Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyıef k i ı ı p 1 » r KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU Alev Coşkun ^ * » kltap kulüba Çağ Pazarldma A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlulstanbul Tel. (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27660 / 400.000 TL (KDVıçınde) Kurultay günü CHP'de son dakika çahnu Cumhuri Unııtma S ı v a s / Umarım yıkılır şu kanlı Sıvas Pir Sultan, kendisinin ve beş asır sonra torunlannın başına geleceğini sezmişçesine çağlar öncesinden ah etmişti Sıvas'a: "Allah'ı seversen kâtip böyle yaz; umarım yıkılır şu kanlı Sıvas." / 'Daha kaç Madımak gerek?' Ozanlar diyarı Sıvas, ne yakılsın ne de yıkılsın. Ancak Sıvas katliamı çağlar boyu unutulmasın. Irticayı dizginlemek için alınan her önleme "demokratlığın!" gereği tavır alan sözde aydınlara sorası geliyor insanın: "Irtica tehlikesini görmeniz için daha kaç Madımak gerek?" Cumhurtyef k ı l J p I ar ı ATATURK VE AVRASYA Anıl Çeçen fm' Cumhurtvvi L*^ klt.p kulilbü (34334) Cağaloğlulstanbul Tel (21^)514 01 96 Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI N A P İ R N A P İ (7945799?; 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ k a t I i a m ı n ı n 8 y ı I ı / Beyaz tenli zenci Beni en çok yaralayan, 2 Temmuz'un bütün yükünden ve yaşadıklarımdan çok, ne dediğinin farkında olmayan, düşünmeden akıllarına her geleni tuttukları köşe başlannda milyonlara satan, bizdendir sandığımız aymaz aydınlardır. / Bir daha yaşanmasın O güne dek aklı başında sandığım pek çok gazeteci ve yazarın da sonraki günlerinde "Evet ama, Aziz Nesin de... Hele hele Sıvas'ta..." sözcüklerini yazılarının bir yerine sıkıştırarak kimin, nerede, nasıl konuşabileceğine dair önerilerde bulunmaya kalkışmalarını da unutmayın! , } CHP'de geııel merkoz, parti meclisinde genel başkana 12 kişilik kontenjan hakkı tanınmasına ılişkin tiizük değişıklığini kurultaya sunmayı kaıarlaştırdı. Buna göre CHP'nın 60 olan PM üyesı sayısı 72'ye çıkarılacak ve söz konusu 12 kişi "seçilecek genel başkanın" ınısiyatifiylc "Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu" üyeleri arasından beürlenecek. yarışına gıren hıtugıul Günay, Baykal'ın telaş içinde olduğunu öne sürerek "Baykal, Lordlar Kamarası yaratıyor" dedi. Mustafa Gazalcı da bu önerinın kabul edılemeyeceğini, CHP tüzüğüne, gcleneklerine ve demokrasiyi işletme açısından da Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu söyledi. • 5. Sayfada Cenelbaşkana 12 kişilik kontenjan Zeynep Oral, Zeynep Altıok ve Miyase İlknur'un yazıları Pazartesi Cumhuriyet 'te, Lordlar Kamarası CHP'de üderiik MGK'de üst üste yapılan zamlarla dar gelirli kesimin ezildiğine işaret edildi 3 bin mektup gönderildi Sosyal uyarısı nıe getırıldı. Üst üste gelen zamlar ve devalüasyonun etkısıyle dar gelırlı kesimin büyük bir sıkıntı içine düştüğü ve ışsızlıgın arttığı saptamasına yer verılen raporlarda, bu gelişmelerın ülkeyı bir sosyal patlamanın eşıgıııe £ctırdî£ı mArkasıSa.l9,Sü.3'te EsldFP'lüer şikâyet turunda Kapatılan FP'liler, Anayasa Mahkemesi kararını ABD ve Avrupa'ya şikâyet etmek için hukuk bürosu oluşturdu. Bekaroğlu başkanlığında oluşturulan büroda, parti dışından teknokratların yanı sıra mılletvekıllerı de çalışıyor. Genel Merkez yönetimi ayrtca, kapatılma davasının ardından Recai Kutan'ın TBMM'de yaptığı konuşmaları da çeşitli dillere çevirerek yabancı misyon temsilcılikleri ile Avrupa ve ABD'deki çeşitli adreslere 3 bin adet gönderdi. • 4. Sayfada YokSUİIUk a r t t l MGK'de güvenlik bırımlen, ekonomık programdan olumsuz etkilenen sosyal kesimler konusunda hükümeti uyardı. Kurula sunulan raporlarda, uygulanan programla yoksulluğun ve işsızhğin arttığına dıkkat çekildı. Yoksul kesimlerin durumunun iyileştirilmesine dönük önlemler ahnması ıstendi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Gıivenlık Kurulu'nun (MGK) dünkü toplantısına ayrı ayn raporlar sunan MİT ve emnıyet bınmlen ıle askerı kanat, uygulanan ekonomik programla artan yoksulluk ve işsızliğe dikkat çekerek Türkiye'nin, sosyalpatlamalaiîn cşiğinde olduğu uyarısmda bulundu. De valüasyon kararı ve ardından gelen zamlarla dar gelirli kesimin büyük bir sıkıntı icıne düştüğünü vurgulayan askerı kanat, hükümetın yoksul kesımlenn durumunun ıyıleştırılmesme dönük önlemler alması gerektığıne işaret ettı. MGKt'nm Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se zer başkanlığında yapılan aylık olağan toplantısı 4 saat 40 dakika siirdü. Toplantmın "iç güvenlik ve asayiş durunıu ile bıınıı etkileyen iç ve dış gelişmelerin" değerlendırıldığı bölümünde askerler, emnıyet bırımleri ve MİT tarafından sunulan raporlarda, alınan ekonomık önlemlerin güvenlige yansımalan günde Hukuk bürosu 13 MÎLYON 680 BİN LİRA OLDU US N ÖDÜLLERi Tüpgazda yine zam yangıııı # Şubat krizinden bu yana tüpgaz ve otogaz altıncı kez zamlandı. 1 Mart'ta başlayan zam furyasıyla birlikte tüpgaza krizden bu yana, otogaz fiyatları da bugünden geçerli olmak üzere yüzde 1.11.2 arasında arttırıldı. # İTO Başkanı Mehmet Yıldırım da Telekom'un data ücretlerıne yaptığı yüzde 203'lük zamma tepki göstererek "Yapılan zam enflasyon ve devalüasyon oranları ile izah edilemez. Insaf sınırları zorlanmamalı" dedi. B 13. Sayfada Kutan'ın konusması Eski FP F tipi eylemdsi Kuiaksız öldü F tipi cezaevlerine ve tecride karşı siyasi tutuklu ve hükümlülerin başlattığı ölüm orucu eyleminin 253'üncü gününde, eyleme dışarıdan destek veren 23 yaşındaki Zehra Kulaksız dün akşam yaşamını yitirdi. 253. günde de çözüm yok DYP, GENEL KURULU TERK ETTt Dişarıdan destek verlyordu Yunus Nadi ödülleri'ni kazanan Zülfü LtvanelL, lnd Aral, Yavuz Sevimli ve Raif Özben adına llknıır Özdemir törenden sonra toplu fotoğraf çektirdilcr. Tasarılar beş dakikada geçtî # Meclıs'ın son gününde OHAL'in süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile 7 ayrı yasa tasarısı kabul edildi. F.k vergi düzenlcmelerinin de bulunduğu tasarılar jet hızıyla yasalaşırken hükümet orlakları, Hazine arazilerınin satışıyla ilgıli yasa tasarısında ıse anlaşmazlığa düştü. Ancak tasarı aynen geeti. ANKARA (Cumhuri bul edilirken hükümet oryet Bürosu) IBMM Ge takları Hazine arazilerınin nel Kurulu'nda, eskı FP'lı satışı konusunda anlaşmilletvekillerının ardın mazlığa düştü. Anlaşmazdan DYP'lıler de göriiş lık, tasarının değiştırılmemelerı protesto ettı. Mu den kabul edilmesiyle halefet olmayınca ek vergı tasarısı 5 dakikada ka MArkasıSa.4,Sü.rde 46 klşl tahllye edlldi Adaiet Yunus Nadi Ödülleri verildi 1 Bakanlığı Ceza ve Tevkifevlerı Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, sağlıkları cezaevinde yatmaya elverışli olmayan 46 tutuklu ve hükümlünün tahliye edildiğini söyledi. • 9. Sayfada BABA OCAK TOPRAĞA VERİLDt • 9. Sayfada ı Rahatsızlığf ne'deniyle törene katılamayan gazetemiz 55.'si düzenienen Yunus Nadi Yanşması'nın ödül töreni imtiyaz sahibı Berin Nadi gönderdıği mesajda, "Bizi önceki akşam lbrahim Paşa Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 364 kişinin yapıtlanyla • * • birlcştircn Cumhuriyet sevgisidir. Kitap yazmak, sanat yapmak insanlığa ve ulusa en büyük armağandır. 55. katıldığı ve 4 dalda ödülün verildiği törene bilim, sanat, Yunus Nadi Yanşması'nda ödül kazanan politika ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış kişi ile sanatçılarımızı, edebiyatçılarımızı kutlanm" dedi. Cumhuriyet çalışanları ve okurlan katıldı. 55. YUNUS NADİ ÖDÜL TÖRENl ILE ILGİLÎ AYRINTILI HABERLERi6.%/«</a IMF KRhDİLERİ ŞANTAJ ARACI M 8. Sayfada SEZER'DEN İNSAN HAKLAR1 DERSİ • 9. Savfada LAHEY MlLOŞEVİÇ'l 'AĞIRLIYOR' • //. Sayfada BANK EKSPRES DEVREDİLDİ M 13. Sayfada GUNCEL [nsanlan smıflara ayırmak GUNDEM , Alerji tedavisinde alternatif kaynaklar: Mikroplar Kurcscl hamilelık hı/metı Teşhis ve tedavide yeni teicnolojiler Yenı hayvan çıftliği Akapunktur: Şarlalanlık mı, tıbbi miidahale mi? U(,aklarda sağlıklı yolculuk için önlem ve önerifer... İnsanlaşma ve genler... ' Gerçek Yüz CUNEYT ARCAYIIREK Nerede eski CHP kurultayları... Günlerce önce siyasal kulısler, sonra sütunlar renklenirdi. Ismet Paşa, iktidara gelmesi olası CHP'nin rejim, ekonomi ve sosyal açılardan ülkeye katacağı yeni kurumlar, görüşler ve duşünceler üzerinde çalışmalar yaptırır, çevresindekı genç kadro şevkle bu istek doğrultusunda çalışarak ortaya yıllarca tartışılacak temel öğeler koyardı. Meclis Tatile Girerken... Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nın 21. dönem, 3. yasama yılı sona erdı. Uç yılda 1722 saat çalışan TBMM bu zaman dılımı içinde 321 yasaçıkardı. 1999'da başlayan bırincı yasama yılında 68 yasa çıkaran Meclıs, geçen yılı 136 yasayla kapadı. Bu yılın rakamı da 117. Yılı bir bütün olarak dikkate aldığımızda, mılletvekıllerı gunde ortalama 2.5 saat çalışmış görünüyor. MUSTAFA BALBAY MArkasıSa. 19,Sü.l'de • Arkusı Su. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog