Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 14 KULTUR kurtur(g cumhuriyet.com.tr Ünlü besteci, basçı Vitous ve davulcu Colaiuta'yla birlikte Living albümünü yaptı Esen'm Veni mii Cumhur Canbazoğlu MUZIK Fener şenliğiFenerbahçe'nin 'müzik işteri'nden sorumlu ismi Ercan SaatçL, futbol takımınm şampivonluğunun ardından Fenerbahçe Marşlaı>2 adlı albümü DMC etiketiyle piyasaya çıkardı. Birkaç yıl önce aynı isimle ilk albûme önayak olan Saatçi, bu kez DMC şirketinin şarkıcılanndan Hande Yener, Emirkan, Grup Dûş, Reha. Ümit Yaşar, Serap Sapaz, Duygu Cingöz, Bekir Eser, Oktay Gürtürk,RehaFalay gibi isimlerin vokal yaptığı koroyla on dokuz marşj seslendiriyor. Bunlar arasında Fenerbahçe'nın klasik marşı Yaşa Fenerbahçe (söz: Fecri Ebcioğlu), Efsane Dönüyor (kasap), Şampiyon Fener (mehter), EOer Havaya (Volkan Konak). San Mavi, 1907 Marşı, Göklerde Bayraklar gibi besteler bulunuyor. Albümün kapağında Fenerbahçe ftıtbol takımuıın, kadronun golden sonra yaşadığı sevinç görüntülerinin, Rûştû Saraçoğiu Stadyumu'nun. teknik direktör Mustafa Denizii'nin fotoğraflan da yer alıyor. Dört yıl sonra ulaşılan şampiyonluğun getirdiği coşkuyla birkaç günde müzik listelerinin üst sıralanna fırlayan yapıtın satışının, Ba§kan Aziz Yıkhnm'ın aynlık karanndan sonra yavaşladığını da ekleyelim... Her projede çıtayı biraz daha yukan koyan Ay- dın Esen, bu kez dünyanın sayılı basçılanndan Miroslav Vitous ile davulcu Viııııie Colaiuta'yla Istanbul'da stüdyoya girerek kendi bestelenn- den oluşan Living adlı albümü yaptı. Hafta ba- şında UniversaJ etiketiyle piyasaya çıkan Living aynı günlerde ABD'de de yayımlandı. 'Modern müzik' diye bir kulvara sokarak tanım- lamaya çalıştığımız Esen çizgisinin nerelere ulaş- tığıyla ilgili bir brifing esprisi taşıyan Living konusunda ünlü besteciden bilgi aldık: -Trionun diğer iki isminin neden Vi- tous veColaiuta olduğuyla başlavahm... . AYDIN ESEN - tkisi de on beş yıl- dır arkadaşım. Geçenlerde Avrupa'da Miroslav'm projesini yaptık; ekip ay- nıydı. Müzikal boyut açısından çokya- kınız ve şu anda en iyi anlaşabildiğim insanlar onlar. Özellikle Miroslav'la bir. bir buçuk yıl süren turlanmız oldu. Vinnie de genellikle pop ve fîizyoncu diye bilinir. Ka- fa olarak çok özeldir; ara- mıza girerken kısa bir sü- re, 'Ben ne yapabitirim' diye düşündü, ama he- men kavradı olayı. - Birlikte yaşama- dan bu tip yoğun bir Uetişim, uyura nasü gerçekleşiyor? ESEN - Dört ay sürdü bu müziği çözmem; stüdyoda ise üç dört günde bitirdik. Biz koz- mik olarak bir ara- daydık zaten. Gruplar artık uzun süre birlikte yaşamıyorlar; herkesin beklentileri farklı. Ancak belli bir bo- yuta gelen müzik adamlan görüşünce olay kont- rolden çıkıyor, başka yerlere gidiyor. Bu albüm de, iyi tanımlayamadığım, benzer bir şey oldu. - living'in doğum saocılan hangi dönemi kapsıyor? ESEN-Üçkişi bir araya gelip geçen yıl stüd- yoya girdi, ama benim içeri getir- diğim,ço- ğu çalın- mış, yığın- la elektronik- ler hazırdı. Dik- kat ettim, par- çalann gelişle- ri 95, 96'lardan başlamış. Bunlara stüdyodaki canlı yorum da giriyor ve kontrol- den çıkıyoruz... Albüm- den aldığım zevk çok üst düzeyde; her zaman bu de- rece iddialı laflar etmem ama çok iyi iş çı- kardık. - Ürettiğinize modern müzikya da modern caz deyip işin içinden çıkıyoruz, ama sizce bu çizgi- nin asıl adı nedir? ESEN - Caz var; ama cazla klasiğin buluştu- ğu, yaratıcılığın müthiş ağırlığını koyduğu bir nok- ta bu. Yanlış anlaşılmasın, daha yapacağımız çok iş var ama klasik boyut çok ileride ve çıkan iş salata değil. Anlayan kişiler bu müziği plakçıda farklı bir yere koyabilir; her dönemde olduğu gibi bu da bugünün 'yeni müziği' olabilir. - Albüm çıktı ama bu yıl da festn allerde yoru- munu dinleyemeyeceğiz. Neden festi\ allerde çal- nuyorsunuz artık? ESEN-Çok boyutlu programları severim ama kalite konusunda birtakım çökmeler söz konu- su son yıllarda. Dünya festivallerinin tadını mü- zisyenler ayarlar; bizde böyle değil. Binlerce CD dinleyerek bu iş olmaz. Örneğin, yerli gruplann her projesi- ne evet deniyor. Bir dakika, bu ka- dar kolay mı festivallerde çal- mak? fşin boyutu çok değiş- ti ve yozlaştı; yoksa ne- den çalmak iste- meyeyim fes- tivaller- de... Universal'den hip hop zirvesiUniversal şirketi, doksanlann ikin- ci yansında hip hop camiasına dam- gasını vurmuş ünlü isimlerin ya- pıtlanndan ve bizden de FreshB'nin Geçnıişe Yolculuk adlı bestesinden oluşan bir toplama albüm yayım- ladı. Albümde, Fugees, Snoop Dog Dogy, Public Enemy, Beastie Boys, Wu-TangClan,WarrenG.IceT,Ice Cube gibi bu türün en iyileri yok ama, son dönemde en fazla bilinen isimlerin varlığı, yapıtı önemli kı- lıyor. Bu isimlerin gözde parçalannı içeren BestOfHipHop adlı yapı- tın repertuvan, müziğin yaramaz çocukJanndan Emirtem'ın (Elton John'dan sonra Marilyn Manson'la düet yapacak) The Real Slim Shady'si ile açıhyor. Ardından gelen parçalar arasın- da, bizde de çok sevilmiş Thong Song (Sisqo), Country Grammar (Nelly), Give Me You (Mary J. Bli- ge), The6mSense(Common), Dan- cin' (Guy), 100% Dundee (The Ro- ots), Dundee (The Roots), Happily Ever After (Case), Tell Me It's Re- al (K-Ci Jojo), Get It On...Tonite (Montell Jordan) var. Aynca iyi besteleri olmasına kar- şın çıkış yaptığı dönemde sesini pek duyuramamış Fresh B'yi keş- fetmek için de iyi bir olanak olabi- lir The Best Of Hip Hop. Cahit Berkay, bu kez televizyon müzikierini biraraya getirdi. Sıra beyazcamda CahitBerkay, fılm ve TV di- zilerine yazdığı müzikleri al- bümlerde toplamaya devam ediyor. Bu çabanın üçüncü aya- ğı olan Film Müzikleri Volüm - 3 adlı albümde Berkay, tele- vizyona yazdığı yapıtlardan seçki sunuyor müzikseverlere ve aynca Tathses'in yönettiği Hülya adlı uzunmetrajlı fil- min müziğini bu kez 'canlı' yo- rumuyla ekliyor repertuvara. 1997'de Film MüzikJeri Vo- lüm l'i, 1 999'da da Al Yazma- lım-Film Müzikleri Volüm 2'yi yayımlayan sanatçı, bukezbes- telerini, sahnede birlikte çal- dığı dostlan SerhatErsöz(dü- zenlemeler-klavyeler), Yahya Dai(nefesliler), Alp Ersönmez (bas), Mert Onal'la (davul) stüdyoda degerlendiriyor ve ilk iki albüme oranla daha farklı bir sound hedefliyor. Son Antalya Altın Portakal'da Melekler Evi'yle aldığı ödülle bir kez daha film müziği kul- vannda önemli işler yaptığım kanıtlayan Berkay'ın verdiği bilgiye göre şu anda kariyerin- de 150 film müziğiyle 59 TV dizisi müziği birikmiş durum- da. Bir Yudum İnsan ekibinin YaprakDökümü ne hazırladı- ğı kliple tanıtılacak albümde yer alan parçalar: Yaprak Dö- kümü (Yön: Ayhan Önal), tüş- Idler (Ayhan Onal, Avni Kütü- koğlu, Ulkü Erakalın), Şaban ile Şirin (Oğuz Yalçın), Bizim Ev (Ismail Güneş), Aşık Ol- dum (I. Tathses), Mualla (Ül- kü Erakalın), Uzaylı Zekiye (Oksal Pekmezoğlu), Yıknzlâr Gece Büyür (Okan Uysaler), Kanun Savaşlan (Emin Ger- çeker), Hülya (I. Tathses), Pb- tis (Yılmaz Atadeniz), Bedel (A. Kütükoğlu). Yapıt, Cahit Berkay'm bir sonraki albümde buluşma di- leğiyle noktalanıyor; kendisin- den aldığımız bilgiye göre sı- rada iki film müzikleri, iki de TV dizileri albümü daha var. 30 Eklm'de İstanbul Abdl İpekçl Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluşacaklar Önce albüm sonra konser 30 Ekim 2001 tarihınde istanbul Ab- di Ipekçi Spor Salonu'nda konsere çı- kacak olan Depeche Mode'un yeni al- bümü Exciter sonunda Türkiye'de de geçen hafta piyasaya sürüldü. Grubun onuncu stüdyo albümü olan Exciter'ın tanıtım tumesi kapsamında Istanbul'a gelecek Depeche Mode'un (Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher) ilk albümü Spike-And Speü'in 1981 tarihinı taşıdığı düşünüldüğünde grup bu yapıtla zorlu müzik pazann- daki 20. yılını da kutlamış oluyor. Zorlu diyoruz çünkü özellikle Sek- senli yıllarda elektro-popu oturtabil- mek için büyük çaba sarfetti bu insan- lar ve şu anda binlercesi etrafta gözü- ken elektriklenmiş gruplara yollar aç- tılar. Albüme gelince; şu anda RE.M.'in liderliğinde ilerleyen îngiltere listele- rinde dokuzuncu sırada olan Exciter'in yerinin, kalitesiyle doğruorantılı olma- dığını söyleyelim. ' Hiç alışılmadığı ölçüde pozitif söy- lemi ve melodik zen- ginliğiyle dört dörtlükbirolgun- luk albümü bu. Björk'eHomo- jenk veSetana- songs albümle- enı çalışmalan Exciter'in tanıtım tumesi kapsamında istanbul'a uğrayacak Depeche Mode, başyapıt kabul edilen 1986 albümü Black Celebration ayannda soundla karşımızda. rini üretmiş Mark Bell'in yapımcılığı- nı yüklendiğini de ekleyelim. Konsere Depeche Mode'u keşfedip gitmek isteyenlere ya da donanımlan- nı arttırmak isteyenlere de bir reçete- miz var: Öncelikle, başyapıt düzeyin- deki 1986 albümü Black Celebration mutlaka dinlenmeli; ardından Enjoy The Silence adlı hitle anımsanan, 'tica- ri' Violator (1990) gözden geçirikne- li. The Singles '81-'86 (1999) ile The Singles '86-'98 (1998) albümleri ise onlan hiç tanımayanlar için önemli iki kaynak. Songs OfFaith And Evolution adlı, gitarlann gelişini müjdeleyen 1993 tarihli yapıt da unutulmamah. ÜÇ PARÇASININ REMIXLERİNİYAZ ALBÜMÜNDE TOPLADI Teoman'ın dansa daveti Üç albümle (Teoman, O, 17) yerli po- pun zirvesine yükselen ve özellikle genç tüketicinin en sevdıği isimlerden biri ha- line gelen Teoman yaz mevsimini turney- le geçirecek. Son albümü '17'yi geçen yıl mayıs- ta yayımlayan şarkıcı, turneye yeni bir hava vermek ve pazannı da hare- kete geçirebihnek amacıyla NR1 Mü- zik etiketiyle Remixleradında biral- büm yayımladı. Görünüşte bir maksi single ya da EP esprisinde yedi parçalık bir albüm Remixler; 17'yi sürük- leyen Rüzgâr Gülü (söz-mü- zik: Teoman), Uykusuz Her G«ce (söz- müzik: Teoman) ve Üd Yabancı (söz: Fikret Şeneş, müzik: E. ve G. Capuano, S. Boswell) seçilmiş ve bu bes- telere Bumerang'dan İlkerAlcan ile birkaç yıl önce ürünleriyle dikkat çekmiş T-Ekspress'ten Erol Tenıizel remix yazmış. Uzun süredir 'canlı' bir albüm yapmayı he- defleyen Teoman'ın bu tip bir ara çalışmay- la güncelliğini koruması çok isabetli bir ka- rar; ancak ortaya çıkan ürünün bizi fazla he- yecanlandırdığını, özgüntatlartaşıdığını söy- leyemeyeceğiz. Buna rağmen sahil kentlerinde Teoman'ın yeni remixleriyle Tarkan'ın Kuzu Kuzu'sunun dans gündemini belirleyeceğini daha şimdi- den görür gibiyiz. Bir not daha; Remixler'i tanıtacak videoklip için, Bumerang'ın Rüz- gâr Gülü'ne yazdığı parça seçildi. CÖRÜS Tanju Okan İçin Müzik dünyasına sesleriyle duygu, an- lam, düşünce, güzellik, güç, renk ve et- kinlik katan ve geniş dinleyici kitlesi tara- fından sevilen ölümsüz sanatçılar asla unutulamazlar... Şöyle de biraynm varki: Sesleriyle eserlere (hangi türde olursa ol- sun) hayat veren bu sanatçıların sanat değerleri ve kişilikleri konusunda en ufak bir yetersizlik, bir başansızlık söz konusu olmasa bile, yine de bu ses sanatçılannı iki kategoride degerlendinnek en doğru gerçegi yansıtır. Şöyle ki, iki ayn özellik ve nitelik taşıyan bu ses sanatçılarından, okuduklan besteleri doğru, notalarına uy- gun ve başarılı seslendirenlere en doğru deyimle şarkıcı denir. Bir de, seslendir- dikleri eseriere (bestelere) kendi yaratıcı özelliklerini ve kişiliklerini de katarak bu eserlere sanki yeniden doğuyormuş gibi yaşam katan sanatçılara yorumcu de- nir.. Ve bu yorumcular, şarkıcı nitelikle- rinin üstüne, olağanüstü yeteneklerini de yoğunlaştırarak yaratıcı değerıni kazan- mış sanatçılardır... Işte, popüler müzik dünyamızda, evrensel-çoksesli müziğin ge- rek klasik-romantik, gerek pop türlerinde olağanüstü güzel, renkli, güçlü ve etkile- yici sesıyle seslendirmiş olduğu bestele- ri hem ezgilerıne (melodik yapılanna) ya- ratıcılık katarak, gerek eserlerin sözleri- ne sağlam ve doğru Türkçe ile anlam ve derinlık kazandırarak şarkılan değeriendi- ren ölümsüz sanatçı Tanju Okan'ı gön- lümüzde ve kulaklarımızda eşsiz sesiyle yaşıyoruz. Tanju Okan, sözünü ettiğimiz yorumcu sanatçı kişiliğinin olağanüstü nitelikte ölümsüz bir örneğidir. Tanju Okan'ın anısına, sanat merkezi sa- yılan Istanbul'da "Tanju Okan Parkı" adıyla kadirbiliriik, vefa sımgesi bir olayın gerçekleşmesı, ölümsüz sanatçıya yapı- lan bir doğa güzellıği olduğu gibi, aynı za- manda sanata venlen önem ve değerin de simgesini taşıyor. Tanju Okan'ın ölümünün 5. yılında onu anmak ve adını yaşatmak amacıyla yapılan Tanju Okan ParkTnın gerçekleşmesinde Şişli Belediye Başka- nı Mustafa Sangül'ün aynı zamanda bir sanat dostu olarak katkılarını, aynı za- manda POPSAV, Kiss Müzik ve Odeon Müzik kuruluşlannın ışbıriığini, aynca halk- la ilışkiler görevlerinı üstlenen R. Özgür Aras'ın çalışmalarını, sunuştakı anlamlı sözlerıyle Halit Kıvanç'ı izledik. Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan'ın duygusallı- ğı ve nezaketi gözümden gitmiyor... Tanju Okan'la 'Bir Zamanlar 2' ölümsüz sanatçımız için Tanju Okan Parkı" olayı ile birlikte çok önemli ve de- ğerli biryapım olayı da gerçekleşti. "Best of Tanju Okan" Bir Zamanlar 2 adını ta- şıyan CD, müzik dunyamıza çok değerli, kalrteli ve kulaklardan ve kalplerden silin- meyecek bir "eskimeyen hazine'yi ölüm- süz yorumcu Tanju Okan'ın sesınden tek- rar yaşatıyor. Bu CD'nin tanıtım broşürün- de Tansu Okan'ın, babası Tanju Okan için şu sözleri anlamlı: "Seni sesinle hatıria- yan veyaşayan, yûzlerindekioaydınlık te- bessümü gördüğCım sayısız insanla ben hâlâ yan yanayım. Ve ben, senden son- raki şanslıyım." ODEON Müzik Grubu'nun uzun yıllara varan deneyimli yapımcısı Dani Grunberg ve Kiss Müzik yetkilisi CüneytOrtan, müzik direktörüNinoVa- ron, proje koordinatörü Cansun Erberk ve diğer emek verenler, gerçekten kalrte- li bir müzik buketi sunuyorlar. Yerli popta Biri Bizi Gözetüyor'un Tankı Oh Deli Gönlüm'le bırinciliğini korudu. Tarkan. KuzuKuzu'yla ikınci olurken Mirkelam, Lnutulmaz'la listeye üçüncü sıradan gırdi. Sanat müziğinde Muazzez AbacL Hükümlü>Tİm le bınncı. Emel Sayuı, Dinle ile ikincı, Muazzez Ersoy, Nostalji 10-11-12 ile üçüncü oldu. Halk müzigınde Tolga Sağ, Erdal Erancan ve Yılmaz Çelik, Türküler Se\ damız-2 ile bınncı sırada. YavuzBingöi, Üşüdüm Biraz'la ikincı; Onur Akın. Ey Hayat'la üçüncü sırada. Yabancı müzikte Love Zone-2 birinci, Jennifer Lopez, J-Lo adlı albumüyle ikincı. Craig David, Born To Do It'le üçüncü oldu. yeniler - Euroviskm Song C. Copenhagen 2001 - Various - Coast To Coast Repeckage - Westlife - The VVorld Need A Hero - Megadeth - Bodily Functions - Herbert -ManRay-Vanous - This Is VVTıere I Came In - Bee Gees - Yes Boss F. Corner - T. Underground - Ha - Talv in Singh - Programmed To Love - Bent - The Crybaby - Melvins - lommi - Iommi - Don't Hold Back- P. Annoucement - Bridges Best Of Prhate - R. Shankar - Music By VV'.GAV. - Snuffy VValden - Living - Aydın Esen - Bir Zamanlar 2 - Tanju Okan - Yolun Yansı - Metin Şentürk - Hep Kahır, Gurbet Şürleri - Çeşitli Sanatçılar - Özlenenler 1 - Belkıs Akkale - Sevmeyen Bilemez - M. Yılmazdoğan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog