Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtvia cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Fısük Gibi 13.20 Interstar Güldürü /Ç^\ Nacı ıle Fikret, komedyen olarak çalıştıkla- \^y n gazinodan haftalıklarını alamayınca, kirli ışlerle uğraşan patronlannı polise ihbar ederek yakalatırlar. Ancak bunun üzerine patronun adamlan peşlerine düşer. tki kafadar da çareyı kı- lık değiştirerek kadınlardan kurulu bir orkestra- ya gırmekte bulur. Yön: Hulki Saner. Oyuncu- lar: Sadn Alışık, Yusuf Sezgın, Fen Cansel. Ne Hakem 15.00 Show TV Güldürü 7 Görevine çok düşkün bır hakem olan Osman, *CV üç çocuklu bir aıle reisidir. Ancak çapkın ol- ması nedenıyle zaman zaman çocuklanna gereken ılgiyi gösterememektedir. Evlilik çağına gelen oğ- lu ve kızı ise babalannın hakem olması nedeniy- le sorunlar yaşamaktadır. Yön: Oksal Pekmezoğ- lu. Oynr. Sadri Ahşık, Çolpan tlhan (1974). Kusursıi2 Dünya 15.55 CINE 5 Dram , (A Perfect VVorld) - Bır çocuğu rehin almış kanun kaçağıyla, onu yakalamaya çalışan şe- nfin öyküsünde, Kevın Costner, Clınt Eastwood, Laura Dern, T.J. Lovvther, Keith Szarabajka oy- nuyor. Yön: Clint Eastvvood(1993 ABD, I37dk). Çılgm Yenge 16.05 atv Güldürü /^\ Mirasıru bırakacağı akrabalanni tanımak ıçin v£/ Istanbul'a gelen Kayserili tutucu bır zengi- nin, çağa ayak uydurarak değişiminin öyküsü an- latıhyor. Sırn Gültekin'in yönettiği yapımın baş- rollerinde Sadn Ahşık, Gazanfer Ozcan, Mine Mutlu ve Suna Pekuysal var (1971). Suçlu 16.35 TRT 1 Dram /^7\ Üstüne kuma getirdıği içın kocasından ayn- y^J lan ve genç bir devrimciyle aşk yaşamaya başlayan ikı çocuklu bir kadının öyküsü anlatıh- yor. Osman Seden'in yönetiminde, Gülşen Bubı- koğlu, Tank Tarcan ve Bülent Bılgiç var (1989). Bebek GibL. 17.30 Show TV Güldürü ©Leyla, amcasuun yüklü mirasının tek varisi- dır. Amcası, Leyla"nın nişanlısı Nihat'ın çı- karcı ve kötü huylu bir ıtısan olduğunu bıldiğin- den vasiyetnamesine ek bir madde koydurur. Bu- na göre, Leyla Nihaftan aynlıp başkasıyla evlen- mesı halınde mirasın sahibi olabilecektir. Yönet- menlıği Mehmet Dinler'in üstlendiği yapımda tz- zet Günay ve Hülya Koçyiğit oynuyor (1971). Hollyw>od... 19.00 Süper K. Güldürü (Hollywood or Bust) - Sınemaya karşı zaafı olan saf bır gençle üçkâğıtçı bir çapkın, lo- toda kazandıklan otomobılle Hollywood'a gider- ler. Frank Tashlin'in yönetmenlığinı üstlendiği 'Hollywood Yolculan' filminde Dean Martin ve Jerry Levvıs var (1956 ABD, 95 dk). Doğru Hamle 19.10 CINE 5 Dram /T>v (AU the Right Maves) - Stef Djordjevıc, okul \£s takımında Amerikan futbolu oynayan başa- nlı bır gençtir. Tek hayali taşra olarak gördüğü ka- sabasından uzaklaşarak sevgilisi Lisa Lietske ıle birhkte daha iyi koşullarda bir yaşam sürmektir. Her ıkisı de burs kazanıp rüyalanndaki eğitime ve yaşam koşullarına kavuşmak istemektedir. Ya- kında okullanndan mezun olacak ikı sevgih için zorlu günler başlamıştır. Takımın final maçı yak- laşmaktadır ve Stef, koçlan Vern Nıckerson ile ça- tışma halındedir. Inatçı ve hırsh bir yapıya sahıp olan Stef'ı zor bir dönem beklemektedır... Yön: Michael Chapman. Oyn: Tom Cruise, Craig T. Nelson, Lea Thompson (1983 ABD, 91 dk). 21.00 / CNBC-e / Ketepçe... Aynntı yanda Sevginin Gücü 21.10 BRT Dram /f7\ (Broken Promises) - Tek çocuklanru kısa bır vi' süre önce yıtıren genç çift, evlat edinmeye karar verirler. Bürokratik engellen aşarak bir kız çocuğu evlat edinirler. Ancak, bir süre sonra ço- cuğun gerçek anne ve babası ortaya çıkar ve şan- taj >apmaya başlar. Yön: Donald Wrye. Oyn: Cheryl Ladd, Polly Draper (1993 ABD, 90 dk). Bez Bebek 21.20 TRT INT Dram /Ç\ K.ocasının cezaevınden çıkışını beklerken, *<fs evinı onaran ustayla tutkulu cinsel üişkiye gi- ren kadının kanlı biten yasak aşk öyküsü... Engin Ayça'nın yönettiği fılmde, Hülya Koçyiğit, Ha- kan Balamir ve Mehmet Akan rol alıyor (1987). Joshua'nın... 21.30 MovieMax 2 Dram |C\ (\Vlde Awake) - 'Altıncı Hıs' ın yönetmenı M. ö Nıght Shyamalan'ın yönettiği 'Joshua'nın Arayışı'nda, hayatın anlamını kavramaya çalışan bir çocuğun çevresınde gelişen olaylar anlatılıyor. Yapımın başrollerınde, Denis Leary, Dana De- lany, Robert Loggia oynuyor (1998 ABD, 82 dk). Cadı Avcısı 3 23.10 atv Gerilim jOı (Wariock3)-300yılönceKathrineMillerad- ö lı bır cadı, yıne kendi gibi cadı olanlar tara- findan kaçınlan kızını onlardan kurtarmayı başa- nr. Asırlar sonra günümüzde, yetım olarak büyü- yen Kris Miller ailesı hakkında hiç bir şey bılme- mektedir. Kendısine 16. yüzyıldan kalma bir ev kaldığmı öğrenen Kns, buraya gitmeye karar ve- nr. Yön: Enc Freiser. Oyn: Bruce Payne, Ashley Laurence. Boti Ann Blıss (1999 ABD, 94 dk). Cehennem 24.00 CNBC-e Dram /^~\ (L'Enfer)-ClaudeChabrorun yönettiği film- ö de. Paul ve Nelly admda bir kan-kocanın ya- şadıklan anlatılıyor. 15 yıldır çalıştığı oteli sahn almak isteyen Paul, güzel karısı ve çocuğuyla mutlu bır hayat düşlemektedir. Ancak, oteh almak için yüksek miktarda borca girmiştir ve yaşadı- ğı stres dayanılacak gibi değildir. Bütün bunlann üstüne kansının onu aldattığı şüphesı de eklenin- ce Paul aklını kaçtrma noktasma gelir. Yaşadık- lan hayat tam anlamıyla cehenneme dönmüştür. Oyn: Emmanuelle Beart, François Cluzet, Marc Lavoine, Nathalie Cardone (1994 Fransa, 100 dk). Üçkâğıt 00.15 TRT 1 Macera /T7\ (Steal Big, Steal Littfc) - İkı kardeşin kendi- v£/ lerine miras olarak kalan çiftlik için verdik- leri mücadelenın öyküsü anlatılıyor. Yönetmen: Andrevv Davis. Oyuncular: Andy Garcia, Alan Arkın, Rachel Tıcotin (1995 ABD. 120 dk). Zor Lokma 02.15 Show TV Macera /fN (Big Slice) - Iki amatör yazar, gerçek hayatta vV yaşanmış bır macerayı kitaba almayı düşü- nürlerken kendılerini buna benzer bir olayın için- de bulurlar. Yanlannda parayı çok seven seksi ka- dınlar, peşlerinde ıse bölgenin en tehlikeli maf- yasından adamlar olan ikı kafadar, böylelikle ıs- tedıklen heyecanı yakalamış olurlar. John Brads- haw"un yönettiği fılmde, Casey Siemaszko, Les- lie Hope gibi oyuncular var (1991 ABD, 82 dk). © © © Izleyin Orta Değmez Yaban " Yerl ' Hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip Kaliforniyalı grup Offspring'in konseri ekranda Punk-rock'ın yeni krallarıCUMHUR CANBAZOĞLU Doksanh yıllarda Gre- en Day ve Rancid grupla- rıyla melodik punk'ın uluslararası müzik piya- sasında kabul görmesini sağlayan. u punk-rock"ın şu andaki en iyi grubu, Kalifomiyalı Offspring (Dexter HoUand: vokal- gitar. Noodles: gitar, Gregg Kriesel: bass, Ron VVelry: davul) CNBC- e'nin bu geceki konuğu. Bizde de liseli kuşaktan hatın sayılır bir dinleyici kitlesine sahip olan on beş yıllık Offspring' in çı- kışı'l994'te başladı. Bu tarihte üçüncü albümleri "Smash"ı yayımladıîar ve 11 milyonluk satışa ulaşarak bağımsız bir şir- ket etiketi taşıyan en çok satan albüm unvanını ka- zandılar. Bu çalışmadan "Sels Listeem", "Gotta Get Away", "ComeOut & Play" punk klasikleri ara- sına girmeyi başardı. Ardından "sınıf atla- yıp" 1997'de çokuluslu şirket Columbia Re- cords'la anlaştılar ve "Ix- na>' onthe Hombre" albü- münü yaptılar; ancak beklenen sıçramayı ger- çeklestıremediler. Tam bir yıl sonra bu kez "Ame- ricana" adlı albümle pa- zardaydı grup ve dina- mik, yapıcı, derin bir punk soundla ürettikleri "Preety Fly" adlı parça- nın sürüklediği yapıt 20 milyondan fazla satışa u- laştı. Hard rockla popu, biraz da tt ska Tl y ı kanştırarak el- de ettikleri senteze hard- core punk'ı da ekleyerek bir numaraya çıktılar; bu zaferden sonra grubun kendisini nasıl aşacağı tartışıhyordu; kasım 2000'de çıkan altıncı al- bümleri "Conspiracy of One"daki daha saldırgan sound ve daha güçlü alt- yapıyla ilgi gördü; ancak beste kalitesi, melodik zenginlik ve yenilik diğer albümlerin altında kaldı. Offspring'in yüzlerce grup arasmdan sıyrıhp bu derece ilgi görmesinin başlıca nedeni, milyonlar- ca albüm satışına ve kon- serlerdeki yüksek tirajla- ra karşın kendilerini yıl- dız yerine koymamalan ve sahnedeki çalmalarını geliştirebilmek amacıyla müthiş tempoda çalışma- lan. DİSKOGRAFİ: The Offspring (1989), Ignition (1992), Smash( 1994), Ix- nay on the Hombre (1997), Americana (1998), Cons- piracy of One (2000). • CNBC-e, 23.00 CaryGrantüe Grace Kell>'nin oynadığı yapımın zengin ve pahalı görüntûlerL, Robert Burks'e birOscar adav lığı getirdi. 'Kelepçeü Âşık', yönetmen AKred Hitchcock'un en iyi döneminin en kötüfilmi. Emekli hırsızın taklitçisi ? ) CNBC-e 21.00 Kelepçeli Âşık - To CatchaThief/Yön: Arfred Hitchcock / Senaryo: John Michael Hayes / Görüntü: Robert Burks / Müzik: Lyn Murray / Oyuncular: Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, John Williams/1955 ABD yapımı, 97 dakika. TV Servisi - Riviera'da emekliye ay- nlmış bir hırsız (Grant). orada kendisi- nin stilini taklit eden bir hırsızı yakalar... Çok ağır tempolu. yer yer sarkan, bı- raz da sıkıcı bir eğlencelik. Riviera manzaralanna ve Hitchcock sihrinin gene de hissedilmesine karşın üstadın en iyi döneminin en kötü filmi. Bu hay- li zengin ve pahalı görünümlü yapımın görüntüleri. Robert Burks'e bir Oscar adaylığı getirdi. "Niye hırsızhk edeyim ki? Zenginim ben", "Nasüzengin oİdun peki?'', "Hır- sızhkederek" gibi dıyaloglarlasüslübu komedi-esrar fılminin kahramanı. unu- nu eleyip eleğini asmış, Fransız Rivi- erası'na yerleşmiş hırsız John Robie. Birden bu bölgede onun stilini taklit e- den bir hırsız peydahlanıyor. Şüphelerin kendi üstünde toplanma- sından rahatsız olan Robie, gerçek suç- luyu aramaya başhyor. Yanından aynl- mayan sevgilisi Frances'i ise, daha o za- mandan Monaco havasını solumaya başlamış, çok zarif ve güzel Kelly oy- nuyor. Yıldızın en "seksi" denebilecek rollerinden biri, diyalog da öyle sayılır. Ancak Grant bu iş için biraz yorulmuş görünüyor. Gerçek hırsızın kimliği ise aşağı yukan yirmi dakikada belli oluyor. tv8 21.00 AtıfYılmaz konuk oluyor TV Servisi - Yönetmen Aûf Yıhnaz, "Stüdyo CH nemaxx T 'ın konuğu. Se- vün Göza>''ın sunduğu yapımda Yılmaz, Türk ve dünya sineması üzerine görüşlerini açıklıyor. CNNTürk 22.05 '32. Gün' TV Servisi- -*Sağdaki yeni oluşumlar". U 32. Gûn r> de tartışılıyor. Yapı- ma, bağımsız milletvekilı Mehmet Ağar, eski ANAP milletvekili tlhan Kesici ve FP milletvekili AbdullatifŞener katılıyor. NTV 22.05 'Ekodiyalog' TV Servisi- Mahfi Eğil- mez, Asaf Savaş Akat ve Deniz Gökçe'nın ekono- mide yaşanan gehşmele- ri değerlendirdiği "Eko- diyalog"da, bankalarla yapılan borç takası ve sonrası ele ahnıyor. Yapımda, RTUKYasa- sı'nın Köşk'ten geri dön- mesi ve FP'nin kapatılma davasında karar aşaması- na gelinmesinin piyasa- lara getirdiği tedirginlik gibi konular tartışılıyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Kısa Kısa... Değerli ve güzel insanlar olan sevgiR okurla- rım, bugün kısa kısa özetleyeceğim haber ve yo- rumlarla medya dünyasında küçük bir gezinti yapalım. Internet'teki "Habertürk" sitesinin yönetici- si, Cumhuriyet'ten yetişen atak gazetecilerden Ufuk Güldemir, bir de gazete çıkarmaya hazır- lanıyor. Yeni ve büyük sermayeden bağımsız bu ga- zetenin başarılı olmasını diliyorum. Yurtdışındaki Türk kökenli sanatçıların başa- rılan sürüyor: Serhat Karadere, Sydney Film Festivali'nde, Bound adlı çalışmasıyla, kısa metrajlı film dalında birincilik kazandı. Ünlü sinema ve film insanımız Metin Erksan iki kitap üzerinde çalışıyor: Biri bir sinema tari- hi, öteki de anıları. Bu kitaplann çıkmasını sa- bırsızlıkla bekliyorum. Bu arada Büke Yayınlan'ndan çıkan Dündar Soyer'in anıları ile Bir Osmanlı Doktorunun Anıları nı da özellikle tavsiye ederim. Ünlü edebiyatçımız Buket Uzuner'in Çanak- kale üzerine yazdığı çok önemli ve ilginç bir ro- manı da bitirmek üzere olduğunu okurlarıma müjdeleyebilirim. Bu bağlamda, çok farklı bir kitap olan. Rem- zi Kitabevi'nin yayımladığı "Siper Mektupla- n", Çanakkale Savaşlan alanında Türk tarafının anılan konusunda önemli bir eksikliği dotduran, bir serüven kitabı heyecanıyla okunan çok gü- zel bir yapıt. Yazartarı ilgilendiren bir güzel haberim var: Hürriyet'in kampanyasında kullanılan Melih Cevdet Anday'ın "Telgrafhane" adlı şiiri için, ailesine gazete tarafından telif hakkının öden- diğine ilişkin bir bilgi verdi kampanyayı düzen- leyen Young & Rubicam/Reklamevi adına ba- na mektup yazan Pınar Kara. Kara, aynı zamanda, şiirde okurlarımın dikka- tini çeken imla hatalarının da, Rauf Mutluay ta- rafından yazılan ve İş Bankası tarafından ya- yımlanan "50 Yılın Türk Edebiyatı" adlı kita- bındaki metinden kaynaklandığını belirtti. Telif haklan konusunda olumsuz bir olay da yaşanıyor: Ouygu Asena'nın Internet'te "inte- raktif etkileşimle" yazılan ve yayımlanan "As- lında Özgürsün" adlı romanı (ki basılı hali de Doğan Kitapçılık'tan çıktı) için e-kolay, yaza- ra söz verdiği telif hakkını ödemeyi reddetmiş. Bu arada Cumhuriyet'in yazarları konusun- da yayımladığım listeye alamadığım sürekli a- ma ara sıra yazan isimler konusundaki eksik- lerim sürüyor. Cumhuriyet'e ara sıra yazan o denli önem- li, ünlü ve değerli insan var ki, bunlann tümünün adını yayımlamaya sütunumun yeri asla yetmez. Ama yine de, Meriç Velidedeoğlu, Demirtaş Ceyhun, Erhan Karaesmen, Coşkun Özde- mir gibi isimlerin eksik kalmasından rahatsızlık duydum. Rahmetli Nezih Demirkent, sahibi olduğu Dünya gazetesınde, "Salı Yazılan" başlığı al- tında, haftanın medya olaylannı aktanr ve yo- rumlardı. Şimdi bu işi basınımızın en değerli ve verimli kalemlerinden Güngör Uras yapıyor. Dünya gazetesini bu tercihi için kutlarken Ne- zih Demirkent'in son yazılannı da kitaplaştır- malarını beklediğimi belirtmeliyim. Radikal'de Hakkı Devrim, Milliyet'ten Cumhuriyet'e gelen yeni yazariara başanlardi- ledi; kendısine yakışan bir zarafet; kutlanm. Son bir haber de değerli yazarımız Orhan Pa- muk'tan: O da son romanını bitirmek için sıkı bir çalış- ma içinde olduğunu söyledi geçenlerde. Merakla bekliyorum. www.kongar.org Tv PROGRAMLARI 09.05 Rugrats 09.35 Dizı: Bitmeyen Yaz 10.30 Nane Limon Kabuğu 12.30 Dizi: Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dizı: Ası Gonul 14.25 Tatil Ekranı 16.05 Dizi: Tatlı Ca- dı 16.35 Yerli Film: Suçtu 18.00 Haberler 18.20 Dizi. Flipper 19.20 Dizı: Ayrılsak da Berabenz 20.00 Ana Haber Bultenı 20.45 Hava Durumu 20.50 Dizi: Şaşı- felek Çıkmazı 21.40 Dizı: Yeditepe Istanbul 22.35 Tür- ku Turku Türkıyem 23.30 Başköşe 00.15 Yabancı Rlm: Üçkâğıt 01.30 Muzık (0 312 490 43 00). 09.15 Küttur Sanat Behberi 10.15 Bor- sa 10.35 kültür.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 12.30 Haber Özetleri 12.35 İş Günü 12.50 Sağlık Olsun 13.00 Haberler 13.35 Gün- dem 14.05 Belgesel: Bilim ve Yaşam 14.35 Güne Dü- şen 15.10 Kültür Sanat Rehberi 15.35 Serbest Kürsü 16.10 Ekonomi Haberleri 16.35 Yurt Bülteni 17.15 Meclıs'te Bugün 17.35 Büyüteç 18.10 Dünya Günde- mı 18.35 Spor 19.00 Haberler 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Kuheylan 21.10 Nereye Gidıyoruz 22.05 Ve Sinema 23.00 Ingilizce Haberler 23.10 Be- yin Fırtınası 24.00 Gun Bıterken (0 212 259 72 75). 08.00 Yerli Film: Sevgi Dünyası 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Dicle'den Gelen Şıfa 11.55 GAP FM 13.05 Bu Toprağın Sesi 13.30 Inanç Dünyası 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV (Canlı) 20.00 Spor 21.10 Çeyrek Final Erkekler Sutopu Karş. (Can- lı) 22.15 Altın Ok (Özet) 22.40 Çeyrek Final Erkekler Sutopu Karş. (Canlı) 23.45 Altın Ok (Özet). 06.00 Açık Öğretim Lısesı Ders Prog- ramı 09.00 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Progra- mı 10.00 TSM Solistler Geçidi 10.30 TSM Radyo Sa- natçıları Konseri 12.10 Erkekler Topluluğu 13.20 Bir Besteci 14.50 At Yarışlan (Canlı) 18.10 Açıköğretım Lısesi Ders Programı 20.10 Açıkilköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Programı 21.10 TSM Solistler Geçidi 23.00 Türkü Yolu 00.15 THM Solist- ler Geçidi 01.00 Yurttan Sesler 01.30 Kapanış. 07.00 Haber 09.20 Çizgı Film: Kipper 09.30 Masal Çiftliği 10.00 Dizı: Aynlsak da Berabenz 10.30 Nane Lımon Kabu- ğu 12.30 Dizi: Bızim Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.35 Dizı: Dedem, Gofret ve Ben 15.30 Yerli Film: Fotoğraflar 17.00 tnanç Dün- yası 17.30 Öykü Atötyesi 18.00 Haberler 18.20 Sızın İçin 19.15 Dizi: Korkmazlar 19.45 Almanca Ingilizce Haberler 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Spor Haber- leri 20.50 Dizı. Aynlsak da Berabenz 21.20 Yerli Film: Bez Bebek 23.00 Bir Besteci 24.00 Avrupa Hattı. 09.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerlerı 13.20 Yoksa Siz Hâlâ 14.05 Ayrı Dünyalar 15.10 Dizi: Sevdakondu 16.05 Çizgi Film: Sevımli Kabramanlar 17.05 Çiz- gi Film: Dıgimon 17.30 Dızı: Kü- çük Melek Marıa 18.30 Dizi: Vahşi Güzel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.30 Dizi: Çarli Iş- başında 21.30 Dizı: Yılan Hikâ- yesi 22.30 Yarışma: 102 Milyon 23.45 Celta Vıgo - Barcelona Futbol Karşılaşması 01.30 Bu Gece 02.15 Yabancı Film: Cennet mi Cehennem mi 04.00 Trafik (0 212 215 51 11). _ JL 09.05 Teletubbıes A Y l f 09.40 Barney 10. * • % w 05 Çizgi Film: Po- fuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.05 Yerli Film: Çılgın Yenge 18.00 Dizı: Sanl Bana 19.00 Dızı: Maria Barrio 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Para Hattı 21.05 Spor Haber 21.20 Dizi: Aşk Guzel Şeydir 23.10 Yabancı Film: Cadı Avcısı III 00.55Yabancı Film: Kızlar Po- lis Akademisinde 5 02.25 Ha- berler 03.05 A'dan Z'ye (Tekrar) (0 212 291 10 00). 09.00 Dizi: Fırtınalı Günler 10.00 Yarış- ma: Yeni Hugo 10.45 Khp 2001 12.45 Lezzet Saatı 13.30 Çızgı Film Kuşağı 14.30 Yemek Yanşması 15.00 Yerli film: Ne Hakem 16.00 Di- zi: Cesur ve Güzel 16.45 Dizi: Yalan Rüzgân 17.30 Yerli Film: Bebek Gibi Masallah 19.30 Ana Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yarışma: Kim 500 Milyar Ister 22.00 Yanşma: Dokun Ba- na 22.45 Şans Kapıyı Çalınca 23.45 Ateş Hattı 01.30 Spor 01.45 Haber Hattı 02.15 Ya- bancı Film: Zor Lokma 04.00 Kapanış (0 212 355 01 01). ^fe . . . 06.30 Gune Baş- ^ P » - "- larken 09.00 Ha- berler 09.20 Pa- rantez 09.30 Haber Özeti 10.15 Ekonomi 10.35 E-Net 10.45 Li- festyle 11.05 Sağlık Raporu 12.00 Gunün Içınden 12.35 Serbest Bölge 13.00 Haberler 13.50 Parantez 14.00 Haber 14.15 Ekonomi 14.35 Yakın Plan 15.35 E-Net 15.45 Lıfesty- le 16.00 Haber 16.15 Piyasalar 17.40 Spor 18.15Gece Gündüz 18.30 Dünyaya Bakış 19.05 Gündem Dışı 19.40 Sporda Bu- gun 20.00 Haber 20 20.25 Ya- kın Plan 21.05 Üç Temel Ihti- yaç: Adalet 22.05 Ekodiyalog 23.00 24 Saat 23.40 Spor Ge- cesi (0 212 335 00 00). 08.00 Günaydın Türkiye 09.40 Luz Marıa 10.40 Dizı: Kaderım Sensin 11.40 Çızgı Film: Temel Reıs 13.00 Haber 13.20 Yerli Film: Fıstık Gibi 15.20 Dızı: Bucur Cadı 16.20 Yerli Film: Derdim Dünyadan Büyük 18.20 Dizi: Küçük Besleme 19.30 Ana Ha- ber Bultenı 20.50 Spor 21.00 Dizi: Sultan 22.10 Star Life 00.30 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesı 01.00 Ekopazar 02.30 Star Haber (0 212 448 80 00). 10.30 Yerli Film: Bir Küçük Yürek 212.00 Haber 12.30 Khp Shop 14.00 Yerli Film: Çıkmaz Yol 1 15.30 Kezban'ın Günlugu 17.30 Dızı: Eltıler 18.00 Dizı: Bı- zim Ev 19.00 Ana Haber 20.30 Yerli Film: Bıktım Her Gün Öl- mekten 22.00 Mehmetçik 2001 23.30 Dızı: Güneşe Doğru 24.00 Tefsir 00.30 Haber 01.00 Mer- hamet (0 212 652 25 60). 009.15 Parametre 10.15 Fınans Bülteni 11.15 Kıtapça 13.00 Ajans 13.30 Medikal 13.35 Ekonomi 14.55 Spor 15.15Tekno-lo- jik 15.30 Dünyada Bugun 16.05 Paramet- re 17.00 Manşet 17.35 Ozel Sektor 17.45 Spor Man- şet 18.20 Artınfo 19.15 Festıval Gunlüğu 19.30 Yeni- bır Adım 20.10 Ekonomi 20.30 Spor 21.05 Soru Ce- vap 22.05 32. Gun 23.00 Editör 23.40 Spor 23.57 Ha- va Durumu 00.30 Manşet (0 212 478 50 00). 10.15 AnkaraGündemı 10.40 TatılRehbe- ri 10.55 Trend 11.40 Netiket 12.45 Hayali Müze 12.50 Günün Içinden 13.00 Haber- ler 14.40 Hayali Müze 15.40 Şirket Haberleri 16.45 Gü- nün Içinden 17.40 Netiket 18.05 Akşam Ustü 19.00 Haberler 19.10 Tatii Rehberi 19.30 Dünyadan Spor 20.00 Ana Haber 21.00 Stüdyo Cınemaxx 22.05 Tur- kuaz Geceler 23.15 Fotopprtre 24.00 Haber Masası 00.35 Spor 01.10 Akşam Üstü (0 212 288 51 52). rr^mrm 07.00 Güne Bakış 09.30 Dızı: Umut Nehri E ^ J L f l 10.30 Çızgı Film: Sylvan 11.20 Çizgi Film: RobınHood11.50Dizı:Tarzan 12.20 Sağ- lıkla Randevu 13.00 Haberler 13.20 Hayat Guzeldır 14.50 Yandı Yemek Pışti Yemek 15.30 Çizgi Film: Jay Jay 16.00 Haberler 16.30 Liselerarası Bilgi Yarışma- sı 17.00 Yerli Film: Kurt Kapanı 18.30 Dizı: Ikımıze Bir Dunya 19.00 Dizi: Müthiş Ikızler 19.30 Yüz Yuze 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Spor Günluğu 21.10 Yabancı Film: Sevginin Gücü 23.00 Performans 24.00 Dizi: Artiss 00.30 Son Nokta (0 212 313 50 00). ,-^X-Ar,C\|» 07.00 Çizgi Film: Dennıs & Gnasher{ l ~ \M< r î l 0 7 -30 Basıt Bır Istek 08.55 Yabancı Film:v v v Intikam Yemini 10.30 Yabancı Film: Lan- sky 12.25 Yabancı Film: Oltada Balık 13.55 Yabancı Film: Gerçek Bir Şey 15.55 Yabancı Film: Kusursuz Dünya 18.15 Konser: Chrıstına Augueılera 19.10 Ya- bancı Film: Doğru Hamle 20.45 Haberler (Şifresız) 21.00 Dızı: Soprano 22.00 Yabancı Film: Aşk Mektu- bu 00.10 Solo 01.40 Playboy (0 212 336 15 15). 09.00 Flash Müzik 11.00 Ferah Ferah 13.00 Haberler 13.15 Demırcan'laCan Ca- na 15.15 Sarı Şeker 17.15 Önce Sağlık 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Maça Doğru 22.00 Ba- kış Açısı 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Zengin- lik Düşleri 02.00 Önce Sağlık (0 212 256 82 82). MEDICAİ. 1 09.30 Nabız 11.05 Mesleğini Renklen- K dir 12.05Evimizdeki Dostlar 15.05Re- çete 17.30 Müzikle Sağlık 18.05 Ga- lactica21.05 Bebeğimi Beklerken 22.30Terapı 23.30 Uygarlıklara Yolculuk 00.30 Gizlı Bahçe 01.30 Haya- tın Renkleri (0 216 428 08 50). 19:05 Gündem Dışı Gani Müjde'nin konuğu İzel Çeliköz 21:05 Üç Temel İhtiyaç: Trafikte haklanmızı nasıl koruyacağız? Hukukçular, soruları yanıHıyor 22:05 Eko Diyalog Haftanın konuğu gazeteci Hasan Cemal bugün = J j " T \ / TürViye'nin HaİMr Kanalı ^^P4 I • www.nlvmsnbc.con 0 9 0 ° " k Otopsiler 10.00 ' Doğanın Gizemi 11.00 Mata Hari 12.00 Sıradışı . Makineler 13.00 2000'in ötesi 13.30 . Gizemli Okyanuslar 14.00 Izsürenler 15.00 Avustralya Güncesi 16.00 Us- ' huaia 17.00 Siber Savaşçılar 18.00 • Tıbbı Dedektrfler 19.00 Adli Dedektif- ler 20.00 Sıradışı Makineler 21.00 • 2000'ın Ötesı 21.30 Gizemli Okya- , nuslar 22.00 Izsürenler 23.00 Avust- ralya Güncesi (0 212 288 75 75). 10.10 Tahvıl Bono Piya- sası 10.35 Analiz 11.10 Portföy Yönetimi 12.05 ' İMKBSeansSonu 12.30. Ekonomi Haberleri 13.17 Takas Ve-; rilerı 14.05 İMKB 14.35 Tahvıl Bono . Pıyasası 14.40 Sektör Raporu 15.15 , Dış Piyasalar 16.30 Platform 17.15 Internet Haber 18.00 Kampus 19.00 ' Dızı: VVho's the Boss 19.30 Dizi: > Dharma & Greg 20.00 Dizi: Buffy the Vampıre Slayer 21.00 Yabancı Film:', Kelepçeli Aşık 23.00 Rock Müzik: The Offspring 24.00 Yabancı Film: Cehennem (0 212 330 01 01). '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog