Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 HAZİRAN 2001 CUMA 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Sampiyonlar Ligi G.Saray'ın •••• gozu kurada Spor Servisi - Türkiye 1. Futbol Ligi'ni 2. sırada bitiren Galatasaray'ın Sampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki olası rakibi bugün , Isviçre'nin Zürih kentinde çekilecek kura sonucu belli olacak. Son 5 yıldaki başansı ile 75 bin ku- lüp puanına ulaşan Galatasaray, kura çekimine seri başı olarak katılacak ve büyük olasılıkla Slovenya, Moldova, Arnavutluk. Lüksemburg, Litvanya, Letonya gibi ülkelerin şampiyonlann- dan biri ile eşleşecek. Galatasaray Sampiyonlar Ligi eleme maçlannı 25 Temmuz - 1 Ağustos'ta oynayacak. Ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil edecek G.Antepspor'un ön elemede- ki rakibi bugün belli oluyor. Besiktas Ayhan huzursuz ; KEREM KAÇARLAR Beşiktaş'ın gözden çı- kardığı Ayhan, dün ku- lüp başkanı Serdar Bil- gili ile biraraya gelerek görüş alışverişinde bu- lundu. Yapılan görüşmede Bilgi- li'nın "Galatasaray'dan Ahmet ve 1 , mil>on dolar istiyonız. Bunu bize ve- rirlerse senin de fransferin olur" - açıklamasının ardından kulübü si- nirli bir şekilde terkeden genç oyun- cu. "Hera beni istenıiyorlar, hem de transferimde zoriuk çıkanyorlar. Bu nasıl iş anlamıyorum" diyerek tep- ( kisini gösterdi. Galatasaray tarafının 'olumsuz' 1 yaklaştığı Bilgili'nin teklifine kar- şılık Ayhan da "Ben Beşiktaş'ı isti- yorum ama Beşiktaş beni istemedL Galatasaray"la anlaştım. Başka bir kulübe gitmeyi düşünmiiyorum. Ya bu transferim olur,ya da Beşiktaş'ta bir süre daha kalıp gelecek yıl bon- servisimi bedelsiz ahniîi" yorumunu yaptı. Beşiktaş'ın transfer çalışmalan sürerken menajer Sinan Engin. Ga- ziantepsporlu Fatih Tekke ile anlaş- tıklannı, tek sorunun 2 kulüp arasın- daki rakam oranında olduğunu söy- ledı. Ulusal Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yerli transferin kazanç olduğu görüşünde Kıız kıdiipleri hizaya getirdi DENİZ DERİNSU Ulusal takım teknik direktörü Şenol Güneş, futbolda 4 büyüklerin ekonomik sıkıntılar sonrası yerli transfere ağırlık vermesinin ulusal takım için kazanç olacağını söylerken, "Ekonomik koşullar futbolda duvgusalhğı kaldınü, jerine bilgi ve aklı getirdTdedi. Eskiden kulüplerin transferle birlikte tüm idari işlerde duygusal davrandığını kaydeden Güneş, "Bir futbolcu Ki oynadı nu, hemen transferi için girişimler başlardı. Şimdi ekonomik sıkınü var, herkes adımını dikkafli atmak durumunda.Yerli transfer kulüplere daha uygun.Ama buniar gerçekleştiritirken de takip sonrası oyuncu alındığı dikkat çekivor. Eskiden yapılan acele transferlerde tahribat da büyük olurdu" dedı. Güneş, sözlerinı şöyle sürdürdü: "Ekonomik şartiann zorlamasıyla artan yerö transferler ulusal takima ilerteyen dönemde fayda sağiayacakar. Kulüplerin bu noktaya daha önceden, sıkınnya düşmeden gelmeJeri gerekirdi. Deveiüasyon sonrası bütçeier sarsıldLTV geürleri de üerleyen dönemde azalacak gözüküyor. Şartlaruı zoriaması kulûpleri bu noktaya tasıaV Güneş'in büyük kulüplerin yolunu tutan fiıtbolcularla ilgili görüşleri ise şöyle: "Herkesin takip ettiği Ümit Karan. Ümit Özat, Ceyhun, llhan, Tümer gibi baa futbolcular önümüzdeki sezon zoriu göreve soyunacaklar. Başlarda psikolojik sıkuıü yaşanabUir, dikkat etmek lazun. Uyum döneminde sabuiı ohnah." Federasyondan bedelsiz transfere engel Hüfle çözüm yolu değil ARİF KIZILYALIN FIFA'mn 15 Temmuz'da uygu- lamaya koymayı planladığı ve söz- leşmesı bıten futbolculara 'bedel- siz transfer' hakkı tanıyan yenı transfer yönetmelığine güvenıp başka kulüplerle sözleşme imzala- yan yıldız futbolcular, Futbol Fe- derasyonu'nun ek yönetmeliğine 'takılma' tehlıkesı ile karşı karşı- ya kaldılar. Serbest dolaşım hak- kını elde edıp yurt dışına giden fut- boiculann ülkeye dönüşte eski ku- lüplennden "onay'almazorunlu- Hukukçular ne diyor? Le\vnt ftçakçı: FIFA'nın yeni transfer yönetmeliği uygulamaya koyulduktan sonra futbolcular yurt dışında bir kulübe gidip is- tedikleri kulübe dönebilirler. Bu- nun belli bir süresi vardır. 30 gün- den az olmamak şarü ile 1-2 ay arasında yeniden Türkiye'ye dö- nüp istedikleri takımlara gider- ler. Ancak ülke federasyonu, 'Bu transferde kötû niyet var' diye görüş belırtirse FIFA, bu işleyi- şe engel olabilir. luğu, bu yılın flaş transferleri Ümit Karan, Hakan Bayraktar ve En- der Alkan'ı zor durumda bırakn. Kulüplenyle ıpleri kopanp, 'be- deisiz transfer' yapmayı planlayan futbolculara, Futbol Federasyo- nu'nun yenı yönetmelıgı nedenıy- le hülle yolu da kapandı. Ülke dı- şında bir takımla sözleşme ımza- la>ıp kiralık olarak Türkiye'yedi bir başka takima dönmek isteyen futbolculann yasal prosedür nede- niyle en az 2 ay oyna> amayacagı- nı açıklayan federasyon yetkılile- ri, 15 Temmuz'da kabul edilecek yeni transfer yönetmelığinin en azından bu yıl için tam anlamıy- la uygulanamayacağını belirttiler. Elemelerde yoklar Eğer serbest dolaşım hakkını el- de eden futbolcular kulüplerinin onayını ve iznini almadan hülle >olu ile transfer yapıp G.Saray ve F.Bahçe'ye gıderlerse Sampiyon- lar Ligi ön elemelennde forma gı- yemeyecekler. Aynca işlemler uzun sürer ise de isimler UEFA'ya bildınleme- yeceği için grup maçlannda da ta- kımlannı yalnız bırakacaklar. AEK'lıyıldız basketbolcu önerileri düşünüyor îbrahimyol aynmında LEVENT YÜCELMAN Sadece Türkiye'de değil, Yunanistan ve Avru- pa'da da çok büyük bir merak konusu, AEK'da oy- nayan ılk Türk basketbolcusu tbrahim Kutluay'ın bu yıl hangi takima gideceği. OpsiyonJu sözleşmesi gereği, her yıl içinde bu- lunduğu şartları değerlendirme ve transfer olma şansını elınde bulunduran îbrahim, AEK'da mı ka- lacak, yoksa Olympıakos, Panathinaikos ya da Kin- der Bologna'nın transfer tekliflerini mi değerlendi- recek? Bız de ağızdan ağıza dolaşan bu konuyu Türkiye'de tatilde olan tbrahün'e sorduk. Menaje- ri TolgaTuğsavurun şu andaYunanistan'da olduğu- nu, finalleri izlediğini ve AEK ile şartlan göriişe- ceğini söylüyor Îbrahim. 30 Haziran'a kadar cevap verme süresinin olduğundan bahseden tbrahim söz- lerinı şöyle sürdürüyor: "Şu anda Olympiakos ile Panathinaikos final serisi devam ediyor. Tekiifkri kafamda değerlendirmeye çabşıyorum. Finallerbit- tikten sonra en doğru karan vereceğün." tbrahim'e, Yunanistan'dan gelen en son haber- lere göre AEK coachu Dusan Ivkovic'in Olympi- akos ile el sıkışüğını, bunun kendi transferinde be- lirleyici rol oynayıp oynamayacağını soruyoruz. tbrahim ise bunu şöyle yanıtlıyor: "Ivkovk Oe gö- rüştüm. Herhangi bir takima gitmedigini ve AEK'- da olduğunu söyledi. Zaten böyle de olması gerekir çünkü final serisi devam ediyor ve bir takımla an- laşOğını sö> lemesi doğru olmaz.Ancak h kovic be- nim basketboluma her gün jeni bir şe>ler eklemem- de bü) ük pa\ sahibi. Çok iyi bir kariyeri var. Onun- laçauşmaktan mudııyum. Bundan sonra l\ kovic'in gideceği bir takımda da ytralmak isterimAncak ge- len teklifler doğrultusunda sartlar ne olur onu bt- lemem." Galatasaray yönetiminin transferde izlediği politika Rumen teknik direktörü kızdırdı Lucescu'dan Mehmet Cansun'a restSporSenisi -G.Saray'da transfer görüşme- leri kafaları karıştırdı. 2. Başkan Mehmet Cansun'un Galatasaray'la yollannı ayıran Brezılyalı golcü Jardel'e. karşılık Porto'dan 6 futbolcu \e bir mıktar para alacaklarını açıklamasından sonra. Başkan Faruk Sü- ren'in bu transferi durduıması zihınlerde so- ru işaretı yarattı. Aynca Yönetımin transfer- de teknik kadroya danışmadan hareket etme- sı de. "Galatasaray "da transferi yönetim nu, teknik kadro mu japıvor?" sorusunu günde- me getirdi. Daha önceden protokol ımzalanan Sergen'in yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer edılememesı ise teknik dırektör Lu- cescu'nun moralini bozdu. Sergen'i yüksek bonsenıs bedeli nedeniyle kiralama yoluna gıden G.Saray'ın son önerdiğı rakam ise 750 bin dolar. Brezılyalı Jardel'e, Porto'nun yanı sıra Benfıca ve Olinıpiakos takımlan da resmi transferteklıfındebulundu. Jardel'legörüşen Benfica Başkanı Valerinho, G^aray'a 'Hol- landalı Van Hoijdonk ve 14 milyon dolarlık bir paket teklıf getirdi. G.Saraylı yöneticiler Benfica'nın bu önensini göriişürken, bu kez Yunan Ligi'nin köklü ekibi Olimpiakos, Jar- del'e 18 milyon dolar nakit para verebilece- ğini bildirdi. Jardel ise bu önerilerden Ben- fica'ya sıcak baktığını söyledi.Ancak bu transfer görüşmeleri sırasında Mehmet Can- sun'un Porto ile el sıkışması ve Başkan Faruk Süren'ın de Olımpıakos'un teklıfİnin kabul edilmesınden yana görüş belirtmesi yönetim- de huzursuzluk yarattı. G.Saray'ın transferde izlediği bu politika Lucescu'yu da kızdırdı. Portekizlılerle anlaşan Cansun'a, "Bilmedi- ğim, tanımadığım futbolcularla nasıl yola çıkanm" diyen Rumen teknik adam, gerekir- se istifa edebileceğini belirtti. Yöneticilerle biraraya gelen Lucescu'nun tlhan, Sergen ve Ayhan'da ısrar ettiği öğrenildi. Yönetimin ak- şam Kuruçeşme Adası'nda yaptığı toplanü- da Süren. destek bulması halinde yeniden aday olabileceğinin sınyallenni verdi. Yapımı sürüyor Yakacık spor salonu basına tanıtildı Spor Servisi - Istanbul Gençlik ve Spor tl Müdürlüğü tarafından uygulamaya ko- nulan -lOOGönüllü lOOTeas" projesi kap- sammda. tstanbul Ticaret Odası (ITO) ta- raftndan Yakacık'ta yaptınlan çok amaçlı spor salonunun inşaatı basına gezdirildi. Il Müdürü VedatBayTam'ın da hazır bu- lunduğu tanıtıma,jübile hazırlıklan yapan Beşiktaşh futbolcu Mehmet Özdilek, Fut- bol Federasyonu eski Başkanı ve Fener- bahçe Kulübü eski yöneticisi AbduHah Ki- ğlh, Ülkerspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Lütfî Anboğan ve Üikerspor Basketbol Şube Sorumlusu Yıldız Oku- muş, Futbol Federasyonu Milli Takımlar eski Sorumlusu Ayhan Bermek, Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Fahrettin Curoğhı ile Fenerbahçe Altyapı Derneği Başkanı Da>ut DişB katıldı. Temelı 1.5 ay önce atılan ve 3 ay sonra bitinlmesi planlanan tesisin depreme daya- nıklı inşa edildıği bildırildi. 1000 seyirci kapasıteli tesisin 2 trilyon liraya mal ola- cağını söyleyen Vedat Bayram, "Bugünkü ekonomik şartiarda zor ohnasına rağmen tesislerimizin inşaan devam ediyor"dedı. TSYD'den EBahçe'ye uyarı Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü Baş- kanı Aziz Yıldınm'ın, kulüp binası önün- de yönetim "kurulu toplantısını bekleyen gazetecileri. sosyal tesislerin dışına çıkart- masının yankılan sürerken, Türkiye Spor Yazarlan Derneğı bir bildiri ile gereken girişimın yapıldığını açıkladı. F.Bahçe Ku- lübü yöneticileri ile görüşerek spor gaze- tecilerine engel çıkartılmaması konusun- daki hassasiyeti dile getiren TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun yayınladığı duyurudada. "TSYD, spor gazetecilerinin her alanda meslek ilkelerinin gerektirdiği biçimde özgürce göre\ yapabilmesi için daha duyarlı bir izieme progranunı da uy- gulamaya koydu"denıldı. 1. KOŞl': F: Elinıur (7), P: Saldırgan (4), PP: Annemsın (5), S: Demirhan (2). 1KOŞU: F: Turan (5), P-Zozanhatun (12), PP: Küçük Serbey (4), S: Ergenay (3). 3. KOŞU: F: Eylem (8), P: Tombili (12), PP: Arabangülü (6), S: Dınargüzeli (7). 4. KOŞL: F- Anavarza Kartalı (1). P: Bana Mü- saade(2), Pharlap(3). 5. KOŞU: F: Külyutmaz (1), P: Seismo (2), PP: Colonels Boy (4), S: Tetik (6). 6. KOŞU: F: Yıldızkent (13), P: Ceylanyıldız (11), PP: Baturlar (9), S: Sönmezhan (1). 7. KOŞU: F: Free Man (2), P: Kadimdost (5), PP. Cenaur (4), S:Cesur lskoç (1). 8.KOŞU: F: Pıkehan(15), P: Erce(10), PP: Ka- raçaldıran (14), S: Kocaman (7), SS: Külün- ce Çıçeğı (16). 9.KOŞL ! : F: Şinnyerlı (10), P: Tütenbey (5), PP: Üzerlık (8). S. Şehzadebey(ll). Günün tkiüsi: 8Koşu: 15/10. Çifte Bahis: 4. Çifte: 15/10. Tabela Bahis: 15.10.14.7.16. ALTILI GANYAN 1-2 4-6 13-11 9-1 15/16 15 10 10 5 8 BASKET YORUM / AHMET KURT Gençleştir-me! Beşiktaş basketbol takımını gençleştiriyormuş. Bra- vo! Seba yönetimini Bilgili ile gençleştirerek büyük başarı(!)kazandılarya.. Şimdi sıra basketbola geldı de- mek ki... Şaka bir yana. Ne zaman "gençleştirme" sloganını duysam aklıma Eczacıbaşı gelir. Basketbolda büyük başanlara imza atan Eczacıbaşı, Orhun Ene'nin ilk basketbolculuk yıllarında bir "gençleştirme operas- yonu" yapmış ve ıki yıl üst üste o genç kadroyla şam- pıyon olmuştu. Bir sonraki yıl da basketbol şubesini kapattı... Bilgili yönetimi ise bırakın şampiyon olmayı, diplerde sürünecek bir kadro kurup adına "gençleş- tirme" diyor. Boşversenize beyleri Siz düpedüz hedef küçültüyorsunuz. Kansını bir cüceyle aldatırken su- çüstü yakalanan azılı zamparanın yaptığı gibi... Biliyor- sunuz: O da ufak ufak bırakıyormuş bu işleri! Eskiler "benzetmede (teşbihte) hata olmaz, hatasız benzetme de o/maz"derler. Doğrudur. Eczacıbaşı spor yönetimi ile bugünkü Beşiktaş yönetiminin yan yana anmak bıle başlı basına bir hatadır: Spor yöneticiliği bilgı ıster, görgü ister, deneyim ister. Beşiktaş'ta ise yal- nız adı "bilgili" olan bir başkan var. Hepsı o... Evet! Hepsı o! Bir tek o! Tek adam o... Oysa, benim anımsadığım kadanyla, Serdar Bilgili seçimlerde Sü- leyman aeba'nın "tek adam"\\ğ\n\ eleştirip "ekip ça- lışması"nöan söz etmışti. Nerede o ekip? Serdar Bil- gılı'den başka kımse yok ortalarda. O koltuğa oturan kendisini padişah sanıyor galiba... Neyse! Bize ne Beşiktaş futbol yönetiminden. Biz basketbola dönelim. Bu sezon Beşiktaş basketbola 850 milyar lira ayırmış. Bununla da ancak böyle bir ta- kım kurulabiliyormuş... Tamam ama bunun adı "genç- leştirme" degildir. Açıkça söyleyin anlaşalım. Birlikte bir çözüm arayalım. Ne kadar vereceksıniz? 850 mil- yar... Ne zaman? Şu tarihlerde... Güzel! Verin siz o pa- rayı bağımsız bir basketbol yönetim kuruluna, onlar yö- netsinler şubeyi. 1907 Fenerbahçeliler Derneği örne- ğinde olduğu gibi... Bakın aklıma ne geldi? Hasan Arat'a önerin bu gö- revi. Amaç Beşiktaş'a hizmet değil mi? İster siz yapın, isterse de bir başkası... Kih, kih, kih! Bakın ne hınzır- ca bir yol gösterdim size. Eski basketbolcu Hasan Arat görevı kabul etmezse "kaçtı" dersiniz. Göreve gelıp de başarısızolursa "işte "dersiniz "basketbolşubesini bi- le yönetemiyor bu adam, kulübü nasıl yönetecek?" Ah! Eğer başarılı olursa ne mi olur? O zaman da Be- şiktaş kazanmış olur. Hasan Arat yönetim deneyimi ka- zanmış olur. Siz gidince de, Beşiktaş boşluğa düş- mez... Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yaptıklarını siz de yapabilirsıniz. Paylaşın yönetimi. Davul başkasında tokmak sizde olmaz. Verin yetkıyi... Bilıyorsunuz! Fa- ruk Süren yıllarca basketbol şube başkanlığmı ba- ğımsız olarak yaptı; O deneyimle kulüp başkanlığına gelip, Galatasaray futbol takımını 4 yıl üst üste şampi- yon yaptı... Ah! Hasan Arat da bir gün kulüp başka- nı olursa Faruk gıbı basketbolu unutur mu?"d\ye so- rarsanız; onu bilemeyiz. Garantisi yok! GSGM'nin raporlan Türkiye'nin profilini ortaya koydu Sporda 3. dünya ülkesiyiz R İ <sİ İCİ PftP Isviçre Bisiklet Tunı'nda mücadele tüm hımla sürir\or. Bisikkt turun- D v ^ da fa> orilerden Alman Erik Tabel (solda), İtalyan Paolo Bettini ortada A r m S t r O n S v e Litvanyah Saulius Ruskv 'nin (sağda) birincilik mücadelesi ise görül- ., j . me>e değerdi.Ancak bu üçİü istediklerini eldeedemediler. Çünkü yanş- 2CÇ1İIT1CCİ1 mada birinciliği ABD'li Lens Armstrong büyük bir üstünlük sonucun- daeldeetti.(Fotoğraf:REUTERS) C ü n ü n i c i n d e n • SSCB'li eski güreşci Mıron ICharchılava. ABD vatandaşı oldu. •Yüzme. AÜama, Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Kü- me Ümıtler 3. devre sutopu müsabakalan bugün Ataköy Açık Yüzme Havuzu'nda başlıyor. • Bugün başlayacak olan ve Boğaziçi Üniv ersitesı Spor Kurulu tara- fından düzenlenen 21. Uluslararası Spor Bayjamı'na bu yıl 14 yaban- cı ünıversıtenın yaklaşık 450 sporcu ile katılacağı bıldirildi. •Arsenal'in Alman futbolcusu Stefan Malz, Bundesliga takımlanndan Kaıserslauten ile 4 yıllığına anlaştı. •Fatih Terim'den önce AC Milan'ı çalıştıran teknik direktör Cesare Maldım'ye talip olan Suudi Arabistan'm önde gelen takımlanndan Al Hilal, bu transferden vazgeçti. •Danimarka'nın Kopenhag takımını çalıştıran lngıliz teknik dırektör Roy Hodson, Jtalya'nın Udınese takımıyla anlaşınca görevini bıraktı. • Dün koşulan at yanşlannda 1-1-1-4-3-1 kombınesini bilenler 284 milyon 392 bin 500'er lıra ikramiye kazandılar. ALİABALI ANKARA - Türk sporu yine suııfta kal- dı. Ekonomik krize karşın sosyal alanda "Baü'yı yakaJama aşaması"na geldığı söy- lenen Türkiye, spor sahası, antrenör ve sporcu sayısı bakımından en sıradan Avru- pa ülkelerinin bile gerisinde kaldı. 70 milyonluk genç nüfusu ile Avrupa'nm yeni işgücü olarak değerlendirilen Türki- ye'de bir spor salonunu 200 bin yurttaş pay- laşmak zorunda kalırken, bu orantı yüzme havuzlannda da 2.5 milyonda bire kadar düşüyor. GSGM 'nin yayınladığı Gençlik ve Spor adlı dergideki araştırmaya göre Türkiye'de 254 bin lisanslı sporcu olduğu ve bu lisan- siye sporculann müsabakalannı sadece 25 bin hakemin yönettiği ortaya çıkarken. ant- renör sayısının da 17 binlerde kalması spor uzmanlarmı endişelendirdi. tşte GSGM raporu: Tesisler: Çim sahah stadyum: 45. çim sahalı stat: 199, toprak sa- hah stat: 32. seyircisiz çim futbol sahası: 276, seyircisiz toprak futbol sahası: 674, s- por salonu: 350, antrenman salonu: 173, okul spor salonu: 350. açık yüzme havuzu: 25, kapalı yüzme havuzu: 27, semt sahala- n (Basketbol, voleybol. hentbol, tenis): 6075. sporcu: 254 bin 71, antrenör: 17821, hakem: 25963, spor kulübü: 5862. Kulüplerin vergi isteği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kulüpler Birliğı temsilcıleri, kendileri- ne vergı kolaylığı sağlanması için Genç- lik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı FTkret Unlü, Başbakan Yardımcısı Hü- samettin Özkan ve Maliye Bakanı Sü- merOral'dan yardım istedi. Maliye Bakanı Sümer Oral ile yapı- lan görüşmenin ardından bir açıklama yapanAnkaragücü Kulübü Başkanı Ce- malAydm. kulüplerin diğer kuruluşlar- dan farklı bir özelliğe sahıp olduğunu belirterek. "Kulüpler, sanatçılardan, ti- cari işletmelerden farklı durumda, ka- muya hizmetediyor.Başka alanlarda fa- aliyet gosterenler devletten teşvik alabi- Kyor.Sporkulüplerinde isetesisleşme son safhada olduğu halde dolet yardımda buhınamıyor.En azından kulüplerin ver- gi ödemelerinde ve matrahlannın betir- lenmesinde devlet yöneticilerinden yar- dım talep ettik. Sümer OraL Hüsamet- tin Özkan ve Fikret Ünlü. bu konuya ohuniuyaklaş&lanAncak, diğer parti yö- netidieri ve hükümet üyeleriyie konuyu görüşeceklerini bize bildlrdiler" dedi. Görüşmede FIFA'nın 15 Temmuz'da uygulamaya koyacağı yeni transfer yö- netmeliğinin gündeme geleceğınin de tartışıldığı öğrenildi. NEYMÎŞ ABDÜLKADÎR YÜCELMAN Galatasaray Neden? Galatasaray futbolda dört yıl üst üste aldığı başan- lı sonuçlarla içindeki yönetim hatalannı, ekonomik kri- zi, borç sarmalına nasıl girdığini hem spor kamuoyu- nun hem Galatasaray kongre üyelennin gözünden ka- çırmayı başardı. Çünkü futboldaki başan her şe- yi unutturdu. Ancak güzel günler geride kalıp her şeyfluolmak- tan çıkıp berraklaşınca Galatasaray gibi köklü bir ku- lübün geleceği tartışılır oldu. Bugün Galatasaray'ın 200 milyon dolar borcu var. Ama bunu yazınca nedense (ismi lazım değil) yöneti- ciler hemen telefona sanlıp borcu yalanlamaya çalışı- yortar. Borç 200 milyon değil de 180 milyon dolar ol- sa ne fark eder ki. Gerçek şu: Galatasaray, faizi inanılmaz ve ödenme- si çok zor bir borç vurgunu yemiştir. Oysa 4 yıl bu ta- kımın başarılı grafiği kulübe birçok getiriler sağlamış- tır. Gişe gelirleri, reklam gelirleri, UEFA'dan gelen bir hayli yüksek gelirler, TV gelirleri ile baktığımızda gelir- lerie gider arasında bunca borcun olmaması gayet olağandır. Ama galiba genel kurulda da açıklanmayan kimi yanlış hesaplar, kimi yanlış yatınmlarla bu nokta- ya gelinmiştir. O halde durumu özetlersek ortaya şu çıkıyor Galatasaray Kulübü, iyi yönetilmemiştir. Yö- netimdeki birkaç kişinın yanlış veya doğru kararlan di- ğer yönetim kurulu üyelerinden de gizlenmiş ya da yö- netim kurulu üyelenne her şey olup bittikten sonra, ya- ni atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra haber verilmiştir. 4 yıkJır Galatasaray Mali Kurulu'nda hesaplartek ka- lemde ibra edilmiştir. Yani genel kurulda Süren ve eki- bi aklanmıştır. Ama gerçek şu ki Galatasaray Genel Kurulu, Galatasaray'ın yönetimini Galatasaraylılığın geleneksel bilinci içinde ibra etmıştir. Bunu her Gala- tasaraylı da böyle ifade ediyor. G.Saray yönetimi profesyonellerin bileceği birtakım işleri kendi bildiklerince yaptığı ıçindir ki Hakan Şü- kür başta olmak üzere Okan'ın transferinden de, Em- re gibi geleceği olan bir yıldızdan da beklediğini ala- mamıştır. Fatih için de aynı şeyleri söylemek olasıdır. Takımda kimilerine peşin, kimilerine maç basına, kimilerine taksitlerle ödeme yapıldığı için takım ahen- gi bozulmuş, Cüneyt de bir ağabey olarak getirildiği menajerfik görevinde yalnız bırakılmıştır. Darmadağı- nık bir takima darmadağınık bir yönetim anlayışı da eklenince ne atletizm, ne basketbol, ne voleybol kal- mış, hepsi detekertekerelden çıkanlmış, takımlar da- ğılmıştır. Galatasaray'da erozyon son bir ytlda değil, Faruk Süren dönemi ile başlamıştır. Galatasaray bir futbol kulübü değil, bir spor kulübüdür. Ve tarihinde futbo- lun dışında da büyük başanlara imza atmıştır. Bunun da anımsanmasında yarar vardır. E-posta: ayucelman(a yahoo.com-faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog