Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet '[ k ! ! a p 1 a r ı Susuz Yaz Necati Cumah Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212) 514 01 96 Cumhu Cumhuriyet, !c ı ı a p I a r t AY BÜYURKEN UYUYAMAM Necati Cumah Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No: 39/41 J34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78. YIL SAYI: 27632 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ Cinsel Yaşam Nereye? Seks her şeyden önce bir eylem, bir saldın, bedensel ihtiyaç, can sıkıntısı, bir av, bir meta, kirlenmenin bir yolu, aşkın ifadesi, bir duygu, bir oyun, cinsel ilişki, bir hormon, kişilik, bir takip, bir hobi, tıbbi bir problem, bir mikro görüntü, bir patoloji, bir sahne oyunu, kendini ifade etme biçimi, bir mülk, sapıklık, bir senaryo, travmatik bir deneyim, terapi, sınırları aşma yöntemi, şiddetin bir biçimi, bir çeşit çalışma ve bir tür savaştır... Rektörlerin harçların arttmlması istemini Başbakanlık 'olumlu' buldu Fatııra ©ğrenciyeHarçlar 650 dolar olacak Miiii Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'na önceki gün sunulan YÖK Raporu'nda, "öğrenci harçlarının arttınlma istemi" Ecevit tarafından da uygun bulundu. Başbakan yaptığı açıklamada, öğrencilerden alınacak katkı paylan için üniversitelere tanınan yetkiyi, yasa değişikliği ile genişleteceklerini belirterek öğrenci harçlarının en az 3 katı oranında arttınlmasının önünü açtı. Raporda, "bugün 160 dolar civannda olan ortalama katkı payının 650 dolara yükseltilmesi" istendi. • 4. Sayfada İsteyen parayla okuyacak Ecevit, raporian dikkate alarak 10 paketten oluşan bir çalışma programı başlattı. Buna göre öğretim üyelerinin maaş ve özlük haklan iyileştirilecek, araştırma görevlisi kadrolan arttınlacak, öğrencilerden alınan katkı paylannın belirlenmesinde üniversitelerin yetkisi genişletilecek, devlet üniversitelerinin kontenjanlannın yüzde 10'una kadar paralı öğrenci alabilmesi sağlanacak. Daha düşük ÖSS puanı ile devlet üniversitelerine girecek olan bu öğrenciler, vakıf üniversitesi ücretlerini ödeyecekler. • 4. Sayfada Floransa'da konuşan Devlet Bakanı, globalleşme sürecine çabuk uyum sağlayacağımızı söyledi Derviş'inAB hedefi5 yıl içltıde Euro'ya geçebiliriz Türkiye- Avrupa Ilişkileri Programı'nın başlangıcı nedeniyle îtalya'nın Floransa kentinde bir konuşma yapan ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, ticaretinin yüzde 65'ini Avnıpa ile gerçekleştiren Türkiye'nin 5 yıl içinde Euro'ya geçebileceğini söyledi. İtalyan yatırımcılara çağrı Türkiye'nin 'tek kültürlü' ülkelere oranla globalleşme olgusuna daha çabuk uyum sağlayacağını ifade eden Derviş, çok kültürlülüğün Türkiye lehine net bu: avantaj olduğunu söyledi. Kemal Derviş, Roma'da görüştüğü italyan iş adamlarına da Türkiye'ye yatırım yapmalan çağnsında bulundu. NİLGÜN CERRAHOĞLU FLORANSA - "Önümüzdeki 5 yıl için- de Türkiye Euro'ya geçebiür." Avrupa Üniversitesi ile Sabancı Üniver- sitesi arasmda oluşturulan Türkiye-Avrupa Ilişkileri Programı'nın başlangıcı nedeniy- le Floransa'da bir konuşma yapan Hazi- ne'den sorumlu Devlet Bakanı Kemal Der- viş, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl ıçınde, gerekirse tek taraflı birkararla, Avrupa Bir- liğı (AB) para bırimi Euro'ya geçebilece- ğini söyledi. Floransa'nın 13. yüzyıldan ka- lan Beledıye Sarayı, Palazzo Vecchıo'da yaptığı konuşmada, Türkıye-AB ılişkılen üzerindeki vizyonunu açıklayan Derviş, ön- ce 'ekonomT dedi ve "Türkiye-Avrupailiş- kilerinde 'ne zaman' sorusuna ve üyelik ta- rihine odaklanmaktan vazgeçelim" şeklın- de konuştu. Türkiye'nin önceliğinin ekonomiye çeki- düzen vermek ve ekonomıde özgüven ka- zanmak olduğunu belirten Dervış, Türkiye- AB ilışkilerini geri dönüşü olmayan bir glo- balleşme çerçevesi içinde değerlendırdi. AB'rjjn doğu sınırlannm yalnız Türkiye değıl, başka bazı Balkan ülkelen açısından da çeşitli belirsızlikler ıçerdığını söyleyen • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Şantajla yönetiliyoruz • 19. Sayfada IMF heyeti denetime başladı • 19. Sayfada Tıİngiltere Blair'e diktatör damgası Thatcher suçladı Partisi'nin 7 Temmuz'da yapılacak seçimlerde ezici bir zafer kazanması beklenirken 1935'ten sonra ilk kez 240 koltuğu elde edebileceği sanılıyor. Ingiltere'nin eski başbakanlanndan Margaret Thatcher seçimlerde iktidarda bulunan Işçi Partisi'nin ezici bir çoğunluk kazanması halinde bunun söz konusu partinüı elinde "seçilmiş diktatörlüğe" dönüşeceğini öne sürdü. • 11. Sayfada İsrail Intihar saldınsı: 17ölü En az 60 yaralı İsrail'in Tel Avi\ kentindeki intihar saldınsında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 60 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, bir gece kulübüne girmek için bekleyen gençlerin arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığı bildirildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini belirttiler. • 11. Sayfada HÜSEYNİ TÖRENLE UĞURLANDI • //. Sayfada UTUN DOSYASI HoldingLerin tütün kavgası ava Kuvvetleri'nin 90. kuruluş yılı Tiirk Hava KuvvetlerTnin 90. kuruluş yıldönümü kutlamalan dün de devam etti. Cumhurbaşkanı Sezer ve beraberin- dcki kuvvet komutanlan Çiğli 2. Ana Jet İ'ssü'ndeki gösteri uçuşlanndan önce ilk olarak starik uçak sergisini ve Tiirk Hava KuvvetlerTnin CASA tipi ambulans uçağı\\a, dünden bugüne Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının yer aldığı ser- giyi gezdiler. Daha sonra Türkiye'nin yanı sıra ingiltere. Avusturya. Ukrayna, İspanya, ABD, İsrail, Hollanda, Fransa, Romanya, İtatya, AJmanya. Yunanistan ve Danimarka askeri uçaklarının katıldığı gösteri uçuşu, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Gösteriler sırasuıda uçaklar kümeler halinde ve tek tek gökyüzünde farkh fıgürler çizdiler. iki bakan anlaşamadı Yüksel Yalova ile Kemal Derviş'in, Türkiye'deki sigara pazarınm paylaşımı konusunda anlaşamadıklan bildiriliyor. Her koşulda Tekel'in özelleştirilmesi ve devletin desteklemeden çekilmesinin ardmdan üreticiyle birlikte tütün kullanıcılarmın da en fazla 2-3 çokuluslu tekelin eline terk edileceği uyanları yapıhyor. • 13. Sayfada Yalova'ya tütün desteğl Sigara karşıtı tavnyla tanınan Bülent Akarcalı, devletin tütün tekelini iki büyük holdinge devredeceği yönünde kuşkular olduğuna dikkat çekerek "Bu önemli bir soru işaretidir, IMF programının uygulayıcılan bu konuyu ayduılatmalıdır" diyerek Yalova'ya destek verdi. DSP'li Yücel Erdener ise istifayı "iki holding arasındaki kavgaya" dayandırdı. • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yalova Olayının İki Yüzü Başbakan Ecevit, DSP grubunda övünüyor. "Koalisyon hükümetinde görülmemiş bir uyum var." Aynı saatte başkentin bir semtinde, uyum içindeki hükümetin özelleştınmeden sorumlu Bakanı Yüksel Yalova, Başbakan'ı yalanlayarak uyumsuzluğa so- mut örnek venyor: M Arkası Sa. 19, Sü. Fde Emlakbank Derviş'e ilgilendirildi # Emlak Bankası'nın Ziraat Bankası ile bırleştırilerek tasfıye edilmesi süreci durdurulurken bankacılıkla ilgili bölümleri Devlet Bakanı Kemal Derviş'e ilgilendirildi. • 12. Sayfada vakıfbank Baskı galip geldi 0 Zorunlu izne çıkanlmak için baskı yapılan Vakıfbank çalışanlannın büyük çoğunluğunun, işten çıkarma tehdidine dayanamayarak bankanın isteğinı kabul ettiği öğrenildi. • 12. Sayfada F. Bahçe'de yürüyüş # Başkanhğı bırakacağını açıklayan Azız Yıldınm'a karanndan dönmesi için baskı sürüyor. Taraftarlar bugün Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan kulüp binasına yürüyüş düzenleyecekler. Katıhmın yüksek olması bekleniyor. • Spor'da Sınırlarla oynuyor # Ayşe Erkmen'in video enstalasyonları Mudo Maçka Sanat Galensi'nde sergileniyor. Bu videolann her birinin yapılma nedeninın farklı olduğunu söyleyen sanatçı Erkmen, "Sanatla sanat olmama arasındaki hassas sınırlarla oynamayı seviyorum" dıyor. • 15. Sayfada Dünyanın başı dertte # Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı verilerine göre, dünya nüfusu 2050 yılında 2.8 mılyar artarakö.l mılyardan 8.9 milyara ulaşacak. 1.2 milyar insan aç, temiz su bulamıyor. • Arka. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tütünde Yerli Tekelden Yabancı Tekele... Tütün Yasası krizinde duman olan Yüksel Yalova, medyanın boy hedefi haline geldi. Artık lazım olan "doğm" değil, "para". Taze paranın önüne geçen her şey yanlış. Bugün, dün yaptığımızın tersini yapalım, konunun teknik-ekonomik yanını öne alalım. M Arkası Sa. 19, SiLS'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog