Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k • t a p 1 a r . FATİH \ T FETİH Erdoğan Aydın Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad. No: 39/41 34334) Cağaloğlu-istanbul Te! (212)514 01 96 Cumhuriy Cumhuriyef] k ı 1 a p 1 a r 11 NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğan Aydın krtap kulûbü Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No- 39/41 (34334) Cağaloğlu-istanbul Tel (212)514 01 96 78. *IL SAYI: 27635 / 400.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 5 HAZİRAN 2001 SALI U M H U R î î N K U hazırlık sınavı Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle Bugün 8. Sayfada... Ü R OLIVER M YANLIŞLIKLAR GECES1 İngilizceden çeviren: Ali Rıza Seyfı 18. yuzyıl İngiliz tiyatrosunun -Sherıdan ile birlikte- iki buyük yazarından biri olan Goldsmith'in en iyi oyunu... 1773'te ilk kez oynandığında buyuk ilgi goren, o gunden bu yana da tiyatroların oyun çizelgelerinde sürekli yer alan bir guldürü— Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Küresdısmma^ye^t(dam^]mwMdiw evrenınÇevreci kuruluşların baskısı BMeşmiş Çevre ve İnsan Konferansı 'nın 1972 'de Stockholm 'deyaptığı toplantıda 5 Haziran, 'Dünya Çevre Günü * ilan edilmişti. 1972 yılından buyana dünya, çevre konusunda fazla yol alamadu Çevreci kuruluşlar, bu kadar sorun arasında çevre gününü kutlayamayacaklarım bildirdiler. Kuruluşlar, yaşanan sorunlann çö'zülebilmesi için iklim dengesinin ve nüfusta istikrar sağlanmasımn şart olduğunu belirtiyorlar. Tehlike giderek bûyüyorn. yüzyıida dünyayı tehdu eden çevre sorunlarımn başında küresel ısınma geliyor. Atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşmasımn 150 binyıldan bu yana en yüksek düzeye ulaşması ve artmaya devam etmesı\ küresel ısınmamn başlıca nedenu 20-30 yıl içinde dünyadaki iklim değişikliğinin, normalin onda biri oranında artış göstereceği belirtiliyor. Heryıl en az 14 milyon hektar orman örtüsü yok oluyor. Öflffl GÜVBMÜ'nin balnrf • 6. Sayfada SÖZCÜ OKTAY KONYAR; DİRENECEĞİZ BergantOj toprağını MHettirmeyecek # Bergamalı köylülerin sözcüsü Oktay Konyar, Beyaz Enerji operasyonunda adı geçenlerin Bergama ve diğer altın madenlerine onay veren bürokratlar olduğunu savundu. Konyar, savcılıklan, altın dosyalannı gözden geçirmeye çağırdı. İstanbul Haber Servisi - ^ H H H H | ^ H re k, yerlerde sürükleyerek. şiddet Bergama Çe\ re Yürütme Ku- H 3 P s £ 3 3 9 ^ | uygulayarak bır yere vanlamaya- rulu Başkanı ve köylülerin H K I -"*^^H c a ğ ı n ı söyledi. Siyasi iradeye gü- sözcüsü Oktay Konyar, Be- ^Hr*f'-* * * ^ 2 K ! v e n m e v ' P soruşturmalan savcılar- yaz Enerji operasyonunda adı ^BBfjg mU la beraberyapanjandarmanın, yıl- geçen bürokratlann Bergama ^ | y H f e s U lardır kazandıklarını almak için ve diğer altın madenlerine | B N | | ^ H M F ] yürüyen Bergamahlara olağanüs- onay verenlerle aynı kişiler ^ 1 tübaskıyaptığmıbelirten Konyar. olduğunu savundu. Konyar, Oktay Konyar "Merak ediyoruz. Jandarmanın, savcılıklan. altın dosyalannı gözden ge- biz köylülere yaptığı bu baskıdan komu- çirmeye çağırdı. Bergamalı köylülerin tanlannuı haberi var mı?" dedı. sözcüsü Oktay Konyar. köylüleri döve- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Türkiye'de çevre yasa mağduru # Türkiye'de krize neden olan en önemli çevre sorunlan arasında, 'Endüstri Alanian Tasansı', erozyon, 'Çevre Yasa Tasansı', ÇED Yönetmeliği, siyanürle altın arama, mobil santrallar bulunuyor. Altyapı ve planlama yetersizliği, depremin büyük kayıplara, yağışlann sel felaketine, yanlış yerieşim politikalannm rant kavgalanna, çöp dağlannın bombalara dönüşmesine yol açıyor. • 6. Sayfada FBlın korkusu çevre militanları # ABD'de Yeryüzü Kurîuluş Cephesi adlı çevreci bir kuruluşun, internet sitesinde çevreye zarar veren kuruluşların nasıl kundaklanacağını anlatması, FBI'ı harekete geçirdi. Orgüt, ükelerini şöyle anlatıyor: "Doğaya zarar veren ve doğayı sömüren kuruluşlan ekonomik zarara uğratmak. Yeryûzüne ve yeryüzünde bannan canlılara karşı işlenen suçlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek." • 6. Sayfada Tiirldye'den ABD'ye 3 mesaj# ABD Savunma Bakanı Rumsfeld ile görüşen Ecevit, Irak konusunda ABD'ye üç mesaj verdi: 1-Irak bölünmemeli. 2- Türkiye'ye de danışın. 3- Türkiye zarara uğramamah. Rumsfeld'in de Kuzey Irak'ta Kürt oluşumuna izin verilemeyeceği yönünde güvence verdiği belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Türkiye. Ankara ve Incirlik'e bır günlük ziyarette bulunan ABD Savunma Baka- nı Donald Rumsfeld'e Irak, Avrupa Gü- venlik ve Savunma Politikası, fuze sa- vunması ve Kafkasya konulannda önemli mesaj lar verdi. Başbakan Bülent Ecevit, Irak'm bölünmemesi ve akıllı yaptırımlar benzeri sistemlerin Türkiye gibi komşulara ağır yük getirmemesı ge- rektiğini kaydetti. Ecevit'ın, özellikle Kuzey Irak'ta fiili bir devlet oluştuğu kaygısını iletmesı üzerine Rumsfeld'in de u Bu gelişimi biz de seziyoruz. Buna izinvermemiz mümkûn değil" gü\ ence- sini verdığı öğrenıldı. Saddam Hüseyin ı "çok akıDıve kurnaz" olarak tanımlayan Rumsfeld Irak yönetiminin yurtdışın- dan aldığı destekle kitle imha silahlan • Arkası Sa. 19,SiL3 'te HtZBULLAH OPERASYONU Okkan'ın 4 zanbşı yakalandı 9 SİIah ele geçirildi Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 polis memurunun şehit edilmesi ve 3 geçici köy korucusunun öldürülmesi eylemine katıldıklan öne sürülen 4 kişi yakalandı. Hücre evinde 5 Kalaşnikof, 4 tabanca ve 10 el bombası ele geçirildi. SUİkast aydinlatlldl Vali Cemil Serhadh, , 4 Kalaşnikof un Okkan suikastında ., kullanıldığının saptandığını söyledi. Vali Serhadlı, Gaffar Okkan ve 5 polis memuruna düzenlenen suikastın büyük bölümünün aydınlatıldığını açıkladı. • 4. Sayfada Operasyon başarılı tçişlerı Bakanı Sadettin Tantan, güvenlik güçlerinin elinde isimleri henüz açüclanmamış çok sayıda Hizbullah militanı olduğunu söyledi. Hizbullah'a yönelik operasyonlann arahksız sürdürüldüğünü belirten Bakan Tantan, Diyarbakır'da yapılan • \ operasyonun başanlı geçtiğini söyledi. • 4. Sayfada Eylem hazırlığı Orgüt kırsala çekiliyor # Hizbullah örgütü güvenlik güçlennin baskısından kurtulmak için, aranan üyeleri teslim ediyor. Hizbullah'uı kentten kırsala çekildıği belirtiliyor. Örgüt üyeleri tanm ışçisi kimliğine bürünüyor. • 4. Sayfada SENDİKACILAR TARTIŞTI Mevsimlik işçi kavgası Toplusözleşmeden yararlanacaklar Türk-İş Başkanı Meral, sürekli kadroya geçirilen işçilerin durumunu Başbakan Yardımcısı Özkan, Maliye Bakanı Oral ve Devlet Bakanı Keçeciler ile görüştü. Meral, kadroya alınan mevsimlik işçilerin de toplu iş sözleşmelerinden doğan haklardan yararlanaeağını söyledi. Araya Başbakanlık görevlileri glrdi Mevsimlik işçiler konusu, Meral ile TÜHİS Genel Sekreteri Ahmet Ateş arasında. Başbakanlık'ta sert tartışma yaşanmasrna neden oldu. Kavgayı Başbakanlık görevlileri önlerken Ateş ile Meral'in birbirlerine hakarete varan sözler sarf ettikleri belirtildi. • 9. Sayfada MUSTAFA ÇAĞLAR GÖZALTINA ALINDI • 5. Sayfada ILK DERS: IMF'Yİ TEŞHİR .. I 3. Sayfada Duygu Asena yazı ve röportajlarıyla yarın Cumhuriye! te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kelepir Denek Ulke Türkiye'ye verilen 15 milyar dolar IMF kredisinin be- deli, ABD'den gelen son açıklamalaria ortaya çıkıyor. Bir süredir IMF'ye yeni bir düzen verilmesiyle ilgili tartışmalar sürüp gıdiyor. Nihayet ABD gerekli gördü- ğü yol ve yöntemi buldu. Yeni düzenlenmede Türkiye bir çeşit denek ülke ro- lü üstlendi. ABD Hazine Bakan YardtmcısıJohnTaylor'un açık- U Arkası Sa.19, SiLl'de ROBOT RESİMLERİ ÇİZtLDİ Uzaylılar Uşak'ı bastı! UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde, Narlı Köyü'nden 3 kişinin ''Uzayh gör- dûm'" iddiası. Uşak ve ilçelerinde heyecan yarattı. Ifadeler doğrultusunda robot çi- zim yaptınldığını bıldiren L'şak Valisi Ay- \ArkasıSa.l9,Sü.8'de AVRUPA'YI SOLLADIK Benzinde zam flıryası GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye, akaryakıt fiyatlanna art yapılan zamlarla Yunanistan, Irlanda, Portekiz ve Ispanya'daki benzin fiyatlannı geride bıraktı. Beklenmedik dalgalanmalar olmadığı takdirde akaryakıtta yıl sonu zam oranı yüzde 110'u geçecek. • 75. Sayfada Kurullar: Yeni Yapılanma mı Yeniden Kapılanma mı? Dün, gündemdeki tütün, RTÜK ve bankalara ilişkin yeni düzenleyememelere dikkat çekip "Hukuk dev- leti olmak bir yana kanun devleti olmakta bıle zoria- nıyoruz" demiştik. Bugün bu konulann devamı ola- rak devlet işleyişinin yeniden düzenlenmesini öngö- ren "kurullar"\a ilgili gelişmemeleri aktaralım. • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog