Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet k l t a p I a r ı ALACA BİR ÖFKE Hikmet Çetinkaya i*^. krtap kuiûbu Çağ Pazanama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334 Cağal oğlu-lstanbul Tel (212)514 0196 Cumhuriyet Cumhurtyet k ı t a p I a r BİRG Çağ Pazartama A Ş^tırköcağı (34334) Cağaloğlu-lsta\u Tel 78 YIL SAYI: 27634 / 400.000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ H924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 4HAZİRAN U M H U R I İ N Ü oss hazırlık sınavı Curnhuriye! ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle Yarın Cumhuriyet 'te... T Ü R H OLIVER GOLDSMITH M YANLIŞL1KLAR GECESI İngilizceden çeviren: Ali Rıza Seyfi 18 yuzyıl Ingılız tıyatrosunun -Sherıdan ıle bırlıkte- ıkı buyuk yazarından bırı olan Goldsmıth'ın en lyı oyunu.. 1773'te ılk kez oynandığında buyuk ılgı goren, o gunden bu yana da tıyatroların oyun çızelgelerınde sureklı yer alan bır gulduru . Yarın Cumhuriyet 1e birlikte... (H!»H 0111 BtMnil VANUHIKIAR gttuı i * ij • Türkiye'de üniversiteler sorun yumağı; fırsatı ve olanağı bulunan öğrenci yurtdışına kaçıyor Eğitimdebeyingöçü3 0 bin Öğrenci Yurtdışındakı çeşitli ünıversıtelerde 30 bın Türk öğrenci öğrenim görüyor. Aileler, çocuklannı, Türkiye'deki özel üniversitelere verecekleri parayla yurtdışında okutmayı tercih ediyorlar. Ekonomik kriz öncesmde orta gelir düzeyine sahip aileler de çocuklannı yurtdışına gönderebılıyordu. Vfetnam'da bİle Var Yurtdışına eğıtım almak ıçin gıden Türk öğrencıler arasında Bangladeş, Cezayir, Çin, Fas ve Vietnam'ı tercih edenler bile var. Özel üniversitelenn fıyatlanndaki artı puanlann yükselmesı ve berabennde yabancı diploma ıle daha iyi bir iş bulabılme umudu, Türk öğrencilerin yurtdışındakı eğitimi tercih etmelennın en önemlı etmenı. FİGEN ATALAY SELEN BAYCAN Yurtdışındakı ünıversıtelerde toplam 30 bm Türk öğrenci, lısans ve lısansustu oğre- nım görüyor. Öğrencılenn en çok tercih et- "öklen ABD'de, bır ünıversıtede öğrenim gör- :k ıçın yılda en az 15 bın dolar gerekıyor gladeş, Cezayır, Çın. Fas, Kore, Lübnan, oğolıstan, Sudan, Kabardın Balkar ve Vı- etnam gıbı ülkelerde yükseköğrenım gören- ler de var. "Yurtdışında eğıtım görmek ısteyenlenn başvuracaklan kuruluşlann başında Bnhsh Councıl. Fullbnght, Kanada Eğıtım Merke- zı ve BİLMERK gelıyor. Kanada, hem dıl okullan hem de ünıversı- te oğrenımı içın yurtdışına gıtmek ısteyenler arasında özellıkle son aylarda çok tercih edı- len bır ülke. Kanada Eğıtım Merkezı yöne- tıcısı Köksal Ekinci bu konuda şoyle konuş- tu: "X üniversitenin altyapısı yok, akademik kadrosu yok. ziyaretçi öğretim eiemanlanyia eğitini \ermeye çalışıyor. Öğrenci aynı ücreti vererek kanada'ya gidiyor, dünya çapında tanınan, diplomasını akkğında sadece Türki- ye'nin değH dünyanın her yerinde iş bulabi- İeceği bir ünhersitede öğrenim görüyor." Kanada'da 2000 yılııtıbanyla 514 öğren- ci bulunduğunu anlatan Ekıncı, Kanada'da öğrenim görmenın dığer ülkelere göre da- ha ekonomik olması yüzünden orta hallı aı- m Arkası Sa. 9, Sü.2 y de Duygu Asena yazı ve röportajlarıyla yakında Cumhuriyel te Emlak Bankası Usulsüz atama Kamu bankalannda yapılan atamalarda, Zıraat, Halk ve Emlak bankalannın yenıden yapılandınlmalanna ılışkın yasaya bıle uygun davranılmadığı behrtılıyor Vural Akışık başkanlığmdakı kamu bankaları ortak yönetımının, usulsüz atamalar gerçekleştırdığı öğrenıldı. # Emlak Bankası çalışanlan, bankalannın kapatılma gınşımlenne karşı tepkılennı mıtıng düzenleyerek sürdürduler. Çalışanlar karardan tamamen vazgeçılene kadar eylemlenne de\am edeceklennı sö> ledıler • 13. Sayfada Enflasyon düşüyor # Şubatta yaşanan devalüasyonun etkısıyle mart ve nısan aylarında yüksek çıkan enflasyon mayısta hız kestı # Mayıs enflasyonu toptan eşyada (TÜFE) yüzde 6 3. tüketıcı fıyatlannda (TUFE) yûzde 5 1 düzey ınde gerçekleştı • 12. Sayfada BENZINE YİNE ZAM GELDl ' • 8. Sayfada iş akd kanştırdı Türkiye'nin 5 yıl içinde teîc tafaflı olarak Euro'ya geçebileceğini belirten ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in sözleri, Batı'da soru işaretlerine neden oldu NİLGÜN CERRAHOĞLU FLORANSA - "Vızyon sahibi" AB komısyon başkanlanndan Ro> Jenkins. AB para bınmı Euro fıkrını, ılk kez 1975 yılında ltalya'nın Rönesans ken- tı Floransa'da ortaya atmıştı Jenkıns'ın A\rupa tanhınde dönemeç teşkıl eden o konuşmasından tam 26 yıl sonra -rastlantı o kı- bu kez bır Türk Bakan, Kemal Deniş, Turkıye-Av rupa açısın- dan bu- başka dönemeç oluşturabıle- cek bır konuşmaya gene burada ımza attı. Türkıye-Brüksel arasında pürüz oluşturan tüm polıtık ıçenklı tartışma- lara sırt çeviren Dervış, ekonomik en- tegrasyon ağırlıklı bır AB v ızyonu çız- dı Floransa'da. Ve önumüzdekı beş yıl ıçınde Türkıye'ye "tektaraflı Euro'ya geçişi" hedef gösterdı. "Kopenhag siyasi kriterierinin" her ülkenın kendıne özgün şartlannda de- ğerlendırıleceğıne ışaret eden Dervış, ekonomik güce sahıp ülkelenn bu şart- lan çok daha büyük kolaylıkla yenne getırebıleceğını söyledı. Floransa'nın tanhı beledıye sarayı 'Palazzo Vecchio"da AB vızyonunu an- latan Dervış, özgüvenı ve zekâsı ıle ız- leyıcilen etkıledı Sabancı Ünıversıte- sı 'nın Avrupa Ünıversıtesı ıle düzenle- dığı bır ortak ızleme konferansının başlangıcı vesılesıyle konuşan "süper bakan",ne var kı ortaya attığı yenı \ ız- m.4rkasıS<L8,Sü.2'de urizm izdihamı Antalya'ya havayoluyla gelen yoku sayı- sı 1 tnilyon 200 bine yakJaştı. Dün 150 uçak indi, 152 uçak kalkü ve yer yer iz- diham yaşandı. Havaalamnda aylardır bitirilemeyen çevre düzenJenıesi, yol ve pe>~zaj çabşmalan kalabalığın iyice art- masına neden oldu. • Arka Sayfada Küreselleşmenin acı faturası: Dünyada 1 milyar işsiz FRANKFURT (Cumhuriyet) - Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yıllık toplantısında, kuru- mun çalışma hayatı, ışsızlık \e yoksullaşma konulu raporunu açı- kayan ILO Genel Sekreten Juan Somevia, ışsızlığın dünya çapmda ve tehlıkeh bır şekıkle büyümeye de\am ettığını behrttı. Ülkelerden konuya daha fazla ılgı göstermele- nnı ısteyen Somevia, devletlerın ışsızlığı önleyebılmek ıçın daha et- km tedbu-ler ahnalan gerektığını vurguladı. Tüm dünyada 1 milyar kışının ışsız olduğunu açıklayan ILO Genel Sekreten, 160 mılyon kışının herhangı bır ış bulma umu- du taşımadığını, 850 mılyon kışı- nın ıse ancak geçıcı ve kısa sürelı • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de ABD'li ünlü aktör 86 yaşındaydı Anthony Quinn öldü Haber Merkezi - ABD'h ünlü aktör Anthony Quinn, Boston ken- tınde tedavı edılmekte olduğu Bngham and Women's hastanesın- de, 86 yaşında hayata gözlennı yumdu. Quınn'ın dün yerel saatle 09.30'da(TSl 15.30)öldüğübıldı- rildı. Ünlü aktörün yakın arkada- şı, Rhode Island eyaletı Provıden- ce kentı Beledıye Başkanı Vlncent Buddy Cianci. Qumn'ın solunum yetersızlığınden öldüğünü kaydet- tı. Meksıka'da 1915 yılında doğan Qumn, en ıyı yardımcı oyuncu da- lında ıkı defa Oscar ödülüne layık görülmüştü. Quınn'ın 1965'te çe- kılen Zorba filmındekı rolü, hafı- zalarda en çok yer eden rol olarak kabul edılıyor. Başbakan Ecevit Şırnak'ta Irak'a yeni sınır kapısı Sınır ticareti açılsın Şırnak'ta yurttaşlann sınır tıcaretının yenıden ele alınması ıstemlenyle karşılaşan Ecevit, Habur'dan başka bır kapı daha açılacağını bıldırdı Ecevıt'ın yaklaşık 5 bın kışı tarafından karşılandığı Cızre'de "15 bın tankere çözüm", "Sınır ticareti açılsın", "Habur bızım ekmeğımız" pankartlan dıkkat çektı İyi bir İSaret Başbakan Bülcnt Ecevit, Irak'm petrol ıhracatına yenıden başlamasının ıyı bır ışaret olduğunu belırterek "Umanm kı bundan sonra da bır aksama olmaz Kaldı kı Irak'ın petrol ıhracını durdurmasının Türkıye'ye doğrudan bır etkısı olmayacaktı Ancak dünya petrol fıyatlan artabıleceğı ıçın bır zarar görecektık" dedı. • 5. Sayfada ORTADOĞU GERGİN Filistin'de korkulu gece ölü sayısı artıyor Tel Avıv'de cuma gecesı düzenlenen ıntıhar saldınsında yaralanan 2 Israıllının daha ölümüyle, ölenlenn sayısı 20'ye yükseldı Fılıstın, tsraıl'ın ıntıhar saldınsının ardından yapacağı mısıllemeyı korku ıçınde beklıyor. İntİfadaya devam Yaser Arafat'ın koşulsuz ateşkes talımatını görüşmek ıçın toplanan, aralannda Hamas, lslamı Cıhad ve Arafat'a bağlı El Fetıh'ın de bulundugu Fılıstın örgütlen, "ıntıfadaya devam" karan aldılar • 11. Sayfada İRAN SEÇtMLERl Hatemi'den gençlere gül 10 bin kisi katıldı Iran Cumhurbaşkanı Hatemı. cumhurbaşkanlığı seçimlen ıçın bu yıl ılk kez oy kullanacak gençlerle bır toplantı düzenledı. Hatemı, yaklaşık 10 bın kışının katıldığı toplantıya gırerken gençlere gül attı Cerî kaldlk Hatemı "Çocuklar, önümüzde yapıbnası gereken büyük ışler var. Tanhı, sıyası, ekonomik, bıhmsel bütün alanlarda tanhsel gen kalmışlığımızı telafı etmek ve ışık hızıyla gıden dünyaya yetışmek ıçın çok çaba göstermemız gerekır" dedı. 110. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ya-sallama Çalışmaları! Doğal knzlerte geçırdığimız haftadan sonra, bu kriz- lerın bır daha krız yaratmaması ıçın çaba harcanma- sı beklenen haftaya gınyoruz. Bugun yasal bır yazı kaleme alalım, uç konuya gi- relim: - Tutun Yasası. - Kamu Bankalan Yasası. ' ,.- ^ -RTUKYasası. -~'S , M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de ^ '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog