Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 12 CUMHURİYET; / ekonomifcr cumhuriyet.com.tr 21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE BORSA festAdı Kapanş Dusuk Y'Jkse* Kapamş % OrtRy Hacm» HAZİKAN aooı Emlak Bankası'nm tasfiyesini içeren kamu bankalan yasası çıktı Defem Agrtkl. tştem MmÇnsfel'v MBTSÇrartolB) Ade'jte-o » ı » - ^ AiıYemıOaaj 4tilasi Aor amj «taa **srai3 joa 4 3 •01 VTO - -G 375 1 ^03 •> X •I jtt. 253 u.5ü. t J O O «5C 560 HC 9 5 3 » ^50 1=0) 6jCu ac 13.0H) 4^X 1QJf| lıJ30C xc t -5K ^fX ?X 13.750 1u. S) Afcu&ıeı AkaıtftDaiun' .«fFrareF*. AtatoO.I'VO Atonr »0 AnnBigeaıar *a>T*sfi AMt*l ftaYO AteYjrm Bar-rt BacScfce *j*ento 8a> a* coya Beta Wrc«* Beraar*dı<M BcluY nento Borc a r"3pı £ndıâr Bonjsar atm Borusar Boscfı '•n asısrrB BSHPnMo mnng Burpik ftısaÇrorto Ccylaı JJVTT Comnwaa Unor ag. OemsasDaı.nı Döjş Ecacugılav Erat$«3f& Ennş ArrMb| & TyM&yjSanay <MJİD«mrÇe* & S V t i Coç Esan SOJ Mac-*n EmrrO F M «mt ı-stor FacicFruns al FransY 0 Fnmsba* g Gaîart Banust GmrtYatCM. Gmetpm G*xS-YMr S heıiaş l$YaBn tkuv HasFrıars H B G M Y O h Ifera Iş ua»n If oanka «ar* IfcrH «apnareHtar Oö MKİysHddng Vsn»es ckstl UAıMu NetHattng NT OtanTei-S! Ohuksa Osıant&yMen. O t h O t KOtoharOtaajsK<jrA C& fiıaıs Faclcmo ySıgoRa b * Pazar'arra SaçiAfeiiEnJuür Y az^ei Gnja 16 XI] 13 »a 13» 4 X '605 "S 0 SI S DO 330 11*50 1425Û 3 « X -«c 36C00C ÇOC "50 EOC S 2 . 0 0 0 3 a. 3tx: 630 1300 -a S.4X 5 X İ450 i'5û MJ5 9 0 0 / 3 0 0 «0 33U0 550 0-<XJ 1İ75O «es 1T5 »Kj 1500 54 0CO iO t JJ 7100 1900 J-5Û 410C E.5W, ı-te J5u 16'4 J JOC 56O ' 6 3 16 = £.«0 00 8.S00 S.C o'r « 5 0 ' • » 0 9 6 0 2 b 5 O ' O ü O 6 C P 2 2 0 0 7 uOOJOC E3CM Ü.'OO 5C , ÜÜO 3 '00 JOQ 4=000 J J O U »0 oco 24') «500 3300 10 W0 ,00 4750 ~ -c 100 5303 3 0Q JOO 2000 1325 S25 1450 71J3OO '700 1150 XG "300 ' - 5 0 9900 410L £9W 6GC0 1 3 . 40=00 . 1) 000 01 JJOO 1İS0 1ÜJ5 j» 900 » X aoc JO3 4 00 <3tt 8707 a 4T» 920C 4300 1303 İ3C 45 fOD 1 S> CUJ 5 «00 1 1 42.300 ÜA ? 350 X >s» 910 900 O.4O0 »•»50 1O250 900 T0 A.3 1 000 uooo 2TK ÜOO 206\, 25 000 JOO 00 "0 38 000 X 1 50 4 H C 1 8 5 0 0 1 4 2 3 1 ; = 0 630 3 C 2.375 ' OC 1125 T) 1 COO 420C < 5 4jre 1 x 500 350 30 55u 10 4& •"0 2.450 4SM 5ütC 1 oc 14J00L erac 1İ50 35.00u 1475 4^50 4'5O 6»J '800 3200 16UI 4J5Ü 3550 1650 c JÛ ^ 50 /«OO d 1 930 ^=50 = 900 2~ "Sl 5 ix 950 5C 3C A360 4JOC «100 *0 İH» 3İJO0 S9H0 JCf 4900 °'o 5300 3X Î75C HX. 14 500 «r 30 E300 .505 ••iOC 1 Ml «50 * vuO 710 31SJ 4'300 C.500 9EC0 06C 11» '300 560 E.7Û0 4 5 8 , 1 1900 65X 5700 11250 39,00e 4Ö50 X .450 a J 5C İİJı KX) 3 1130 301 -oO 130 JO0 1 * 0 13. 50 • a, ««a s* 125» 3.S0C «500 3*>0 8JX C X 9100 3 -t 1CT0 A 65C S30 1 T 50C 45 JO •IH iiûO 2.M0 3kO 3«0 285" 2A«J 9300 3 »30 6 10L S'ÜOOO 2223 ~ T 3Û0 15.000 900 5060 ' T S*J JOC 14 30C 8000 1900 82' umc 3X 3J0O K 19250 3 50 I35C S300 = 300 2.5JJ soo > JK U0C »40 890 1 1 33C 5.100 ~ XX 3ÛC :4,50C T ö 1725 <. ' : '£75 OUJOC « 25 T -00 1 aou 3P1 1 S50 m 4450 0 X 4 300 3-00 1 1~c 4350 '-B3 1'Z 1-23 6 X X 1"00 1400 ».900 1 X 3& 433C 5110 . 0 800 •«1 ^1-00 1 5ü 46500 3350 1600 3250u '525 too —5ÜL 5*r ' 31 5TI0 900u 0-TJO lT 1030 3 50 JO 7,300 5300 340C 16.250 20 5 j soa 500 oOOO 425 325 tso 3J50 «•OO 11ÎS- CJOO İBOC 7,500 U0 7^30 4 rv> 48L l X ec 3230 11750 ' ur '0 4450 9500 X 390 600 L 0 .33 11» 12.000 1 250 5 m 0 0 0 * 4 0 0 1 3 - 5 0 U 5 0 C »eoc 3JoC 12» 16000 13750 11500 ••600 •-5 .250 2 00 3.000 2550 930 »800 8600 j.4». 11500 XX 30 650 1 500 45.300 23-50 19 000 359! 9JOO S (T İ.BO0 3». 1300 ^'00 -JOC 1İ.7İ. J60J 6.1M 36C0OC c f '5.50L 14 300 300 5390 500 1 7 -25 61000 3J0C '250 4.SO0 3500 6İ0C S.TJO ' 1 0 0 2~>J 3S0 800 12000 45O0 4000 4X »0 495J ••00 a» 2950 330 36O -90 5X 290 2450 f 000 8000 05OC 14.500 »7X 1700 950 6 1 6900 800 "50 1350 1 £00 4250 6,40ı 3.8S0 VX 1o50 4,<fl 3600 700 1 5 E.4O3 O0 8400 iU 3 12O0 t*50 " S O 2,700 '425 350 25a0 300 800 100 J50 3J5O <JO0 JOO -70 - 0 »500 475u 15000 3 -50 6O0 50T 2350 5JC IX X 3000 7000 5900 3.OT 1 ooc 3X0 '500 2J00 ,00 •H» 45C •zooo 400 '2*5 180 O 1 75 JJ50 48500 1 5 0 J-00 SJOO 14^5 8 3 4050 tTC 900 »jOO 4'50 îb 5LO 4J50 3. m 4550 İC3C 2.5» 11.500 ' M «o 'İ50 4800 990 16255 1600 O100 1"ÜC 04 -r OÜ0 11.63 3D9 c 154 ^ 7 00 cuo 63 '7* too iX 3-7 0/ aoc j.66 000 Io1 03C 2.04 JOC 5 88 IU6 000 iis 43 233 94 -519 1Ü0 145 IX 104 130 162 3-i8 OfO 000 COO 1-2 286 339 010 141 745 339 000 179 132 1i3 -417 161 164 156 103 ?53 '13 000 2» J94 20.00 Jt COO 5.26 no COO £ U5 '3o 196 1 32 118 21" 102 2J» "00 167 3o4 '06 -4İ2 6J8 0X0 5.45 147 145 052 Û-0& 2» 3X 196 164 116 1-54 1250 -4 48 225 0O0 137 149 OOC 154 52- 233 109 11» -151 1*"> •as '13 '04 ır ' 4 3 ODO 392 DE 3 5 OÜO ;x 274 IX 168 293 0X 1127 172 36 133 25 003 345 1İ4 100 41 1J2 0.B 102 162 -408 3.96 172 122 290 000 06 -444 196 £25 COO 000 745 ' 3 6 204 206 4J9 109 OK 250 U liS IX 113 4269 »1 11511 9*382 43 BS 991 11 «5 S 4 * » jC- 13J-0 cn »851 3J53 1187 13511 23146 12 «67 5,626 1,525 5"3 1227 2 710 80-3 1 49 42520 1422 3,413 2540 937 9B46 8,597 ,356 '0542 0 0 16 53 44314 21893 19006 JC 9439 3O8 '756 n 3281 2726 2,164 18350 3548 5552 960.857 2125 26.006 14.320 i l 4931 14464 7SH 14 3E -528 1736 1739 0*1536 1206 3240 <=2 18JSB 10J0S 6J01 5.580 2419 2-68 1289 91 11«« 1856 1553 4005 7515 •^ 02 1283 1297 4278 2279 4.949 1199 11500 1S12 5'4 594 83- 199 296 2548 '916 77J6» 10JX 14247 6-80 1626 57JJ67 2.Ü86 7118 1775 1249 1i« 14618 4238 6521 3947 3230 •663 427S 1623 V681 1690 64T 3J6 8J10 2294 9T1 2778 •"b" 2.666 t39C 948 2.606 6.971 7G0B 29- 3 JOO 8.781 3126 343 3J61 3246 452(9 1244 2.397 5J-" 7234 1 -9 5.Û95 4S13 5.J8 8894 10.356 1993 4763 31 »! 19 992 7,383 5.6T 205 İ30İT '005 34 499 1319 2183 1415 .578 J9 1247 U 6 2273 4S115 3 o 3 L 33 1193 403 575 4074 t 353 5.7T 114 5 •HMA 4694 1 092 2İ6 4400 110-O 110 4*32 '75 ja u 2 4 237 4360 18 348 164 9199 . 6 2 1 4 00 s-- '338 88c 39 i 1,242 4 » ••05802 17ı 65c. i 789 S 4v 18,0" 7j6o1 17321160 80S SI 31118 125415ı 98165 3«*5 2.O5Û 57 JOC 1163 -06 448.68C 9 52 102 390 7o SI "425 ' a » 16*906 2533 6 •543668 4610° 58J"3 156,1 0 413,024 1766938 53606 3 91380 ^336 136 901 5 3 329#9 238 T 168 30 636 °*3 r ,069 42 488 126 03 350.500 53.60 805.7 100.880 30130 134 E0 112.398 11297 338 110138 3U8 36.401 110671 138.04u 16X02 22.668 286304 2İ531 137.235 24496 173,309 24.751 505* 15.664 6C618 3485 1,213.034 1Ü68JE 35.301 162 49' 7 376*5 27S 235 U65 5 4 i 132.BO 162688 İ3J2 70» 9 86 o5 9,8 0 1 8,445 237 614 714294 J056C8 2,330.4 4 1543.455 35179 11604 996467 4 631 , 5 2T432 15S.426 6j79 29 52,730 220*26 17-J11 1179' 49369 959 000 3292 51 s 45J69 602T 1İ70 64.665 17600 216754 -159 3 9 J S " 6 2 3 7 6 6 9 2 1 - = 3 2 . 4 ' 8 2 İ 2 » 3 1 1 O S 5 J 2 5 9 5 1 1 0 1 9 - 3 1 9 4 1 3 6 9 3 2 a 370 1U71691 50511 163 t 139.530 34622 137135 91879 9662J4 101.962 10J61 '721 -082 6627 23 988 2541 33164 361394 1316298 16278 121» 3102 J70 1 4459 .599 74333 =s683 3590' 37705 239791 -aSo 20*11 321 79 .ri.234 «508 55 356 t^.862 0OH0 2350139 155 9w 204)45 415 82"i 455 1 410*1 90L39U 1655 76 6 r * 48 565 *5105 101166 "E5o 1*304 MtM 4594 745,123 116,805 4 6 4 2,5 4 3' 4tDfc 4252 « J» •0121 jys 1*380 102 Oc 741 £22 '44 1 - 2 5 1 1 . 2 4 4 3 0 1 4 , 5 9 1 2 . 6 4 4 1 1 4 4 4 063 2 X 1 7 8 6 8 6 1 4 J 8 - 0 9 3 5 5 0 3 2 5 2 3 & 3 3 7 2 1 ? . 6 * 2 4 8 C * S " 0 2 6 - 3 6 9 1 1 32 608 259 28s2« 23b 499 645 1-3 530 «2 427 «644 230840 1.923 1163939 28^04 62S75 33 35 53 (ıb 55â t« 3> 24.329 IMF'nin yasası tamatn\NK\RA (Cumhurij-et Bü- rosu) - IMF'nın ıstemı doğrul- tusunda tatıl oncesınde çıkanl- ması ıstenen ve kamu bankala- nnın bırleştınlmesı gorev za- rarlan ıle 15 fonun tasfıve edıl- mesinı ongoren tasarı, oncekı gun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edıldı Kamu Bankalan Ortak Yo- netım Kıırulu Başkanı Vural Akışık ın yenıden yapılannıa iurecınde bankd yonetıcılenne kapsamlı bır "sorumsuzluk" guvencesı sağlanması îbtenıı gun bo> u pa^arlık konusu oldu Ancak uzlaşma sağlanarak bır formul olutjturulamadı Devlet Bakanı Kemal Der- viş'ıngerı çekmek zorunda kal- dığı önergenın yenıden goruşul- mesı ıcın muhalefetın de deste- ğıyle Danışma Kurulu kararı alınması gerektığınden bu vol kullanılamadı Tasarı kabul edıldıkten sonra gazetecılerın sorularını yanıtlay an Akışık, ıs- tıta haberlerıyle ılgılı olarak "Bu soylentileri çıkaranlara $0- • Kamu Bankalan Ortak Yonetım Kurulu Başkanı Vural Akışık'ın, yenıden yapılanma suıecınde banka yonetıcılenne kapsamlı bır 'sorumsuzluk' gu\encesı sağlanması ıstemı. gun boyu pazarük konusu oldu Ancak uzlaşma sağlanarak bır formul oluşturulamadı ruıTdedı Der\ışde"İ>ıoldu" açıklamasını vaptı TBMM'de kabul edılen tasan ıle getırılen duzenlemeler şcyle • Turkı>e Emlak Bankası tas- fıyeedılecek Banka- cılık hızmetlerı> le bankacılık ışlenıle- rınden doğan taah- hutlerı ıle sabıt kıy- metlerı dahıl tum ak- tıflerı Zıraat Bankası ıle Halk Bankası'na devredılecek • Zıraat Bankası, Halk Ban- kası \e Emlak Bankası. yıllık faalıyetlenyle ılgılı olarak genel kurullarına sunacakları Mİlık bılançolan ıle kâr ve zarar cet- \ellennı bağımsız denetım ku- ruluşlanna onaylatmak zorunda olacak • Bankalann yenıden yapı- landırılması ıle gorevlı yonetım \e denetım kurulu uyelerı, yu- rııttulderı goıevlerden yalnızca reel sektorun faaliNetlerımn ge- lışıp devamını sağlanıak banka aktıflerını sevval kılmak pasıt kalıtesını \ukseltmek \e bankala- nn reorganızasvonunu sağlavarak ozelleştırme- ye hazırlamak amacıyla yapacakları \e konusu açıkça suç tetjkıl etmeyen ıi} ve ışlemlerden dola> 1 sorum- iu tutulamayaeak Yenıden \a- pılandırma surecınde bu ama ca yonelık olarak bu kışılenn ış ve ışlemlenyle ılgılı, uçuncukı- şılerce kusura dayalı acılacak davalaı temsıl ettıklerı banka \e\a bankalara açılacdk • Bankalann gore\ zaran ala- caklan, belırlenen ^ekılde tasfı- \e edılecek • Bankalarda ıstıhdam fazla- sı olarak saptanan personel, dı- âer kamu kurum \ e kuruiuşla- nna nakledılecek Emeklılık sü- re^ını dolduran banka persone- lınden ıkı av ıçınde emeklılık ıçın başvuranlara ıkramıyelen >uzde 25 fazlasıvla odenecek Emeklı olan personel. 3 yıl ıçın- de bu bankalarda yenıden ıstıh- dam edılemeyecek • Emlak Bankası Mensupla- n Emeklı \e Yardım Sandığı Vakfı uyesı personele emeklı olduklarında. her hızmet yılı ıçın toplam brut ucretı tutann- da kıdem tazmınatı odenecek • Vakıflar Bankası AŞ'nın ozelleştınlmesıne olanak sağla- nıyor • Zıraat Bankası ıle Tarım Kredı Kooperatıflen'ne gorev vererek malı bunyelennı olum- suz vonde etkıleyen, gorev za- rarlannın doğmasına neden olan yasalar yurürlukten kaldınldı Merfcez Bankasının müdahalesine karşın dolar 1 mllyon 263 bln llraya ttrmandı Borsa ABD Dolan tırmanışa geçti Ekonunu Servisı - Mer- kezBarkası nındunABD Dolan'na gun ıçınde ıkı kez mudahale etmesıne karşın kurun yukbelmesı, para \ e sermaye pı> alann- da gergınlık yarattı Serbestpı>asada 1 mıl- yon 240 bınden açılan do- lar, dun 1 mılyon 263 bıne kadar tırmandı Kurun yükselışını durdurma- ya çalışan Merkez Banka- sı ıkı kezdovızsatışıha- lesı duzenleverek banka- lara 212 mıl>on dolar sa- tış gerçekleştırdı Borsav ı bır >andan Fazılet Partı sı nınkapatılmadavasının yarattığı gergınlık, bır yandan da dolar kurunun hızlı yukselışı tedırgın ettı lstanbul Menkul Kı>- metlerBorsası ndabıleşık endeki dun gunu yuzde 0 26 artıijla 10822 puan- dan kapattı L'zmanlar bankalann sendıkasyon kredılennın gerı odemelennın yarattı- ğı sıkışıklığın ve borç ta- kasına katılmavan banka- lann dövıze artan talebı- nın dolar ku- runa olumsuz etkı ettığını belırtıyorlar Faız pıyasa- lanndakı duşuk ışlem hac- ırune borsadakı vatav sev- re dıkkat çeken uzmanlar, vatınmcılann p^a^alar- dakı belırsızlıklerden ış- lem yapmadıgını bıldın- yorlar Faız pıvasalannda ıse bono bıleşıklen ortala- ma yuzde 80 lere kadar vuksedı - • * 4 * . SERBEST PİYASA ABD Dolan AlmanMarkı trsçjjiız Stertır AUŞ 1262000 550000 1720000 SAT1Ş 1263CO0 551 OOC 1 735000 Isvıçre c rangı 690 000 697 OOC 2-tAyarAftn 10900000 11000000 GECELİK FAİZLER ' 3jnıuk Repo 63 ûû Interbank 6300 YATIRIM FONLARI 20 HAZİRAN 2001 ATtPlFONLAR IşBa* AhsseFon Iş Bar* A ^*}*ah ^o^ işBart . 5346-04 2 69 «66132 17 38 akıf n U* bektor Forti ^atolAMetalSektorForu ftşba* AT p Kama For >T IşATefcnouııEndeksFonj IşAYabaroMertalK F IşAKarmaKurıtaraFan rcertank * Hpı ûegçıaı rtertar* !> Tp, Kama rterYat AKamıaF rier at Hsse Fon IIOısalA'pDe(>şkerF IktsatBaf* AHsseFor 3araraATıpıı<amaFon uatm A Tıp Deorçten F Q9ar>ıAlMKB-30EndFor Ga-arü M K A Deıjşken For EscankAT^-Je^ıaı YKYATpriBseFaı YIOATipKamaFon YX-MToTekstılSek F «YATipıMa&Kunjnl ' YKYArpMetalSM.r rKYATlpt»da-ıç4KekSc YKYATnDe^şteıFoı 'KBATtnKamaFaı Özei 1 -or 10*49 6o45 10049 914-2 -4160 136TK3 258 344T91 6687 4252196 58982'3 5729 o661 9362*0 7004« 53&1 3 4a 45372 49983 544:8 31554 53621 3156 3tT86 250 31 -04 116 108 09 1 r 315 53 254 255 329 244 3o3 - 5 4 226 20 3 232 92 248 3.22 238 3 0C 122 mans A Tpı 0»<jışk»ı Fon C l A T D ğ f c Fı,ianstıa> A Tçt Htsse F F-ansYaLATipDe"fik»r 2>âa* *aL A Değışker For Zlraat A T»pt Karma For HakAToKama oc FarruKbar* A ' p Ceğışka Ege Fon A Karma EgeFonAHsse K J A T İ O Kaltumia A Tp Karma Fon Fon BenvbanfcADe^şkerıFon DanırYal AToDe^şııer tanırra' AKatrraF OmırY A U 100c iYd*s F DennrY A*i(»risseFcr DemırYa.jAMalılCjruluşh DemırY-MmalatS<*ıF -53e g Tımbank A "Tpı Degışken T urtoard A Tıp Karr^a "o EtbanfcATİpıCeğışken T S B A T D F .3289 3630 26554440 7904241 4S38M 471014 2367157 353 14475 378052 5206 4T5472 41891 «6941 9855 0O28 -2**1 26o11 1*094 5247383 16B15 4'348 15-7 2 94' 14 r 1563* 1X926 o02 18 226T 25255 40 1 2936 «7 207 115 1*4 38 436 29 3 2 85 29 90 5-7 C 76 1 4 165 86 252 251 205 -087 U8 -0 1 218 1 63 2 28 195 0"6 145 15 132 Artank A Tpı 3e§ şk«ı Fcı AkbankASabanr A«tarkATeknSekto AWar* A irıalal Sek; 9 51 10207 12478 1*733 Fonu -790 3% 3 69 : 9680 TeksSMO AT-pıDğşF A A T K F 13709 14043 2732364 74532 6438 11510 3938502 CcçûanklMKB-MEnbeteFon 444822 AıaATtıcHsseSaKJF AtaAUkjsalMKB-SOEndF AtaATpDe&tanFon K * A T D * k ç KoctankHGseFon Koç Şmeiefi ss&ak F K A l S Û F; 9 Koçban» A Meti Eşya KoçAHodıngveYatŞjk KocMenk A Değşken Fon Gtoba A " p O e ^ t e ı Fon GJob»AT oKannaFo(i SoharAİMKE'OCEndFon Kor'^AT-pıKamaFoıi TE3*TDec>şterFon TEBATıp.KamaFon D Hü&Ad ratoa Can IA2Ş ucas Pön> u*tc*fl tetşrp Hı uora-j Tırt ûenr Dönır Tjn &cncm 3ar*3s TL/kHava'Tsbı üfc Korteteıyor L-ş»SerarJ[ LnafTanm aURniPsalKr VaWG.YO Vahji Fte« "jff <0 ı3»* v aînT afokO • a n t r t s ^ e * 3 r t k Y O • a s i a 3 a K r e d ı B a r i u » r a p ı K r e d o r a y r a p ı K r s d ı S ^ c r t a f a a K r a l v 0 > -3Ş > ajs.to Cttrrcf -ı •^ MaısuJ LArarO*set Gnwni^4İ •çefc Matbaaodk L3>^rge Aslan Çtn Meoes ?»ı «ent Tjrzn Y^KreJİFnarsaf Kap»ş '025 7J*0 14250 -•SsCO 45oO 2J25 9^00 8*00 JOOOO 1125 1350 41)1 2900 000 '.2*5 1350 -5 2*00 9İ50 .500 t.â5û 1TC 3.B5O 2800 3.100 1350 1650 4350 IT5 "5,2*0 0300 J l 9500 7 .300 £50 4850 1 0 1TC 5,400 6. 00 T -a 1150 cftzattı Pazan -ıt>a a eK r e j BtsajTekstS uanış L-wst*'fc Dcğusv KeuezBeMnK Kdytaş Mawıa »rr rsn. '•«mj as5ı 250 "S 5200 1âC 495 Orç '123 240 ITB 45C 37 2575 l£^00 En Dvşâk 105C 9X 6*ro 4000 •*9 5 0 l -^D0 2300 9100 8100 3 «JOC .375 4300 '900 900 933 1225 4İ5G 117* 2.680 «,-so 1 4 7 5 2 750 J00 3 - 5 0 2 , 7 5 0 - . 9 5 0 1 3 2 5 400 4 2 5 0 1 . 0 5 0 1 ^ 5 0 l ı O C O 30" 9 1 0 0 c a. 6.100 ',025 17^j 6*5 000 58OC 6 900 • ooo 325 12C0 1 ' 3 aûC xc 4700 53G -300 75 2350 •3C ısaa En Yûksek 4 İ 5 0 075 JOO 1 4 * 5 0 3 O 3 O O 1 . 5 5 0 2 5 9 J O 0 a 300 1 1 O I I . 0 0 0 175 1 30 1 5 0 2 9 5 0 025 2 , 3 2 5 1 . 6 0 0 25 'JOO 19 *C 15-5 1^950 3J5C 19K 2J50 3.150 1400 2.700 4450 150 15JO0 10J00 D 9700 tJ5u fiOC 0-5 x ^ îDOO 9-5 2000 6J0O 850C 28000 9 1 x 35 1 X 3OC 5200 ^ 0 4 03 j5û '803 2» 2.050 Q Kapsntş '150 '000 o300 14^50 30.000 4500 iJOO 9 2 0 0 t 00 4 X 0 0 0 1 4 0 0 l T 5 0 1 3 6 3 2 . 8 S 0 990 1 3 0 0 1 J O 0 a* 2 . - 0 0 9 0 0 0 325 2 . S 0 0 3 6 0 0 3 , 8 5 0 2 9 0 0 3 0 0 0 1 J 2 5 4 J 0 C 1 0 5 0 11 5T 10J0C 5ı 3303 c X 64O0 1030 .250 4*50 b*5 H500 5B00 69TO -tOOÛ 37^ 4 00 100 C 00 100 ' 50 1700 4150 &İ5 350 2050 19 23 2.*6 000 169 iû 08 •m 003 3ff* 175 9J0 366 -2 100 110 115 IX 050 J0 1; -5 -o 000 l^X 185 366 115 2 J3 3Ü 194 211 14£ ox 2 A 0« '60 2 . 1 3 - 9 . 3 S 1 4 8 1 1o2 3E5 56i 5 1* 1 4 »2 -4-1 962 DCÜ ıs t ti -P71 108 Ağaüd- OrtFıy. 4163 1988 69*3 41C7 "OCO 1426 33 = 262 3,590 355000 1414 443 400- 7.858 998 ^83 « 4 1198 '719 Q İ 9 6 1 C 2^ i Slu ^2 »842 "96 Pii 1355 5. 4 327 09 1*1 "J62 91J4 oc U, fO5 J55 4*98 90 1 41C Ü. Gt 469 7 T 0 333 330 3SC0 132* (11 4.850 45 238 ^.t 417 39 2,050 Hacm 808.62' 21 -1 3*-ıe 1328,15 9940 955 1 5 * ^ 122 3C2 ^OBb C *4y S i « 1805 ^2.296 55 8J ????/ 138b 4 129,63* 5326 3918: 30*06 493 9 16346c 4 »j* 13 736.1 6 So 179 4 13.8 ' Ö96696 "56 06 1*9 c 215- 6 0/ 4j) ^ ^ 3411j£ 119 3 **>! 93 82 w 2300 t »10a 703 " 653 3303 "0 9504E 2S2J 45 636 342^ 3 365 r fr 12185 13: ••45» C53 T EB fat A T"p Mısse Fon <ffitban« h a Kama Fnn KentbanK A " Ken' a f j g ^ Ato*v=tfa,Dsgışker H k A T D ğ ^ F 107159 38115 66286 8873 10590 13727 5716894 068: '12' S3806 6059 57 ~38 34^1-r Ş4489 36483 408 3ÛSbc4 '2131 933C 3S 3*. Ş O/akA ç f â Oya<!lfenlojADejj0<9iFx E A - D 990 6 ş p g ş E-zastaşAnpıKanıaF B > D F ç vBATpDeğıştenFon ^YB A Tıp Kama For SedikATıpKamıaFon uMtkATıpıriısseaena: « j p ö A-çıDegışte, F î A T D T3pral'ArıpıKamıac on TetfenATİpıüajş*efi^x T k f A T İ K F 13118 '* 89 9668 1939= 30599 ı, i J 13CP5 21264 96117 At. 4 3156 946O7 23 9 ı 26 09003 54805 s<4o4 24 16 ş ş 3376"* Osmank A Kar a Fon 129"6 Osn-an AVal KSektF-fiu 1681° Osran B MK«oCEidFon 5533 EGSA nKar-a ar tefiD Nurol A Değışker Fon AltaATpD^şrerFon, AJfaA ıpchK5e*on Aîta A Tp LBusai 3^ nd EvgrATıaKamıaFon ^nATİpûeğışkerFer Yatrrr n Degışner Font, Tacrtf * "r» K3raia Fon S-traten ş Bayndır", Ta B A T 198 303 2 76 1 83 27 4 2 * •3 4 3 1/3 091 133 -6'1 272 299 141 2 78 290 252 273 360 280 3İ9 157 3 3- 276 121 156 16' 113 173 2 36 -450 426 336 20 3o4 0 31 330 2# 7 u -t 184 -0M 1 S 180 -u'8 0*" -099 210 304 15 1 "B 313 1 i 1 "0 174 TÎ1 ZS 7 tt&ı D r h jVıt r Ü aTt 3 Ta*ivi(-Bono jarantıBTp Jo Fon uaıant D Tıp Deg^nen; jarant B Tr aba, - c c i jarant M K B UW on /KB b Tah\ fKB E ao < T Fon YKYBTtfvıl-BonoFonu YKv B Tp De0ş*«ı V t a f T t = Vata» 'abanc Menkul FOT Vataf Uot For -333 22426685 435420u a8 J6Û 466 »34-ı66 »320 O493İ3 =20,65^ 4808137 11551774 7o2710û 337762 ,185'3 62133 1^483 ^544995 '79906 48 2016 s3 1063 84725 p aşartank jkii For mansB-».T *<*vılE », ı-narsBT^LfctForu aaatS'aDe^şter. ro<ı Ziraa'Tf Lkı" c on ZraatbTıpıTaMBonc Ziraa'YaıBDeğşfcenF HJkB"ıpıTanvılBoııo 5038109 614Jİ» 2968. "-523393 9715462 358-55 SM1898 44618 tmakha.'u a <»-Bcnı> onu Emlaktanı< Uot Fon bir»LfctFûn S w « -*fvr Boro c '9 976» S34429 7668413 OB3321 20806064 -3206SD 1466^1 -~£i uegtşken DendaTkbDe&şken Den»Yat BOegışker Oenwtenl(B T ahvilBonoF an? Fo>i Lacl T«nş''on gş TjrtBör'vBTuLjratFon ESbank = TSKBBTöTaM-ScncF f rcn •ıcır B T p L*ı 'on 6706532 20599 4o3İ3<0 3962969 115782 15315 M2İ357 366282 '869C0 1=051 3C414 525-5 16164 8432 5 1280082 20C1455 4 C 4 n -0 01 •0 4 0 3 ^06 c r 3 1 5 3P û 4 4)32 r 4 -C26 C 4 00 -016 3 ' 0 c j 5 306 0 8 0 o 0 0 013 -G1-. 0 013 C13 •CSo 0 1 / 00b 0 r ı 3 ~< 4 -Coo 14 ekst BDe^ışke on •*B e TaM Bonc ABs pukıt^ofi •&$ abafıc MK'atFon •jçbar»Tahv»Bc oFo KoçtaıkEbotFor SooaıS pDeç^te F Kont B Dea>5teo "=on 13 009 OH 013 •?5 3 4 j 3 -010 0 4 00- c or atrfpB-oükıtF cBv at E * ' Bcno KertDS-k a jkr For *entbar«5 ^ ^ c V x ı o h . Henttiâ.^eıabanc UK ' 'eri atr-^E AlteTıat Bütoı MBmaM'rabMK an. '-oaobası B Değİ5«en Fx 66E5 45b53 49486 86'" 1966345 354038 5518 22769 24604 273743 011 16033 -0IT 5/0-7S 314 Z&5> 014 1769 4)02 163400 -006 14842 D13 15749 J3C 15049 C6B 22*76 01j 428240 026 169638 15C704 520T 96516 3 % H 2 004 C 15 SYBB-pülrtFonu 82316S 0 09 ToralefBTafMİBonoF FJoncle- BDeoçkenron <apıtalB""-j DeğışkerF 33S6 265315 36564 466184 C13 P14 007 0*2 op^KSDec^ıer Alfa B "Tp Değışken Foot, atınr- c E Değışteı % ! (aünr c 3> BoncF 3awc B Tıp De^ş»er F ş Yat 3 Tp CeŞpşken F Osnarn Tahvıl-Bonc OTL T&Tjrt B Tpı Ukrt Fon 0s,Tiar> R Tçn DeğtŞKfr F ABN Ar 0 Osğışkep Fon urttrfik8 3«.ş«"iFon DeOiba* B Deijışken Fon ^enj) 8 Tahvıl-Bono Fon DCTzta«BTLıkıtFon MNGBartcBToDe^şked' AnaodobadkBTcııDegŞ' Pan<Ra,Tro-ıdJ BDetışk BİUŞIKENOEKSI (A) T1Pİ ENDtKS, fB) TİPİ EMOEKSİ 4C3146 0*1 111642 003 126527 007 513 5 303 73747 (j<4 18979 009 195209 01a 43759 3 1 - 81850 -016 "CJ68 014 56130 014 110359 012 48CE3 -006 1099S8 003 1746 012 98333 011 85066 014 61082 013 1709 014 6537J 011 47648 0 '2 18605 0b4 20181 004 1o213 j < 2 186165 -046 123856 1.96 250013 0 09 , MERKEZ BANKASI KURLARI 21 HAZİRAN 2001 CİNSİ OÖVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SAT1Ş tGSVat ATp k a n a r o r E">s Stgorta A DPC*SK@I ^OP Ejv^V 3 i M T A ^ p EjSYatMDAFnansiV E3SYatMD«ıMKB-50Enc ABNA-nrcKarnaF TA.B ^at« Değşken A F Ew3ût'3ş> Axa CtyiA S OZPI DenaSry»» ûeğışter C«nzbankAKama Rva»."o Degışken gar>^çr A T<pt DsfltŞtte'i R r ««»oankAPpıOeıJşkeııF UEKSAyat * - o ı K a n ! " J B Ulusa. >3t A Ds§^ker Acar M T pt Ctgışken DT AnajolotdnkATaHiKeF BTİPİFONUR t barw ükit ^cr IşBar* DegışkenFtyı Iş Bar* •'abana \» K c mı Iş Banlı. srvıı ı t dcre or IrteSrK I^m "" ktısa E "an«,ı Bono 30" ^34^0 9852 ' i 3 0116 »9T 7^886 914.(3 14040 53*43 ^8969 »o2 -6 T 1 4b8i 627 3*86 a*"** 321S "07465 6211 8 2011^1 963M6 145 J 6 ->4 •22 £.36 2T6 188 151 1 52 12-. 144 2 '9- t» 21 2.96 J 3 16 j 13 -ÛU1 1 ABD Doıar. 1 1 Avustralya Dolar 1 Danifna'ka Kronu 11ngılız Sterhnı 1 1 Isvicre Frargı 1 Isveç K'onj 1 Jacon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 4 Nor«ec K cnu 1 Sud Arb Rı/al ı Euro 1 Alman Mamı 1 Befçıka Frangı 1 L.ukseTibuıg Frangı - 'spamol Peze'as 1 Fransı7 F r a ~a 1 irlar da ürası 1 100 lia'yan L etı 1 Hoı.araa horıı ı ' AV^S'UA" ŞIIPI 1 PorteKiz EsKudosu ı Fın Markkası 1 YuranOrahrnısı 1 Bulgar Levası 1 irar Rıyal 1 Rjm°n Levı Sunı7e Lırası L r j j n P( 3fi 1 Yen ısraıı 248 899 1 254 923 c-5 950 050 1 76 142 441 143 142 '37 145 1 746 225 695-38 '00 018 115645 i 16 849 10 099 10166 813-72 816 8^8 Û18 327 4 07 253 135 028 35 939 334 008 334 610 061 815 1 066 9% 1 248 025 642 979 142,341 1 735 929 694 495 115 5o4 10 062 810 163 3 958 052 134 933 331 503 1 256 805 654 077 143 471 1748 844 701 068 117118 10 205 819 952 4132 322 136252 337120 542 898 26 322 26 322 6 381 1b1 8 7 2 346 226 54 839 481 8 0 "7165 5 296 178 585 3116 545 516 25 449 26 449 6 4'2 62 653 1 ^54 729 55103 A84154 7 o37 5 322 1 79 446 3131 5^2 518 26 283 26125 6 367 16< 629 * 340137 ^4 674 481 107 77 049 5 256 178 460 3 093 330 656 919 40 13 390 1 566 781 243 768 546171 26 489 26 647 6 427 ^62 897 " 362 857 55 312 484 880 77 653 5 362 < 79 859 3154 499 212 333 62 20 835 1 766 795 256 269 EKOTNOMIYE BAKIŞ TANER BERKSOY Takas Humması Geçen gunlerı takas hummasıyla geçırdık Bır sure- dır pışınlen takas yemeğı, hafta sonunda onumuze kondu Beklenenın otesınde bır lezzet çıktı ortaya doğ rusu Takas ışlemı, beklentılen aşan mıktariarda ve beklenen duzey cıvannda fıyatlarta gerçekieştınldı Hummayı başanyla aştık derken takas sonrası on- cesınden de firaklı oldu Genel beklentı takasın pıya- salan uçuracağı, sorunlan çozup ekonomıyı duze çı- karacağı yonundeydı Boyle bır hava estırıldı hafta so- nunda Ne var kı beklenenler gerçekleşmedı Hafta başında pıyasalar, ongorulenın tam tersı yonunde ha- reket ettıler Genel bır şaşkınlık yayıldı ortalığa Bereket yorum- cularımız da ekonomımız kadar esnek Şaşkınlık atla- tılınca ters yondekı pıyasa davranışlanna yonelık bın bır neden ve yorum sunuldu Zıhınlen netleştıreceğı umulan takas kafalann lyıce karışmasına neden oldu Oysa bu takas ışı kımın ışıne ne kadar yaradı soru- suna yanıt ararsak kargaşayı bıraz netleştırmek mum- kun olabılır ••• Takas nedenıyle ulusal hasletlenmızden bırısı yıne onplana çıktı Bu olayı da kendı olası boyutlarının ote- sıne abartıp neredeyse ekonomının sorunlannı tek hamlede çozecekmışız gıbı bır hava yarattık Boyle bır şey yok kuşkusuz Takasın amacı da ala- nı da bellı Oyun alanı temelde kamu borçlanması Amaç ıse yıl ıçınde çevrılmesı sorunlu hale gelnıış olan borçların kısa vadedekı gen odenme sorununu kıs- men rahatlatmak Bu Hazıne nın ışıne yarıyor Operasyonun ıkıncı aktoru bankalar Burada da oyun alanı bankalann karşılığı dovız olarak bulunma- yan dovız borçlan Amaç ıse bankalann dovız borç- lanna dovız cınsınden karşılık varatmak Bu da ban- kaların ışıne yanyor Sonuçta Hazıne bankalann lıra cınsınden kâğıtla- nnın yenne dovız cınsınden kağıt koyarak gereken kar- şılığı yaratırken kendısı de borçlanma vadesını uzattı Kuşkusuz bu operasyonun ekonomının değışık noktalannda yaratacağı yansımalar olacak Ama ola- yın boyu bosu bu ••• Sorunu boyle algılayınca bu ışten kımın ne kadar ya- rar sağladığı da ortaya çıkıyor Takas operasyonundan esas yararı sağlayan Hazı- ne'dır Zıra borçiannı gerı odemede ve yenıden borç- lanmada sıkışan yakın gelecekte borçlarını çevıreme- yecek duruma surukleneceğı ızienımını yaratai ve böylece onemlı bır nsk unsuru halıne gelmış olan Ha- zıne'dır Takas ışlemı Hazıne nın sıkışan odemelennı gore- ce daha uzun bır doneme yaymasını sağlayarak kıs- men rahatlamasını ve temel bır nsk unsuru olmaktan çıkmasını sağlamıştır Bu onemlı bır kazançtır Ancak abartılacak bır olay da değıldır Burada ıkı noktanın altının çızılmesı gere- kıyor Takas ışlemı ıle uzun suredır ekonomının başına be- la olan kamu borçlanması ve borçlann çevrılmesı so- runu çözulmemıştır Sadece çozum ertelenmış ve onu- muzdekı aylar ıçın kısmı bır rahatlama sağlanmıştır Kamu borçlanması kokenlen boyutlan ve koşullan ıtıbanyla daha denn, koklu ve kapsamlı btr sorundur Çozumu ıçın de oyle tek hamlelık sıhırlı bır sılah yok- tur Kamu borçlanması sorunu, temel bır nsk unsuru olarak, daha uzunca bır sure bızımle beraber olacak pıyasalan ve ekonomıyı etkıleiTieye devam edecektır Bubır Ikıncısı takas operasyonu Hazıne'nın borçiannı çe- vırememesı olasılığına dayalı nskı butunuyle gıderme mış sadece kısa donemde rıskın dozunu azaltmıştır Hazıne nın borçiannı çevırememesı ^adesı gelen borç odemesını yapamaması halınde ıkı olasılık mev cırttur Ya borçlar tek taraflı olarak konsolıde edılecek ya da odeme Merkez Bankası kdynaklanndan yanı pa- rasal genışlemeyle yapılacaktır Her ıkı almaşık da bır- bninden beter nskler taşımaktadır Takas operasyonu pıyasa aktorien tarafından artan olçude nsk olarak al- gılanmaya başlanan Du olasılıkları şımdılık ertelemış- tır Ertelemıştır dıyorum zıra, nsk butunuyle ortadan kalkmamıştır Ustelık Hazıne onumuzdekı aylarda borçlanma vadesı ve koşullannı kendı ıstedıgı yonde değıştıremezse gelecek yıl benzer koşullann ve nsk algılamasının gen don-nesı kaçınılmaz olacaktır ••• Takas operasyonunun ıkıncı aktoru bankalar açısın- dan da kısmı bır rahatiama soz konusudur Bankala- rın dovız borçlanmalannda ıkı sorun mevcuttur Bun- lann bınsı bankalann dovız borçlarınm dovız varlıkla- nndan (alacaklanndan) buyuk olmasıdır Açık pozısyon olarak tanımlanan bu olgu bır yandan bankalara onem- lı kur nskı yuklemekte bır yandan da borçiannı gen odeme donemlerınde bankaları buyuk olçeklı dovız muştensı halıne getırmektedır Bankalann dovız borçlanmasında ıkıncı sorunu va desı dolan borçlarını yenıden borçlanarak çevıreme- melen durumunda ortaya çıkmaktadır Yenıden borç lanamayan bankalar, dovız satın alarak borçiannı ode- mek zorunda kalmakta ve dovız kurunu yukseltmek- tedır Dalgalı dovız kuru rejımınde kur nskı buyumuştur Ote yandan bankalann borçiannı çevırememelen halın- de yarattıklan dovız talebı, anında dovız kuruna yan- sımakta ve dovız kurunu yukselterek kur rıskını daha da buyutmektedır Takas, bankalann bu ıkılı sorununun bırıncı parçasını rahatlatmıştır Turk ürası alacaklannı dovız alacakları halıne getıren bankalarda kur nskı duşmuştur Ban- kalann takastan sağladıklan temel yarar budur Ancak bankalann vadesı gelen dovız borçlanm ye- nıleyemeyerek dovız talep etmelen ve dolayısıyla dovız kurunu vukseltmelen dınamıgı hâlâ devam etmektedır Ustelık kur nskı duştuğu ıçın bankalar bu alanda daha rahat hareket etmeye başlamıştır Sonuçta dovız kuru, beklentılenn tersne hareket eder hale gelmıştır Takas onemlı br operasyondur Kısa vade ıçın onemlı rahatlıklar sağlamıştır Ancak çozduğu bır sotun yoktur Boyle bılınmesı geleceğı doğru okumak açısın dan da yarartıdır ÇAPRAZ 1 ABD Dolan 1930 Avtıstraiva Oolan 3367C ûanımarka Kronu 17927 Isvıçfe Frangı 0 7J97 isveçKfomı 12o 44 Japon Kenı 15363 Kanada Dolan 9 2315 NoneçKronu î 7b04 S Arabıslan Rıyaiı 1İM|S 3915 ABD Dolan IKuveytO 5 2442 ABD Dolan 1 SOfl 1 24623 ABD Dolan 1SDR 363 923 TL KURLAR 1Eno 0850?AIO Dolan Euro dönusum oranlan * 9 5 5 8 J Alman Matt 4 0 P 9 9 Belçıka frangı ' 403399 Luksembnrg Frangı 166386 Ispanyol Pezalası 6 55957 Fransız Frangı 0 737564 Irlanda ürası 19362" hat^an Lıretı '2037< Hollanda Flonnı 13 7603 Amtırya Sılını 200 482 Pofte*ı? Eslradosıı 5 94T3 Fın Markkası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog