Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuıiyet l YAĞMLTUARLA TOPRAKLAR Necati Cumalı fOın L^kitap Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 .34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriy78. YIL SAYI: 27656 / 400.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R H I K 1 STENDHAL LAMIEL II Fransızcadan çeviren: Vahdi Hatay 19 vuzvıhn buvuk romancısı Stendhal, 18 yuzyıl akılcılığıyla romantık bakışı kaynaştıran ozgun bır devış gelıştırmış, Fransız romanında romantızmle gerçekçılık arasında kopru olmuştur Son romanı olan "Lamıel 'de, bır dışı "lulıen Sorel" yaratmavı denerken çağından ancak yuz vıl sonra sunulabılecek bır kadın "portresı" çızıyor. Bugün Cumhuriyet le birlikte... Devrim X Yaalan Cumhurtyei \k ı t a p 1 a r ı ULUS OLMAK Necati Cumalı * » krtap Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39,41 (34334) Cagaloğlu-lstanbul Tel ı212i 514 01 96 26 HAZİRAN 2001 SALI A GRACCHUS BABEUF DEVRIM YAZILARI Çevirenler: Sabahattin Eyuboğlu - Vedat Cünyol Cracchus Babeuf ıi760-17971 butun buvuk deuımcıler arasında Fransız Deuırnı'nın başlangıcından Dırectoıre yonetımı ıle kentsovluların zaterıne kadar, butun gelışmesını gorup vaşayan tek ınsandır Fransız Devrımı'nın kuramcıları arasında onemlı bır verı vardır Babeuf'çuluğun toplumcu duşuncenın gelışmesınde ılerıve doğru bır adım olduğu kabul edılır Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Uzmanlar Osmaniye 'deki 5.5 'lik sarsıntıyı yorumladı 6.5 'ten büyük deprem olmazDeprem değil duyarlılık arttı Aykut Barka ve Fuat Şaroğlu, Adana bölgesinde değil. ancak bu coğrafyada, Doğu Anadolu Fayı üzerinde büyük depremler olabileceğine dikkati çektiler. Barka ve Şaroğlu, Türkiye'de depremlerin degil duyarlılığın arttığını söylediler. İTU Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Tuncay Taymaz da "Depremin büyüklüğünün 5.5 olması Anadolu levhasının kuzeye doğru hızlandığını, etkinliklerin kuzeye doğru arttığını gösteriyor" dedi. ORHANBURSALI Adana-Osmanıye'nin 8-10 km. kuzeyin- de gerçekleşen 5.5 büyüklüğündekı dep- rem üzerine bölgede araştırmalar yapan Aykut Barka ve Fuat Şaroğlu, Adana ve cıvanndakı faylann büyük depremler üre- tecek özellıkte olmadığmı, burada en bü- yük depremin ancak 6.5 büyüklüğünde ola- toleceğıni behrttiler. Aykut Barka "Bura- da çok büyük fay yok, kınlan fay, küçük faylardan biri. Buradaki faylar, Anadolu levhasının Afrika"\la sınınnda bulunuyor. Adana'da 1998 yıhnda olan 6.3 büyüklü- ğündeki deprem de bu dizi faylardan biri- lin üzerinde gerçekleşmişti" dedi. Barka ve Şaroğlu. "Türkiye ve dünyada deprem aktivitelerinin artrığına ilişkin >ay- pn bir kanı var. Türkiye"nin çeşitli bölgele- rinde, şimdi de en son Osmaniye'de dep- rem oMu. Dünyada. Girit'te, Avrupa'da, La- W Arkası Sa. 19, Sü. 3'te OSMANİYE'DE DEPREM: 33 YARALI • 19. Sayfada Arnavutpolitikasına tepki Usküp'te parlamento işgal edildi Trajkovski Istlfaya çağrıldı Makedonya'nm başkentı Usküp'te hükümetm Arnavut mılıtanlarla ılgılı siyasetıni protesto etmek ıçın toplanan gösterıcıler parlamentoya gırdi. Göstericılenn Cumhurbaşkanı Bons Trajkovski'nın istifasını istedıği bıldirildi. • 11. Sayfada Genelkurmay, FP kararı ile TSK arasında bağlantı kurulmasına sert tepki gösterdi: Bizi knrLstırma>m TSK herkese eştt uzaklıkta Genelkurmay Başkanlığı, "FP'nin 'laik cumhuriyet ilkesine aykın eylemlerin odağı haline gelmesi sonucu kapatılması'nın TSK'yle ilişkilendirilmesini hem Anayasa Mahkemesi hem de orduya yapılabilecek en büyük haksızhk ve saygısızhk" olarak niteledi. Açıklamada, yasal sınırlar içinde hareket eden tüm kişi, kurum ve kuruluşlara da eşit mesafede durulduğu vurgulandı. • 5. Sayfada ERDOĞAN'IN CEZASITARTIŞILIYOR Referansı şeriat # Sıyaset yasağı tartışılan Recep Tayyıp Erdoğan, kapatılan RP'nın tstanbul ıl başkanlığıru yaptıktan sonra, 1994 yerel seçımlerınde Istanbul Büyükşehir Beledıye Başkanhğf na seçıldi. Erdoğan koltuğuna, şenatı referans aldığını belırterek oturdu. Demokrasiyi, araç olarak gördüğünü gızlemeyerek "gıdeceklerı yere kadar bındıkleri bir tramvaya" benzettı. B 4. Sayfada Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, kapatılan FP'nin lideri Kutan'ın kapatma kararına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. "Bizi değil, kendilerini yargılasınlaf' diye konuşan Bumin, "Çünkü onlann hazırladığı anayasaya ve yasalara göre karar veriyoruz. Eğer bir aksaklık veya eksiklik varsa tamamlarlar. Bundan sonrası için yeni düzenlemeler getirirler" dedi. • 5. Sayfada Onlann hazırladığı yasaları uyguladık Recai Kutan vekilleri suçladı Meclis'te bir veda konuşması yapan Kutan, "Geçen hafta ana muhalefet partisinin genel başkanıydım, bugün bağımsız bir mületvekiliyim" dedi. Kutan, darbe dönemi anayasasını 19 yıldan beri değıştiremediği için TBMM'yi de suçladı. Kutan'ın konuşmasının ardından. eski FPliler, "değişiklik paketi gündeme alınıncaya kadar Meclis'i boykot # edeceklerini" belirterek salonu terk ettiler. • 4. Sayfada YENİLİKÇİ KANAT Sadece üslup yeni # Yenılıkçı çızgı 1980 yılının sonlannda Refah Partısı tstanbul ll Başkanı olan Recep Tayyıp Erdoğan'ın hderhğınde ortaya çıktı. Yenıhkçılede gelenekçıler arasındakı en temel aynm, yenılıkçılerın RP'yı "ıdeolojık omuraalı bır kıtle partısı"ne dönüştürmeyi hedeflemelerndı RU|W ÇAMR'm I GÖFİŞ y n ÜZW • ". Sayjada SENDÎKA YASASI'NI PROTESTO EDEN 43 KÎŞİGÖZALTINDA mekçiyeyinegaz bombası ve copKızday'da tophısözleşmesiz, grevsiz sendika yasa tasansııu prostesto eden >aklaşık 1000 memura panzerlerle müdahale eden polis, Ankara'da 12, Samsun"da 31 kişi- yi gözaltuıa aldı. Kızılay Me>danı'na rasgele atdan gazbombalan ve aldıklan cop darbderrvie > aralanan 17 kişi çeşitli hastanelere kaldınku. Bazı memurlann gaz bom- balarmdan korunmak için maske ve bez taktıklan görüldü. Bu sırada polisin kova- lamasffla kaolan ozel tim üyeleri de memurlann üzerine gaz bombalan arn. KESK üyekri >ıırdun çeşitli yeıierinde Sendika Yasasfnı protesto ettiler. • 9. Sayfada GÖSTERMELÎK SENDÎKA TASARISI GEÇTÎ • 9. Sayfada CHP Genel Başkanı iktidara hazır olduklannı Cumhuriyet 'e anlattı Baykal'dan gidenlere çağrısı CHP lideri Baykal. ülkeyi sömürge kültürünün yönettiğini söyledi. Öfkeyle CHP'den ayrılanlan geri çağıran Deniz Baykal, "Alevilere ve Kürtlere, ayrışma değil kaynaşma önenyorum" dedi. CHP lideri Baykal, konfederasyon değil demokratik partı olduklarını belirtti. MUSTAFA BALBAY AIVKARA- CHP Ge- nel Başkanı Deniz Bay- kal, hafta sonunda ger- çekleştinlecek kurultay- la birlikte CHP'nin ikti- dara en hazırlıkh partı halme geleceğını söyle- di. Sosyal demokrat de- ğerlerın yükselmeye başladığını vurgulayan Baykal. bugün ülke yö- netiminde özgü\ enını yitirmiş, "Birileri bizim adınuza ülkeyi > önetsin. biz becereme\iz" dıyen sömürge kültürünün egemen olduğuna dık- kat çekti. • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Yineek vergi • Hükümet, TBMM tatile girmeden önce vergilere zam yapmaya hazuianıyor. Bakanlann imzasma sunulan tasanya göre Kurumlar Vergısi beyannamelerinden 12 mılyon lira, KDV beyannamelerinden 2.5 milyon lira, telefonlardan 1.5 milyon lira, motorlu taşıtlardan 12 milyon lira almacak. • 12. Sayfada ADAYLARA MESLEK SEÇIMİ İÇİN UYARJ M 3. Sayfada İMAR OYUNLARJ 'TAKİP' BEKLİYOR M 6. Sayfada DOSTLUK YOLU AÇILDI M 10. Sayfada BİRDEKARA10 MİLYON LİRA • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yar Bana Bir Eğlence... Seyiriik bir hafta başlıyor. Nedeni de ülkemıze özgu sık sık yinelenen bir ku- ral. Zira bizde tarihsel gün veya günler brtmez, tuken- mez. Hanı şoyle sabahlan tartışılacak ulusal bir konusu olmayan en azından enflasyonsuz, dertsiztasasız Ba- tılı bır insan gıbı uyanabiliyor muyuz? • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Bir Picasso da Edirne'de # Edırne'de, jandarma tarafından gerçekleştınlen operasyonda. Pablo Pıcasso'ya aıt olduğu öne sürülen bır tablo ele geçinldı. Tabloyu 1 milyon 200 bin dolara satmak ısteyen. aralarında köy korucusu \ e zabıta memurunun da bulunduğu 5 kışı yakalandı. 3 milyon dolar olduğu behrtılen tablonun. ekspertiz raporu için Istanbul'a göndenldiğı bıldirildi. • 3. Sayfada Suda 12 milyon dolarlık rant # Gen Dönüşüm Ambalajlı Kaynak Suyu Üretıcılerı Derneğı. Sağlık Bakanlığı'nın planladığı hologram uygulamasını hayata geçırmeyeceklerini ifade ederek genelgenın ıptali için yargıya başvuracaklarını bıldırdi Bakanhk bünyesınde sözde bır vakıf kurulduğunu belırten su satıcıları, proje ıle yılda 12 milyon dolarlık bır rantın planlandığını ileri sürdüler. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Takım Elbiseliler Takım Oluşturabilir mi? Kamu bankaları çalışanlan, son dönemde yaşa- nanlan en yakından izleyen kesimlerin başında gclı- yor. Kurumlarına ilişkin belgeye dayalı bilgileri çoğal- tıp dağıtıyorlar, kamuoyuna aktanlanlann otekı yuzu- nü duyuruyorlar... Bunlardan bız de yararlanıyoruz. Banka şubelerin- m Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog