Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

2 0 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN TurhanSelçuk ESKÎKRAL 2. SİMEON BULGAR BAŞBAKANI. (BASINDAN) Gençmüffîyerüersponsorartyor ÇYDD ve TurkceU'in birtikte gerçekleştirdikleri "Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızian" projesi kapsamında. Şanhurfa'da burs verilen 271 kız öğrenciye, geçen hafta Yenişehir tlköğretim Okulu'nda düzenlenen törenle karneleri verildL ÇYDD Kırsal Kesinı Koordinatörii Doç. Dr. Ayşe Yüksel >aptığı konuşmada Türkhe'nin çağdaşlaşması için herkesin egitimde söz sahibi olması gerektiğini söy İedi. Törende, Şanhurfa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin, Urfa'nın yetenekli gençlerinden oluşan Klasik Müzik ve Türk Halk Müziği orkestralan da birer konser verdi Lisenin müzik öğretmeni Tamer Durmaz, Urfah gençlerin kendilerini göstermeleri için olanaklannın yeterli olmadığını söyledi. En bü\ ük sorunlannuı"konser vermek için sponsor bulamamak" olduğunu betirten Durmaz, "Bu yıl kriz nedeniyle durumumuz çok kötü oldu. Gelecek olan çalgüar gelemivor. öğrencUerin durumu da çalgı almaya müsah değiL Bir konser bile düzenkyemiyoruz" diye konuştu.(İPEK YEZDANt) UMUT BU YA!.. Tablo kaçakçılam gözaltında I tstanbul Haber Servisi - Pendik Kurtköy'de bir kişi, 'Picasso' imzah bir tabloyu satmak isterken suçüsrü yakalandı. Yetkililer, üzerinde 'Picasso 1938' yazılı, oturan çıplak bir kadın ile zenci bir çocuğun tasvir edildiği tablonun orijinal olup olmadığını belirlemek üzere incelendiğini kaydettiler. Okullar 10 Eylül'de açılacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğıtim Bakanhğı, gelecek eğitim-öğretim yılınıh çalışma takvimini belirledi. Takvime göre, 2001-2002 eğitim- öğretim yılı 10 Eylül 2001 Pazartesi günü başlayarak 14 Haziran'da sona erecek. Orltan Kaynar toprağa verildi • TRABZON (AA) - Tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitiren, Hürriyet gazetesi Karadeniz Bölge Temsilcisi gazeteci-yazar Orhan Kaynar için Trabzon Gazetecıler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Kaynar'ın cenazesi daha sonra Iskenderpaşa Camii'nde kılınan namazdan sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Esenkent'e su oyunları merkezi • Istanbul Haber Servisi - Türkiye'nin en büyük ve en modern su oyunlan merkezi Aqua Dolphin, bugün saat 21.00'de Esenkent'te açılacak. Havai fişek gösterilerinin de yapılacağı merkezin açılışına, sanatçılar Gülben Ergen, Behzat ve Süheyl Uygur katılacak. Prof.Ercan, Uraniagemisinin eldeettiğiveriletin en az3ayiçindeanalizedüebüeceğinisöyİ£di Sonuçlar erken açıklandıIstanbul Haber Servisi - Je- ofizık Mühendisleri Odası (JF- MO) Genel Başkanı, ITÜ Öğ- retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Italyan Urania araştır- ma gemisinin Marmara Deni- zi'nde yaptığı çalışmanın so- nuçlannın "erken açıklandığı- nı" belirterek "Fay en azild par- ça haünde kmlacakûr. Marma- ra Ereğüsi, Yassıada-Kmahada crvannda 7 ve Bakırköy açıkla- nnda 63 büvüklüklerinde iki deprem gerçekleşebiKr" dedi. Prof. Dr. Ercan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merke- zi'nin önceki gün açıkladığı araştırmanm sonuçlannı değer- lendirdi. Ercan, binalann dep- reme karşı güçlendirilmesüıi desteklemediğini ifade ederek 14 Bu çahşmalar, ticari yaklaşım içinde yapıhyor" dedi. İstanbuTdaki yapı türleri Istanbul'da binalann 4 tıp ol- duğunu anlatan Ercan, "A tipi yapılann" depremdeyıkılma- yacağını. hazırbetondan yapıl- mış "B tipi yapılar"ın az hasar göreceğini, taş ve kerpiçten ya- pılmış "C ve D tipi yapdar"ın ise depremden en çok zarar gö- recek binalar olduğunu söyle- di. C ve D tipi binalarda güç- lendirme yapılamayacağını söyleyen Ercan, şöyle devam etti "Önerim.tstanbul'da Mil- li Emlak'ın elindcki arsalara depreme dayaıuklı konutiarya- Sefaköy'de deprem tatbikatı Küçökçekmece Beledryesi'nin, kendi bünyesmde oluşturduğu efli kişilikSivilSavıınmaEkibi, Sefaköy'de deprem tatbikatı gerçekleştirdl Tatbikata katüan Kücükçekmece Bdediye Başkanı Hatdun Özbatur, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden ders çıkardıkiannı betirtti Yurttaşlann ügiyie iziediği tatbikatta 50 kişJHk ekip, beş kath bina içinde mahsur kakn üç kişi vearaç içinde sıkışan bir yarahyı kurtanü. püması ve binalann konumu- nun beürlenmesi için devletin özelükle D ve altmdaki yapdar- da yaşayan orta halh° vurttaşla- ra kredi vermesi Bu tip konut- iar beürlendikten sonra zaman geçirmeden Mflü Emlak arsa- lannda bina verihnelL'' Prof. Dr. Ercan, gemıden alı- nan karotlann analiz edilmesi- nin en az 3 aylık bir zaman alacağına dikkat çekerek "Gemiden çılap 'Imralı kı- nğının aktif bir fay' otdu- ğunu söylemek, erken ko- nuşmakor. Halkı paniğe sürükler. Bu,dünyamn hiç- bir yerinde yok." dedi. Erken uyan sistemi yıl sonunda t^mam Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensti- tüsü Başkanı Prof. Dr. .Ahmet MeteIşıkara da Is- tanbul için "Acil Müda- hate ve Erken Uyan Siste- mi"nin cihazlannın yıl sonuna kadar yerleştirile- ceğini söyledi. ONLARI OZLEYECEGIZ Mustafa Çetin KAYA (CHP Antalya eski ll Başkanı) MEHMETATMACA (CHP Antalya Merkez llçe Yön. Kur. Üyesi Kaza tarihi: 16 Haziran 2001 MEHMET ERDEM (CHP Antalya Merkez llçe Delegesi) Yer: Gündoğmuş-Çakıl Tokmağı Mevkii Bizde, onlardan çok şey kaldı. Yine de hiçbir şey, bir daha hiç tamamlanamayacak. Eksikliklerini gidermeyecek. Tek bir cümle ile bir daha söylemek istiyoruz şimdi... Onlan çok özleyeceğiz... Bütün sevenlerine ve bizim de ailemiz olan ailelerine başsağlığı diliyoruz. Dr. Bekir KUMBUL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı MİLLt PİYANGO 19 HAZİRAN ÇEKİLİŞt 600 milyar yarım bilete ANMA Demokrasinin ve hukukun gelişip çağdaşlaşmasına büyük katkısı olan, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı, savunma sanatının bir ustası, bir anıt insan NİYAZİ ACIRNASLIv.(191O-1987) ölüm yıldönümünde saygı ve özlem ile anıyoruz. 22Haziran2001, saat 12.00deCebeci Asri Mezarltğı 1 No'lu kapıda (Gütveren kapısı) bulusulacaktır. Cağda$ Hukukçular Derneği Ankara şubesi ve dostları KULTUR GEZILERISURUYOR... Kayıp Bir Demiryolu'nun İzinde... Kağıthane-Sadabad-Kemerburgaz 23 Haziran 2001 CıtmaıTesı ' \1ert Sandalıı Hnse\ın lımak Kariye Müzesi, Tekfıır Sarayı'ndan Fethiye Camisi'ne Bizans-Osmanh Yapılan 2-1 Hazııan 2IX)l Pazar Denız Yala\ İstanbul'un Hanlan ve Çarşıları 30 Haznan 2001 Cumaı tesı ' Sanal Taı ıh^ ısı Dt Denız E\emenh Zeyrek-Süleymaniye 30 Hazııan 2001 Cumarlesı Üsküdar l Temmuı 2(H)l Pazaı l Sanat Tarıhçtu Dt Dentz E^cnıcnlı Tarlabaşı - Kurtuluş 1 Temmuz 2001 Pazar İmroz (Gökçeada) 6 - 8 Temmuz 2001 Doğu Karadeniz Kiiltür Gezisi 14-21 Temmuz 2001 ' Mustaja PcilcıelıFEST TRAVEL TEL: (0212) 216 10 36 - 37 FAX: (0212) 216 10 30 web: www.festtravel.com e-mail: fest@festtravel.com 600 milyar 063336 (Ankara, lstanbul) 60 milyar 03302"! (Izmır, Izmıt. Ankara. ls- tanbul) 6 milyar 054632 (Ankara, tstanbul, Ankara, lstanbul) 1 milyar 472273 500 mllyon 027520 492328 250 mllyon lI4501 124606 298011 376050 433716 200 mllyon 085416 167441 205104 248300 259877 299284 35^328 462444 477390 533655 150 milyon 021568 097222 1162T? H8104 124722 154120 166837 189819 218459 227389 243562 2454^9 255667 274552 317417 3 4 ^ 5 348389 380152 445765 463903 476117 533097 546639 568804 569343 100 milyon 005948 007327 018804 025416 041549 042420 050983 059554 066379 067075 068108 07"?826 101468 112838 W215 146875 156631 157245 159428 170822 219716 233340 244484 246565 259705 278588 291608 304796 311295 312364 353351 3^449 380929 387592 397035 400553 418714 443088 452327 455318 460937 475126 481942 519779 526773 538831 564970 580420 592355 599245 75 mllyon 007143 021146 027282 037250 040029 041450 058205 058374 068355 068641 071817 074457 085631 087021 092516 098402 100303 102951 108985 110007 111973 134194 146936 149635 150445 152033 157185 171777 172078 176867 180684 181120 182206 187911 191620 191971 195446 198309 201904 204103 204708 204711 208521 211861 212465 231921 233215 235032 241168 247034 247571 249565 253023 260799 271324 274050 274936 279322 287412 302863 319212 321035 322357 325455 329196 330142 335864 341940 358397 376616 396163 426050 436989 444465 446907 450382 469484 473586 480864 483921 488387 502026 505432 508173 514319 517121 525060 526592 534252 545521 545630 551025 552661 554403 555178 557373 558301561374 573151588244 50 milyon 000452 003029 005564 014295 018400 019470 019733 020256 032586 034439 036239 041019 041617 042442 042890 043480 044475 047976 051074 057661 059551 067321 073023 075230 077085 080856 081420 082022 089839 090987 091455 094133 095986 096546 100486 104736 104994 106432 111352 111406 118927 119213 137099 139291 145822 146173 153301 157563 163705 166866 177009 183469 193745 200551 205679 205701 219879 225637 231642 233833 235427 239365 243789 256177 267974 268570 276804 277639 281242 281544 282716 286318 295489 302773 309540 315331 325974 331765 340321 341311 346198 346451 363795 364929 368238 371073 380894 385215 390649 398653 408127 408503 412503 416681 428170 430188 448013 452692 466788 466844 485597 487094 495090 496683 520466 520753 528410 536102 542187 546458 552787 555320 560533 561321 570586 571266 585445 585911 107245 108626 118356 118671 129493 130874 140048 140456 148813 151955 159583 161582 168114 172562 187986 190644 202228 202497 208832 214413 226403 227899 234271 234828 239396 241257 257272 266865 273984 274571 281134 281170 282293 282394 289023 291193 304642 306793 319425 324040 336945 338165 341869 345600 347277 348427 366234 366497 372180 380160 386158 389382 407316 407437 408572 409165 419613 427137 435641 438711 454196 461393 467458 477212 487137 489994 505791 517246 521191 526407 540590 541805 547029 552674 558882 559107 563813 564499 574063 575113 595158 598239 Nürus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. AYLtNKALMAZ ACI KAYBIMIZ CenıvetırTO Üyesi Değeriı Arkadaşımız ORHAN KAYNAR ı18 Haoran Pazartea gecesı yıtırdık. 1948 yılında Trabzoo'da do§an, mesleğe Trabzon'da "Hızmet" gazetestnde baştayan Ortıan Kaynar, haten Humyet gazetestnm Trabzon tematcrlığını yapıyordu Ortıan Kaynar evt ve ıkı çocuk babasıydı Kaynar'ın cenazes Trabzon Iskenderpaşa Camii'nde kıhnan ıkımt namazının ardmdan Trabzon'da toprağa venldı Anı ölûmu topluluğumuzda ve spor çevrelennde bûyuk üzüntü yaratan Ortıan Kaynar'a Tann'dan mağfiret, kederiı aılesıne ve ûyetenmıze başsağlığı dılenz TÜRKİYE CAZETECİLER CEMİYETİ 20 milyon 19238 21978 22169 24921 27634 30090 32698 35704 38757 65564 66065 70412 82285 99710 16 mllyon 0039 0634 1461 2690 3326 3530 4948 5456 6047 7736 8262 842l 854l 959l 12 mllyon 010 032 250 426 685 875 929 8 mllyon 35 55 62 73 90 Amortl 4ve8 GENİŞ AÇI HtKMET BİLA Roman Türkiye'nin modernleşme süreci "tepeden in- me"dir. 17'nci yüzyıl sonu, 18'inci yüzyıl başlannda, o güne kadar böbürlenen Osmanlı, yaşamın ger- çekleriyle yüz yüze gelmiş. Avrupa ordulan kar- şısında ağır yenilgilere uğrayınca bakmış ki du- rum farklı. "Kefere" modern silahlan ve savaş yöntemle- riyle Osmanlı ordulannın tozunu atıyor. O dönemlerde geçen bir olay anlatılır: Osmanlı donanmasına yakalanan bir düşman gemisi güç bela kaçıp Fransız limanına sığınır. Bir de bakarlar ki geminin üzerinde yüzlerce ok var. Osmanlı donanması hâlâ ok-yay kullanıyor. Osmanlıların Batılı gibi olmak, onlara yetişmek sevdası böyle başlar. Önce askerlikte... Batı tipi askeri okullann, tersanelerin, eğitimin, kılık kıya- fetin, yaşam tarzının benimsenmesi sürecine gi- rilir. Girilir ama, ileri-geri kavgası da o zaman pat- lak verir. Türkiye'nin üç yüz yıllık tarihi, aslında bu ileri- geri kavgasının tarihidir. Tanzimat'tan bugüne ka- dar her geçen gün hızlanarak, zaman zaman ke- sinleşip zaman zaman yumuşayarak, biçim de- ğiştirerek süren bir kavga... 31 Mart isyanı ve bu isyanın asker tarafından bastınlması, bu süreçte önemli bir dönüm nok- tasıydı. Ama asıl dönüşüm, 1923'te kesin bir vi- raj aldı. Cumhuriyet'in kuruluşuyia birlikte, Türkiye'nin kaderi, köklü bir şekilde değışti. Batı dünyasında yüzyıllar süren aydınlanma, Türkiye toprakların- da beş-on yıl içinde gerçekJeştirildi. Egemenlik göklerden indirildi, halka verildi. Modernleşme yolunda çok kisa sürede dev adımlar atıldı. Bu topraklarda yaşayan insanlar, "teba" olmaktan kurtanldı, "birey"oldu, "yurttaş"o\öu. Kadın, in- sanlığının farkına vardı. Ne saltanat kaldı ne hila- fet. Say say bitmez. Bütün bunlar nasıl yapıldı? "Tepeden inme." Başka türiüsü olanaksızdı zaten. Osmanlı yö- netlmlerinin açlığa, yokluğa, yoksulluğa, cehale- te terk ettiği insanlarla, bu tablo ile saltanatını sürdürmek isteyen egemenlerle modernleşme zaten olamazdı. "Tepeden inme" gerekiyordu. Işte o yüzden Mustafa Kemal bir gün kürsü- ye çıkıp, "Saltanat kaldınlacaktır, ihtimal ki bazı kafalar kesilecektir" dedi. Saltanat öyle kaldınldı. Şimdi ortaya çıkıp da "Gördünüz mü, Atatürk saltanatı tehditle, korkutmayla kaldırmış" diyen- lere verilecek yanıt açık: "Evet, öyle olmuş." "Ama itirazım var." "Geç kaldın. O itirazı baban yapacaktı. Ya da deden." "31 Mart da irtica ayaklanması değilmiş. Me- ğerse askeri bir isyanmış." Yansı doğru. 31 Mart'ta iktidan ele geçırmek is- teyen bir grup, bazı cahil er ve erbaşlan kullana-, rak, onları şeriat isteriz diye bağırtarak isyan çı- kardı. Karambolde imparatortuğun dizginlerini ele almaya niyetlendiler. Ama başaramadılar. Yüzle- rine gözlerine bulaştırdılar. Sonra asker geldi, is- yanı da bastırdı, padişahı da... Dahası var. Sonrası var. O gün bugündür, top- lumu geriliğin zinciriyle bağlayarak saltanat sür- mek isteyenler hep oldu. Kimi açık, kimi demok- rasi adına. Kimi tarikat, kimi parti şeklinde, kimi holding, kimi şirket biçiminde. İleri-geri kavgası sürüyor. Kimin kime gücü yeterse. Işte "roman" bu. Gerisi hikâye... hikmetbilaftntv.com.tr Cumhurbaskanı Sezer: Boğazlar'dan petrol taşınamaz tstanbulHaber Servi- si-Cumhurbaskanı Ah- met Necdet Sezer, Türk Boğazlan'nın, bir pet- rol boru hattı güzergâhı seçeneği olarak düşü- nülmesi ve kullanılma- sının kabul edilemez ol- duğunu belirterek "Bu durum.yalnız Türk Bo- ğazlan için değü, jeolo- jik yapıla- nyla o\- dukça du- yarfa olan Karadeniz veEgeDe- nizTnindo- ğal çevresi için de bü- yük tehdit oluştur- maktadır" dedi. Camb- ridge En- ergy Rese- arch Asso- ciates, Dış Ekonomik llişkiler Kurulu ve Karadeniz Ekonomik Işbirliği îş Konseyi'nce Conrad O- tel'de düzenlenen "Üç Denizin Hikâyesi: Dün- ya Enerjisrvie Bütünleş- me" başlıklı konferan- sa mesaj gönderen Se- zer, Türkiye'nin, Bo- ğazlar' ın çevre güvenli- ğinin sağlanması için üzerine düşeni yerine getirdiğini vurgulaya- rak "Türk halkı, ulus- Bütünleşme' konferansmda konuşan Demird, Bakû-Ceyhan-Ttfis Prvjesi'nmticaribir gerçekoiduğunu vurgulayaruk, bölge ülkeJeri arasuıdatd işbirtiğütin önemine MkatçeM. Enerji BakamÇakanda "hedefîmizDoğu-Baa enerji koridorunu hızla tamamiayarak Hazar Bötgesi'nin refahma diyekonuşüL lararası kamuoyunun duyaruhk göstermesini beklemektedir" dedi. Sezer, Bakû- Tiflis- Ceyhan Boru Hattı'nın gerekliliğine dikkat çekti. Konferansta konuşan 9. Cumhurbaskanı Sü- leyman Demirel de Ba- kû- Tiflis-Ceyhan Pro- jesi'nin ti- caribirger- çek oldu- ğunu vur- gulayarak Azerbay- can'ınŞah- deniz do- ğalgazının, bu ülke ve Türkiye için olduğu kadar, Gür- cistan için de önemli olduğunu söyledi. Enerji Ba- kanı Zeki Çakan ıse Türkiye'nin 21. yüzyı- lın enerji terminali ol- maya aday olduğunu sa- vunarak "Türkiye, böl- ge ülkelerinin karaıian üzerine Hazar Bölge- si'nde üretSecek petro- Kin ülkemiz ve diğer Ba- tı pazarlanna boru hat- lan De taşuunasına des- tek olmaktadır. Hedefi- miz, Hazar Bölgesi'nin refahma katkı sağla- makar" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog