Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 16 X JliJ_iJl^ V XJL JL \JJ^l cumtv(« cumhuriyet.com.tr GÜNÜN İMLMLERİ Gökyüzü... 14.30 TRT1 Macera ^7\ (Countdown:The Sky's On Fıre) - Ozon ta- v v bakasında meydana gelen bir delik Los An- geles halkıru tehdit eder. ÇevTebilimcı Evan du- rumun fariona vanr ve yetkilileri uyarmak için elinden geleni yapar. Yön: Dan Lemer. Oyn: John Corbett, Jossie Bısset (1998 ABD, 89 dk). Aife Tavsiyesi 15.00 CNBC-e Güldürü /^7\ (ConsefldeFamiDe)-Hapisten yeni çıkan Ba- viv ba, iki çocuğunu da alarak eski hayatına ge- ri dönmek ister. Bunun için baba, eski ortağı ile bir araya gelır ve yeni ışler yapmaya başlar. Fakat işler eskisi gibi kolay olmaz ve hiç beklemediği bir engel her şeyi alt üst eder. Yönehnen: Costa Cavras. Oyuncular: Johnny Hallyday, Fanny Ar- dant, Guy Marchand (1986 Fransa, 100 dk). Muhteşem... 15.00 Show TV Güidürü | (TheGreatOutdoors)-Ched, kansı ve iki oğ- luyla ormanlık bir bölgede kiraladığı dağ evinde tatıl yapmaktadır. Kansı ve oğullanna za- man ayınp ailece hoş vakit geçirmeyi planladığı bir sırada, kanstnm kızkardeşi ve onun sinir bo- zucu kocası Roman çıkagelir... Yön: Hovvard De- utch. Oyn: Dan Aykroyd, John Candy, Stephanie Faracy, Annette Bening (1988 ABD, 90 dk). Ben Bir Garip... 20.10 Kanal D Masal /J"J\ Keloğlan, annesi için aldığı keçiyi atının ar- ^CV kasına bağlar ve evine doğru yola koyulur. Yolda eşkıyalar, keçiyi alıp yerine siyah bir kö- pek bağlar. Keloğlan, eve vardığında durumu fark eder ve bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışır- ken köpek birden cüceye dönüşür. Adının Bincık olduğunu söyleyen cüce ve Keloğlan, eşkıyalan bulup ders vermek üzere harekete geçerler. Yön: Süreyya Duru. Oyn: Rüştü Asyalı, Biricik. Kör Tafih 21.00 CINE 5 Güldürü /TT\ (Pure Luck) - Zengin bir iş adamının şansız v£/ kızı gittiği Meksika tatilinde kaza geçirip ha- fizasını kaybeder ve fidyeciler tarafından kaçın- lır. Babası tüm çabalanna rağmen kızını bulamaz. Genç kızın kötü talihinden haberdar olan bir psi- kolog ılginç bir önende bulunur... Yönetmen: Na- dia Tass, Oyuncular: Martın Short, Danny Glo- ver. Sheıla Kelley (1991 ABD, 91 dk). Oraya Gideüm 21.00 tv8 Gerilim -O) (I W «B Take You Tbere) - Bill, en iyi arkada- v£/ şı Ray'e taşrada harika bir ev satar. Fakat ay- nı sıraJarda kansı Rose, Bill'i Ray için terk eder. Bill'in işleri gitgide kötüleşirken, kardeşi Lucy ona, kendi kendine yardım kitabı hediye eder ve bir radevu ayarlayarak onu yaşama geri döndür- meye çalışır... Yönetmen: Adrienne Shelly. Oyn: Ally Sheedy, Reg Rogers (1999 ABD, 93 dk). Yeralü 21.00 CNBC-e Kara Güldürü (Underground) - Ikinci Dünya Savaşı'nın 'cıvcivli' günleridir. Sahtekârlığa eğilimli ko- münist Marko, kanşüdıktan yararlarup kendi yûk- selişine de yol açmaya çalışır. 'Saf', ama aynı za- manda 'inançlf arkadaşı Blacky'yi kandınp, si- lah ve altın ticaretiyle birlikte Nazi konvoylannı yağmalama işini yaparlar. Marko'nun önlenemez yükselişi başİamıştır artık. Yön: Emir Kusturica. Oyn: Mikı Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic (1995 Yugoslavya-Fransa, 192 dk). Yağmur Adam 22.00 TGRT Dram (Rainman) - Genç ve hırslı otomobıl satıcısı Charlıe babasmdan kalan üç mılyon dolarhk mırasın büyük bölûmûnün, bir psikiyatri klini- ğinde tedavi gören otistik Raymond'a gıttiğini öğrenınce Yağmur Adam lakaplı Raymond diye bir ağabeyi olduğunu 'anımsıyor' ve ona yakın- laşmaya çalışıyor. Yön: Barry Levinson. Oyn: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jer- ry Molen, Jack Murdock (1988 ABD, 140 dk). Uçunımun™ 22.20 BRT Gerilim ©(Don'tLookD<mTi)-Carla ve kocası Mark'ın ortak tutkusu, dağlann doruklanna tırman- maktır. Günün bırinde Carla'nın kızkardeşi Rac- hel'ı de yanlanna alarak yeni bir heyecan yaşa- mak üzere bir dağa tırmarurlar. Bu arada bir ha- tıra fotoğrafı da çekmek isterler. Ne var ki bu sı- rada Rachel, beklenmedik bir kaza sonucu haya- fını kaybeder. Yönetmen: Larry Shaw. Oyuncu- lar: Megan Ward, Billy Burke (1998 ABD, 86 dk). 22.30 / TRT 2 / Seni... Aynntı yanda 23.15 / TRT 1 / Aşkım İçin Ayrıntı yanda İçimde Biri Var 23.35 atv Güldürü (Inner Space) - Tuck gizli bir deney için kü- çültülecek ve bir tavşanın içine enjekte edi- lecektir. Küçültme sırasında birgrup endOstri ca- susu tekrar büyüme için gereklı olan çıpleri ça- larlar. Tuck bu kanşıklık sırasında yanlışlıkla sü- permarkette kasiyerlik yapan Jack'ın ıçine enjek- te edilır. Yön: Joe Dante. Oyn: Dennis Quaid, Mattin Short, Meg Ryan (1987 ABD, 115 dk). Gotti 00.20 BRT Macera v (Gotti)-New York'un sokaklannda büyüyen Gotti, mafya ıçinde kısa sürede yükselir ve yeraltı dünyasının lıderi olur. Ancak, adalet peşi- ne düşmüştür... Yönetmen: Robert Harmon. Oyuncular: Armand Assante, William Forsythe, Anthony Quinn (1996 ABD, 116 dk). Çakal 00.50 Kanal D Dram /TT\ (Coyote)-Harris, vahşice dövülüp ölüme ter- ^<Z/ kedilir ve kendine geldiğinde lüks bir Ispan- yol ailesıne ait bir malikanededir. Yavaşça ken- dine gelir ve o andan itibaren kendini geniş ve ya- sadışı bir iş olan göçmenleri sınırdan geçirme işiyle uğraşan Castor'lann gizemli dünyasında bulur. Eric Castor, kardeşinı öldüren kişilerle, Harris'e saldıran kişilerin aynı kişiler olduğunu düşünmekte... Yön: Eliot Jacobson. Oyuncular: Greg Ginther, Chris Flanders (1997 ABD, 98 dk). Raptiye 01.00 Interstar Güldürü (Kingpin) - Hep kaybedenler arasında yer alan Roy Munson'ın talihi Ishmael Boorg ile tanışınca bir anda değişir. Beraber bowling turnu- valanna katılmaya karar veren iki kafadan birçok sürpriz beklemektedir... Yönetmen: Bobby Far- rely, Peter Farrely. Oyuncular: Woody Harrelson, Randy Quaid, Bill Murray (1996 ABD, 114 dk). Sudan Çıkmış... 01.30 atv Macera > (IikeFıshOutofWrter)-MelvinveB.B.,ra- hata kavuşmak için ellerinden geleni yap- maktadırlar Bu amaçla çok değerli bir balığı ça- lıp sahibinden fidye istemeye karar venrler. Yön: Herve Hadmar. Oyn: Tcheky Karyo, Monica Bel- luci, Domınıque Pınon (1999 Fransa, 90 dk). Izleyin Orta Değrrtez O Yabancı O Yerti Gizli kamerayla New York'tan ilginç karakterlerin sunulduğu yapım, sıcak bir romantik güldürü Aşk için yapılan fedakârlıklar ı TRT 123.15 Aşkım İçin - Just The Tic- ket/Yönetmen: Richard VVenk / Senaryo: Ric- hard Wenk / Görüntü: Ellen Kuras / Müzik: Rick Morotta /Oyuncu- lar: Andie MacDovvell, Andy Garcia, Richard Bradford, Elizabeth Ashley, Laura Harris, Fred Asparagus, Bill Ir- win, Sullivan Cooke / 1999ABD, 115dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Hollywood'un ünlü star sis- temi içinde yer almadan iyi iş- ler çıkarmaya çalışan iki oyun- cudan orta halli bir komedi var bu gece ekranda.Gary Starke (AndyGarcia), geçimini kara- borsa bilet satarak ve ufak hi- lelere başvurarak elde eden New Yorklu bir üçkâğıtçı. Uzatmah sevgilisi Linda (MacDowell) ondan ciddi adımlar beklerken, nüfus ka- ğıdı bile olmayan Gary gele- ceği hiç düşünmeden bugünü yaşama derdinde. Gary'nin verdiği sözleri tu- tamamasından bıkmış Linda, Paris'e aşçılık kursuna gitme- ye karar verince Gary birden melek kesilip genç kadını fik- Andy Garcia'nın (sağda) oynadığı film, sevgilisini rahata kavuşturmak için çabalayan bir karaborsacının öyküsünü anlaüyor. rinden caydırmaya çalışıyor a- ma nafile. Sıradışı bir iş gerçekleştirip yüklü para bulması ve Lin- da'ya istediği yaşamı sunma- sı gerek. Papa 2. Paul'ün New York'da stadyumda vereceği vaazın biletleriyle köşeyi dö- nebileceğini hesaplıyor ama insanın şansı doğuştan kıt olunca işi mucizelere kalıyor. Garcia ve yönetmen tarafın- dan koyulan parayla gerçekJe- şen bu romantik komedinin önemJi bölümü gizli kameray- la New York'tan birçok ilginç karakterin tanıtılmasıyla geli- şiyor ve gayet sıcak, sempatik bir ortam yaratılıyor. Ancak bunun dışında son derece Idasik gelişen bir fiim "Aşkunİçin"; bir karaborsacı- nın yaşantısı ve hoş bir çift ya- ratan baş rol oyunculannın iyi yorumlan dışında dişe doku- nur bir tarafı yok. Tamamen eğlenme amacıy- la ekran karşısına geçecekJere. 102 Milyon' Kemal Derviş modeli yanşma TVServisi-Kanal D, Show TV'deki "Biri Bizi GözetKyor" adlı yanşma programına benzer bir yapımı ekrana getirmeye hazırlanıyor. "102 Milyon" adını taşıyan yanşma programında, iki yanşmacı, bugünkü net asgari ücret olan 102 milyon lira ile 30 gün boyunca geçinmeye çalışacak.lzleyicilerin oylanyla seçilecek iki yanşmacı, iki ayn evde, 24 saat kamera eşliğinde, 102 milyon lira ile borçsuz, taksitsiz, kredi kartı kullanmadan bir ayı geçirebilirlerse hem 25 milyar liralık para ödülünün. hem de yepyeni Opel Corsa marka bir otomobilin sahibi olmaya hak kazanacaklar."Kemal Derviş Modeli Geçinme'' sloganıyla lanse edilen yanşma, günümüz hayat şartlannda asgari ücretle geçinmenin zorluğunu da gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Sevgi Soysal'ın eserinden uyarlananfılm, Işıl Özgentürk'ün ilkyönetmenliği Düşlerle süslenen yaşamTV' Servisi - Rekin Teksoy'un sunduğu "SmemaveEdebiyat" ku- şağında, Işıl Özgentürk'ün Sevgi Soysal'ın "Tante Rosa" adlı ese- rinden uyarladığı "Seni Seviyorunı Rosa" gösteriliyor. Filmden önce Teksoy, Işıl Özgentürk ile bir tanı- tım söyleşisi yapacak. "Seni Seviyorunı Rosa", "Yda- nı Öldûrseler'', "At", "Bekçi'', "Su da Yanar" gibi ^-^^ senaryolar yaz- dıktan sonra yö- netmenliği dene- yen Işıl Özgen- türk'ün ilk ve (şimdilikson)fil- mi. Sevgi Soy- sal'ın ilk yapıtla- n arasında yer alan "Tante Ro- Seni Seviyorum Rosa / Yönetmen: Işıl Özgentürk / Oyn: Sumru Yavrucuk, Mahir Günşiray, Mehmet Atak, Ismet Ay, Müjdat Gezen, Yaman Okay / 1991 yapımı, 97 dakika. Sumru Yavrucuk Fılmdeki performansıyla, Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın o\ uncu ödülûnü kazandL sa"dan yola çıkan film, kendisine sunulan yaşamı acılan ve sevinç- leri ile sonuna kadar yaşamakta direnen bir kadının öyküsü. Rosa'nın gerçeklerin yanısıra düşlerle de süslenen yaşamı, ka- dın-erkek ilişkilerine de ayna tu- tuyor sanki. Yaşamı kendi iç gü- dülerine göre yönlendirmeyi de- neyen Rosa'nın ısrarlapeşine düş- tüğü tek şey aşktır. Rosa'nın hü- zünlü öyküsü, bencillikJerin, aş- kın. nefretlerin, erdemlerin ve son- suz sevgi özlemınin iç içe geçtiği bir labirent gibidir. Bu labirent bir bakıma değişik kökenli insanlan aynı potada eriten Istanbul'un tari- hine de birgöndermedir. Rosa, ka- dınlann hayallerinin ve sonsuza dek söyleyecekle- ri, kimi zaman hü- zünlü, kimi za- man yaşam dolu şarkının simgesi olarak değerlendi- rilebilir. Işıl Özgen- türk'ün titiz bir düzenlemeyle, du- yarh bir anlatımla TRT 2 22.30 ve nostaljik göndermelerle perde- ye aktardığı Rosa'nın öyküsü, ya- kıngeçmişin Beyoğlu'na, levanten- lere ve azmlıklara da değiniyor. "Seni Seviyorum Rosa", Sum- ru Yavrucuk'a Antalya Film Fes- tivalinde en iyi kadın oyuncu ödü- lünü kazandırmıştı. Daha önce görmemiş olanlar için firsat. tv8 10.30 'Kontakt' TV Servisi - Istanbul'un içinde bulunduğu trafik so- runlanna çözüm getirmeyi amaçlayan "Kontakt" prog- ramına, Türkiye Denizcilik Işletmeleri Genel Müdürü Erkan Ankan konuk oluyor. İlarvda Çokuslu'nun hazırla- yıp sunduğu yapımda. Tür- kiye'de deniz ulaşımı ve Şe- hir Hatlan Vapurları üzerine sohbet ediliyor. CEVE5 10.50 Iwago'nun objektifinden TV Servisi - Doğa fotoğ- rafçısı Mitsuald Inago'nun izlenimlerini yansıtan "Do- ğa Belgeseü", ilk bölümüyle ekrana geliyor. Antartika'nın en sevimli hayvanlanndan penguenler, Ngorongoro as- lanlan. göçmen kuşlar ve maymunlann yaşamlanndan kesitlerin sunulduğu yapımın ilk bölümü, "Penguen Yaa" başlığım taşıyor. CNNTürk 21.05 Dündar'la yaşamı üzerine TV Servisi - Uğur Dündar, "Hakkıyla Sohbefin bu haftaki konuğu. Hakkı Dev - rim'in sunduğu yapımda. Dündar'ın Çatalca'da geçen çocukluk yıllan, Vefa Lise- si'ndeki günleri. bankacılık- tan TV'ye transferi ve mes- lekte geride bıraktığı 30 yıl üzerine konuşuluyor. TRT 2 21.10 'Çevre' sorunlan TV Servisi -Zeki Sözer'in sunduğu "Çözûme Doğ- ru"da. çevTe sorunlan ve çözüm önerileri ele ahnıyor. Yapıma, TEMA Vakfı Baş- kanı Hayrettin Karaca. Ko- caeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar. INEPO Koordinatörü Dr. Mustafa Kesldn ve Gre- enpeace Türkiye Temsilcisi Melda Kesldn katılıyor. NTV 22.05 Palamut ağaçkakanlan TV Servisi - "National Ge- ographic"de. palamut ağaç- kakanlannın entrika dolu ya- şamlanndan kesitler sunulu- yor. Hırsızlık yapan, başka yuvalan istila eden ve gere- kirse yamyamlık bile yapan bu hayvanlann gizemli yaşa- mı birbirinden güzel görün- tüler eşliğinde anlatıhyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Cumartesi Sabahı 09.00 Uçurtma (Çocuk Programı) 10.00 Haber 10.05 Hayal Köy 10.35 Dizi: Beşi Bir Yerde 11.25 Belgesel 11.50 Dizi: Hava Kurtarma 12.35 Yer- li Rlm: Enayi 14.00 Yörelerimiz Türkülerimız 14.30 Yabancı Film: Gökyüzü Alevier İçinde 16.00 Dizi: S Club Mıamı 16.30 Yerli Film: Çöl Kartalı 18.00 Ha- ber 18.05 Bir Nefes Anadolu 19.00 Dızı: Tek Celse 20.00Ana Haber Bütteni 20.30 Dızı: Çiçek Taksi 21.30 Sayısal Gece (Canlı) 22.45 Kazandıran Numaralar 23.15 Yabancı Film: Aşkım İçin 00.45 Seri Cinayet- ler 01.45 Konser: Queen 02.40 Yabancı Film: Alger- non'un Çiçekleri 04.55 Müzik (0 312 490 43 00). 10.15 Internet TV (Canlı) 11.00 Haber- ler ve Hava Durumu 11.10 Konser Sa- lonlanndan 13.10Ka/r/eten 13.35 Çağ- daş Türk Bestecileri 14.10 Belgesel: Bir Martının Yol- culuğu 15.00 Haberler 15.10 Belgesel: Dünya Coğ- rafyası 16.10 Cumartesi Şpor 18.00 Haberler 18.30 Tarih, Tekerrür... Ekonomik Krizler20.00 Tıyatro Sah- nesi 20.35 Attilâ llhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.10 Çözüme Doğru 22.30 Yerli Film: Seni Seviyo- rum Rosa 00.30 17. Uluslararası Ankara Muzık Fes- tivali 01.45 Deniz Teknolojisi (0 212 259 72 75). 08.30 Sizin İçin Seçtiklerimiz 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 1,2,3 Tıp 11.15 Şeker Kamera 11.45 Ormancı 12.00 Müzik 12.15 Dizi: Yeniden Baş/amak 13.00 Dolu Dolu Anadolu 14.00 Bağ-Kurlu Olmak 14.30 Ipek Yolu'nda Bir Mola 15.00 Bir Kelime Bir Iş- lem 15.45 Hasat Zamanı 16.45 Perde Arkası 17.58 TRT 3 Açılış 17.59 Türkiye-Çek Cumhıjriyet Bayan- larVoleybol Karşılaşması (Canlı) 19.30Türkiye-Hırva- tistan Hentbol Karşılaşması (Canlı) 21.00 Roland-Gar- ros Tenis Turnuvası (Bant) 01.00 Kapanış. 07.00 Açıkoğretim üsesi Ders Prog. 12.00 öğretmenler İçin 12.25 TVDers- hanesi 12.50 Şarkılar Bizi Söyler 14.00 Fasıl 14.30 Bir Solist 14.50 At Yarışlan (Canlı) 18.10 TSM Radyo Sanatçıları Konserı 19.40 Soiistler Geçı- di 20.10 Ah Bu Şarkılar 21.10 TV Dershanesi. 10.05 Dızı: Şaşrfelek Çıkmaz 10.50 Yerli Film: Nereden Çıktı Bu Velet 12.10 Müzik 13.30 Diyalog 14.15 Dizi: Vasıyet 16.00 Geçen Hafta Türkiye 16.30 Yerli Film: Çöl Kartalı 18.00 Haberler 18.10 Almanya'dan 18.55 Dizi: Çiçek Taksı 19.45 Ingilizce ve Almanca Haber- ler 20.00 Haberler 20.20 Spor Haberleri 20.25 Hava Durumu 20.30 Koltuk Sevdası 21.30 Sayısal Gece 22.30 Dizi: Yedi Numara 23.20 Yerli Film: Kara Sev- da 00.45 Gece Haberleri 00.55 Ingilizce Haberler. 07.00 NBA Playoff: Mil- waukee - Philadelphıa 09.00 Kurabiye 11.10 Dizi: Zeyna 12.10 Yerli Film: Mıstık 14.05 Genç Kuşak 15.15 Yabancı Film: Sonsuza Kadar 17.15 Yerli Film: Funda 19.00 Ana Haber 20.00 Spor 20.10 Yerli Film: Ben Bir Garip Ke- loğlanım 22.10 Dızı: Ruhsar 23.15 Çarkıfelek 00.40 Haber Saatı 00.50 Yabancı Film: Ça- kal 02.30 Yabancı Film: Arka Sokak (0 212 215 51 11). _ m 08.15 Teletubbies A T l / 08.45 Çızgı Film: • * • " Pofuduk Ayı 09.15 Süper Disney'le Hafta Sonu 10.30 Çızgı Film: Herkul 11.00 Elıfname 13.00 Gün Ortast 13.30 Moda 14.50 Yerli Film: Hata 16.35 Yerli Film: Oyun Bitti 18.20 Belgesel: Yıldızlar 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Spor Haberleri 20.20 Yerli Film: Zehir Hafiye 22.05 Ozel Hat 23.35 Yabancı Film: İçimde Biri Var 01.20 Geceyarısı Ha- berlen 01.30 Yabancı Film: Su- dan Çıkmış Balık 03.30 Dizi: Ihtiras Kurbanlan 04.30 Ayşe Özgün (0 212 291 10 00). 09.00 Sağlık Hattı 09.15 Vahşı Yaşam 09.30 Yanşma: Ye- ni Hugo 10.15 Yabancı Film: Bruno 12.00 Muzıkotek 13.30 Moda Show 14.15 Bız Bıze 15.00 Yabancı Film: Muhte- şem Tatil 16.45 Yanşma: Ço- cuktan Al Haberi 17.30 Yerli Si- nema 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yanş- ma: Orada Neler Oluyor 22.45 Hülya Avşar Show 00.00 Showspor 00.15 Son Haber 00.30 Dizi: Aşk ve Tutku 02.30 Kapanış (0 212 355 01 01). .âfc. - « * 09.20 Basın özeti =|Ş* İ -' 10.05 Denge 10.30 Motor Spor 11.00 Haberler 11.30 Rota 12.05 Eu- ro-Vizyon 13.10 Ispanya Lı- gi'nde Geçen Hafta 14.00 Ha- berler 14.05 Dünya Ralli Şam- piyonası: Kıbrıs Rum Kesimı Rallisi 15.00 Haber 15.05 Tenıs Apt Tour 15.35 Transvvorld S- port 16.00 Haber 16.10 Fırtbo- lun Yıldızları 17.10 Futbol Mun- dial 17.35 Transvvorld Sport 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.00 Haber 19.05 Işte Anadolu 20.00 Haber 20.40 Spor 21.00 Haber- ler 21.05 Bam Teli 22.05 Nati- onal Geographıc 22.50 Paran- tez 00.30 Futbol MundıalOLOO Haber (0 212 335 00 00). ^ 07.00 Ana 07.45 Çızgi Film Kuşağı 09.40 Çızgi Film: Dağcı 10.10 Yerli Film: Mazlum 12.00 Dızı: Kay- gısızlar 13.10 Yerli Film: Ayşe- cikle Ömercik 15.00 Paparaz- zi 16.30 Dızı: Bızım Sokak 17.40 Yerli Film: Tarkan Gümüş Eğer 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Türkiye - Azerbaycan Mil- lı Futbol Karşılaşması (Canlı) 22.20 Telegol Özel 23.00 Ata Demirer Show 00.30 Gece Hat- tı 01.00 Yabancı Film: Raptiye 02.30 Haberler 03.40 Yerli Film: Isyan (0 272 448 80 00). pg? 09.30 Oyun Zamanı ğGKT 10.30 Sağlık Olsun 11.00 Güler Erkan Sizlerle 12.00 Haberler 12.30 Siyaset Vitrıni 13.30 Dizi: Kader 14.30 Zirvedeki Rüzgârtar 15.30 Klip Shop 17.00 Haber 17.05 Sibel Turnagöl Show 19.00 Ana Haber 20.30 Yerli Film: Düğün 22.00 Yabancı Film: Yağmur Adam 23.30 K- las Magazin 00.30 Haber01.00 Yabancı Film: Çok Bilen Adam (0 212 652 25 60). 08.15 Özel Sektör 09.15 CNN Türk Müzik 10.15 Sinema Sinema 10.30 NBA'de Bu Hafta 11.15 12 Yıldız 12.15 Net 13.00 Ha- berler 13.15 Dünyadan Spor 14.15 Paras- kop 15.05 World Sports Specıal 16.15 Gezgın 17.30 NBA'de Haftanın Maçı 18.15 Stıl 19.00 Haber 19.35 Medikal 20.00 Haber 20.15 5. Vites 20.30 Spor 21.05 Hakkıyla Sohbet 22.00 Haber 22.15 Kıtapça 23.30 S- por 00.15 Paraskop 01.00 Haber (0 212 478 50 00). 08.10 Belgesel: Sihirli Mantarlar 09.10 Ga- zete Haberleri 10.10 Belgesel: Denizciler 10.30 Kontak 11.10 Ribaund 12.10 Stüd- yo Cinemaxx 13.35 Tatil Rehberi 14.10 Semih Balcı- oğlu'nun Çizmedikleri 15.10 Çuvaldız 16.10 8. Etap 17.30 Belgesel: Denizciler 18.10 Gunümüzun Dünle- rı 19.00 Haberler 19.10 Melih Kıbar Show 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yabancı Film: Oraya Gidelim 23.00 Kerem Görsev'le Caz 24.00 Haberler 00.15 Ne- tiket 01.10 8. Etap (0 212 288 51 52). JTf^'J 07.00 Dızı: Sihirli Dadı ve Bezgin Köpek ^ ^ ^ J 10.30 Belgesel: Sınemanın Sırlan 11.30 Yaşayan ve Yaşanan Mekânlar 12.20 Sı- nefon 13.00 Haberler 13.10 Yabancı Film: AJf Pro- jesi 15.00 Çizgı Film Kuşağı 17.10 Dizi: Tarzan 1T.40 Stüdyonet 18.40 Dünyanın Sporu 19.30 Dizi: Müthış Ikizler 20.40 Spor Günluğu 20.50 Bir Hoş Sada 22.20 Yabancı Film: Uçurumun Eşiğinde 00.20 Yabancı Film: Gotti 02.30 Dizi: Tarzan (0 212 313 50 00). 10.00 Adaların Efsanele- ri 11.00 Yangtze Vadisi- nin Kayıp Hazinelerı 12.00 Mr. Miamı Beach 13.00 Disco- very Magazin 14.00 Timsah Avcısı 15.00 Köpekbalığı Dosyaları 16.00 Buzadamlar 17.00 Ufolar ve Uzaylılar 18.00 Peru'nun Hayaletler Şehri 19.00 Peru'nun Çöl Mumyaları 20.00 Iz Sürenler 21.00 Discovery Magazin 22.00 Timsah Avcısı 23.00 Köpekba- lığı Dosyaları (0 212 288 75 75). 09.00 Yabancı Film: The Kid From Brooklyn 11.00 Dızı: Provıdence 12.00 Yabancı Film: Şampiyon 14.00 Dizi: Parker Lewis 14.30 Dızı: Dharma & Greg 15.00 Ya- bancı Film: Aile Tavsiyesi 17.00 Cybernet 17.30 Yabancı Film: Vah- şi Çiçek 19.30 INFO 20.00 Anımas- yon: Simpsons 20.30 Dızı: Seınfeld 21.00 Yabancı Film: Yeraltı 23.00 Animasyon: South Park 23.30 Satur- day Night Live 00.30 Yabancı Film: The Last Night 02.30 Dızı: Seinfeld (0 212 330 01 01). 07.00 Çizgi Film: Dennis & Gnasher0 7 2 S Çiz9' F'lm: Uzay Yolu 07.50 Ya- bancı Film: Basketball 09.25 Yabancı Film: Basit Bir Istek 10.50 Doğa Belgeseli 11.45 Ya- bancı Film: Suçlu Peşinde 13.35 Yabancı Film: Son- suz Ölüm 15.10 Yabancı Film: Meşajınız Var 17,05 Konser: Christina Aguılera 19.40 Dizi: Mr. Bean 20.45 Haberler (Şifresiz) 21.00 Yabancı Film: Kör Talih 22.35 Yabancı Film: Aşk ve Para (0 212 336 15 15). 08.00 Klip Armoni 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Kliptomanı 11.00 Sıne-Top 12.00 Yabancı Film: Asya Fatihi 14.30 Söz Es- nafın 15.30 Yabancı Film: Formüla 17.00 Magazin 18.00 Fullgame (Bılgısayar) 19.00 Tıp Dunyasından 19.30 Ana Haber Bütteni 20.30 Dizi: Uçkâğıtçılar 21.00 Katılım ve Diyalog 23.30 Yabancı Film: Kirli Işler 02.00 Fullgame 03.00 Belgesel fD272 256 82 82). . *•'-»-. 1 0 - 1 0 Yabancı Klip 12.10 Oben Budak K İ S S 1 4-10 Klip Box 16.00 Merve Erkan 18.00 •» Klip Box 19.05 Hande Kazanova 22.10 K- lıp Box 02.00 Yabancı Film: Sihirli Kılıç 03.30 Yaban- cı Film: Muhteşem Matador (0 212 502 98 02). 13:10 Yedi Gün Spor Futboldan tenise hartanın spor olaylan 21:05 Bam Teli Tayfun Talipoğlu ile Anadolu'dan yol noriarı 22:05 NaHonal Geographic Palamut Ağaçkakanlarının entrika dolu yaşamı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog