Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHURfYET SAYFA EKONOMİ / YATIRIMCIREHBERİ 13 Cumhuriyet Altını (bin TL> 75.500 73.500 7&fi00 n.soo 72.500 18Hazıran19Hazıran 2QHazıran21 Hazıran 22 Haaran DOİar (seftest pıyasa satış) 1.243.000 ) ( 1.270.000 1 1.285.000 1.285.000 t 1 18Hazıran19rianra/ı 20 Haaran 21 Haaran 22 Hazıran M a r k (serbest pıyasa satış) 563.000 546.000 563.000 537.000 18 Haaran 19 Haaran 20 Haoran 21 Haaran 22 Hazıran 63 0" i Gecelik 63 i Repo;%) 63 63 f 1 63 18 Hazıran 19 Haziran 20 Haaran 21 Hazıran 22 Hazıran Borsa Iştemhacm . . . 11.082 1 0 9 8 2 " " 8 - 10 794 10.822 1 0 9 8 Z 18 Haaran 19 Hazraı 20 Hazıran 21 Hazran22 Haaran BORSADA Ibabl İşlem CEÇEN Ktymtt mltcfan Düçük Ac*ı4*a> Saf Hı* 206 540 ArfanıCM.. a A 142 223 A*»«lÇ.ııın»ııt(i ("• 9 771 A4*f «*<«•!t*•* 3 550 M u ı C«ı««ı» (t 24S2M My™ CM.ni. 200 A*»ıl«!.C«* 44 8 » j**.*iTfi>ı.f *4 a n MtMR 9 942 966 Afc E»arj< 394 66 MflFınMiFU 11 3S9 Mııfnrtı 440 376 M«*yi*l(li0*t<umı 52*5 A«*l 390 930 AB» E>«r)ı 64 95 Aft{»|E>**tr« 0 A* Vıt On I293M JW*rla Ho-dioj 306.222 *Vcai*i~*'aı»? 309 627 JMta ManVal D*iarlar 9.660 « M M C«n«*«««; r o W J25 M k a K ^ I 381 176 Mat>« ... 045 AC#nni*»«t Aî 70- 970 «tartı C»rna. 7J0ı AMınyıK.ı 50.347 M i ^ K M I M ı n 411 17» £»**» KU™ s«*n« S TK Aaıdfl. Sıfoft» .004 451 <V»t THıııl 461,224 f*çMıft 1 224X45 *v*>* irtr'*r*' « o*s M , < n | | t I | V»ı,r*u ^5 884 «r»ıı ' . * J H 10 JS"1 0mm4.*ltU2U 145 345 At,. Ya-ın«>0rı**l* 5 99a M a THttıi 33 709 A r t » İtiutm IQ ,6» Att*Kt 3T J ' Ort S 079 *ı**»y> Vat On 1 479 .7250 E70C 4250 0 250 975 95 « X 0250 0250 490C 6JOO J2 500 . 50 0250 3.ÖO 3300 9JOO 0 S75 3 A H 2250 3 700 3.250 1 l-fl 5500 540 14 JOO 7.90C tSA 3 350 1 JOO 830 9X00 8400 1.200 3JSX 7 700 ZJOO 7 100 55C 700 5ÛO0 •V*" e*'T 54.358 44 000 .**fsı 77 429 2330C B** Anha'aj £54 772 t*~*t 99 OM I«f«wrıt,'>. **B "20 8500 1.20G 9000 Î^OC 2 60C •wc»frw*.ıi.ff..an 16. » 0 000 •*!• ÇMioına 35 520 S t ı t ı T c Sa* 258473 2 150 2 050 •»•a 19 834 25 OOC Bor*va *•» £n« 121 $95 Bf>m*a« 53 4«5 •>t»aa«Sou 06 797 Barvıaa v»!-nnı |B8 S5B •at. ÇÜ»»T> İSS 74 Buntara*f T>< Qr- 5 16! ftWaa Ç*>«U 4 994 B-n;»iıa 32 5*2 »ayrs*l.l«ya 83. 765 £»<•#» 2OS 611 ÇIS>«y»San ^6 299 Ç.ı*H»t»ı «7 839 Ç.«(.) •>••• Ma*a>a 153 044 C«y<*<* Gıym 75 448 B-25C 5800 1X50 3500 4 850 wo JJ50 »700 830 'JOO \£7İ î 100 1 100 T 700 Ç\m*i T 29Z 10 000 Ç.t*b HpıS.n.. 2* S69 59 000 Ç.m *ota* 36 1*7 ÇM»*aUa 44 005 4 750 «250 C»mı**rtı*Hln t ı f 35 021 13 750 Sardaa»! 0 p»B,,rt»n« 0 Oamriı Ca*< 30 694 D#.t», '56323 O.rmo* M E3€ Dav» Hattınf 5J4621 S Orft»»* 7 343332 Oıiaf Dal** ti 448 D#-if Tat 0n 6" 716 0#»^#»0*»ı«. 33,«e Oafat B«rrfa II /z»*ı Oar Tty2~^ 2&5 0><ia M,«.nC 1? 559 773 Oaktaf 504 42* Boğ** r*yn «•<*•( 10 4OS 0M Ecı*c*at.*a! Or<j*ltfı 15366 EclacıkayıllK 6329 C 0 5500 2J75 2X50 075 " 0 1 000 5C t 100 1 400 2 350 I.8S0 JOC 7JOO Ec»c*a* *•»• 15921 K i » Ctf*c#aaı f aWM 9K 91S E!*ı Smaıfat N*l*Mf 152 322 E^O.» r«,,.ı 5 186*30 E* £•*•(* 36 054 ECS Fı»Mi»i •tııttana 1 418 365 Ex»G«tw* SBJ14 ECSMaJd^ B639'^0t E _ , r Üym 1 5*2 ' I 7 3.200 200 520 î 25 740 4 900 250 49C El> f'H* '• 6 144 11,900 E«a İaram* 320 9M ECS •»!«• O'ta*h|< ,3306967 £•*« Vf*t* ö EMt lCMiir* £7^92 ısx 110 0 450 tv m AMbaiaj 13 173 • « ^ CıtKa 149X71 7SÛ00 >£,»*,:,. 46, 6O3 Er*İti D«*ir C«.ıa 2^S2 775 i f r,« M»,b« C<da «an £93 991 £•)•*•»* 0 E i M n C m K i v S7Z l 1 * E,.*ip,.'Cr<" 45J«. E"T»» V*tın>» On 4 85! FacrsFlaa» 0 FmnOokKnTııoKr. >4J 125 F» «Mumınyvm .3 £87 f«.n* r,M»»*J K 92 475 f n*fl»fiaaK 4 *BÛ I7J FM»>* Vıiıraı 241 930 Fn(a Pat Cıd« Mıd 97 053 Daraatı (*•.«.v 13 199^3* C*>a* rû 2 4 '3 C M I J V M 324 518 C>wı*1 52 8"*e Qımt ?t* 47*8 Ctoij*( Ua*l« Ki|m«-i»r 3 186 13 Ctet*t Vatınnt I 3 . f i StMıf 372,610 O«(t4ll ÇMHMf« 299471 Gao+rtar 255J4 Civa-' V*t On 42*48 GSCMoHmc 1438^40 CH*T* FaAntabar î 7 İ S i Cum •»*«!• 0 Ca»*1 >•«"'* 31 776 n*,* »06339 T»». «r»* İlf»nı S7J44 mrnfi Caıai«ilılı 7 067 J07 H.!**<*' Tujia 22 0C2 l«a> £6.520 Mal E«*totlar 0 il,la* F>naBı 0 mia* H*i«>«f 0 •iıttı r*mtı 0 btM» S5A49 50 0 1JO0 sxoo 0 X30 T 25 J50 0 025 300 77S 475 .225 900 JOO .OC 599 250 J50 £23 650 300 900 100 750 ,225 [00 0 TOO 550 950 325 750 JOO 300 l,*l»f *m»»li] 9[ 170 2 550 ) f »*****> (A' ^ 0 T |, ii**»,r (1] 67 «»OOO - tf laaK»*' (O 8 K İ 589 8*00 1, C.*»lLa>»nx 104 648 3 050 1, CTO İS99 77B FWlnnıtUatofl>>s!Mı 4 710 5 1, Tmroı 01««l* 699^70 |It..D*<«ır;*lıt S88?*43 .275 000 930 930 Uacan 83 231 3 750 Kaftavn *-aal»j 24 822 5 OOO KaiaıtM S.69Z 45 000 Ksnaa 35X37 ?0 OOC Kaw »anrtaıoa 1S2 175 İ£OQ KottMimt 2272 0 3 90JOO K«»T Cıdk 359 816 32 000 Kar*«<1*f CdıSan 96 22 2 300 ApaKırM PatntanaM 423 727 5CT0 425 KhxaS>MarA.f 2S6 3İB 6*0C KnırtT. Gflj 7 853 * 900 K«rf» 4» 556 8 700 K*r*mrrW 7J?» 9 Kaf*»<r (•) B3Z 3*^ «anfeMlf 5 8ZS 85^ 975 950 750 -•iO •Crurat Kot» Z*1 825 3 "50 K*rw r*«*U 6^66 4JMK Ku-**|« l*»»4*ian 28-801 430C L««lıtr«ay>' 06 153 14250 t. XI * l | $*»•>< 39 50 4 9OC Loi* r«rfa» 9 955 750 l.M*Katfıfa 55,892 6J0C Mamans MIMTIIM* 7 3K 14500 Uarr 71,973 5 100 ht**a HeKiırt 0 0 M«ou U***ucat 257.807 IJ75 M4>ıMCaia M92.402 1.525 M«MarasTU»ıl 1 010^95 2 150 M«nı 157 790 70 JOO Mtfla/M 872 TSl 325 Mrft««ıP*iartJ»a BE1 9G8 2 A 5 Marvana Manr Qı*l , 054 12? J50 M*r«- Çı-««t« 1H 02T 5,400 H»n >a8 1 454 13 000 H.tottkl'tttldM 544 428 1 400 •*••> * • 303 £77 7JOO M.)»l*VıtmuVıt 3C501 MaKarZmitıHaUıııc 161J21 N*r«9 H«ld<ac 0 440 250 0 Ma», ?333«3 47,500 Nı^tıÇonaalo 4 402 İ0JOO «•1Mİ4MC 7215434 •00 M.1 «in. Z^»«7! S 150 N O T C O 243 3t6 2 JOO ü«h^»«ta 18 96 9.40C Dtuı'aMI'l 2i>81 BB8 O(M*a 76.3S4 OsMaiiı Gj^Va'On 2.»06^00 150 .200 560 OIMT OTakM Klr K 45 963 6 700 F«r*tia*a» I^97 8ıO 14250 O* FunıFactDnnc .9 3Z4 4""5 p i f u , 15S9S2 3 300 l - , , ^ •'353 JOO • «İ'refil* i2E25 .3 750 Pvi^aaCrf* 51 T^î 5 500 Pataı 7U4»6 UJ50 p « H m EtMU» 68J62 4.600 <>*anı 17 8G8 «J00 P»4arfo Î537Î ' Pt.rful 1*5 96* 750 45C 0 Pav* ı*«T* 3 641 43 S OC *>4»T-I»Î 328 550 3 ) „ nt*tt\<t L55574 £ZS 000 7-fO 1J«rSgor<'ı 1 0 X 7 SjOSO SaUı ^tyHK'hlı- 0 0 S « . j t W»fi«* 15.520307 4 S00 S vnt Ouirilmı 637 989 4£00 S abı Pııar1 »™! 0 S»r>#*» S2 1 1 0 250 %**& 43 677 ,0 750 S H C I Cdı W3 733 j4»*W1ıı>|i 219 909 025 .350 S * î f **• C 4ı 1 £55 365 6£00 Srbı 0 Ş.,. jrrt 2 4^6 PÇ $««-,<« î * 83 Ç«»tL-^'K 5->803 0 50 17S 000 K « t j "85 4^50 >»»F^-<»^ 1. 281 C250 S M^Ü *'*f 4 3 828 COC t ^ u F i a i M 78 713 3X50 S*mn ıtJtat tank» 95 0 5 960 T»»,'t niOna*l«|ı t «6? 3 400 Ta_ ^i9*'vt 0% 48? 4 550 Tm»r 39 44 I Tfea>rk>IH* ;ımHı 12ı T 90 ' ;t, . k Ba*«a* 1 ^02^39 -250 coo ^75 »70 r M < > T.njm 270.861 3^00 T « n •-» T,Jl»n 674 368 8 3O0 Tkaftiava *OIU-T TMII; 3 0 r.aanMM. 549 4H JJOO T W « , « . l l M . , 43 964 4 700 Yûkj«k 20 000 1 600 4X00 14250 075 103.000 1 500 1 500 5 9OC • 100 37 OOC 1300 2 OOC •1450 4 750 C ^50 İW 26 QO0 4 "^0 4 400 «JOO 1 T 5C 6JOO 650 49300 94O0 2S00 3XS0 . 74C 1.040 JJ.23C 10MO j 42S 3 ^ K IJOO 3400 taoo i Boe •SO 18250 50JOO 26JOO 21 »50 3at)v OJOO 1B50 300C 930 000 2 450 2 42» 3C500 2 500 5 ^M İ 150 4 300 SJOO 330 LSÛOO 5 M 0 1.054 »700 IJ50 3B50 3*00 • 400 750 68 000 5 JOO 19JO0 5 000 0 0 6300 2 750 3000 ijse t90 ,3 750 55C 7*00 SJOO 2 575 1 700 400 8200 2ZOO0 J750 4 SOO &40 7J25 890 5 OOC 330 1 750 SJOO SOO 0 2850 83 000 ! 450 0 5 750 7X00 0 JOO 2 125 1 •'50 0 2JS0 8 OOC I 350 1 750 1 400 4 JOO 7JÖ0 3X00 1*M 4XS0 »0 1 S» 1 825 7JO0 8900 «000 4850 İSSC 1Û400 0 3200 3000 3S50 295D 3300 7300 0 0 Ö 0 0 T JO0 I OSC HAFTA- • • • - ' - • 19 000 6JOO 4 400 U2SO . OOC >ocooo 1C 750 10 750 5J00 7 200 14J0C 1200 10 750 4 050 4250 9 900 150 000 1 000 24 500 13230 3 BOC 1*000 550 5 700 570 «JJOO 8 100 2 700 1450 -J30 940 10 100 «500 12*5 3 400 8200 2.900 74OC .X50 TfiO 16^00 a 000 24 500 1925Û İJ5Û 9 60C 3 40C Z 70C 870 000 T300 Z 150 »500 19.000 6 400 2 750 3S30 5050 B90 14 75C 5050 »30 7,600 » 725 33OC 3250 • 000 a Aoo 6 JOOC 4JOO 8 '5Û 14 SOO MO 6 OOC 2 450 Z 700 i 475 810 I2JO0 1 425 6X00 4X00 2 475 4000 27Î 7X00 İÎOJOC 3 450 4 SOO 5">0 2 JOO 710 4900 290 560 .IJOO 320c 5*0 «•• 79 000 325 30.000 14 750 6J00 1 725 1 725 2 075 I X » 520 2 125 7.200 İJ50 .J75 1275 4300 ffSOO J2O0 '£75 4JOO 3 750 1 750 l 750 SJOO 8 400 7 100 3800 2275 9 »OC 80 2 M 0 2 BOC 3050 2350 2350 7 OOO 1X00 860 660 2200 540 7 400 2X50 3 »0OÛ00O 930 000 iO 100 3 450 1 450 7o (toc 1 075 4 350 5 -00 44.000 23 750 3 /OC 36 000 95JOO 2 y QC 5 « H 675 9JO0 5«0C 6000 M 2^'5 50 870 İ"*C I 2 I 7* 3 St 1 1 i SOO ,850 100 .250 50C 7 5C 700 MK 700 D 70C JSC _4Sö ,000 J75 -£25 J ' S 2OC JOC 725 JOC 52C J25 0 OCO JOO JOO 700 I X OOO ,400 000 680 JOC 5CC S25 JOO JOO 250 SOO 250 3 C ^5C OOC OOC 0 000 COC OCQ aeo .450 0 xoo 00 0 14250 12500 225 2 2 » ilJOO Q 4 ~^0 j 475 1 1 500 700 250 £00 250 .075 200 300 250 250 J25 930 650 TO u JOO 50C «60 000 9000 I 00 1 S5C 70 000 950 96C 1.900 53O0 45 000 20J0Ü 3350 32 SOO 93 000 2 425 5X00 155C 7200 5200 5X00 3500 2 C 5 t 0 0 770 TtJO 0 JOO 4.600 5000 ^5250 5200 20 000 8 700 15JOO 5J0O 6900 i 450 i 725 2 225 T000 4C0 Z 3^5 2 075 3 800 3S50C 475 7 40C 5 0 1 3'5 3 700 49.500 1. OOO 225 S45O 2 700 9 700 3 ^ 7 3 « 6C0 7 100 15 000 .-575 4 050 690C 14.500 5S0C 11 750 4^00 4,500 11 750 2 7oc 5*0 90O0 ^25 4 OOO eıo 3J»0 1XOO 5200 4 £50 SJ50 12 '50 İJ 750 100 2 125 7300 6 M 4 300 ;jtw •* 300 4 450 II 500 3 50 3,800 960 3 550 t 350 18 500 14 7S0 2550 890 4350 9 400 0 500 3 700 « * X Katehk * % 33 536 Z2.Z 9£4 47S 0 00 4 44 -4 44 7 02 7X9 2 82 5*8 4 5 2 4 7J 1 •'a 3 4ı 0 00 £ 91 2JS7 5J6 7SZ I 75 812 932 952 -8 16 C99 5J8 6 76 T 74 1 09 * i* FJ7 926 2 M 2 30 734 2 63 843 3 M 857 f 16 3-92 8 33 923 «57 £JS 526 4 40 t 11 947 0-17 9 3 * 1 54 9X4 5 19 85S 430 167 1 00 7 00 059 «00 5 7 »99 256 4 35 ^58 0 '9 I S5 337 a M 000 4 -E 132 690 *2S 5 8 , 3X6 1 72 2A4 134 1 00 ; , M 92 506 ' 3t Î 4 * 0 4? 3 64 S 5 27 01 337 7 £9 2 13 444 639 9 00 * W l 47 7 02 OOO »28 • 1) 0 00 S7S 72 7 14 300 S56 6 49 2 63 135 536 730 «1 DOG ) 7i 1 44 25 4i OOO 145 î#« ,3 JOO 78 06 3 0C 52 M 29 39 73 MS 00 )0Ö 00 «0 00 33 X4 M K 25 06 «2 31 32 34 24 85 26 -7 94 «0 71 49 75 06 M 89 08 56 45 S 23 1 1.5 16 71 OC M 00 46 £4 00 45 00 3 2 19 0# 86 68 32 43 23 £4 08 7B 90 33 38 OC M2 47 £2 58 0 45 38 25 36 3a 81 84 88 22 M 90 00 89 00 •87 57 M 00 70 ,06 00 93 08 31 sc £4 OO 53 77 59 32 19 70 32 £7 25 34 33 35 M 11 25 29 00 71 7 55 % 556 18 48 19 OC 000 805 •9 19 85] •-51 536 409 3 75 1 11 400 4 7İ 6 56 750 0 00 489 9 54 7 19 2X4 l 1! 5 07 W 9 7 9 ı0 İ 76 24 65 OOO 22 0 2051 Ifi44 İ2 26 17 07 2 00 2 ; ; ı i S 00 3 68 4£8 685 831 556 233 509 1 79 a 43 2 74 4 25 336 6 90 732 3 10 947 5 87 26 &** j . ı 3 1 1 s 7 "*' 4JK T gg 037 652 731 t 18 700 059 2 66 538 8 75 7 93 3 73 C2f 106 3 &4 76 OOO ÛM 1 ''e 1532 9 40 [5 69 4 y 19 18 1 76 ,786 20£9 48 24 M a 73 17 39 455 19 77 5E9 17 39 19 30 16 13 1 1 5 2 2 « 2 21 I 590 I 12 , gf 1 49 54 545 300 00 1X5 19 900 S90 1 11 00 M 7 34 ) n ÎOC 27 136 31 35 !77 00 4 J4 6İ 142 17 39 7» 3 73 4£ 11 39 j ? -ti 00 64 £8 2B 06 09 00 «0 00 00 00 34 06 75 50 44 50 1» 64 39 00 33 46 98 35 34 2 18 4 4? I 49 83 02 795 19 48 .9 10 27 78 1.3 63 P « Z 70 1 11 32 4 24 06 54 71 96 9 1 4 10 14 92S 000 6 45 548 24 5 1 • 5 5 21 13 1S 67 1531 4 03 5J7 » 5 4 94 10 53 4 36 000 23 85 15 38 18 31 19 21 23 13 28 2C 33 48 8S 39 29 9* 39 62 35 28 36 43 ^4 J3 U 16 64 £3 00 00 19 77 5 4E 22 2 000 090 13 33 19 83 006 20 '5 6 00 £4 4 16ü 62 56 OOO 18 87 22 39 28 78 230 14 81 11 63 732 1833 30 28 A 02 « 0 0 3 tZ 1754 ' 00 t4 71 455 OOO 23 20 3 Yiiitfc % 26 95 34 sa 3 26 50 00 2 4 25 4 36 U X 26"1 » 205 2T ~a 21 31 1356 28 5"* 32 56 4 TS 0 00 4 "'6 3 08 25 35 63 81 52 L 1923 36 4? ( £? s sa Z5M 0 23 22 g1 20 29 £9.20 13 52 30 e 28 95 1 (S i 55 J3 13 IZ2 86 s î : 9" 9 13 36 59 29 28 34 19 32 2 rs llt&O 1 ?6 20 e 59 31 09 JC ''B 52 00 5 8 35 M : s* 54 58 2" 4 32» 55 38 36 T 1' 39 1 29 0 OC • 85 T 40 54 1~< 96 S 61 03 60 nı 30 22 3 ooc I T 5C î 7 11 V9 800 72 68 3 15 S 33 .M2S 54 soo; 13 9* 12 3* M 2 3 34*3 6 "s 1622 "55 »It 2 1 M a 30 55 980 5 32 SC 43 0 1 1 43 2 55 26 C 38 2 ~"? 1 OC "•2 1 63 20 OOC » 2 10 56 G 56 3? 90 93 8 22 03 5 D2 ıe 6 2'50 1 S 90 ^3 33 S £7 35 46 24 34 6 6 ' 895 1250 2 0" 58 4C 5 48 24 59 TZ04 26 50 60 8f >2 » 5 9 28-? <• 5 ^» 2S2 50 '7 4' 08 24 4 45 68 4 9 •>"' 3 B5 23 9 19 03 2 50 9 37 34 74 1559 96 30 20 83 24 £8 ?3 53 1 î? 34 30 j 00 5 5 52 33 22 95 25 38 32 '? 3S25 3C 91 2S 59 3 45 1 72 528 1895 429 -7 9 S09 15 "* 55 •'S 46 5 3 9C 3 4 2S "0 33 1Û3S 0 00 75 32 69 11 00 453 5 5 5 94 60 « 43.28 18 66 S 44 72 3 33 2-91 0 00 2"60 500 23 09 0P9İ « 3 3 2t26 1 İÛ 43 ss 9 SC 36 36 S 03 E2 OC S 05 45 0 35 87 4 44 5C E 26 ~S 2C *2 3 38 0 00 25 00 11 54 5 85 0 99 0 OC 8 43 13 SS C X 2E 30 31 8 52 13 ~l 29 "8 0ı3C 4 OC 1 89 aoo J4 42 36 58 88 &8 89 2 8$ 9« ""9 3 63 2S0 9B 11 81 25 40 3 59 6 1 4 08 7 9C 9 9 3 95 Uzmanlar 'Dövizdeki yükseliş frenlenmeli' uyansında bulunuyorlar Gözler FP'lîlerde• Faiz ve döviz piyasalannda Hazine'nin salı günü düzenleyeceği 4 aylık bono ihalesinin ardmdan çarşamba günü yapılacak olan 4.2 katrilyonluk iç borç geri ödemesi bekleniyor. YAVLZR4RLAS Anayasa Mahkemesi'nin FP'nin kapatılmasına karar vermesinin ardından, borsada gözler yatınm- cının karara nasıl tepki vereceğine çevrildi. Faiz ve döviz piyasalannda ise Hazine'nin saJı gü- nü düzenleyeceğı 4 aylık bono ihalesinin ardından çarşamba günü yapılacak olan 4.2 katrilyonluk iç borç geri ödemesi bekJeniyor. Uzmanlar, borsanın erken seçim olasılığı bulunmamasına karşm karara temkinlı yaklaşacağını belirtiyorlar. Hafta başından ıtibaren dolann hızla yükselişıne dikkat çeken uz- manlar, "Hazineiçborçgeri öde- mesiyle 4.2 katrüyon lirayı çar- şamba günü piyasalara verecek Bu yüklü mikiann döviz cephesi- ne kaymamas] gerekiyor. Aksi haJde doJarciddi bir yükseliş ka> deder"görüşünü dıle ge- tınyorlar. MerkezBankası'nınrevervlennde 1 haf- tada 1 milyar dolarlık kayıp yaşandığını anımsatan uzmanlar, dövizdeki yükselişin frenlenmesi gerek- tiği uyansında bulunuyorlar. Faiz piyasalannda ise salı günkü 4 aylık bono ihalesinde faizlerin yüzde 79-80 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Para ve sermaye piyasalannı önümüzdeki hafla et- kilemesi beklenen gelışmeler ise şöyle. • EV1F kredisinin ön koşulu olan Telekom Üst Ku- rulu atanıalannu pazartesi \apılma_sı beklenivor. ^ Avrupa Bırliğı üye ülke temsılcılen salı gün Fa- zilet Partisı'nin kapatılma davasını görüşecek. • Hazine sah günü 4 ayhk bono ihaJesi, çarşamba günü ise 4.2 katrih r onluk\îikiü borçödemesi yapacak Yabnm araçlannın haftalık getirisi (%) Fader, net ve dönem sonu oiaraK hesaplanmştr Repo faızlen. İMKB venlendr DÖVE ve aftın, serbest pryasa fiyaMr M.i I I S S ff R S S p O ö C> O O 100rriyonTlbrhaftadaneoWu? Bleşjk Endeks Malı Hisseler İMKB 30 Sanayı HisseJen 1+zmeöerHls Teknolofi Hıs Yatınm Fontan A Tlf» Fonlar B Tıp) Fonlar 1 Yıtlık Mevduat 6 Aytık Mevduat 3 Aytık Mevctuat 1 AyfıK Mevduat ABODolan Ahrtan Marto Cumhurtyet Altını ' 9 3 . 9 93.7 93.8 94.4 94.4 »2.3 99.9 97.2 100.9 100.8 100.8 100.9 100.9 1073 106.8 VJTJO Bepo 101.0 KARAR PtYASALARI NASIL ETKÎLEYECEK? Fazilet Partisi'nin kapatılma karannın piyasalarda uzun süredir beklendiğini söyleyen Kalkınma Menkul Değerler Yatınm Uzmanı Nııri Sevgen, piyasalann önünü ükayan ciddi bır engelin aşıldığını bildiriyor. Nuri Sevgen, "Bu karann piyasalan açıcı yönü oiabilir, ancak unutulmamaiıdır ki karara Avrupa Birüği'nden geiecek tepkÛerin piyasalarda oiumsuz etkileri de yaşanacaktır" dedı. "Milkrvekillerinin istifa etmemesi haünde yeni bir seçim olasılığı doğmayacağuıdan piyasaiar kötü t^pld vermeyettJc" diyen Turkish Bank Yatınm Hazine Müdürü Gökhan Büyükşengör, seçim olasılığmın gündeme gelmesi halinde ise borsanın sert bir dûşüş yaşayabileceğini vurguladı. FP'nin Refah Partisi'nin devamı olduğu gerekçesiyle kapatılmamasının olurnlu bir gelişme olduğunu belirten Bayındırbank Hazine Müdürü Recep Atakan ise "Karann, gerek AB'nin bakış açısı açısından gerekse bekknenter doğrultusunda ohnaa nedeniyfe piyasaiar üzerinde hafta başındaçokolumsuzbiretld yaratacağuu düşünmüyt>rum" görüşünü dile getirdı. YATIRIMİ FONLARI NE GETİRDİ? fatınıc H3İUİİ* Yıiıçı Yattnn Fıno Adt tılm , Fow M ...üaftıl* Ya|i Dt^jıı» Dıfpıtn rjtınm NıftaM Yttm A TİPİ FONLAR 1} 9ank Nm«c J« 'J8j« lîtırMFn 1} Bjnı Belıjlıen Fjn ;Baık ıM?3-30 £ise«s F l)AMîhE»cslı;f omj_ jA'elınjıçı Ende** r or*u I; A Meta! Ejya EndelıaF lj A Yabanc MerlulK F î AKarma Kntar s FV rîert>andATj Degjner tnîertâr»A*p Karma nltriil AKarra F Inte'Yat H j « c ; r »t'satATp DiBslıenF I k S l F Gi'art AT p ^a-nar i Sa'jntıATıp O'ii_"iı F îa-jnt AlM«3 3ctrdFoj Gs-jnt MKAOef j«e»Fot> EjSnlıATı je|;j«ei M v A fıpı m5se Fcn rKYATp Ka-^aFîi» YKV ATBI Teks'n Sak F YKYAfi8iMajıK»n,rriF rKYArıp'MetılSek r* YKYATp Gıdj-lcf.ftSF YKYAT > S F YKSArifiKamajr YK3ATi(iıHısseSeneıiıF Ha» Sıjfta 0:e c j r VMHT F ıu or -onu F D ! J a n A K i m a o D şbanlı ATp DejMenFo YasananlAdp aeîjlıın ÇUSgrftaAT[il)e|i}*ep 'nar<Darı ATp H *^e F Fırırt! iıtATt Oetsıti Fra is YatATp <sTrraF ZraatAIıt Dejıjıeı1 F^n Zraatfat ADf|-}»e«f jı ZıraatAIıp Ka'maFaı> NdlRAT.p KarTd Fo" P l A T O ^Paffmia Sumer <a Ege Fon A Ege r 3nA £ F J 335 3832 2 70 30 43 069 3760 7 " 2 2058 • 7 M 1369 S85 S 53 -6 61 22i? 1 7C 9 96 1 3 ' 0 84 135 3753 17=1 «2 64 -196 3C'8 -4 9! 32 37 170 52 01 -323 8CH 3 00 28 58 138 5192 4 53 48 62 7 53 18 42 5 04 5913 -"16 37 24 538 2992 3 36 M 3 7 523 44 38 5 46 14 76 •3 37 43 92 2 96 3826 3 69 4318 4 29 26 44 -4 28 16 65 4 43 47 98 2 M 027 4 59 37 32 -3 39 1755 319 250"' -2 05 5209 •0 89 64 V 314 6 62 •814 51 78 3 49 54 37 5 62 19 3C Jlı 3160 3 29 64 84 •4 42 2223 C84 5C27 2 93 1315 2 83 20 98 -550 49 07 .56 4369 363 367 3 99 26 69 34? 5525 Ka'kınmaATıpı 3eg<j« Ka^Nınma A Tıpı Kan\a K ' k H t A Kalkınnta MtnRul A Kama [Jem«rbanıc A Oeğısfcen Fon DeırırYat A'ıpiBe|ıjt»» Oemır »at AKarnaT O AT 10C E 2 8" 32 05 3 70 615 380 »13 -3 03 3211 148 56 55 - l u KeıtYatımrADegi)len AltemalıfA3«İJlw HakATo DejıjleaFon ŞekerATıp T«£isken O 1 A T 9 £ Oemır at AKarnaT O«mırr AT U-10C Endek* OemırY ATtpı Hısse Fon Dem.r ratAMalı Ku'ulusF Demr Yat A İTiaîat SektT Demırtank Cın/ıllı A Oul TiıHt&artAT rpn>|ı;t(n Turiıbanlt ATp- Karnıa Fflr EtıDank ATıpı Deftsken rSKBATİBiûtîjiMfj» Akbank ATıpı Hijîe Fon A J l t a l c A r O ğ l l F t ( a î jiıa A»v afAH'seS«nri Fonu Aküân» AKama hr Mt3"<A*j <Se*'î-F A l t j ' M H*3-Xt«i Fonu AISa'kAT-trSıktrfınu Ak^ankA jra at Sektar F AkbanlıA MKB-U100 Enc Foo îeto'llATıpıH»»Fjr T=*'t V D A T p ^ i î F Atafl"j KafTa "on AtaATısırtusıSınıAF «ta A Joai IMK3-SC Efd F AuATiBiDriırtııtFoıı KctbankATÎfrDeiırtenF Koçbank ıMKB-30tnde«s F» KoçDan* Hısîe Fo s Koı, Srtetlen jtıfalı F KocMımSıf oıelFon Ko;bukAMelalE»9 KüçAt(olı!m(v«YafŞırt KöC MenliıJİADeijkMFor. GlocılATıpıOMrtOTFo» CMMrısıKarnaFırn 2 72 C M a r a r n a ı Gîoba' A 'Wk8-100 Etd ^on KjfeATıp 3:{ı;kenFoıt K:ff ez Afp Ka^a Foı TtBAT 0e|ii*8nFon TEBA r iîı<arraFsn TEBYat OeeskınA lEBAGSDJejbzslF TE9Yat AfrpıHısseFonu Kçnlba^k A ıpı Karnıa Fon Klto«AT^O|*F •1£2 •058 . . _ 6 79 2710 3 71 44 09 3 77 67 33 2 56 77 SO 0 78 66 75 3 63 193 3 56 P 6 1 9 59 22 82 -085 3506 •İB 3330 314 43 31 6 03 18 ı9 525 5104 287 2519 4 98 1818 -806 2907 •7.92 -2 75 •5 00 n 70 125 « 2 5 -532 42 37 •1J3 3188 180 40 69 2 98 32 45 627 302 •8 53 13 94 -616 1323 -185 4036 8 4S 1650 -514 3855 3 83 27 67 -3 49 4426 •529 3420 4 89 2522 4 58 45 00 -2 06 37 91 •544 32 38 •839 1415 136 E134 203 4294 -2 05 4815 129 54JS7 -2 78 1946 •3 12 27 73 İ7J '?İ7 839 2638 736 2398 227 3265 309 ?791 4 75 2C75 COO 3932 309 4796 """ 4214 13 35 j Bank Tal*W ve Bono Fcn mtertank 8 Bthıfm Foc lnte-fcankSLıkılTon lktsat3Tahvi*B»no 3 î F £kspres»rpO*|j»eB SYEfAIp De*ıs*eff Fon SY9ATpı KsrmaFon Cedık A Tıpı Karma F M C AfıD Hiî«SeneJı A T O | l f<apıtalATi3iOe|ıjlıen ToprakATıp'Defişkııı JifrıltATpıKamıfn T k * A I O J -4 33 '175 2Ö53 2 31 28 39 2 20 2019 •130 763 "" 171 18 54 (enA;;OıJ)»Jc Tefcfeît A Tipı Karnıa Fcn N A 3 F a ! p D e | î k e u AlfaAIıp HusÎFoı AlfaATpı JI«sak30Eni E A f K F 3 52 356 . . . 1 10 31 97 •252 2760 -087 4750 115 15 93 154 44 92 2 79 19 63 -5 03 EfArıjıDe*!;kenon Yatınm F AD»jhj<(nF«o Tıurig'AfıpıurnaFın TacıH;fADt|ı;IINF SlratejıADefjliînF iaytri'Hf D»|'}»jnF Bjytrd rATp Nısîe F Bavtrıû rAîıpı Kar^a c js Tat Dtjh)li(a Fon OsmaalıAKannaFon OvnanlıAMahKSektFamı Osnaıılı S IMKB-30 End r ;r E C S A r « F 22 37 1733 2338 Z565 2 5 7 E C a » ESSYat ATıcı Karma fon ECSSınrtaADıİnlıtııFon E G S Y J A I 'EGSYjlMJAIıp EGSYr MOAFimnjGf EGSYatMDAMKS^OEnd ABHArr'üKa-maF FAaY A De*s«n Ac J V k F FAiaYal A De*s«n HSSCATp JeVjke HSBCAT .p.rt»(Fo BORSADA CEÇEN HAFTA Rm&T Iflem Ea müclan DûşSk Yükuk Haftil* Arlık YıKtk 9.50c 5JOO 9*00 306 ON 152 Yaotkı»* r « On 502İM 943J l 3 ı-ZES 7 597 3'109 M OOC *] 1 9Sİ6 33 644 16 060 10S «2 4Z9 433 355 Î55IÎ6 «J61 M500 .300 000 8200 39O0 2.BO0 4JOO 2750 4^50 1 160 5Û0O 2 100 93Sr*0 410000 92O0 4 4S0 22.500 3300 3050 4950 .7-5Û0 4700 1 OSC 2 750 3900 4400 1.200 42 42 '3 75 1202Î OOC 1 ıl 47 7J Z* 44 17*9 27 02 1 09 85 63 3242 7093 73 '4 1644 337 16X7 1İ97 39 68 23 64 30 38 0 00 .1 4E 3 «5 -4 76 5 X 4|44 10 54 -»79 50C 1857 1EC7 6 92 BÖLGESEL PAZAR »23Z5 130 2 3 100 325 6 00 025 12O0 4 600 0.00 z .00 7200 .225 ıSTİ 4 050 1 070 ». i» 8 89 J 7» 33% 333 34 80 33 56 J JC 2^36 16J57 1 6 47 YENİ ŞİRKETLER PA2ARI GÖZALTI PAZARf OOC 000 0 00 11 n 0 00 7 14 300 OOO 000 0 00 -40 00 38 06 coe 35i» 26 76 OOO r 00 90 72 [20 67 93 22 OOC 23 51 S 00 000 000 000 44 ,9 nFon HSBCA.p.rt»(Fon F.«»c!!iSrta 0ya» Söze' Denr;s"< J ]eğ;)<en c DenıztsnkAKîrraF DeBi2İ3»«AIıj)Hi!!!Fon BıvaATi! ütjîksn BeîMterATigj Uefcsüen Fon S't«banlt ATıpı uer şken F MEKSAYdt ArıSVjnMF U8JljıalYal AOejsken ACJ-A f pı OeiijlıeB Fon » C B A W D J l F 239 2537 İ81 316İ -2 16 2820 2 33 32 84 3 03 34 73 3 79 19 05 24: 1334 -228 539» 2 01 54 72 513 1055 ; 7 8 7 47 208 1259 245 3211 7 52 2 34 -216 4321 2 88 36 71 4 56 2730 5 04 2936 350 463 İC 7 32 96 •".SS 43 82 -IU 45 U 2 44 39 56 -450 7368 214 6 79 319 20-59 .74 3094 -.40 50 32 -317 4680 k!Si!3îu>a*tFo« GarartıBîahvıl-Bono Garanlı B Tıpı Lıkıt r on GarantıBTıpıOe|ı;kenF Garantı B^ıcı Yaöancı Fon ĞaraitılK ifo'tsfet' GarantıMK BjkıtTo» EîOanı S Tıpı Otijfın EibankBTıpıLıkıtron YKBBTısıLıkılfsr YKSBTp 3»f})t}itFoT YKBBTabvı Bono Fonu YKBB»abM<ı™ Fon YKY3Tıp u«ıll oi YKYBTanvil-BonoFonB YKY 8 Tıp Deİ}*eı> Vakf Tahvıl ve Bono Fonu Vad'DefaktııFon Vakrf YMancı Henka! Fsnu VakıfLıkılFon V » r f 8 r K F I I 7 36 09 014 46 72 0.89 6224 070 5047 0S4 6377 058 1928 098 6694 080 44 40 567 6330 0 46 6319 0 93 67.37 161 1428 087 6539 0 93 69 38 C2S 6357 107 40 44 6 69 8847 C 94 7341 129 6 82 011 3952 0 24 3137 0 98 6820 4.60 75İ9 095 7129 DısMı«BP Oeeskt Yajanıank 8 Tıpı D ; J ; I M Yajartank Lıkıl c oi) Fınans B TıpıTahvıl-Bono FınansBTıpıDe|i}kM"op FınaM8T piıktFonu ZmtSTi 0»Jskenc o» Zıraat 8Tpı. t t^oi 2ıraatBTn Ta»vı 3on3 2 r a s t v s ! S M i ! * « F HalkBTp Tahwl3ono Ha!< B Tıpı D(fi5>îı Fon Pam«k3Tîp DkılFjp Pamok 8 Tıpı Dt&sken fcn EnlakDankTanvıVloncFo1u EmiaktıanK Degısken Fon Emıakûack Lıkı'^cn Sumî- Dejjken Fo» SımerLiHıtron Sumr hbnl Jons F«»u E 3 T'Di Oeiısksf c ın 3LiS4 CBanAWDfJ}e Anadclutjank ATıpı i'sse F BTİFHFONLM» 15 Bark j « t Fon 3 3â*ı< Dai"Sken Far i3a»k YaSancı M K Fonu -221 •5 65 4680 58$ 9İ3 Ka'h n;ra BTıpı De^sKen F Demiftank B Dt|>;)en DemifYjl 3 Dee;ten Demirtıafiı BTafMİ Bono F Tarj Foft-Î L dıt Tans Fon-2 Defıjlıen TuraankBTıpıDeftjkEg ctıbank B Deesken Etıtnlı B l*ıt*on EtıMcrtkalBDeiiMtnFgf TSKB B Tıpı TahwfBOBO r 050 50 63 142 57İ7 621 6024 A k » a n k B > g # W Akbanl 3 Tafvıl-Bonc Tekstıl B Tıpı lıkıt Fon 21 6133 102 73.85 0 93 7835 C86 74 75 019 3662 0 90 55 86 0 94 5948 -0 37 4586 102 7022 027 3012 034 6120 0 06 1312 0 92 3.66 104 7035 099 6229 122 5772 0 34 62 45 124 80 79 0 95 67 24 0 95 7223 061 2874 0 77 54JO 0£9 6307 "53 -532 83 6243 .81 77.96 J 71 38 70 0 89 70 73 OM 74 04 0 87 66 66 087 6087 105 3214 0 85 70£S 065 5659 062 24 13 070 5292 098 674S 0 75 5138 097 7813 ıe«î(.:B3*ji!»«nF«n Teü.tuUDBTıpıDhkF Âtı B TaM BOBO F w t ' s Sıg Takvıf-Soru AtaBTıpılktFon AtaBYaoanc MK Yat Fonu Kojtıank 3 Deiljken F KoçbankTahvı"Bono Fon Koç Mtnkul B Oejskjn Y F KocbaıkJLılcıt'on GIOBal3Tıpı0eîi)kenF Korfez 8 Dejjskei Fon Korfezbank BTarrvî Bono F TEB B Sıhıur Fn TEBYaiırmBTpı jkıtF TE3 Yat B îanvtl Bono Kentbank B Dejısken Fon Kintbank B Lıkıt Fon Kentbank B Talvnl Bong Fon KentbankBYaaarcıMK Fo KentYalınmî[)e|i}liMF Altematıf8DeM«n AltematrYabHK c onu |«»w8'İJilte*}«MF»r OyakcanK B Defcıen Fon EczacıSası 3 Dlf jken Fon EkîprsîBDffokenF SYS Oeİs<er Fonj SYBB ıjıKjmaFır Gedık B Tip De|ısken Fon EKmcıfer STahvıı Boflo F Ekıncıle-8 Deîısker. For KapıtalBTıpıDe|ı;kenF K Y B O | i a l ™ B O Topraı 3 DeJ «faBTıp D. Vatınrr f B 1 . YatırıipF BTa 0 92 3131 ;ijken c ûnu smken Fon I 0 »lf IIr ı ^ I ttılVl 3 On ü B«noVBTıj)iDegı;keıtF js *at B Tıpı OeMke» F öîmaniı Tarrvıf-9onc Fonü O l B T Lk F ö î a OsmanlıB O l B 9c Lıkıt Fon D l k 071 Ösmaniı Bîipı Deîtsken F ECS B Tipı M f o t n F M EGS Yat B Oeîsken hn TAJB Tit 8 DeTfkVn F°" HSBC Ban* B DefiîKen Fon HSBCBaıM'aıv, Boio Fa Yurtban* B Degijken Fon Oeniîfiant B 3e£s*en Fon Oefiııc BTahviHJoia F01 DemzbarkBT LıüıtFon Sıttbank 3 Tct De|ıjfc*ft F Uitıjal San» 3 îp aej'îks MNG Bann 3 Tıpı •eğıyüet F AfladoUGanl BTp De^s F Par* RaymoiütJ BDefjkF AABH 0.96 5605 0.E6 4107 101 7Cİ3 102 86 71 0 54 25 36 100 6847 0 37 6922 06S 57S6 118 55 66 036 5625 OS 5439 039 68 73 107 53 70 057 6133 129 69 74 0 35 4822 100 6811 0 79 5454 0 89 70 55 -0 40 2907 069 5411 0 88 6254 YAVAŞ YAVA$ ODEYIN, RAHAT ÖDEYİN! Şimdi Fiat Palio 'lar ayda 3 1 6 mSyon * taksitle! îsterseniz FiatPalio'ya 1.000.000.000 TV> varan nakit avantajlarh sahip olabilirsiniz. OO n*T MaUO .000^00 ntmn BAHATAN HVAIUUHAI • Tvms r Nakıt ındmnjı fr\-M ^ n p * c > 1 - S ıçuı nalut tSTANBl LlBni 1KD< Zl ) Sl ROTT) İS1 ANHl L«MLMUIAİ\*DOLL OTOMCriîS İS1\NB11 k«JUU MRVIAk IST\\BU «2125436843 O2128S20707 0212696 1300 0216 4S18222 0216 413 7666 NBl LıkmB\ŞI)M\RMAR.-\(rrO n U V V ! I M I t T OÇ l\lALlEPHtVS\N tSTANBl 1 SHDIYLIMARMARAOTO ISIA.NBlLrı\0Pk«>llFlR\lOTO /IM 1RI ikLll )İS"I A.NBl"L<jm «21641434 17 0216-I170169 0B1644193 18 02163590991 0212 48197 70 021221245*5 YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Sevr Onaylanmamıştı, IMF Reçetesiise Uygulanıyor Sevr antlaşması, Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından görevlendırilen Hadi Paşa başkanlığın- da Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Bern Büyükelçısı Reşat Halis Bey'den oluşan Osmanlı Heyetı ta- rafından 10 Ağustos 1920'de ımzalandı. Ancak Ankara'nın sert tepkisi üzerine Sevr antlaşması onaylanmadı. Bu nedenle antlaşma, bir anlamda tasarı olarak kaldı, bağlayıcı bir nıtelik kazanama- dı. Ne yazık ki 1920'de onaylanmayan Sevr, son yıllarda bölümsel olarak uygulanmaya konulmaya başlandı. Toplumumuzun; değer yargılannın çar- pıtılması, ufak çıkarlar peşinde koşan medya ta- rafından oiumsuz yönde etkılenmesı sonucu bir anlamda edilgen durumuna getirilmesı, tepkilenn sınırsız kalmasına yol açmaktadır. Ankara, 1920'li yıllarda Sevr'in onaylanmasını, uygulanmasını engelleme kararlılığını ve gücünü gösterirken, 80 yıl sonra Sevr'in mali ve ekonomik düzenlemelerinden daha ağır sayılabilecek IMF dayatmalarını yerine getirmek konusunda aşırı is- tekli davranılıyor. Ankara, IMF ve dış reçetelerle, ekonomik krizin aşılabilecegi iyimseriiğine sahip. Tıpkı 1920'li yıllarda ABD mandasını savunanlar gi- bi, onlar da ülkenın kurtuluşunu bir dış güce sığın- mada görüyoriardı. Türkiye, 1980'li yıllarda yaptığı yanlışların fatu- rasını ağır bıçimde ödüyor. Sıyasal reform adı al- tında günümüzde yapılan hatalann bedelını de ge- lecekte ödeyecektir. Ekonominin yabancılann de- netimıne gırmesı, yabancılarla yakın ilişkide bulu- nan, onlarla bütünleşen kesıme, tıpkı Osmanlı dö- neminde olduğu gibi, yarar sağlarken, Anado- lu'nun göreceli olarak, daha da gerilemesine, ge- lirdağılımındaki uçurumlann artmasınayol açacak- tır. özelleştırmenin, kamu yatınmlannın azalması- nın, tütün ve şeker kanunlarının oiumsuz etkileri gelecek yıllarda daha belirgin bir şekılde ortaya çı- kacak. Ongörülen sakıncalar somut biçımde ya- şanacaktır. Türkiye ekonomısınde ve toplumsal yaşamında ıkilik (dualıte) daha belırginleşecektir. fürkiye'de, toplam oy oranı gelecek seçimde büyük bir olasılıkla yüzde 35 ve belki de yüzde 30.0'un altına düşecek koalisyonun yaptığı yasa- lann değiştirilebileceğini, bunların uzun süreli ola- rak Türkiye'yi bağlamayacağını açıklamak gerekir. Yabancılar, geçmışte savaş yeniğı Osmanlı Devle- ti'ne bıle onaylatamadıkları koşulları, TC'ye uzun süreli olarak kabul ettırebıleceklen sanısına kapıl- mamalıdırlar. Toplumumuz, siyasal partilerimiz ne yazık ki son yıllarda iyi sınav vermemektedir. Ulusal heyecanı yitirmiş; onur, saygınlık gibi değerlere önem ver- meyen, önlerini bilinçli olarak göremeyen, belkı de "denize düşen yılana sanlır" felsefesıne sığınmış liderler, mevcut partılerın yönetımıne egemen du- rumdadıriar. ödün vererek egemenlıklerinı sürdü- rebileceklenni sanan polıtikacılanmız, liderlerimiz, olası bır seçimde yanıldıklannı anlayacaklardır. Gerçi Türkiye'de kesin tahminlerde bulunmak zor- dur, yanılgılar oiabilir. Ancak toplumlar önsezileri ile tehlikenin nereden kaynaklandığını kavrayabı- lirter. 1920'de Sevr'i onaylatmayan Ankara'nın bu- günkü teslimiyetçi, ödüncü tutumu Türkıye'ye ya- kışmamaktadır. Halk dalkavukluğu yapmayalım ama, toplumumuzun gereken tepkilerı vereceğını umut edelim. Bir toplum şunun bunun yardımı, la- nesi, sözde desteğı ile değil.. kendı iradesi, karar- lılığı ile çabası ile kurtulur. Türkiye'nin IMF boyunduruğundan, sözde Tür- kiye dostlannın ayak oyunlanndan kurtulabileceği umudunu taşıyorum. Aksı halde bağımsız Türki- ye'yi yaşatmak zorlaşacak. Ziraatçılar Derneği Başkanı.- Yobanaşirkeder pozom hâkbnohıcok ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Türki- ye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı tbra- him Yetldn, Meclis'ten geçen Tütün Yasa- sı'yla uluslararası şir- ketlerin Türkiye iç pa- zanna hâkım olacağı- nı söyledi. Yetkın, dün düzenlediği basın top- lantısında, Türkiye'de tanm sektörünün çok zor koşullardan geçti- ğini belirterek "24 Ocak Kararian'nın ardmdan Türkhe'nin kademeli olarak dışa bağunh bir ülke haline gefeildiğini'' kaydetti. Tanm sektörü- nün dün- yanın her ülkesinde korundu- ğunu, an- cak Türki- ye'de tam tersi bir durum ya- şandığını aniatan Yetkin, "IMF'nin ve Dûnya Bankası'nm is- tekleriyle hareket et- mek bize göre bir inti- hardır" diyekonuştu. Yetkin, Tütün Yasa- sı'yla uluslararası şir- ketlerin Türkiye iç pa- zanna hâkim olacağı- nı vurgulayarak ya- bancı ülkelerin tütün ürünlerinin Türkiye 'de serbestçe dağıtılabile- ceğini bildirdi. Top- • fürkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Yetkin, Tütün Yasası'yîa uluslararası şirketlerin Türkiye iç pazanna hâkim olacağını söyledi. lantıda Türkiye Ziraat- çılar Derneği'nin 52. Kuruluş Yıldönümü Ödülleri'ne değer gö- rülenleri de açıkJayan Yetkin, bu yıl Dernek Onur Ödülü'nü Cum- hurbaşkanı Ahmet IVecdet Sezer'e verme- yi kararlaştırdıklannı, ancak Sezer'in bu tür ödüllen almak isteme- diğini açıklaması üze- rine bu ödülü boş bı- raktıklannı söyledi. Balbay'a ödül Ödül alan kişi ve ku- ruluşlar şöyle: Dernek Ozel Ödülü: CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, Tanm ve Köyışle- ri Bakanı Hüsnü Yu- sufGökalp. Tanm Sek- tör Ödülle- ri: Bademli Tanmsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Başer ve SE- TARAŞ Genel Müdü- rü AH Nazmi Azar. Basın ÖdülJeri: Ga- zetemiz Ankara Temsil- cısı Mustafa Balbay, Platin Dergısı Genel Yayın Yönetmeni GüJ- çin Tabiroğlu, Dünya gazetesınden Ali Ekber V üdınm, Millıyet gaze- tesinden Güngör Uras ile Zülfikar Doğan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog