Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Teniste büyük heyecan başlıyor Wimbledon seruvenıSpor Servisi- Terus dun- yasında Grand-Slam'm 3. a\ağı VVımbledonTenıs Turnuvası'nın heyecanı bugun başlıyor Geçen ay Fransa Açık Tenıs Turnu- vası Roland Garros'ta mücadele eden unlu ısım- ler şımdı de ıkı hafta bo- yunca Ingıltere'nın çım kortlannda raket salla\a- caklar Pans te tek erkekler fı- nalındezafere ulaşan Bre- zılyalı Gustavo Kuerten, toprak korttakı başansını yıneleyemeyeceğı gerek- çesı ıle Wımbledon"a ka- tılrnayacağını açıklaması buvuk ılgı uyandırdı Ba- vanlarda ıse yıne gozler Jennıfer Capriati, Marti- na Hıngis ve Lindsav Da- venport ta olacak Pete Sampras 1993 yi- lında ılk VVımbledon şam- pıyonluğunu kazandı Bu yıl da geçen v ıl olduğu gı- bı Sampras'ın şampıvon olmasına kesın gozüyle bakılıyor Eğer Sampras bu zaferı yakalarsa aktıf sporculuk y aşantısına ve- da edebıleceğının sınyal- lennı verdı Sampras'ın en zorlu rakıplen Isveçlı Magnus Norman ve Ek- vadorlu Nicolas Lapetti sakatlıklan nedenıyle tur- NOTLAR • Turnuva sırasında her yıl 27 ton çılek ve 7 ton krema tuketıhyor • Internette "www wımbledon com" adre- sınde bulunan VVımble- don mağazasından ahş- venş yapabılırsınız ln- ternettekı mağazada havludan, şapkaya, kra- vattan, çantaya Wımble- don sımgesı taşı>an urûn bulunuyor Havlulann 22. şapkalann 13, kra- vatlann 38, çantalann fi- yatı ıse 15 sterlınden başlıyor I Her yıl turnuvada te- nısçılenn kortlarda kul- lanması ıçın ozel havlu- lar uretılıyor Havlulann fıyatı 22 sterlın \e ağır- Iığı 500 gram • Ilk kez 1877 vılında duzenlenen turnuva 1937'de televızyondan gostenlmeye başlandı nuvadan çekıldıler Eğer ABD'lı tenısçı bu turnu- vayı da kazanırsa 9 yıl ıçınde 8 Wımbledon Şampıyonluğunu elde et- mış olacak. Raketler ENKA'da Lluslararası "E1VKA ErkeklerAçık"Tenis Turnu\ası dun ENKA Sadi Gülçelik Spor Sitesi'nde başladı. 25 ülkeden 80'in üzerinde vabancı ve 2O'\e yakın Tıirk oyunculann katıldığı turnuva 1 Temmuz'da flnal maçı ile sona erecek. Yann vapılacak olan Ana Tablo maçlan ile start alacak olan turnuvanuı dünkü bölümünde eleme tablosu maçlan \apıldı. Eleme maçlannda korta çıkan Türk tenisçiler Serkan Dilek, Zeld Tükel ve CanerAtaşoğlu, eleme ikinci turunda rakiplerine venilerek elendi. Turnuvada Ingiliz Kâmil Patel, Fransız Thomas Oger ve Avustrahalı Ashley Dver raJdplerini 2-0 vendi. (Fotoğrâf SERKAN YILDIZ) TENİS KULİS / ZIYA IŞIKÜSTÜN Hakemsiz Maç Olmuyor Sporlar gelıştıkçe maçlarda hakemlere olan gerek- sınm de çoğalıyor Kesınlıkle anlaşılan, anlaşılması gereken bır gerçek var Amator hakemlerle bır yere varmak mumkun değıl Bu, konumuz olan tenıs ıçın de geçerlı Tenısın oyle bır ozellığı var kı, onu dunya- da en fazla hakemle yonetılen spor dallannın ılk sıra- sına oturtmuş bulunuyor Teniste sonuçlar, ufak bır to- pur beyaz bır çızgıye bırkaç mılım temas etmesı ve- ya etmemesı ıle bellı oluyor Topların 200 kılometre- ye \akın bır hızla gıttığını anımsarsak ışın zoriuğu da- ha da açık olarak belırlenıyor Toprak kortlarda top- lar e bıraktığı ıçın topun aut (dışarda) veya ın (içerde) oldjğu daha kolay belırlenıyor Ama sentetık, çım ve hah sahalarda ız de kalmıyor Kule hakemı, çızgı ha- kenlerı, servıs hakemlerı, "Let" hakemlen ıle çozum- lenemeyen sorun ıçın elektronık hakemler de devre- de Ama yıne de tenisçiler kendı gorduklennın doğru oldjğunu ıddıa etmekten karşılarındakı tenısçı ve ha- kenle tartışmaktan vazgeçmıyorlar Gunumuzde oze'lıkle profesyonel turnuvaları yoneten hakemler çcrt lyı para ahyorlar Nıtekım mesleklennı bırakıp sa- dece tenıs hakemlığı ıle geçınenler var Altın, bronz, be\az rozetle dereceler belırlenıyor Uluslararası te- nısıakemı olmak kolay ış değıl Bzdede tenıs hakemlığı konusundayenı bır donem ba$adı Artık maçları kuçuk yaşta top toplayıcı ço- curt ar yonetmıyor "Her oyuncu hakem durmak zo- ruriadır" şeklındekı federasyon kuralı da kaldınldı Turaye Tenıs Federasyonu hakemlık orgutunu kura- bılrek daha doğrusu ıstenılen duzeye ulaştırmak ıçın uQraş verıyor Çok sayıdakı veteranlar turnuvası ıçın- de fiddetle hakem talebı var Çunku en buyuk kav- ga;r veteranlar maçında çıkıyor Herkes haklı olarak ma;ına hakem ıstıyor Hakem olmak ısteyenlerın sa- yısda az değıl Ama bu hakemler korta çıkmak ıçın "pza" ıstıyor Goruyorsunuz ış enınde sonunda ge- lıp -zetı sorunumuz paraya dayanıyor Evet hakem- siz enıs maçı olmuyor Ama parasız da hakem olmu- yor Demek kı ufukta acıl bır çozum yok Ulu önder Atatürk'ün adına duzeıuenen Gari Koşusu'nu RAölkan F.kinci'nin sahibi olduğu "Grand Ekinoks" isimli safkan at kazanırken "Red Neck" 2.,"Cannon" ise 3. oldu. (KEREM KAÇARLAR) Gazi Koşusıı 'Grand Ekinoks'uıı SERKANVTLDIZ Ulu Onder Ataturk'un adına duzenlenen ve Türk at yanşçılığının en buyuk derbısı olan Gazı Koşusu'nu R. Volkan Ekinci'nın sahıbı olduğu "Grand Eküıoks" ısımlı safkan at kazandı Velıefendı Hıpodromu'nda 2 bın 400 metre çım pıstte dun koşulan yanşta. jokey YalçınAkağaç ıle son 400 metrede atağa kalkan "Grand EJdnoks" 2 28 86'lık derecesiyie en yakın rakibını 2 boy geçerek bınncılığı elde ederken jokey EnginYalçuı, "Red Neck"le 2 29 25'lık derecesıyle ıkıncı, jokey YemenTunç ıle "Cannon" da 2 30 01 "lık derecesıyle uçuncu oldu Buyuk çekışmenın yaşandığı yanşa ılgı buyuk olurken, 2001 Gazı Koşusu'nun galıbı "Grand Eküıoks'' ust uste kazandığı koşulan bır yenısını daha ekJedı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ı temsılen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreten Vardımcısı Bulent Serim, kazanan atın sahıbıne \ekılen Vasın Ekinci ye verdı Bınncılık ıkramiyesı 250 mılyar lıra olan yanşta safkan, sahıbıne bınncılık, yetıştıncılık \e kaydiye ucretlen ıle bırlıkte toplam 350 mılyar lıra kazandırdı Yanşta ıkıncı gelecek atın sahıbı 100, uçuntu olan 50, dorduncu de 25 mılyar lıralık ıkramıye elde ettı Ote yandan dun koşulan at yanşlarında 5 6 7 - 1 - 1 - 9 1 7 - 6 - 5 kombınesını bılenler 301 mıl>on 537 bın 500'erTL ıkramı>e kazandı Sampiyona Izmir'de sona erdi Cimnastikte 2 gümüş, 2 altın IZMtR (Cumhuriyet EgeBürosu)- 10 Ulus- lararas] Rjtmık Cımnas- tık Şampıyonası, dün yapılan alet fınallenyle Izmir'de sona erdı Tür- kıye, şampıyonada 2 al- tın, 2 gûmuş madalya Kürekte büyük çeMşme İZMtl (Cumhuriyet)- Sapanca Golu parkurunda yapılan Türkıye Kürek Kupası'nın son gununde, hafıf kılo erkekler ve buyük bayanlarda Galatasaray, buyuk (A) erkeklerde Fenerbahçe, hafıf kılo bayanlarda ıse Ortadoğu Teknık Ünıversıtesı bınncı oldu kazandı Fuar Celal Atık Spor Salonu'ndakı tumuvanın son gunun- de, gençlerde Şükran Taşyuran, top ve çem- berde 2 altın madalya elde ettı Taşyuran, top- ta 23 417 puan, kurdela- da ıse 23 333 puan ıle altın madalyaların sahı- bı oldu Taşyuran, labut- ta da 22 833 puan topla- yarak gumuş madalyayı boynuna taktı Gençlerde Berfin Süt- çüde, çembertle Rus CM- ga Kopranova ıle bırlık- te 23 267 puan toplaya- rak gumuş madalya ka- zandı Buyükler genel klasmanında ıse hıçbır Turk cımnastıkçısı dere- ceye gıremezken, Rus \ e Beyaz Rus sporcular tum madalyalan topladı Rus Olga Belova, gırdığı 4 kategonde de ılk sıra- yı alarak 4 altın madalya kazandı VeraSessinede 3 gumuş, 1 bronz madal- ya elde ettı V Çağdaş Kristof Kolonıb'lar Karadeniz'de x Karadeniz Vat Rallisi (KAYRA) dört ayn kıtadan aralannda Türki>e,Avustralya, Isviçre, Vmerika, Venezüefia, Fransa, Danimarka'mn da bulunduğu 16 ülkenin bajragını taşıvan 50 yann kanhmıyla başladı. Ataköy ^ Marina'dan dun sabah start alan \ ariar. yakiaşık 2 bin 125 nıil \ol alarak bütön Karadeniz ulkelerini dolaşacak. 72 gün sürecek olan Karadeniz rallisi boyunca, % 13'ü Türk limanı olmak üzere toplam - 34 fiman ziyaret edilecek. Yatlar, 2 Ej lûl'de yeniden Ataköv Marina'da olacak. (Fotoğrâf ALPER İZBUL) TURGUTLU İCRA MLDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜNAÇIK ARnTRMA İLAM DosvaNo 1998 2037 Satılmasınakarar\enlengavnmenkulun euısı kıvmetı adedı, e\safi 1 NO'LL TAŞEVMAZ Mamsa ılı Turgutlu ılçesı Akçapmar köyu Keserlı mevkıı 558 parselde kayıtlı 27660 m2 mıkiannda askılı bag vasfında taşınmazdır Donumu 800 000 000 TL olup tamamı 22 128 000 000 TL'dır Borçlunun taşınmazdakı 9 27 hıssesı karşılığı 7 376 000 000 TLdır 2 NO'LU T4ŞPSMAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı Akçapmar koyu Keserlı mevkjı 594 parselde kavıtlı 4029 6 m2 tarla vasfında taşınmazdır Taşınmazm donumu 700 000 000 TL olup tamamı 2 820 300 000 TLdır Borçlunun hıssesı tamdır 3 NO'LUT\ŞI\MAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı Akçapınar kovu Keserlı mevkıı 596 parselde kavıtlı 27 600 m2 mıktannda bağ vasfında taşınmazdır Taşınmazın dö- numü 800 000 000 TL olup tamamı 22 080 000 000 TLdır Borçlunun taşınmazdakı 1 2 hıssesı karşılığı 11 040 000 000 TLdır Borçlunun hıssesı satılacaktır 4 NO'Lf TAŞEVMAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı \kçapınar kövu Keserlı me\kıı 555 parselde kavıtlı 12360 m2 mıktannda taşınmazdır Taşınmazın 8 donumu bag 4360 00 m2 tarla olarak kullanılmaktadır Dönümü 800 000 000 TL olup tamammın degen 9 888 000 000 TLdır Taşınmazda borçlunun hıssesme 3 20 ısabet etmekte olup hısse karşılığı 1 483 200 000 TL'dır Borçlunun hıssesı satılacaktır 5 VO'LUTAŞEVMAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı Akçapmar koyu Karahavıt mevkıı 595 parselde kayıtlı 20600 m2 bag vasfında taşınmazdır Donumu 800 000 000 TL olup tamamı 16 480 000 000 TL eder Borçlunun taşınmazdakı 3 20 hıssesı karşılıgt 2 472 000 000 TL'dır Borçlunun hıssesı satılacaktır 6 NO'LU TAŞEVMAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı Köyıçı mevkıınde bulunan 389 parselde kayıtlı 326 m2 mıktannda ev \asfında taşınmazdır Parsel uzennde 90 m2 cıvannda tek katlı üzen çatılı vıgma tarzda ıkı oda salon, mutfak WC'den ıbaret mesken me\cuttur Avnca vme ıkı oda salon mutfak banvo \e W C den ıbaret mesken me\cuttur Aynca vme ıkı oda, saion, mutfak banyo ve WC'den ıbaret uzen çatılı 70 m2 cıvannda mesken olarak kullanılan bma me\cuttur Taşınmazın tamamı 4 000 000 000 TL degenndedır Borçlunun hıssesı tamdır 7 NO'LU TAŞEVMAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı 5 mmtıka 2296 ada 2 parselde kayıtlı 539 m2 mıktannda arsa vasfında taşınmazdır Taşınmaz uzennde kat ırtıfakı te- sıs edılmış bına mevcuttur Satışa konu olan kısım zemın kat 2 12 arsa paylı 2 bagunsız bolum no lu meskendır Taşınmaz 3 oda salon mutfak ban\ o v e \V C den ıbaret olup 110 m2 cıvanndadır Taşınmazın ınce sıvalan yapılmış ön ve arka cephelennın pencere kapı dogramalan plastık dograma olup takılmış vazıvettedır Henuz daha bıtmedığınden oturulmamaktadır Bagunsız bölümun degen 6 000 000 000 TL olup tamamı borçlu adına kayıtlıdır Imar durumu- Ikız nızam 3 kata musaadelı bma yükseklığı 9 50 m ön bahçe mesafesı 500 m saçak parapet 0 50 m'dır 8 NO'LU TAŞDVMAZ Manısa ılı, Turgutlu ılçesı Akçapmar kövu Karahay ıt mev kıınde bulunan 574 parselde kayıtlı 5830 m2 mıktannda bag v asfında taşınmazdır Dönûmu 800 000 000 TL olup tamamı 4 664 000 000 TL olup borçlunun 3 20 hıssesı karşılıgı 699 600 000 TL'dır Borçlunun hıssesı satılacaktır 9 NO'LU TAŞINMAZ Manısa ılı, Turgutlu ılçesı Akçapmar koyu Dağdıbı mev kıınde bulunan 468 parsel sayılı mufrez bag vasfında taşınmazdır Taşınmazın tamamı 1190 m2 olup dönûmü 600 000 000 TUdır Tamamı 714 000 000 TL olup borçlunun 3 20 hıssesı karşılığı 107 100 000 TLdır Borçlunun hıssesı satılacaktır 10NO'LUTAŞINMAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı ^kçapına^ kovu Dagdıbı mevkıınde bulunan 253 parsel sayılı 8280 m2 mıktannda bag vasfinda taşınmazdır Taşın- maz tapu kaydında bağ olarak görunse de halıhazırda zeytinlık olup dönumü 300 000 000 TL olup tamamı 2 484 000 000 TL Taşınmazda borçlunun 3 20 hıssesı karşı- lığı 372 600 000 TL borçlunun hıssesı satılacaktır 11 NO'LUTAŞINMAZ Manısa ılı Turgutlu ılçesı Akçapmar köyû Keserlı mevkıınde bulunan 662 parsel sayılı 534 m2 mıktannda ham toprak vasfinda taşınmazdır Donumu 700 000 000 TL olup tamamı 373 800 000 TL olup borçlunun hıssesı tamdır Satış saatlen 2 Taşınmazın 4 Taşınmazm : 6 Taşınmazın 8 Taşınmazm 10 Taşınmazm 11 Taşınmazın 1 satışı 03 9 2001 gunu saat 12 00'den 12 10'a kadar Turgutlu lcra Mudurlugu Kalemı'nde açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahnun edılen kıymetm yüzde 75 ını ve nıçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıramn taahhüdu bakı kalmak şartıyla 13 9 2001 gûnu avnı >er- de, aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak üzere arttırma ılanın- da göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malm tahmm edılen kıymetının yuzde 40 ım bulması ve satış ıstevenın alacağma rüçham olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevınne ve paylaştırma masraflanm geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çık- mazsa satış talebı duşecektır 2- Arttınnaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymetın vuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temmat mektubunu vermelen la zıındır Satış, peşm para ıledır, alıcı ıstedığmde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı ıhale pulu KDV tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bırık- mış vergıler satış bedelınden ödenır 3- Jpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul ûzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on beş gun ıçmde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- fhaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıvie ıhalenın feshme sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasın- dakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı avnca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelmden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçm daırede açık olup masrafı venldıgı takdırde ısteyen alıcıya bır örneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2000 4551 E sayılı dosya numarasıyla mü durluğumuze başvunnalan ılan olunur 30 5 2001 (*) llgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 36372 1 Taşınmazın 1 3 Taşınmazm 1 5 Taşınmazm 1 7 Taşınmazm 1 9 Taşınmazın 1 satışı 03/9 2001 günû saat 09 30'dan 09 40'a kadar saoşı 03 9 2001 gunu saat 10 00'dan 10 10'a kadar satışı 03/9/2001 gunu saat 10 30 dan 10 40'a kadar satışı 03'9 2001 gunu saat 11 00 den 11 10'a kadar satışı 03 9/2001 gunu saat 11 30 dan 11 40'a kadar satışı 03 9 2001 gunu saat 09 45 ten 09 55'e kadar satışı 03 9 2001 gunü saat 10 15 ten 10 25'e kadar satışı 03 9 2001 gunu saat 10 45 ten 10 55 e kadar satışı 03 9 2001 gunü saat 11 15 ten 11 25 e kadar satışı 03 9 2001 gunu saat 11 45 ten 11 55 e kadar Kırkpınar New York Times'ta Yağlı güreşler ABD basmında NEW YORK (Cum- huriyet) - Edırne'de her yıl duzenlenen ge- leneksel Kırkpınar Gureşlen, New York Tımes gazetesının pa- zar ılavesıne konu ol- du Stephan Kin&r ım- zasıyla bır haber ya- yımlayan Amerıkan gazetesı, gureşlenn 640 yıllık geçmışı ol- duğunu vurguladı Tunstlenn yanı sıra. çok sayıda Turk'n bu- yuk ılgıyle ızledıklen yağlı gureşlerın nasıl yapıldığı konusunda açıklayıcı bılgılere yer venlen haberde, "Gu- reşlerin açık havada adeta bir piknik orta- mı içersinde cerev an et- tiği, vabancüann, nefis >emeklerin ikram edil- digi bu piknildere dav et edildikleri, ancak bu- nun tek kötü vanının. bir rürlü müsaade iste- \ip av nlamamak oldu- ğu" kaydedıldı New YorkTunes' ın habenn- de, Kırkpınar Ağası ıle 8 yıldır şampıyonluğu kımseye kaptırmayan eskı fabnka ışçısı baş- pehlrvan Ahmet Taşçı da anlatıldı Hidayet'ten basketbol seti Spor Servisi - NBA'de Sacremento Kıngs takımında forma gıyen Hidavet Tûrkoğlu, kendı adını taşıyan 'Hido 5'basketbol setının tanıtımmı Bahçeşehır Beledı>esı Açık AlanTesıslen'nde tanıttı Sette forma, şapka. çanta ıle basketbol topu yer alıyor ANKARA GA\ RİME1NKUL Ş4TIŞ İCR\ \IİT)ÜRLÜĞÜ'\DE\ GAYTy>IENKllLUNAÇKARTTIRMA İLAM Dosya No 2000967 Satılmasına karar venlen gajTimenkulûn cınsı, kıvmetı adedı ev- safi Ankara "Venımahalle ılçeM Ça>->olu köyu, tlksen Yapı Koopera tıfı evlennın bulunduğu vere rastlavıp ımann 180^8 ada 1 parselmı teşkıl eden I ^240 m2 mıktanndakı gaynmenkuiun borçlu adında ka- vıtlı ^ blok 1 2 3 4 5 6 7 \ e 8 numaralı bağımsiz bölumlennı teş- kıl eden her bın 4 oda salon antre mutfak çıft banvo \eVVC den mu teşekkıl 180 tn2 brüt \e 160 m2 net kullanım alanı bulunduğu mıman tatbıkat proıesı üzennden tespıt edılen v e tespıt tanhı ıtıban)la bmanın betonarme karkası ıle zemm ve 1 katının tuSlası örulmuş ve btınun dı- şında ımalat yapılamadığı 5 blok bazında vûzde 3^ cnannda ımalat yapıldığı bılırkışı kurulunca tespıt edılen mesken \ a>ıflı gaynmenkul- ler bır borç nedenıjle açık arttırma suretıy le ve avn avn «atılacaklar dır Gayrımenkullenn genış evsaflan dosyada mevcut bılırkışı raporu ve tapu kayıtlannda açıkJanmıştır Gaynmenkullenn yuzde 18 KDV bedelı alıcıya aıtnr Bağımsa bölüın no Takdır edıleo knmetı 1 gûn satış saatı Zemın kat 1 8 000000000 TL 1410 14 20 Zonınkat2 8 00000ü 000 TL 1420-14 30 1 kat 3 10 000 000 000 TL 14 30-14 40 1 kat4 10000 000000 TL 1440-14<0 2 kat5 10000000000TL I4M)15OO 2kat6 100OO00O0O0TL 1^00 15 10 3 kaf 10000000000TL 1510 1520 3 katS 10000000000TL 1 ^ 20 15 30 Sahşşartlan:!-Satış 1482001gunu yukandayazılısaatlerdeAnka- ra \dlıvesı Mezat Salonu nda açık arttırma suretıvle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yüzde 75 ını \e nıçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bırbedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdu ba kı kalmak şartıyla 24 8 2001 gunü aynı yer ve saatlerde ıkıncı arttır- maya çıkılacaknr Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gay nmenkul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak uzere arttırma ıla- nında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malm tahmm edılen kıymetının vuzde 40 ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçham olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve paylaş- tırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkinaz sa satış talebı duşecektır 2- ^rttırmava ıştırak edeceklenn tahmm edı- len kıvmetın yuzde 20sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşm para ıledır alıcı ıstedığmde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebı lır Tellalıye resmı ıhale pulu 1 2 tapu harcı ve masraflan alıcıya aıt- tır Bınkmış vergıler satış bedelınden oderur 3 Ipotek sahıbı alacaklı- larla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzermdekı haklannı hususıy- le faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçmde daıremıze bıldırmelen lazımdır Âksı takdırde haklan tapu sıcı- lı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshı- ne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen teklıfettıklen bedel ıle son ıha- le bedelı arasmdakı farkian ve dığer zararlardan ve avnca temerrut fa ızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Sartname ılan tan- hınden ıtıbaren herkesuı görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı ve- nldığı takdırde ısteyen alıcıva bırorneğı göndeniebılır 6- Satışa ıştı rak edenlenn şartnameyı gormuş ve münderecatını kabul etmış >a\ ıla- caklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2000 967 sayılı do»ya numa- rasıyla müdürluğumuze başvurmalan ılan olunur 7 6 2001 (*) llgılı- ler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 36316
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog