Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER çamaşır yıkarken boğuldular Firat Nehri 4 can aldı • Çamaşır yıkarken ayağı kayarak nehre dûşen 7 yaşındaki Esma Demir ve onu - kurtarrnak için Fırat'a atlayan 3 kişi - boğularak yaşamını yitirdi. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ŞANLIURFA(AA)- Şanlıurfa'nın Akziyaret köyüne bağlı Dalaltı mezrasından Fırat Nehri'nde çamaşır yıkayan 2'si anne-kız, 4 kişi boğuldu. Akziyaret köyüne bağlı Dalaltı mezrasında oturan SaddetDoğan (28), kızı Ruldye Doğan (7), Emine Demir (34), yeğeni Esma Demir (7), Fırat Nehri kenanna giderek çamaşır yıkarken Esma E>emir'in ayağı kayarak nehre dûştû. Saddet Doğan, Rukiye Doğan ve Emine Demir; Esma Demir'i kurtarmak için nehre atladı. Söz konusu 4 kişi, iyi yüzme bilmedikleri için akıntıya kapılarak boğuldu. soru$turma başlatıldı 3 kişinin cesetleri yurttaşlar tarafından nehirden çıkanhrken Esma Demir'in cesedi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Kurtarma Ekibi'nin çalışmalan sonucunda bulundu. Nehirde boğulan 4 kişinin cesetleri, otopsi için Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne getirilirken olayla ilgıli soruşturma başlatıldı. Küçük Kırmacı dünya Z.si oMu • İZMİR(AA)- Japonya'da düzenlenen "Dûnya Çocuk Resimleri Yarışması"na lzmir'den katılan Merve Kırmacı ikinci oldu. lzmir Ticaret Odası'nda (IZTO) düzenlenen toplantıda. Oda Başkanı Ekrem Demirtaş, Kırmacı'yı basına tanıttı. Milli Eğitım Vakfı Özel lzmir llköğretim Okulu öğrencisi Kırmacı, 1 Nisan'da Japonya'da düzenlenen yanşmada, 62 ülkeden 35 bin resim arasında ikinci olarak gümüş madalya aldı. 9 yaşındaki Merve'nin yanşmada ikincilik alan resim çahşmasmda kardanadamla kol kola girip oynayan çocuklar resmediliyor. Yeni binyriın ilk güneş tutulması • tstanbul Haber Servia - Yeni binyılın ilk tam güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Tutulmanın hiçbir aşaması, Türkiye'den gözlenemeyecek. Istanbul Üniversitesi (1Ü) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten ve ÎÜ Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Türker Özkan tarafından yapılan açıklamada, 2001 yılının ilk tam güneş tutulmasının bugün Türkiye saatiyle (TSÎ) 12.32'de, güneşin doğmasıyla Güney Atlantik Okyanusu'nda başlayacağı kaydedildi. Hıvalete çıktığı teiı Iş bulanuyor • KAYSERİ(AA)- Kayseri'de, rahatsızlığı nedeniyle bağırsaklan kısaltıldığı için yaklaşık 3 dakikada bir tuvalete çıkmak zorunda kalan işsız genç Zübeyir Yıldınm, Kayseri Valiliği'nden yardım istedi. Vali Yardımcısı, Vıldınm'a "Sana sermaye verelim, seyyar satıcılık yap" dedi. YUNANİSTAN - HOŞ GELDİN İKİNCİ YUNAN CUMHURİYETİL BoğaziçiKöprüsüy nden adayan 18 yaşındaki Üntit Yorgun,yarah olarakkurtuldu 60 metreden 'yaşama' dalmak SAADET USLU • Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağı yakınlanndan öncekı akşam atlayan Ümit Yorgun'un şuurunun yerinde olduğu, sadece ayaklannm kınldığı belirtildi. Hastane yetkilileri, Yorgun'un platin takılacak ayağının 1 -2 yıl içinde normale döneceğini kaydettiler. girişimcisi olan Ümit Yor- gun'un (18) şuurunun yerinde olduğu, sadece ayaklannın kı- nldığı belirtildi. Yorgun'un da- ha önce de 2 kez intihara kalkıştığı öğrenildi. Boğaziçi Köprüsü'ne önce- ki akşam taksi ile gelen Yor- gun, Ortaköy ayağı yakınla- nnda korkuluklan aşarak ken- En popüler intihar girişimi yerlerinden biri olan Boğaziçi Köprüsü'nden atlayan bir genç, köprü ayağındaki zemi- ne 60 metre yükseklikten düş- mesine karşın yaralı olarak kurtuldu. Köprüden atladıktan sonra kurrulan onuncu intihar dini boşluğa bıraktı. Yorgun, köprü ayağının Ortaköy ile birleştiği bölgede, önce arazi- yi çeviren tel örgülerin üzen- ne sonra da yere düştü. Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi gö- ren Yorgun'un ayağına platin takılacağı ve 1-2 yıl içinde normale döneceği belirtildi. Tiner ba flımlısı Ümit Yorgun'un anne ve ba- basının şiddetli geçimsızlik ne- deniyle aynldığı ve iki yaşın- dan beri babaannesının yanın- da kaldığı öğrenildi. Baba Mus- tafa Yorgun, oğlunun ıkı yıl ön- ce tıner çekmeye başladığını ifade ederek şunlan anlattı: "Bir yıl içinde iki kez intihara kalkışn.Once kalbiniçıkarmak içinvücudunubıçakiadLArdın- dan fare zehiri içtL Bugün ken- disiyle konuştum. Bana, Beş günden fazla burada kalırsam, kaçıp yine atlayacağım' dedL" Kurtuluş imkânsız glbl Istanbul Tıp Fakültesi Acil Servısı'nden Doç. Cemakttm Yaklaşık 1000 kişi girisimde bulundu Son yıllann en popüler mekânı ALPERTURGUT tstanbuFun iki yakasını birleştiren Boğaziçi ve Fa- tih Sultan Mehmet köprü- lerinde bugüne dek bini aşkın kişi intihar girişi- minde bulundu. Çok sayı- da insanın ölüm girişimi, diyalogla veya dikkatleri başka yöne çekilerek ön- lendi. Onlarca kişinin ya- şamuıı yitirdiği köprü in- tiharlannda bugüne dek sadece 10 kişi yaralı ola- rak kurtanldı. 1975 te başladı Boğaziçi ve Fatih Sul- tan Mehmet köprüleri, depresyona giren, şov yapmak isteyen, iş arayan, ailesinde geçimsizlik olan, kız arkadaşından ay- nlan kentlilerin, buralan "intihar yerF olarak seç- meleri nedeniyle yıllardır popülaritelerini korumaya devam ediyorlar. Istanbul Emniyet Müdürlüğü ka- yıtlanna göre, köprüde in- tihar vakalan geçen yılla- ra oranla artış gösteriyor. 1973'te trafiğe açılan 64 metre yüksekliğindeki Boğaziçi Köprüsü'nde ilk intihar girişimi 1975'te ol- du. 1975'ten 199l'ekadar 80 kişinin intihar ettiği köprüde son 10 yılda inti- har sayısı ile birlikte inti- har girişimi sayısı da arttı. 1988 yılında hizmete açı- lan 65 metre yüksekliğin- deki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilk intihar girişimi aynı yıl gerçekleş- ti. Bugüne dek yaklaşık 50 kişi bu köprüden atlayarak yaşamını yitirdi. Hallç Köpnisü'nden 15 klşl atladı Haliç Köprüsü de diğer iki köprü gibi intihar olay- lanna sahne oldu. Köprü- den toplam 15 kişi atladı, 5'i öldü, onlarca kişi inti- har girişimi sırasında kur- tanldı. Ertekin, boğaz köprülerinden atladıktan sonra kurtulma ihti- malinın az olduğunu söyledi. Ertekin şöyle konuştu: "Bun- dan önceadayıp da kurtubuüar suya düştü. Çogunun üstünde mont vartu. Bunlann önü acık- sa koflardan çıkmadan tophn- dığında paraşüt etkisi yapıyor. Kişinin hangi bölgesinin suya çarpnğı önemli. Kafası ya da göğsü çarparsa büyük ihtimal- le ölür. Ama ayaklannın üzeri- nedüşerse, sadece ayaklan ku> labilir. Zemine düşerek kurtul- makneredevseimkânsız.'' Köprüde 10 mucize Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etmek istemelerine karşın kurtulanlar ise şunlar. • 13 Nisan 1984te Engin Çolakoğlu. • 29 Mait 1989da Çetin Soltan. • 24 şubat 1990da tlhanBügin. • 24 Kasım 1992de Cenk Güngörmez. • 25 Aralık 1995te Zeynep Kunt • i4Mayıs 1996da ArmanOhık. • lOMayıs 1997'de Fatma KöksaL • 17 Kasım 1997de Fatma Coşar. • Mehmet Gökbey Ulugergerti ıse 29 AfiUStOS 1996 da Fatih Sultan Mehmet Köpnisü'nden atlamasına karşın denızden sağ olarak çıkanldı. Uzmanlar, özellikle Batman'da görev yapan sağlık personeline eğitim verecekler Giineydoğu'da iııtilıan önleme projesi Yurt Haberleri Servisi - GAP Bölge Kalkınma tdaresi Başkanlığı ve Ankara Üniver- sitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı'nın işbirliğiyle "GüneydoğuAna- doluBöİgesi'ndetntiharOigu- suna Psikososyal Yaklaşun Projesi" adıyla bir çalışma başlatıldı. Uzmanlarbölgede- ki sağlık personelini intiharla- nn önlenmesi konusunda eği- tecekler. Batman başta olmak üzere Güneydoğu'da son iki yılda yaygınlaşan intihar olaylanna karşm valiükler, Diyanet Işle- ri ve üniversitelerden sonra GAP Bölge Kalkınma Idaresi de çalışma başlattı. Terör olay- lannın azalmasının ardından toplumda yaşanan sosyal sı- kıntılardan kaynaklandığı be- lirtilen intiharolaylannın azal- tılmasına yönelik çalışmalarda uzmanlar, bölgedeki sağlık ekiplerini eğitmeye çalışıyor. Yapılan açıklamaya göre, pro- je kapsamında haziran-ekim aylan arasındaAdıyaman, Bat- man ve Diyarbakır'da, intihar vakalan ile karşılaşan tüm Türk işadamı cinnetgetirdi BERIİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlüı'de Fahri Gökçek (39) adlı Türk işadamı, aynldığı sevgilisi Saniye Ceybn'ı öldürdükten sonra intihar etti. Berlin polisi, Weddıng semtindeki olayda Kayserili işadamı Gökçek'in, 3 hafta önce aynldığı sevgilisi Ceylan'ın işyerine giderek kendisini banşmak için ikna etmeye çahştığını, olumsuz yanıt aunca da olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan konunasımn eşiöldü ANKARA (AA) - Yenimahalle Camhca Polis Lojmanlan'nda oturan Aynil Barles (27) henûz bilinmeyen bir nedenle eşinin beylik tabancasıyla şakağına bir el ateş etti. Barles. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynil Barles'in eşi Mustafa Barles'in, Kültür Bakanlığı'nda koruma olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgıli soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. meslek çalışanlanna "intihan önleme" konulannda Prof. Dr. Işıl Sayıl başkanhğındaki ekip tarafından eğitim verilecek. İlk toplantı yapıldı Eğitim toplantılannın ilki 18 Haziran'da Adıyaman'da ya- pıldı. Doktor, hemşire ve em- niyet görevlilerinin katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Işık Sayıl, Prof. Dr. Sayanur Canap, Dr. Handan Tuğcu ve GAP Idare- si'nden Sosyolog Sevgi OzeL, intiharlann önlenmesi konu- sunda bilgiler verdi. Proje kap- samında önceki gün Diyarba- kır'da, dün de Batman'da top- lantı düzenlendi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Cumhupiyet Kadınları Kendim dahil, gazete ve dergilere yazı yazdırtı- lan insanlara, bu "fırsatın" verilmesinin nedenle- rini çok düşünmüşümdür. Evet bazı yazarlar, yaz- dıklan dergi ve gazeteye onur katarlar ve o gaze- te ya da derginin okurtarının bir bölümü, o yazar- lar oralarda yazdıklan için o dergi ya da gazetele- ri satın alır ve okurlar. Fakat bazen öyle yazılar okuyorum ki, "Kim bu yazıyıyazan insan" sorusu aklıma düşüyor. "Aca- • ba bu dergi ya da gazetenin okurian, böyle şey- ler okumaktan hoşlanıyoriar mı?" Hep aklımda olan bu konuyu bugün dile getir- memin nedeni, geçen hafta okuduğum bir yazı ve bunu yazan "harvmla"^) ilgili. Bu tür yazılanmda, isim vermekten hoşlanmadığım ve isim vermedi- ğimi bilirsiniz. Fakat bu kez isim vereceğim. Zira Aktüel dergisinin geçen haftaki sayısında Nur Çin- tay adıyla çıkan ve "Laikçi Teyzeler" başlığını ta- şıyan yazı, öytesine seviyesiz ve öylesine aşağıla- yıcı ki, (bir kısmının bana kızdığını bilmeme rağ- men), "Cumhuriyet Kadınlan"na yapılan bu haka- retleri, sindirmem mümkün olmadı. Ve onlann ço- ğunun bunu yanrtlamaya olanaklan olmadığı için, onlann avukatlığını gönüllü olarak üstlenmek zo- runda kaldım. • • • Dergideki sütununun üstünde bir fotoğrafı olan bu "/ıan/m"(!), tesettür içinde falan görünmüyor. Peki o zaman, derdi ne acaba? Yazdığına göre bir konserde, konser sona ermiş- ken, fakat orkestra üyeleri sahnedeki yerlerinde otururken "tam önlerindeki" bir grup laikçi tey- ze, fulariannı, koca popolannı, varisli bacaklannı topariayarak.. ayaklandılar.. gittiler". Fular kullanmadığı ve koca popolu ve bacakla- n varisli olmadığı anlaşılan bu "hanım"®, ardından "...diğeriyanm saat sonra gelecek olan vapuru ka- çırmayı göze almazlar. Sanatçıya saygı diye nu- tuklar atar, seni beni aşağılar, sonra işte bir vapur uğruna böyle böcek oluhar." "Seni beni aşağılar..." laft, bir ipucu veriyor gi- bi. Anlaşılan, bazı Cumhuriyet Kadınlanmız, bu hanımı "aşağılamış". Fakat ne olduğunu bileme- diğimiz bu aşağılama, şu son iki cümleyi mazur gösterebiliyormu? Böyle birterbiyesizliğin maze- reti olabilir mi? "...Çıkışta ayaklanna basmak, o şişko bacakla- n tekmeleyerek varislerini patlatmak istedim. Ag- resyonum bundandır." (Ne demekse?..) • • • Arkeotoji Müzesi'nin o güzel bahçesinin yaz ay- lannda serin olduğunu, bu bedava gittiği konser- den sonra öğrendiğini dile getirmesinden, "ceha- letini" anladıgımız bu "hanım"!}), laik kadınlanmı- za ve onlann "hedeflerine", yürekten düşman. "Yüzlerinde hep bir tasvip etmeme hali, kalple- rinde hep birhaddini bildirme arzusu vardır. Yaş- lan 50 ile 70 arasında değişir. Saçlan genellikle kı- sa ve biraz biçimsiz, bacaklan mutlaka kalın ve çok biçimsizdir. Adı Kemal olmayan erkekleripek sev- mezler, erkekleri genel olarak sevmezler. Atatûrk hariç. Ona ürkütücü bir aşkla baglıdırlar... ...'Çağdaş Yaşam'/ sonuna kadar desteklerter. Gerektiğinde her türlü yürûyüş ve etkinliğe katı- lıriar... ...Dinden iğrenirler. Bu konunun açılmasına ta- hammül edemezler, yolda bir adet başörtülü ka- dın gördüklerinde memleketin Iran olacağı korku- suyla titrer, bunu iflah olmaz bir inatla iddia eder- ler... ...Ne kadar manasız Diyarbakır'a piyano, Mar- din'e viyolonsel götürme operasyonu varsa des- teklerier..." • • • Inanılmaz bir düşmanlık ve inanılmaz bir saygı- sızlık. Hele "Çağdaş Yaşam "a çatması, gerçekten büyük terbiyesizlik. Ben bu Cumhuriyet Kadınla- n'nın ülkemizin her yanına Atatürk aydınlığını ta- şıma çabalannın canlı bir tanığıyım. Elbette böyle bir saygısızlığı "sineye çekecek" değilim. Tüm bu türden terbiyesizliklerin yanıtı gelecek... Cocuklarını okutmadılar Bin 200 veliye 1 trifyon ceza ERZURUM (AA) - Erzurum'da 8 yıllık kesintisiz temel eğitim kapsamında çocukla- nnı okula gönderme- yen 1200 veliye, 1 tril- yon liraya yakın para cezası kesildi. Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak. 8 yıllık kesin- tisiz temel eğitime ge- çildikten sonra kız ço- cuklannın okula gön- deritaıe oranının arttı- ğına dikkat çekti. Bu- dak, Erzurum'da il- köğretimin ikinci ka- demesine gönderilen kız öğrenci sayısında da 13 bin öğrenci artış olduğunu belirtti. Ço- cuğunu okula gönder meyen velilerin belir- lenerek bunlar hak- kındayasal işlemya- pıldığını bildiren Bu- dak, çocuğunu okula göndermeyen veliye bir öğretim günü için 9 milyon 750 bin lira para" cezası verildiği- ni kaydetti. Budak şu bilgiyi verdi: "Erzurum ve ilçele- rinde 8 yıllık kesinti- siz temel eğitim kap- samında çocuklannı okula göndermeyen 1200 veli tespit ettik. Bu velilere, çocuklan- nı okula gönderme- dikleri günlere göre para cezası vererek, cezalarmı tebliğ ettik. Çocuklannı okula göndermeyen velilere yaklaşık 1 trilyon lira para cezası kesildL" Söz konusu 1200 velinin çoğunu kız cocuklarını okula göndermeyenlerin oluşturduğuna dikkat çeken Budak, para cezalarının tebliğ edümesinden sonra bazılannın çocuklan- nı okula gönderdikle- rini söyledi. Takip edilecek Yeni öğretim yılın- da çalışmalannı sür- düreceklerini belirten Budak, şöyle devam etti: "Çocuklannı okula göndermedigi- ni tespit ettiğimiz ve para cezası verdiği- miz veliler, önümüz- deki öğretim yıh ço- cuklannı halen okula kayıt yaptumazlar ise cezalann tebliği için icraya başvuracağız. Çocuğunu okula gön- dermeyeni Allah da affetmez, devlet de..."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog