Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 HAZİRAN 2001 SAU 16 TELEVIZYON cumtv(& cumhuriyetcom.tr GüNÜN FîLMLERİ Ifiet 16.20 Interstar Dram /^s Önce kendısını, sonra kızkardeşinı aldatarak ^y kırleten çapkın şoförden öç alan bir kenar mahalle dilberinin öyküsü. Yavnz Turgul'un se- naryosundan Kartal Tibet'in yönettığı filmin baş- roLerinde Müjde Ar, Faruk Peker, Savaş Başar ve Ergun Uçucu gibi oyuncular yer alıyor (1982). Baş Belası 16.35 TRT1 Macera /^\ Yeraltı dünyasmda dehşet saçan bir mafya ^3y babasuıın genç ve güzel kızıyla, kendisi adı- na haraç toplayan karşı çetenin reisinin aşk öykû- sü. Yönetmen: Atıf Yılmaz. Oyn: Gülşen Bubi- koğlu, Robert Widmark, Sadri Alışık (1976). Küçük SevgUim 18.15 Show Duygusal /JTv Ö|retmenine âşık olan yoksul bir tıp öğren- ' Ö ' cısimn, bu ilişkiyı bilmeden aynı kişiyi se- ven hasta ablasının mutluluğu için kendini feda edip başka bir evlıliğe yönelişinin öyküsü. Orhan Elmas'm yönettiği filmin başrollerini Cüneyt Ar- km ile Filiz Akın paylaşıyor (1971). 21.00 / CNBC-e / Marakeş...Aynnb yanda Aşk Mektubu 21.00 CINE 5 Duygusal (Message in a Bottle) - Theresa, Şikago'da bir gazetede araştırmacı olarak çalışan, yeni bo- şanmış genç bir kadındır. Yaşadığı kötü yetenek- lerden sonra artık kendini küçük oğluna adarruş- tır Bir sabah sahılde yalnız başına koşu yaparken kıyıya vurmuş bir şişe bulur. Şişenın içinden 'G' imzalı duygu yüklü bir aşk mektubu çıkar. The- resa, bu gızemli mektuptan çok etkinlenmıştir ve patronuna bu kişi hakkında bir yazı yazmak iste- diğıni söyler. Yön: Luis Mandokı. Oyn: Kevin Costner, Robin Wright Penn, John Savage, Ille- ana Douglas, Paul Nevvman (1999 ABD. 126 dk). Yalnız Kadın 21.10 6/^7 Dram Ormanda sevgilisi tarafından tecavüze uğra- v^y yan genç kız, ihtihara teşebbüs eder. Bunun üzenne ablası Yaprak, kardeşinin intikamını al- maya karar venr. Bu mücadelesinde en büyük desteğı gazeteci arkadaşı Hakan olacaktır... Yö- netmen: Samım Utku. Oyuncular: Hakan Ural, Yaprak Özdemiroğlu, Songül Gündüz (1987). 21.15/ MovieMax / Tutku Aynnta yanda Amsterdam'da Korku 21.20 atv Gerilim ı (Do Not Disturb) - Büyük bir şırkette çalışan V3/ Walter, kansı ve 10 yaşındaki dilsiz kızı Me- lissa'yla bir iş toplantısına katılmak üzere Ams- terdarn'a gelir. Aile, lüks bir otele yerleşır. Otelin karmaşık ortamında kaybolan Melissa, kendini birdenbıre bılmediği yerlerde bulur. Kaybolan ve ne yapacağıru şaşıran küçük kız, bu arada talihsiz bir olaya tanıklık eder. Gözünün önünde bir cina- yet işlenir ve katıller onu görmüştür... Dick Ma- as'ın yönettiği filmde, William Hurt, Jennifer Tilly, Denıs Leary var (1999 Hollanda, 94 dk). Vahşi Kan 22.00 Show TV Macera avsgR) - Sıradan bir yaşam süren bir çıftçi- nin aılesi öldürülür. Hayatta kalan çiftçı ise bir psikiyatri klinığine yannlır. KJinikte bir gece giz- li bir takım güçler tarafından çekıldığını hısseden ve buradan kaçan çiftçi, sığındığı bir mağarada dö- nüşüm geçinr. Artık bir yabanıdır ve olağanüstü güçlere sahıptir. Yön: Avi Nesher. Oyn: Olivier Gruner, Jennifer Grant (1995 ABD, 99 dk). Beyoğlu Rüyası 23.05 atv Dram /JJ\ Telekız olarak çalışan güzel bir kadınla bir yfy marangozun umutsuz aşk öyküsü. Orhan Oğuz'un yönettiği filmde, Kerem Alışık, Nilüfer Açıkalın ve Melih Çardak rol alıyor (2000). Perili Ev 23.10 CINE 5 Korku (The Haunting) - 130 yıl önce tekstil kralı Hugh Crain'in yaptırdığı Hill House malikâ- nesınde, ölümlerle sonuçlanan trajik olaylar ya- şanmıştır. Bu nedenle evin adı' Perili Ev'e çıkmış- tır. Korku bilımıni inceleyen Dr. David, sözde uy- ku düzensizlikleri konusunda çalışma yapmak üzere gazete ilanıyla bulduğu üç kışilik ekıbiyle bu eve gelir... Yönetmen: Jan de Bont. Oyuncu- lar: Lili Taylor, Liam Neeson, Catherine Zeta-Jo- nes, Owen Wilson (1999 ABD, 112 dk). Merdoğlu 23.40 TRT INT Dram Yenı bir kişılik ararken gelenekçı ailesıyle ça- tışmaya gıren varüklı, aydın ve evh bir ada- mmyuvasınınyıkılış öyküsü. Yusuf Kurçenli'nin yönettiği filmde, Mahmut Cevher, Necla Nazır, Yaprak Özdemiroğlu, Meral Orhonsay var(1986). Kargalann... 24.00 CNBC-e Gerilim /f>v (A Murder of Crows) - Avukat Lavvson, bir ^y kitap yazmak için, Key West'e yerleşiyor ve burada yaşlı bir adamla tanışıyor. Yaşlı adam, 'A Murder of Crovvs' adlı kitabını avukata okutuyor. Roman, suçlu müvekkillennı kurtaran beş avuka- tı öldüren birinin öyküsünü anlatıyor. Kitaptan etkılenen avukat, yaşlı adamı bulmaya gidiyor a- ma onun öldüğünü öğrenıyor ve kendi romanı ye- rine yaşlı adamm romanını yayımcısına teslün e- den avukat hiç ummadığı sorunlarla karşüaşıyor... Yönetmen: Rovvdy Hernngton. Oyn: Cuba Go- oding Jr, Tom Berenger (1998 ABD, 99 dk). Korkunç... 24.00 Flash TV Macera ı (No Safe Haven) - Eskı polis olan Chn, anne- sini ve iki kardeşıni uyuşturucu mafyasının kurşunlanyla kaybeder. Clin, ailesini öldürenler- den intikam alrnak istemektedir... Yön: Ronnie Rondell Jr. Oyn: Robert Tessier, Robert Ahola, Manna Rice, Wings Hauser (1987 ABD, 93 dk). Eski Dostlar 24.00 TRT 1 Polisiye •Oı (Alte Freunde) - Schwerin çevresmdeki köy- v i ' lerde banka soygunlan yapılmaktadır. Hin- rich ve Gorth'a bu soygunculan yakalama göre- vi verilir. Markus Freunde'nin yönetmenliğini üstlendıği filmde, Kurt Bövve, Uwe Steimle, Pe- ter Franke rol alıyor (1995 Almanya, 90 dk). ttirafçı 00.50 Interstar Dram (Trial by Jury) - Heywood Gould'un yönet- tıgi filmde, adalete ve jün sıstemıne ınanan çok dürüst ve ahlaki değerlere bağlı bir kadının hikâyesı konu ediliyor... Oyn: Joanne VVhalley- Kılmer, Arrnand Assante (1994 ABD, 92 dk). Karanlık... 01.15 Show TV Gerilim (JiB Rips) - Matt, bir zamanlar polislik yapa- rak yaşadığı kent olan Boston'a, kardeşi Mic- hael'ın öldürülmesi üzerine geri döner ve bu ci- nayeti, eski polis arkadaşı Eddie'nin de yardımıy- laaraştırmayabaşlar... Yönetmen: Anthony Hic- kox. Oyuncular: Dolph Lundgren, Danielle Brett, Rıchard Fitzpatrick (2000 ABD, 94 dk). bleyin Orta Değmez O O Yerii Discovery 20.00 'Pedal gücü' TV Ser>1si - "Sıradışı Makineler'' belgeselinin bu bölümünde, "pedal gûcü" tanıtılıyor. Bisiklet konusunun ele alınacağı yapımda, Fran- sa'daki turnuvadan ilginç görüntüler sunuluyor. NTV 21.05 Hasta haklan anlatılıyor TV Servisi - "Üç Temel İhtiyaç" programının "Sağhk" başhkh bölü- münün bugünkü konusu "hasta haklan". Mestıt Önen ve Sibel Güneş'in birlikte sundu- ğu yapımda, temel insan haklannın sağlık hizmet- leri alamndaki yansıması, başta anayasa ve millet- lerarası uygulamalan tar- tışılıyor. TRT2 22.05 'Sözün Buyüsu TV Servisi - Edebiyat programı "Sözûn Büyü- sü"nün bu haftaki bölü- müne, yazar Ahmet Say konuk olarak katıhyor. Yapımda, şair Cemal Sü- reya ve eserleri üzerine söyleşi yapıhyor. BRT 22.50 Halk müziği hayranlanna TV Servisi-Halk mûzi- ğini toplumun her kesimi- ne sevdirmeyi amaçlayan "Damlalar" programına, genç yorumcu Eda Ka- raytuğ katıhyor. Türk halk müziği eser- lerinden örneklerin ses- lendirildiği yapımda Gü- lay Sezer de Karaytuğ'a eşlik ediyor. tv8 23.05 Kültür sanat haberleri TV Servisi - Serap Ak- so> r Gürkan'ın sunduğu "Alkışlar"da modern dans gösterisi, Sema Boyan- cı'nın özgün baskı resim sergisi ve sanatçıyla yapı- lan röportaj yer alıyor. Aynca, Istanbul Müzik Festivali kapsamında Aya Irini'de sahne alan Santa Cecilia Ulusal Akademi- si Orkestra ve Koro- su'nun Brahms ve Ver- di'nin eserlerinden olu- şan konserinden görüntü- ler de yayımlanıyor. En 1yi Yabancı Film Oscarlı 'Akdeniz'in yönetmeninden kardeşlik üzerine yol fılmi Kaçıp giden herkes için CNBC-e 21.00 Salvatores'in fflmi, '68 kuşağına göndermekrie doiu. Marakeş Ekspresi - Marrakech Express / Yön: Gabriele Salvatores / Oyuncular: Diego Abatantuono, Gigio Alberti, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna, Cristina Marsillach, Massimo Venturiello/ 1989 Italya yapımı, 110 dakika. Paolino (Cederna) ile Cedro'yu (Alberti) bira- raya getirir, Teresa'yı da yanlarına alıp bir ciple Fas'a doğru yola koyu- lurlar. Bin bir maceradan sonra Marakeş'e ulaşan ekibi çok ilginç bir sürp- riz beklemektedir... Dönemle ilgili hiç bir hesaplaşmaya gitmeden ya da ders vermeye kal- kışmadan arkadaşlık, kardeşlik ve serüven üze- rine çok tatlı bir yol fıl- mi. Oaha sonra "Akde- niz"de (Mediterraneo) yeniden biraraya gelip CUMHUR CANBAZOĞLU Teresa (Marsülach), es- ki sevgilisinin arkadaşı Marco'yu (Bentivoglio) Müano'da bulur ve ortak arkadaşlan Rudy'nin (VenturieOo) uyuşturucu bulundurmak suçundan Fas'ta hapiste olduğunu söyler. Teresa'nın amacı eski arkadaşlanndan bir şekilde 20 bin dolar bu- lup Rudy'i hapisten kur- tarmaktır. Marco, '68'li ekipten Ponchia (Abatantuono), En lyi Yabancı Film Os- can'nı kazanan Salvato- res ve aynı oyuncular, bu "Marakeş Ekspresi"yle üçlemenin ilk ayağını başlatmışlardı. "Akdeniz" ve "Tur- ne"yle oluşturduğu üç- lemesinde Italyan yönet- men Gabriele Salvatores eğlendirerek yine "twn kaçıp gjdenlere" adıyor tüm anlattıklannı. Aslın- da düzene teslim olmuş, büyük ideallerini bir ta- rafa bırakmış '68 kuşa- ğına bir gönderme olan filmin tanıtımında şöyle diyor Salvatores: "Bize değjştirecek hiç birşey bırakmadılar. O zaman onlara dönüp; 'Tamam siz yendiniz. A- ma beni suç ortağmız saymay ın bari " dedim ve kendi yoluma grttim." Soru Cevap' programı Konu, emeklilik TV Servisi - "Soru Cevap" programı- nın bu bölümünde bireysel emeklilik ko- nusu işleniyor. Gazeteci YavuzBaydar'ın sunduğu yapımın canlı yayın konuğu Doç. Dr. Güven Sak. konu üzerine bilgi veriyor. • CNN Türk, 21.05 Miyop tedavisi TV Servisi - "Sağhk Raporu"nda, görme kusurlannın lazerle tedavisi ele alınıyor. Programın konuğu Dünya Göz Hastanesi'nden Prof. Dr. Bozkurt Şener, miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme kusurlarının lazer uygulaması ile tedavi edilmesi üzerine açıklamalar yapıyor. • NTV, 11.05 Ortadoğu Belgeseli' Bitmeyen savaş TV Servisi - "Ortadoğu Belgeseli", üçüncü bölümüyle ekranda. Yapımda, yıllar önce başlayan, Süper Güçler de dahil kimsenin engel olamadığı Israil- Filistin savaşı, bölgedeki toprak ve ikti- dar çatışmalan anlatılıyor. • tv8,21.00 Tek tutkusu poker oynamak ) MovieMax 21 Tutku - Rounders / Yön: John Dahl / Sen: David Levien, Brian Koppelman / Oyuncular: Matt Damon, Edvvard Norton, Gretchen Mol, John Malkovich, Martin Landau, John Turturro, Famke Janssen/1998 ABD yapımı, 112 dakika. TV Servisi - Genç hu- kuk öğrencisi Mike McDermott'un (Da- mon), kanına girmiş ade- ta poker, bütün benliğini sarmış. 40 yıllık profes- yonel gibi oynadığı po- kerden kazandığıyla okul para- sını çıkanyor. Iskambil kâğıtla- nna hükmedişi ve kumar tut- kusu, alışkanlıktan öteye geç- miş. Pokerle yatarkalkar olmuş Mike, pokerden hazzetmeyen sanşın sevgilisi Jo'ya (Mol) oyun tutkusu yüzünden küçük yalanlar söylemeye başlayınca kız terk edecektir onu. Mike'ın kardeş gibi birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşı, adı gibi solucanı çağnştıran, kumarbaz Worm'un (Norton), hapisten çıkışıyla güya oyna- mayı bırakıp tövbekâr olmuş Mike, yeniden pokerin çekici- liğine kapılarak eski yaşamına dönüyor... Başından sonu belli "Tut- ku", oyun tutkusu, kumar ba- ğımlılığı, dostluk, kay- betme vb. gibi klişeleş- miş temalannı, kaybet- meye mahkûm, rakibinin elini yüzünden okuyan e- sas oğlan, hilebaz, ama sevimli kötü arkadaş, fe- leğin çemberinden geç- miş dost vb. kalıplaşmış karakterlerini yineliyor, belli bir atmosferi yansı- tan görüntülerle, gerçek- çi bir anlatımla. "KU1 Me Again". sık sık gösterilen "Red Rock VVest" ve "The Last Se- duction" gibi, 1990'lar- da kara film türüne çağ- daş bir soluk getiren filmleriyle dikkati çeken, 1956 doğumlu Amerika- lı yönetmen John Dahl' ın ülkemizde ticari dağıtı- ma giren ilk filmi "Tutku". Çocukluk arkadaşı iki ku- marbazın dokunaklı ilişkisini, şans kadar zekâ da gerektiren poker tutkusu bağlamında, hi- kâye eden film, dramatik açı- dan yeterince doyurucu değil. Cem Davran konuk oluyor TV Servisi - Oyuncu Cem Davran, "Gûndem Dışı" nm konuğu oluyor. Gani Müjde'nin sun- duğu yapımda, sanat ya- şamına Şehir Tiyatrola- n'nda başlayan Davran, okul yıllanndan itibaren yaşamını anlatıyor. Aynca, "Balalayka" filminin çekimleri sıra- smda yaşadığı bazı olay- lan dile getirirken gele- cekteki planlan üzerine de bilgi veriyor. TRT 2 20.05 Türkiye'de dağcılık TV Servisi - Everest'e grup arkadaşlanyla bir- likte tırmanan Tunç Fm- dık, "Akşama Doğru" programının konuğu. Seynan Levent'in sun- duğu programda, giderek yaygınlaşan trekking ve dağcılık sporlan anlatıhr- ken, yeni çıkan kitaplar da tanıtılıyor. Kanal6 22.10 FP'den sonra olasılıklar ' TVServisi-"RecaiKu- tan, Recep Tayyip Erdo- ğan ve Melih Gökçek üç ayn parti kuracaklar mı" sorusuna "Söz Hakkı"n- da yanıt aranıyor. Orhan Uğuroğlunun sunduğu yapıma, Melih Gökçek ile Yenilikçi ve Gelenekçi eski Fazilet Partililer konuk oluyor. KanalD 23.30 Siyasette yeni oluşum TV Servisi - "Politika Durağı"nda bu hafta, Fa- zilet Partisi'nin kapatıl- ması davası ve Türk siya- setinde ortaya çıkan yeni oluşumlar ele alınıyor. Programı. Tuncay Öz- kan ile Cüneyt Arcaj-ü- rek birlikte sunuyor. Tv PROGRAMLARI 08.00 Çizgi Film: Büyük Mavi Evdeki Sevimli Ayı 08.25 Masal Çrftliğı 08.55 Çizgi Film: Kipper 09.05 Çızgı Film: Rugrats 09.35 Dizi: Bitmeyen Yaz 10.30 Nane Lımon Kabuğu 12.30 Dizi: Bizim Evin Hallen 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Asi Gönül 14.25 Tatıl Ekranı 16.00 Çocuk Haber 16.05 Dizi: Tatlı Cadı 16.35 Yerii Rlm: Baş Be- lası 18.00 Haberler 19^0 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 20.00 Ana Haber Bulteni 20.35 Spor Haberlen 20.45 Hava Durumu 20.50 Dızı: Dikkat Bebek Var 21.40 Di- zi: Vasıyet 22.50 Şarkıiar Bızi Söyler 24.00 Yabancı Rlm: Eski Dostlar 01.30 Müzik (0 312 490 43 00). 09.15 Kültür Sanat Rehberi 10.35 kül- tür.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 12.10 Borsa 12.30 Haber özetleri 12.50 Sağlık Olsun 13.35 Gündem 14.05 Tüketıci Dunyası 14.35 GüneDüşen 15.10 Kültür Sanat Rehberi 15.35 SerbestKürsü 16.10 Ekonomi Haberlen 17.15 Mec- lis'te Bugün 17.35 Büyüteç 18.10 Dünya Gündemi 18.35 Spor Yorum 19.00 Haber 20.05 Akşama Doğ- ru 20.30 Belgesel: Yüzyılın Tanıkları 21.10 45 Dakika 22.05 Sözün Büyüsü 23.00 Ingılızce Haberler 23.10 Belgesel: Sokakta Dans 24.00 Gun Biterken 01.00 Belgesel: Yaşam ve Bilim (0 212 259 72 75). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 08.00 Yerii Film: Amansız Yol 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Güneş Üstümüzde 11.55 GAP FM 13.05 Bu Toprağın Sesi 13.58 TRT 3'e Geciş 14.00 TBMM TV (Canlı). 09.00 Açıkilköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prg. 10.00 TSM SolistlerGeçidi 10.30 TSM Radyo Sa- natçıları Konseri 12.10 ErkeklerTopluluğu 12.40 K.B. Ankara Dev. Klasik Türk Müz. Korosu 13.20 Bir Bes- teci 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.10 Açıköğretım üse- si Ders Prg. 20.10 Açıkilköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prg. 21.10 TSM Sohstler Geçı- di 21.40 Akşam Sefası 22.40 İki Solistten Türküler 23.10 Türkü Türkü Türkiyem 00^5 Türküler. 07.00 Haber 09.30 Masal Çiftliği 10.00 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 10.30 Na- ne LJmon Kabuğu 12.30 Dızı: Bizim Evin Halleri 13.00 Haber 13.30 Uzaktakı Yakınlanmız 14.35 Dizi: Kottuk Sevdası 15.30 Yerii Film: Ölü Bir Deniz 17.00 Çizgi Film: Bizim Dostlar 17.30 Çizgi Film: öykü Atölyesi 18.00 Haberler 18.20 Sizin İçin 19.15 Dizi: Korkmazlar 19.45 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.50 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 21.20 Dızı: Üzgünüm Leyla 22.10 Turızm 22.40 Gece Kahvesi 23.40 Yerii Film: Merdoğlu 01.00 Gece Haberleri 01.10 Ingilizce Haberler. 07.00 Bu Sabah 09.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerleri 13^0 Yoksa Siz Hâlâ 14.00 Haber 14.05 Dizi: Ayrı Dünyalar 15.10 Dizi: Çılgın Bediş 16.05 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 17.05 Çizgi Film: Digimon 17.30 Dizi: Küçük Melek Maria 18.30 Dızı: Vahşı Güzel 19.30 Ana Ha- ber Bulteni 20.15 Günün Yoru- mu 20.20 Spor 20.30 Dizi: Ev- deki Yabancı 21.30 Dizi: Kobra Takibi 22.30 Yanşma: 102 Mil- yon 23.30 Politıka Durağı 00.30 Bu Gece 00.40 Avrupa ügierın- den 02.00 Yabancı Film: Ar- jarrtin Yolu (0 212 215 57 11). _ • _ 07.00 Haberler 09. 2 1 I V O 5 Teletubbies 09. • • * w 40 Bamey 10.05 Çizgi Film: Pofuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.05 Yerii Film: Toprağın Gücü 18.00 Di- zi: Sarıl Bana 19.00 Dızı: Marıa Barrio 20.00 Ana Haber Bülte- ni 21.00 Para Hattı 21.05 Spor Haber 21.20 Yabancı Film: Amsterdam'da Korku 23.05 Yerii Film: Beyoğlu Rüyası 00. 50 Haber 01.00 Dizi: Ihtiras Kur- banları 02.30 A'dan Z'ye 04.30 Habercı (0 212 291 10 00). 07.00 Çizgi Film: Hayatın içinden Hi- kâyeler 07.30 Güne Merhaba 09.00 Dizi: Fırtınalı Günler 10.00 Yanşma: Yeni Hu- go 10.45 Klip 2001 13.15 Lez- zetSaatı 14.00 Çizgi Film Kuşa- ğı 15.00 Yerii Film: Fatma Ba- cı 16.45 Dizi: Cesur ve Güzel 17.30 Dizi: Yalan Rüzgârı 18.15 Yerii Film: Küçük Sevgilim 20.00 Haber 21.00 Spor Sayfa- sı 21.15 Kim 500 Mılyar Ister 22.00 Yabancı Film: Vahşi Kan 00.45 Showspor 01.00 Ha- ber Hattı 01.15 Yabancı Film: Karanhk Sokaklar 03.45 Ka- panış (0 212 355 01 01). 09.00 Haberler 09. 20 Parantez 09.30 Haber Özetı 10.15 Ekonomi 10.35 E-Net 11.05 Sağlık Raporu 12.25 Spor 12. 35 Serbest Bölge 13.00 Haber- ler 13.45 Spor 14.15 Ekonomi 15.35 E-Net 15.45 Lifestyle 17.35 Yakın Plan 18.15 Gece Günduz 18.30 Dunyaya Bakış 19.05 Gundem Dışı 20.00 Ha- ber 20.25 Yakın Plan 21.05 Üç Temel Ihtiyaç: Sağlık 22.05 Ka- palı Kapılar Ardında 23.00 24 Saat 23.40 Spor Gecesı 24.00 Haberler (0 212 335 00 00). 07.30 Çizgi Film: Saku- ra 08.00 Günaydın Tür- kiye 09.40 Dizi: Fırtınalar 10.40 Dizi: Kaderim Sensin 11. 40 Çizgi Film: Temel Reis 13.00 Haber 13.20 Yerii Film: Kızıl Vazo 15.20 Dizi: BücurCadı16. 20 Yerii Film: tffet 18. 20 Dizi: Küçuk Besleme 19.30 Haber Bülteni 20.50 Star Spor 21.00 Yerii Ftlm: Şabanoğlu Şaban 23.00 Yarışma: Survivor 00.20 Gece Hattı 00.40 Spor Gecesi 00.50 Yabancı Film: rtirafçı 01.50 Dizi: Görevimiz Tehlike 02.30 Star Haber 03.40 Yerii Film: Önce Kuşlar Geçti 05.10 Aydın Havası (02124488000). — j - 06.30 Haberier 09.30 /pKT Yemek Zevki 10.30 Yerii Film: Gülcan 2 12.00 Haberler 12.30 Klıp Shop 14.00 Yerii Film: Ufukta Bir Ağaç 2 15.30 Kezban'ın Gün- lüğü 17.00 Haberler 17.30 Dizi: Eltiler 18.00 Dizi: Bizim Ev 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Kurt Kapanı 21.30 Telekrıtik 22.30 Izzetı Ikram 00.30 Haber 01.00 Firar (0 212 652 25 60). 09.00 Haber 09.15 Parametre 10.15 Finans Büiteni 11.00 Haberler 11.15 Net 12.15 Stil 13.30 Medıkal 13.35 Ekonomi 15.00 Haber 15.15 Kitapça 16.05 Parametre 16.42 Ha- va Durumu 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.30 Dünyada Bugun 19.15 Festival Günlüğü 20.10 Eko- nomi 20.30 Spor 21.05 Soru Cevap 22.05 Makrono- mi 23.00 Edıtör 23.40 Spor (0 212 478 50 00). „ 08.10 Başkent'ten 10.00 Haber 10.15 An- kara Gündemi 10.40 Tatil Rehberi 11.40 Hi-Tech 12.45 Hayali Müze 13.00 Haber- ler 13.40 Tatil Rehberi 14.40 Hayali Müze 14.45 Gu- nün İçinden 15.40 Şirket Haberleri 18.05 Akşam Us- tü 19.00 Haberler 19.10 Tatıl Rehberi 19.30 Dunya- dan Spor 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Ortadoğu Belgeseli 22.05 Panorama 23.05 Alkışlar 24.00 Haber Masası 00.35 Spor 01.10 Pack Shot (0 212 288 51 52). 07.00 Güne Bakış 09.30 Dizi: Umut Nehri 10.30 Çizgi Film Kuşağı 11.50 Dizi: Tarzan 12.20 Sağhkla Randevu 13.20 Hayat Gü- zeldir 14.50 Yandı Yemek Pişti Yemek 15.30 Çizgi Film Kuşağı 16.30 Liselerarası Bilgi Yarışması 17.00 Yerii Film: Berberiye 18.30 Dizi: Ikimize Bir Dünya 19.00 Dizi: Müthiş Ikizler 1930Sohbet: Yüzyüze20.00 Ana Haber Bülteni 21.10 Yerii Film: Yalnız Kadın 22.50 Damlalar 24.00 Dizi: Arliss 00.30 Son Nokta 01.10 Yerii Rlm: Berberiye 02.30 Dizi: Müthiş Ikizler 03.00 Belgesel: Dağ Insanlan (0 212 313 50 00). 07.00 Çizgi Film: Dennis & Gnasher 07.25 Çizgi Film: Uzay Yolu 07.50 Ya- bancı Film: Pentagon Savaşlan 09.40 Yabancı Film: Hedef 11.10 Yabancı Film: Zafer ve Onur 12.45 Yabancı Film: Sonsuz öiüm 14.20 Belge- sel: Göçmen Kuşlar15.15Yabancı Film: Güneş Altın- da 17.20 Yabancı Film: İntikam Yemini 18.55 Yaban- cı Film: Suçlu Peşınde 20.45 Haberler (Şifresız) 21.00 Yabancı Film: Aşk Mekiubu 23.10 Yabancı Film: Perili Ev 01.00 Playboy VJ(0 212 336 15 15). 09.00 Flash Müzik 09.30 Meral'in Seyir Detteri 11.00 Ferah Ferah 13.00 Haberler 13.15 Demircan'la Can Cana 15.15 San Şeker 17.15 önce Sağlık 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Tele-Kare 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Korkunç İntikam 02.00 Sağlık (0 212 256 82 82). 08.00 Ushuaia 09.00 Ma- cera Yarışları 10.00 Eki- noks 11.00 Super Yanş- çılar 12.00 Kızgın Kumlar 13.00 2000'in ötesi 13.30 Gızemli Okyanus- lar 14.00 Yalnız Gezegen 15.00 Avust- ratya'nın Denizattı Dünyası 16.00 Us- huaia 17.00 Ekınoks 18.00 Kayıp Uy- garlıklar 19.00 Fırtına Alarmı 20.00 Sı- radışı Makineler 21.00 2000'in ötesı 21.30 Gızemli Okyanuslar 22.00 Yal- nız Gezegen 23.00 Avustralya'nın De- nizaltı Dünyası (0 212 288 75 75). 08.10 Gündem 10.05 İMKB 10.10 TahvilBonoP i y a s a s ı 11.10 Portföy Yönetimi 12^0 Ekonomi Haberleri 13.17 Takas Verilerı 13.45 Zile Doğru 14.05 İMKB 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış Pıyasalar 16.30 Platform 17.15 Intemet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dizi: VVho's the Boss 19.30 Dizi: Bette 20.00 Konser21.00 Yabancı Film: Marakeş Ekspresi 23.00 Klasik Muzık: Andre Rıeu 24.00 Yabancı Film: Kargalann Cinayeti 02.00 Dizi: Bette (0 212 330 01 01). Sağlık Raporu Görme bozukluklannın laserie tedavisi. Uzmanlar soruları yanırlıyor Gündem Dışı Gani Müjde'nin konuğu Cem Davran MEDICAL i 11-05 Güzellikler Dünyası 12.05 Mavi CHAHNELI R Kure 15.05 Terapi 16.05 Hoş Geldin ——*vj>- Bebek 18.05 Galactıca 21.05 Kalbınız ve Siz 22.30 Uzmandan Uzmana 00.30 Yaşam özgür- lüktür 01.30 Hayatın Renklerı (0 216 428 08 50). Kapalı Kapılar Araında Emin Çölajan, Yavuz Donat, Mustafa Balbay TiMdya'nin HaİMr Konoh www.ntymsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog