Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhıriyet k ı l j p a r ıi M. DÜNYA SAVAŞI TARİHİ Sabiha Sertel ~ağ Pazarlama A Ş Turtocağı Cad No 39/41 »4334) Cağaloğlu-istanbjl Tel. (212) 514 01 96 Cu m hur iye78. HL SAYI: 27659 / 400.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945} BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (7945-7997) ı Cumhuriyet > l k ı ' j p 1 a r ı [ FATİH VE FETİH Erdoğan Aydın f i ~ Cumhuriy»! k * . kitap kulobC 'Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 4) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 29 HAZİRAN 2001 CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H 1 Z M E T t Devrim YazıJan GRACCHUS BABEUF PEVRIM YAZILARI Çevirenler: Sabahattin Eyuboğlu - Vedat Günyol Gracchus Babeut (1760-1797) butun buvuk devrimciler arasında, Fransız Devrımrnın, başiangıcından Dırectoire yonetimı ıle kentsoyluların zaferıne kadar, butun gelı^mesını gorup yaşayan tek insandır Fransız Devrımrnın kuramcıları arasında onemlı bır ven vardır. Babeufçuluğun toplumcu duşüncenin gelışmesinde ilerıye doğru bır adım olduğu kabul edılır. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... C Alerji luJjt'KllıvL alternatif kaynaklar: Mikroplar Küresel hamilelik hizmetı Teşhis ve tedavide yeni teknolojiler C Yeni hayvan çiftliği Akapunkfur: Şarlataniık mı, tıbbi müdahale mi? Uçaklarda sağlıklı yolculuk için onlem ve oneriler... t İnsanlaşma ve genler... Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Devlet Bahçeli, Bakan Kemal Derviş'e sert çıktı: îstifası hayırlı olur MHP'nin restiTELEKOM MHP'nin dediği oldu # TelekonTdaki atama sorunu yoğun pazarlıklar sonucu aşıldı. Öksüz'ün 4, Ecevit'in 1, Derviş'in 1 üyesi kabul edilirken 1 de ortak isim tespit ediJdi. Ortak isim Çorbacıoğlu'nun, ilk olarak Öksüz'ûn listesinde yer alması nedeniyle fîilen, MHP'nin istediği "5+2'" formülü yaşama geçmiş oldu. • 9. Sayfada ABD'DEN BASKI Saat saat pazarlık 01.00: ABD Hazine Bakanı Pa- ulO'Neill, Türkiye'nin başansının hükümerin yükümlülüklerini yeri- ne getirmesine bağlı olduğunu sa- vundu. 03.00: MHP'de Devlet Bahçe- li'nin Enis Öksüz ve kurmaylany- la yaptığı görüşme sona erdi. M Arkası Sa. 9, Sü. Tde KICEM Küstah IMF # Mümtaz Soysal. Devlet Bakanı Kemal Derviş'in IMF, Dünya Bankası, yerlı vc yabancı sermayeye değıl. Cumhuriyete bağlı kalacağma ant ıçtığine dıkkat çekerek "Görevi, unvanı ve destekçileri kim olursa olsun, kimsenin Tûrkıye'y 1 tehdit etme hakkı yoktur" dedi. • 19. Sayfada Altlk tadini kaçirdl MHP Genel Başkanı Bahçeli, Telekom krizinin çözümü öncesinde istifa tehdidinde bulunan Devlet Bakanı Derviş'e sert tepki gösterdi. Türkiye'yi IMF'nin yönetmediğini savunan Bahçeli, "Artık tadını kaçırdı. îstifa edebilir, gidebilir. Bu kendi vereceği bir karardır. îstifası belki de ülkemiz için hayırlı olur" dedi. Uyumu bozmaya uğraşıyorlar Ecevit, hükümetteki uyumu bpzmak için uğraşanlar olduğunu belirterek "ÖzellikJe MHP'yi usandırmaya uğraşıyorlar. MHP'nin bu oyuna gelmeyeceğini umuyorum" dedi. Ecevit, gazetecilerin "MHP'yi usandırmak isteyen Derviş mi" sorusuna, "Söylenmesi gerekeni söyledim" karşıhğını verdi. • 9. Sayfada Nâzım Hihnet m m Orgeneral Ozkök, irticanın sinsice çalıştığını söyledi söylem Tarihi devam Kara Kuvvetieri'nin 2210. kuruluş yılı Kara Ku\vetleri Komutanı Orgeneral Özkök, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silahh mücadeleyle sonuç alamayacaklannı görenlerin, hedeflerini gerçekleştirmek için 'siyasallaşma' adı altında içeride ve dışanda büyük çaba gösterdiklerini söyledi. trticai faaliyetlerin sinsice sürdiirüldüğünü belirten Özkök, bölücü teröriin emellerine uJaşmayacağmı vurguladı. • MHPlidenDe\let Bahçeli ve MHP'li bakardar kararnameyi imzalamayı reddettiler. IMF'nin istediği yasalar için bürokrat ve bakanlara baskı yapan Başbakan Bülent Ecevit de Türkiye'nin yurtdışındakı saygınlığını arttıracak kararname konusunda ortağı MHP'nin tavnna boyun eğdi. • UNESCO, şaınn 100. doğum yılı olan 2002'yi Nâzım Hikmet Yılı olarak kutlamaya hazırlanırken Türk hükümeti. büyük ozan Nâzım'ı yurttaş olarak kabul etmemeyı sürdürüyor... • 4. Sayfada Toplantıda kavga Erdoğan'a 'CIA' suçlaması • Kapatılan FP'nin lideri Kutan'ın, birlik görüntüsü vermek için düzenlediği eski il başkanları toplantısı kavgalı geçti. Erbakan'ın mesajlannı toplantıya getiren Numan Kurtulmuş, Tayyip Erdoğan'ı "CIA güdümünde hareket etmekle" suçladı. • Toplantıda. yenilikçilerin birlikten söz etmelerine karşın taşrada teşkilat lcurduklan ve ANAP lcökenli olanlarla hareket îttikieri ileri sürüldü. iuçlamalann sürmesi izerme yenilikçi Abdullah jül,"Yok öyle bir şey" iiyerek toplantıyı terk etti. I 6. Sayfada Jack Lemmon öldü Bir yıldız daha kaydı # Sinema dünyasınm neşeli yüzü, efsane aktör Jack Lemmon, 76 yaşmda akciğer kanserine yeniidi. Lemmon ? ın 8 Oscar adaylığı ve 2 Oscar ödülü ile 60 filmi vardl. • 19. Sayfada ANKARA (Cumhuriyrt Bürosu) 1 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hibni özkök, irticai faalivetlerin "açık ve gizfi" olarak cum- huriyetın çağdaş kazanım- lannı ortadan kaldırmak için her dönemde olduğu gibı şimdi de "smace" ça- balannı sürdürdüğünü \ ur- gulayarak "Bölücü terörle mücadeledc binlerce şchit veren Türk ordusu, hainle- rin emellerine ulaşmasına yoi açacak hiçbir girişime müsaadeetme}ecektir n de- di. Cumhurbaşkanı AJunet NecdetSezer ise Kara Ku v- vetleri'nin kuruluş yıldö- nümü nedeniyle Kara Kuv- \etlen Komutanı Orgene- ral Özkök'e gönderdigi telgrafta, Türk Silahh Kuv- vetieri'nin, yurdu iç ve dış tehditlere karşı savunma, bölünmez bütünlüğünü ve ulusal çıkarlannı koruma görevini kararhhkla sür- dürdüğünü kaydettı. Türk Kara Kuvvetle- n 'nın 2210. kuruluş yıldö- nümü. Kara Ku\ \ etlen Ko- mutanlığı Karargâhı'nda düzenlenen törenle kutlan- dı. Cumhurbaşkanı Sezer gönderdigi kutlama mesa- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Danıştay 10. Dairesi bankanın tasfiyesini öngören karan durdurdu Türkbank yargıya çarpüYÜrİİtmeyİ dUrdurma Bankacıhk Düzenleme ve Denet- leme Kurumu'nun, Türkbank'ın bankacıhk işlemleri yap- ma ve bankamn tasfiyesini öngören karan "idarenin savıın- ması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar" durdurul- du. Türkbank çalışanlannın büyük sevinçle karşıladığı ka- rara davalı idarenin itiraz hakkı bulunuyor. Türkbank Yar- dımlaşma Sandığı Vakfı, BDDK'nin karannın iptali ve yü- rütmenin durduruhnası istemiyle dava açmıştı. Emeklİdeti e y l e m Türkbank çahşanlan dün başlattıkJa- n ve bugün de sürdürecekleri sembolik eylemle bankaya 1 milyon liralık yeni mevduat açtırarak para yatıracaklar. Türkbanklılar şubelerin söz konusu mevduatlari kabu] et- memeleri halinde ise noter tasdiki alacaklar. Bankadan bir haftada 250 trilyon lira, 100 milyon dolarlık mevduat çıkı- şı yaşanması üzerine eylemi ğerçekleştiren çalışanlar, ka- patma karannı protesto etmeyi sürdürecekler. • n. Sayfada GUNCEL CUNEYT AKCA\XREK Solu Sağa Sağı Sola Vur, Sonuç Sıfırrr! Fazilet'teki doğum sancılanndan yola çıkarak Erba- kan'la Erdoğan ın aslında birbirinden farklı olmadık- larını ırdeledıkten sonra, "ötekisağdakiumutlara" bir nebze değinmek gerekmez mi? Örneğin; Mesut Yılmaz'ın ağustos ayındaki I Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de ÇOCUKLARINIÖLDÜRDÜ Toplumsal cinnet • Konya'nın Hadım ilçesıne bağlı Yukaneşenler köyünde cinnet getiren bir anne. 4 çocuğunu bıçakla boğazlannı keserek öldürdükten sonra intıhar etti. Kent merkezinde baldızına tecavüz ettiği ıddıa edılen bır kışı. kayınvalıdesi taraıından bıçakianarak öldürüldü. Zonguldak'm Çaycuma ılçesınde. ımam nıkâhıv la bırlıkte yaşayan çıft ile 2 çocufu katledıldı. • 19. Sayfada USSM'DE HESAP VERECEK Miloşeviç Lahey'de # Yugoslavya hükümeti. eskı Devlet Başkanı Mıloşevıç'ı Lah^'e gönderdı. Miloşeviç'in, Belgrad'da. Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesı'nin (USSM) bir yetkilısine teslim edıldıği bildırildi. Fransa Cumhurbaşkanı Chirac "tnsanlıga karşı suçlardan ıtham edılen Miloşeviç, sonunda hesap verecek" dedi. Ingıltere Başbakanı Blair de "lyi bır haber" dedi M 11. Sayfada KURULTAYA DOĞRU CHP'de adaylar soluk soluğa GÜÇbİrlİğİ arayiŞI Altan Öymen. Türkiye'nin en önemli sorunlannın ekonomik kriz, yolsuzluklar ve demokratikleşme konusundakı gecikmeler olduğunu vurgulayarak "CHP. mümkün olan en genış güçbırlığini sağlayarak bu üç temel soruna köklü \ e somut çözümler önermeli. Bunu başarabileceğine halkı ınandfrırsa. iktidarın en büyük adayı olur" dedi. Oymen, CHP"nın başanlı olabilmesj ıçın ülkenın sorunlannı tyi mcelemesı gerektiğinı söyledi. • 5. Sayfada Ya Baykal ya CHP CHP genci başkan adayı Ertuğrul Günay, kazanması durumunda partiyi seçimden önce Meclis'e sokacaklannı öne sürdü. "DSP içınde rahatsız olan, sosyal demokrat değerlere önem veren ciddi bır grup var" diyen Günay. Baykal yönetimınin olumsuzluklan dile getiren .herkesi dışladığını vurguladı. Günay "Mümtaz Soysal'ın da Yekta Güngör Özden'ın de Erol Tuncer'in de yen CHP'dır" dedi. MUSWfl BAlMY'm MMri • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Zamgaz Vergi! Yeri geldikçe gelmedikçe, ulusal programın halk bölümünün eksik olduğunu söylüyorduk. Meğer yanılmışız; halk, programın vergi ayağında vanmış... Türkiye yıllardır vergi reformunu konuşur ama, bir türlü gerçekleştiremez. Önce bir adım atılır. Bazı ke- simleri acıtır.-Uygulamadan kısa bır süre sonra vaz- geçilır. Bu kez, vergi ödeyenler paralarını geri ister. • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog