Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yav ın Yönetmenı tbrahim Yüdız • Yazıışlen Müdürü: Salim Alpaslan 0 Sorumlu Müdür. Fikret Ilkiz • Haber Merkezı Müdürii- Hakan Kara lstıhbarat Cengiz Vıldırım 0 Ekonomı Özlem Yüzak 0 Kültür Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Düzeltme: Abdullah Yazıcı 0 Bılgı- Belge. Edibe Buğra 0 Yun Haberlerı. Mehmet Faraç 0 A\rupa Temsılcısr Güray Öz Yayın Kurulu llhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Hiknıet Çetinkaja, Şükran Soner, tbrahim Yüdız. Orhan Bursalı, -Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba> Ataturk Buh an !so 125.Kat 4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat). Faks 4195027 0 lzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zı\a Bh 1352 S 23Tel 4411220. Faks 44191 P0AdanaTemsılcısı Çeün Yiğenoğlu, Inonu Cd. 119 S. No 1 Kat 1. Tel. 363 12 11, Faks 363 12 15 Muessese Muduru Erol Erkut 0 Koordınator Ahmet Korukan 0 Mu- hasebe Bûlent \ ener 0 ldare. Hüseyin Gürer 0 Satış Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı - Gene! Mudur Gülbin Erduran # Koordınator Reha Işıtman 9 Genel MudürYarduncısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - M'9580-5138460*1 Faks 5138463 '\ayımla>aD *e Basan: Yenı Gun Haber Ajansı, Basın \e Yaymcıhk A Ş Turlocagı Cad 3941 CağaloŞlu 34334 lstanbul PK 246 - Sı'rkecı 34435 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hal) Faks (0 212)513 85 95 www.cumhunyet.com.tr 25 HAZtRAN 2001 Imsak: 3.22 Güneş: 5.26 Öğle: 13.14 tkindi: 17.12 Aksam: 20.49 Yatsı: 22.41 Ferzan Özpetek'e 3 ödül • ROMA(AA)-Türk yönetmen Ferzan Özpetek'ın son filmi 'Cahil Periler'. Roma'dakı Yabancı Basın Merkezf nin '42. Globo d'oro Fılm Festivalı'nde 3 ödül aldı. 'CahılPenler'e'Enlyı Yönetmen' f Ferzan Özpetek). 'En tyi Kadın Oyuncu' (Margherita Buy) ve "En lyi Erkek Oyuncu' (Stefano Accorsi) ödülleri verildi. Özpetek yaptığı konuşmada 'Bu yıl çok iyı filmler vardı. Bunlann arasından 3 ödül birden almak benim için çok önemli" dedi. Sting büyüledi • Haber Merkezi-Ünlü şarkıcı Sting. 22 Haziran'da Münıh'te bir açıkhava konseri verdi. Bu konserle bırlıkte Almanya turnesıne başlamış olan. Sting. açıkhava konsennde hayranlannı büyüledi. Truva kazıları 16. yılında • ÇANAKKALE (AA) - Alman Arkeolog Schilimann'dan sonra en kapsamlı kazı olarak nitelenen Truva kazıları, 16. yılına gırdı. Dünya uluslannın kökenını burada aradığı kazılann 15 Hazıran'da başlayan yenı dönemınde, Alman Arkeolog Prof. Dr. Manfred Korfmann başkanlığındakı 76 kişilık uluslarası heyetin çabalanyla antık kentm sur dışında kalan kenar mahallelen ortaya çıkanlacak. 2. Turizm ve limon Festivali • NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Nevşehır'ın Urgüp ilçesi'ne bağlı Ortahısar Beldesi Belediyesı'nce 'Ortahisar Kapadokya Tunzm ve Lımon Festivali' gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Erkal Yandı, bölgelenndekı limon depoculuğunu teşvik etmek ve tanıtmak için bu yıl ikincı kez festıval düzenledıklerini kaydetti. Geçen yıl ABD'de 21 milyon kişi seyahat organizasyonlarmı internet üzerinden yaptı Saııal âlemde tatîl keyfiNtLÜFERŞENSÖZ Sanal ortamdan bilet satın almak, re- zervasyon yaprırmak hızla yaygınlaşırken, Türkiye'de de otel rezervasyonu yaptıra- bileceğiniz, uçak bileti alabileceğiniz ve araba kiralayabileceğiniz sıteler birbiri arkasına açılıyor. internet üzerinden gerçekleştirilen se- yahat harcamalannın sanal ortamda ya- pılan ticaretin ( B2C-Bussiness to Con- sumer-Işten-Tüketıciye) üçte birine ulaş- tığına dıkkat çekılirken bu oranın inter- netteki diğer bütün pazar segmentlenni gende bıraktığı vurgulanıyor. Sadece ABD'de 2000 yılında 21 mil- yon kişinin seyahat organizasyonlannı internet üzennden yaptığına işaret edilir- ken Türkiye'de pek çok otel, seyahat acen- tası ve araba kiralama şirketi rezervasyon işlemlenni bu ortama taşıyor. r ünyada internet üzerinden tatil rezervasyonu hızla yaygınlaşıyor. Türkiye'de internetteki gezi siteleri genellikle tanıtım ağırlıklıyken son zamanlarda hayata geçirilen sitelerde rezervasyon ve bilet satış işlemleri yapılmaya başlandı. Uluslararası araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre dünyada 1999 yılında 5 milyar dolar olan internetten bilet satışı- nın 2004 yılında 18 milyar dolara çıka- cağı öngörülüyor. internet üzerinden seyahat işlemleri İnternette seyahat ve tur harcamaları Milyon Euro Üiketer 2000 Almanya Avusturya Isvıçre Ingiltere Irlanda Isveç Danimarka 690 27 46.6 699.2 10.4 173 60.3 2001* 1385.4 57.1 83.1 1307.1 21.2 264.9 106.1 Kaynak Jupiter Resarch 2000 2001* 5212.8 321.2 348.3 4536.8 112 762.8 376.1 •Tahminı Büyümehızı 2000-2005 %70 %82 %67 %62 %73 %45 %67 Ülkeler .: Norveç Fınlandiya Hollarjda - Belçıkâ^-- Fransa Italya Ispanya Yunanıstan 2001- 55.4CS7.8 45.3 403.4. 36.6 206.6 67.1 44.6 2.5 4t'^ Büyüme hızı İ200V 2000-2005 ; 332.2 — 8 2 ^ 9 9 . 8 ^ 213.6 67.5 \*3'6 421.81^97474" 169.8" 105:9 7.8 1147.9 705.8_- %62 » %64 %80 V%70 %67 %99 , 34106 %156 pazannm Avrupa'da 2.2 milyar dolar ci- ro yaptığı belirtilirken, 2002 yılında bu pazann cirosunun 5.6 milyar dolar ola- cağı tahmin ediliyor. Türkiye'yle ilgili internette bulunan gezı siteleri genellikle tanıtım ağırlıklıy- ken, son zamanlarda hayata geçirilen si- telerde rezervasyon ve bilet satış ışlem- len yapılmaya başlandı. Bu sitelerde ger- çekleştirilen işlemler için tüketicilerden herhangi bir para talep edilmezken otel ya da acentelardan her yapılan işlemden ortalama yüzde 4 ila yüzde 9 arasında ko- misyon alınıyor. Seyahat sitelerinde rezervasyon ve bi- let satış ışlemlerinin daha yeni yeni baş- laması nedenıyle henüz Türkiye'de in- ternet üzennden yapılan sanal seyahat harcamalanyla ilgili bir istatistik bulun- muyor. Türkiye'ye ağırhklı olarak turis- tın geldıği Ingiltere ve Almanya ise Av- rupa'dakı en çok sanal seyahat harcama- sı yapan ülkelerın başını çekiyor. Bu arada, pek çok havayolu şırketinin rezervasyon ve bilet satış işlemlenni in- ternet üzerine taşımasının maliyetleri dü- şürdüğüne işaret eden uzmanlar, bilet fi- yatlannı karşılaştırma ve ucuz bilet sa- tın alma olanağı bulunduğunu ıfade edi- yorlar. Türk Hava Yollan'nın (TFTY) sitesin- de ıse şu an sadece yurtiçi rezervasyon işlemlen gerçekleştırilebılıyor. Uç tenor Pekin'den geçti Luciano Pavarotti, Jose Carreras ve Placido Domingo, 23 Haziran Uluslararası Olimpiyat Günü'nde >asaklı şehir Pekin'de bir konser \erdiler. Konserde fryatlan 60 dolar ile 2000 dolar arasında değişen 30 binin üzerinde bilet satıldı. İnsan hakJan birlikleri ve diğer çe\Telerce kınanan Çin, 2008 Olimpiyat Oyunlan'na e> sahipliği yapmayı umut ediyor. (AP) ODTÜ'lü öğrenciler EFPSA'ya ev sahipliğiyapacak Genç psikologlann başansı SÖYL£Şt AtTİL ILHAN BARIŞ DOSTER Türkiye'yi, uluslararası pek çok kongrede temsil eden ODTÜ Psi- koloji Topluluğu, önümüzdeki yıl yapılacak 16. Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyo- nu (EFPSA) kongresine ev sa- hipliği yapacak. Kongre için pa- rasal destek arayan genç psıkolog- lar. kongrenin ana konusunun, ül- kemizın atlatmaya çalıştığı dep- rem felaketinin de etkisiyle, "Trav- ma sonrası gelişim" olarak karar- laştınldığını söylediler. ODTÜ Kültür ve Kongre Mer- kezı'nde 24-30 Nisan 2002 tanh- lerınde gerçekleşecek EFPSA kongresı için şimdıden çalışma- ya başlayan ODTÜ'lü gençler, bu kongrenin, kendi alanındaki ilk uluslararası bılimsel kongre ola- cağını vurguladılar. ODTÜ Psiko- loji Bölümü'nden Gökçe Yılmaz, Yasin Şenyurt ve Çağlar Akçay, şimdiye dek ulusal ölçekte bir Psikoloji Öğrencileri Derneğı ol- madığı için, uluslararası toplan- tılarda ülkemizi ODTÜ'lü öğren- cilerin temsil ettiğini, gelecek yıl toplanacak olan kongreyle birlik- te, psikoloji öğrencilerinin ulu- sal örgütünün de kurulacağını ifa- de ettiler. Türk Psikologlar Der- neği'nin çatısı altında ve dernek- le işbirlıği yaparak çeşitli çalışma- lar yaptıklannı vurgulayan OD- TÜ'lü psikoloji öğrencileri, Bu- dapeşte'de yapılan 15. EFPSA Kongresi'nde ülkemizi 8'i kız 10 kışilik bir ekibin temsil ettiğini an- lattılar. 250 öğrenci ağuianacak Ülkemizi başanyla temsil eder- ken A\Tupa'nın çeşitli üniversite- lennden gelecek 250 öğrenciyi ve uzmanı en iyi şekilde ağırla- mak için çalışmalara şimdiden başladıklarını vurgulayan OD- TÜ'lü gençler şöyle devam etti- ler: "Kongre için gelen konukla- nmızL, Türkiye'nin tarihi, külrü- rel, sanatsal zenginlikleri konu- sunda bilgilendirmek isti\oruz. Llkemizden kongreye katüacak 100 ögrench le birtikte toplam 350 kişrvi konuk edeceğiz." 319 bin ile 990 bin arası Yaz okullanna zam ANKARA (AA) -Üniversi- telerin yaz okulu ücretleri be- lirlendi. Resmi Gazete'nin dünkû sayısında yayımlanan tebliğe göre yaz okullannın ders saati ücreti 319 bin lira ile 990 bin lira arasında deği- şiyor. En yüksek ders saati üc- retini tıp fakültesi ile Devlet Konservatuvan öğrencileri, en duşük ders saati ücretıni de meslek yüksekokullan öğren- cileri ödeyecek. Bunagöre Tıp fakültesi ve Devlet Kon- servatuvan 990 bin lira, diş hekimliği ve eczacüık fakülte- si 814 bin lira, veterinerlik fa- kültesi 562 bin lira, iktisadi ve idari bilimler fakültele- ri 507 bin lira oldu. e-posta : tan (a prizma. net. tr Bayan Ramazotti firtına gibi 29 Haziran'da Istanbul'da bir konser verecek olan ttahanlann dümaca ünlü vıldızı Eros Ramazottfnin eşi Michelle Ramazotti bir model. Dümanın farklı köşelerinde yaptığı çekimlerle adından söz ettiren Zeki Triko için poz \eren Ivlichelle Ramazotti, muhteşem >ücut hatları\la ma>o çekimi için ideal bir manken olarak gözüküyor. Türkijr e'ye da\et edilen Michelle, Antaha Kaş'ta \apılan çekimlerde performansıyla büyüledi. Sempatik hareketleri ve s»cak tavırlanyla tüm çekim ekibinin sevgisini kazanan Michelle. çekimler için bir hafta süreyle Türkiye'de kaldı. Çekimler sırasında birlikte olduğu Eros Ramazotti ile sık sık telefonla konuşan Michelle, ona Türkrye'nin güzelliğinden ve Türklerin misafırperverliğinden söz etti. Çekimlerden sonra Itaha'da televiz\on sunuculuğu \apma\a başlayacak olan Michelle. e\lendikten sonra mankenlik >aşamına son verdi. Bayan Ramazotti Aurora isinıli bir kız çocuğu annesi. 'Gazi'nin Solculuğu!.. (Mustafa Kemal Paşa'nın 'Solculuğu' üzerine, Doç. Dr. Cem llnem bana yazdığı mektupta, ön- ce şunlan belirtiyor: "...TRT-2'de/c/programınızda, bırsüre önce, bir 'ev ödevi' vermiştıniz. Biraz gecikerek de olsa, be- cerebildiğimi hazırladım. Gazi'nin gerçek ideolojı- sinı (ve emperyalıst tuzaklan) son zamanlarda, 'Za- man Içinde Bir Yolculuk' programında, daha sık ve daha radikal bir söylemle dile getirdiğiniz için, gençlik adına size teşekkûrlenmi sunuyonım. Bu ko- nuda, TRT yapımcılanna ve Cumhuriyet gazete- sine de, aynca teşekkür borçluyuz..." Mektubu, şu önemli alıntılar ve onlara eklenmış notlar takip ediyor.) Ataturk, sapına kadar devrimci idü..' 1. 'Ataturk Solcu Idi' diyen yazar, son derece- de haklıdır. 2/ Deyim yerinde ise, 'Ataturk sapına kadar devrimci' idü. Kanıtlar: 1/ Atatürk'ün 2 Numarah Not Defte- ri'nden: 1903-1904. "...evvelâ 'sosyalist' olmalı, 'madde'yi anlama- lı... 30 Kânunuevvel (12 Ocak 1904) Kemal..." (Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 1, sf:15, Kaynak Yayınları, 1998) KanrUar: 2/ "...Mustafa Kemal Paşa, mıllîteş- kilâtı güçlendirmek için, bütün ülkede büyük bir enerji ile çalışıldığını söyledi, ama istikbalde 'padı- şah hükümeti ve onun yardakçılan, ahlâksızlıklany- la, çapulculuklanyla, miltfzenginliğı çalmalanyla ün almış insan cinsinin seyrek rastlanır örnekleridir. Bunlar kirfi işleriyle milleti bölmek ve onu yırtıcı em- peryalistlerin dişleri arasına atmak istiyorlar' dedi. Bunlar Mustafa Kemal'in kendi sözleridir; Mus- tafa Kemalsözlerinedevamedenek, '...lstanbul Hü- kümeti n/n nâzırlan (bakanlan) satılık kişiler' dedi, '...onlar Ingiliz stehinginin, Amehkan dolannın ha- tıniçin, millî bağımsızlığımızı satmaya hazırdırlar!'. Mustafa Kemal Paşa, bu meşhurkonuşmasını, çok sâkin ve kendıne güvenir bir edâ ile yapmış ama, millet düşmanlanna ve özellikle Ingiliz emperyalist- lerine karşi ağır deyimler kullanmaktan çekinmemiş- ti..." (S.l. Aralof, 'Bir Şpvyet Diplomatının Hatırala- n-1', Çev. HasanÂli Ediz, Yenigün Haber Ajan- sı Basın ve Yayıncıhk AŞ, sf:123) Kanrtlar/3. "...subaylardan birisi, birsubay toplantısında Mustafa Kemal'in söylediği sözleri hatırlattı. Mustafa Kemal o zaman, Birleşik Amerika Başkanı VVilson'ın vaad- leriyle ve onun 14 prensibiyle gerçek arasın- da derin aykınlıklar bulunduğuna işaret etmişti. VVilson Prensipleri'nin 12. maddesi, Türkiye'nin egemenliğini güven altına almıştı. Mustafa Kemal soruyordu: '-...pekine oldu? Ingittere Musul ile Is- tanbul'u, Fransızlar Adana'y/, Urfa'y/ ve diğerböl- geleh; Italyanlar, Antalya'y, Yunanlılar, IzmirV ış- gal ettiler. Emperyalistler Maraş'fa halkı kılıçtan geçirdiler, bu eski Müslüman şehrini yakıp yıktılar ve hiç suçu olmayan binlerce insanı öldürdüler...' Bir gün subaylarla yaptığım konuşmalar sırasın- da içeriye Mustafa Kemal Paşa girdi, bir kenara oturup konuşmalan dinlemeye başladı. Subaylann sözterinden hoşnut kaldığı belliydi. Sonra bana şun- lan söyledi: '-...subaylann ne söylediklerini duydunuz ya? Onlann hepsi mılletin birliği büyük idealini benim- semiş, inkılapçı eğitim taşıyan, emperyalistlere kar- şı kişilerdir. Emperyalistlerin temsilcilerine karşı ya- pılan savaşı, herkes benimsemiş bulunuyor. Bu haklı bir savaştır. Bu savaş Türk halkını emperya- list boyunduruğundan kurtaracaktır...' " (a.g.e., sf.140) '...gelecek kuşaklara vasiyetfmdlr!' Kanrtlar/4. "...konuşmamız uzun sürdü; zaman- la sılinerek, hafızamda ancak parçalan kaldı. Bizim- le Türkiye arasındaki ilişkilerden söz ettik. Musta- fa Kemal her zaman olduğu gıbı, açık ve belirgin olarak, Türkiye'nin Sovyet Rusya ile olan dostlu- ğunun, en sağlam, en güçlü bir dostluk olduğunu söyledi. 'Bu Türkiye 'nın uluslararası ılişkılerinin po- litik temelidir' dedi ve sonra şunlan ekledı: '-...bi- zim birbirimizden aynlmamıza imkân yoktur; bu be- nim sarsılmaz inancım, gelecek kuşaklara da vasi- yetimdir!.." Aradan uzun yıllar geçti, 1928 yılında diplomatik çalışmalara son verdim; ama Türkiye'nin kaderiy- le ılgılenmekte devam ettim, iç ve dış politikasını ız- ledım: Mustafa Kemal Paşa, hayatının sonuna ka- dar, şaşmaz bir bıçimde, Türkiye'nin millî çıkarla- rının, dolayısıyla Sovyetler Birliği ile dostluk ilışki- lerinin koruyuculuğunu yaptı. Kemal Ataturk, 1936 yılında Boğazlar'la ilgili Montreux Muahedssi'nin ımzasından sonra, Büyük Millet Meclisi'nde şun- lan söylemişti: '-...bu münasabetle, karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki, on beş yıldan beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dost- luğun, ilk gündekı kuvvet ve samimıyetini tama- miyle koruyarak, tabiı gelışmesine devam ettiğini söylemekle de, aynca memnunluk duyuyorum..' Atatürk'ün arkasından, Türkiye Başbakanı Ismet inönü de 1937 yılında, Sovyet Rusya ile dostlu- ğun, her iki ülkenin polrtıkasında sağlam bir unsur olarak devam edeceğini söylemişti. Ama Ismet Inönü'nün dediği gibi olmadı. Atatürk'ün haya- tının sonlarına doğru, İsmet inönü, gerçekleş- tirebilmek için Atatürk'le birlikte savaştıkları il- kelerden, uzaklaşmaya başladı. Büyük komp- rador burjuvazi ile çevrilen Ismet İnönü, gerek iç gerek dış politikada onun etkisinde kaldı. Atatürk'le inönü arasındaki başlıca anlaşmaz- lık, devletçilik ilkesinde, yeni Türk komprador burjuvazisi ile onun bağlı bulunduğu yabancı sermayeye karşı, millî sermayenin korunmasın- da çıktı. Zamanında Türk Anayasası'na sokulan devletçilik ilkesine karşı yürütülen kulis arası sa- vaş, her zaman sürüp gitmiştir. Mustafa Kemal sağ olduğu sürece, bu savaşa gizlice İnönü de katılmakta idi. Ataturk bunu tahmin ettiği için, Ismet Inönü'nün başbakanlıktan çekilmesinde direndi..." (S.l. Aralof, 'Bir Sovyet Diplomatının Hatıraları-2', Çev. Hasan Âli Ediz, Aralık 1997, s.283-285, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncı- hk A.Ş.) Cem llnem'in Attilâ ilhan'a Notu: "...busonsa- tırları okuyunca, ismet İnönü hakkındaki yargılan- nıza katılmamak olanaksız. Bunu da belirtmeden ge- çemeyeceğim..." http://wvvw.prizma.net.tr/Al IJHAN hrtp7/www.bilgiyayınevi.com.trVailhan Faks/0-212/26019 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog