Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 14 KULTTIR kultur(g cumhuriyet.com.tr Bon Jovi grubu, 'canlı' best of albümü One WildNight-Live 1985-2001'i yayımladı Grubun lideri Jon Bon Jovi karizmasıyla, iyi söylenmiş, çahmmış, yorumlanmış pınl pınl metodilerfe, eski tip rockla sarmalanarak pazarianan soundla büyük taraftar bulmaya devam ediyor. Rock müziğin ilahlannın reçetesini harfiyen uyguluyor: fnsanlara beklediklerini, yani eğlenceyi sunuyor. Dört kuşağm müziğlBonJovi markası yinni yıla ya- kın süredir dünya müzık sahnesinde en ön sırada yer alıyor ve özellikle gru- bun lideri Jon Bon Jovi'nin karizmasıy- la, iyi söylenmiş, çalınmış, yorumlanmış pınl pınl melodilerle, eski tip rockla sar- malanarak pazarianan soundla büyük taraftar bulmaya devam ediyor. Aynı reçeteyle geçen yıl Crush albü- münü listelerin en üst sıralanna taşıyan grup, şimdi aynı başanyı 'canh' best of albümü One Wild Night-Live 1985-2001 ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. TîcoTorres(davul), Richie Sambora (gitar), David Bryan (klavye), Jon Bon Jo- vi'den (vokal) oluşan ekip 15 yıllık bir zaman dilimi içinde verdikleri konserlerden en iyi kayıtlan ayıklayarak bu sü- re içinde enerjilerinin ay- nı şekilde devam ettiğini, yorumlannın fazla değiş- mediğinı, dört kuşak ye- tiştirmiş Bon Jovi'nin ta- zeliğinden hiçbir şey yi- tirmediğini göstermek is- tiyor yapıtta. Albümün yapımcılığmı üstlenen Obie O'Brien'ın hazırladığı repertuvarda bu nedenle Runavvay adlı parça- nın 1985'te Japonya'da söylen- miş versiyonu var... Müzikle Hollyvvood'u birlikte ida- re eden 39 yaşındaki Jon Bon Jovi Cumhur Canbazoğlu MUZIK ' kip, 15 yılık bir zaman dilimi içinde verdikleri konserlerden en iyi kayıtlan ayıklayarak bu süre içinde enerjilerinin aynı şekilde devam ettiğini, yorumlannın değişmediğini göstermek istiyor yapıtta. (Son olarak U-571 ve lyilik Yap lyilik Bul'da sorumsuz baba rolünde izledik) yine aynı enerjiyle hitlerden It's My Life, Livin' On A Prayer, Bad Medicıne, Keep The Faith ve Crush albümünün lokomotıf şarkılanndan One Wild Night'i (Sambora üzerinde hay- li oynamış) yorumluyor albümde. Yapıt için, genelinde Bon Jovi'nin en iyilerinin canh yorumlannın bir araya toplandığı söy- lenebılir. Ancak eminiz kı grubun hayran- lan bir Wild Is The Wıld ya da We Are In- vincible'ın, Born To Be Babe'in eksikliği- nı duyacaklardır. Hayranlara bir önemli not daha aktaralım; Jon Bon Jovi, albümün tanıtım toplantısın- da, eylül ayında yeni çahşma için hazırlık- lan başlatacaklannı ve Ocak 2002'de stüd- yoya girmeyi planladıklannı açıklamış... Bugüne dek 80 mılyon albüm satmış gru- bun vitnndekı adamı olan Jon Bon Jovi, 2 Mart 1962 doğumlu, asıl adı da John Frank Bonjovi. Anne babası hukuk öğrenimi gö- rüp avukat olmasını isterken o, 13 yaşmdan itibaren müziğe merak sanyor ve 15 yaşın- da bir plak şirketinde temızlikçi olarak işe başlıyor. 'Heavy metalin uslu çocuğu' 1982'de grubu All Star Rewiew Band'le Runaway adlı bir 45'lik yapıyor. Plak rad- yolardan ilgi görünce 1983'te lise arkada- şı David Bryan (asıl adı David Rashbaum), Richie Sambora, Tico Torres, Alec John Such ile Bon Jovi grubunu kuruyor. Art arda yayımladıklan Bon Jovi (1984), 780 Fahrenheit (1985). Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) albümleriyle kısa sürede 25 milyon albüm satıyorlar. Bir berber ile eski Playboy kızının oğlu olan ltal- yan asıllı Jon Bon Jovi'nin bu derece ilgi görmesınin nedeni. güçlü yorumunun ya- nında 'yaşayan' bir yıldız olması. Hoş gülüşü, sempatikhareketleriyle Sek- senler'in sonunda genç kızlann 1 numara- li ilahı haline geliyor Jon. O dönemde Rk- hard Gere'la beraber sürekli yılın en seksı erkeği seçilirken, müzik basını, onu 'heavy metalin uslu çocuğu' olarak niteliyor. Bon Jovi, rock müziğin ilahlannın reçe- tesini bire bir kabul ediyor ve bugüne dek harfiyen uyguluyor: Insanlara bekledikle- rini, yani eğlenceyi sunmak. DESTINY'S CHILD SOLO ÇALIŞMALARA YÖNELECEK Ayrılık çanları çalıyorAmerikan basını bu yılın flaş gru- bu Destiny'sChild'ın başansını, on- lan Diana Ross'un ünlü ekibi Sup- remes'e benzeterek değerlendiri- yor:'Supremes döndü'. Gerçekten de Houstonlı Destiny's Child'm vokal performansı Supre- mes'i ammsatan bir çızgide, gün- den güne güçlenerek büyüyor ve taraftar buluyor. Ekibi oluşturan Kefly Rowland, Beyonce Knowfcs ve Michelle NVUliams, 2O'lı yaşlannın başında olmalarına karşın iyi bir kadın vokal grubu olarak kabul gö- rüyor ve yaptıklari hiçbir yenilik taşımasa da dikkatle izleniyor. Des- tiny's Child'ı uluslararası piyasa, Charlie'nin Melekleri filmınde kul- • Üçüncü albümleri Survivor'la listelere üst sıradan giren üç güzel kızın yaptıklan kolay tüketilen pop şeklinde tanıtılıyor ve pazarlanıyor. lanılan Independent Women Part 1 adlı parçadaki sıcak performansla tanıdı ve sevdi; ama dört yıllık ma- zisi olan grubun geçmişinde iki al- bümle kazandığı 15 milyonluk bir satış tirajı, Say My Name adh par- çayla gelen iki Grammy'si var... Yaz başında üçüncü albümleri (4 yılda üç ayn ekiple müzikseverin karşısma çıktılar) Survivor'la lis- telere üst sıradan giren üç güzel kı- zın yaptıklan tam anlamıyla kolay tüketilen pop şeklinde tanıtılıyor ve pazarlanıyor, ama bazı parçalar- daki r&b zor beğenirlen bile olum- lu etkileyecek cinsten. Bu açıdan genç tüketici kadar yetişkinlerin de hoşlanabilecekleri bir albüm Survi- vor. Ancak kısa sürede gelen önemli kazanımlara karşın Destiny's Child'ın geleceği karanlık gibi: yi- ne Batı basınında sıkça yayımla- nan haberlere göre üç eleman da bu albümden sonra solo çahşmalar- la yollanna devam edebilmek için tüm imzalan atıp hazırlıklara baş- lamışlarbile... 4 yılda üç ayn ekiple müzikseverin karşısma çıkan grubun geleceği karanlık gibL G O R U Ş İE N L D M A 'K Rodrigo 100. YılGeçen günlerin en önemli etkinliklerınden biri ve olağanüstü olayı, müzik dünyasının ölümsüz bestecılerinden Ispanyol Joaquin Rodrigo'nun 700. YılKutlamalan kapsamın- da gerçekleştirilen "Joaquin Rodrigo Kon- seri" ıdi. Ne üzücüdür ki, medyamızda ge- reğiyle yer almayan bu konser, düzenlenen programıyla başlı başına bir müzik şölenı ni- teliğindeydi... ispanya Büyükelçisi ManuelDe La Camara Mermoso, ıstanbul Cervantes Enstitüsü Dırektörü Dr. Julio Crespo Mac Lennan ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu'nun katkılarıyla düzenlenen bu konsere solist olarak sopra- no Ruth Rosique ile gitarist Joze Luis Ru- iz Del Puerto katıldılar. Sabancı Center 4. Levent Hacı Ömer Sabancı Salonu'nda su- nulan bu konserin programında; besteci Jo- aquin Rodrigo'nun "Romance de Duran- darte", "Tres Canciones Espanolas", "Cop- las del Pastor Enamorado"', "Folias Cana- rias', "Dos Vıllancicos" adlı eserleri, aynca yine Rodrigo'nun anısına besteciler Julian Bautista nın, F. LJacerPla'nın, Manuel Pa- lau'nun, Matilde Salvador'un, M. Garcia Morante'nin eserleri yorumlandı. Ünlü besteci Joaquin Rodrigo (1901 -1999), müzik dünyasında özellikle en çok tanınan ve sevilen "Gitar ve Orkestra İçin Aranjuez" adlı Konçerto "nun yaratıcısıdır. Ülkemiz için yabancı olmayan bir ailece bağlantısı da Rodrigo'nun 1933 yılından, yaşamını yitirdi- ği 1999 Haziran ayına kadar onun yanından hiç aynlmadan hayatını paylaşmış olduğu, aynı zamanda en vefakâr iş arkadaşı olan Türk piyanist Vıctoria Kamhi ile evli olmasıydı... Joaquın Rodrigo Vıdre, 22 Kasım 1901 ta- rihinde Ispanya'nın Sagunto yöresinde doğ- muştu. Üzücü bir olay sonucu bir difteri sal- gınına yakalanan üç yaşındaki Rodrigo, ne yazık ki görme yetisini kaybetmişti! Ama, yıl- madan, sekiz yaşmdan itibaren müzik eği- timi görmeye başladı. Francisco Antich, Enrique Goma ve Eduardo Goma Chavar- ri gibı müzik otorıtelerinden özellikle kom- pozisyon (beste) eğitiminı geliştirdi. llk bes- teleri 1923 yılına rastlar. Ancak asıl müzik ka- riyerini Pans'te konservatuvarda Paul Du- kas, ayrıca Ravel, Milhaud, Honneger, Stravinski ve Manuel de Falla gibı ustalar ve ünlü besteciler ile kurduğu yakınlıktan yarartanarak yaptı ve adını duyurdu. Rodri- go artık hem besteci hem de piyanist ola- rak yüzyılımızm saygılı biryaratcısı oldu... Rod- ngo'nun besteci olarak en önemli özelliği, is- panya'nın birbirınden farklı kültürlerini bağ- daştırması ve halk müzığınden de etkilene- rek "evrenselboyutlara" ulaşmasıdır. Yorum- cu olarak da sadece piyano ile yeterli kal- mayarak keman, çello, flüt gibi diğer çalgı- lara da besteler yazmıştır. Ancak müzik dün- yasına en çok "gitar için bestelediğı" eser- lerle yenilik getirmıştir. Rodrigo, 6 Haziran 1999'da Madrid'de ailesinin yanında yaşa- mını yitirmiştir. Istanbul'daki "Rodrigo 100. Yıl Konse- ri"nde solist olarak katılan soprano Ruth Rosique, 1976 yılı Barcelona doğumludur. Cadiz'de "Joaquin Rodrigo Kraliyet Konser- vatuvan"r\da şan eğitımı görmüştür. Çeşitli uluslararası festivallerde solist olarak sahne almış, Ispanya'da ve diğer ülkelerde başa- nlı konserter vermiştir. Diğer solist Jose Lu- is Ruiz Del Puerto, çağdaş ispanyol gitar sanatının başlıca temsilcilerinden biri oldu- ğu kadar, dünyanın sayılı gitar virtüözlerin- dendir. Byrne da romantizıni seçti Yeni albümünde melankoli ağır basryor. David Byrne'nın yeni albümü Look Into The Eyeball, ilk dinle- nişte son derece sıradan akan, pi- yasadaki pop albümlerinden faz- la artısı ve eksisi olmayan orta yol- lu bir çahşma. Ancak birkaç kez dinlenirse, sözlerin önüne çıkan vurucu etnik ritmleri ve hoş me- lodıleriyle, popta alternatif ara- yanlan memnun edecekmiş gibi gözüküyor. Tabii geçmişte çok üstün yapıt- lara alışmış ve daha fazlasını bek- leme hakkına sahip Byrne hay- ranlan tarafından büyük hayal kı- nklığı ya da zaman kaybı diye de değerlendiribnesi olası... Talking Heads'den bu yana de- neylerin peşinden gitmekten vaz- geçmeyen ve müzıkte matemati- ğin, rasyonelliğin önemini vurgu- layan Byrne, bu kez romantizmi- nin kucağına bırakmış kendini. Albümdeki 12 parçada sıcacık me- lankolinin ağır bastığı gayet renk- li bir fantastik dünyaya misafir oluyorsunuz. Gelelim parçalara; canh bir şey- ler dinlemek isteyenler için 70'le- rin düzenlemelerini ammsatan Re- volution, funky ve basit yapılı Li- ke Humans Do, çok rafine oturtul- muş yaylı düzenlemeleriyle ve 'biack' tonlamasıyla U.B. Jesus ve tipik Philadelphia sounduyla iler- leyen Neighborhood iyi çalışma- lar. Bunlann dışında, îspanyolca söylenmiş Descondido Soy ve al- bümün sonuna doğru sıralanan birkaç parça çok sıradan yapıtlar... Albümün kayıtlannda güçlü bir kadro görev yapmış: Byrne'nın dostlanndan Vmicius Cantueria. Paulo Braga. Greg Cohen, Thom Beü. Jacques Morelanbaum ve dü- zenlemeleri >üklenen Caetano Ve- loso stüdyoda Look Into The Eye- ball için emek sarf ermiş. Hazineler arşivlendi Kalan Müzik 'arşK1 se- risi'ne yapıtlan geniş kit- lelere ulaşamamış âşık- lann ürettiklerinden olu- şan üç önemli albüm da- ha kath. llk albüm Ürgüplü Re- fik Başaranın Şen Ola- sın Ürgüp adlı yapıtı. Hal- kın sesini ve müziğini taşplaklar aracılığıyla ül- kenin geneline yayan ilk mahalli sanatçı kuşağına mensup sanatçılardan olan Refik Başaran'ın al- bümünde Gesi Bağları. Avşar Güzeli. Bacacılar Yüksek Yapar, Karşı Bağ- da Sıra Sıra gibi çok se- vilmiş 20 parça yer alı- yor... tkinci albüm, Maçkalı Hasan Tunç un (1912- 1986) Divane Âşık Gibi adlı yapıtı. Hamiyet Yü- ceses'in aracılığıyla Is- tanbul Radyosu'na böl- ge sanatçısı olarak kabul edilen ve halk müziğine katkılanndan ötürü Kül- tür Bakanlığı tarafindan ödüllendirilen kemençe üstadı HasanTunç'un al- bümünde 16 parça var... Üçüncü albüm ise Hü- seyin Çırakman'ın Bu- gün Bize Hoşgeldiniz Erenler'i. Çorum'da dün- yaya gelen, Ankara'ya göçtükten sonra âşıklar camiasına giren ve 70'ler- de tavnnı emekten yana koyarak sol söylemi seçen Çırakman'ın (d. 1930) al- bümünde, aralannda In- sanlık Mektebi, Emekçi, Bulgur Pilavı, Neyleyim Gül Yüzlü Dostu. Bugün Bize Hoşgeldiniz Eren- ler ve Devrimciyiz'in de bulunduğu 17 parçayı din- leyebılirsiniz... Trash-metal camiasuun en önemli gruplanndan olan Megadeth 3 Temmuz'da tstanbul -Maslak Venue'da bir konser verecek. Megadeth Maslak Venue'de Seksenli yıllarda trash- me- tal camiasınm en önemli ve uç- ta seyreden Amerikalı grupla- nndan olan Megadeth iki önem- li olayla yeniden gündemde. Birincisi grubun onuncu albü- mü The World Needs Hero, ge- cikmeli de olsa bizde de ya- yımlandı; ikincisi bu albümün dünya turnesi kapsammda Me- gadeth, 3 Temmuz'da Türki- ye'de sahneye çıkacak. Konserin mekânı, yeniden düzenlenen ve önemli organi- zasyonlara uygun planlanan İs- tanbul-Maslak Venue. Gruba yeni katılan Al Pitrel- B'yle (gitar) birlikte daha da güç kazanan Dave Mustaine (gitar, vokal), Jimmy DeGras- so (vurmalılar), David Ellefson (bass) son iki stüdyo albümü Cryptic Writing (1997), Risk'le (1999) metalin doğallığından uzaklaştıklan için hayranlann- dan ağır eleştiriler aldıktan son- ra yeni çahşma The World Ne- eds Hero'yla yeniden kötülü- ğe bulaşıyor ve hayli sert, ener- jik, şiddet kokan ve 'ağır' bir soundla geri dönüyor. Son olarak bu yılın şubat ayında Capıtol-Punishment ad- lı bir best of esprisi taşıyan al- bümle 18 yıllık görkemli kari- yerlerinin dökümünü yapan Megadeth, kapağında bir er- kek vücudundan azat olan is- kelet resmınin bulunduğu bu 12 parçalık yeni çalışmada ya- şammı kökten değıştirmeye ni- yet edenlere yol gösteriyor. Bestelerin yazan Dave Mus- taine'ın (Sadece Promises'de Al Pitrrelli'yle işbirliği yap- mış.) müzikseverlere, ınsanla- ra bu yoldaki tek önerisi şu: 'Kalbinin sesini dinle'. izel'in son calısması Bebek zayıf doğdu Universal, yerli müzik piya- sasma da iyiden iyiye ağırhğı- nı koymaya başladı. Yaz mev- siminin iddiah albümlerinin bir bölümü bu şirketten çıkıyor ve gün geçtikçe geniş bir yelpaze- de ilerleyen 'sanatçı listelerF genişliyor. Izd'in listelerde gö- rülmeye başlanan çalışması Be- bek de Universal'in yenilerin- den. Albümün ilk dikkat çeken ya- nı, söz ve müzik açısmdan tüm yapıtlann Altan Çetin'in imza- sını taşıması. Çetin, aynca Öz- gür Yedievli'yle birlikte düzen- iemeleri de yazan isim. Bu açı- dan belli bir tadın yakalanma- sı olumlu; ancak çizginin belli | otaıaması, repertuvann her tür- lü zevke seslenecek tam bir aşu- re mantığıyla hazırlanması ya- pımm kalitesini düşürüyor. Oysa, Doksanlar'ın ilk yan- sında ortaya çtkıp Türk popu- nun yozlaşmasında büyük rol üstlenen Vhamin ekibine kena- nndan köşesinden bulaşan ve daha sonra tek başma iyi işler kotarmayı başaran konservatu- varlı tzel'in oturmuş sesiyle, cerrahi müdahalelerle düzelti- len fiziğiyle daha iddiah işler- le yoluna devam etmesi gereki- yor. Gördüğümüzkadanyla med- ya da, tüketici de sürekli tzel'den yana, ama ortaya çıkan ürün sı- radan. îzel ve diğer popçular, ar- tık bir konuyu çok iyi anlama- h: Arabesk kulvannda bu işi başanyla yaparak yüksek tiraj- lar yakalayan isimler varken bu türün tutkunlan neden taklitçi- leri dinlesın? Yerli popta geçen hafta Sertab Erener, beşinci albümü Turuncu'yla zirveye çıktı. Erener'i Kuzu Kuzu'yla Tarkan izliyor. Tank ise Of Deli Gönül'le üçüncülüğe indi. Türk sanat musikisinde adeta yaprak kıpırdamıyor. Sıralama aynı şekilde sürüyor. Muazzez Abacı, Hükümlüyüm'le birinci; Emel Sayın. Dinle ile ikinci; Muazzez Ersoy, Nostalji 10-11-12 albümüyle üçüncü. Halk müziğinde piyasa çok durağan; Tolga Sağ, Erdal Erzincan ve Yılmaz Çelik. Türküler Sevdamız-2 albümüyle yine birinci, Yavuz Bingöl. Üşüdüm Biraz'la ikinci, Onur Akın. Ey Hayat'la üçüncü. Yabancı müzikte Destiny's Child üçüncü albümleri SurvivorTa listeye birinci sıradan girdi. Toplama albümler Power Love Zone 2 ikinci, Power Hits 10 üçüncü oldu. yeniler- Ladies and Gentleman - Lou Bega - River- Izzy Stradlin - Touch 25 Years Of W. HilL»- Various - VVmdcrn^ 25 Years Of VV. HilL.- Various - Babies Making Enemies Is Good- Backyard - Don't Hold Back- Publıc Annoucement - Bridges Best Of Private- Ravi Annoucement -MusicByW.G.SnuflyW.- Snufry Waldes - The World Needs A Hero- Megadeth - Bodüy Functions- Herbert - Man Ra>- Various - The Best Of Rondo Veneziano- R. Veneziano - Hawthorne, CA- The Beach Boys - Amnesiac- Radiohead - Look Into The Eyeball- David Byrne - Anoraknophobia- Marillon - Hits And History- Wings - Kral Benhn- Emir - Sahibinin SesL Remis- Serdar Ortaç - Yaramaz, Say Amor -Fuad
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog