Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ 16 cumtv(o cumhuriyet.com.tr GÜNÜN rİLMLERİ Av 16.35 Tftr 7 Dram tki aile arasındaki kan davası nedenıv le çok sayıda ölen olmuştur. Bekir, hapısten çıktık- tan sonra kanlısmdan kaçmak içın büyükşehre gı- der. Ancak kanlısı da peşınden gelecektir... Yö- netmen: Melih Gülgen. Oyuncular: Cüneyt Arkın, Serdar Gökhan, Gülben Ergen. Ulee'nin Sırn 18.55 CINE 5 Dram (Ulee's Gold) - Ulee Jackson, Amerikalılann yenilgiyle çıktığı Vietnam'da savaşrruş ve so- nunda sağ salim evıne dönmüştür. Artık Flori- da'nın ıssız bir bölgesinde ancılık yapan kendi ha- linde bir adamdır. Ancak Vietnam'da çektıkleri yetmezmiş gıbi ülkesinde de sıkıntı \e acı onun peşini bırakmaz. Can yoldaşı olarak gördüğü ve deli gıbı sevdiği kansı yaşamını yitırir. Bu olayın ardından Ulee, hayata küser ve ıçine kapanır. Yön: Victor Nunez. Oyn: Peter Fonda, Patricia Ric- hardson, Christine Dunford (1997 ABD, 111 dk). Gevezc. 20.10 Kanal D Güldürü v (Paulie) - Paulie, konuşabilen bir papağandır. Paulie'nin ılk sahibı Marie adında küçük bir kızdır. Keketne olan Marie'ye yardımcı olması ıçin Paulıe'yi ona hediye eden ailesi, küçük kız bu pa- pağana çok bağlanınca onu satmaya karar verir. Yön: John Roberts. Oyn: Gena Rovvlands, Tony Shalhoub. Cheech Marin (1998 ABD, 91 dk). Talihsiz Yavrum 20.30 TGRT Dram /£^\ Birbirlerini severek evlenmelenne karşın ço- v S ' cuk sahibi olamadıklan için mutsuz olan bir çiftin öyküsü konu alınıyor. Yönetmenlığını Meh- met Dinler'in üstlendiği yapımın başrollerinde Fatma Girik ile Engın Çağlar oynuyor (1974). 21.00 / CNBC-e / Müthiş... Aynntı yanda 21.30/CINE5/Kusursuz... Aynntı yanda Müthiş DadL_ 22.00 TGRT Güldürü ©(Mrs. Doubrfire) - Daniel Hillard, işsiz kal- mış bir çizgi film dublajcısıdır. lyi bir baba ve aile reisıdir, ama bir hayli de sorumsuzdur. Ka- nsı Miranda ise. sonunda dayanama>ıp boşan- mak için mahkemeye başvurur. Hâkim de evi ve parası olmayan Daniel yerine, üç çocuğu annesi- ne teslim eder ve babaya haftada ancak bir kere onlan görmeye izin venr. Daruel de, çocuklara ya- kın olabilmek ıçin kadın hizmetçi kılığına girer ve onlara yenı hizmetçileri Mrs. Doubtfire rolüy- le yaklaşır. Kısa sürede evın vazgeçilmez insan- lanndan biri haline gelir ancak bu oyunun uzun sürmesi zordur... Yön: Chns Columbus. 0)11: Ro- bin Wıllıams, Sally Field (1993, ABD 125 dk). Kapıcılar... 22.30 Interstar Güldürü Saf görünüşlü ama cın gibı zeki, dalkavuk. küstah, hırçın, düzenbaz, ışbilir bir apartman kapıcısının, kiracılanyla ılişkısinın gülünç öykü- sü. Zeki Ökten'in yönettiği fılmin başrollennde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Özcan Özgür, Bilge Zobu gibi oyuncular yer alıyor. Yapım, 1977'de 14. Antalya Film Şenliği'nde 2. film, Ökten yö- netmen, Sunal oyuncu ödüllerini aldı (1977). Kaduı DuL. 22.40 TRTINT Dram . 25 yıllık evli bir kadının, anlaşamadığı ko- casmdan aynlarak tek başına yaşamak iste- mesı sırasında karşılaştığı olaylann öyküsü. Yö- netmen: Ümit Efekan. Oyuncular. Fatma Gırik, Halil Ergün, Nazan Ayas, Savaş Taner (1988). Çıkış Yasak 23.40 atv Gerilim (No Exit) - Çok zengin olan Houston Armst- rong, televizyonda yayınlanmak üzere yeni birproje geliştirmıştir. 'Çıkış Yasak' adlı progra- mın özellıği kimsenin olmadığı bir yerde iki dö- vüşçüyü yalnız bırakarak ölümüne döv üşmeleri- ni sağlamaktır. Dövüş sanatlan ustası John Sto- neman ise kolejde profesör olarak çalışmaktadır. Kansının kaçınlıp saldınya uğraması ve doğma- mış bebeklerinin ölümü üzerine Stoneman, sal- dırganı yakalayarak öldürür. Basm da onu bir kah- raman olarak göstermektedır... Diğer yandan Armstrong, yanşması için son bir yanşmacı ara- maktadır. Yönetmen: Damian Lee. Oyn: Jeff Win- cott, Richard Fitzpatrick (1995 Kanada, 96 dk). Gizli TeşkUat 24.00 CNBC-e Macera ©(North by Norrvvest) - Roger Thornhill, New York'ta yaşayan başanh bir reklam şirketı yö- neticisıdir. Bir gün, annesiyle bir otelde yemek yerken, George Kaplan'ı arayan bir otel görevlisi- ne yanlışlıkla yanıt verir. Bu da, Kaplan'ı arayan casuslann Roger Thornhill 'in peşine düşmesine neden olur... Çary Grant Eva Marie Saint, James Mason, Leo G. ÇarroH'uı oynadığı fılmin yönet- meni Alfred Hıtchcock (1959 ABD. 136 dk). Kaderin Cüvesi 00.20 TRT 1 Gerilim (Twist of Fate) - K.adınlan öldürmekten zevk alan sapık bir katil, peş peşe cinayetler işle- mektedir. Katili yakalamaya ant içen dedektif Rachel, elde ettiği ipuçlarını bırleştirmeye çalışır. Yön. Max Fischer. Oyn. Madchen Amick, Bru- ce Dinsmore, Chris Mulkey (1997 ABD. 95 dk). Çin_ 00.45 MovieMax Melodram (Ctainese Box) - Tarih 1997, Hong Kong'da 156 yıldır sürmüs Ingiliz egemenliğinin son günleridir. 15 yıldır kentte yaşayan ve kan kanse- ri nedeniyle ömrünün sonuna gelmış bir tngiliz gazeteci John için de hem kente, hem yaşama, hem de âşık olduğu güzel Çinli kadın Vivian'a ve- da etmek zamanıdır. John, yine de, umutsuz aş- kıru, bir eğlence yerinde çalışan Vivian'a açma- ya karar veriyor. Vivian ise, o dönem Çın Halk Cumhuriyeti'nden kaçmış iş adamı sevgilisi Chang'm evlilik karannı beklemektedir. Yön: Wayne Wang. Oyn: Jeremy Irons, Gong Li, Mag- gietheung (1997 Fransa-Japonya-ABD, 95 dk). Evrenin... 00.50 Interstar Bilimkurgu /Ç\ (The Arrival) - Zane Zımınski. uzayın derin- ^y liklerinde hay at ışığı arayan bir bilim adamı- dır. Araştırmalan sırasında radyo sinyalleri sap- tar ve kasetlere kaydeder. Bu 52 saniyelik kayıt onun için büyük bir başandır. Fakat, bu çalışma- lan yetersiz bulunur ve işten el çektınlir. Yön: Da- vidTwohy. Oyn: Gharlie Sheen, Ron Sılver, Lind- say Crouse, Ten Polo (1996 ABD, 109 dk). Hayat Çemberi 01.10 6fî7Duygusal /7T\ (Circles) -Genç bir master öğrencisi Brian ıle vS' pek de başanh bir öğrenci olmayan ve parti- den partiye koşan Jeremy'nin, görünüşte farklı a- ma asluıda birbirine çok benzeyen ikı yaşam tar- zı arasmda kurulan paralellik anlatılıyor. Yönet- men: Adam Kreutner. Oyuncular. Neal McDono- ugh, Antorüo Sabato Jr. (1998 ABD, 87 dk). © © © ° Izleyin Orta Değmez (j Yabancı NTV 11.05 By-pass ameliyatı TV Servisi - Tıp dünya- sından uzmanlarla birlik- te sağlık sorunlannın in- celendiği "Sağlık Rapo- ru" programında kalp hastahkları. teşhis ve te- davisi ele alınıyor. Ya- pımda, by-pass ameliya- tı ve yeni geliştirilen tek- nikler de anlatılıyor Canlı olarak ekrana ge- len yapımın konuklan, Memorial Hastanesi Kar- diyolojı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet Öztürk ve kardiyoloji uzmanı Dr. Erdoğan Aygar. tv8 14.25 Italyan virtüözleri TV Servisi -"Trend" programının "Müzik'' köşesinde, 29. Uluslara- rası Istanbul Müzik Fes- tivali kapsamında 9 Hazi- ran'da Aya Irini'de ger- çekleştirilecek "Mariella De>ia ve ttalyan Vlrtûöz- leri Konseri" üzerine bil- gi venlıyor. Yapımın sunuculuğunu Dilara Şeşen yönetmenli- ğıni ise Nuriye Öner Onur üstleniyor. TRT2 20.05 Cary Grant biyografisi TV Servisi -"Akşama Doğru" programının "Yıldızlar" köşesinde bu hafta, 2. Dünya Sava- şı'nda Ingilizler adına ca- susluk yapan ve bir gaze- teci tarafından dava edi- len ilk Hollywood yıldızı olma ünvanını kazanan Car>- Grant' m yaşamı anlatılıyor. Seynan Levent'in ha- zırlayıp sunduğu yapımın "RockTarihi" köşesinde ise rock'ın babaannesi olarak tanınan Tina Tur- ner yer alıyor. TKTINT 21.15 Bulgaristan türküleriyle TV Servisi -Türk halk müziği coğrafyasını tür- külerle ekrana yansıtma- yı amaçlayan "Alh Tur- nam"ın bu haftaki ko- nuklan, Bircan Pullukçu- oğlu ve Bulgaristan tür- külerinin başanh yorum- cusu Fanık Yümaz. Yapımı Ali Kemal De- mir hazırlayıp sunuyor. Eastwood, ABD'dekihoşgörü eksikliğini ve dışlanmışların varhğını sorguluyor 'Altın kalpli' bir mahkûm |~vİ?) CINE 5 21JÖ] Kusursuz Dünya - A Perfect Wor1d / Yön: Clint East- wood / Senaryo: John Lee Hancock / Müzik: Lennie Niehaus / Oyun- cular. Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T.J. Lowther, Keith Szabarabajka / 1993 ABDyapımı, 137dk. CLMHUR CANBAZOĞLU Clint Eastwood, Kevin Cost- ner gibi yönetmenliklerini de Oscar'la süslemiş iki yıldız ile Amerikan sinemasının en önemli silahı çocuk figürünün bir araya geldiği film, geriye dönüşler ve melodramm içinde boğulmuş yol öyküsüyle ABD'deki hoşgörü eksikliğini, mahvolmaya yüz tutmuş aile yapısmı, toplumdan dışlanmış- lann varhğını sorguluyor. Yıl 1963. Butch Haynes (Costner) adlı azıh bir suçlu, si- lahh soygundan 40 yıl hapis ce- zasma çarptınhr. Haynes bir sü- re sonra Teksas'taki hapishane- den kaçmayı başanr ve yolda yedi yaşındakı Phılhp'i (Lowt- her) rehin alır. Haynes'ı yakalayıp hapse girmesini sağlayan, bölgeyi ve insanını ıyi tanıyan Red Gar- nett (Eastvvood) olayı haber ahnca, aralarında Sally Gerber (Dern) adlı krimınoloji uzmanı- nın da bulunduğu ekiple suçlu- nun peşine takılır. Son derece akıllı hareket eden Haynes' ı ya- kalamak hıç kolay değıldir. Bu arada Teksas valisi de se- çimler yaklaşırken ve Ken- nedj'nın Dallas zıyareti kapı- dayken Haynes belasından kur- tulmak için onlara hertürlü ola- nağı sağlamaktadır. Clint Eastwood'un "AffedU- meyen''deki başansından sonra yönetmenhkteki derinliğini, iyi kumaşını bir kez daha ispatla- dığı, sinemasında fazla ahşma- dığımız ölçüde duyguyu başro- le çektiği 17. filmi "Kusursuz Düm T a"da bizce Costner (Not- lara göre rol son anda Denzel Kevin Costner'm 'Kurtlaria Dans'tan sonra en iyi oyununu sergilediği film, onca gerilimin ve şidderin içinde, suçluyla rehin aküğı çocuk arasında doğan sıcacık ilişkiyle izle>enleri kalbinden vuruyor. W'ashington'dan ona kalmış), "Kurtlaria Dans"tan sonra en iyi oyununu sergiliyor. Onca gerihmin ve şiddetin içinde, suçluyla rehin aldığı ço- cuk arasında doğan sıcacık iliş- kiyle seyirciyi kalbinden vur- mayı başaran "Kusursuz Dûn- ya" bol ahlak mesajlı "insan- cü" konulara bayılanlara. Claude Chabrol 'un filmi, taşra insanının değerlerini sorgulayan 'nazik' bir öykü Müfettiş Lavardin iş başında CNBC-e 21.00 Müthiş Lavardin - Inspecteur Lavardin / Yönetmen: Cla- ude Chabrol / Oyuncular: Jean Poiret, Jean-Claude Brially, Bernadette Lefont, Jean-Luc Bideau, Hermine Clair, Florent Gibassier / 1986 Fransa yapımı, 99 dk. TV Servisi - Ünlü müfettişimız Lavardin, katolik "saylu" bir yaza- nn öldürülmesini araştırmak üzere Ingiltere'ye, küçük bir kasabay a gi- diyor. Yazarın sırtında "domuz'* yazılmış çıplak cesedi deniz kena- nnda bulunmuş. Cinayetin etrafın- da bir sürü ilginç kişi var ve müfet- tiş bir sürü garip ilişkinin içinde asıl katili keşfetmek zorunda. Işler tam çatallaşmışken yazann 14 yaşındaki kızı onu doğru adres- lere yönlendiriyor ve Lavardin he- defe doğru yürümeye başhyor... Chabrol ve Poiret yine Lavar- din'in(Chabrol'unbiröncekı filmi 'Sirkeli Piliç'in kahramanı) kişili- ğinde polisiyeden yola çıkarak. taş- ra insanının değerlerini, orta sını- fin özelliklerini ve "yemekalışkan- lıklan"nı "nazik bir öykü"yle sor- guluyor. lyi oyuncular, iyi tıplemeler, kara- nnda üretilmiş komedı ve ağır tem- poya karşın iyi yönetim diye nitele- yeceğımiz bir çızgiyle bu yapıt Fran- sız dedektif fılmleri arasında "fark- lı" diye değerlendirmeyi hak ediyor. Chabrol'un en iyilerinden olma- sa da polisiyeyle güldürünün har- manlanması ve sürprizleriyle gü- nün favori yapımı. CNNTürk 21.05 Ekonomide yeni dönem TV Servisi-"SoruCe- vap" programına, Dünya Bankası Asya Bölümü Baş lktisatçısı Prof. Dr. Oktay Yenal katıhyor. YavnzBaydar' ın sundu- ğu yapımda, yeni ekono- mik paket ve uygulanma süreci değerlendiriliyor. TKT2 22.05 Kantonun yıldızlan TV Servisi -Tekrar bö- lümleriyle ekrana gele- cek "UzakBakışh Kadın- lar"da. Istanbul'da geli- şip yaygmlaşan, kanto, operet, vals gibi dans ve eğlence müziğine ses ve- ren kadınlar tanrtıhyor. "Eski Zaman Çiçekle- ri" adlı ilk bölümde, bir dönemın ünlü kanto yıl- dızlan yer alıyor. Discovery 23.00 4 Vahşi Asya' belgeseli TV Servisi - " Vahşi As- ya" belgeselinin "Çöller" adlı bölümünde Hindis- tan'da, yalnızca mevsim yağmurlanyla beslenen mangrov ormanları ve su- yun çekilmesiyle birlikte çöle dönüşen karalar ko- nu ediliyor. Yapımda aynca, yazm eriyen Kuzey Asya'nın buzlu sulannda akıntıya karşı yüzerek yumurtala- nnı bırakan som bahklan- nın öyküsü de anlatılıyor. Kanal D 23.30 tmam nikâhı tartışılıyor TV Servisi - "lmam ni- kâhı" konusu "Teke Tek"te tartışılıyor. Yapım- da, "lmam nikâhının din- de yerivar nu", "Resmi ni- kâİı dinde geçerli mi ve künler dini nikâh kıyabi- ür" sorulanna yanıt ara- nıyor. Programın sunucu- su gazeteci Fatih Altayh. Ressam ve restoratör Cimok anlatıyor Sahte tabloların sırn TV Servisi - Ressam ve restoratör Faruk Cimok, "Gündem Dışı'' nın konuğu. Gani Müjde'nin sunduğu yapımda. "Sahte tablolar nasıl belirieniyor'', "Ultravivok ışınla \apdan testier nasıl yapıhyor", "Taklit imzalar nasü belirİeni>T)r" gibi sorulara yanıt aranıyor. Programda Cimok, çalıntı Pkasso tablolarla ilgili açıklamalarda bulunup resim eksperliğinde karşılaşöğı ilginç olaylan da anlatıyor. • NT% 19.95 Tv PROGRAMLARI 09.05 Çizgi Film: Rugrats 09.35 Dizr. Bitmeyen Yaz 10.30 Nane Lımon Kabu- ğu 12.30 Dızi: Bızım Evın Halleri 13.00 Haberler 13.30 Dızi: Asi Gönül 15.05 Çizgi Film: Me- raklı Julıe 16.05 Dızi: Tatlı Cadı 16.35 Yerii Film: Av 18.00 Haberler 18.20 Dizı: Flıpper 19.20 Dizı: Ayrılsak da Beraberiz 20.00 Ana Haber 20.30 Spor Haberleri 20.35 Hava Durumu 20.40 Dizı: Üzgünüm Ueyla 21.40 Dizi: Yedı Numara 22.40 Polıtıka Kutvarı 00.20 Yaban- cı Film: Kaderin Cilvesi (0 312 490 43 00). 10.35 kültür.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu-Yerel Basın 12.10 Borsa-Pİ- yasalar 12.30 Haber özetlen 12.50 Çe- peçevre 13.05 Spor 14.10 Roland Garros Tenis Tur- nuvası (Tek Erkekler 4. Tur Karşılaşması) (Canlı) 19.00 Haber 19.45 Hava Durumu 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Akdenız Gezginı 21.10 Spor Panora- ma 22.00 Haber 22.05 Uzak Bakışlı Kadınlar 23.00 In- gılızce Haberler 23.10 Sanattan Kesıtler 23.35 Tarih Konuşmaları 24.00 Gün Biterken 00.30 Pop Saatı 01.15 Belgesel: Geçtığımız Yüzyıl (0 212 259 72 75). 08.00 Yerti Film: Yasak llişki 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Belgesel: Anadolu Düşleri 11.15 Gezelim Görelim 11.50 GAP FM 13.00 Bu Toprağm Sesı 14.00 TSK Saati 14.30 Sizin Için Seçtiklerimız 15.00 Özel Durumlarda Beslenme 15.30 Göç 16.00 Yolların Türküsü 16.30 Türkü Şöleni 18.00 Gide Gide GAP 18.59 TRT 3'e Geçiş 19.00 Roland - Garros Te- nis Turnuvası (Canlı) 20.00 Roland - Garros Tenis Tur- nuvası (Bant) 23.30 Avrupa Kupası Senkronize Yüz- me Yanşmaları (Bant) 01.00 Kapanış. 09.00 Açıkilköğretım Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prog. 10.00 Be- raber ve Solo Şarkılar 10.30 Gönül Bahçemiz 12.10 Bir Solist 13.00 Solistler Geçıdı 13.30 Bir Solist 13.50TV Dersanesı 14.50 At Yanşları (Can- lı) 18.10 Açıköğretım Lisesi Ders Prog. 20.10 Açıkıl- köğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prog. 21.10 Beraberve Solo Şarkılar 21.40 Bir Bestecı 23.10 Bir Dilden Bir Telden 00.10 TV Dershanesı. 10.30 Nane Limon Kabuğu 12.30 Bi- zim Evin Halleri 13.30 Uzaktaki Yakın- larımız 14.35 Dizi: Tutku Çemberi 15.35 Yerli Film: Çirkef 17.00 Çizgi Film: Bizim Dost- lar 17.30 Zirveye Doğru 18.20 Sizin Için 19.15 Dizr. Saksıdaki Ağaç 19.45 Ingılizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber 20.35 Hava Durumu 20.40 Dizı: Ay- nlsak da Beraberiz 21.15 Allı Turnam 22.40 Yerii Film: Kadın Dul Kalınca 00.10 Belgesel: Halfeti Suya Dö- nüşen Topraklar 01.00 Gece Haberleri 01.10 Ingiliz- ce ve Almanca Haberter 01.20 Spor Haberleri. 07.00 NBA Play Off 7. Maçı: Philadelphıa-Mıl- vvaukee (Tekrar) 09.00 Çızgı Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerlen 13.20 Yoksa Sız Hâlâ 14.05 Gızlı Aşk 15.05 Sevda- kondu 16.05 Çizgi Film: Sevım- \\ Kahramanlar 16.30 Çızgı Film: Dıgımon 17.05 Dizı: Kuçük Me- lek Marıa 18.05 Dizi: Vahşi Gü- zel 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yorumu 20.00 S- por 20.10 Yabancı Film: Ge- veze Papağan Paulie 22.00 Çarkıfelek 23.30 Teke Tek 01.00 Bu Gece 02.00 Yabancı Film: Büyük Şenlik 04.00 Tra- fık (0 212 215 51 11) ^ k m 07.00 Haber 09.05 3 XVI Teletubbıes 09.40 * " " " Bamey 10.05 Çizgi Film: Pofuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.05 Yerii Film: Di- şi Kurt 18.00 Dizr Marımar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Para Hattı 20.05 Spor Haber 20.15 Hava Durumu 20.20 Dizi: Mahallenın Muhtariarı 22.30 Di- zi: Böyle mi Olacaktı 23.40 Ya- bancı Film: Çıkış Yasak 01.25 Haberler 02.05 A'dan Z'ye 03.35 Ayşe özgun 04.15 Ha- bercı (0 212 291 10 00). 07.30 GuneMerha- ba 09.00 Dizı: Fırtı- nalı Günler 10.00 Yanşma: Yenı Hugo 10.45 Klıp 2001 12.45 Lezzet Saatı 13.30 Çızgı Film Kuşağı 14.30 Yerli Film: Alman Avrat Kırk Bin Mark 16.00 Dızi: Cesur ve Gü- zel 16.45 Dizı: Yalan Rüzgârı 17.30 Yerii Film: Rabia 19.30 Ana Haber Bülteni 20.45 Dizi: Hayat Bağları 21.45 Televole 23.30 Belgesel: Narı Beyza 00.15 Showspor 00.30 Haber Hattı 01.00 Belgesel: Vahşi Ya- şam 01.30 Mevlıd Kandilı 02.00 Yabancı Film: Parti Hattı 03.45 AXN (0 212 355 01 01). j ? t 09.00 Haberler 09. = > 20 Parantez 09.30 Haber Özetleri 10.15 Ekonomı 10.35 E-Net 11.00 Haber 11.05 Sağlık Ra- poru 12.25 Spor 12.35 Serbest Bölge 13.00 Haberler 13.35 Pı- yasalar 14.00 Haberler 14.35 Yakın Plan 15.35 E-Net 15.45 Lifestyle 16.00 Haber 16.35 Ekonomı 18.15 Gece Gündüz 18.30 Dünyaya Bakış 19.05 Gundem Dışı 19.40 Sporda Bu- gün 20.00 Haber 20.25 Yakın Plan 21.05 90 Dakika 22.30 Dünyadan Fırtbol 23.00 24 Sa- at 23.40 Spor Gecesi 24.00 Ha- ber (0 212 335 00 00). L 08.00 Gunaydın Türkiye * ı 09.50 Dizı: LUZ Maria S K » 10.40 Dizr. Kaderim Sensın 11.30 Aydın Havası 13.00 Haber 13.20 Yerli Film: Seven Ne Yapmaz 15.20 Dizı: Bücür Cadı 16.20 Yerli Film: Macera Yolu 18.20 Dizi: Kuçuk Besleme 19.30 Ana Haber Bül- teni 20.50 Spor 21.00 Dizi: Üvey Baba 22.30 Yerii Film: Kapıcı- lar Krah 00.20 Gece Hattı 00.40 Spor Gecesi 00.50 Yabancı Film: Evrenin Sırn 02.30 Ha- berler 03.40 Yerii Film: Intîzar (0 212 448 80 00). 10.30 Yerli Film: Al- tın Bilezik 12.00 Ha- berler 12.30 Klıp Shop 14.00 Yerli Film: Kanca 15.30 Kezban'ın Günluğu 17.00 Haberler 17.30 Dizı: Eltıler 18.00 Dizı: Tirvana 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yerli Film: Talihsiz Yavrum 22.00 Yaban- cı Film: Müthiş Dadı Müthiş Baba 00.30 Gece Haberı 01.00 Boy Aynası (0 212 652 25 60). 08.15 Spor Sabahı 09.00 Haber 09.15 Pa- rametre 10.15 Finans Büitenı 11.15Tekno- lojik 12.15 Kitapça 13.00 Ajans 13.30 Me- dikal 13.35 Ekonomi 15.15 Sınema Sinema 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.20 Özel Sektör 19.30 Kitapça 20.00 Haber 21.05 Soru Cevap 22.00 Futbol Zirvesı 23.00 Edıtor 23.40 Spor 23.57 Hava Du- rumu 00.15 Ekonomı (0 212 478 50 00). 10.15AnkaraGündemi10.40TatilRehbe- rı 10.55Trend 11.40Avrupa Bırlığı'neDoğ- ru 12.45 Hayalı Müze 13.00 Haberler 13.40 Tatil Rehberi 14.25 Trend 14.40 Hayalı Müze 15.40 Şırket Haberleri 16.15 3. Seans 17.40 Tatil Rehberi 18.05 Akşam Üstü 19.00 Haberler 19.10 Tarih 17.06 19.35 Dünyadan Spor 20.00 Ana Haber 21.00 2010 YılındaTurizmden Türkiye'ye 60 Milyar Dolar 22.00 Al- kin & Alkin 23.00 Işte Insan 24.00 Haber Masası 00.35 Tarih 17.06 01.10 Akşam Üstü (0 272 288 51 52). 10.30 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Dizı: Tarzan 12.20 Sağhkla Randevu 13.00 Haber 13.20 Hayat Güzeldir 14.50 Yandı Yemek Piştı Yemek 15.30 Çizgi Film: Jay Jay 16.00 Haber- ler 16.10 Çizgi Film: Çirkin Ördek 16.30 Lıselerarası Bilgi Yarışması 17.00 Yeriî Film: Aynlık 18.30 Dizı: Iki- mize Bir Dünya 19.00 Dizı: Müthiş Ikızler 19.30 Yüz- yüze 20.00 Haber 21.00 Spor 22.10 Yasemin'ın Pen- ceresi 23.40 Sporaktıf 00.30 Son Nokta 01.10 Yaban- cı Film: Hayat Çemberi (0 212 313 50 00). 07.40 Yabancı Film: Olıver 10.00 Yaban- cı Film: Mafya Dedesı 12.10 Yabancı Film: Hedef 13.40Yabancı Film: On Emir On Günah 15.05 Yabancı Film: Fatih Kull 16.35 Ya- bancı Film: Esrarengiz Bakıcı 18.00 Belgesel: Fotoğ- rafçılar: Anton Corbi|n 18.55 Yabancı Film: Ulee'nin Sırn 20.45 Haberler 21.00 Dizı: Sex and the City 21.30 Yabancı Film: Kusursuz Dünya 23.50 Yabancı Film: Marquıs de Sade (0 212 336 75 75j. 09.00 Sevılen Melodiler 11.30 Klıp Armoni 13.00 Haber 13.15 Klip Armoni 15.00 Ha- berler 15.15 Önce Sağlık 17.00 Haberier 17.15 Meral'in Seyır Defterı 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Ayrıntılar 21.30 Yabancı Film: Bir Annenin Dramı 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Yaşamın Kıyısında 02.00 Önce Sağlık (0 212 256 82 82). fl|£C0U8Py 10.00 Uzay Mekiğinin ıî£u "mtL İçinde 11.00 Donmuş * * Kalpler 12.00 Inşaat Ha- rıkaları 13.00 Mühendislik Sırları 14.00 Keşifler Dünyasına Yolculuk 15.00 Vahşi Asya 16.00 En Büyükler 17.00 Inşaat Hankaları 18.00 Ekinoks 19.00 Hayatta Kalma Bilimi 20.00Ta- iga 21.00 Discover Magazın 21.30 Vahşi Doğanın Veterınerlerı 22.00 Ke- şifler Dünyasına Yolculuk 23.00 Vah- şi Asya (0 212 288 75 75). 09.00 Rakamlar Konu- şuyor 10.00 Pıyasa Ekra- nı 10.10 Tahvil Bono Pi- yasası 10.35 Analiz 12.00 Finans Cafe 12.30 Ekonomi Haberleri 13.17 Takas Verıleri 13.45 Zile Doğru 14.05 İMKB 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış Piyasalar 16.30 Platform 17.15 Internet Haber 18.00 Kampus 19.00 Who's the Boss 19.30 Dizi: Two Guys 20.00 Dızi: Davvson's Creek 21.00 Yabancı Film: Müthiş Lavardin 23.00 Populer Müzik: Bush 24.00 Yabancı Film: Gizli Teşkilat (0 212 330 01 01). MEDICAL l 1 1 -0 5 Yaşam Özgürtüktür 12.05 Kültür CHANNEL ı n Sanat Gündemı 15.05 Yaşamak 16.05 ——"y- Her Dem Sağlık 17.05 Tarık Minkari 17.30 Muzıkle Saölık 18.05 Gatactıca 21.05 Kanserfe Yaşamak 21.30 ÂİDS 22.30 Platform 00.30 Spor ve Sağlık 01.30 Yasak Elma (0 216 428 08 50). 11:05 Sağlık Raporu Yaz döneminde sağlığa özel önem. Sağhkla ilgili sorularınız hafta içi her gün canlı yayında yanıtlanıyor 21:05 90 Dakika Kenan Onuk, Hıncal Uluç ve Haşmet Babaoğlu. FB, GS ve BJK'da sezonun ardından yaşanan gelişmeler bugün mrv Turkjye'nin Hobef Koncriı www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog