraton Voyager Antalya Hotel, Barut Otallerı, "*•-—**"• " Akşam, Cumhunyet, Hûrriyet, Radıkal, Sabah, Atv, BRT, ETV, TV8 teşeMrör ederiz. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini buluriar... flesJoraot i Havuz 4flaçöm s*JıJ»xön dem gHMûsM çekemecük. Getn g6rün C lub Onent. Antik Çağın adalet. sağlık ve banş ıçın buiuşma merkezi olan Oren'de denıze "sıtıf, bınbır yıldıziı bir tatı! kovudur Homeros'un doğum yeri "işıKlar Sahıl'rnde, Dunyanm, atmostennde oksııen oranı en yuksek ıkı noktasından bın olan Edremrt Kortezfnde, Zeytın Rivıerası'ndadır Club Onenrte, Ege sıtılımte yapılmış 62 dubleks yapmm her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılik aıleler ıçın tasarlanmış, ıçlennde duş/WC ve telefon olan, odalardan oluşur. 7um tıapılar dev bir botanik bahçesme açılır Bahçe biter, ıncecık kumlu plai başlar Özuriuler ve engellıler ıçın tumuyte duzayak, veıeteryanlar ve dıabetkler ıçın sorunsuz tatıl Gunluk doktor vızrtı. ttrnnle rtf «>M ClrtOrmt •»•stoıanısı Kişltoy0K 12.000.000 TL,0-12m ***&. (3.)-4.-S.S. kifiler, 7.000.000 Tl Club Orient Holiday Resort. Ören-Burhaniye Td: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fax: 0.266İ416 40 26 w w club-onent.com BAĞOLARASÜYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo. 1999'1374 Davacj Hülya Ozay ta- rafindan da\r alı Fuat Ozay aleyhıne açüan boşanma davasının mahkemenuzce yapılan açık yargılamalan sonunda %erilen karar ge- reğınce, Davanın kabulü ile Zonguldak ılı, Merkez ilçe K.urt köyü, C0051. Kütuk Sıra. 0014'te nufu- sa kayıth bulunan tarafla- nn boşanmalanna karar ventaıış olup davalıya ka- rar teblığı edılemedığuı- den boşanma karan davalı Fuat Ozay'a ılanen teblı- ğıne. bu karara ıtırazı var ıse 15 gun ıçınde bıldır- mesıne, bıldırmez ıse ka- rann kesınleşeceğmın ıla- nen kendısme teblığıne 31 05.2001 Basın 32370 Merhaba Marmaris, Hisarönü sahılinde sizler için sıcacık bir ev ortamı yarattık. Şehir atmosferi ve gürürtüden uzak, doğayia baş başa, dinlenerek, yüzerek, güneşlenerek sakin bir tatii geçırmeyi özleyenlerdenseniz konuğumuz olun. Bu güzel doğa köşesıni bizımle paylaşın. "Evimiz" yalnızca on odalı (klimalı). Ozel plajı ve harika gün batımlannı seyredebüeceğiniz bir plaj- banmız ve günlük balıklann lezzetıni tadabileceğiniz bir restoranımız var. Marmans'e uzaklığımız 20 dakika. Sizleri sıramızda gorebılmek dileğimizle... ASUHAN MOTEL - RESTORAN Asuman Eronat Tel: 0 252 466 60 43 Faks: 0 252 466 61 89 DUZYAZI ORHAN BİRGÎT Kim Bu Adam, Kuzum? Türkiye-Azerbaycan futbol karşılaşmasında iyi ki Cumhurbaşkanı yoktu. Çünkü, kamunun parasıyla yapılan stadyumla- nveo stadyumlardaki tribünleri babasının çiftliği gibi algılayan bir federasyon başkanı, uiusal ma- çı, kendi yandaşlan ile birlikte bilinen şeref tribü- nü yerine, karşı sıradaki kapalı tribünden ızleme karan vermiş. Bununla da kalmayarak, kendi otur- duğu koltuğu kutsal bir taht gibi göstermek ıçın ol- malı, karşılaşmaya çıkan iki takımı da bu koltuğun karşısınadizmiş ve uiusal marşları, o kabul etmiş! Geleneksel şeref tribynunde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fıkret Ünlü ve resmı protokolün öteki kişileri.. Belki Azerbaycan Büyukelçisi de.. Karşılaşmayı yönetecek hakem uçlusünün de, iki tutbol takımtnın oyuncuları da arkaları, devletin bakanına dönük. Bu dönüş, Turk ve Azerbaycan- lı futbolculann bilinçli bir protestosuna dayanmı- yor elbette. Ama üzerierinde, kendi ülkelerinın uiu- sal formaları olan 22 oyuncu ve başlayacak kar- şılaşmayı yönetmek için UEFA'dan gelen hakem üçlüsü, Haluk Ulusoy adındaki Türk Futbol Fe- derasyonu Başkanının emrivakısi ile zorunlu bir istiskal tablosunun piyonlan oluyoriar! Çirkin görüntünün bir kaza sonucu olmadığt, sadece Haluk Ulusoy adındaki Türk Futbol Fede- rasyonu Başkanının değil, onunla birlikte hareket eden, dahası, isimlerinin başında 'avukat' sıfatla- nnı da kullanmaya özen gösteren, yani yasave hu- kuk bildiklerini ileri süren malum akıl hocalarınca da savunulunca iyiden iyiye ortaya çıkıyor! Bununla da kalınmıyor.. Haluk Ulusoy adındaki bu Türk Futbol Federasyonu Başkanı. bundan böyle uiusal karşılaşmalar için ülkenın en büyük kentini devreden çıkarttığını ilan edebiliyor! • • • Tüm bu yapılanlann, Haluk Ulusoy adındaki Tür- kiye Futbol Federasyonu Başkanı ile malum çev- resindeki açıklaması da hayli ilgınçtir. Onlar özerk bir kurum olduklarını, dolayısıyla şe- reftribünlerinin yerini de degiştirebileceklerini söy- lemek istiyoriar. Bu federasyonu, salt başındaki yönetim ekibi ve dahası, Haluk Ulusoy adındaki kişı nedenıyle fut- bol ile fazla ilgisi olmayanlar bile tanıdı./ Ama san- mayın ki bu tanıma 'artı 'larla güçlendirilmiştir. Once, Anadolu kulüplerine büyuk paralar öde- neceği vaatleri ile seçimi kazanan, daha sonra bu vaadi yerine getirmek amacıyla 1. lig karşılaşma- lannı televizyonlann şifreli kanallarına aktaran, o aktanşı Te/e On 'da sürduremediği için 'Digi Türk'ü devreye sokan bir ekip, aslında Türk futboluna alt- yapı açısından en büyük kötülüğü de yaptı. Maçlara gidemeyen, hiç degilse karşılaşmalan televizyonlardan izleyerek ustaların taktiklerinı öğ- renmeye çabalayan yannın futbolcularının gele- cekleri ile oynadı. Bunları, bir iki takımın kasasına para aktarma savı ile yaptı. Lig bitti; kulüplerin hemen tümünün, özellikle Anadolu'dakilerin kasaları bomboş. Avrupa ligle- rinde oynamakla övünen üç kulübümüzde de ya- bancı oyuncu sayısı giderekartıyor. Dahası, hemen hiç bir kulüpte oyuncu istikrarı kalmadığı. altyapı- dan yetişecek kimsenin olmadığı bılıniyor. Devlete meydan okumaya kalkışanların, özerk- liği saygısızlık olarak algılayanların yönettiği bir oluşumdan hangi başanlı sonuç beklenir kı? * * • İyi ki karşılaşmaya Sayın Cumhurbaşkanı onur vermedi. Özerkfederasyon o zaman ne yapacak- tı? Yine kendilerine ayırdıklan yeri, Giyom Tel'in o ünlü öyküsündeki Isviçreli valinin şapkasını yapıl- dığı biçimde selamlatmaya mı kalkacaklardı? Devletin bakanını ve kurallannı hiçe sayacak ka- dar zekâ yetersizliğine sahip olanlar, kuşkunuz ol- masın, başbakan da cumhurbaşkanı da gelse, ay- nı görgüsüzlükten vazgeçmezlerdi. Faks:0212-6770762 E-mail:obirgrt(<ı e-kolay net. İLAN TC İSKİLtP SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/450 Karar No: 2000-460 Davacılar Ayşe tpek vs. vekılı Av. Bekır Akyol ta- rafindan davalı Ayşe (Daban) aleyhıne açmış bulun- dugu ıştırak hahndekı mülkıyetin müşterek mülkıye- te çevnlmesi davası 27.11 2000 tanh, 1998-450 esas, 2000/ 460 karar sayıh ılamlan ile Iskılıp ılçesı. Ulaş- tepe mahallesı, 411 ada 2 parsel, 78 ada 7 parsel. 429 ada 5 parsel sayıh taşınmazlarda hıssedar bulunan Hasan ve Ayşe kızı 1337 d.lu Hatun Parasız'ın ıştı- rak halindekı mülkıyetı 20 pay kabul edılerek, 1313 doğumlu Ayşe Daban'a 5 payı venlmek suretiyle dı- ğer hıssedarlann da hısselenyle birlikte müşterek mülkıyete çevnlmesıne MK.584a maddesi gereğın- ce karar verilmış olmakla. Ayşe Daban"ın adresı tüm araştırmalara rağmen bulvmamadığından ılamın ıla- nen tebliğine karar venhnış olmakla. ılan tanhınden itibaren yasal süresı ıçınde haklanru kullanması, ak- sı takdırde kesınleşeceğı davetıye yerine kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basın: 31180 İLAN TC TOMARZA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo. 1999/57 Davacılar Ömer Arslan ve Süleyman Arslan vekılı Av. Dilaver Yüksel tarafından davalı Hüseyın Bayazıt aleyhine açılan müdahalenın men'ı davasının yapılan açık. yargüaması sırasında, davalı mırasçılarından Fılız tzgi, Mustafa Bayazıt ve Yüksel Bayazıt adlanna dava dilekçesınin ve dahili dava dılekçesının tebliğine karar verilmiş olmakla, Açık adreslen yapılan tüm araştırmalara rağmen tes- pit edilemeyen TomaKa ılçesı, Melıkvıran köyünden Hüseyın Bayazıt çocuklan Fıliz Izgı, Mustafa Bayazıt ve Yüksel Bayazıt'ın yukarda esas numarası yazılı bu- lunan dava dosyasının duruşma günu olan 12 07 2001 günü saat 09.10'da mahkememızde hazır bulunmalan veya kendilerinı bir vekille temsil ettiımelerı. aksı hal- de yokluklannda yargılama yapıhp karar verileceğı 1.6.1999 günlü dava dilekçesinin \e 25 7 2000 tarıhlı dahıh dava dilekçesınin tebhğı venne geçmek üzere ılan olunur. 23.05.2001 Basın. 31200
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog