Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 6 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 16 J_ JliHîj V \£ı JL \3J^l cumtv(i' cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ BirPmar ki 13.20 l.star Duygusal /J7\ Hastalığı nedenıyle ölmek üzere olan anne- VTV sini kurtarmak ıçın para peşınde koşan bir genç kızın öyküsü. Nuri Ergün"ün yönettiği fil- min başrollerinde Kartal Tıbet, Arzu Okay var. Allah Düşürmesin 14.30 Show Dram /^s Anadolu'nunbirköyünde,üveyoğlununka- Ky nsına göz diken bir adamın, ailede yarattığı sorunlar ve karmaşık olayların öyküsü konu edi- liyor. Ömer Uğur'un yönetiminde, Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş oynuyor (1988). Adem ile» 15.30 TRTINT Duygusal /^7\ Kıralık katılden kaçarak bir tatıl köyüne sı- vi'ğınan Adananalı kabadayının, külrürlü bir kızla yaşadığı aşk öyküsü. Yönetmen: Şerif Gö- ren. Oyuncular: Tank Akan, Sibel Turnagöl, Er- dal Özyagcılar, Rana Cabbar (1986). Istanbul Tatili 16.05 atv Duygusal /J7\ İstanbul'a tatile gelen bir milyonerin kızıyla ^İfy ıki gazetecinin aşk ve serüven öyküsünde Ka- dir Inanır, Filiz Akın var. Yön: Türker Inanoğlu. Bir Kadın Kayboldu 16.10 l.star Dram /^\ Yönetmenliğıni Safa Önal'ın üstlendıği, baş- Vİ'rollenni Türkân Şoray ve Ekrem Bora"nın paylaştığı filmde; kocasının dostunu öldürüp ka- til olan bir kadının öyküsü konu ediliyor (1971). Ölüm Yolu 16.35 TRT 1 Macera /^7\ Zengın ışadamının kızını rehın alan yedı ce- * ö ' zaevi kaçağının serüven öyküsü. Halit Re- fiğ'in yönettiği filmde, Kadir Inanır, Hülya Av- şar, Tanju Gürsu ve Erol Tezeren var (1985). Taüı Meteğün 20.15 Kanal D Duygusal /^\ Bakımsız bir genç kız, ış başvurusu yaptığı *CV adamın kendisine acıması sonucu sekreter olarak işe alınır. Güzel kadınlara düşkün olan pat- ronu tarafından küçümsenen genç kız, bundan m- cinir ve ona bir ders vermeye karar verir. Mehmet Dinler'ın filmınin başrollerinde Türkân Şoray, Ediz Hun, Münir Özkul oynuyor (1970). 21.00 / CNBC-e / Sessiz... Aynnt yanda Güneş Altında 21.00 CINE 5 Duygusal (UndertheSun)-Olof. Isveç'tekı aile çiftlı- ğinde yaşayan 40 yaşlannda bekâr bir adam- dır. Tek arkadaşı 27 yaşındakı Erik'tir. Tekdüze yaşamından bıkan Olof, bir gün yaşamında bazı değişıkhkler yapmaya karar venr. Yerel bir gaze- teye kâhya kadın aradığını belırten ımzasız bir i- lan bırakır. Ilana, orta yaşlı çekıcı bir kadın olan Elena yanıt verir... Yönetmen: Colın Nutley. Oyuncular: Rolf Lassgard, Helena Bergström, Jo- han Widerberg (1998 tsveç, 120 dk). Kuzey Işıklan 21.10 BRT Dram jOı (Northern Lighfs) - Babasımn anı ölümü ne- vü' deniyle, dokuz yaşındaki Jack'in tüm dünya- sı karanr. Baba Frank'ın ölümü yalnızca Jack"ın değıl, iki farklı kışının daha yaşamında önemli ge- lişmelere yol açacaktır... Yönetmen: Lında Yellen. Oyuncular: Dıane Keaton, Maury Chaykın, Jo- seph Cross, Kathleen York (1997ABD, 95 dk). Cuba Fefiz 21.15 MovieMax Belgesel (Cuba Feliz) - Film, Gallo adındakı bir mü- zısyenın rüyasını yansıtıyor. Küba'da sokak şarkıcıhğı yapan Gallo, ülkeyı dolaşarak müziğin efsanelenni gözlemlemektedir; salsa yıldızlan, yaşlı adamlardan oluşan gruplar, bolero şarkıcı- İan, caz müzisyenlen... Yön: Karun Dndı. Oyn: Miguel del Morales, Pepin Vaillant, Mirta Gon- zales, Alberto Pablo (2000 Fransa, 90 dk). Omega... 21.30 Flash TV Bilimkurgu s;~\ (Omega Cop) - Ozon tabakasının dehnmesi. vü' insanlan kötü bir geleceğe doğru sürükle- mektedır. Çeteler ve esır tıiccarlan, kentı ele ge- çırmıştır ve bunlarla savaşabılecek tek kışı vardır: John Travis. Paul Kyrıazı'nın fılmınde, Ron Marchını, Adam West var (1990 ABD, 86 dk). Uzaklardan Bir... 22.10 TRT 1 Dram (Foreign Correspondents) - Melody, yenı ta- şındığı evin posta kutusunda kendısınden ön- ceki kiracıya yazılnuş kartlar bulmaya başlar. Es- kı kıracının tntihar ertığını öğremnce de onun adı- na yazışmayı sürdürür... Yönetmen: Mark Tapıo Kines. Oyuncular: Melanıe Lynskey, Conn Ne- mec, Wıll Wheaton (1999 ABD, 102 dk). Gerçeğin Pfeşinde 22.50 atv Macera /77\ (Come Die Wîth Me) - Mike Hammer, güzel V3/ kadınlara ve çözümlenmemiş sorunlara kar- şı büyük ılgısı olan zekı ve yakışıldı bir dedektif- tir. Işinde başanlı olan, üç dil konuşabilen seksı asistanı Velda ise onun için yaratıldıguıı düşün- mektedir. Fakat günün bınnde güzel bir kadın olan Trinity"nin ofise gelmesiyle her şey değişir... Yön: Armand Mastroıannı. Oyn: Rob Estes, Pamela Anderson, Randi Ingerman (1994 ABD, 88 dk). Elm Sokağı'nda... 23.05 CINE 5 Korku ©(A Nightmare on Ehn Street)- Freddy Kru- gerın elınden kurtulmak isteyen Nancy'nin yapması gereken tek şey uyumamaktır. Çünkü Freddy, Elm Sokağı "na dönmüştür ve buradaki ço- cuklan öldürerek intıkam almayı planlamaktadır. Yön: Wes Craven. Oyn: John Saxon, Heather Lan- genkamp. Robert Englund (1984 ABD, 85 dk). 23.20 / Interstar / Yargıç Aynntı yanda Fatheriand 24.00 CNBC-e Dram (Fatherland)- Doğu v e Batı Almanya arasın- daki polıtık çekişmelerin tam ortasında ka- lan yetenekli bir şarkıcınm öyküsü. Artık sanatı- nı icra etmesıne izin verilmeyen Doğu Alman- ya'dan dışan çıkmak için uzun uğraşlar sonunda izin alabilen Klaus, büyük övgülerle karşılandığı Batı Almanya'dan pek memnun kalmarmştır. Ti- cari bir meta gıbı reklamının yapılmasından hoş- nut olmayan Klaus, tüm bu gürültüden uzaklaş- maya ve 30 yıl önce aynldığı babasını bulmaya karar verir. Yönetmen: Ken Loach. Oyn: Fabien- ne Babe, Genılf Pannach (1986 ABD- 110 dk). Çifte Bela 00.30 TRT 1 Polisiye , (Forced Confession) - Komser Cordier, kara- kola atanan yüzbaşı Leblanc'ın yönetımınden hoşnut değildır. Onunla ılgili bir açık ararken, ken- dıni bir çıkmazın içinde bulur... Yön: Paul Planc- hon. Oyn: Pierre Mondy, Bruno Madinier. Krailann... 02.00 Kanal D Duygusal /77\ (Diane) - Fransa Kralı 2. Henry'nin sarayda v i ' yaşadığı yasak aşkı konu alan filmde, Lana Turner, Pedro Armendanz, Roger Moore oynuyor. Yönetmen: Davıd Mıller (1956 ABD, 102 dk). Yabancı izleyin Orta Değmez NTV 21.05 Universite ve bilim TV Servisi - Üniversitelerin bilim ürermekte çektiği sancılar "Üç Temel İhtiyaç: EğMm" programında tartışılıyor. Prof. Dr. Mesut Önen'in eğitım muhabiri Gülseren Güver'le birlikte hazırlayıp sunduğu yapımda. "Üniversiteler neden bilim ûretemiyor" sorusuna açıklık getıriliyor. Türkiye'nin son yıllardaki iyileşmeye karşın dünya bilim sıralamasındaki yeri, Türkiye'nin patent satın alan ülke konumu, devletin ve özel sektörün bugüne kadar sergilediği yaklaşım programın konulan arasında bulunuyor. TRT 2 22.05 'Sultanlar' konuk oluyor TV' Servisi - "Kariyer Dünyasrnın bu haftaki bölümünde. "Sultanlann Dansı" gösterisinin doğuş öyküsü anlatılıyor. Grubun yaratıcısı Mustafa Erdoğan. modern dans öğretmeni Oktay Keresteciler ve dansçıların konuk olduğu yapımı, Yaprak Özer hazırlayıp sunuyor. Dans grubunun çalışmalannın konuşulacağı programın yönetmenliğini Esra Etiz üstleniyor. Kanal D 00.10 Göktaylar'ın oykusu '~*~ TV Servisi-Ünlü çiftlerin evlilik öykülerine yer verilen "BirSevdaMasalT programının bu bölümüne, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay ve eşi Se\inç Göktay konuk oluyor. Sanatçı Erol EvgüTin hazırlayıp sundugu yapımda. Göktay çifti, nasıl tanıştıklannı, flört dönemlerini ve evlilikten sonra yaşadıklannı anlatıyor. Programın "Trafik" bölümünde ise, emniyet kemeri takmanın önemi işleniyor. 14. Uluslamrası Istanbul Film Festivali 'nde de gösterilen yapım, farklı yönetmenleri tanımak isteyenlere İki sevgilinin ölümcül oyunu CUMHUR CANBAZOĞLU CNBC-e. haziran programındaki "Duy- gusal FilmJer" kuşağma sıradışı bir aşk üçgeniy- lebaslıyor. 14. Uluslara- rası Istanbul Festiva- li'nde gösterildiğinde övgü almış Levi'nin bu yapıtı Amerikan filmle- rinin pratik çözümleriy- le Avrupa sinemasının derinliğini bir araya ge- tirerek doksanların en hoş sürprizlerinden bi- rini gerçekleştirmişti. 'Konunun özeti şöyle: Bir Noel arifesinde, ara- sının limoni olduğu sev- gilisi Julia'ya telefon e- den Christian, nerede olduğunu genç kadına bir türlü açıklamayarak onu kızdınr. Aslında Pa- ris'te, onunla ilişkileri- CNBC-e 21.00 Sessiz Gece - Stille Nacht / Yön: Dani Levi / Senaryo: Klaus Schatten, Dani Levi, Maria Schrader / Oyn: Maria Schrader, Mark Schlichter, Jürgen Vogel, Ingrid Caven / 1995 Almanya-lsviçre yapımı, 83 dakika. nin başladığı otel oda- sındadır. Ancak, hattın diğer ucundaki Julia'nın da onu kızdırmak için bir kozu vardır. Berlin'de birlikte yaşadığı daire- lerine, Christian'ın yok- luğunu fırsat bilip son bir kaç aydır birlikte ol- duğu diğer sevgilisi Frank'ı davet etmiştir. Gece uzun telefon ko- nuşmaları, karşılıklı oy- nanan oyunlar ve içsel hesaplaşmalarla ilerle- dikçe. genç kadın birbi- rinden tümüyle farklı i- ki erkek arasında bir se- çim yapmak durumun- da kalacaktır. Rolünü çok iyi taşıya- bilen "seksi" Schrader ile iki erkeği, ölümcül aşk üçgenindeki tansi- yonu, çılgınlığı, sınırta- nımazlığı çok iyi vere- biliyor. Görüntü yönet- meni dar mekânlardaki sorunlan, hareketsizliği ustalıkla çözüyor. Levi ise, psikolojik analizlerde biraz yüzey- sel kalsa da sevgililer arasındaki iletişim so- runlannı başanyla çözü- yor. Farklı yönetmenleri keşfermek isteyenlere.. Siyasette Çıkış Yolu' Tarihte üretim TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Siyasette Çüaş Yolu"nda, Osmanh'dan bugüne Türklerin üretim alışkanlığı ma- sayayatınlıyor. Prof. Dr. ÖmerTarkanın hazırlayıp sunduğu yapıma. Prof. Dr. tl- ber Ortavh ile Prof. Dr. Mchmct Altan ko- nuk oluyor. • .V7">; 22.05 Gelişen intemet TV Servisi - Microsoft Ortadoğu Genel Müdürü Emre Bcrkin, "Soru Cev'ap" programının bu akşamki konuğu. Yavuz Baydar'ın hazjrlayıp sunduğu yapımda. gelişen bilgisayar teknolojisi ve internet ağı üzerine konuşuluyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda. izleyicilerden gelen sorulara da yanıt aranıyor. MCNNTürk, 21.05 Caleride konu ediliyor Sağdaki arayış TV Servisi - Sağdaki siyasi arayışlar "GalerT programının konusunu oluştu- ruyor. Hüsamettin Cindoruk, Bedrettin Dalan, Yalım Erez, Gürcan Dağdaş ve Te- kin Enerem"in konuyla ilgili görüşleri- nin yer aldığı yapımı. Şakir Süter hazır- layıp sunuyor. • BRT, 23.00 Yapay insana kalan adalet İnterstar Yargıç - Judge Dredd/ Yönetmen: Danny Cannon / Oyuncu- lar: Sylvester Stal- lone, Armand As- sante, Diane Lane, Max von Sydovv, Jürgen Prochnovv/ 1995 ABD, 96 dk. TV Servisi - Gelecekte üçüncü binin ilk 10-15 yılı içinde, dünya atom silahlan ve savaş felaket- lerinden, çevre sorunla- nndan nasibinı alarak ce- henneme dönüşmüştür. lnsanlar, megakentlerde yaşamakta, suç ve cina- yet kol gezmektedir... Bu kargaşa içinde hem polis hem yargıç hem de cellat işlev- lerini tek elde toplamış yargıç- lar ortaya çıkmıştır. Düzenin son kınntılannı, ellerinde ge- lişmış silahlarla korumaya çalı- şan yasa ve eylem adamlan. Bunlardan biri olan Dredd as- lında 30 yıl önce özel bir pro- jeyle ortaya çıkmış yapay bir insan, bir ideal ve kusursuz ma- kine adamdır. Ancak kendisinin tam tersi niteliklerle donatılmış, kusur- suz bir cani olan bir kardeşi var- dır. Yargıç Dredd, yıllar sonra kentin hapishanesi Aspen'den kaçarak kendisine meydan oku- yan kardeşiyle ölümcül bir savaşıma girmek zo- runda kalacaktır... Ingiltere'de 1977'de haftahk dergi "2000 AD"nin sayfalannda do- ğan " Judge Dredd", John \Vagner v e Pat \Iills tara- fından yazılıp CarlosEs- querraz tarafından çizil- miş bir karakterdir. Kısa sürede tutulan ve bütün dünyada azımsanmaya- cak bir hayran kitlesi edi- nen bu yargıcın serüven- leri, neredeyse 20 yıl son- ra sinemaya uyarlandı. "Genç Amerikalılar- Young Americans" (1993) adlı ilk yönetmen- lik denemesiyle dikkatle- ri çeken lngiliz Danny Cannon un yönettiği"Yargıç'', bilimkurgusal bir atmosferde aksiyon geleneklerini takip e- den teknolojinin nimetlerinden fazlasıyla yararlanan bir çizgi roman uyarlaması. TRT2 10.35 Algöz'ün sunumuyla TV Servisi - Her gün başka bir ismin sunumuyla ekrana gelen "kültür.net.trt"nin bu bölümünü, tiyatro sanatçısı Zafer Algöz sunuyor. Yapımda, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Tözûm'le yapılan söyleşi yer alıyor. Eminönü'ndeki Tarih Vakfı Bilgi Merkezi'nin tanıtıldığı programın "Övle mi Acaba" bölümünde ise, unurulmaya yüz tutmuş bir yazı yöntemi olan "Steno" üzerine bilgi veriliyor. Vehbi Dileksiz'in yönettiği program, kültür sanat haberleriyle son buluyor. tv8 10.55 'Aslında Ozgürsün' TV Senisi - Nuriye ÖnerOnur'un yönettiği "Trend" programı, "Kitap" başhklı bölümüyle ekrana geliyor. DilaraŞeşen'in sunduğu yapımın bu bölümünde, gazeteci- yazar Duygu Asena'nın "Aslında Ozgürsön" adlı son kitabı tanıtılıyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberlen 08.00 Çızgı Film: Buyük Mayi Evdeki Sevimlı Ayı 08.25 Masal Çiftliği 09.35 Dizi: Brtmeyen Yaz 10.30 Nane Limon Kabuğu 12.30 Dizı: Bizim Evın Hal- lerı 13.00 Haberler 13.30 Dizı: Ası Gönul 14.20 Dızı: İlk Adım 15.05 Dızı: Meraklı Julie 15.301 -2-3 Tıp 16.00 Çocuk Haber 16.05 Dizi: Tatlı Cadı 16.35 Yerli Film: Olüm Yolu 18.00 Haberler 18.20 Dizi: Flıpper 19.20 Dızı: Ayrılsak da Berabenz 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Dizi: Nisan Yağmuru 21.35 Yanşma: Kazandı- ran Numaralar 22.10 Yabancı Film: Uzaklardan Bir Mektup 23.55 Belgesel: Yolun Sonu 00.30 Yabancı Film: Çrtte Bela 02.00 Müzik (0 312 490 43 00). 07.00 Haberler 09.15 Kültür Sanat Reh- berı 09.35 Borsa-Piyasa 10.00 Haber 10.35 kurtür.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 12.30 Haber özetleri 12.50 Çepeçevre 13.35 Gündem 14.00 Haberler 14.10 Roland Garros Tenis Turnuvası Tek Erkekler Çeyrek Finalı (Canlı) 19.00 Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Sahnedekı Tutku 21.00 Haber- ler 21.10 Dosya 22.05 Kartyer Dünyası 23.10 Istanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 24.00 Gün Bıterken 00.30 Spor Haberlerı (0 212 259 72 75). 08.00 Yerli Film: Kurban Olayım 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Yeni Ufuklar 11.55 GAP FM 13.05 Bu Toprağın Sesi 13.55 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Roland Garros Tenis Turnu- vası (Bant) 24.00 Kapanış. 09.00 Açıkilköğretim Okulu ve lletışım Rehbertik Okulu Ders Prog. 10.00 Be- raber ve Solo Şarkılar 13.00 TSM So- listler Geçidı 13.30 Bir Solist 13.50 TV Dershanesı 14.50 At Yarışları (Canlı-lstanbul) 18.10 Açıköğretım üsesi Ders Prog. 20.10 Açık llköğretim Okulu ve lle- tişım Rehbertik Okulu Ders Prog. 21.10 Beraber ve Solo Şarkılar 21.40 Bir Besteci 23.10 Mehmetçıkle El Ele 00.10 TV Dershanesi 01.10 Yurttan Sesler. 09.20 Çızgi Film: Kipper 09.30 Masal Çiftliği 10.00 Dizi: Ayrılsak da Berabe- rız 10.30 Nane Limon Kabuğu 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzakta- ki Yakınlarımız 14.35 Dizi: Karanlıkta Koşanlar 15.30 Yerli Film: Adem ile Havva 17.00 Bızım Dostlar 17.30 Şeker Kamera 18.20 Izmır'den Sızın İçin 19.15 Dizı: Saksıdakı Ağaç 20.00 Haberler 20.35 Hava Durumu 20.40 Dızı: Aynlsak da Beraberız 21.15 Dızı: Dıkkat Be- bek Var 22.10 Dizı: Dedem Gofret ve Ben 23.05 Yo- relerımiz Türkülerimız 23.40 Ikilem 00.30 Belgesel. Yolun Sonu 01.10 Ingilizce ve Almanca Haberler. 07.00 Bu Sabah 09.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerlerı 13.20 Yoksa Sız Hâlâ 14.00 Haber 14.05 Dızı: Gızlı Aşk 15.05 Dızı: Sevdakondu 16.00 Haber 16. 05 Sevimlı Kahramanlar 16.30 Çizgi Film: Dıgımon 17.00 Ha- ber 17.05 Dızı: Küçük Melek Maria 18.05 Dizi: Vahşi Güzei 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Gunün Yorumu 20.00 Spor Gündemı 20.15 Yerli Film: Tat- lı Meleğim 22.00 Yanşma: Çar- krfelek 23.10 Dızı: Avcı 00.10 Bir Sevda Masalı 01.00 Bu Gece 02.00 Yabancı Film: Krailann Sevgilisi 04.00 NBA Final 1. Maç. L.A Lakers-Phıladelphıa 76'ers(Caniı) (021221551 11). M 09.05 Teletubbıes 2 1 T l f 09-40 Barney 10. * • " w 05 Çızgi Film: Po- fuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfı 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Zye 16.05 Yerli Film: istanbul Tatili 18.00 Dizi: Maria Barrio 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Para Hattı 20.20 Dızı: Ikincı Ba- har 21.35 Dızı: Böyle mi Ola- caktı 22.50 Yabancı Film: Ger- çeğin Peşinde 00.35 Haberler 01.10 A'dan Zye 02.40 Ayşe Özgün (0 212 291 10 00). 07.30 Gune Merha- ba 09.00 Dizi: Fırtı- nalı Gunler 10.00 Yeni Hugo 10.45 Klip 2001 12.45 Lezzet Saatı 13.30 Çızgı Film Kuşağı 14.30 Yerli film: Al- lah Düşürmesin 16.00 Dizı. Cesur ve Güzel 16.45 Dizi: Ya- lan Rüzgârı 17.30 Yerli Film: Ayşem 19.30 Ana Haber Bulte- nı 20.30 Spor Sayfası 20.45 Film Gibi 22.00 Dizi: Gol Kralı 23.00 Spor 24.00 Çok Özel 00.45 Haber Hattı 01.15 Sinyal 02.00 Yabancı Film: Tarih Ge- ce YazıhrfO 272 355 01 01). -., 09.30 Haber Özetı ' 10.15 Ekonomi 10. 35 E-Net 10.45 Lı- festyle 11.05 Sağlık Raporu 12.00 Gunun Içınden 12.25 S- por 12.35 Serbest Bölge 13.00 Haberler 13.50 Parantez 14.15 Ekonomi 14.35 Yakın Plan 15.00 Haberler 15.35 E-Net 15.45 Sağhk Raporu 16.15 Pı- yasalar 17.50 Lıfe Style 18.15 Gece Gündüz 18.30 Dünyaya Bakış 19.00 Haberler 19.05 Gündem Dışı 19.40 Sporda Bu- gun 20.00 Haber 20 20.25 Ya- kın Plan 21.05 Uç Temel İhti- yaç: Eğitım 22.05 Siyasette Çı- kış Yolu 23.00 23. Saat 24.00 Haberler 00.30 Transvvorld S- ports (0 212 335 00 00). A 08.00 Günaydın Türkiye H ) 09.50 Dizi: Luz Maria 10. s s » 40 Dızı: Kadenm Sensın 11.30 Aydın Havası 13.00 Ha- ber 13.20 Yerli Film: Bir Pınar ki 15.20 Dızı: Bucür Cadı 16.10 Yerli Film: Bir Kadın Kaybol- du 18.20 Dizi: Küçük Besleme 19.30 Ana Haber Bürîeni 20.30 A Milli Futbol Karşılaşması: Tür- kiye-Makedonya (Canlı) 22.20 Telegol Özel 23.20 Yabancı Film: Yargıç 01.20 Gece Hattı 01.40 Spor Gecesı 01.50 Dızı: Gorevımiz Tehlıke 02.30 Haber (0 212 448 80 00). 09.30 Yemek Zevki 10.30 Yerli Film: Ga- zeteci Çocuk 12.00 Haberler 12.30 Klıp Shop 14.00 Yerli Film: Yâr Etmem Seni 15.30 Kezban'ın Gunlüğü 17.30 Dizi: Eltiler 18.00 Dizi: Tirvana 19.00 Haberler 20.30 Dizi: Mar- zıye 22.00 Dızı: Baldız Gelıyo- rum Demez 23.00 Dızı: Acıl Ser- vis 24.00 Belgesel: Kızıl Guneş (0 272 652 25 60). j ^ v • s> 09.00 Haberler 09.15 Parametre 10.15 Fi-s -> :""'' " nans Bultenı 11.15 Sinema Sinema 12.15 E i t l î l H Teknolojık 13.00 Ajans 13.30 CNN Turk Müzık 13.35 Ekonomi 14.45 Spor 15.30 Dünyada Bugun 16.05 Parametre 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.20 Özel Sektör 19.00 Haber 19.15 Perspektıf: Klasık Merakı 20.00 Haber 20.10 Ekono- mi 20.30 Spor 21.05 Soru Cevap 22.05 Ankara Kulı- sı 23.00 Editör 00.30 Manşet (0 212 478 50 00). 08.10 Başkent'teni 0.15 Ankara Gündemi » 10.40 TatıI Rehberi 10.55 Trend 11.40 Bel- gesel 12.45 Hayalı Müze 12.50 Günün Için- den 13.00 Haberler 13.40 Tatil Rehberi 14.25 Trend 14.40 Hayah Müze 15.40 Şirket Haberleri 16.00 Ha- berler 17.40 Tatıl Rehberi 18.05 Akşam Üstu 19.00 Haberler 19.10 Tarih 17.06 19.35 Dunyadan Spor 20.00 Haber 21.00 Melıh Kibar Show 22.00 Bakış 24.00 Haber Masası (0 212 288 51 52). fTŞW»5 09.30 Dızı: Azerak Aılesı 10.30 Çizgi Film l*İMM Kuşağı 11.50 Dizi: Tarzan 12.20 Sağlıkla Randevu 13.20 Hayat Güzeldir 14.50 Yan- dı Yemek Pişti Yemek 15.30 Çizgi Film: JayJay 16.10 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Yerli Film: Muallim Bey 2 18.30 Dizi: Ikımize Bir Dünya 19.00 Dızı: Müthış Ikız- ler 19.30 Yuzyüze 20.00 Ana Haber Bulteni 21.00 S- por Gunlüğü 21.10 Yabancı Film: Kuzey Işıklan 23.00 Galeri 24.00 Dizı: Arliss (0 212 313 50 00). 10.30 Yabancı Film: Gönülu Rehıne 12.10 Yabancı Film: Con Air 14.00 Yabancı Film: Aşk ve Para 16.00 Konser: Christı- na Augilera 16.55 Yabancı Film: Zenginlik Ya da Yok- sulluk 18.50 Cıne Sinema 19.10 Yabancı Film: KörTa- lih 21.00 Yabancı Film: Güneş Arbnda 23.05 Yaban- cı Film: Elm Sokağı'nda Kâbus (0 272 336 15 15). 07.30 Güne Başlarken 09.00 Sevilen Me- lodıler 11.30 Klip Armoni 13.00 Haberler 13.15 Khp Armoni 15.00 Haberler 15.15 Önce Sağhk 17.00 Haberler 17.15 Meral'in Seyir Def- terı 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Ekonomi Rüzgâr- ları 21.30 Yabancı Film: Omega Polisi 23.00 23. Sa- at 24.00 Yabancı Film: Ölüm Yolu (0272 256 82 82). f 08.00 En Büyük Sihirbaz - 09.00 Astronot 10.00 U- FO'lar ve Uzaylılar 11.00 Fırtına Alarmı 12.00 Buzun Efendileri 13.00 Vucut Elektnğı 14.00 Gezgın- ler 15.00 Doğanın Bebeklerı 16.00 En Büyükler 17.00 Cyborg Şehrı 18.00 Doğanın Gizemı 19.00 Acil Serviste Yaşam 20.00 Kara Hız Rekoru 21.00 Vücut Elektriği 21.30 Gizemlı Okya- nuslar 22.00 Gezginler 23.00 Doğa- nın Bebekleri (0 272 288 75 75). 10.05 İMKB 10.10 Tah- vıl Bono Piyasası 10.30 Ekonomi Haber Özetleri 10.35 Analiz 12.30 Eko- nomi Haberleri 13.17 Takas Verıleri 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış Pıya- salar 16.20 Londra Borsası 16.30 Platform 17.15 İnternet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dizi: VVho's the Boss 19.30 Dizı: News Radio 20.00 Dizı: Freaks and Geeks 21.00 Yabancı Film: Sessiz Gece 23.00 Caz Kon- seri: Harry Connick Jr. 24.00 Yaban- cı Film: Fatherland 02.00 Dizi: Nevvs Radıo (0 272 330 01 01). MEDICAL 1 09.30 Nabız 11.00 Haber 11.05 Oksi- CHANNECJ S jen Penceresı 12.05 Guzellıkler Dünya- *1''sı 13.00 Haber 13.30 Hayatın Renkle- rı 15.05 Uzmandan Uzmana 16.05 Kalbiniz ve Siz 17.30 Yaşadıkça 19.10 Sağlık Olsun 20.05 Nabız 21.00 Haber 21.05 Yaşamda Kalıte 22.05 Süper Şe- hirler 22.30 Yastık Kavgası 23.30 Uygarlıklara Yolcu- luk 00.30 Oksijen Penceresı (0 276 428 08 50). 21:05 Üç Temel İhtiyaç: Eğitim Üniversiteler neden bilim ûretemiyor? Eğitim sistemindeki sorunlar ve bilinmeyenler. 22:05 Siyasette Çıkış Yolu Türklerin üretim alışkanlığı yok mu? Ömer Tarkan, konukları İlber Ortaylı ve Mehmet Altan ile tartışıyor. Türkiya'nin Hobv Konok www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog