Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

) k ı a p 1 a - 1 ŞERİATEV KRAVATLJ BAŞKANI Oktay Ekinci Çağ Paza-lama A Ş Turkocağı Cad No 39'41 (34334) Cağaloğlu-ls-anbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı ! a p ! a r ı Çağ Pazariama A.Ş Turkocağı (34334) Cağatoğlu-lstanbul Tel- 78. Y1L SAYI: 27658 / 400.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. N A P İ R NADİ (1945-1991) 28 HAZİRAN 2001 Pl Kemal Derviş: Yönetim sorunu çözülemezse ben yokum Itelekom'da istif21 tehdidi Başsavcı Kanadoğlu Bürokratlar cezadan kurtuldu 9 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, bürokratlann yargılanmasını zorlaştıran ve TBMM'den dün geçen Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki 4483 Sayılı Yasa'ya sert tepki gösterdi. 9 Başsavcılık yetkılerinin kısıtlanmasının "yolsuzlukla mücadeleden vazgeçildiği" izlenimi uyandırdığını vurgulayan Kanadoğlu "Yüksek bürokratların ımzadan kaçınmaları bu değışikhğe gerekçe olaraaz. Bu kaçınma, görevi ihmal suçunu oluşturur. Suç işleyenin korunması kabııl edılemez"dedi. • 8. Sayfada Den/İS ÇeZİSİni iptal ettî Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz arasında isim ve kontenjan paylaşımı sorununa takulan Telekom ataması, bunalıma dönüştü. Telekom Genel Kurulu'nun 4. kez ertelenmesinin ardmdan Derviş, 13 günlük yurtdışı gezisini iptal etti. Gün boyu Başbakanlık'ta yoğun bir trafik yaşandı. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'la atamalar İconusunda tartışan Derviş'e Başbakan Ecevit'in destek çıkmadığı belirtildi. IMF: Sorun aşilmaZSa para yOk Öksüz ile Derviş, Telekom'a yeni yönetim üzerinde anlaşamayınca IMF devreye girdi. IMF, Telekom meselesinin çözihne kavuşturulamaması durumunda 2. kredi diliminin serbest bırakılmayacağını açıkladı. IMF kaynaklan, icra direktörlerinin Türkiye toplantısına ilişkin açıklanan 3 Temmuz tarihinin önemli olmadığıru belirterek fonun, anlaşmazlıklann sürdüğü durumlarda tarihi erteleyebileceğine dikkat çektiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Ba- kanı Kemal Derviş. Telekom yönetimine yapı- lacak atamalarda. günlerdır süren pazarlığa kar- şın anlaşmaya vanlamayınca "istifa" tehdıdın- de bulundu. Sabah saatlerinde "Telekom konu- sunu halkttik" dıyen Dervış, Telekom Genel Kurulu'nun bugün saat 08.30'a ertelenmesinin ardından 13 günlük vurtdışı gezisini iptal ertı- ğını açıkladı. Derviş'in, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'la da Telekom yönetimine yapılacak atamalar konusunda tartıştığı ve Baş- bakan Bülent Ecevit'in de Derv iş'e destek çık- madığı belirtildi. Bu gelışmeler üzenne IMF, 1.5 milyar dolarlık ikinci dilim kaynağın serbest M Arkası Sa. 6, Sü. l'de 12 baskı yapan Azizname yanm yüzyıllık uygulama nedeniyle yurtdışına çıkanlamadı Nesin'e 'yasakname' TÜBİTAK tnönü 'den anlamlı istifa # Pnf. Dr. Erdal Inönü'nün TÛBİTAK Bilim Kurulu melığinden ıstıfa ettiği bildirildi. Isnfanın 15 Mayıs 2001 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Sclda yeni bir oluşumun başına geçmesi için yoğun baskı yapılan înönü'nün istıfası "siyasete geri döıüş hazırlığı" biçiminde yorumlanıyor. Erdal Inönü, "Siyasetle ilgili şu anda bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Bu konudaki değerlendirmemı zamanı gelince yaDacağım" dedı. • 5. Sayfada 50 DOLAR ALINACAK~ Yurtdışına çıkışa vergi + Mıliye devre dışı bırakılarak Bjşbakanhk'ta hazırlanan tasan, daraltılarak TBMM'ye sunuldu. Tsanya göre yurtdışına çıkışlarda 5( dolar harç. vadeli mevduat hesaplanndan da 1 milyon lira \egi kesilmesi planlanıyor. Hıkümet. ilk tasanda yer alan duer ek vergilen ise Bakanlar KJUIU yetkisi kapsamında kffarnamelerle arttırmayı pknlıyor. • 13. Sayfada M i n i k a d ı m l a r s ı n a v d a ^ ğ ^ g j par Bale. Muzik. Tijarro OkuJu. ba- le dalındaki 36. yıl mezunlannı verdi Okuhın 4-5 > aşındaki minik öğrencileri de bu arada sınav hevecanı >aşadı. Alpar, 1964'ten bu \ana okulunda öğrenci- lerine henı bale sevgisi aşdıyor hem de 'yaşam ritmi" dmgularını geliştirmele- rine yardımcı oluyor. AYŞE BUB. MESÇt'nih haberi • ArkaSayfada • 1948yıhnda yayımlanan 'Azizname' adlı kıtap 53 yıl öncekı yurtdışına çıkanlamaz yasağına takıldı. Azız Nesın'in oğlu Alı Nesın ıle polis arasında geçen konuşma şöyle: AHNesin: 1948'denbu yana yalnız hükümet değıl çok şey değıştı... Polis: Elımızde kâğıt var ama... Şımdı bunu yok sayamayız ki... Ali Nesin: Türkiye'de 3 darbe oldu, anayasa değıştı. Sovyetler Bırlıği battı. AB kuruldu. . Polis: Türkıye'yi siz de bilıyorsunuz. ZEYNEPORAL Ah benmı komık memle- ketım! Ah benım trajik memleketim! Ağlanacak haline güldüğümüz, gülü- necek haline ağladığımız ülkem! (Bu durumu anlat- mak için kullanılan bir de- yım, bir simgedır "Aziz Ne- sin'lik" sözü.) Ah benim Azız Nesın'lık memleke- tim!!! Ah benım Azız Ne- sin'lik ülkem! Aziz Nesin aramızdan ay- nlalı altı yıl oldu ama Aziz Nesın'lık olaylar bitecek gi- bı değıl. Bu kez Azız Ne- sin'ın "Azizname" kıtabının başına geldı Aziz Nesın'lik olay1 Yazann 1948'de yayımla- nan, o gün bugün onlarca baskısı yapılan. bu-çoğumu- zun evmde bulunan. elden ele, dilden dıle dolaşan. yıl- lardır sahnelerimizde oyna- UArkasıSa. 19,Sü.3'te AN'IYORUZ Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi'yi, bugün 56. ölüm yıldönümü nedeniyle bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz. YITVÜS NADİ ODÜLLERI Yunus Nadi anısına 55. yılda 4 ödül Zülfu Livaneli Roman İnciAraJ Ö\kü RaifÖzben Şıır \2K\a Sevimü Fotoğraf . Bugün Cumhuriyet' 1 e • 364 kişinin yapıtlanyla katıldığı 2001 Yunus Nadi Yanşmasf nı kazananlann ödülleri bugün 19.00'da Sultanahmet Ibrahim Paşa Sarayı'nda düzenlenecek bir törenle verilecek. HaberMerkezi-2001 Yunus Nadi Ödül- len belırlendı. Bu yıl 55'incisi düzenlenen ve 4 dalda 4 ödülün verildiğı yanşmaya 364 kişi yapıtlanyla katıldı. "Şiir" dalında Ataol Behramoğlu. Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Şükran Kurdakul ve Kemal Özer'den oluşan Seçi- ci Kurul, ödülün "Asyalı Ayyaş" adlı yapı- tı ile Raif Ozben'e verilmesini kararlaştır- dı. "Ö\kü n dalında Mehmet Başaran, Vedat Günyol, Selim tleri, Tank Dursun K. ve Sa- mi Karaören'den oluşan Seçicı Kurul, Ind Aral'ın "Gölgede KırkDerece" adlı yapıtı- nı ödüle değer buldu. "Roman" dalında Taüp Apaydm, Ahmet Cemal, Konur Ertop, Fethi Naci ve Muzaf- fer Uyguner'den oluşan Seçici Kurul, ödü- lün "Bir Kedi, Bir Adam, Bir ÖHün" adlı kitabı ıle ZüIfü Lhaneli'ye verümesini ka- rarlaştırdı. "FotoğraF1 dalında ŞakirEczacıbaşı,Or- han Erinç, İsa Çelik, Ara Güler ve Paul McMiDen'dan oluşan Seçici Kurul, ödülün Yavuz Sevimli'ye verilmesini benimsedi. Bu yıl 55'incısı düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri'ni kazananlar. bugün saat 19.00'da Sultanahmet'teki Ibrahim Paşa Sarayı'nda yapılacak olan törenle ödüllerini alacaklar. F-16 düştü kıırtuldu Hi\a Pilot Yüzbaşı N Tunç Sözen kımandasındaki F-16 üjı askeri uçak. AJcara'da Akıncı îısü yakınlannda dtştü. Pilot Sözen, dijüş sırasında son aıîa fırlatma L'tuğuyla uçaktan auyarak yaşamını hrtardı. • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\XREK Yok Bunların Birbirinden Farkı Yenilikçıymış, Gelenekçiymış... Sanki ayn siyasal inançlan varmış gıbı gosterılen, Islarnı kesımde ikı de- ğişik akımın temsılcilerıymiş gibi takdim edilenlerin: Oysa "yok bırbmnden farkı". Bugünlerde FP'den doğma hazırlığındaki Yenilikçı- • Arkası Sa. 19, Sü. I 'de Üniversiteler Vakıflar 'öz' evlat # Krız tum kesımlerı olumsuz etkılcvıp devlet ünıversıtelen hükümetin sorunlannı çözmesını bek- lerken \akıf ünhersitelen- ne de\let yardımı arttı. ODTÜ Rek'törü Akbulut, "Bu durum bızı çok üzü- yor" dedı • 4. Sayfada Karikatür Kostenko 1. seçildi # Aydın Doğan Vakfı'nca bu yıl 18'incısi düzenlenen "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yanşmasf'nda binncilıği Ukraynalı sanat- çı Alexandr Kostenko kaza- nırken ıkıncıhğe Türk sanat- çı Sait Munzur'un eseri la- yık görüldü. • 19. Sayfada Almanya Türbana izin yok # Mannheim Yüksek Idare Mahkemesı, "farklı görüşlenn banşçıl bırlık- teliğini olumsuz etkileye- ceği" gerekçesiyle Afga- nistanlı öğretmen Lu- din'in başörtûlü öğret- menlik yapamayacağına karar verdi. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Derviş'in Ozal Hayranlığı Yaptığı her değerlendirme mutlak doğru olarak ka- bul edilen Devlet Bakanı Kemal Derviş, ANAP gru- bunda içinde kalan özlemlerden birini daha dıle ge- tirdi: "Özal'a hayranım!" Turkiye'ye bu kadar kısa sürede böyleshe büyük zararlar vermeyı başarması bakımından Özal, ger- çekten takdir edilecek bir kişi ama, Derviş'in hayran- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog