Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet. k I a F l > r . İSLAM'DA KADEN VT CİNSELLİK Oral Çalışlar ^%^ kttao kulübü Çag Psarlana A Ş Tur<ocağı Cad No 39/41 (:4334jCagaoglu-lstanbulTel (212)514 01 96 Cumhuriy Cumhuriyet I h l ı p l i ' i PORTRELER Oral Çalışlar » kKap Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No. 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 7a YIL SAYI 27650 / 400.000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI- N A D İ R N A D İ (1945-1991) Devlet Bakanı Derviş, takas ihalesini övdü, 6-9 ay sonrası için umut Döııüııı noktası 20 HA2İRAN 2001 ÇARŞAMBA TAKASI\ YANKILARI Güven tazelendi# îş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Hazine'nin gerçekleştirilen takasla birlikte hem güven tazelediğini hem de borcunun önemli bir bölümünü ertelediğini belirtti. # Özince, "Bunun dış borçlanmalar açısından da değer ifade ettiğini düşünüyorum" dedi. Koç Holding Başkanı Rahmi Koç, piyasalarda olumlu gelişmelerin hissedildiğini söyledi. • 13. Sayfada • FINANCIAL TIMES: TAKAS OLUMLU • 12. Sayfada HerkeS kazandl Devlet Bakanı Kemal Derviş, gerçekleştirilen takas operasyonunu değerlendirirken "Çok iyi bir operasyon oldu, herkes kazandı" dedi. TÜSÎAD tarafından verilen yemeğe onur konuğu olarak katılan Derviş, takas operasyonu ile vadelerin ciddi biçimde uzadığını, bankacılık sisteminin döviz pozisyonu açısından rahatladığını vurguladı. "Bu şartlar içinde daha iyisi olamazdı" diye konuşan Derviş, tam güveni sağlamanm 6 ila 9 ayı bulacağını söyledi. ÇOk İyiye gidebilîriz Derviş, ülkenin önemli bir dönüm noktasında bulunduğunu belirterek "Sanıyorum bu önümüzdeki aylarda çok iyiye gidebiliriz, gerçekten çok iyiye gidebiliriz. Bence iyiye gitmek için çok neden var, fakat henüz o noktada da değiliz" dedi. Derviş, "Kurda ne olacaksa olacak, gerçekten müdahale olmayacak" dedi. • 13. Sayfada Iş Çevresi Grubu, reelsektörün sorunlanna çözüm getirecek önlemlerin alınmasını istedi PATRONLAR YİNE UYARDIMedİS'İn tatil SÜreSİ klSalSIII Kendilerini tş Çe\ resi Grubu olarak tanımlayan özel sektör temsilcilen, dün Türkiye Sanayici ve Işadamlan Derneği Yüksek Istişare Konseyi toplantısının ardından dördüncü kez bir araya geldiler. Toplantının ardından yapılan açıklamada, krizden çıkmak için Meclis çalışmalarının, tatil sürelerinin de kısaltılarak sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. AB'de kararllllk İStendİ Önlemlerin reel ekonominin sorunlanna çare bulacak şekilde ele ahnmadığı savunulan açıklamada, kapanan işyerleri ve işsizliğin ortaya çıkaracağı sosyal olaylara duyarsız kalındığı vurgulandı. "lş Güvencesi Yasa Tasansı"na karşı çıkan patronlar, AB'ye tam üyelik konusunun ciddiyetle ele alınmasını ve kısa sürede çalışmalann başlatılmasını istediler. • 13. Sayfada Yangını söndürmek yetmez TüstAD Yüksek Istişare Konseyi'nin yılın ikinci toplantısında, "Reel sektörü unutmayın" mesajı verildi. Takasta yüksek taleple başanya ulaşılabildiğini ve "bugün için" Hazine'nin rahatladığını kaydeden işadamlan, "Ancak rehavete kapılmak için henüz erken. Reel sektör unutulmamalı. Sorunlar çözülmezse program başanlı olamaz" görüşünü savundular. • 13. Sayfada R E C A İ KUTAN VEDA EDER GİBİ KONUŞTU Fazilet sine-i ıııifleto lıazu*40 vekilden istlfa dilekçesi FP Genel Başkanı Recai Kutan, Anayasa Mahkemesi'nin karar sürecinde, parti grubuna veda mesajlan verdi. Kutan, "îşlenn iyiye gideceğine dair iyi bir işaret yok. Ama bu siyasi hareket, her şart altında var olacaktır" dedi. 40 dolayında FP milletvekili de "sıne-i millet istemiyle" hazırladıklan istifa dılekçelerini partinin başkanlık divanına sundu. UZLAŞMA KOMİSYONU Sezer'in yetkileri için ince ayar ANAP: DDK kaldırılsın Partılerarası Uzlaşma Komisyonu, cumhurbaşkanuıın yetkileri, YÖK ve yargı bağımsızltğma üişkin maddeleri ele aldı. Maddelerin "aceteye getiriİmemesi" bemmsendi. Komısyon Başkanı ANAP'lı Nejat Arseven. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) kaldınlmasını, FP'lı üyeler de Yüksek Askeri Şüra kararlanna yargı yolunun açılmasını önerdıler. • 4 Sayfada YENAL ANSEN'E DOKUNULAMADI • 5. Sayfada CEM VE PAPANDREU BULUŞUYOR M 9. Sayfada SERGEN G.SARAY'I ÎKlYE BÖLDÜ MSpor'da YUVA SEÇMEK ZOR M Arka Savfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Yüksek Mahkeme'nin kapatma karan vermesi durumun- da, FP Başkanlık Dıva- nı'nda çoğunluk, millet- vekıllığınden istifa edi- lerek erken seçim için baskı kurulmasını ısti- yor. Bu görüşü taşıyan 40 dolayında mılletvekili- nın TBMM Başkanlı- ğı'na venlmek üzere ım- zaladığı dılekçeler, önce- lıkle FP yönetimınde de- ğerlendınlecek. Istifacı FP'hler, aynşma sürecı- ne gıren ^enilikçi' mil- letvekıllerinı zorlamak için de hızlı hareket edıl- mesini ıstiyor. Genel Başkan Recai Kutan'ın tavnna göre. 'sine-i mil- let' karan grup genel ku- rulunda karara bağlana- mArkasıSa.l9,Sü.3'te FP DAVASINDA SONA DOĞRU • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dün IMPden Bugün AB'den Başbakan ışin kolayını buldu. Ekonomıyle ılgili yasalann TBMM'den geçmesini "IMF'nin emnne" bağladı. Emri aldık, ekonomi alanındaki yasalan sıraya diz- dık. Başbakan Ecevrtderhal "demokrasi reformu "nae\ attı. Bu fasılda da ışı kolaylaştırmak için, ekonomi ala- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de alışanlar bankalarını istiyorTürk Ticaret Bankası çalışanlan ve emeklileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru- lu'nun kapatma karannı pnotesto ettiler. Çalışanlan öğle tatilinde Kızüay Meydanı'nda top- lanarak trafiği kısa süre kapadılar. Buradan Sakarya Caddesi'ne doğru yürüyen banka ça- lışanlan, "Türkbank biamdir, bizim olacak", "Hırsız Mesut" sloganlan ve alkışlarla hükü- meti istifaya çağırdılar. Bankacılann eytemi, slogan ve alkışlar eşüğinde olaysız sona erdi. KAMU BANKALARI TASARISI KABUL EDİLDİ mi9.Sayfada Urania'nın deprem araştırması Ercan: Açıklama çok erken yapıldı # Prof Dr. Ahmet Ercan. ttalyan Uranıa araştırma gemısının Marmara'dakı çalışmanın sonucunun "erken açıklandığını" belirtti. Ercan, "A tıpı yapılann" depremde > ıkılmayacağım, hazır betondan yapılmış "B tıpı yapılar"ın az hasar göreceğını, betonarme olmayan bınalann ıse çok zarar göreceğim söyledi • 3. Sayfada İstanbul-Hakkâri Sanat Köprüsü Banş - kalkınma sanatla gelecek # Pi Prodüksıyon Halkla tlışkıler tarafından Hakkân Beledıyesı, TÜRSAB ve Mustafa Erdoğan'm katkılanyla gerçekleşecek olan "2. Istanbul Hakkân Sanat Köprüsü" şenlığı yann başhyor. Şenlık kapsamında konser, tıyatro, smema, dans, fotoğraf-kankatür sergısı gıbı çok sayıda etkınlık düzenlenecek. • 14. Sayfada Bir bilimkurgu 'Baba'sı H.G.VVells H.C. VVells'ın ilk romanı "Zaman Makınesı" 1895 yılında yayımlandı Bu romanını 1897'de "Cörunmez Adam" 1898'de "Dunyalar Savaşı", 1901 'de ise "Ayda İlk Insanlar" izledi. Bilimkurgu edebiyatında çığır açan bu kitapların bir bolumü dilımize de aktarıldı ve aktarılmaya devam ediyor Yakın bir gelecekte VVells'in tum yapıtlarını dılımızde gorecek gıbıyiz. Bilimkurgunun bu usta yazarını tanıtmaya çalıştık sızlere. Yann Cumhuriyel Me birlikte... Kral İkinci Simeon Cumhuriyete bağhhksözü # Bulgaristan'da parlamento seçimlerinden zaferle çıkan Kral İkinci Simeon, Ispanyol ABC gazetesine verdığı demecınde, "Cumhuriyet, ülkemizın simgesıdir. Ben hiçbir şeyi sorgulamıyorum" diye konuştu. Ancak, eski Kral Siemon'un monarşiyi yeniden canlandırması olasılığı dahil, eski kralın gerçek planlanyla ilgili spekülasyonlann ardı arkası kesilmiyor. • 11. Sayfada Füze kalkanı projesi Putin, Bush y un restinigördü # Rusya Devlet Başkanı Vladımır Putin, ABD'nin ulusal füze kalkanı projesıni gerçekleştırmesı durumunda, buna mısılleme olarak ülkesinın de nükleer gücünü arttıracağını bıldirdı. Ancak Putin, ABD'nin ıptal etmek ıstedığı Antibalistık Füze Anlaşması'nı yeniden gözden geçırebıleceklennı, ancak çöpe atılmasma kesınhkle karşı olduklannı söyledi. • 11. Sayfada İkinci sınır hapısı yolda Türkjye, Irak hatasını anladı # Türkiye, Körfez Savaşı'nın ardından Bağdat yönetimine kapatılan Kuzey Irak'ta, Barzani ve Talabani'ye verilen ayncalıklann "bağımsız devlet" kurma noktasına gelmesine neden olan hatasını düzeltme yollarını anyor. Irak'la 2. sınır kapısı için temaslannı sürdüren Ankara, Kürt liderlerine "Bu topraklarda egemenlik Bağdat yönetımmdedir" mesajını da veriyor. • 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog