Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 1 i p I a r ı AYNANIN GERÇEĞİ Gülseren Südor Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 •34334) Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhurtyrt k ı I a p I a r ı OKUMAK MIO DA NE Orhan Tüleylioğhı Ç Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (3^334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78. r i L SAYI: 27636 / 400.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (7924-7945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA Rumsfeld 'e yanıt Ecevtften Erivan'a Udkoşıd # ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Başbakan Bülent Ecevit'e, Kafkasya'da ıstıkrann sağlanması ıçin Türkıye ıle Ermenistan arasında gerginleşen ılışkilerin normalleşmesi gerektığını ılettı. # Ecevıt bu ıstem iızenne, komşu ülkeler arasında dıplomatık ılışkının kurulması ıçın iki önemli koşul olduğunu dile getirdi. Ecevıt'ın öne sürdüğü koşullar şöyle: 1. Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan tamamen çekılmelı. 2. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında güvenlı koridor açılmalı SBUUN DBMhmŞ'ıı haberi U 11. Sayfada Yüzde 32 oranında arttı îşsizlik dalgası heryerde # îşsizlerin 2000'in son çeyreğinde 1 mılyon 366 bın olan sayısı, bu yıhn ilk çeyreğinde 1 milyon 809 bine yükseldı. Aynı dönemde işsizlik yüzde 32.4 oranında arttı. Eğitimli gençlerdeki işsizlik oranı yüzde 23.7'yi aştı. Kriz, beyaz yakalılan da etkısı altına aldı. Ekonomi Servisi - Ekonomık knzle birlik- te ışsızlıkte patlama yaşanıyor. Istatıstıkle- re göre ışsızlıkten en çok eğıtımlı gençler etkılenıyor. Dev let lstatıstık Enstıtüsü'nün (DlE) üçer aylık dönemler ıtıbanyla ger- çekleştırdığı hane halkı ışgücü anketıne gö- re, 2000 yılının son çeyreğinde 1 mılyon 366 bın düzeyınde bulunan ışsız sayısı, bu yıhn ılk çeyreğinde yüzde 32.4 artarak M Arkası Sa. 19,Sü.3'te 30yıl önceden bugüne Atatürk'een giizelarmağan # Bır gazetede Atatürk'ün ımzasına ılışkın "Bu ımzayı yaratan bır Ermeni mı9 " başlıklı, bol soru ışareth, bol kuşkulu ılerleyen yazıyı göriince şaşırmadım değıl Sankı Amenka krtasını yenıden keşfedıyorduk... Vahram Çerçıyan ıle 10 Kasım 1969 tanhınde yayımlanmış röportajımı buldum Koskoca yazıda bır kez olsun Eonenı sözcüğü geçmıyor. # Çerçıyan, Ankara'dan mesajı aldığında. saat akşamın dokuzuydu. Önce heyecanını yatıştırmaya çalıştı. Değıl sevdığı saydığı, "taptığı" Ata'ya bı ımza bulmak görev ı kendısıne venlmıştı. Bundan büyük bır şeref o abılır mıydı. Ve Vahram Çerçıyan kjllan sıvayıp masasına oturdu. ZFYNff ORAL'D Haberi • 8. Sayfada Ydmaz'dan kabine içi revizyon: Jandarma operasyonları nedeniyle ters düştüğü Içişleri Bakanı Tantan 'ın yerine Yücelen 'i getirdi İStifaSI bekleniyor Yılmaz, kamuoyu önünde rahatsızlığını gizlemediği Sadettin Tantan'ı Içişleri Bakanlığı'ndan uzaklaştırma operasyonunu dûn sonuçlandırdı. Tantan, Gümrük Müsteşarlığı'ndan sonımlu Devlet Bakanlığı'na kaydınldı. Tantan'ın Başbakan Yardımcısı Ozkan'a devlet bakanlığı görevini kabul etmeyerek hem bakanlıktan hem de ANAP'tan ıstifa edeceğini söylediği öğrenildi. Sezer Onayladl Içişleri Bakanlığı'na Rüştü Kâzım Yücelen atandı. Mehmet Keçeciler Yüksek Denetleme Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden sorumlu kılınırken özelleştırmeden sorumlu Devlet Bakanlığı'na Yılmaz Karakoyunlu getirildı Sezer, bakanlann atanmasına ilişkin kararnameyi onayladı. ORTAKLARDAN FARKLI TEPKİLER MHP'de değişiklik yok DSP: İStlfa etSİn, b l z e gelSİn Bakanhk değişikliklerinin gündemı sarstığı saatlerde Almanya ve Fransa gezısıni tamamlayarak Ankara'ya dönen Bahçelı, Tantan'ın İçişleri Bakanlığı'ndan ahnmasıyla ılgıli olarak "Bir sıyasi partı olarak ANAP'ın tercihi olmuştur. MHP'lı bakanlar değışmeyecek" dedı. DSP'hler. "ANAP'tan ıstifa etsin, DSP'ye gelsin" derken MHP Grup Başkanvekıli Ismail Köse, "Tantan'ın bir becerisı, bır hüneri varsa bu görevinde ortaya çıkacak" değerlendirmesını yaptı. • 9. Sayfada Şimdi moda Karadeniz • DtT'lı Rasım Zaımoğlu, 1 {CaraJenız Tunzm Zırvesı'nde 'Hc Karadenızlıden KLaraJenız'e bır tunsf karroanyası başlattı £aınoğlu, "Karadeniz gerç:ğı Guneydoğu'dan farkiizdır" dıyerek bolgedekı ışsi2İı|e ve voksulluğa d-eğnıyor NYGU M8Wnm I 7. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yıhnaz.jandarma- nın yürüttüğü operasyonlar nedeniy- le genlım yaşadığı Sadettin Tantan'ı "kabine içi bir operasyon"la İçişleri Bakanlığı görevinden uzaklaştırdı. Tantan, Gümrük Müsteşarlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanlığı'na kaydı- nhrken İçişleri Bakanlığı'na Rüştü Kâzım Yücelen atandı. Devlet Baİca- nı Mehmet Keçeciler de Yüksek De- netleme Kurulu, Vakıflar Genel Mü- dürlüğü ve Basın Yayın Enformas- yon Genel Müdürlüğü'nden sorum- lu kılınırken Yüksel Yalova'nın ısti- fasıyla boşalan özelleştırmeden so- rumlu Devlet Bakanlığı'na Yılmaz Karakoyunlu getınldı Bugün Gü- neydoğu gezısine çıkacak olan Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ba- kanlann atanmasına ilışkın kararna- meyi 3 saat ınceledikten sonra onay- ladı. Yılmaz, Beyaz Enerjı operasyo- nunun ardından kamuoyu önünde "örtülü bir savaş" yaşadığı Sadettin Tantan'ı İçişleri Bakanlığı'ndan uzaklaştırma operasyonunu dûn so- nuçlandırdı. Yaklaşık 1 aydır "kabi- ne revizyonu" ıstemmı sık sık dile getiren Mesut Yılmaz, Yüksel Yalo- va'nın istıfasının ardından yenne ba- kan ataması yapmak üzere dün saat M Arkası Sa. 9, Sü. l'de MESUT YILMAZ'IN İNTİKAMI OPERASYONLARLA ANILAN 'Çete' iddiasından kurtulan sanıklar, rüşvet ve ihaleye fesat kanştırma suçlanndan yargılanacaklar DGM'den 'Enerji'ye tahKye Anıtkabir'i öğrencüer 'çevre'ledi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla üköğretim öğreDcfleri Amtkabir'e akın etti. Çevmi sembolize e- den kıyafetkr given ilköğretim öğrencileri, Atatürk'ün kabrine çelenk bırakb ve sajgı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de gün nedeniyle yayımladığı mesajda, "Uhıs ve devlet olarak çevre sorunlannın çözümünde ortaya koyacağnnız duyarh yaklaşnnlar, Türkije'nin daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke dunununa gelmesine büyük katlada bulunacaknr" dedL (Fotoğraf: AA) • -6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gidişat Adı buyük, son aylarda tirajı giderek küçülen gaze- telerimızden bın ekonomi bakanımızın her söylediği- nın doğru çıkmasına pek meraklı. Şunu söyledı, bunu söyledi doğru çıktı diye man- şet atmaya çok hevesli. Fakat bu kez manşet kuçuldu. Ekonomi bakanımı- zın bu kez yanıldığını ama sevindiğını duyuruyor. Neden sevınmış acaba Derviş'imız? Mayıs ayı enf- m Arkası Sa. 19, Sü. l'de 'Kızlarıma Mektuplar'la aktarılan bir yaşam deneyimi ve... Emre Kongar Emre Kongar "Kızlarıma Mektuplar"la geniş bir okur kitlesıne ulaştı. Yaşamından süzdüğü deneyimlerini "Kızlarına yazdığı mektuplar aracılığı ile gençlere, anne- babalara ve öğretmenlere aktaran" Emre Kongar ile kitabı uzerine konuştuk. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... TlltUklUİUk hâllerl Sürüyor Baskılann odağındaki Beyaz Enerji davasının ilk duruşması, Ankara 1 No'lu DGM'de yapıldı. îlk otunımda 9 sanık hakkında tahliye karan verildi. Sanıklann "rüşvet alma ve verme, ihaleye fesat kanştırma, görevi kötüye kullanma" suçlanndan yargılandıklan davadan tutukluluk dunımlan ise sürüyor. Ersümer talimat verdi Eski TEAŞ Genel Müdürü Muzaflfer Selvi, eski Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'in nükleer santral ihalesinde sıralamanın değiştirilmesi talimatını verdiğini doğruladı. Soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Şalk'ın yerine Savcı Hakan Kızılaslan'ın iddia makamında yer alması dikkat çekti. • 9. Sayfada KARARI İKİ BANKA ALDIRDI ~ Dinç Bilgin'e 24 trîlyon haciz Bankalar alacaklarının peşinde Sabah ve atv'nûı sahibi Dinç Bilgin'e iki ayn banka tarafindan toplam 23 triryon 675 milyon liralık 5 ayn haciz karan alındı. înterbank ve Egebank'ın avukatlan, Dinç Bügin'in borçlan nedeniyle mallanru kaçınna hazırhğı içinde olduğunu haber aldıklannı, bu nedenle alacaklannı tahsil olanaklannuı tehlikeye girdiğini öne sürdüler. • 4. Sayfada OLAY GAZETESİNE OPERASYON ~ Kredi gözaltıları gazeteye sıçradı # "Son Kredı" operasyonunda Çağlar'a aıt Olay gazetesının murahhas üyesı Engin Özpınar, Genel Müdür Mehmet Alı man, eski Genel Yayın Müdürü, DSP Bursa Büyükşehır Beledıye Başkanı Erdoğan Bılenser'ın kardeşı reklamcı Erol Bilenser ve Nergıs tnşaat'm 5 üst düzey yöneticısı gözaltına alındı • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog