Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 18 spor@cumhuriyet.com.tr v Italyan basını AC Milan'm başına getirilen Fatih Terim'i yere göğe sığdıramıyor Soıı imparator İtaiyanlar, Fatih Terim'den başan bekliyor. VTTALEMEDİNA IVHLANO-Çizme, Milan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Türk teknik direktör Fatih Terim'i konuşuyor. Italyan gazeteleri Milan ile iki yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fa- tih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Basında yer alan yorumlarda, Terim'in tek hedefınin gelecek sezon şampiyonlar ligi- ne Italya şampiyonu olarak katılmak olduğu belirtildi. Gazeteler, Terim'in transfer konu- sunda Juventus'lu Phflüppolnzaghi'ye sıcak bakmadığını savundu. Ülkenin en yüksek trajlı spor gazetelerinden La Gazetta Dello S- port, "Vlûan: Terim iş baştnda" başlığını attığı haberinde, "Yeni felsefe, pres ve çok fazta firsat yakalayacaklannı söyteyen Terim, Milan'uı yeni imparatonT denildi. Terim'in, "*lnzag- hi benim için zorunlu değü" sözüne atıfta bulunan gazete, "Terim, Inzaghi'ye soğuk" ifade- sini kullandı. Basın toplantısında, Terim'in Italyancayı yanlış ko- nuşmasmdan dolayı Gailiani tarafından dur- durulduğunu belirten gazete, "Bu belki gele- ceksezon için de bir gös- terge olabilir. Ama, Te- rim gibi birisini durdur- makçokzorotacak" di- ye yazdı. Corriere Dello Sport Milan, yeni sezonu 16 Temmuz'da açacak Fatih Terim işbaşı yaptıSporServia-A.C Milan teknik direktörü Fa- tih Terim işbaşı yaptı. Milan ile 2003 tarihine kadar geçerli kontrat imzalayan Terim. dûn sa- bah Milan KulObü yöneticileriyle toplantılara başladı. Terim, yaptığı kısa açıklamada, gün bo- yuncayöneticelerle toplantıda bulunacaklannı, transfer konusu başta olmak ûzere kamp süre- sine kadar geçecek zamandaki tüm konulann ele ahnacağını ıfade etti. Futbolculann satışı konusunda, önemli olanın dışandan gelen tek- lifler olduğunu, kendilerinin buna göre karar vereceklerini söyleyen Terim. "Önce hangifut- bokuian alabikeeğimize bakmafavız" dedi. öte yandan Müan 16 Temmuz'da Milanel- lo'da top başı yapıyor. 26Temmuz tarihinde de Amstel Turnuvasrnda, Ajax, Liverpool ve Manchester Unfted takımianyla karşı laşacakla- nnı dile getirdi. Gazetesi ise "Terim: Milanşampiyonolacak" baş- lığı altında verdiğı haberinde, "Sezon başına 4 milyar Italyan Lireti (2 milyon doiar) alacakTürk teknikdirektör,şimdiden çauşmaya başladı ve bü- yük düşünüyor. Kulüp ise Inzaghi için çanştyor" ifadesine yer verdi. Gazete aynca, Terim'in "Gö- revim Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Lig şampiyo- nu olarak gkmek dahaiyi" sözünii ön plana çıkar- dı. Tutto Sport Gazetesi, "Milan ve Inzaghi ara- sındaanlaşma.Terim'in hedefı Şampiyonlar LigT başlığını kullanırken, "Terim,Inzaghi zorunlu de- ğil dedi ama GaUiani perşembe günü Jutentuslu yöuetici Giraudo ile görüşecek" denildi. Haberde aynca, Gallianfnin "lOoyuncuyusat- mak zorundavız, Rui Costa ile değfl Inzaghi ile müzakereedeceğiz''dediği belirtilerek, "Galliani, Terim'i hemen dondunıyor" başlığını ilk sayfa- sında kullandı. La Repubbhca: Şeytan Türk ttalyarun diğer günliik gazetelerinde çıkan ha- berler şöyle: Corriera della Sera: "Berlusconi'nin Milan'ından Terim'e güvenoyu.Terim'e 2003 yıh- na kadar tam yetkili, opsiyonsuz sözleşme." 11 Gıornale: "Galliani'nin Terim coşkusu. Bu zamana kadar 13 yabancı teknik direktör çanşn- ran Milan, nunlardan üçünde şamphonluk eMe edebildL Şimdi sıra Terim'de." La Repubbhca: "Hoşgetöin Mr. Terim.Terim'in sioganı (Korkuya pa> dos.Tek hedefkazanmak)" Gazetede, "Şeytan Türk" başlıklı yer alan tam sa>fa bir yazıda. u ls- tanbul imparatoru, MilanelkTyu fethetti. Terim ftalyanca olarak, Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olarak kablma sözü verdi" denildi. 15 gün sürecek UğurMumcu Turnuvası 1 Temmuz'da Spor Servisi - Uğradığı bombalı saldı- n sonucu yaşamını yitiren gazetemiz ya- zan Uğur Mumcu adına düzenlenen gele- neksel 'l'ğur Mumcu Gençlik Futbol Tur- nuvası'nın 9'uncusu 1 Temmuz pazar gü- nü Kumkapı Spor Tesisleri'nde başlaya- cak. 15 Temmuz'a kadar sürecek turnuva- ya Istanbul'da faliyet gösteren amatör ku- İüplerin minik takımlan katılabilecek. Kumkapı Sancubuk 81 ve Langaspor kulüplerinin girişimi ile düzenlenen ve 1993 yılında bu yana aralıkstz olarak dü- zenlenen Uğur Mumcu Futbol Turnuvası ile ilgili görüşlerini açıklayan Langaspor Başkanı Murat V ıldırım, "Uğur Mum- cu'nun anısını yaşatmak için bu turnuva- yı devam ettiriyoruz. Tüm genç kardeşle- rimizi bu centilmence geçecek turnuvaya bekleriz"dedi. Turnuvanın kura çekimi sa- )ı günü gerçekleşecek. Başkan Faruk Süren ve Ikinci Başkan Mehmet Cansun transferde anlaşmazlığa düştü Sergen G.Saray'ı ikiye böldü Süren ve bir grup yönetici, Sergen'in bonservis sorununu çözmesi halinde transfer edeceklerini; 2. Başkan Mehmet Cansun ise tecrübeli fiıtbolcunun mutlaka alınması gerektiğini ARİFKIZILYALIN Aslannı yitirip kadrosunu ye- nileme çalışmalanna hız veren Galatasaray'da Siirtsporlu Ser- gen'in transferi yöneticileri ikiye böldü. 14 Temmuz'daki Olağa- nüstü Genel Kurul'da başkanlığa adaylığım koyması kesinleşen 2. Başkan MehmetCansun, 1.2 mil- yon dolar bonservis bedeli iste- nen Sergen'in yeniden Galatasa- ray'a kazandınlmasını isterken, başkan Faruk Süren'in de arala- Ümît Karan, Ender ve Berkant kulübü canlandırdı Transferler bilet satışını arttırdı Sergen Yalçın, sorun oldu. nnda bulunduğu bir grup yöneti- ci "Sergen eğer bonservis probte- mini çözerve gelirsetransfere on- ay veririz" şeîdinde görüş belirt- ti. Mehmet Cansun'un ise Porte- kiz dönüşü Siirt Başkanı Taked- Spor Servisi - Hagi, Emre, Okan, Fatih gibi aslannı yitiren Galatasaray'm 'sönûk' başlayan kombine bilet satışlan geçen hafta hızlandı. Ünıit Karan, Ender, Berkant gibi yıldız isimlerin irruza atması ile birlikte özellikle numaralı tribüne ait sezonluk biletlere büyûk ilgi gösterildi. İlk 10 gün 750 milyar civannda kalan Galatasaray'm sezonluk bilet satışı bu pazartesi mesai saati bitimiyle 2.4 trilyona ulaştı. Bilet organizasyonu ile ilgilenen Galatasaray Genel Sekreteri Celal Gûrean bilet satışlarının hızlandığını ve temmuz sonuna kadar hedeflenen sayıya ulaşılacağını açıkladı. din Yarayan'la masaya oturması bekleniyor. Jardd dönüş yolunda G.Saray'da sürekli problem çı- karan Brezilyalı golcü MarioJar- dd'in bu hafta icinde eski kulü- bü Porto ile anlaşması bekleni- yor. Portekiz'e giden 2. Başkan Mehmet Cansun, Jardel'e karşı- lık 3 oyuncu öneren ve 10 milyon dolarlık eski borcu silme garan- tisi veren Porto'ya evet dedi. G. Saray' ın aralannda Capuco ve Alenitchev'in de bulunduğu 3 ya- bancı ovuncuvu takas yoiu ile renklerine bağlaması bekleniyor. 2004te tamam îzmir'in dev tesis atağı tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği dev spor komp- leksi için çalışmalar hızlandınlır- ken, tesisin 2004 yılında bitirileceği bildirildi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'in temelini attığı tesisin, 2005 Dünya Üniversite Oyunlan 'na yetiş- tirilecek şekilde tamamlanması için her türlü olanağm seferber edildiği- ni belirten Izmir Büyükşehir Bele- diye Başkanı Ahmet Piriştina, "Bu gurur abidesi için kaynak yaratmak gibi bir sorunumuz yok ve devietten de büyük bir beklenti içinde değüiz" dedi. En az 20 bin seyirci kapasite- siyle, Türkiye'nin en modern spor kompleksi olacağı bildirilen tesis, çok amaçlı olarak ve gerekirse, 20 binin üzerine çıkartılabilecek seyir- ci kapasitesiyle 2005 Dünya Üniver- site Oyunlan'nda hizmete girecek. Gençler Arjantin'de ter döküyor ROSARIO (Cumhurijet) - Arjan- tin'de devam eden Dünya Gençler Fut- bol Şampiyonası'nın D grubunda Avustralya, Japonya' yı 2-0 yenerken Angola, Çek Cumhuriyeti ile 0-0 bera- bere kaldı. E grubunda ise Kosta Rika, Hoilanda'yı 3-1, Ekvator, Etyopya'yı 2-1 mağlup etti. Mar Del Plata kentin- deki (F) grubu maçlannda da Fransa, Iran'ı 5-0, Gana, Paraguay'ı 2-1 yendi. FİKRET DAĞLIOĞLU 1.KOŞU: F: Altınemir (2). P: Goncagül (6). PP Seryiğit (3). S: Arslantay (1). 2.KOŞÜ: F. Gülüvar (4). P: Gelibolu Güzeli (7). PP. Bûklelı(3),S:Maske(l) 3. KOŞU: F- Orphan (6), P: Uçan Güzel (8), PP: MabelleFılle(5),S:Tafry(7). 4.KOŞL1 : F: Well Born (3), P: Arif(4), PP: Sam Land (7). S: Best And Fırst (10). 5. KOŞU: F: Vittona Princess (7). P: Taylır (6), •PP.Alptav(9), S:Rıcco(2). 6. KOŞU: F. flbey (1), P: Sezenhan (2), PP: Zah- ter(3), S:Kavalye(5). 7. KOŞU: F: Babaoğlu (3), P: Star Of Cossack (4). PP: Lave En Rose (5), S: Manilina (11), SS Guguli(l). 8.KOŞU: F: Manıshmg (3), P: Junior Sabo (10). PP Polin(8), S: Sam Güneşi (1). Günün Ikilisi 7. Koşu: 3 '4. Çifte Bahis: 3 Çifte: 3 3. Tabela Bahis: 3.4.5.11.1. ÂLTILI^ANYAIV 6 3 8 4 5 7-10 7 6 9-2 1 2 3 3 3 Besiktas ZübeyirBaya: Şampiyonluk için geldim KEREM KAÇARLAR Beşiktaş'ın yeni transferi Zübeyir Baya, Siyah - Be- yazlı takıma futbol adına her şeyi vereceğini belirterek, "Buraya şampiyonluk vaşama>a gel- dim" dedi. Beşiktaş'ın büyük camia olduğunu bildiğini ve taraftann da şampiyonluk için sabırsızlandığını öğ- rendiğini kaydeden Tunuslu futbolcu, "Takım arkadaşlanrru tarurmyorum a- ma teknikdirektöriimüz Daum dünya- ıun en başanh teknikadamlanndan bi- ri Ona güvenerek Beşiktaş'a geldim. Daum'un da tekisteği şamprvonluk.Ye- ni bir kadro kurduğumuzu biliyorum. Taraftanmı/ın da sabuiı olması lazım. Hedefim yeni formamla ilk yılunda şampiyonluk" diye konuştu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle Galatasaray'ı yakından tanı- dığını ve son şampiyon Fenerbah- çe'nin de gücünü bildiğini ifade ede- rek, bu 2 takımın zirve yanşındaki en ciddi adaylar olduğunu söyledi ve bu Beşiktaş'ın yeni transferi Baya kktiah. ekiplerden çekindiğini ifade etti. Kısa bir süre Istanbul'da bulunması- na karşın şehirden çok etkilenen Baya, özellikle tarihi mekanlan ve Boğazıy- la Istanbul'u 'mükemmd' bir şehir ola- rak niteledi. G i i n ü n i c i n d e n • Gaziantepspor 'da. iç transfer gö- rüşmeleri sıkıntılı geçiyor. Başkan Celal Doğan. "Iç transferde sıkıntı yaşayabiliriz, ancak bu süreci iyi at- latmaya çalışıyoruz" dedi. tç transfer görüşmelennde şu ana kadar yalnız- ca Mehmet Polat'a 3 yıllık imza attı- ran Gaziantepspor. görüşmeler so- nunda anlaşamadığı 13 futbolcusunu satış listesirne koydu. • Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Mar- mara Grup Birinciliği Yelken Yanş- lan. 27 Haziran-1 Temmuz tarihle- ri arasında, Çanakkale'de yapıla- cak. • Abcüıkta, Türkiye Trap- Skeet- DoubleTrap Birinciliği lstinye Atış Poligonu'nda başladı. Turnuvanın ilk gününde Bursa bölgesınden Di- lara Kızılsu 60 puanla büyük ba- yanlarda birinciliği elde etti. • TBMM'dekimilletvekillerinden oluşan Meclisspor futbol takımı, 24 Haziran'da Romanya Meclisspor ile deplasmanda yapacağı maçın ha- zırhklannı tamamladı. • tslam Ülkeleri 3. Kadın Olımpı- yatlan, 25 Ekim'de Iran'ın başken- ti Tahran'da yapılacak. • Türkiye 15 Yaşaltı Genç Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yap- tığı özel karşılaşmayı Ali'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. tki takım arasında daha önce oyna- nan maç ise 1 -1 berabere sonuçlan- mıştı. • Dün koşulan at yanşlannda 2- 6/7-6-4-15-6 kombinesini bilenler 102 milyon 513'er bin lira ikrami- Fenerbahçe, Siirtsporlu Ceyhun'u da transfer etti: Babamın istediği oldu HtLMİTCRKAY Fenerbahçe, Ümit Özat'tan sonra Sı- irtspor'lu Ceyhun'u da iki yılhğına renklerine bağladı. Ceyhun'a karşılık F.Bahçe, Si- irt'e para ve Soner Kdeş'i verdi. Dün kulüp binasına gelerek sözleşme imzalayan Ceyhun bü- yük bir camiaya geldiğini kendi- sini zor günlerin beklediğini ama zoru başaracağına ınandığını söy- ledi. "Babam benim hep Fener- bahçe'de ojTiamamı isterdi"ifade- sini kullanan futbolcu,"Şimdi o nun bu isteğini gerçekkştinliğün için çok mutiuyunın dedi. İmza töreni sonrasında Dere- agzı Tesisleri'ne gelerek burada Fenerbahçe forması giyen genç futbolcu daha sonra Acıbadem Hasta- nesinde sağlık kontrolünden geçti. EBahçe'nin gündeminde şimdi Ga- ziantepspor'lu Hakan Bayraktar var. Yönetici Nihat Özdemir bu transferi gerçekleştirmek için büyük uğraş veri- yor. Ancak başkan Celal Doğan'la ya- pılan iki görüşmeden de para konusun- da anlaşma sağlanamadı. Teknik direktör Mustafa Denizti'nin de alınmasını istediği futbolculardan biri olan Hakan en kötü ihtimalle hül- Genç yıldız Ceyhun, Fenerbahçe için Ud yılhk sözlesmeye imza attı. le ile transfer edilecek. Kulüp binasın- da yöneticilerle görüşen teknik direk- tör Mustafa Denizli, iç transferde fıre vermediklerini belirterek. "Celil'le de anlaşacağız. Gençlere yöneliyoruz. Dış transfer yapmayı düşünmüyo- ruz" dedi. Yıldınm'ın karar günü Transferlerin yanısıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı AzJzYıknnm'ın bu- gün medya karşısında yapacağı açıkla- ma ise birincisinde olduğu gibi merak- la bekleniyor. Fenerbahçe başkanlığı- nı bıraktığını açıklamasmın ardından gerek transfer gerekse statçahşmalan- nı başkanlık koltuğunda oturuyormuş gibi hızlı bir biçimde sürdüren Aziz Yıldınm'ın ailesinden devam etmesi için onay aldığı ögrenildi. Bu arada yö- netim kurulunun dün akşam yaptığı ve Aziz Yıldınm'ın bulunmadığı toplan- tıya Ali Yıldıran ile Abdulîah Kiğı- lı'nın da katılması dikkat çekti. Avrupa'da bombalar bir bir patlıyor Transfer rüzgân Thuram, Juventus'la anlaşo. Spor Servisi - Avrupa'da trans- fer borsası liglerin bitmesiyle da- ha da hızlandı. Yıllardır kaleci problemi yaşa- yan Barcelona, Fiorentina'dan ka- leci Toldo'yu renklerine bağlamak üzere. Aynca Marca gazetesinin haberine göre Katalan temsilcisi Mo- naco'dan Christanval ile an- laştı. Sınkla yüksek atlamada Dünyanm gelmiş geçmiş en başa- nh atleti olarak gösterilen Ukray- na'lı SergueiBubka, Roma'da ya- pılan bir toplantı sonrası Avrupa- lı Atletler Komisyonu'nun baş- kanlığına getirildi. Parma'mn yıldız oyııncusu LJ- lianThuram. seneliği 3.5 milyon dolara Juventus ile 4 yıllık anlaş- ma imzaladı. Roma'nın ardından Italya Ligi Seri (A)'da ikinci olan Juventus'ta. Carlo Ancelotti'nin yerine tek- nik direktörlüğe .Marcello Lippi getirildi. Fransız futbolcu Emanuei Petit 7 milyon Sterlin kanlığında Ingil- tere'nin Chelsea takımına transfer oldu. NEYMtŞ ABDLLKADÎR YÜCELMAIV Riiya Adam Riiya Takımda Galatasaray'da tam 13 yıl futbol oynadı, tek şampi- yonluk bile göremedi. Teknik direktörlüğe soyundu, bır- kaç kulüp gezdi, oradada pek başanh olduğu söylene- mez. Şenes Erzik'in Futbol Federasyonu Başkanlığı dö- neminde Milli Takım'ın Teknik Direktörü Piontek'in yar- dımcılığına getirildi. Piontek ile 3 yıl birlikte çalıştı. Tür- kiye'yi gezdi, genç futbolcular buldu. Sepp Piontek'in desteği ile Akdeniz Oyunlan şampi- yonu olan Ümit Milli Takımı'nı A Milli Takımı'na taşıdı. Rüştü, Hakan Şükür, Alpay, Cafer, Ergün, K. Hakan hep Ümit Takımı'ndan A Takımı'na yükseten futbotcu- lan oldu. Sepp Piontek'in istifasından sonra Terim dönemin- de yükselişe geçen milli takım Avrupa Şampiyonası Fi- nalleri'ne katıldı. Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, grubunda tek gol bileatamayıp eleninceGalatasaray'a teknik direktör oldu. A takımındaki futbolculann bir kıs- mı Galatasaray'a bir kısmı da Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer oldu. Galatasaray'daki grafiği inanılmaz başanlara ve re- koriara ulaştı. UEFA Kupası'nı kazanan ve Süper Ku- pa'yı Galatasaray'm müzesine götüren onun futbolcu- larıydı. Başanlann adı Fatih Terim'di. Adana'dan çıkıp Türkiye adını Avrupa'ya taşıyan Terim bu inanılmazı na- sıl başarmıştı? Hırsı, azmi ve iradesi ile çıktığı dorukta Avrupa gol kra- lı olup da iki kelime yabancı dil bilemediği için Paris'te alay konusu olan Tanju'nun durumuna düşmek isteme- diğinden Ingilizce öğrendı. Tüm bunlan yapmak kolay iş değildi. Ama yılmadı, içindeki hırsı, isteği, azmi fut- bolcularına bulaşıcı hastalık gibi aşıladı sanki. Futbol- culan onun gibi düşünüyor, onun gibi yaşıyor, onun ka- dar inanç taşıyordu. Ama yetmeyecekti bu başan. Onun hedefi daha da yükseklerdeydi. Türkiye'nın dağlannı fethedip başka doruklararayan Fatih Terim, Avrupa'da Fiorentina'ya ta- şındı. Elinde sihirli değnek varmışçasına o takıma ina- nılmaz bir ivme kazandırdı, futbolculanna sıra dışılıöı aşı- ladı. Ama Fiorentina'nın patroni ile geçinemedi. fki ra- dikalin bir arada yaşaması zordu. Terim çekildi ama he- defini asla değiştirmedi. O şimdi Milan gibi Avrupa'nın en tanınmış takımla- rından birisinin başında. Aşılamaya orada başlayacak. Radikalizmi orada tanıtacak. Ve bizim gençliğimizin rü- ya takımı Milan'da futbolun dersini verecek. Türkiye ve Avrupa şimdi onu gözetliyor. Onun Milan gibi bir takımda başanlı olup olmayacağını tartışıyor. O- nun için bunlann hıç bir degeri yok. O inandığı yolda gi- decegi kadar gitmeye hazır. Terim'i Türkiye destekliyor, ama onun Italya'da da lobisi var artık. Italyanlar ona hay- ran. Bir tek korkusu ise Italya Başbakanı ve Milan'm Başkanı Berlusconi olmalı. Italya Başbakanı Berlusco- ni'yi de dünya tanıyor. Berlusconi acaba Terim'i kıska- nır mı.şöhretini gölgeleyeceğinden kuşku duyar mı, Fi- orentina Başkanı Gori gibi kompleksine yenilir mi bilin- mez. Ama Floransa'da Gori'ye seçim kaybettiren Te- rim belli olmaz, Bertusconi'yi de Başbakanlık'tan düşü- rebilir. Tabii Italyan'ların da bizim kadar futbol fanatiği olduğunu hesaba katarsak. E-posta: ayucelman n yahoo.com-faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog