Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HA2İRAN 2001 CUMARTE 16 J_ Jjjl^Jtîi V VLı JL i _ r i \ cumtv(f; cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FîLMLERİ Kalbimin Sesiyle 13.10 BRT Duygusal (Southern Heart) - Kömür madenleri işleten bir aiienin üyesi olan Collin, babası tarafın- dan bir sahil kasabasında kömür ocağı açmakla görevlendirilir. Söz konusu kasabadaki, fiziksel engellilere hizmet veren kampm yöneticisi olan genç kadınla, Collin arasında duygusal bir ilişki başlar. Genç kadın kömür ocağının çevre sağlığı açısından zararlı olduğu konusunda Collin'i uya- rır... Yönetmen: John DeLuse. Oyn: Peter DeLu- sie, Jamie Hendrix Collins (1999 ABD, 90 dk). San Dev NoeL. 15.00 Shovv TV Dram (Santa with Muscles) - Blake, yaşamakta ol- duğu kasabada tanınmış zengin bir adamdır. Bir gün, talihsiz bir kaza sonucu bilincini yitirir ve tanıştığı Lennie adlı adam onu Noel Baba ol- duğuna inandınr. Bu arada kasabaya yerleştikten sonra zorla insanlann evlerini ve iş yerlerini alan Frost, o bölgenin yetimhanesine göz koyar. An- cak Noel Baba, orada yaşayan çocuklan yalnız bı- rakmaz ve yardım için elinden geleni yapar. Yö- netmen: John Murlovvski. Oyn. Hulk Hogan, Ed Begley Jr, Don Stark (1996 ABD, 97 dk). Yılanlann Öcü 15.45 Kanal D Dram Evinin önüne temel atan güçlü biradamJa ça- tışmaya giren yoksul köy delikanlısıyla an- nesinin öyküsü. Yön: Şerif Gören. Oyn: Kadir Inanır, Fatma Girik. Serpil Çakmaklı (1985). Kahraman... 20.30 Kanal D Fantastik ©(Godzilla: RebirthofMothra)-Kazı çalışma- lan yapan birgrup, üzennde tuhaf birmiihür çakılı olan büyük bir kaya bulur. Grubun lideri, metal bir tabaka üzerindeki bu mührü kayanın üzerinden çıkanr ve onu bu tür cisimlerin kolek- siyonunu yapan kızı Waka.baya vermek için eve götüriir. Bu mühür Güney Pasifik'te yaşayan iyi periler Eliasadındaki kızkardeşleri ilgilendirmek- tedir ve onun kötü peri Belvera'nın eline geçme- sini istemezler... Yönetmen: Okihiro Yoneda. Oyuncular: Megumi Kobayashi, Sayaha Yama- gachi, AJci Hano (1996 Japonya, 104 dk). KibarFeyzo 21.00 Interstar Güldürü Başlık parası kazanmaya gittiği büyük kent- te bilinçlenip köylüyü sömüren ağayla çatış- maya giren köylü bir gencın öyküsü. Yön: Atıf Ydmaz. Oyn: Kemal Sunal, Müjde Ar(1978). 21.00 / CNBC-e /Kaybetme... Aynntı yanda Nick ve Jane 21.00 tv8 Güldürü (Nick and Jane) - Jane, aşk konusunda şans- sız olan başanh bir ekonomi analistidir. Bir gün erkek arkadaşını yatakta başka biriyle yaka- lar. Kızgın olarak evi hemen terk eder ve bir tak- siye atlar. Duygusal açıdan mutsuz bu kadın, ha- yatta hiçbir istediğini bulamayan taksi şoförü Nick'e rastlar. Nick'e şirketlerine ait sahte bir kimlik vererek onu Jane'in erkek arkadaşı olarak tanıtacaklar ve böylece John'u kıskandırmaya ça- lışacaklardır. Ancak Jane, Nick'e gerçekten âşık olur... Yön: Richard Mauro. Oyn: Dane VVheeler- Nicholson, James McCaflrey (1997 ABD, 95 dk). Yıkhz Haritalan 21.00 CINE 5 Dram (Star Maps) - Aktör olmak isteyen Meksikalı Carlos, annesinin yanında yaşamaktadır. An- cak hayallerini gerçekleştirmek için Los Ange- les'taki babasının yanına gitmeye karar verir. Ba- bası Pepe ise ünlü oyunculara erkek fahişe pazar- layanbiradamdır... Yön: Michael Arteta. Oyn: Do- uglas Spain. Efrain Figueroa (1997 ABD. 86 dk). Özgüriüğüıu. 22.00 TGRT Macera (Pentathlon) - Doğu Alman sporcu Eric Bro- gar. Pentathlon yanşlannda altın madalyayı kazanır ve özgür olmak için Amerikalı bir atletin de yardırruyla Batı'ya kaçar. Fakat bu hareketi kabullenemeyen koç Heinrich. intikam almaya yemin eder. Yön: Bruce Malmuth. Oyn: Dolph Lundgren, David Soul (1994 ABD, 97 dk). Tutkunun Kurallan 22.20 SfîT Gerilim (The Rules of Obsession) - Başanh bir psiki- yatrist... En yakın arkadaşı bir avukat... Ve es- rarengiz bir kadın... Avukat, önce esrarengiz kadın- la evlenir, sonra da davranışlanndan kuşkulanarak boşanmaya karar verir. Ancak bu dileğini yerine getiremeden öldüriilür. Tüm kuşkular genç kadın üzerinde toplanmıştu-. Yön: Rick King. Oyn: Scott Bakula. Chelsea Field (1994 ABD, 100 dk). Başkaıun Adamlan 00.30 atv Politik ©(AD President's Men) - Washington Posfun iki gözüpek gazetecisi Carl Berstein ve Bob VVbodvvard, yaptıklan araştırmalarla, ABD Dev- let Başkanı Nixon'ı istifa etmek zorunda bırak- mışlardır. Nixon, seçimlerde muhalafet partisi- nin merkezini dinletmiş, kampanya sırasında rüş- vet dağıtmıştır. tki gazeteci, yakaladıklan küçük bir ipucunu, sonuna kadar izleyerek, devletin do- ruklanna uzanan bu tezgâhı açığa çıkanyor. Baş- lıca kaynakJan Bob Woodward'ın bir yeraltı gara- jında buluştuğu 'Derin Gırtlak'tır... Yön: AJan J. Pacula. Oyn: Dustin Hoffinann, Robert Redford, Jack VVarden, Martin Balsam (1976 ABD, 136 dk). Hınzır tkili 00.40 Kanal D Güldürü ©(The Odd Couple) - İkisi de boşanmış orta yaşlı iki erkek birlikte yaşamaya karar verir. Ancak bu tuhaf çiftin beraberliği çeşitli sorunla- n da beraberinde getirecektir... Yönetmenliğini Gene Saks'ın üstlendiğı güldürü filmi, önceki gün yaşamını yitiren Jack Lemmon ile geçen yıl ölen Walter Matthau ikilisinin anısına ekrana ge- liyor( 1968 ABD, 105 dk). TersRüzgârlar 00.50 TRT 1 Macera (Crosswinds)-Quill, eski teknesiyle avunan, yaşadığı olaylar yüzünden hayata küsmüş bi- ridir. Günün bırinde dört arkadaş, ondan teknesi- ni kiralamak ister. Para sıkıntısı içinde olan Qu- ill, fırtına çıkacağını bildiğj halde, onlann bu tek- lifini kabul etmek zorunda kalır. Güzel bir tekne gezisi planlayan bu dört kişiyi, hiç tahmin etme- dikleri sürprizler beklemektedir... Yön: Allan A. Goldstein. Oyn: David Soul, Jean-François Blanc- hard. Grace de Capitani (1995 Kanada, 80 dk). Uçan Kaplanlar 01.10 tv8 Macera /fN (Fhing Tigers) - David Mıller'in yönettıği v ^ filmde, Jim Gordon'un komutasındaki 'Uçan Kaplanlar" avcı uçağının Japonlara karşı verdiği büyük bir savaşım anlatıhyor. Başrollerde John Wayne, John Carroll, Aıına Lee. Paul Kelly gibi oyuncular rol alıyor (1942 ABD, 102 dk). NTV 21.05 Müzik ziyafeti TV Servisi-"Bam Te- li'', Antalya'dan yayım- lanıyor. Tayfiın laüpoglu'nun sunduğu yapımda, Fîk- ret - FıHz Otyam, Cahit Berkay, Edip Akbay- ram, Hüseyin Turan, Selda Alkor, Coşkun Ar- aJ gibi birçok ünlünün katıldığı tarihi Arykan- da kentindeki Antalya Devlet Opera ve Bale- si'nin klasik müzik kon- serinden görüntüler ek- rana geliyor. tv8 23.00 Cazseverler ekran başına TV Servisi - "Keran Görsev'le Caz"ın konu- ğu, Swing Connection grubu. '40'lann ve '50'lerin klasik caz eser- lerini yorumlayan grup şu isimlerden oluşuyor: Sibel Köse, Handan ÇKicik (vokal), Onur Türkmen (gitar), flker Özalp (bas gitar), Ergin Özler (davul), Gökay Gökşen (trombon). Avrupa'daAmerika dan daha çok ilgi gören yapım, RobertAltman 'ın ilkgerilim filmi Bela getiren bir gecelik aşk TRT2 21. CNBC-e 21.00 Kaybetme Zamanı - The Gingerbread Man / Yönetmen: Robert Altman / Senaryo: John Grisham / Görüntü: Changvvei Gu / Müzik: Mark Isham / Oyuncular Kenneth Branagh, Embeth Davidtz, Robert Dovvney Jr., Daryl Hannah, Robert Duvall, Tom Berenger, Famke Janssen/1998 ABD yapımı, 112dakika. CUMHURCANBAZOĞLU Savannahh ünlü avaıkat Rick Magruder (Branagh), çekici genç kadın Mallory ile (Da- vidtz) ateşli bir aşk gecesi ya- şamıştır. O an başına büyük be- la açacak bir oyunun içinde ol- duğunun farkında değildir. Kızın babası Dixon Ross (RobertDuvall), şiddet yanlısı, aşın köktendinci biridir ve kı- zını baskı altında tutmaktadır. Avukat, tehlike saçan Dixon Ross'un zorla akıl hastanesine yatınlmasını saglar ancak den- gesiz baba oradan kaçar ve teh- likeli bir kedi-fare oyunu da başlar böylece... Altman sinemasını Hollywo- od'un klasikleşmiş sistemleri- nin dışında kurmayı başarmış. yapımcılarla da bu yüzden sü- rekli takışmış bir yönetmen. Senarist John Grisham da Amerikan yargı sistemini de- rinden eleştiren yapıtlara ımza atmış birkalem. Bu iki ustanın biraraya gelmesi kâğıt üzerin- de sinemaseveri daha baştan heyecanlandınyor. Sonuca bakınca Altman'ın derin tarihi birikimi, özel bakı- şı ile Grisham'ın olayları dan- tel gibi işleyen stili hemen or- taya çıktyor. Bize göre bu polisiye-gerilim melodramı, kara filmi, cinsel sapkınlığı, yer yer romantizmi ölçülü biraraya getiriyor. Alt- man" ın anlatımındaki tansiyo- nun giderek hafif arttınlması seyirciyi filme sanyor. Filmin oyuncu kadrosu çok kuvvetli, büyük usta Duval) ile genç usta Branagh'ı (Altman"a böyle bir konuyu o önermiş) karşılıklı izlemek keyif vere- cektir. Altman'ın filmlerinin hiç bi- ri gişe şampiyonu olmadı ama "Kaybelıne Zamanı", altı haf- tada sadece 650 bin dolar geti- rerek tam bir hezimet ortaya koydu. Amerikalı eleştirmen- ler bunun bir yararıcılık sonu- nundan kaynaklandığ] konu- sunda karara varamamışlardı. Sonunda "Ka> betme Zama- nı"nın Avrupa'da gördüğü ilgi, sorunun Amerikalı seyircinin beğenisinden kaynaklandığını ortaya koydu. Robert Alt- man'ın kariyerindeki bu ilk "gerilimfilmi"kaçmaz. Türkiye'de karayollan TV' Servisi - Türki ye'de karayollannın du rumu ve yaşanan sorun lar "Çözüme Doğru v 'd; tartışıhyor. Zeki Sözcr'in sun duğu programa, Kara- yollan Genel Müdüri Dinçer Vığit TRT Rad- yo Dairesi Başkanı Çe- tin Tezcan, Prof. Dr. Na- dirYayla,TRTVenciler Dairesi Başkanı Erkan Can ve Boray Uras ko- nuk oluvor. Discovery 22.00 En büyük kertenkele TV Servisi - Steve ve Terry Invin çiftınin se- rüvenlerini konu alan "Timsah Avcısı" belge- selinin bu bölümünde. yeryüzünde yaşayan en büyük kertenkele olan komodo ejderhalarının öyküsü ekrana geliyor. Endonezya'nın ada- lannda yaşayan komo- do ejderhaları, büyük ve güçlü yapılarına kar- şın genellikle tembel hayvanlar olarak bilini- yor. Tv PROGRAMLARI 10.05 Hayal Köy 10.35 Beşi Bir Yerde 11.25 Kuş Hikâyeleri 11.50 Hava Kurtar- ma 12.35 Yerli Film: Babamız Eğleniyor 14.00 YöreJerirniz Türkülerimız 14.30 Yabancı Film: Ti- ger 16.20 Oizı: S Kfub 16.30 Yerli Film: Bizim Kız 18.00 Haberler 18.05 Bir Nefes Anadolu 19.00 Dizi: Tek Celse 20.00 Ana Haber 20.30 Çiçek Taksı 21.30 Sayısal Ge- ce (Canlı) 22.45 Kazandıran Numaralar 23.15 Ispanya Kral Kupası: Zaragoza-Celtavigo 00.50 Film: Ters Rüz- gârtar 02.20 Burt Bacharach (0 312 490 43 00). 10.15 Internet TV (Canlı) 11.10 Konser Salonlarından 13.10 Kardelen 13.35 Çok Sesliliğe Yolculuk 14.10 Ormanın Gözü 15.00 Haberler 15.10 Dünya Coğrafyası 16.10 Cumartesi Spor 17.10 Başan Basamakları 18.00 Ha- berler 18.05 Anılarla Müzik 18.30 Tarih, Tekerrür... Ekonomik Krİ2ler 19.00 Haberler 20.00 Tiyatro Sah- nesi 20.35 Attilâ llhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.10 Çözüme Doğru 22.30 Yerli Film: Mektup 00.20 Bate: Afife r (0 212 259 72 75). 11.15 Şeker Kamera 11.45 Köksüz Fi- dan 12.15 Yeniden Başlamak 13.00 Dolu Dolu Anadolu 14.20 Hedef Mut- luluk 14.40 Bir Kelime Bir Işlem 15.25 Hasat Zamanı 16.25 TRT 3'e Geçiş 16.30 Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası (Canlı) 20.00 1999 Roland Garros Fina- li 22.50 Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Özet) 23.301968- 1989 Türkiye 1. Futbol ügi (Bant). 09.00 Haber09.20 Basın özeti 10.05 Den- ge 10.30 Motor Spor 11.00 Haberler 11.30 Rota 12.05 Belgesel 13.00 Haberler 13.10 Ispanya Ligı'nde Geçen Hafta 13.55 Formula 1 (Canlı) 15.10TenisATPTour 16.10 Formulai 17.10 Futbol Ak- tüel 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.00 Haberter 19.05 Iş- te Anadolu 19.40 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.40 Spor 21.00 Haberler 21.05 Bam Teli 22.05 Natıonal Ge- ographic 22.50 Parantez 23.05 Sinema Sinema 23.40 Spor Gecesi 24.00 Haber (0212 335 00 00). 11.10 Zeyna 12.10 Yer- li Film: Güldürme Beni 14.00 Haberler 14.05 Tatil Yolu 14.30 Dızı: Süperrnen 15.45 Yerli Film: Yılanların Öcü 17. 30 Yabancı Film: Amansız Takip 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Yabancı Film: Kahraman Mothra 22.15 Yarış- ma: 102 Milyon 23.15 İki Kere Kıkı 00.20 Haber 00.30 Tatil Yo- lu 00.40 Yabancı Film: Hınzır Ikili 02.10 Yabancı Film: Aşk Güzeldir (0 212 215 51 11). _ * 08.15 Teletubbies 3 I İ / 08.45 Çizgi Film: m m m w PofudukAyı 09.15 Süper Disney'le Hafta Sonu 10.30 Çizgi Film: Herkül 11.00 Elifname 13.00 Gün Ortası 13.30 Moda 14.50 Dizi: Üçün- cü Göz 15.50 Yerli Film: Tutku 17.35 Belgesel: Yıldızlar 18.15 Yerti Film: Melek Yüzlü Can* 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Spor Haber 21.05 Özel Hat 22.45 Yabancı Film: Ateş Ada- sı 00.20 Geceyarıst Haberleri 00.30 Yabancı Film: Başkanın Adamlan (0 212 291 10 00). 08.45 Tüketicı Reh- beri 09.00 Sağlık Hartı 09.15 Belge- sel: Vahşi Yaşam 10.00 Yanş- rna: Yeni Hugo 10.45 Yabancı Film: Şövalyelerin Efsanesi 12.45 Moda Shovv 13.30 Bız Bi- ze 14.15 Yemek Yarışması 15.00 Yabancı Film: Sarı Dev Noel Baba 17.00 Çocuktan Al Haberı 18.00 Yerli Film: Kö- roğlu 20.00 Ana Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dizi: Garip- 1 21.45 Hep Beraber Oynuyo- ruz 22.45 Hülya Avşar Shovv 24.00 Shovv Spor 00.15 Haber 00.30 Dizi: Aşk ve Tutku 02.00 Kapanış (0 212 355 01 01). 09.30 Oyun Zamanı 10.30 Sağlık Olsun 11.00 Güler Erkan Sız- lerie 12.00 Haberler 12.30 Siya- set Vitrını 13.30 Erguvan Yılları 14.30 Zirvedeki Rüzgârlar 15.30 Klip Shop 17.00 Haberler 17.05 Sibel Turnagöl Shovv 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yerli Film: Anm Balım Peteğim 22.00 Ya- bancı Film: Özgürlüğün Bedeli 23.30 Klas Magazın 00.30 Haber- ler 01.00 Yabancı Film: Monte- zumaSavaşı (0 212 652 25 60). 10.10 Yerli Film: Çifte Vakkas 12.00 Kaygısız- lar13.10YerliFilm:Fer- yat 15.10 Paparazzı 16.30 Bi- zim Sokak 17.40 Yerti Film: Malkoçoğlu Kurtbey 19.30 Haber 20.50 Spor 21.00 Yerli Film: Kibar Feyzo 22.50 Ata Demırer Shovv 00.10 Dişı Kap- lanlar 01.10 Gece Hattı 01.30 S- por Gecesi 01.40 Görevimiz Tehlike (0 212 448 80 00). <"-<> • < 9.15 CNNTürk Müzik 10.15 Sinema Sine- ma 11.15 12 Yıldız 12.15 Net 13.00 Haber- t i l I . I J ler 13.15 Dünyadan Spor 14.15 Paraskop 15.05 VVorld Sports Specia/16.15 Gezgin 18.15Stil 19.15CNN Türk Müzik 19.35 Medikal 20.00 Haber 20.15 5. Vites 20.30 Spor 21.05 Hakkıyla Soh- bet 22.10 Kore 00.15 Paraskop (0 212 478 50 00). , 09.10 Yabancı Rlm: Kahraman Korsan 11.10 Rıbaund 12.10 Stüdyo Cinemaxx 13.35 Henüz Duyulmayanlar 14.10 Tenis Karşılaşması 16.108. Etap 17.10 Denizcıler 17.40Gü- nümüzün Dünleri 18.30 Turkuaz Geceler 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Nick ve Jane 23.00 Ke- rem Görsev'le Caz 24.00 Haberter 00.15 Netiket 01.10 Yabancı Film: Uçan Kaplanfar (0 212 288 51 52). rtşpşru 10.30 Sınemanın Sırları 11.30 Yaşayan ve t^^Uâ Yaşanan Mekânlar 12.20 Sinefon 13.00 Haberler 13.10 Yabancı Film: Kalbimin Sesiyle 15.00 Çizgi Film 16.30 Süper Dedektıfler 17.10Tarzan 17.40 Dünyanın Sporu 18.20 Yerti Film: Satmışım Anasını 20.00 Ana Haber Bülteni 20.40 S- por Günlüğü 20.50 Bir Hoş Sada 22.20 Yabancı Film: Tutkunun Kuralları 00.20 Gerçeğe Çağrı 01.20 Ya- bancı Film: Trende Aşk (0 212 313 50 00). 09.20 Kar Maymunu 10.15 Film: Suçlu Peşinde 12.05 Film: Yüzüklerin Efendisi 1 4 - I O Film: Kızıl Köşe 16.05 Film: Doğ- ru Hamle 17.40 Film: Zından ve Ejderha 19.25 Film: Kirli İş 21.00 Film: Yıldız Haritalan 22.30 Film: Ame- rikan Güzeli 00.35 Film: Gia (0212336 15 15). MEDICAL I 11 00 Sağlık Olsun 12.05 Denizler Altın- CHANNELJ^ da 13.00 Müzik 14.05 Hayatın Renkleri M*" 16.05 Süper Şehirler 16.30 Hoşgeldin Bebek 18.00 Geçtiğımiz Hafta 18.05 Sağlıklı Urünler 19.10 Uygarlıklara Yolculuk 20.05 Kültür Sanat Günde- rnı 21.00 Oksijen Penceresi 22.05 Bir Kahve Içimi 23.05 Gızli Bahçe 00.05 Süper Şehirler (0 216 428 08 50). 1 0 0 ° Belgesel: Adala- rın Efsanelerı 11.00 Bel- gesel: Umut Elmasının Laneti 12.00 Cehennemin İçinde 13.00 2000'ınötesı 13.30 Belgesel: Gizemd Okyanuslar 14.00 Belgesel: Timsah Avcısı 15.00 Köpekbalığı Dosyaları 16.00 Belgesel: Süper Yarışçılar 17.00 Belgesel: Kayıp Uy- garlıklann Peşinde 18.00 Anakonda 19.00 Belgesel. Loch Ness Canava- n 20.00 Belgesel: Amazon Canava- rı 21.00 2000'in Ötesi 21.30 Belge- sel: Gızemli Okyanuslar 22.00 Tirn- sah Avcısı 23.00 Köpekbalığı Dos- yaları (0 212 288 75 75). 08.30 Yabancı Film: Gilda 11.00 Providen- ce 12.00 Yabancı Film: Şafak Sökme- den 14.00 Parker Levvis 14.30 Dharma & Greg 15.00 Yabancı Film: Marakeş Ekspresi 17.00 Cybernet 17.30 Yabancı Film: Ka- yat Bir Romandır 19.30 INFO 20.00 Simpsons 20.30 Seinfeld 21.00 Yabancı Film: Kaybetme Zamanı 23.00 South Park 23.30 Saturday Night Live 00.30 Yaban- cı Film: Night And The City 02.30 Seinfeld (0 212 330 01 01). 09.00 Kliptomani 11.00 Si- ne-Top 12.30 Müzik 14.30 Fullgame 15.30 Müzik Yel- pazesi 17.00 Magazin 18.00 Star Sa- at 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Ya- bancı Film: Son Darbe 22.00 Söz Esnafın 23.00 Yabancı Film: Kilit Al- tında 01.00 Sine-Top 03.00 Belgesel (0 212 256 82 82). GAYRİMENKÜLÜN AÇIK ARTITRMA İLANI DAZKIRIİZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 2001/187 Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Parsel No: 3645 3710 3735 4004 4825 5296 6446 7033 10897 10998 11006 11250 11349 Pafta No: 3 3 19-d 19-c 23-b 24-9.b 24-9 23-d.9 18-d 17-b 18a 18.a 18d Mevkisi Aktaş Aktaş Aktaş Göçenyeri Bağlar Tepedibi Camıaltı Dağyolu Santaş Santaş Santa; Yukanbademler Çifte Bademler Yûzölçümu (m2) 1237 1725 2600 3550 2000 3650 3750 4900 6500 5550 5350 3400 9000 Degeri 309.250.000 - 431.250.000- 650.000.000- 887.500.000.- 850.000.000- 857.750.000.- 1.237.500.000.- 808.500.000.- 845.000.000.- 721.500.000.- 695.500.000.- 442.000. 000.- 1.260.000.000.- Yukandaki tarlalann toplam alanı 53.212 m2 olup. bunlann tarla değeri 9.995.750.000- TL. 'dır. Evciler ılçesi 13231 parsel no'lu 626 m2 arsa alanına sahip 7.85X1.60 ebatlannda iki kallı ker- piç ahşap ev mevcuttur. Evin çatısı ahşap kiremit örtûlü, bioada %20 jipranma olup elektrik ve su- yu mevcut. bu gaynmenkulün içinde arka kısmında 78 m2 miktannda üstü kiremit örtülü dam olup bu taşınmazlann toplam değeri 8.099.760.000.- TL.'dır. Satış şartlan: 1. Satış 21.8.2001 günü saat 10.00'dan 12.00'ye kadar Evciler Belediye toplantı salonunda art- tırma suretiyle yapılacakîır. Bu arttınnada tahmin edileo kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış tnasraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alı- cıçıkmazsaen çok arttıranın taahhüdö baki kalmak şartıyLa 31.8.2001 günü 10.00'dan saat 12.00'ye kadar ıkincı aıttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttınnada da rüçhanlı alacaklılann alacağıru ve satış mas- raflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihaJe olunur. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankarun teminat mektubunu vermeleri lazundır. Satış peşin para iledir, alı- cı istediğınde 20 gûnü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. Bihkmiş vergiJer satış bedelinden ödenir. 3. Ipotak sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm. hususiyle faiz ve masrafa dair olao iddialannj dayanağı belgeler i)e on beş gün içinde Dairemize bildirmele- ri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç b^akılacaklardu-. 4. Satış bedeb hemen verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve Iflas Kanunu'nun 133 maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefıllen mesul tutu- lacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendiJennden tahsil edilecektir. 5. Şartname, ilan tarihinden itıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi- ği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmûş ve münderecatım kabul etmiş sayılacaklan. başka bılgı almak isteyenlerin 2001' 187 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvunnaJan ilan olu- nur. 18.6.2001. (*) Ilgililer tabinne irtifak hakb sahipleri de dahildır. Basın: 37544 © © İzleyin Orta Değmez Yahancı O ANKARA İ. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN EsasNo: 19992366 Davacı Ferhan Göksu (Uyruk) davalı Alaattın Yıldız ve alacak konusundaki yapılan yargılama so- nunda. 05.06.2001 gün ve 1999; 2366-2001/253 esas-karar sayılı hükümle 500.0OO.0O0.-TL kıdem tazmı- natı. 22.11.1999 ve 1.13O.2OO.OOO.-TL kıdem tazminatının 30.9.1999 tarihinden ıtibaren en yiiksek banka mevduat faizi ile, 174.720.000.-TL ihbar tazminatı, 46.525.781.-TL fazla mesai ve 150.000.000.-TL ücret alacakla- nnın ıse 22.11. 1999 dava tarihinden itibaren besaplanacak yasal faizı ile birlikte davalıdan tahsıli ile davacıya ödenmesıne. 108.080.000.-TL nısbi ilamdan peşm alınan 24.257.000.-TL'nin mahsubu ile bakıye 83.023.000.- TL'nin ve 74.500.000.-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsiline, 52.5O0.OO0.-TL yargılama gıderlen- nin takdiren 50.000.000.-TL'sınm davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesıne ılişkın karar. davacı ve- kilinın yüzüne karşı. da\alı Alaattin Yıldız'ın yokluğunda hükmedıldııiınden ılanen tebliğ olunur. 22 6.2OÖ1 Basın- 37688 ANKARA 22. İCRA DAİRESI'NDEN GAYTltVIENKUL AÇIKAKTTIRMA İLANI Do»va No. 2000 566 Satılmasına karar »erilen gaynmenkulün cinsi. kıvmeti. adedi. evsafi: Ankara. (,'ankaya ilçesı. Maltepe Mahallesı'nde. Gençlık Cad- desi, 131 kapi numaralı Kaptan Apanmanı'nın bulunduğu yere rastla- yan ve imann 1245 ada. 2. parselini teşkıl eden 513 m2 mıktarındaki kargır apartmanın 1 9 arsa paylı. çatı kat 9 numaralı. 2 oda. salon. ant- re. mutfak ve mûşterek banyo- WC'den mûteşekkil 90 m2 ve 150 m2 teras alanı bulıınan mesken \ asıflı taşınmaz bir borç nedenıyle açık art- tırma suretn le satılacaktır Gaynmenkulün geniş e\safı dosyada mevcut bilırkişi raporunda açıklanmıjtır Takdir edilen kı> meti: 40.0O0.0OO.0OO.-TL ° o 18 KDV alıcıya aıt- iir. Satış sartlan: I- Satış. 13.08. 2001 günü saat 15.10'dan 15.20">e kadar Ankara Adlıve \lezat Salonunda açık arrtınna suretiyle yapıla- cak. Bu arttınnada tahmin edılen kıymetin vüzde ^5'ını ve njçhanlı ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın ta- ahhûdû baki kalmak şartıyla 23 08. 2001 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edıle- memışse gavrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetmin yüzde 40'ım bulması ve satış ısteyenin alacağma rüçhanı olan alacak- İann loplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık- mazsa satış lalebı düsecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20"si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın te- minat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı ıste- diğinde 20 günû geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, 112 tapu harcı v e masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gayrimenkul ûzenndeki haklannı. hususıv le faız \ e masrafa dair olan iddıalannı da- yanağı belgeleri ile on beş gûn içinde dairemize bıldirmelen lazımdır. Aksı lakdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleve katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar \e kefıllen. teklif ettiklen be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan v e dığer zararlardan v e ayn- ca temerrütfeizindenmüteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı v e te- merrüt faizi ayTica hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil oluna- cak, bu fark. varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tanhınden ıtıbaren herkesin görebilmesi için daire- de açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönde- rilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş v e münderecatım ka- bul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000 566 sa- vılı dosya numarasıyla müdürlü£ümüze başvurmalan ilan olunur. 13.06.2001 I *) flgıliler tabirine irtifak hakiu sahipleri de dahildir. Basın: 36610 KONYAEREĞLllASLtYE HUKUKHÂKİMLİĞİNDEN DosyaNo. 2001/37 Davacı Türkiye Sıgorta ve Reasürans Şirketleri Bırliğı Karayollan Trafık Kanunu Garantı Fonu vekılı tarafından davalı Seyfi Yanpınar hakkında 12.8.1996 tanhınde Hakan Pesen'e çarparak ölümüne sebe- biyet vermekten dolay ı 810.000.000.-TL tazminatın tahsili ıçın açılan davada davalıya tebligat yapılamadığından ve adresı de tespıt edıle- mediğinden. Ereğli Sarıca köş ünde oturur Seyfı Yanpınar'a dunışma gününün ilanen teblığine karar venlmekle, davalının 17.^.2001 günü saat 9.00'da duruşmada bizzat hazır bulunması. olmadığı takdırde kendisıni vekille temsil ettirmesı gerektigı. aksi halde yargılamaya yokluğunda devam olunup karar verılebıleceğı davetiye yenne kaim olmak üzere ılanen teMıS olunur. 11.6 2001 Basın- 35891 ANKARA 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001 93 Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlügü tarafından davalı Kutsıye Toprakkale aleyhı- ne açılan alacak davasının mahkememızde yapılan açık >argjlaması sırasında venlen ara karan uyannca. Davalı Kutsiye Toprakkale'nm C ınnah Caddesi. Cemal Nadir So- kak No: 21 8 Çankaya-Ankaraadresme çıkartılan teblıgatın bıla ikmalen ıade edıldi- ğındcn ve adresı Cumhunyet Başsav cılığı'nca da tespıt edılemedığınden mahkeme- mizdava dilekçesı ve dunışma gününûn ilanen tebligme karar venlmıştır. \'enlen ka- rar gereğince Kutsıye Toprakkale'nin duruşmanın atıh bulunduğu 20.09.2001 günü saat 10.25'te mahkememız dunışma salonunda bizzat bulunmalan veya kendinızı bir vekille temsıi enirmelen hususu ılanen tebliğ olunur. 21,06.2001 Basın: 37686 ANKARA 7. İŞ MAHKEMESt HÂKtVILtĞt'NDEN EsasNo: 1999 2367 Davacı Ahmet Akpınar. davalı Alaattm Yıldız aleyhme açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda. 1- a) 250.0O0.0ÖO.-TL kıdem tazmınatının 22.11.1999, b) 358.4OO.0OO.-TL kıdem tazminatının 30.9.1999 tarihlerinden itibaren en vûk- sek banka mevduat faizi ile. 2- 174.720.000.-TL ıhbar tazminatı. 46.525.78 L-TL fazla mesai ve 120.000.000.-TL ücret alacağımn 22.11.1999 dava tarihinden itiba- ren yasal faizleriyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine. 3- a) 21 080.Ö00.-TL bakiye harcm davalıdan tahsiline. b) 55.3OO.O0O.-TL nis- bi vekalet ûcretı ile 50.000.000- TL yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ile da- vacıj'a ödenmesine ılişkın hüküm davacı vekilının yüzüne karşı. davalının yoklu- ğunda hükmedıldiğinden davalıya ilanen tebliğ olunur. 22.6.20OI Basın: 3"68" MALATYA2.SULHHUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1998/345 Davacı Mahir Bilge vekilı Av. Necatı Karabay tarafından davalılar Ha- tice Temür vs. aleyhine açılan izale-ı şüyuu davasının yapılan açık yargı- laması sırasında verilen ara karan gereğince. Malatya Merkez Iskender Mahallesı'nde kain ve tapunun ada 1954. parsel 1 numarasında kayıtlı da- va konusu taşınmaz malıklerinden Gaffar oğlu Karnıl Güzeloğlu'nun açık adresi tüm araştumalara rağmen tespit edilemedığınden adı geçen da\ alı- nuı dunışma günü olan 17.07.2001 günü saat 9.25'te bizzat duruşmada ha- zır bulunması veya kendısini bir vekille temsil ettirmesi, aksı halde yargı- lamarun yokluğunda yürütülüp karar venleceğı hususu davetiye yerine ka- im olmak üzere ilan olunur. Basm: 35886 ANTALYA 6. ASLİYE HU- KUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 324 Karar No:200l 307 Davacısı Zeynep Böngöllü tarafından Ahmet Böngöllü aleyhine açılan boşanma da- vasında davalmuı gıyabmda Malatya ılı. Kırçuval Köyü. cilt 36'da nüfiısa kayıtlı taraf- lann boşanmalanna ve müşte- rek çocukları Ayşenur'un ve- layetınin anneye venlmesine. davalı babanın her aym son cumartesi günü saat 9'dan 19a kadar. dını bayram gün- lerinın 2. günü ve yılın 1 Tem- muz-20 Temmuz arasında 20 gün görûştürülmesının sağlan- masına. 28J.2OO1 tarihınde karar verilmış olup kararın ıla- nen davalı Ahmet Böngöl- lü ye ilanen tebliğme, ilan ta- rihinden itibaren yasal süre içerısinde temyız edılmedığı takdirde hûkmün kesınleşmiş sayılacağı ilan olunur Ba'sın: 35896 13:10 14:00 21:05 22:05 Yedi Gün Spor | Futboldan I motor sporlarına Formula 1 Fransa Grand Prix Sıralama Turlan. Canlı yayın Bam Teli Tayfun Talipoölu tarihi Arykanda kentinde National Geographic 'Timsah Avcısı" mıv TÜrtciy»'rao Hofeer Konalı www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog