Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZİRAN 2001 SAU HERKESİ DAVET EDİYOR: RAMAZZOTTI STILEUBEROTOUR ISTANBÜL itw ırtiuıaı ALİ SAMİ YEN STADYUMU ~~k Ariasatış ^ Ücretsiz konser kadar noktasına gelin ** biletinizi alın Şarkılanyla tüm dünyayı peşinden sürükleyen Eros Ramazzotti, Aria'nın katkılanyia, İstanbul'da. Yıllar boyu unutulmayacak bu muhteşem konseri izlemek için yapmanız gereken tek şey, konser kayıt formunu* doldurarak bu form ile biriikte en yakın Aria satış noktasına gelmek ve hiçbir ücret ödemeden konser biletinizi almak! İstanbul *. UWt; «tt DTM m 3*4 n Q1 • M«rft DTM ÎM - İB2 04 4» • ioom (te^İtn 212 • 278 82 31 • Ak»r*y: tıUnbul Itetifim 3» - S11 11 «0 * Kwm» *fctoın(MİMsyen Î1Î • S18 60 Kl • U*s ttektrenik 2U 638 S? 09 • Avttttr: Ak{t«k 212 694 29 22 Ç^Hl«**M«»1O««hî^»^;«^th«ÖmîU.5S50O0O»»«*«lt(i,212 441 TS«0»W»m»212-4414810 rt«İKlMtfcn J« - « 0 4614 •W lı 1W *W • «60 28 88 . hHM 6SM 212 • S70 10 91 • OM 212 - 660 Î8 70 >lMtMSA m ««0 Sa S4 ' Ityfimp*»; H«t«t DTM 212 • 61241 01 • Smm Tk. M . 212 - 612 18 S9 • B«$ikU{; Askom Î U Ü 7 W 96 • QHM(İ lfefcfott J1İ • İSÎ 86 SS • 6tty*n DTM 212 - 260 62 09 • fttt$m 6SM Cantar 212 • 227 80 72 O t ^ t l ^ 212 6M & 81 N lb Tfc m S16H 1 * B ^ ^ DTM 212 260 62 09 tt$m ^ l ^ * Nyeı* lb«unTfc m • S16 H 1 * » B f ^ ^ «S • lesttfttt ÇMÜte^vı 216 J«0 21 06 • W Tk. tW. J«. 216 • H\ 50 54 • trtnkif. D 3 R t «< ) U W M M Etfl DM 212 2«J 29 14 J f D*K 216 - 467 54 13 • Raytet DM 212 2«J 29 14 • M»rtt OTM 212 - 282 04 49 • Fatih: B«ytm ttatit d Aİ A İ 212 611 09 20 6 k DM 212 418 41 SJ t &««$» Wtmt«M< ) U W M M EtflCf DM 212 2«J 29 4 M»rtt OTM 2 2 9 tih y » 212-51* 89 90 • DM 212 - «K 4* 70 • Mtf*Md« Aİtat A.İ. 212 • 611 09 20 • 6Mk»m«np»şr. DM 212 - 418 41 SJ • tw»nköy totw Jt* 44« 04 29 « t i r i l Tk, 21» - » 1 M «J » KadAdy AttanMtit H«tijim \» »«. 216 - î « 12 39 • W«»og Ü«ttftm İ s T 4 « U « • Ktfe • *to»SA 2II 449 21 74 . VkvocttM 216 347 S2 53 » RvafcOy: tfgtft EtttranMt 212 - 292 08 56 • K*rt»i J1«4S1S090O«*î1»M?8$S2trtTk21$4S918 3 6 H A İ 2 1 6 3 7 4 9 0 3 « K W W ! S A VtM Malt, 21« » 4 M M • Mt Ç D T M 2W StS V» » • &MMM M 212 • 2» «S 27 • j M . Ştk İ1« - 410 37 01 * Ktttttoprsk: Ayw HcktfOA* 216 - 418 61 29 • ^ «* A M M U MWO M * 2W • «45 S4 07 • Smf* 216 - 386 34 99 • Küçûkb»Mt«ft«y: S»»* 2t2 • «M37 77 • Kûç»v*h & m ufotfffen216-367 67 79 • UMi: CC 8jaJMY*BBİ^mm 12 1S6 53 S6 GûrtKU E M t l k T W İ ^ » t t 5 « J m * * d ^ : « 4 İ « r t M M ¥ 2H M) 7« W N » Mastı*. Çafrifottş**212 2t6 69 6« • MNO^MMy: A** S«t«yt 212 • 1S6 53 S6 • GûrtKU EMttronlk 212« 211 M 44 • Wft » Mm«SA 212 < ] l t l ) M > Mtrttr: M&M ttAttonft 212 557 90 09 • NtprtUp: DM 212 • 224 24 15 M M ^ ) M U O l DM 212 269 M 2 ft Mm«S 212 ] pp Ofcflffyd^ 1HM»m EMfee^ 212 < 2)7 M U • Ortıl^ » DM 212 ~ 269 M 2 Ott Ytamt A.Ş. 212 > 234 24 «S • P*v**\ Kwy« 216 - 491 SO 76 » Wttt • TttmeSA 216 - 346 91 46 • S«hr*y««<Hd: Tlm-T»l LM. m 411W2T»Swww;0«*212 »231850• Kttfc• T»ta»SA212 323 15 30» S«f»k6y: SürrmDTM 212-541 1675 • Sirkeci; «ttmKMhMn 212 5» Sa S3 • Olymm «*«««» 212 - «111« • hoeom 212 • 512 09 63 • S«*ıw»L«l212-Si39435»S«i*y«: DM 21S - 411 93 SS • İKf Tk, 216 - 372 27 19 * SJrilttvfer: Murti Mote»»^ 212 - 677 40 99 • Si$h*nt, Umtıt W«fon T«tekom 2W • 2U »14? • T»Wm; Mnrt « w « CMMT 212 - 2M M 00 •T*p^»j): M ı m m Hctifim 212 - 249 S5 SO • Ûmnmiyr Sm«fc Hİ «SM 216 » 2 Kttfc T k $ A 216 52S 12 8 & k l A k 6 S M w « C M M T 212 2 M M 00 T*p^»j) : M ı m m H c f 212 2 9 S5 SO Û m y S H M I T«Mn*tm 21« * 515 2* 3S • Hİ*W» «SM CMMr 216 • »91 96 22 • Kttfc • T*k«»$A 216 52S 12 81 •&k(i<l«f;Ak«»6SM 216 • J41 t4 0? • «ttetm «SM Gtftttr 216 - «12 63 00 • Yuvtmu*: Bwt« DTM 212 > 652 75 84 • Y»niltfty: D*R 212 - 299 36 39 W H M t m 212 54« 80 01 D M 212 547 851S Mtt I M S A 212 415 5618 Trakya'nın Şahdamarı Kesiliyor...' MehmetBAŞARAN K aynarca Deresi, Istranca eteklerindeki Kaynarca köyünde Trakya'ya göz- lerini açan su, koca bir dere olup Ceylanköy'ün içinden geçer. Köy başına geldiğinde, kollannı açarak büyük bir düzlüğü ku- caklar. Arada kalan alana "Ada" der köylüm. Herkesin bir avuç yeri vardır orada. Köyü kurarken öyle bölüşmüş Doksan Üç Göçmenleri. Her ev, içli dışlıdır Kaynarca Deresi'yle. Gecemiz- de gündüzümüzde yanı başımızdadır, yanıklığımızı gideren serinliğiyle; da- raldığımızda, içimizi söylencelere açan gizemlı sesiyle. Çook öncelerden tanı- şıyormuşuz gibiyizdir. Göz göze gel- diğimızde, ta derinlerimizde anlaşıl- maz yankılar... Bilmezsiniz Tuna lazıdır Istırancalardan gelen bu su Rumeli yoğunlaşır sesinde Kan gibi sıcak sesinde Ter gibi güzel sesinde Saçlan karlı dağ kokar Dolanır boynuma ıslak ıslak Kömür gözlerinde/yanıp söner Deli- orman Uzak Şıpka geçidL lnanm, bir Trakya güzeliydi Kaynar- ca Deresi, Osmancık Deresi, Karaağaç, Kazanköy, Ahmet Bey, Evrensekiz de- releri... Onlara eğilip, bir avuç suyu yüzlerine çarpan yaşlılann içlerinde değişik yankılan başlardı zamanın. Nazlım sular, kıyılarında duman du- man söğütler, döne dolana Ergene'ye doğru akar, geçtikleri yere can verirler- di... Ama şimdi, can çekişiyorlar. Nere- de 0 Rumeli tarihini yansıtan pınltıla- n... Yürekleri soğutan Tuna serinlikle- ri... Umarsız bir saynlığa yakalanmış gibi renkleri değişti önce, hızlan azal- dı. Sonra dönemeçlerde içlerine içle- rine pyulmaya başladılar. Derin bir san- cıyla, giderek tûkeniyorlardı yatakla- rında. Onlara baktıkça bakışlan bula- nıyor, damarlannın kuruduğunu du- yumsuyordu yaşlılar... Değirmen taşlan durdu, duyulmaz oldu, un kokulu çakıldak sesleri... Su sesinden uzak, bir ıssızlık kapla- dı Trakya'yı... r*. ~.1ii0ça's!dı*Al$a'.ydı. Meriç'ti, Tuna purjUısında Istranca dereleriydi bir 2a- raan-Trakya... Evterin içinden duyu- lurdu su sesleri. Giderek tarlalar çatla- dı, kurudu arklar, evler ıssızlaştı... Ergene'yi gördüm yakında, Kara- musul'da... Uzunköprû'nün altından büyük bir görkemle, panltıyla geçen Er- gene'yi...Incelmiş, yatağınayapışmış- tı. Ne pınltı, ne serinlik... Baktıkça göz- lerim acıdı. Kımıltısız, çürümeye, kok- maya başlamış zavalh bir karayılan ölü- sü... Tekcanlı yoktu yöresinde. Binyıl- lann w pınhılır ' anlamındaki su, yoktu artık. Fabnkaların zehirli atıklanyla erimiş bitmişti. Yedi derenin suyu da... Tam da bu çarpılmışlığı yaşarken, Görünüm gazetesi çıkageldi. Bilgiyle, bilinçle Trakya'nın nabzuıı tutan Lü- leburgaz gazetesi... Araştırmacıbirya- zardı, \-urdugu yerden ses getiriyordu Tahir Mayda. Emekli öğretmen Mus- tafa Sanoğlu, hep gençti, sürdürüp du- ruyordu derslerini yaşam dersliğinde. Kulağı yöre okullannda. yüreği insan- daydı. Denemeler, gezi yazılan, seçki- lerle \'arsıllaştınyordu Görünüm'ü. Ağır ve derin işliyordu toprağı. oğlu Mesut Soluğu duyuluyordu her sayfada... Der- ken... Sersemletici, çarpıcı bir başlık: "Trak- ya'nın Şahdaman KesUhon" Tahir May- da'nın haberiydi: U İSKİ tarafindan, Trak\a'daki yedi derenin suyu, tstan- bul'a götürüldü, daha on derenin götü- rühnesi için çahşmalar başhyor..." Prof. Dr. M. Doğan Kantarcıoğlu: "Büyük yanhş yapıldı. Bu sular Trak- y a'da kullanılsa, 600 bin dönümlük bir alanda sulu tanm yapılabilecekti. BiKm- sel gerçekler dikkate ahnmadı" dedi. Yıldız Dağları'nın, Trakya taban sula- nnı oluşturduğu da belirtilerek "Trak- ya'nın şahdaman kesildi. Önümüzde- Id yıllarda, İstanbul ile Trakya arasuv da su savaşı da başlayabilir" denildi. Orman Fakültesi Toprak Bilimi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkam'ydı M. Doğan Kantarcıoğlu. Çalışkan, kendi- ni işine adamış bir bilim adamı. Bir ayağı ormanlarda. doğanın içindeydi hep. Cankulağı, cangözüyle ağaçlan, yapraklan izliyor, doğanın üstüne tit- riyordu. Derelerin çalınması yanlıştı, korkunç bir yağmaydı. Bilımin sesine kulak verilmemesi, kahrediyordu onu... Istranca Dağlan'nın memeleri kuru- yor, Istranca dereleri ölüyordu. Trakya, Doksan Üç Savaşı vurgunu- dur: lliğinde kemığinde kopanlıp atıl- dığı yerlerin acısını duyar. Civan Aliş'ini yitirmiştir Tuna boyunda. Gözyaşla- nnca sıcak, özlemlerce yanıktır türkü- len... Trakya, Balkan Savaşı vurgunudur; yakılan yıkılan köylerin külleri üstün- de, ölüleriasaiuğuauduyarak yaşama- yaçalışmakladii.,_... -. Trakya, iki~yîîhkvTnethem tutmaz Yunan 'işgali' yaralısıdır.. Ama Trakya'nın yaşamını karartıcı Ergene Irmağı'nm ölüşü, Istranca de- relerinin pırıltılannın sönüşü. bilim adamlannın kesın uyanlanna karşın Trakya'nın şahdamannın kesilmesi, dış düşmanlann zulmü değildir. Kendi in- sanlanmızca, kahrolası vurdumduy- mazlığımız yüzünden. bilerek öldürül- mesıdir Trakya'nın... Duyan var mı?.. . _, EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Burası Benim Türkiyem Değil "Peygamber entari giydi diye biz de mi giyeceğiz? Peygamber misvak kul- landı diye diş fırçasını kullanmayacak mı- yız? Peygamber söyledi diye!.." Diyanet Işleri Başkanı, böyle konuşur- ken Islamcı yazar Ismet Bey, bir ko- nuşmasında 'Başörtülü kadınlarnamus- ludur' diyerek başını örtmeyen kadın- lann "cariye" sayılacaklannı büyük bir rahatlıkla bildirdi! Burası neresi, Türkiye mi? • • • Bankadaki paralann yüzde 60'1, yüz- de 69'un elindeymiş! Ya geriye kalanyüz- de kırk, onlann bankalarda kaç parası var? Burası neresi, Türkiye mi? • • • Bir bakan dayanamadı Tütün Yasa- sı'na karşı çıktı. IMF'nin isteklerine di- renirsen bakanlıktan olursun dediler, dinlemedi... Ertesi gün borsada kıyamet koptu. Bir kriz daha doğdu doğacak- ken elbirliğiyle o bakanı kapı dışan et- tiler! Bir bakanın ufacık bir sözü ortalı- ğı kanştınyor işte! Burası neresi, Türkiye mi? • • • Türk Dil Kurumu'nu Atatürk'ten ko- pardılar. Atatürk karşıtlanna teslim et- tiler. Devrime, Türkçeye düşman adam- '\ar, neyaptılar, Atatürk'ün parasını otel- ler, meyhanelerkurarak harcadılari Şim- di adalet önündeler! Koca koca profe- sörier!.. Burası neresi, Türkiye mi? • • • Kimileri de Inönü ile Derviş 7 bir ara- ya getirmek hevesinde! Kuvayı Milliye- ci Ismet Paşa'n/n oğlu ile ABD'nin sağ- lam adamı görüntüsündekı Derviş bir parti kursalar ne kadar iyi olacakmış! Burası neresi, Türkiye mi? ••• Şeker Yasası ile yüz binlerce pancar işçisi açıkta. Yann, buğday işçisi çiftçi- ler de IMF tokadını yiyecekler. Şimdi de tütün işçileri, tam 600 bin insan!.. Kim düşünüyorbunca yurttaşın ne olacağı- nı?... Kimse! Tek düşünce, IMF'ye ve- rilen niyet kâğıdı! Burası neresi, Türkiye mi? • • • TV'de Meclis çalışmalan... Yoksa ça- lışmamalan mı? Kim çalışıyor ki! Veri- len buyruk üstüne eller kalkıyor! Hem de bir avuç kişi!.. Bu parmak kaldıran- larda hiç kişilikyok mu? Birkaç milyar- lık kazanç için bu, bir tür kölelik çekilir şey midir? Birbaşka hesap da gelecek seçimde milletvekilliğini kurtarmak! Var- sın onur, yurt sevgisi, insanca duygu- lar yitip gitsin... Burası neresi, Türkiye mi? ••• Yıldız Kenter sanat, kültür, yazın ko- nulanndaki yozlaşmayı görüp en doğ- ru biçimde dile getirmiş: "Seksenler- den beri, bir kolayı seçme, bir kestir- mecilik, biryüzeysellik, bir sanatsal po- tansiyel düşüklüğü başladı." Bayağılık, ucuzluk, kolaycılık, her türlü güzelliğe düşmanlık... Vardığımız sonuç bu. Ama Kenter var, Kenter'lervar bu ül- kede... Burası da Türkiye! Benim, bi- zim, Türkiyemiz! Günün birinde kendi- ne, kişiliğine, güzelliğine sahip çıkacak halkının Türkiyesi!.. 212 * 54« 80 01 • D M 212 • 547 851S • Mttt • IMmoSA 212 • 415 5618 555Ari3Merke? 444 0 151 www.ana.coni.tr TEŞEKKUR Ani rahatsızlığımı başanyla tedavi ederek benvsağlığuıa kavuşturan T.C ZİRAAT BAN- KASI Hastanesı Başhekımı Dr. Yamaner Işık'a, Üstat Dr. Vahdet Pırgaip'e, Başhe- kim Yar. Dr Hakkı Görgülü'ye, Dr. Alev Özsan'ya, Dr. Kamuran Kuş'a, Dr. Mehmet Yurdakan'a ve Dr. Gürkan Olguntürk ile diyetısyen uzman Gül ErgiıTe. Başhemşire Melahat Karkayak'a, hemşireler Sibel Ozeş, Ayşe Açıkgöz, Suna Yalçın, Yeter Boz- kaya, Gul Evirgen, Emine Ergün'e ve tüm hizmetlılere ıçten teşekkürlerimı sunanm. Aydın Olgun Yazar PENCERE Küreseljeşme, Derviş, Manda Üzerine... Gazetelerde 'Küreselleşme'ye ilişkin her gün bir haber çıkıyor; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yıllık toplantısında da bu yolda çarpıcı veriler ortaya döküldü; Cumhuriyet'in Frankfurt Bürosu bil- diriyon "Kurumun 'Çalışma Hayatı, işsizlik ve Yoksullaş- ma' konulu raporunu açıklayan ILO Genel Sekre- teri Juan Somevia işsizliğin dünya çapında ve tehlikeli bir şekilde büyümeye devam ettiğini be- lirtti. Tüm dünyada 1 milyar kişinin işsiz olduğunu açıklayan ILO Genel Sekreteri, 160 milyon kişinin herhangi biriş bulma umudu taşımadığını, 850 mil- yon kişinin ise ancak geçici ve kısa süreli iş bula- bildiğini söyledi. ILO Genel Sekreteri 'küreselleşme' ile 'işsizlik' arasında bağlantı kurdu. Yoksullaşmanın küresel- leşme ile biriikte yükseldiğine, gelir dağılımının hızlı bir şekilde bozulduğuna dikkati çekti." Ne biçim kişi bu Somevia?.. ILO Genel Sekreteri küreselleşme olgusunun far- kında olmayan bir dinozor mu?.. • Geçen gün bir dostum sordu: - Derviş hakkında ne düşünüyorsun?.. - Tanımıyorum. Şaştı dostum: - Nasıl tanımazsın?.. Gazetelerde Derviş ve eşi için dünya kadar yayın yapılıyor. Dedim ki: - Dünya Bankası'nda o düzeye çıkacak birinin değeri ve nitelikleri bellidir; çok iyi yetişmiş oldu- ğu kesin; ama, şimdiye değin IMF, borç, kredi, stand-by dışında bir laf etmedi; IMF'nin saptadığı sozüm ona "Ulusal Program"\n kesinkes uygu- lanması dışında ağzını açmadı; dünya görüşü ve siyasal fikirieri meçhul... - Peki bu durumda ne olacak?.. - Politikada hırslı görünüyor, yakında her şey or- taya dökülür... Demokrasilerde kuraldır; politikaya atılan kişinin okulu partidir; en alt düzeyden başlayarak yıllarca partide çalışan yetenekliler yavaş yavaş yükselir- len toplumca tanınırlar, ülkeyi yönetmeye talip olur- lar; hiç kimse gökten zembille devletin başına in- mez... Derviş'in gelişi dışardan atamayla... Sıradışı... Gerçek kimliği bundan sonraki davranışlanyla belli olacak... • Ülkemizde her şey kısa sürede aydınlanacak; bugün küreselleşmeyi 'mandacı' gibi yorumlayan seçkinlerimiz medyanın önemli köşelerinde yertut- muşlar; açık seçik diyorlar ki: - Türkiye kendisiniyönetemiyor; biz adam olma- yız; küreselleşme bir fırsattır; dünyayı çekip çevi- renler, bizi adam edebilirier. Bufikiryeni değil!.. Açın tarihimizi, okuyurrmandacılanmızı, hepsi böy- te konuşuyorlardı; ayip değil ya, kimi seçkinimiz bu tür yazmaktan ve konuşmaktan özel bir keyif du- yuyor... Bu ülkede kendisine haksızlık yapıldığına inan- dığı için hınç da çıkanyor. • Dünyanın uygar ülkeleri, küreselleşmenin başı- nı çekmekle biriikte, "gelsinler bizi dışardan yönet- sinler" fikrini kendileri için hiç düşünmüyorian on- lar hem kendilerini, hem bizi yönetmeyi yeğliyor- lar. Ancak onlar kendi ülkelerini bir güzel yönetiyor- lar da dünyayı kötü yönetiyoriar... Yoksa dünyamızda her 6 kişiden 1 'i işsiz kalmaz- dı... İSVIÇRE HASTANESİ ÛZEL KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ I KONSER emin igiis / vokal-bağlama mutlu ödemiş / keman hakan oral / gitar ahmet özbilen / vurmalı çalgılar Tarih • 6 Haziran 2001 Çarşamba Saat : 21.00 Yer : BARIŞ MANÇO K.ÜLTÜR MERKEZt (KAD1KÖY) Tel 0216-418 16 46 " • •' • Cumhuriyet ARM KADIKÖY BELEDlYESt TEŞEKKUR Lâık Cumhunyet'ın, çağdaş düşüncenın öğretmenı, değerli eşım Ressam BEHÇET GÜRCAN'ı kaybettık Cenaze törenınde hazıı bulunarak benı yalnız bırakmayan, evunize gelerek acunızı paylaşan, telefonla başsağlığı dıleklerinı ileten tüm dostlanmıza, yakınlanmıza, öğrencilerimize teşekkürlerimı sunanm. Em. Ög. ZEKÂVET GÜRCAN ŞİŞLİ2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/386 Erzincan ili, Refahiye ilçesi, Olgunlar köyü, cilt 29, hane 44'te kayıtlı bulunan Habip oğlu, Remziye'den ol- ma 1.3.1982 d.lu Mahmut Öztekin'in M.K.'nun 355. mad. uyannca zekâ geriliği nedeniyle hacir altına alına- rak kendisine aynı nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan an- nesi Remziye Öztekin'in velayetı altına konulduğuna da- ir ilanen duyurudur. Basın: 31837
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog