Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ . 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Transfer! kontıştular Yıldırım ile Denizli buluştu HtLMİTÜRKAY F. Bahçe taraftarlannın önceki j | | gün Kadıköy'de yaptıgı yürü- $ yüşün yankılan sürüyor. Baş- ^ ^ kan AzizYüdırun' ın görev i bı- rakma karan sonrası onun bu fikrini de- ğiştirmek için yürüyen San-Lacivertli yandaşlann bu hareketinı Yıldınm, din- lendığı Çatalca'daki çiftliğınden takip et- tı. Bu yüriiyüş sonrası oldukça duygula- nan Aziz Yıldınm, yakın çevresine kara- nnın değışme ıhtimalinın zor olduğunu söyledı. Ancak San-Lacivertli yönetici- lerden L ğur Dündar. Mahmut Uslu ve AtiUa Kıyat gıbı ısımler. yine de umutla- nnın sürdüğünü. başkan Yıldınm'ın F. Bahçe için en doğru karan vereceğıne ınandığını söylüyorlar. Uğur Dündar, " Başkan kendi dünvasında zor günler ya- şrvor.Anlajış göstermek lazım. Biz kendi- sine birsüre bu konuyu açmayacağız. Son- ra gerekirse karşılıUı konu^acağız" dedi. Denizli üe yemek yedi Başkan Yıldınm. F.Bahçe'yı şampiyon yaparak tanhe geçen ilk Türk çalıştıncı Mustafa Denizli ile evinde dün bir araya gelerek yemek \edı. Denizli ile uzun sü- re transfer görüşmeleri yapan Aziz Yıldı- nm, teknik direktörün "Başkan kal" çağ- nsına yanıt vermediğı öğrenildi. Yıldı- nm'ın eşı>le de bir görüşme yapan Mus- tafa Hoca,"Başkanımızın bir süre dinlen- meye ihtnacı \ar. Zor günler yaşıyor. Ca- mia kendisini bırakmı>or. Teknik kadro- muz \efutbolculanmız da onu veniden ku- lübün başkanı olarak görmek istrvor. İna- nıyorum ki başkanımız kısa zamanda ka- rannı değiştirerek görevinin başına döne- cektir"dedı, Aravışlar başladı Tüm bu gelışmeler olurken, başkan adayı arayi!,lan da başladı. Isimlerarasın- da Ayhan Bcrmek. Gürbüz Refioğlu. HamdiAkın. Vefa Küçük. MehmetAliAy- dınlar dıkkat çeken adaylar. Ulusal Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2002 için kalan 4 maçlık dönemi değerlendirdi Lklerliği 1nrakmayız• Ulusal Takım çalıştıncısı Güneş, "Lideriz ve tüm maçlan kazanırsak hedefimize ulaşınz. Bu nedenle artık tamamen kendi işimize bakmalıyız" dedi. DENİZDERİNSU Ulusal takımda yüzler gülü- yor, 2002 Dünya Kupası final- leri için umutlar gittikçe artı- yor. Azerbaycan galibiyeti son- rası 4. grupta liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılann teknik direk- törü Şenol Güneş, kalan 4 maç- lık süreçte zirveden inmeye- ceklerini söyledi. Azerbaycan karşısında istek- li ve özellikle ilk yandakı hare- ketli futboldan son derece memnun kaldığını belirten Gü- neş, artık puan hesaplanna da başlıyor. Çarşamba günü Bursa'da oy- nanacak maç sonrası ulusal ta- kım, Slovakya deplasmanına çıkacak. Sonrasında 2 maç ka- lıyor: Sahamızda Isveç ve dışa- nda Moldova. Tüm maç lar içinde Slovakya ve tsveç sınav- lannın önemi kuşkusuz büyük. Ahnacak 4 puan, teknik kadro için yeterli görünüyor. Make- donya ve Moldova maçlanna ise kesin 6 puan gözüyle bakı- lıyor. Avantaj bizde Grupta önceki gece oynanan ve Isveç'in Slovakya'yı 2-0 yendiğı maçın skorunu yakın- dan takip ettiklerini söyleyen Şenol Güneş, "Slovakya avan- taj yitirdi.Ashnda berabere bit- seydi biam için daha iyi olabi- 6 4 2 - 10 3 14 6 4 2 - 7 1 U 6 3 2 1 7 4 11 IZERBAYCAN MAÇINDA 7 İSİM VARDI Türkiyede lejyoner ordusu Makedonya Motdova Anrtaycan 6 ARİF KIZILYALEV Çok değil; daha 3-5 yıl ön- ce Isveç'in, Danimar- ka'nın, Norveç'in ulusal maç kadrolanna bakıp, 'Lejyonerier karması' başlıklan atardı, Türk medyası... Türkiye lig- lerinin Edirne'nin ötesine bir tek fut- bolcu bile gönderememesı, Türk fut- bolunun kanayan yarası olarak gös- terilirdi. Gidenlenn de fazla tutana- madığı (Trabzonsporlu Hami Schal- ke'de oynadı) Avrupa sahaları. yıllar yılı futbolculanmızı korkuttu. An- cak, Türk futbolculann Avrupa kor- kusu, 2 sezon önce Galatasaraylı Tu- gay Kerünoğlu'nun Glasgow Ran- gers'a transferi ile kalkıverdi. DevTe arasmda apar topar Iskoç- ya'nın yolunu tutan Tugay, önemli bir kapıyı açmıştı. Ardından Fener- bahçe'nın savunmadakı yıldızı AJ- pay. Ingiltere Premier Ligi takımla- nndanAstonVilla, ayru ekipten Tay- fün ile G.Sarayh Ari£ îspanya'nın Real Sociedad, G.Antepsporlu Ok- tay Las Palmas, Hakan Şükür de In- ter'in yolunu tuttu. Bu isimlerden Arif'le Oktay, Avrupa merakını kı- sa tutup ara transferde Türkiye'ye dönerken, diğer isimler kahcı oldu. Galatasaray'da kadroya giremeyen sol bekOsman. MehmetGönülaçar ve Beşiktaşlı HikmetÇapanoğluda, kısa bir süre Belçika'nın Beweren takunının formasını giydiler. Bücürtergitti Tugay'la açılan Avrupa kapılann- dan bu yıl da 2 G.Sarayh; Emre ve Okan geçti. Ulusal takımın orta ala- nında görev yapan bu ikili, Ital- ya'nın Inter ekıbıne transfer olup Çizme'deki Türk sayısmı arttırdılar ve böylelikle ulusal takımın ilk 11 'ınde oynayan futbolculann nere- deyse yansından fazlası Avrupa ha- vası koklayan isimlerden kurulmuş oldu. Rüştü'nün Milan, Hasan Şaş/Ia Ümit'ın de bir çok Italyan ve Ispan- yol takımından önen aldığı düşünü- lürse, Türkjye'nın de futbolcu ıhraç eden ülkeler arasına gırdığı söylene- bilir. lirdi. Ancak sonuçta biz tideriz ve tüm maçlan ka/anırsak he- defimi/e ulaşınz. Bu nedenle ar- tık tamamen kendi işimize bak- malıvız ve bakacağız. Bir çok hesap yapılıyor. Bu doğal. An- cak Makedonya maçında puan kavbetmemeliviz. Kavbedersek tüm hesaplar alt üst olur ve grupta rakiplerini kovalayan ta- kım durumuna düşeriz" dedi. Öte yandan Ulusal takımda Azerbaycan maçı sonrası sakat ve cezalı oyuncu olmaması ise teknik heyeti sevindirdi. İlk ya- nda adele gerginliği nedeniyle oyundan çıkan Oktay'ın duru- munun ise önemli olmadığı açıklandı.süren Oktay, Make- donya maçına yetişecek.Dün sabah Florya Metin Oktay Te- sisleri'nde Azerbaycan maçuı- da oynamayan futbolcular id- man yapü. Kafile öğleden son- ra da Makedonya maçının oy- nanacağı Bursa'ya geçti. Ay Yıldızlılar bugün ve yann saat 19.00'da Bursa Atatürk Sta- dı'nda çahşacaklar. Rakibimiz Makedonya ise. bugün tstanbul üzerinden Bur- sa'ya geçecek. Protoko! krizî Türkiye'nin itibarı zedelendi • Spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, "Ne yazık ki Türkiye'nin itibannı düşünmediler" dedi. Spor Servisi - Futbol Federasyonu ile Gençlik Spor îstanbul ll Müdür- lüğü arasında, Türkiye-Azerbaycan ulusal maçında yaşanan prtokol tribü- nü olayının yankılan sürerken, spor- dan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, "Ne yazık ki Türkiye'nin itiba- nnı düşünmediler" dedi. Bildiri yayımlandı Gençlik Spor ll Müdürlüğü de dün bir basın bildirisi yayımladı. Bildiri- de şöyle denildi: "Futbol Federasyo- nu'na yer aynlmadığına dair gerçek dışı be\ anlann doğru olmadığı, gaze- telere yansı\ an boş koltuklaria ortaya çıkmıştır. De\ let protokolünün önün- de, takımlann duruş düzeni değiştiri- iip devletin itiban zedeienmiştir. Ku- rumlar,kendilerine verilen yetkiyi kö- tüye kullanmış, UEFA, FÜFA ve ko- nuk takım yetkilüeri yanfaş bfigilendi- rilerek ülkemizin ve devletimizin pres- tiji zedelenmiştir." Anket yapıldı ^ ^ ^ "' Oliver Kahn sezonun en iyisi BERLtN (Cumhuriyet) - Şampi- yonlar Ligi şampiyonu Bayern Mü- nih ile Almanya Milli Takımf nın ka- lecisi Oliver Kahn, Almanya'da 'se- zonun en iyi futbolcusu' seçildi. 'Welt am Sonntag'gazetesinin, Al- manya liginde yer alan 18 takımın kaptanı ve milli takım teknik direk- törü RudiVöllerarasında yaptığı an- kette, 42 puan alan Oliver Kahn, bu unvana layık görüldü. Finaller için C R U P C R U P C R U P C R U P C R U P C R U P C R U P C R U P Tatomlaf 0 G B M A Y P Takmlar 0 6 B M A Y P Tatomlar 0 G B M A Y P Tafamlar 0 G B M A Y P Tl 0 G B M A Y P Tatamlar 0 G B M A Y P Tatamtor 0 G B M A Y P Takmlaf 0 G B M A Y P kızıştı Rusya 6 4 2 - 8 2 14 Isuçre 6 3 2 1 M $ 1 1 Stovenya 6 2 4 - 10 7 10 Yugoslavya 5 1 3 1 5 4 6 FaroeAdalan5 1 1 3 5 9 4 Lüksemburg 6 - - 6 1 16 - Rusya-Yugoslavya: 1-1, Slovenya-Lüksemburg: 2-0, Faroe Adalan-lsviçre: 0-1. trlandaCum. 7 4 3 - 16 5 15 Hofemde Porteta Kıbns Andora 7 4 2 1 21 8 14 6 3 3 - 12 5 14 6 2 1 3 8 12 7 6 2 1 3 10 16 7 8 - - 8 4 25 - Irlanda Cumhuriyeti - Portekız: 1-1, Estonya- Holianda: 2-4. Bulganstan 6 4 1 1 11 6 13 Danmcvka « 3 3 0 41 4 12 ÇekCum. 6 3 2 1 7 2 11 Izlanda 6 3 - 3 10 9 9 K. irtanda 6 1 1 4 5 8 4 Malta 6 • 1 5 1 16 1 K. Irlanda-Bulgaristan: 0-1, Danımarka-Çek C : 2-1, Lzlanda-Malta: 34). Polonya Stfen» Ukrayna Norveç 6 5 1 - 18 5 16 6 3 2 1 7 6 11 - 6 2 3 ', 6 6 9 6 - 4 2 6 8 4 6 - 3 3 4 7 3 5 3 2 - 19 4 11 5 3 2 -"10 3 11 9 2 8 &m«KStan 6 - 3 3 5 11 3 Ermemstan-Belarus: 0-0, Ukrayna-Norveç: 0-0, Galler-Polonya: 1-2. Bdçta iskapya Hırvatstan Letonya 6 1 1 4 4 13 4 SanMamo 6 - 1 5 2 22 1 5 4 1 0 14 3 13 4 2 2 Avusturya 5 3 2 Bosna üechtenaan 6 - 7 3 11 5 3 - 2 9 5 9 5 1 1 3 7 10 4 6 0 16 0 Itaya Romanya Macanstan Gûrcstan Uvanya 6 5 1 - 15 3 16 5 3 - 2 5* 5" T 4 1 2 1 9 6 5 3 5 6 3 4 2 16 1 4 1 - 5 - 1 Yunemian Fmlandya AmavuOuk 5 4 1 - 11 5 13 4 2 1 1 5 3 7 5 2 - 3 4 8 6 5 1 2 2 5 6 5 5 1 - 4 5 8 3 Hırvatistan - San Marino: 4-0, Belçıka - Letonya: 3-L Liechtenstein-lsrail: 0-3, Ispanya - Bosna Hersek: 4-1. Romanya.- Macanstan: 2-0, Gürcistan - Italya: 1-2. Finlandiya-Almanya: 2-2, Yunanıstan - Amavutluk: 1-0 GÖRÜŞ / İSMET ÜLKER Everest'e Varan İkiSon yıllarda keyfım pek yerinde. Nasıl olmasın? Dört kurucu üyesınden bıri ve kurucu başkanı olduğum (21/Tem/1966) Dağcılık Federasyonu'nun emin ellerde bulunması, biz dağcılan mutlu kılmakla kalmıyor, son yıl- larda yetışen dağcılanmız Everest ve Karakurum 2 do- ruklarına adımhyorlar. İlk kez gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanlı- ğı'na Fikret Ünlü gıbı bir spor adamı, bir parlamenter atanıyor. Ve Nasuh Mahruki'den sonra Tunç Fındık Ee-^ verst Dağı'na (8848 m.) tırmanan ıkınci Türk dağcısı olu- yor. Onu tebrık edıyorum. Turk dağcılık sporunu yücelt- tığını belırtıyor ve hayırlısı ile dönmesını bekliyorum. Kuşkusuz, bu yazımızın konusunu Tunç Fındık'ın Eve- rest tırmanışı oluşturuyor. Ama öncelıkle 2 konuya de- ğınmek ıstıyorum. Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün B.Ağn dağına tırmanışı (5737 m.) ağır hava koşullan altında gerçekleştirilmiş bir dağcılık etkinliğidır. Dağcılık Federasyonu Başkanı A.Karaca ve iki deneyımlı dağcı ile birlıkte ıp arkadaşlığı yapılarak ba- şan ile tamamlanmış bu zorlu tırmanış, ilk önce bu sa- tırlann yazan tarafından fair-play ödülüne aday göste- rilmiş, gerçeğı ise sonradan TMOK tarafından yerine ge- tirilmiştir. Diğer konu ise; detaylı olarak Tunç Fındık kardeşimi- zin Everest tırmanışını (8848 m.) konu almaktadır. Şöy- le ki: 16 yaşında Everest Dağı'na ilk kez tırmanan şer- pa Tşeri'nın başansı ile bırlikte Tunç Fındık'ın başansı "Everest'e çıkmak çocuk oyuncağı" başlığı ile haber ko- nusu yapılmıştır. 5 bin metre yukseklikteki bir dağ köyünde doğmuş, 16 yaşında Everest'e tırmanma başansı göstermış bu örnek dağcı ve Tunç Fındık, eğer Avrupa ülkelerinden birine mensup sporcular olsalardı bu haber böyle önem- siz ve küçümseyeci bir biçımde yapılmazdı. ışin ilginç yanı bu haber Türkiye gazetelennde de kendine yer bul- muştur. Everest yolcumuz Tunç Fındık'a gelince: Tunç, genç, genç olduğu kadar kendinı iyi yetıştırmış bırdağcıdır. Boylu- postlu, efendı, kavramayeteneği ge- lişmiş bir sporcumuzdur. Onunla 2 yıl önce Toros Dağ- ları'nda Everest'e gıtmeden önce de iki kez Ankara'da görüşmüştük. Son olarak da veda etmeye gelmişti. 2 Amerikalı dağcı ve 2 şerpa ile birlikte tırmanış yapacak- lardı. Ona ısrarla dağı ve olumsuz hava koşullan ile ya- nşmaması. doruk tırmanışı için sağlam hava koşullan- nı sabırla beklemesini önermiştim. Bu öğüdü hiç unut- mayacağını söyleyerek bana veda etti. Bir evlat, bir ar- kadaş gibı. Tunç Fındık Everest'e gıtmeden önce Kaçkar Dağla- n ile ılgilı bir yayın hazırlıyordu. Bakmış, taramış sonun- da benim "Dağ Turizmı" ana başlıkh kitabımda yapılan özel harita ve bilglerden yararlanmaya karar vermişti. Ancak kıtaptan alıntı yapılması ızne bağlıydı. Kaynak göstermek kaydıyla alıntı yapılabileceğini söyleyince pek mutlu olmuştu. Sevgili dağseverter: Tunç Fındık çok zor ve tehlikeli bir işin üstesinden gelmış ve Everest'e tırmanan ikinci Türk dağcısı olmuştur. Bu anlamlı tırmanışı ve sağlanan başarıyı kuçümsemeye hıç kimsenın hakkı yoktur. Söylemesi dıle kolay. Yaklaşık 2,5 ay süren bir tırmanış etkinliğine dayanmak her sporcunun yapabılecği bir ış değıldir. Özellikle 7500 metreden sonra karşılaştığım yükseklikte ve anıden patlak veren fırtınalar dağcıların hayatta kalmalannı şansa bırakan gelışmeler olarak nıce ölümtere sebep olmaktadır. Sevgili kardeşım Tunç. Everest tırmanışın Türk dağ- cılannı yüceltmıştır. Kutlu olsun. Şimdı sırada Mont-/ Blanc Dağı (4810 m.) tırmanışın var. Sakın onu küçüm- seme. Yolun ve bahtın açık ola. San-Kırmızılı kulüpte kongre rüzgârlan eserken başkan aday olmayacağını söyledi G.Saray'da Süren'în oyu Cansun'a • Geleneksel Pilav Günü'nde medyanın sorulannı yanıtlayan Faruk Süren, "Kesinlikle aday değilim, tek aday olan 2. Başkan Mehmet Cansun'u destekliyorum" dedi. Spor Servisi - Galatasaray Lise- si'nin geleneksel pilav gününde 'kongre' kulisine sahne olurken, ola- ğanüstü genel kurul karan alan başkan FarukSüren, aday olmayacağını açık- ladı. Geleneksel Pilav Günü'nde med- yanuı sorulannı yanıtlayan Faruk Sü- ren, "Kesinlikle aday değilim, tek a- day olan 2. Başkan Mehmet Cansun'u destekliyorum" dedi. Süren, kulüp 2. başkanı Mehmet Cansun ile 5 yıldan bu yana iyi bir ça- 'Kongre zarar veriı" Iptal için imza Spor Servisi - G.Saray kongre üyeleri, olağanüstü genel kurulun iptali için imza toplamaya başladılar. 2002 martı öncesi yapılacak ara seçimin kulübe zarar vereceği görüşünü savunan üyeler, toplayacaklan imzalarla kongrenin iptali için Divan Kurulu Başkanlığı'na dilekçe vereceklerini açıkJadılar. lışma dönemi geçirdiklerini de belir- terek. seçimlerde kendisini destek- lekleyeceğini söyledi. Şu anda tek adayın Cansun olduğunu ve onun çev- Galatasaray'ın Geleneksel Pilav Günü dün Galatasaray Lisesi'nde kutiandı. Kablunın yüksekolduğu günde San - Kırmı/ılı kulübün başkanı Faruk Süren ve aday Mehmet Cansun bir ara>a gelerekgörüşauşverişindebulundu. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) resinde kenetlenip zor dönemi atlat- mak gerektiğini kaydeden Süren. "Olağanüstü bir durum yok, ancak bu aralar camiada yönetime karşı olan bölünme demeyim de destekeksiküği bize bu karan alma mecburiyetinde bıraktL herkese hayırh olsun. Bu dö- nemi Mehmet Cansun'un çevresinde kenedenerek adatabüiriz"dıye konuş- tu. Süren, plaket töreninin sonuna doğru gelirken, bir süre Mehmet Can- sun ile kolkola girerek koridorda ha- raretli bir biçimde sohbet etti. Doğan beklemede G.Saray'da adayığı gündeme gelen kulüp üyesi Alevi dedesi Prof.Dr.lzet- tin Doğan ise baskılann gelmesi duru- munda aday olabileceğini açıkladı. Doğan, "Üİa da başkan olmak da ge- rekmiyor, başka görevJer de yapabili- rmLAynca, borçlann atündan çıkma- yı bilen bir camianuz var" dedi. C.Saray kaleci arıyor Mondragon geliyor Spor Servisi - Taffarerin aynlma karanndan sonra kaleci arayışına başlayan Galatasaray, Fransa ligi ta- kımlanndan Metz'de oynayan Ko- lombiyah kaleci Mondragon'u Is- tanbul'a çağırdı. 30 yaşmdaki Ko- lombiyah file bekçisinin, bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Sergen için top federasyonda Hafta başındaTrabzonspor'da for- ma giyen Sürtsporlu futbolcu Ser- gen'le ön anlaşma yapan Galatasa- ray, yıldız oyuncunun bonservis üc- retinin belli oLmasını bekliyor. Ge- çen yıl parasını alamadığı için bon- servisini ücretsiz olarak ahnası bek- lenen Sergen'e ödenecek rakamın ise yıllık 1.2 milyon dolar olduğu öğrenildi. Voleybolda 'heyecanlı' bekleyiş Voleybol Avrupa Birinci Ligi'ndeki son maçında, Çek Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek grubunu 3. sırada tamamlayan Bayan Voleybol MilliTakunı, diğer gruplann sonuçlannı beklemeye koyuldu. Kurallar gereği 3 grupta en hi puana ve set averajına sahip 3. takımlann da finalkre katılacak olması, milli takımımıza az da olsa bir avantaj sağladL İ\i sayilabilecek bir puanla ligi tamamlayan millüerimiz, Holianda ve V'unanistan'daki maçlann sonuçlanna göre eylül ayındaki Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etme şansuu \akala>acak. Milli takım antrenörü Reşat Yazıcıoğullan, diğer gruplann sonuçlanna göre final hakkuun >akalanması halinde en ivi sonucu alacaklannı iddia etti. Vancıoğullan, "Grupta ilk iki\e kalmak isterdik. ancak olmadL Şimdi üçüncülük şansı üe fûıaliere yükselmek istiyoruz" dedi. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR)"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog