Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ŞAYJ-A 16 CUMHURIYET 22 HAZİRAN 2001 CUMA 9 J_ JliLJii V \MJ JL \JJ^l cumtvfa cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ \ann Geç... 13.20 l.star Duygusal /Ç^\ Kocasından a\Tilan Canan, boşanmak ve ço- V!>cuğunun velavetını almak ıçın uğraşmakta- dır En yakın arkadaşı Iclal oldurulur ve pohs ola- yı araştırmava başlar Bu arada Canan ın eşı ıle İdal ın uzun zamandırılışkılen olduğu ortaya çı- kar Olav ı ara^tıran kormer Kenan ıle Canan ara- sında zamanla duygusal >akınlaşma başlar Ay- dan Şener. Kerem Alışık v e Oktav Kaynarca'run rol aldığı fılmın v onetmenı Tarkan Karlıdağ Suçlu 15.30 TRTINT Dram /^7\ Ustune kuma getırdığı ıçın kocasından boşa- ^y nan ıkı <,oıuklu bır kadının, hayatına gıren devruncı bır gençle vaşadığı aşk oykusu anlatı- lıyor Osman Seden ın yonetımınde Gulşen Bu- bıkoğlu. Tank larcan ve Bulent Bılgıç var( 1989) Bejaz Ölûm 16.35 TRT 1 Dram /J>j Lyu^turucuva alıştırdığı genç kızlan ruzağa v!y duşuren bır şebeke>le savaşan pohs mufettı- şının oykusunun anlatıldığı fılmın yonetmenı Ha- lıt Refıg Ovuncular Tank Akan, Ahu Tuğba, Yaprak Ozdemıroğlu HusevınPeyda (1983) Vüzbaşımn... 17.30 Show TV Duygusal /^7\ Kov un guzel kızlanndan Emıne, gunun bınn- ^Z/ de kovunuıı yakınlannda bır subayla karşıla- şır ve onunla bırlıkte olur Koyden aynlan subay, Emıne vı bır dahaaramaz Bu bırlıktelıkten guzel bır kız çocuğu olnıuştur \ on Aram Gulyuz Oyn Cuneyt Arlan. /eynep Değırnıencıoğlu Üç Kaçak... 19 15 CINE 5 Macera (O) (Morgan's Ferrj) - Sam. Monroe ve Darcy vî' hapısten kaçmış uç mahkûmdur Uç fırarının yemeğe. venı gıysılere ve paraya ıhtıyaçlan var- dır Bunlan sağlamak ıçın Vonnıe adında yalnız yaşavan bır kadının evıne gırerler Uç mahJcûm onlan neyın bekledığını bılmeden ışe koyulurlar Yonetmen Sam Pıllsburv Oyn Bılly Zane, Hen- ry Rollıns. KelK McGıllıs (1999 A.BD 95 dk) Gönulden... 20 30 TGRT Macera /^\ Duştugu tuzak sonucu hapse gıren başanlı ve ^y ev lı bır ışadamuun suçsuzlugunu kanıtlamak ıçın verdıgı sava^ımı anlatan fılmın yonetmenı Memduh Un \apınıın başrollennde Cuneyt Ar- kın ve Fatma Gınk yer alıyor (1983) Suikast 20.40 Kanal 6 Macera /T>v (Assassınatıon) - Dedektıt K.ıllıan, Amenka v3/ Fırst Ladv sını konımakla gorevlendınlen bır gızlı servıs aıanıdır Fakat başkanın eşı Lara oz- gurluğune duşkundur ve çevresınde sıkı guverdık çemben ıstemez \ncak halk onunde bır konuş- ma yapacağı sırada suıkast gınşımıne maruz ka- lınca ışın cıddıvetını gorur ve Kıllıan'ın kurallan- na uyması gerektığını anlar Yon Peter Hunt Oyn Charles Bronson, Jıll Ireland (1987 ABD, 82 dk) Kandan Kırmızı 21 00 CINE 5 Dram /O) (Thicker than Blood) - Buyuk unıv ersıteler- ^3/ den bınnı bıtıren Grıffın, t.ocukluğunda ken- dısıne yol gosteren papaz Frank ın yonettığı mıs- yon okulunda oğretmenlık yapmaya başlar Gnf- fın, okulda Lee Cortez adlı oğrencibinın gızlı sa- natsal yeteneklere sahıp olduğunu keşfeder ve umutsuz gorunen bu vaşamdan kurtulması ıçın yeteneğını kullanmasına yardımcı olur Yonet- rnep Rıchard Pearce Ovn Mıckey Rourke, Dan Futterman. Carlo Alban (1998 ABD, 89 dk) 21.00 / CNBC-e / Kargalar. Aynnt yanda Hayat Güzeldir 21.15 MovıeMax Dram /TT\ (La Vıta e Bella) - Fılm, fonda ırkçılıkla ılgı- vi' lı çarpıcı anılar sunan, savaşın acılannı, deh- şetını oŞluna vdiısıtmamak ıçın vaşamı fantastık ortama çeken (,ocugun etraf ında olup bıtenı oyun gıbı algılamasını sağlayan bır babanın dramını anlatıvor Enlvı 'labancıFılmOscarlı 'Hayat Gu- zeldır'ın yonetmenı ve ba^rol ovuncusu Roberto Berugnı Fılmde NıcoIettaBnai.chı. GıorgıoCan- tannıdevar(1998 1talva l20dk) Plunketı \e... 21.30 MovıeMax 2 Dram /fT\ (Plunkett& MacLeane)-Yonetmenlığını Ja- V3/ ke Scott un ustiendıgı Plunkett ve MacLe- ane fılmınde. 18 yuzvıl İngılteresı"nde 'ozel' bır anla^nıa yapan ıkı adamın oykusu anlatılıyor Yapımın başrollennde Jonny Lee Mıller, laın Ro- bert^on, Robeıt Carlyle gıbı ovuncular rol alıyor (1999 Ingıltere-Cek Cumhunvetı. 93 dk) Merkez Ussü 21.50 TRT 1 Macera (Epicenter) - Constantıne çalıştığı teknoloıı şırketının gelıştırdıgrı projevle ılgılı sırlan Ruslara satmaya kalkjşırken vakalanır FBI ajam \manda. onu Los Angeles a goturmekJe ve mık- ro çıpı eie geçırmekle gorev lendınlır Ruslar ışın pe^ını bırakmava nıyetlı değıldır Rıchard Pe- pın ın yonetımınde Tracı Lords, Gary Danıels ve Jeff Fahey oynu>or I2000 ABD, 98 dk). 23.15 / Show TV / Gazete Ayrıntı yanda Fiashdance 23.40 Kanal 6 Duygusal /f>v (Fiashdance) - Gunduz bır çelık fabnkasm- vs/ da ış(,ı. getelen bır barda dansçılık yapan 18 yaşındakı bır kız. sonunda bale okuluna gırmeyı başarır Ale\ adlı bu kız, havallennı gerçekleştır- meyeçalışır \onetmen AdnanLyne Oyn Jen- nıfer Beals, Mıchael Noun (1982 ABD, 95 dk) Cinayet Havalleri 23.50 BRT Genlım /^s (VTSİODSofthe Murder)- Terapıst Jesse, bır cı- 'O' navet olavına tanık olduğunu ılen surer Po- hs bu ıddıav ı cıddıve aunaz ancak gunun bınnde ortaya çıkan gerçek. henı Jesse hem de pohslen şaşırtacaktır \ on Mıchael Ray Rhodes Oyn Barbara Eden, James Brolın (1993 ABD, 86 dk) Bir ŞirkeL.. 24.00 CNBC-e Guldüru /Ov (The Hudsucker Pro\v) - Nor\ ılle, unıversı- ^y teden mezun olmu^ bır gençtır ve Hudsucker Endustnsı mn posta bolumunde çalışmaya başlar Bu başarılı şırketın patronunun bır toplantı sıra- smda aru olumunun ardından, açgozlu başkan yardımcısı Sıdnev ve arkadaşlan. şırket hıssele- nnı değennın altında bır fıvattan almak ıçın da- hıce plan vaparlar Bır aptalı sırketın başına geçı- rerek 30 gun ıçınde batnıasını sağlayacaklardır \on Joel Coen Oyn Tım Robbıns JennıferJa- son Leıgh Paul Nevvman (1994 ABD, 110 dk) Kafalar 00.40 TRT 1 Gulduru /77\ (Heads) - Fılm. kucuk bır kasabada ışlenen vry bır dızı cınavetlerı haber yapmakla gorev- lendırılen acemı gazetecı Guv un başından ge- çen gulunç olayları anlatıvor Paul Shapıro'nun yönettığı fılmde, Jon Cryer Edvvard Asner ve JennıterTılv ıol ahvor(1993 Kanada, 91 dk) (^Jı iabancı O ierlıİzleyin Orta Değmez CNNTürk 21 15 Kapatılan partiler T\ / ServTsi-"Kriter''de bu hafta, Avrupa Insan Haklan Mahkemesı'nın Turkıye'dekı kapatılan partılere ılışkın aldığı ka- rarlar tartışılıyor Sunuculuğunu Ahmet Sever'ın üstlendığı ya- pıma katılan Prof. Bakır Çağlar, konuyla ılgılı gö- ruşlennı aktarıyor Programa konuk olan Turk asıllı Bulgar mıllet- vekılı ÜnalLûtfı ıse, Bul- ganstan'da Krarın donu- şunun, Turk azınlığını ve Bulganstan'ın AB'ye gı- nş surecını nasıl etkıleye- ceğıru anlatıyor Discovery 21.30 Kasırga Şahitleri TV' Servisi - "Gizemli Ok>anuslar" belgeselı- nın "Kasırga Şahitleri" bolumunde, tropıkal gu- zellıklen \ e her tarafı ka- sıp kav uran kasırgalany- la unlu St Vıncent ve Grenades adaları konu edıh>or Yapımda a>rıca, çelık teknesı tropıkal kasırga- lara dayanamay an. ıkı sa- vaş gemısının batığı da ekrana gelıyor Başka bırının kıîabım kendi eserı gıbı va\ ımlayan avukatm, haşına gelen olavlar Avukatın ölümcül 0}oınu CNBC-e2l"QÖ1 Kargaların Cinayeti - A Murder of Crovvs / Yonetmen-Senaryo. Rovvdy Herrington / Oyuncular Cuba Gooding Jr., Tom Berenger, Marianne Jean-Baptiste, Eric Stoltz, Mark Pellegrino/ 1998 ABD yapırnı, 99 dk TV Servisi - Hollyvvood son dönemde hukuk adamlar un su- çun ıçme ıtmeye buyuk merak sardı Işte "Kargalarm Cinaye- ti" de bu ture gırebılecek yenı bır çalışma Daha once "Sonun Başlangıcı" adıyla yayımlanan fılmın konusu kısaca şoyle Bu kez başı derde gırecek kı- şı Lavvson Russell (Gooding Jr.) adlı, unlu ve çekıcı bır av u- kat Cınavetten suçlu olduğuna ınandığı muşterısı Ihuıman 'Jeny Maguire'leEn tyiYanbmcı Erkek Oyuncu Oscan'm alan Gooding Jr.'ı filmde, avukat Lavv-son RusseU rolünde Ldeyeceğiz. Parks'ın savunmdsını mrakı/ı- ca. mesleğın kurallarına karsı geldığınden dolavı avııkatlık- tan uzaklaştınlıvor Bır kıtap vazmak ıçın sakın bırveı oian Kev We>-T e serle- c>ı vor v e bıırada yaşlı bır adam- ia (Pellegrino) tanısıvor Yaşlı adain "A Murder of Crrnvs" fjdlı kıtabını avukata okutuyor Ronıan. suçlu muvekkıllennı kurtaran beş av ukatı olduren bı- nnm oykusu Kıtaptan çok etkı- lenen avukat, yaşlı adamı bul- maya gıdıyor ama onun olduğu- nu oğrenıyor tşte bu noktadan sonra fılmın akışı değışıyor, kendı romanı venne yaşlı ada- mın romanını > ayımcısına tes- lım eden avukat hıç ummadığı sorunlarla karşılaşıyor Kıtabı sankı kendısı yazmış gıbı baskıya veren avukat, as- lında ne buyuk bır belaya bu- laştığını, kıtabı çok satan hste- sıne gınp de aynı kıtapta yazıl- dığı gıbı cınayetler ışlenmeye başlağında anlayacaktır Yenı yıldan bu yana ekran- dakı ıyı fılm sıkıntısı surekh buyuyor Fılm kalıtesıne dık- katedılmemesı. tekrarlann art- ması sınenıaseverlenn tepkısı- nı çekıyor Bovle bır ortamda bu fılm, avantur-genlımden hoşlanan- ları boşçevırmevecektır NTV 2130 îstanburdaki festivaller TV' Senisi- Haşmet To- paloğlu'nun sunduğu "Festival Günleri"nde. Istanbul'da devam eden festivaller tanıtıhyor Programda ılk olarak H2000'e gelecek Tın- dersticks, Him, The Gat- heringgıbı konuklarla ı!- gılı haberler yer alıyor Ayrıca, Boğazıçı Festı- valı ıçın Istanbul'a gelen Fahir Atakoğiu ve Istan- bul Muzık Festıvalı'ne konuk olan genç keman- cı Joshua Beli ıle vapılan roportaj da v ar tv8 22.00 Dünya Müzik Günü özel TV Servisi - Gençlenn kendılen ve ulkelenyle ılgılı duşuncelennı aktar- dıkları "Gençlerle Soru Yorum"da, 21 Hazıran Dunya Muzık Gunu ne- denıyle, "dürrya müziği" ele alınıyor Cihat Şe- ner'ın sunduğu yapımın yonetmeru Meltem Acun Siyaset Meydanı'nın konusu Fazilet 'ten sonra TV Servisi - "Sivaset Me>danrnda. ıkı \ ıkhr surenvesonuçlanmayıbekleyenFP'nınkapdtıl- masıdavdsıtartışılıvor \HKırca nınvonetınun dekı programda. "4na\asa Mahkemesinin ka- ran Türkiye'yi >e sivaset havatını nasıl etldle>c- cek" sorusuna vanıtaranıvor • Interstar. 21.00 Siyasal Partiler Yasası ^ Servisi - (ıazetecı Doğan ın sunduğu "AynıGemide" proeramında Sıvasal Partiler Vasası konuedılıvoı Progıaında TBMM'de termıl edılen beş partının grup başkanvekıllennden konuyla ılgılı sönış ahnıvor Ayrıca canlı vavına bu konularda uznıan DYP mılletvekılı \hmettyima\a. Bılgı Unıversıtesı Rektonı Prof Dr titer Turan. Galatasara> Unıversıtesı'nden Prof Dr Necmi Yüzbasıoğhı ve Gazı Unıversıtesrnden Prof Dr Atilla Özer katıhvor • TRT2, 22.10 Gökçer'in yaşamı TV Servisi - "Akşama Doğru". haftanın ^on gu- nunde. tıyatronun kapıla- nnı aralıyor Unlu sanat- çı Ayten Gökçer'in konuk olduğu yapımı Seynan Levent sunuyor Prog- ramda Gökçer'in yaşamı, sanatı anlatıhyor |CNN Türk 22J)_5J AİHM ve FP davası TV Servisi rurkı- ye nın Avrupa lnsan Hak- lan Mahkeınesı ndekı e^- kı avukatı Prof Dr Ars- lan Gündüi "Efrisi Doğ- nısu r 'na katılıvor Taha -\kvol un suııdu- ğu vapımda "\nayasa Mahkcmesi'nin FP hak- kuıdaki karannın, Tûria- \e'nin inıajını nasıl etkile- yeceği"' konu^uluvor Mizah, dram ve duygu unsurlan birarada sunuluyoı Gazetenin 24 saati TV Servisi - Hızlı, gu- ruitulu karı^ık çılgın Bır gazetevı anlatacak da- ha pek çok sozcuk bulu- nabılır kuşkusuz, ama sız gelın yme de "Gazete"yı gozlennızle gorun Guçlu bır kadro. hem dramatık hem de mızahı l?'t^njatjnj, eleştırel ba- kış açısı ve karşınızda "Gazete"nın 24 saatı Henrv Hackett (Ke- aton),sansasyonel haber len ve renklı sa>faları\- la tanınan New YorkSun gazetesınde edıtordur l ytımaya durupduşun- Shovv TV 23~L5] Gazete - The Paper / Yon Ron Hovvard / Senaryo Oavıd Koepp, Stephen Koepp / Oyn Michael Keaton, Robert Duvall, Glenn Close, Marisa Tomei, Randy Ouaid, Jason Robards / 1994 ABD yapımı, 112 dk meye bıle zamanı yoktur Bu arada karısı Martha da (Tomei). kendı yaşa- mının onemlı noktalann- dan bınne gelmıştır Başanlı bır gazetecı olan Martha. kanyenne bır sure ara v ermış v e ha- mıle kalmıştır Ancak. 8 5 av lık karnı burnunda New York Sun gazetesinin 24 saatinı ekrana getiren filmde Vlıchael Keaton. Robert Duvall, Glenn Close, Marisa lomeı gibi unlıi isınıler başrolde oynuvor. 6 Ceviz Kabuğu' TV Servisi - Anayasa Mahkemesı'nın FP hakkındakı karanndan sonra neler olacağı' "Ceviz Kabuğu"nda tartışılıyor Hulki Cevizoğhı'nun sunduğu yapımda. "MilH Nizanı Partisi'nden, Fazilet Partisi'nc kadar "Mıllı Görüş' ideolojisinin tutunamamastnm nedenteri''. sme-ı mıllet ve erken seçım tartışmalan ele alınıyor H atv, 23.15 halıyle bu kararından pışmanlık duv ınakudır Herkes kendı adına ha- yatlarını sonsuza kadar değıştırebılecek kaıar anlanna hızla vaklaş- maktadır Henr> Hackett. bugun büyuk bır skandalı orta- \a çıkaracak \e cınavet- le suçlanan ıkı genç ada- mı ozgurluklenne kav uş- turacak olan habeuıı pe- :>ındedır Bır bu>uk şehır gaze- tesinin 24 saatinı anlatan "Gazete", mizah. dram. duygu unsurlannı bjrara- ya getiren ve ınsanlann gunluk vaşamlannda karşılaştıklan o ozel ka- rar anlanna anlam ka- zandıran bır fılm Tv PROGRAMLARI 08.00 Çızgı Fılm Buyuk Mavı Evdekı Sevımh Ayı 08.25 Masal Çrftlıgı 09.05 Dızı Bıtmeyen Yaz 10.00 Altın Kanatlar Torenı Ankara dan Canlı 10.45 Nane Lımon Kabuğu 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dı zı Ası Gonul 14.25 Tatıl Ekranı 16.00 Çocuk Haber 16.05 Dızı Tatlı Cadı 16.35 Yerlı Fılm: Beyaz Olüm 18.00 Haberler 18.20 Dızı Flıpper 19.20 Dızı Ayrıtsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor Haberlerı 20.45 Hava Durumu 20.50 Dızı Çıçek Tak- sı 21.50 Yabancı Film: Merkez Ussü 23.25 Tarıh Te- kerrur Ekonomık Krızler 23.50 Dızı Serı Cınayetler 00.40 Yabancı Film: Kafalar (0 372 490 43 00) 09.15 Kultur Sanat Rehberı 09.35 Bor sa 10.35 kultur net trt 11.35 Yurt Turu 12.35 Iş Gunu 12.50 Çepeçevre 13.00 Haberler 13.35 Gundem 14.00 Haber 14 05 PC Dun- yası 14.30 Haber özetlerı 14.35 Gune Duşen 15.00 Haberler 15.10 Kultur Sanat Rehberı 15.35 Serbest Kursu 16.00 Haberler 16.10 Altın Ok Uluslararası Ok çuluk Yanşması - Antalya (Canlı) 18.00 Haberler 18 10 Dunya Gundemı 18.35 Spor 19.00 Haberler 20.05 Ak- şama Doğru 20.30 Belgesel Yıtık Zaman Peşınde 21.10 Ekonomının Seyır Defterı 22.00 Haberler 22.10 Aynı Gemıde 23.40 8 Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festıvalı Aıda 2 Bolum (0 212 259 72 75) 07.00 Çızgı Fılm 08.00 Yerlı Fılm: Ku- çuksün Yavrum 09.30 Dort Mevsım Kadın 10.30 Haber 10.45 Akşam Sefa sı 11.55 GAP FM 13.00 Bu Toprağın Sesı 13.58 TRT 3 Açılış 14.00 TBMM (Canlı) 24.00 Kapanış 09.00 Açık llkoğretım Okulu ve lletışım Rehberlık Okulu Ders Prg 10.30 Go- nul Bahçemız 12.10 KadınlarToplulu- ğu 12.40 Istanbul Tarıhı Turk MuzığıToplulugu 13.20 Ah bu Şarkılar 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.10 Açıkoğ retım üsesı Ders Prog 20.10 Açıkılkoğretım Okulu ve lletışım Rehberlık Okulu Ders Prog 21.10 TSM So hstler Geçıdı 21.40 Şarkılar Bızı Soyler 22.50 Bır So- hst 23.10 Bır Dılden Bır Telden 00.25 THM Solretle' Geçıdı 00.55 Yurrtan Sesler 01.25 Kapanış 07.00 Haberler 09.20 Çızgı Fılm Kıp- per 09.30 Masal Çıftlığı 10.00 Altın Ka natlar Torenı Ankara'dan Canh 10.45 Nane Lımon Kabugu 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.30 Mu zık 15.30 Yerlı Fılm: Suçlu 17.00 Beneklı Şort 17 30 öyku Atolyesı 18.00 Haberler 18.20 Sızın Içın 19.15 Dızı Korkmazlar 19.45 Ingılızce ve Almanca Haber ler 20.00 Ana Haber Bultenı 20.50 Dızı Ayrılsak da Be raberız 21.20 Dızı Vasıyet22.15Dızı Tek Celse 23.05 Gezelım Gorelım 00.30 Ekonomının Seyır Defterı 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Fılm Kuşagı 11 30 Sabah Şekerlerı 13.20 > oksa Sız Halâ 14.05 Dızı Gız lı Aşk 15.05 Dızı Sevdakondn 16.05 Çızgı Fılm Sevımlı Kah ramanlar 17.05 Çızgı Fılm Dıgı mon 17.30 Dızı Kuçuk Melek • 07 00 Haberler 09 3 I W ^ Teletubbıes 09 * * " w 40 Barney 10 05 Çızgı Fılm Potuduk Ayı 10 20 Sabah Keyfı 13 00 Gun Ortası 13.30 A dan Z ye 16.05 Yerfı Fılm: Yarvanş 18.00 Dızı Sarıl Marıa 18.00 Haberler 18.30 Dı- zı Vahşı Guzel 19.30 Ana Ha oer Sultenı 20.20 Spor 20.30 Neler Oluyor Hayatta 22.30 Ya nşma ıO2 Mılyon 23.15 Zaga 01 10 Haber Saatı 02.00 Ya- bancı Fılm. Saklambaç 04 00 Iraftk (0?12 215*1 11) Bana 19.00 Dızı Marıa Barrıo 20.00 Ana Haber Bultem 21.00 Para Hattı 21 05 Spor Haber 21 20 Reytıng Hamdı 22.20 Dı- zı Cınlprle Perıler 23.15 CAVIZ Kabugu lCanli) 04.15 Belgesel Habercı ^0 272 297 10 00) 07.00 Çızgı ı->lm Hayatm lçınden Hı kâyeler07 30Gunp Merhaba 09.00 Dızı Fırtm^ı GunleriOOOYarışma YenıHu go 10.45 Khp 2001 12.45 le< zet Saatı 13.30 Çızgı Fılm Kuşa gı 14.30 Yerlı Fılm: Duyun Be- nı 16 00 Dızı Cesur ve Guzel £§ş.s , w 09.20 Parantez 10 Ş « * 15 Ekonomı 10 35 E-Net 10.45 ı ı festyle 11.05 Saglık RaDoru 12 00 Gunun lçınden 12.20 P' yasalar 12.35 Serbest Bolge 13.00 Haberler 13.50 Parantez 14.15 Spor 15.00 Haber^r 15 45 Lıfestyle 16.15 Pıyasalar 16.35 Ekonomı 17 00 Haber 16 45 Dızı YalanRuzgarı17 3O Yerlı Fılm: Yuzbaşının Kızı 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor ^ayfası 20 45 Dızı Dadı 21.45 Heps> Gerçek 22 30 Ya nşma Dokıın Bana 23 15 Ya- bancı Fılm Gazete 01 00 On lıne Show 02 15 Spor 02.30 Son Haber (C 272 355 01 01) 18 15 Gece Gunduz 18.30 Dun yaya Bakış 19.05 Gundem Dışı 19 40 Sporda Bugun 20.00 Ha ber 20 20.25 Yakın Plan 21.05 Yaşlı Astronot 21.30 Festival Gunlprı 22.00 Haberler 22.05 Buradan Bakınca 24 00 24 Sa at 00.40 Spor Gecesı 01.00 Ha beder 01.05 Tı ansvvorld Sports ,0 212 335 07 00 Çızgı ı-ılm Reıs 07 30 Çızgı Fıln- ^akura 08 00 Gunayom Turkıye 09.40 Dızı Fırtınalar 10 30 Dızı Kadenm Sen^ı 11.40 Çızgı Fılm Temel Reıs 13.00 Haber 13 20 Yerlı Fılm Yarın Geç Olmayacak 15 20 ,-p" 09.00 Huzura Dogru ğOKl 09.30 Pınir ıp vomek Zevkı 10.30 Yerlı Fılm. Bekleyış 12.00 Habener 12.30 Khp Shop 14 00 Yerlı Fılm ÇıkmazYol215 30Kez ban ın Gunlugu 17.00 haDer er Dızı Bucur Gaoı 16.20 Yerlı Fılm: Allah Allah 18.20 Dızı Kuçuk Beslenıe 19 30 Haber 21 00 Dızı Avnaiı ^ahır 22 10 ^apaıaj?! nZ ei 23 00 Siyaset Meydanı 02.30 Haberler 03.40 Yerlı Fılnv Beyoğlu'nun Arka Yakası/C 21? 44H8H00) 17.30 Dızı Eltıler 18.00 Dızı Bı -'m Fv 19 00 Ana ^aber Bulte nı 20.30 Yerfı Fılm: Gönulden Yaralılar 22.00 Dızı to< Baoa 23.00 Di7 Gızh Dosyalar 24 00 Betgesel Keşrf 01 00 Di7 ^u u (0 2 ': (552 26 60! v t , 09 00Haberler09.15Parametre11.00Ha * 3 V berler 11 15 Stıl 12.15 Sınema Sınema t i t l . i H 12.45 Spor 13.00 Ajans 13.30 Artınfo 13.35 Ekonomı 14 15 Fınans Bultenı 15.15 NET 16.05 Parametre 16.15 Stıl 17.00 Manşet 19.15 Fes- tival Gunlugu 20.10 Ekonomı 20.30 Spor 21.00 Ha- berler 21.15 Krıter 22.05 Eğrısı Doğrusu 23.00 Edıtor 23.40 Soor 00.30 Manşet (0 212 478 50 00) ^ , 10.00 Haber 10.15 Ankara Gundemı 12.45 /-İ Hayalı Muze 13.40 Tatıl Rehberı 14.25 Trend 15.40 Şırket Haberlerı 16.00 Haber- ler 16.15 Uçuncu Seans 17.40 Hı-Tec 18.05 Akşam Ustu 19.00 Haberler 19.10 Tatıl Rehberı 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Seyahatname 22.00 Gençlerle Soru forum 24.00 Haber Masası 00.35 Spor 02.10 Yabancı Fılm: Don Juan (0 212 288 57 52) rtçjrm 10.30 Çızgı Fılm Kuşağı 11.50 Dızı Tarzan JfiİMm 12.20 Sağlıkla Randevu 13.00 Haber 13.20 Hayat Guzeldır 14.50 Yandı Yemek Pıştı Vemek 15.30 Çızgı Fılm JayJay 16.10 Çızgı Fılm Ro bın Hood 16.30 Lıseler Arası Bılgı Yanşması 17.00 Yerlı Fılm Kabadayı 18.30 Dızı Ikımıze Bır Dunya 19.00 Dızı Muthış Ikızter 19.30 Yuz Yuze 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Spor Gunlugu 21.10 Dızı Denız Polısı 22.10 Cem Özer Show 23.50 Yabancı FUm: Cı- nayet Hayallen 01.40 Son Nokta (0 212 313 50 00) 07.00 Çızgı Fılm Dennıs & Gnasher 07.15 Yabancı Fılm Başa Bela08.40 Ya- b a n c | F | | m S a d a k a t s l z 11.20 Yabancı Fılm Cennet Yolu 13.15 Yabancı Fılm Hazzard da Buyuk Yarış 14.45 Yabancı Fılm Oğlum Içın 16.20 Belgesel Fotoğrafçılar 17 15 Yabancı Fılm Kara Dul 18.55 Cıne Sınema 19.15 Yabancı Fılm: Uç Kaçak, Bır Rehıne 20.45 ClNE 5 Haber (Şıfresız) 21.00 Ya- bancı Fılm Kandan Kırmızı 22.35 Dızı Soprano 23.35 Dızı Sex and the Cıty (0 212 336 15 75) 09.00 Sıber Savaşçılar 10.00 Kızgın Kumlar 11. 00 Hedefımız Macera 12. 00 Sıradışı Makıneler 1J 00 2000 ın ötesı 13.30 Gızemlı Okvanuslar 14. 00 Dogan Guneşe Doğru 15.00 Kra- lıçe Aslan 16.00 ınsanın Seyır Defte rı 17.30 Gelecek Zaman 18.00 Ada- lann Efsanelerı 19.00 Derbyshıre ı Ne Batırdı 20.00 Cehennemın Içınde 21. 00 2000 ın ötesı 21.30 Gızemlı Okya- nuslar 22.00 Dogan Guneşe Dogru 23.00KralıçeAslan(0212288 75 75) 08.30 Rakamlar Konu- şuvor 10.00 PıyasaEkra- nı 10.15 Dış P yasalar 10.35 Analız 12.00 Fı- nans Cafe 12.30 Ekonomı Haberlerı 13.45 Zıle Doğru 14.15 Dış Pıyasalar 14.40 Sektor Raporu 16.00 İMKB de Gunun Özetı 16.30 Platform 18 00 Kampus 19.00 Dızı Who s the Boss 19.30 Dızı Hadı Vur Benı 20.00 Dızı Ikıncı Şans 21.00 Yabancı Film 1 Kar- galann Cinayeti 23.00 Dızı Borsa 24.00 Yabancı Fılm: Bır Şırket Ko- medısı (0 212 330 01 01) *-<* 09.00 Muzık 09.30 Meral ın Seyır Defterı ,**V& 11-00 Ferah Ferah 13.00 Haberler 13 15 Oemırcan la Can Can a 15.15 Sarı Şeker 17 15 Onre Sağlık 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Bır iparkıdır Yaşamak 22 00 Flash Magazın 23.00 23 Sa =ıt 24 00 Yabancı Fılm- Kolay Ölüm (0 212 256 82 82) 11-30 Spor ve Saglık 12.05 Her Dem İ Sağhk 15.05 Paltform 16.05 Bebeğımı —"^VjV Beklerken 17.05 Bır Tencere Sağlık 18.05 Galactıca 19.00 Haber Bultenı 19 10 Sağlık Ol sur 20 00 Haber Bultenı 20.05 Nabız 21.00 Haber Bultenı 21.05 Hoş Geldın Bebek 22.05 Super Şehır- ler 22.30 Yaşamak 23.00 Haber Buttenı 23.30 Muzık 00 30 Guzel'.Kİer Üunyası (0 2 6 428 08 50) 19:05 Gundem Dışı Ganı Mu|de'nın konuğu Gulben Ergen 21:05 Yaşlı Astronot 77 yaşındakı John Glenn'ın dokuz gunluk uzay macerasının sonu 21:30 Festival Günleri Radyo Eksen ın de sponsor oldoğu H2000'e katılan Tınderstıcks'ın oykusu Türluy» mn Hobor KonaL www nlvmsnbc com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog