Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 2001 SALJ 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Av 15.30 TRTINT Dram ©tki aile arasmdaki kan davası nedenıyle çok sayıda ölen olmuştur. Bekir, hapisten çıknk- tan sonra kanlısındankaçmak içinbüyükşehre gi- der. Ancak lcanlısı da peşinden gelecektir... Me- lihGülgen"in yönettiği filmde CüneytArkın, Ser- dar Gökhan, Gülben Ergen gibi oyuncular var. Deiisin 16.20 Interstar Duygusal /Z?\ Ölen bır zengınin oğlu ile adamın üç düzen- ^&s baz kardeşinin, gizlenerı tahvilleri arayış öy- kûsü. Ergin Orbey'in yönetmenJiğini üstlendiği yapımda. Tank Akan, Necla Nazır, Cici Kızlar, Adile Naşit, Hulusi Kentmen var (1975). AdemileHavva 16.35 TRT1 Duygusal /^\ Kiralık katilden kaçarak bir tatil köyûne sı- V3' ğınan Adanalı kabadayının, kültürlü bir kız- la yaşadığı aşk öyküsü. Yönetmen: ŞerifGören. Oyuncular: Tank Akan, Sibel Turnagöl, Erdal Ozyağcılar, Rana Cabbar (1986). Sonbahar... 17.30 Show TV Dram /Ç?\ Bir denız subayıyla nişanlıyken kaza geçirip NH' sakat kalan ve sonunda şarkıcı olan bir genç kızın acıklı öyküsü. Mehmet Dinler'in filminde, Türkân Şoray, Ediz Hun rol alıyor (1969). Çıplak Casus 20.20 atv Güldürü >Ok (SpyHard)-Ajan Dick Steele ve güzeller gü- VÜ' zeli ajan 3.14, ortak bir ış için biraraya gel- mişlerdir. Görevleri dünyayı ele geçirmek için şeytani planlar yapan ve uzun zamandır peşinde olduklan General Rancorı durdurmaktır... Yön: Rick Friedberg. Oyn: Leslie Nielsen, Nicolette Sheridan, Charles Durning, Marcia Gay Harden, Barry Bostwick (1996 ABD, 72 dk). 21.00 / CNBC-e / Hayat... Aynntı yanda Perili Ev 21.00 CINE 5 Korku /fN (The Haunting) - Karanlık ve korkutucu gö- vc/ rünümüyle Hill House malıkânesı yıllardır terk edilmiş bir şekilde durmaktadır. 130 yıl ön- ce tekstil kralı Hugh Crain'in yaptırdığı bu gör- kemlı malikânede ölümlerle sonuçlanan trajik olaylar yaşanmıştır. Bu nedenle evin adı 'Perili Ev'e çıkmıştır ve uzun süreden beri terk edilmiş haldedir. Korku bilimini inceleyen Dr. David Mar- row, sözde uyku düzensizlıklen konusunda çalış- ma yapmak üzere gazete ilanıyla bulduğu üç ki- şilikekibiyle Hill House'a gelır. Yön: Jan de Bont. Oyn: Lıam Neeson, Cathçrine Zeta-Jones, Lili Taylor, Owen Wilson (ABD 1999, 112 dk). 21.15 / MovieMax / Onaftı... Aynnti yanda Amerikan... 22.30 Interstar Güldürü . (Coming to America) - Afrikalı Prens Ake- em, ülkesindeki gelenek ve göreneklere kar- şı çıkarak evlenmek için Amerika'ya gider. Kral babasından bu iş için sadece 40 gün izin alan prens, kim olduğunu ve nereden geldiğini gizle- yerek gerçek sevgiyı aramaya başlar. Yön: John Landıs Oyn: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Ja- mes Earl Jones (1988 ABD, 116 dk). Zincir 23.20 atv Macera (TheChain) -BostorTun çn güvenilir ve sert v^/ polislennden bıri olan Frank, uluslararası si- lah tüccan Carlos'u yakalamaya çalışır. Fakat Frank, Carlos'u ele geçınrgeçırmez büyük bir fe- laketle karşı karşıya kalır: ıkisırun de ortak düş- manları, büyük bir tekne kazasının ardından Frank ve Carlos'u ele geçirip, onlan birbirine zin- cirle bağlarlar. Birbirinden nefret eden bu iki adam artık bırlikte hareket etmek zorundadır... Yön: Luca Bercovici. Oyn: Gary Busey, Victor Rivers, Jamie Rose (1996 ABD, 96 dk). Blackvrater... 24.00 CNBC-e Gerilim /77\ (Blackwater Trail) - Yazar Matt Curran, inri- vîy har eden arkadaşı Andy'nin cenazesi için Avustralya'run Michelton adlı küçük kasabasına gelır. Cenazede Andy'nin küçük kız kardeşi Cathy ile karşılaşan Matt, bir zamanlar onunla aşk yaşamış olmasırun da etkisiyleolayla dahaya- kından ilgilenme gereğini duyar ve bir süre için kasabada kalmaya karar verir. Cathy, ağabeyinın bir cinayete kurban gittiğine inanmaktadır. Yön: Ian Barry. Oyn: Judd Nelson, Dee Smart, Peter Phelps (1996 Avustralya - ABD, 97 dk). Açık Hedef 24.00 Flash TV Macera /7> (Scavengers) - Ruslar eroin karşüığı CIA'ye vS* bilgi vermektedir. Son gönderiîen mal Rus- lann eline geçmez ve aynı zamanda ünlü Rus ka- çakçısı Mikail ortadan kaldınlmak istenir. Bir in- cilin içine bazı fotoğraflann negatifleri yerleşti- rilir. Bu negatıfler Afrikaya gıtmek üzere olan Tom ve Kemberli adlı iki sevgilinin eline geçer ve çift farkında olmadan bazı gizli işlerin içine gi- rer. Yön: Duncan McLachlan. Oyn: Kenneth Gil- man, Brenda Bakke (1988 ABD, 94 dk). Kıyamet.. 00.50 Interstar Fantastik /7>L (JndgmentDay)- Uzayın derinlerinde büyük V3/ bir meteor, bir astereoid ile çarpışır ve çar- pışmasonucundaortaya çıkan parçatorbüyükgök taşlan halinde dünyaya doğru üerlemeye başlar. Dünyanın yansını yok edebilecek güce sahip olan bu cısimlerin yönünü değiştirmek için NASA yet- kilileri Dr. David Corbett ile birlikte çalışmaya başlarlar. Bu arada kendisinı dinı bir lider olarak gören Thomas Payne, insanlann dünyanın kade- rini değiştiremeyeceklerine inanırve Dr. Corbett'i kaçırmayakarar verir... Yön: John Terlesky. Oyn: Ice T, Mario Van Peebles (1999 ABD, 95 dk). Hayal Dünyası 01.15 Show TV Macera /T>\ (Semi-Autonıatic)-Film,yüksekteknolojinin vf' doruklara çıktığı gelecekte geçmektedir. Garland, Şiddet Parkı adı verilen bır yerde bilgi- sayar operatörü olarak çalışmaktadır. Bu parkın ana bilgisayan Donald, daha gehştirilmiş bir mo- delle değiştirileceği için, kontrolü altındakı ro- botlan harekete geçirir ve özenle seçtiği bir tane- sini Garland'ı öldürmesi için görevlendirir. Yön: David Bishop. Oyuncular: Xavier Declie, David Leisure, Julıa Dahl (1998 ABD. 87 dk). Gemide tsyan 01.50 Kanal D Dram /f>ı (The Caine Mutiny) - Herman VVouk'un Pu- vi' litzerödüllü romarundan beyazperdeye uyar- lanan film, deniz kuvvetlerindeki bir grup-suba- yın ruh hastası olan kaptanlanyla birlikte geçir- dikleri yolculukta yaşadıklannı konu alıyor. 2. Dünya Savaşı atmosferini başanyla yansıtan Ed- ward Dmytryk'in yapımında, Humphrey Bogard, Jose Ferrer, Van Johnson, Fred Mac Murray gibi oyuncular rol alıyor (1954 ABD, 120 dk). r^\ <7?\ (7^\ n Yabancı Izleyin Orta Değmez O Karakterler galerisi niteliğindeki 'Hayat Tathdır', Britanya sinemasından sevimli ve zeki biryorum Orta direk bir ailenin korkulan ı CNBC-e 21.00 Hayat Tatiıdır - Ufe is Swe- et / Yönetmen-Senaryo: Mike Leigh / Görüntü: Dick Pope / Müzik: Rachel Portman / Oyuncular: Alison Ste- adman, Jim Broad- bent, Claire Skinnner, Stephen Rea, Jane Harrocks, Timothy S- pall /1990 Ingiltere yapı- mı, 103dakika. CUMHUR CANBAZOĞLlT Ingiliz işçi sınıfinın ve orta direğinin masum çılgınlıkla- n, korkulan üzerine başanlı bir kara komedi "Hayat Tatiı- dır''. Wendy ve Andy (Stead- man ile Broadbent) adlı çift ile iki kızlan Nathalie'yle Ni- cola; bir de çevrelerindeki il- ginç dostlan filmin kahra- manlan. Andy, büyük lokan- tanın mutfağını titizlikle yö- netiyor; Wendy ise çocuk giy- Yönetmen Mike Leigh 'Hayat Tatiıdır da, dahsiyigekcek umııduyla >aşamaya çabaJEayan bir grup insanın öyküsünü hoşf j birdoğaJIıkla sarmaiayarak veriyo sileri satıyor. Ikiz kızlanndan Nathalie, sıkıcı bir işte çalışı- yor ve Amerika'ya gitme ha- yalleriyle yaşıyor. Nicola ise işsiz ve ruhsal probleraleri var, beslenmesini bir türlü ayarlayamıyor. Erkekleri de potansiyel tecavüzcü gibi de- ğerlendiriyor. Aynca anne ba- basının Natalie'yi daha çok sevdiğine, annesinin saf oldu- ğuna inanıyor. Yönetmen MikeLeigh daha iyi gelecek umuduyla yaşa- maya çabalayan bir grup insa- nın hayallerinden hareketle, ekonomik durumun ruhlarda- ki tahribatını, aile yaşamının ne tip hassas dengeler ûzerin- de yükseldiğini, eğlendirici, hoş bir doğallıkla sarmaiaya- rak veriyor. Başı sonu belli serûvenden çok adeta bir tür karakterler galerisi bu fılm. KenLoach'ın izinden giden Leigh, güldürü havasında başladığı öyküyü daha sonra mizahın tadını ek- şiterek drama dönüştürüyor. Baştaki mutluluk kaynağı in- sanlann maskelerinin ardm- daki umutsuzluk ve korkuyu çok yoğun görüyoruz diyalog- larda. Yönetmen Leigh'in eşi Ste- adman'm başrolde oynadığı fılm, son dönemde önemli aü- lım gerçekleştirmiş Britanya sinemasından sevimli ve zeki bir yorum. NTV 22.05 Gündemdeki sorunlar TV Servisi - Geçen hafta içinde yaşanan ve Türkiye'nin gündemini oluşturan olaylar "Kapah Kapılar Ardmda" programında masaya yatınlıyor. Gazeteci-yazar Emin Çölaşan, Yavuz Donat ve Mustafa Balbay'ın birlikte hazırlayıp sunduğu programda, Ankara ' gündemini oluşturan olaylar ve bu olaylann perde arkasında yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. tv8 22.05 Erköçlar 'Yorumsuz'da TV Servisi - Müzik ve söyleşi programı "Yorumsuz"un bu haftaki bölümüne, pop müziğinin ünlü isimlerinden Fatih ve Sinan Erkoç kardeşler konuk oluyor. "Grup Gündoğarken'' grubundan Burhan Şeşen'in hazırlayıp sunduğu yapımda, iki kardeş sevilen parçalannı seslendirip, izleyicilere keyifli bir müzik şöleni sunuyor. Yapımın y_önetmenliğini ise Ozgür Oztûrk üstleniyor. Yaşanmış bir olaydan uyarlananfilm, sinemaseverlçrjçin günün en iyilerinden Irkçılığın harcadığı boksör MovieMax21.15 Onartıncı Raund - The Hurricane/Yönetmen: Norman Jewison / Senaryo: Armyan Bernstein, Dan Gor- don / Görüntü: Roger A. Deakins / Müzik: Chris- topher Young / Oyuncular: Denzel Washington, Deborah Kara Unger, Liev Schreiber, John Han- nah, Vicellous Reon Shannon, David Paymer / 1999 ABD yapımı, 144 dakika. TVServisi-"OnaItıncı Ra- und", lakabına uygun şekil- de ringlerde kasırga gibi es- en ve şampiyonluk kovalar- ken büyük bir haksızhğa uğ- rayan zenci boksör Rubin 'Hurricane' Carter'ın ger- çekten yaşanmış^ dramatik öyküsünü anlatıyor. "Yanhş zamanda yanfaş yerde" bulunup katil damga- sım yiyen boksörün inanıl- maz öyküsünün kısa geriye dönüşlerle anlatıldığı fihrı- de, boksörün kitabını oku- yup etkilenen küçük hayra- nının başlattığı girişimle mutlu sona ulaşıyor Carter'ı kurtarma çabalan. Carter'ın, 19 yılını hapis- te geçirdikten sonra özgür- lüğüne kavuştuğu filmde, boksörün başına gelen ada- letsizlikler, Martin Luther King, Makotan X gibi, düze- ne muhalif, ünlü radikal si- yahi liderlerle aynı platform- da değerlendiriliyor. Norman Jevvison, klasik anlatımlı, canlı, sağlam bir film çekmiş. Gerilimli ha- pishane sahnelerinden ring- deki boks çekimlerine, başa- nlı görüntülerinden Bob Dy- lan'ın şarkısımn kullamldığı müziğine kadar, ilginç bir film "Onalüncı Raund". Başroldeki Denzel VVas- hington. ırkçı, kötü niyetli, beyaz bir polisinyüzünden, haksız yere ömür boyu hap- se mahkûm edilen masum Carter'daki başanlı yoru- muyla filmi baştan sona sü- rüklüyor. "Malcoün X"ten beri seyrettiğimiz en iyi ro- lünde ünlü oyuncu. Carter rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gös- terilen (ancak ödülü 'Ameri- can Beauty' nın Kevin Spa- cey'sine kaptıran) \Vashing- ton, Scorsese imzasmı taşı- yan, son derece gerçekçi boks filmi "Ragging BulTdakı RobertDeNirogi- bi, 15 kilo zayıflayıp, rolüne sıkı çalışıp hazırlanmış. TRT2 10.35 'Hababam Sınıfı' oyunu TV Servisi - "kûl- tur.net.trt" nin bugünkü bö- lümünü, ressam Arzu Başa- ran sunuyor. "Iğnpçı" adlı romanıyla gündemde olan Prof. Dr. Reşat Özkan'la gerçekleştirilen söyleşinin yer aldığı yapımda, Beşik- taş Spor Kulübü Bedensel Engeİliler Basketbol ve Fut- bol oyuncularmın sahneye koyduğu "Hababam Sunfi" adlı oyundan görüntülerek- rana geliyor. NTV 21.05 Sağlıkta yaşananlar TV Servisi - Sağlık siste- mindeki sorunlar "ÜçTemeJ tbtiyaç: Sağfak" programın- da masaya yatınlıyor. Prof. Dr. Mesut Önen'in sağlık muhabiri SibeJGüneş'le bir- likte sunacağı yapımda, da- ha kakteli, daha bilimsel, in- sana yakışır ve aynı zaman- da Türkiye'nin her hastane- sinde aynı kalitede hizmet verilebilmesi için sağlık ala- nında yapılması gerekenler ele alınıyor. CNNTürit 21.05 Sivil toplum örgütlenmesi TV Servisi- Türkiye'deki sivil toplum örgütlenmesi, "Soru Cevap" prograrrunın bu akşamki konusunu oluş- turuyor. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Başkanı Zekai Baloğiu'nun konuk olduğu yapımı, Yavuz Ba>dar hazır- layıp sunuyor. rzleyicilerden gelen sorulann da yanıtlan- dığı rogram, canlı olarak ek- rana geliyor. tv8 23.10 Kültürel etkinlikler TV Servisi - KüJtür-sanat etkinliklerini ekrana getiren "Alkışlar''da ilk olarak, Gû- rol Sözen'in Anadolu kültür tarihini anlattığı "Bulutlar .\Jtindaki Uygarbk: Anado- lu" adlı kıtabı tanıtılıyor. Heykeltraş Cem Sağbfl'in "ApoDo ve Dionisos'un Dö- eti" isimli sergisinden kesit- lerin sunulduğu yapımda, doğu kökenli ambienttüriin- de elektronik ögelerin de bulunduğu bir müzik yapan Mercan Dede'nin, Baby- lon'da vereceği konser hak- kında tanıtıcı bir bölüm de yer alıyor. Programı, Serap Aksoy Gfirkan sunuyor. Tv PROGRAMLARI 08.00 Çizgi Film: Büyük Mavı Evdeki Sevimli Ayı 08.25 Masal Çrftlığı 08.55 Çızgi Film: Kipper 09.05 Çizgi Film: Rugrats 09.35 Dizi: Bitmeyen Yaz 10.30 Nane LJmon Kabuğu 12.30 Dızi: Bızim Evın Halleri 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Asi Gönül 14.25 Dizi: İlk Adım 15.05 Dızı: Meraklı Julie 15.30 Şeker Kamera 16.00 Çocuk Ha- ber 16.05 Dizi: Tatlı Cadı 16.35 Yerii Film: Adem ile Havva 18.00 Efes Pilsen - Ülkerspor Basketbol Karş. (Canlı) 19.45 Benny Hill Show 20.00 Ana Haber 20.35 Hava Durumu 20.40 Dizi: Dikkat Bebek Var 21.40 Di- zi: Vasiyet 22.40 An bu Şarkılar 24.00 Yabancı Film: Sahte Para 01.30 Müzik (0 312 490 43 00). 09.15 Kültür Sanat Rehberi 10.35 kül- tür.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 12.10 Borsa 12.30 Haber özetleri 12^0 Sağlık Olsun 13.35 Gündern 14.10 Roland Garros Te- nis Tumuvası (Canlı) 19.00 Haber 20.05 Akşama Doğ- ru 20.30 Yuzyılın Tanıklan 21.10 45 Dakika 22.05 Sö- zün Buyüsü 23.00 Ingılizce Haberler 23.10 Çın'in Fır- ça Darbeleri 24.00 Gün Biterken 01.00 Belgesel: Ya- şam ve Bilim (0 212 259 72 75). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 08.00 Yerii Film: Istanbul'un Orta Yeri Sinema 09.30 Dört Mevsım Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Güneş Üstümüzde 11.55 GAP FM 13.05 Bu Toprağın Sesi 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Roland-Garros Tensi Turnuvası (Can- lı) 20.00 Roland-Garros Tenis Tumuvası (Bant) 23.30 Avnjpa'dan Futbol 24.00 Kapanış. 09.00 Açıkilköğretim Okulu ve lletişım Rehberlik Okulu Ders Prg. 10.00 Be- raber ve Solo Şarkılar 13.00 TSM So- listler Geçidi 13.30 Bir Solist (TSM) 13.50 TV Dersha- nesi 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.10 Açıköğretim Use- si Ders Prg. 20.10 Açıkilköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prg. 21.10 Beraber ve Solo Şar- kılar 23.10 Türkü Türkü Türkiyem 00.10 TV Dersha- nesi 01.10 Yurttan Sesler 01.40 Kapanış. 07.00 Haber 09.30 Masal Çiftliği 10.00 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 10.30 Na- ne Limon Kabuğu 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haber 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.35 Dizi: Koltuk Sevdası 15.30 Yerii Film: Av 17.00 Çizgi Film: Bizim Dostlar 17.30 Çizgı Film: Öyku Atöl- yesi 18.00 Haberler 18.20 Sizin İçin 19.15 Dizi: Sak- sıdaki Ağaç 19.45 Ingılizce ve Aimanca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.40 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 21.15 Dizi: Üzgünüm Leyla 22.10 Turizm 22.40 Gece Kahvesı 23.45 Yerii Film: Sıcak Geceler 01.00 Ge- ce Haberteri 01.10 Ingilizce ve Aimanca Haberler. 07.00 Bu Sabah 09.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerleri 13.20 Yoksa Siz Hâlâ 14.00 Haber 14.05 Dızı: Gizli Aşk 15.05 Dizi: • Sevdakondu 16.00 Haber 16.05 Sevimli Kahramanlar 16.30 Çizgi Fılm: Digimon 17.05 Dizi: Küçük Melek Marıa 18.05 Dizi: Vahşi Güzel 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.55 Gunün Yoru- mu 20.00 Spor 20.10 Dizi: Ev- deki Yabancı 21.30 Dizi: Yılan Hikâyesi 23.00 Haber özel 00.10 Bu Gece 00.20 Avrupa Liglerınden 01.50 Yabancı Film: Gemide Isyan 04.00Tra fik (0 212 215 51 11). ._„ • . . 07.00 Haberler Sk T\ğ 09.05 Teletubbies • " • " 09.40 Barney 10.05 Çizgi Film: Pofuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.05 Yerii Film: Dişi Kurt 218.00 Di- zi: Marımar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Para Hattı 20.05 Spor Haber 20.15 Hava Duru- mu 20.20 Yabancı Film: Çıplak Casus 22.05 Dizi: Tatlı Kaçıklar 23.20 Yabancı Film: Zincir 01.05 Haber 01.45 A'dan Z'ye 03.15 Ayşe özgün 03.55 Ha- berci (0 212 291 10 00). 07.00 Çizgi Film: Hayatın Içinden Hi- kâyeler 07.30 Güne Merhaba 09.00 Dızi: Fırtınalı Günler 10.00 Yarışma: Yenı Hu- go 10.45 Klip 2001 12.45 Lez- zet Saati 13.30 Çizgı Film Kuşa- ğı 14.30 Yerii film: Aşk Adası 16.00 Dizi: Cesur ve Güzel 16.45 Dızı: Yalan Rüzgân 17.30 Yerii Film: Sonbahar Rûzgâr- ları 19.30 Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Kım 500 Milyar Ister 22.00 Yabancı Film: Vah- şi Nehir 23.45 Âlem 00.30 Shovvspor 00.45 Haber Hattı 01.15 Yabancı Film: Hayal Dünyası (0 212 355 01 01). 09.00 Haber 09.20 Parantez 09.30 Haber 10.15 Eko- nomi 10.35 E-Net 11.05 Sağlık Raporu 12.25 Spor 12.35 Ser- best Bölge 13.00 Haberler 13.45 Spor 14.15 Ekonomi 15.35 E-Net 15.45 Lifestyle 16.00 Haber 18.15 Gece Gün- düz 18.30 Dünyaya Bakış 19.05 Gündem Dışı 20.00 Haber 20.25 Yakın Plan 21.05 Üç Te- mel Ihtiyaç: Sağlık 22.05 Kapa- lı Kapılar Ardında 23.00 Haber 23.40 Spor 24.00 24 Saat 01.00 Haber (0 212 335 00 00). » _^ 07.30 Çizgı Film: Saku- g ) ra 08.00 Gunaydın Tür- ^sm kiye 09.40 Dızi: Luz Ma- ria 10.40 Dızi: Kaderim Sensin 11.30 Aydın Havası 13.20 Yer- ii Film: Çantada Keklik 15.20 Dizi: Bücür Cadı 16.20 Yerii Film: Deiisin 18.20 Dizi: Küçük Besleme 19.30 Ana Haber 20.00 Ümit Milli Futbol Karşı- laşması: Türkiye - Makedonya (Canlı) 21.50 Olacak O Kadar 22.30 Yabancı Film: Amerikan Rüyası 00.20 Gece Hattı 00.40 Spor Gecesi 00.50 Yabancı Film: Kıyamet Günü 02.30 S- tar Haber 03.40 Film: Kadersiz Kullar (0 212 448 80 00). 06.30 Haberler 09.30 Yemek Zevki 10.30 Yerti Film: Kaçık 12.00 Haberler 12.30 Klip Shop 14.00 Yerii Film: Sokak Çocu- ğu 15.30 Kezban'ın Gunlüğü 17.00 Haberler 17.30 Dizi: Elti- ler 18.00 Dizi: Tirvana 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Kurt Kapanı 21.30 Telekritik 22.30 Izzeti Ikram 00.30 Gece Haberi(0 212 652 25 60). 09.00 Haber 09.15 Parametre 10.15 Finans Bülteni 11.00 Haberler 11.15 Net 12.15 Stil 13.00 Ajans 13.30 Medikal 13.35 IşYeme- ği 15.00 Haber 15.15 Krrapça 16.05 Para- metre 16.42 Hava Durumu 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.00 Haberler 18.30 Avrupa'dan Futbol 19.20 Özel Sektör 20.10 Ekonomi 20.30 Spor Haber 21.05 Soru Cevap 22.05 Makronomı 23.00 Editör 23.40 Spor 00.30 Manşet (0 212 478 50 00). . , 08.10 Başkent'ten 10.00 Haber Bülteni M 10.15 Ankara Gündemi 10.40 Tatil Rehbe- ri 11.40 Belgesel 12.45 Hayali Müze 13.00 Haberler 13.40 Tatil Rehberi 14.40 Hayali Müze 14.45 Günün Içinden 15.40 Şirket Haberleri 18.05 Akşam Üstü 19.00 Haberler 19.10 Tarih 17.06 19.35 Dünya- dan Spor 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Belgesel: Chnstian Dıor 22.05 Yorumsuz 23.10 Alkışlar 24.00 Haber Masası 01.10 Akşamüstü (0 212 288 51 52). 09.30 Dizi: Azerak Ailesi 10.30 Çizgi Film Kuşağı 11.50 Dizi: Tarzan 12.20 Sağlıkla Randevu 13^0 Hayat Güzeldir 14.50 Yan- dı Yemek Pişti Yemek 15.30 Çizgi Film Kuşağı 16.30 Uselerarası Bilgı Yanşması 17.00 Yerii Film: Mual- lim Bey 1 18.30 Dizi: Ikimize Bir Dunya 19.00 Dizi: Müthişikizler 19.30 Sohbet: Yüzyüze 20.00 Ana Ha- ber Bülteni 21.10 Yerii Film: Benimsin 22.50 Dam- laiar 24.00 Dizi: Arliss 00.30 Son Nokta 01.10 Yerii Film: Muallim Bey 1 (0 212 313 50 00). 07.00 Çizgi Film: Dennis & Gnasher 0 7 -2° Film: YCizüklerin Efendisi 09.25 F i | m . T i t a n j k . t e (xürn 1 2 1 0 rjoga Beige. seli 13.05 Film: Benim Küçük Atölyem 14.30 Yaban- cı Film: Üç Parasız 16.00 Yabancı Film: Hazzard'da Büyük Yarış 17.30 Film: Basit Bir Istek 18.55 Film: Ya- tağımdaki Kız 20^45 Haberler (Şifresiz) 21.00 Yaban- cı Film: Perili Ev 22.55 Film: Tehlikeli Oyun 00.55 Cl- NE 5 Haber 01.00 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.30 Güne Başlarken 09.00 Sevilen Me- lodiler 11.30 Klip Armoni 13.00 Haberler 13.15KlipArmoni15.15önce Sağlık 17.15 Meral'in Seyir Defteri 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Tele-Kare 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Açık Hedef 02.00 önce Sağlık (0 212 256 82 82). MEOICAL i 11 -05 Mesleğinı Renklendirenler 12.05 cHAMNCLiK Mavı Küre 16.05 Hoş Geldin Bebek * ^ r 18.05 Galactica 21.05 Kalbiniz ve Siz 22.30 Uzmandan Uzmana 00.30 Yaşam özgürlüktür 01.30HayatnRenkteri (0 216 428 08 50). 08.00 En Büyükler 09.00 Inşaat Harikaları 10.00 Ekinoks 11.00 Buzadam- lar 13.00 Discover Magazin 13.30 Vahşi Doğanın Veterınerleri 14.00 Yalnız Gezegen 15.00 Serengeti Günlüğü 16.00 En Büyük Sihirbaz 17.00Astronot 18.00 Ufolar ve Uzay- lılar 19.00 Fırtına Alarmı 20.00 Sıradı- ş< Makineler21.00 Discover Magazın 22.00 Yalnız Gezegen 23.00 Seren- geti Günlüğü (D 212 288 75 75). 08.10 Gündem 10.05 İMKB 10.10 TahvilBono Piyasası 11.10 Portföy Yönetimi 12.30 Ekonomi Haberteri 13.17 Takas Verilen 13.45 Zile Doğru 14.05 İMKB~14.4O Sektör Raporu 15.15 Dış Piyasalar 16.30 Platfoım 17.15 Intemet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dizi: VVho's the Boss 19.30 Dizi: Bette 20.00 Dizi: Provi- dence 21.00 Yabancı Film: Hayat Tatiıdır 23.00 Klasik Müzik: Mariss Jansons 24.00 Yabancı Film: Blac- waterTrail 02.00 Dizi: Bette fTekrar) (0212 330 01 01). 21:05 ÜçTemelİhtiyaç: Sağlık ıveadde» sisiemincleki sorunlar ve bilinmeyenler. Salı sağlık, Çarşamba eğrtim, Perşembe odalet 22:05 Kapalı Kapılar Emin Çölaşan, Yavuz Donat, Mustafa Balbay siyaseti yorumlamaya programın yeni saafinde devam ediyor mıv Türidya'nin I U « Kanah www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog