Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

' SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE . 18 Ü5 A U JK. spor(âcumhuriyet.com.tr Fatih Terim Terim. döndii ve basın toplanüsı yaptı. 'Milan hata kaldırmaz' DENİZ DERİNSU Futbol dünyasının 'dev' markalanndan Ital- yan AC Milarfın teknık direktörlüğüne geti- nlen Fatih Terim, dün Istanbul'a dönüşûnde Türk bastn mensuplannın karşısına çıktı. He- yecanlı oldugu gözlenen Tenm karşısında ba- sın ordusu buldu Her zamanki kendine has tavırlannı sürdüren Fatih Terim, yeni görevi- nın kendisıne gurur verdıgini söylerken, "Her teknik direktörün rüyalannı süsle>en bir yere gektim. Bu göreve Türk teknik direktör seçil- mesiAvrupa'da biam açınuzdanda önemli bir adımdır" ifadesinı kullandım. Işte Fatih Tenm'in açıklamalanndan bazı- lan... - Mılan gıbı büyük kulüpler bır gecede tek- nik adam seçmezler. Görüşmelerimız 1.5 yıl G. Saray'ın Leeds'le oynadığı maç sonrasın- da başladı. Benı takıp etıler ve bu tercihi yap- tılar. Mılan'a felsefemi. sistemı berabenmde götürüyorum. Bunlara güvenmeseler beni seç- mezlerdı. - Sözleşmem Türk basınında yer aldığı gi- bı değil. 2 yıl 'koşulsuz" sözleşme ımzaladım. - Benim buralara geimemde Türkıye'nın pa- yı büvük. Üzenmde 70 mılyonun hakkı var. Aynca Mılan benım sayemde 70 milyonTüık seyırcıyi de taraftarlanna arasına kattı. Bunu zamanla görecekleT - Milan gibi kulüplerde 'Pardon'diyemez- sınız. Hata hakkınız yoktur Adımlanmı dık- katli atacağım Profesyonelce davranmak zo- rundayım. -Milan ınanılmayacak kadar profesyonel bir kulüp. Ilk gün saatte eşıme 8 ayn ev gösterdi- ler. Istedığı ev ı bır hafta ıçınde döşeyecekleri- ni söyledıler. Bunu yapan da ayn bır görev bi- rimi. - Imza sonrası görüştüğüm ilk futbolcu, ge- çen yıl sakathğı nedeniyle 9 ay oynayamayan Redondo oldu. Onu kaybetmemek içın bunu yaptım. Leonardo ıse aynlıyor ve onu Milan gibi büyük bır kulübe yakışan şekilde uğurla- dılar. Kulüpte herkes üzerinde her dilde "Gû- le güle" yazan bır tışörtle kendisini yeni kulü- büne yolladı. - Hedeflerım asla bitmeyecek. Daha yapa- cağımçok şe> var Futbolaçok şey vereceğı- me ınanıyorum. Jübile için geliyor Milan'dan Mehmefejest Spor Servisi - Fatih Terim'lı Mılan, Beşik- taş'lı Mehmet Özdilek ıçın geliyor. Teknik di- rektör Fatih Tenm, Mılan 2. Başkanı Galliani ile konuyu görüştüğünü, kendısinın de kim- sesiz çocuklar yaranna yapılacak bir organi- zasyona katkıda bulunabıleceklennı söyledı- ği belırttı. Bu görüşme sonrası Mehmet Öz- dilek'in jübile programı değışti. Mehmet'in jübilesinde Beşıktaş, 4 ağustosta Mılan'la Is- tanbul'da karşılaşacak. Rapor i F. Bahçe Başkanı, 30 Haziran'daki kongreyi bekliyor Yıldınm devam• Sağlık kontrolünden geçen başkanın büyük problemleri olmadığı öğrenilirken yetkili ağızlar Aziz Yıldınm'ın 30 haziran'daki kongreyi bekleyeceğini ve o gün de başkanlığa devam edeceğini söylediler. HtLMİTÜRKAY 20 Haziran F. Bahçe BaşkanıAziz Yıkünm'ın açıklama yapma günüy- dü, ancakYıldmm herke- sin merakla beklediği bu açıklamayı yapmadı. Sağlık kontrolünden ge- çen başkanın büyük prob- lemleri(tansiyon, şeker dı- şında) olmadığı öğrenilir- ken yetkili ağızlar Yıldı- nm'ın kongre tarihi olan 30 haziran gününü bekle- yeceğini ve o gün de baş- kanlığa devam edeceğini söylediler. Fenerbahçe Kulübü Ba- sın Sözcüsü Atüla Kıyat, başkanın görevine devam Fenerbahçe camiası AzizYıldınm'ın devam etmesini istiyor. edeceğini ifade ederken "Bizter kongre günü istifa ederek sağhklı bir liste yapması için onun önünü açacağız. Kendisini yorul- duğunu hepimiz bilryoruz. Ama Fenerbahçe şu aşa- madaAzizYıkbnm'sız ol- maz"diye konuştu. Kiğdı: Görev ahnam Aziz Yıldınm'ın yapa- cağı listesi yer alacağı be- lirtilen Abdullah Kiğüı ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Artık yeni isimler. yeni yüzler olması gerekiyor. Gelecek vaad e- den gençkre yol açmamız gerekiyor. Bu nedenle de görevabnayı kesinlikkdû- şümnüyorum" dedi. Hakan'ın durumu Fenerbahçe, Hakan Bayraktar'ı trahsferi et- mek için Gazianteps- por'un para konusunda indirim yapmasını bekli- yor. San-LacivertliYönetici Nihat Özdemir, Celal Do- ğan'ın bu futbolcu için 2 milyon dolar kendilerinin ise 1.5 milyon dolarda ıs- rarlı olduklannı belirtti. Nihat Özdemir'e göre bu transferde en kısa zaman- da çözümlenecek. Potada llsansı alınan hakemin gözü MHK'de ı Ankaralı 'ya lig kapılan açılıyor LEVENTYÜCELMAN O, geçen yıl FIBA ile ULEB birbirlerinden aynldığında, ULEB cephesinde yeralmış- tı. Takımlar bile FIBA'dan çekindiklerinde ULEB'e bir başına gir- meye cesaret eden tek ki- şiydi: Hakem RecepAnka- ralı. FIBA kokartlı Türki- ye'nin en iyi hakemlerin- den biriyken her şeyi bıra- kıp 3 yıllık sözleşme imza- lamışu EuroLeague'de maç yönetmek için. Sonrasında Türkiye liginde maç yöne- tememişti. lisansı olmadığı için. Şimdi ise FIBA geri adım attı, ULEB ön plana çıktı, kulüp organizasyon- lannı aldı Efes ve Ülker de taraf değiştirdi. Peki Anka- rah'nın durumu şimdi ne olacak. Bunu Ankarairyı soruyoruz. Onun da henüz çözüm bulunamamış bu konuda kafası kanşık. "Sa- dece EuroLeague'de dü- RecepAnkarab ULEB'zede. başvurarak,bununiadesiniistedim.Şuana kadar bana Türkiye liginde maç yönet- mem için hiç bir teklifde gelmedi. Ben Bg- demaç yönetmekistiyürum" dıyor. Biz de bu konuda MHK Oyesi ve Haİcem Eğiti- mi Sorumlusu Necip Kapanh'yı ulaşıyo- ruz. Kapanlı da "HerkesbizenedenRecep Ankarah'yı maç vermiyor- sunuz diye soruyordu. An- cakRecep'inlisansuuniptal edümesinin nedeni bize ge- çen yd lisansuu dondurma takbKie getip,ligde maçyö- netmeyeceğini beyan etme- siydi.Bizmaçversekbileyö- netmeyecekti. Şimdi ULEB ieFTBAyakmlaşmasıveta- kunlann oraya kayması sonrası Recep'in de duru- mu değisiklik gösterecek. Bu ilk MHK topbtntamda konuşulacak. Hatta lisans iptaü olduğu ve yeniden çv- kanfanası gerekeceği için konu Federasyonun Yöne- tim Kurulu'nun da kapsa- mınagtrecek.Lisans için bir yöntem buhınacak, Çünkû böyle bir hakemi yeni lisans dûkçalan ben veYunanh hakemler, karsı- laşmatarda görev alma tstegimize rağmen kendi hgterunizin piay-ofTiannda maç yö- netemedik. ULEB ile 2 yıDık daha sözleş- mem var.Benim lisansımı geçen yıl iptalet- tikleri için, 14 Şubafta idare mahkemeye için yeniden hakem kursuna göndermek doğru oimaz" diyerek özetliyor durumu. Illegal statüden çıkmış olan ULEB'i "can düşmanı" FIBA da artık tanıdıdına göre, sempatik hakem Recep Ankarairyı da ar- tık lıglerde göreceğiz gibi. Galatasaray, Porto ve Fransız ekiplerinin önerilerini değerlendirecek Jardel defteri kapamyorARİF KIZILYALIN Ve Galatasaray 'la Jardel'in yollan ayn- lıyor. Sezon sonunda tatil ıçın ülkesine gi- dip Tirkiyo'ye dön- mek ıstemediğıni açıklayan Bre- zilyalı golcü için salı akşamı Por- tekizlı yöneticiler ile masaya otu- ran San-K.ırmızılı kulübün 2. Başkanı Mehmet Cansun, Jar- del'i Porto'ya verebileceklennı ve bu oyuncunun karşılığında 3 ya da 4 futbolcu almayı düşün- düklennı açıkladı. Cansun, Jar- del'e Fransız kulüplennin de öne- ri getırdiğini söyledi. Porto'dan 3 oyuncu Jardel'ın transfer olmak ıstedı- ğı kulüpler arasında ılk sırada yer alan Porto'nun takas ve borç sil- me önerisi G.Saraylı yöneticiler tarafından olumlu karşılandı. Bu transfer gerçekleşirse Porto, Jar- del'in geçen yıldan bulunan 12 milyon dolarlık borcunun büyük bırbölümünüde silecek. Portekiz kulübü aynca G.Saray'a 3 oyun- cu verecek. Bu oyunculardan Rus Galatasaray, büyük umuttarla transfer ettiği Mario Jardel'i bir sezon sonra gönderme aşamasuıda. Alenitchev ile Porte kidi Cha- inio'nun henüz Sarı-Kırmızılı- lar'a evet demediği Angola asılh Nefaon'un ise Türkiye"ye gelme- yi kabul ettığı öğrenildi. Kimkimdir? Alenitchev: 30 yaşında. Orta alanda oynuyor. Spartak Mosko- va, LokomotıfMoskova, Roma ve Peruggia formalannı giydı. Chainho: 26 yaşında. Yedekte bekliyor. 1.80 boyunda. Savun- maya yönelik orta alan oyuncusu. Nebon:Savunma oyuncusu. 28 yaşında Aston Villa ve Spor- ting'de oynadı. Porto ile birlikte Jardel'i isteyen Fransızkulüpleri de G.Saray'a ta- kas önerdiler. Paris Saint Germaın, Türk pa- saportu taşıyan Okocha ve 10 milyon dolar; Marsilya, Nijeryalı Bakoyo ko, Fransız Dumas ve lsi- aah, Monaco ıse Siera Leoneli Şabani Nondaile para vererek Jar- del'i almak istiyorlar. Calatasaray Yerli golcüye dönüş hazırlığı Spor Servisi - Jardel'le yollannı ayınp, yabancı futbolcu transferinde de orta alanda oynayan ısimlere yönelen Galatasaray, gelecek sezon büyük olasılıkla yerli golcülerle mücadele edecek. Hakan Şükür'ün lnter'e gitmesinin ardından '9' numarah formayı Brezilyah Jardel'e veren San-Kırmızıllar, 2001-2002 döneminde büyük olasılıkla Ümit Karan, Serkan ve Ühan (transferi gerçekleşirse) ile gol arayacak. Besiktas Transfer çalışmaları sürüyorSpor Servisi - Beşiktaş Kulübü Fut- bol Şubesi Basın Sözcüsü Mete Dü- ren, transfer konusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Düren, ya- bancı oyuncu konusundaki temaslan, teknik direktör Christoph Daum'un yürüttüğünü belirterek, "Bu konuda bekkmedeyiz. Türkiye'deki transfer çahşmalan için de görüşmeleri biz yü- riitüyoruz. Ali Eren, Fazlı ve Ayhan için Gaziantepspor, Samsunspor, Trabzonspor ve Galatasaray ile görüş- nteler yapıyoruz. Tümer için de Sam- sunspor Kulübü ile anlaşmaya çahşt- yoruz.Bunu gerçekleştirirsek,Türner'i transfer edeceğiz'' şeklinde konuştu. Fransız futbolcu Nouma için Avru- pa'da birkaç kulüple temasta oldukla- nnı kaydeden Düren, "Nouma'yı ta- kasta kuUanmayı düşünmüyonız, Amacunız bu futbolcuyu başka kulü- be vererek getir eMe etroek r ' dedi. 3 büyükler Federasyona uyan Spor Servisi - Türkiye Süper Ligi maçlannın yaym hakkını elinde bu- lunduran \e kulüplere olan ödemeleri. 750 bin liralık' sabit kur'dan yap- ma karan alan Digitürk'e 3 büyükler tepki göster- di. Beşiktaş Plaza'dakı Vouge Restaurant'ta bi- raraya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili.Galatasaray Kulü- bü Başkanı Faruk Süren ve Fenerbahçeli yöneticı- lerMahmutUsluile Mu- rat Özaydınu, federas- yondan ödemelerin gü- nünkurundanyapılması- nı isteme kararı aldılar. Aynca transfer konusun- da da astronomik bonser- vis bedellerine dikkat çe- ken başkan ve yönetici- ler, FIFA'nm 15 tem- muz'da alacağı karann Türkiye'de de uygulan- masının uygun olacağı yolunda görüş belirttiler. Kulüplerin vergi konu- sundaki isteklerinin de butoplantıdakonuşuldu- ğu öğrenilidi. GÖRÜŞ Yazanmtz DOĞAN HASOL yurtdışında ol- duğu için bugünkü yazı- smı yayımlayarruyoruz. 'Türkiye'den Benjamin Toshack transfer yapmam' KEREM KAÇARLAR Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Benjamin Tos- hack. Türkiye"yı çok sevdi- ğini ve bu yüzden çalıştın- cıhğını yaptığı Real Soci- edad'ı karrip için Istanbul'a getirecegini söyledi. Türki- ye'de olmaktan çok mutlu olduğunu ve yaşadığı 2 yıl ıçinde çok güzel anılannın olduğunu ifade eden Tos- hack, "Türk halkının bana gösterdiği ilgüi bayabm bo- yunca unutmavaeağım. Bu \iizden Real Sociedad'ı da Türkiye'ye getirmek iste- dim. Çok gençoyunculanm varveonlannTürkiye'vi ta- nımalannı. buradaİd stcak ilgivi yakından görmelerini uvgunbuldum" dedi. Real Sociedad'ın hocası dün düzenledıği basın top- lannsında, 27 Temmuz'da Toshack, özlem gklerdL Istanbul'a geleceklerini ve burada 10 gün boyunca kamp yapacaklannı belirte- rek, Fenerbahçe, Kocaelıs- por ile Bursa veya Beşiktaş ile de özel karşılaşma oy- nayacaklannı söyledi. Tos- hack, Türkiye'den herhangi bir oyuncu transfer etmeye- ceklennı belirterek, "Gaze- tede çıkan haberier beni şa- şırtıvor. Bö>te haberier na- sıl u\duru\oriar bir türlü anUunıyorum'' diye tepki- sını gösterdi. Terim'in işi zor Milan'ın başına geçen teknik direktör Fatih Te- rim'in işinin zor olacağını belirtenToshack, "BuTûrk futbolu için çok önemli bir olay. Ancak onun orada işi çok zor. Fiorentina'da geç- mişi \ar. İtalyanca'yı \vItaJ- ya futbolunu yakından ta- nıdı. 4-5 a> dinknme firsatı buldu. Kendisine başarüar difiyorum" dedi. Toshack, Arif in transfe- nnden dolayı G.Saray'dan almalan gereken paraya ka- vuşamadıklannı ve bu yüz- den G.Saray'ı FJJA'ya şika- yet ettiklerini söyledi. deyüzme okulu heyecanı Okulsu-aianndaterieyenminikler. şimdi deha- y u z beyeaauy^ıyor.Türkiye'deson yıllardabü- yük ilgi gören yüzme kurslan. geçen hafta kapt- lannı öğrencilere açarken.Türkiye Spor Yazarİa- n Derneği'nin yüzme okulu da faaliyetlerine başladı. Ekonomik kriz nedeniyle ilk günlerde yaşanan durgunhık, havalann ısınması ile yerini harekeöfliğe btraktı ve birçok aite, suuflanm başan ile geçen nünikleri, 'yüzme okulu' ile ödüDendirdL TSYDYüzme Okuhı sorumlulanndan Erhan Ulaş, uluslararası standartiara sahip havuzda öğrencUerin en iyi şekilde yüzme sporu ile tanıştığını belirterek, "Oğren- cifcrimiz hem vakit geçiriyor hem de yüzme öğrenrjor" dedL (SERKAN YILDIZ) C Ü N Ü N İ C İ N D E N • Beşiktaş Kulübü, basketbol genel menajeri Ümit Tarhan'ın kulüple ilişkisinin kalmadığını açıkladı. • OtomobiWe,TürkivePist Şampıyonası'nm ilk aya- ğı ve özel kupalar yanşlan, 24 Haziran Pazar günü Körfez pıstinde yapılacak. • Trinidad'h atkt Ato BokJon, belmdekı rahatsızlık nedeniyle ağustos aymda Kanada'nın Edmonton ken- tinde yapılacak Dûnya Atletizm Şampıyonası'nda 2 ayn kategoride yanşmasının zor olduğıaıu söyledi. İBisikletFederasyonu'nun2001 faaliyetprogramın- da yer alan Balkan Bısıklet Şampiyonası HazırhkYa- nşması, bugün Bartın'da başlryor. • Sporcıüara, askeriikterini 33 yaşına kadar ertele- me olanağı sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayın- lanarak yürürlüğe girdi. •Türkiye BüyûkterFerdı veTakım MasaTeoisi Şam- piyonası bugün Ankara Selim Sım Tarcan Spor Sa- tonu'nda gerçekleştirilecek. • Dün koşulan at yanşlannda 6-10-1-3-1-3 kombi- nesinibilenler4milyar 743 müyon669bin'er lira ka- zandılar. • tngiliz kanahnı geçen ilk tskandinav bayan olan olan lsveç'ın uzun mesafeh yüzücüsü Sally Bauer 92 yaşında yaşamını yitirdL 1. KOŞU: F: Tansel (2), P: Gülayfer (5), PP: öztay (6), S: Asyel (1). 2. KOŞU: F: özgül (1), P: Besma (4), PP: Makber (6), S: Ataklı (3). 3.KOŞl]:F:K.aracaşah(3), P: Ashayvaz(6), PP: Ağaibo (1), S: Neşeha- nım(5). 4.KOŞU:F:DünyaGüzeli (2), P: Pergola(5). PP:Mary Ellen(3), S: D'Ar- tıcleshore(l). 5. KOŞL: F: Uçan Rüyay (5), P: Klubnika (2), PP: Tempo Forzando (4), S:AltınHızma(l). 6. KOŞU: F: Ağaoğlu (6), P: Demıryürek (8). PP: Şimşekhan (2), S: Ga- np(3),SS:Avcıbatur(9). , 7.KOŞU:F:Alpsan(l),P:Taygan(7), A L T I L I G A N Y A N PP:DTomeo(8),S:Mr.Stallone(6). A L I I L 1 ^ A i ^ * A İ ^ Gününİkilisi:l.Koşu:2/5. 1 M M S H 1 ÇifteBahis:l.Çıfte:2yi 1-6 H M Tabela Bahis: 6.8.2 3.9. « 7-1 NEYMtŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Avuç Açan Hakemler 2000-2001 futbol sezonu kapandı, ama hakemler hâlâ 2000 yılının paralannı alamamış. Aslında hakem paralarının ödenmesinde öteden beri gelen bir yanlışlık var. Maçlan yöneten hakemler maçtan sonra gişe gelirlerinden alıyorlar paralannı, a- ma eger ev sahibi takım yenilmişse o hakeme kim pa- ra verir ki... O nedenle hakemlerin, maçlannı yönetti- ği kulübün yöneticilerine avuç açmaları ilke olarak yanltştır. Bu yanlış yıllardır sürüyor ve hakemler özellikle de Anadolu'da maç yöneten hakemler "gişe hasılatıyok" diyen kulüp yöneticilerine bir şey diyemiyortar. Dön- düklerinde Futbol Federasyonu'na yolluklannı ve ha- kem ücretlerini bildiriyoriar. Ama ne yazık ki hakemler 2000-2001 sezonundan kalan alacaklan ite sezonu kapadılar. Bu "avuç açma" yönteminin mutlaka ve mutlaka değiştirilmesi, Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için alması gereken en önemli karardır. Hakeme sahip çık- mayan, hakemin kulüp yönetıcilenne avuç açmasına göz yuman, daha açıkçası kımılennın yalakalıkianna fır- sat tanıyan bu yörrtem acaba nasıl oluyor da yıllardır değışmiyor, değıştinlmıyor? Acaba hakemler de kulüp- ler de bu yöntemden memnunlar mı dersıniz ? Onlar memnun olsalar bile federasyonun bu karşılıklı anlaş- madan memnun olmaması gerekmez mı? Bunun en normali hakemlerin hakedişlerini federas- yondan almalan, federasyondan başka hiç kimseyle muhatap olmamasıdır. Bu aşagılayıcı yönteme son verilmelidir. Hakemlerin profesyonelliğinden söz ediliyor. Hatta MHK, 3 hakemini profesyonel «an etti. Yaşlan 30 ci- vannda olan bu 3 hakem, maçlan yönetmekten baş- ka iş yapmayacaklar. Peki ama ya onlar da paralarnı alamazsa? Ya onlar da önce ceplerinden verdikleri y- ol ve otel masraflannı alabilmek için 8-10 ay bekler- lerse? En rytst hakem arkadaşlar, siz bu profesyonellik sev- dasından vazgeçin, ne okjuğu, ne olacağı belli olma- yan bir uzun yola çıkmayın. Yan yolda kalırsanız ağ- lamayın. Haa sahi, hakemlerin demekteri vardı, onlar neden sessiz kalıyoMar bu aşagılayıcı sisteme? E-posta: ayucelman(ayahoo.com-faks: (212) 513859i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog