Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Beym kansepi içinumut • CHICAGO(AA)- Insanlann akciğer ve sindirim sıstemlerinde javgın olarak bulunan "reovirüs"ün. öldürücü be\in kanseri "'gliomas" tümörlen ûzerinde etkili olduğu saptandı. Kanada"nın Calgary kentindeki Tom Baker Kanser Merkezi'nde yapılan araştırmalarda, Dr. Peter Forsyth ve arkadaşlan, iki düzine fareye kanser tümörleri a^ıladı. Farelerin beynındekı kanser tünıörlen büyümeye başladıktan sonra. 12 farenin beynine ölü reovirüs şınnga edildi. Diğer 12 fareye de canlı reo\irüs aşılandı. Ölü reovirüs aşılanan fareler kısa zamanda öldü. Canlı reovirüs şınnga edilen farelerden 8'inin, 90 gün sonra hâlâ yaşadığı gözlendi. Araştırmacılar, yeni yöntemin insanlar üzerindeki klinik denemelerinin altı ay içınde başlayabileceğini belirttiler Idama karşı Hk Dünya Kongresl • Haber Merkezi - Ölüm cezasına karşı Dünya Kongresi, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Fransız Meclisi ve Alman Federal Parlamentosu taraftndan ortaklaşa organize edilecek. ABD'deki idamlann özellikle gündemde olacağı kongreye, Abdullah Öcalan'ın tıv ukatlarından Doğan Erbaş da Türkiye'deki ölüm cezasını anlatmak üzere konuşmacı olarak katılacak. Atatürk Ormanı sözleşmesine iptal • İstanbul Haber Servisi - Florya Atatürk Ormanı'nın, Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 1998 yılında özel bir şirkete 10 yıllığına kiralanmasını öngören sözleşme, Istanbul 4. Idare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Çevre Dostlan Derneği Başkanı Ülker Durukan. "Sivil toplum örgütlerinin başansı olan bu karar, örnek teşki] etmeli. Bu bir yeşil alan hortumlamaMdır" dedi. itesılBir Türkiye' • Istanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Istanbul Konferanslan çerçe\esinde "Nasıl Bir Türkiye" konulu konferans düzenleyecek. DSP tstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın konuk olarak katılacağı konferans, bugün saat 19.00'da TGC Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Âkademik kıyafet giydiler • Istanbul Haber Servisi - Istanbul Tıp Fakûltesi'nde 1997-2000 yıllan arasında, doçentlik un\ anı alan 95 öğretim üyesi törenle "Doçentlik Âkademik Kıyafeti"ni giydi. Yapılan törende konuşan Istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, üniversitelerinde başlayan geleneğin. diğerlerine de örnek olmasını diledi ve bu faaliyetlerin bilim kurullarını yücelttiğini söyledi. Hemşirelerm mutluluğu • Istanbul Haber Servisi-Marmara Üniversitesi (MÜ) Hemşirelik Yüksekokulu 2000-2001 eğitimyıhnı başanyla tamamlayan 48 hemşire adayı, törenle diplomalannı aldı. ANAP'lı Başkan Altunsoy'un, arazileri işgal ettiği ortaya çıktı Orman talam davahk • 7 komşusuyla birlikte orman arazilerini kendi lehine işgal ettiği ileri sürülen Bahçeköy Belediye Başkanı Muzaffer Altunsoy hakkında Sanyer Cumhuriyet Savcılığı 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. SİBEL KIZJLIŞIK Içişleri Bakanlığı müfettiş- leri, Sanyer'in yerel Bahçeköy Belediyesi'ni mercek altına al- dı ve ANAP'lı Belediye Baş- kanı Muzaffer Altunsoy'un, ormanlık alanları kaçak yapı- laşmaya açtığı, Orman Bakan- lığı müfettişlerince belgelen- di. Içişleri Bakanhğı'nca hak- 1 helikopter ve 10 uçak müdahale etti Osmaneli alev alev yanıyor Haber Merkezi- Bilecik'in Osma- neli ilçesine bağlı Arapuçtu mevki- inde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgârın da etkisiyle yayılarak sürü- yor. Yangına, Muğla-Nazilli'den l helikopter, Istanbul ve Çanakka- le'den ise 5'er uçak müdahale ediyor. Orman Bakanlığı ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada 500 hektarhk alanı etkileyen yangının, gece kısmen kontrol altma alındı. Eskişehir Mihalıççık'ta çıkan or- man yangınında. yaklaşık 25 hek- tarlık alan kül oldu. Bolunun Se- ben ılçesi Kabak köyü civarında çı- kan orman yangınında ise 5 hektar- hk alan zarar gördü. Osmaniye'de, anız tarlasma kın- larak atılan bira şişesinin neden ol- duğu yangında, 10 dönüm orman- lık alan yandı. Isparta'nın Keçibor- lu ilçesine bağlı Kılıç beldesinde, yüksek geril im hattına çarpan ve ya- narak düşen kuş, ekili alanda yan- gma neden oldu. 52 dönümlük ara- zinin kül olduğu bıldirilirken yan- gın. itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. kında geniş çaplı soruşturma başlatılan Başkan Altunsoy hakkında Sanyer Cumhuriyet Savcılığı da 6831 sayılı "Or- man Yasası'na muhalefeften 3 yıla kadar hapis istemiyle da- va açtı. Başkan Altunsoy ise hakkında başlatılan soruştur- malan 10 milyar lira karşılığı durdurabileceğini öne süren bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Içişleri Bakanlığı müfettiş- leri, Bahçeköy Belediye- si'ndeki olayı Orman Bakanh- ğı'na bildirdi. Bakanhğın. or- man teknikerleri Bahri Engin ile ABTosun'a hazırlattığı in- celeme raporunda Başkan Altunsoy'un, komjulanyla birlikte Bahçeköy, Karadeniz Mahallesi Gülbahçe ve Çamlık sokaklann- daki evlerini orman aleyhine kaçak yapı- laştırdıklan belirtildi. Müfettişlerin rapo- runun ardından San- yer Cumhuriyet Sav- cısı Ayhan Yalınkıh da Altunsoy ve 7 komşu- su hakkında 3 yıla ka- dar hapis istemiyle da- va açtı. Aynca beledi- ye sınırlan içinde bu- lunan 35 kişi hakkın- da da aynı suçtan ayn ayn davalar açıldı. Başkan Altunsoy, 22 Mayıs 1998 yılında Imar Yasası uyarınca yıkılmasına karar verilen Bahçeköy'deki Yılmaz YoMağ'a ait Yılmaz Bakır Tel Fabrikası'm, valilik emrıne karşın yıktırmadığı ge- rekçesiyle de 5 yıla kadar ha- pis istemiyle yargılanıyor. Kazanlı sahili 6 caretta daha öldü MERSİN (AA) - Çevre Bakanlığı tarafından koru- maya alınan Kazanlı sahili- ne 6 caretta caretta ölüsü vurdu. Mersin'in Kazanlı belde- sinde nesilleri tükenmek üzere olan ölü caretta caret- talan gören balıkçılar, duru- mu Kazanlı Belediye Baş- kanı Kenan Yıkhnm'a bil- dirdiler. Yıldınm, yeşil de- nizkaplumbağalarınm yu- murtlama döneminde en- vanterini çıkarmak için bel- dede bulunan BM Gözlem- cisi Monica Avereggi ile dün ölü caretta carettalan incele- di. Avereggi, carettalann bü- yük olasılıkla Kromsan Fab- rikası atıklan nedeniyle öl- müş olabıleceklerini belirte- rek "Carettalann neden öl- düğünü ananzlerden sonra meydana çıkaracağız. Aâz- lanndan kan getiyordu. Oy- fc sanıyorum. zehirti aüklar nedeniyle öldüler. Dünyanuı gözü burada. Bu nedenle bu gibizehirti aüklan denize bı- rakan fabrikalara cavdıncı cezalar verilmeudir" dedi. 1 aylık trafik eziyetibaşladı Atatürk Köprüsü, taşıyıcı sistem eletnanlan ile >anaşma dubalannda vapılacak bakını ve onanm çahşmalan nedeniyle önceki geceden iübaren araç ve ya>a trafiğine kapanldı. Haliç'in iki yanında ulaşımı sağlayan üç köprüden biri olan Atatürk Köprüsü'nün kapatüması Istanbul'da traliğin felç olmasına >ol açü. Kiiitlenen trafikte uzun zaman harcayan İstanbullular sıkıntılı anlar vaşarken akşam saatlerindeki sağanak vağmur trafiğin kördüğüme dönüşmesine neden oldu. Atatürk Köprüsü nün 20 Tenunuz'a kadar tratlğe kapalı olacağını belirten vetkililer. köprünün kapalı kalacağı süre içüıde araçlann ve yayaJaruı Galata ve Haliç köprülerini kuDanmalaruu istediler. SAY1N TÜRKÇE ÖGRETMENLERİ ÖZLEMLE BEKLEDİĞİNİZ TÜRKÇE DERS KİTAPLARI ÇIKTI Eğitim ve öğretimdeki öncü yaklaşım ve yılların deneyimi bu kitaplarda buluştu. AHMET GÜMÜŞ'ün hazırlamış olduğu İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının tüm sınıflan artık eğitimin hizmetinde. İlkokuma için küçük ve büyük fişler. yıllık ve ünite plânlan ile öğretmen kılavuzu da hazırlanmış ve öğretmenlerimizin isteğine sunulmuştur. Aynca, İlköğretim 6-7-8. sınıf Tiirkçe kitaplarının yıllık plânları ile öğretmen kılavuzu da hazırlanmaktadır. TÜRKÇE (î **•- ı TÜRKÇE 2 ALTIN KITAPLAR Siparişleriniz için adres: Celâl Ferdi Gökçay Sok. Nebioğlu İş Hanı Cağaloğlu - İstanbul tlf.: (0.212) 513 63 65-526 80 12 513 65 18-520 62 46 . faks: (0.212) 526 80 11 vvvv vv.altiukitaplar.com info@altinkitaplar.com.tr TÜRKÇE© TURKÇE(Î)| ?TÜRKÇ£ Adı sojadı Okul ZĞKV. ... . Branş - Sınıf:... Tlf .... hakv.. Tamamı renkli, 1. hamur kâğıda kaliteli baskısıyla ALTIN KİTAPLAR okul kitaplarında da öncü Hoşgörü 'semah 'la sergilendi Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtnıa Derneği'nce AKM'de düzenknen "Kühiir ve Semah Gecesi"nde, Grup Turnalar, Muzaffer Özdemir gibi isimler, türküleriyle izleykilere keyiffi anlar yaşaürken sunulan semah gösterisi ha> ranlıkla izlendi Gecede kunuşan Dernek Başkanı Dr. Beyzade Ozkahraman, Bektaşiliğin, İslamın ".\nadolululasniasr, "Anadoluca konuşması" olduğunu ifade etti. Alevttikte Tann korkusu yerine insan ve Tann se\ gisinin esas olduğunu söyleyen Ozkahraman, "Alevflik; din, dü, ırk >a da cinshet ayrımı yapmadan 72 millete kucak açmakür" dedi. llköğretimdeki zorunlu din derslerine de değinen Ozkahraman, "Zorunlu din derskri tek mezhebi kapsıyur. Bu dersler zorunlu olmaktan çıkarılmair dedi. Bektaşi felsefesini yansıtan u Eline, diline, beüne hâkim ol", "tncinsen de incitme", "Kaduılan okutunu/". "Düşmanuuzın dahi insan olduğunu unurmayınız", "İlinıden gidilmeyen >olun sonu karanlıktır** gibi sö/krin yazüı olduğu allşlerin dikkat çektiği gecede Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunuldu. (Fotoğraf: ALPER İZBUL) 5. Ulaştırma Kongresi Sonuc Bildirgesi: Acilen Ulusal Ulaştırma Ana Planı oluşturulmalı tstanbul Haber Servisi - Inşaat Mü- hendısleri Odası Istanbul Şube Başka- nı Cemal Gökçe, 5. Ulaştırma Kongre- si Sonuç Bildirgesi'nde alınan kararla- n açıklayarak "Toplu ulaşımı ve taşuna- cılığı, denizyohı ve deminolu ağniıkh olarak ele alan; tüm ulaştırma sistemle- rini bir bütün olarak dü/enleyen, uzun erimli 'Ulaştırma .Ana Planı'mn yapü- masuu ve acilen u\gulamaya konuhna- suu talep ediyoruz" dedi. lnşaat Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi tarafından 30 Mayıs-1 Haziran 2001 tarihleri arasında düzenlenen 5. Ulaştırma Kongresi'nin sonuç bildir- gestnde, ulaştırma sorununun yalnurca karayolu- otoyolu ağırlı politikalarla çö- zülemeyeceği vurgulanarak "Ulkemiz, bugüne dek ulusal ulaşürma politikala- n ve bu doğrultuda bir' ana plan' geliş- tirerek yürürlüğe koyamanuşür. Ulaş- nrmanuz, petrol ve otoınotrv tekeüeriıün yükselen bir pazan konumuna gehniş- tir. Politikasızlık ve plansı/Jık. sosyal ve ekonomik ka\iplann oluşmasına da ne- den ohnuştur" denildi. Sonuç bildirgesine göre, ulaştırma sorununun çözümü için yapılması ge- rekenlerden bazıları şunlar: "İstanbul'a3. köprü projesinden vaz- geçilmeli. Karayollan Genel Müdürlü- ğü, Ulaşürma BakanhğTna baglanma- h. GeUşmiş ülkelerde önceUkli prugram olarak belirienetı hızlı tren projeleri ül- kemizde de gündetne alınnıalı. Kitle taşunacıhğı ve verinıliliği geUştirilmeU. Kentsd ulaşun tek eldeıı > ürütülmelL İstanbul'un denizyohı ulaşınunda ön- celik. kentiçi taşuııacılığına verihnelL İs- tanbul'un Asva-Avrupa bağlaııtısının rayh sistemli tüp geçitk sağlannıas» için çalışmalar başlamah." Tüm dünyadan yalnızca 6 şair katılıyor Şiir festivalinde Türkiye'yi Yalvaç Ural temsil edecek Haber Merkezi - Çocuk kitaplan ya- zan Yalvaç Ural, "32. Uluslararası ŞörFestivali''\e t *5. UluslararasıÇocuk ŞiirFestivali"ne ka- tılacak. 32 yıldır gerçek- leştirilen ve dünya- mn tek şiir festivali olan Uluslararası Şiir Festivali, bu y ıl 5. Uluslararası Ço- cuk Şiir Festivah ile birlikte Hollan- da'nın Rotterdam kentinde yapılıyor. Tüm dünyadan yalnızca 6 şairin katıl- dığı Uluslararası Çocuk Şiiri Festi\ a- li'nde ülkemizi Yalvaç Ural temsil ede- cek. 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Ural' ın ya- nı sıra Hollanda'dan Joke van Leeuwe- en. Belçika'dan Bart Moeyaert, Ingilte- re'den Jackie Kay, Almanya'dan >\alt- herPetrt Filıstın'den de Tamim al-Barg- houti katılıyor. Yalvaç Ural'ın ki- taplan. festival süre- sınce Rotterdam Ki- tabevi'nde satılacak, şiirleri de billboard- larda, ışıklı panolarla oku> uculara su- nulacak. Şairler Ro Tiyatrosu'nda hal- ka ve okurlara tanıştırılacak; şiir mati- neleri düzenlenecek, şairler şiirlerini kendi dillerinde okuyacaklar. Uluslara- rası Çocuk Şiir Festivali'ne katılacak ilk Türk şair olan Yalvaç Ural, etkin- likte özellikle son kitabı "Muııa- me"den alınmış şiirlerini okuyacak. İstanbul teşekkür ediyor. ISTANBUL MENKUl KIYMETUR BORSASI Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 29. Uluslararası istanbul Müzik Festivali programında 22 Haziran 2001 tarihinde yer alan Santa Cecilia Ulusal Akademisi Orkestra ve Korosu konserinin gerçekleştirilmesindel'i değerli katkıları ıçin Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'na teşekkür ediyor. Kur jf^sal Sponso^ar l|IEczacıbaşı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog