Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

k i [ j p 1 AĞIT TOPLUMU Adnan Binyazar k?Lfcıtapk Çag Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriy78. YIL SAYI: 27649 / 400.000 TL <KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945)BAŞYAZARI. NADİR N A D İ (1945-1991) y [ k L l a p i a BENDEN SÖYLEMESİ Konur Ertop k * . kıtap kuHbû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cacf No 39/41 (34334) Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)5 1 4 01 96 19HAZİRAN2001 SALI H R H İ K İ STENDHAL LAMIEL I Fransızcadan çeviren: Vahdi Hatay "Kızıl ve Kara" ve "Parma Manastın" adlı romanlarıyla unlu, 19. yuzyılın buyuk romancısı Sfendhal'in son romanı "Lamıel"... Çağından ancak yuzyıl sonra sunulabılecek bir kadın "portresı".. Kımılerıne gore, bır dışı "Julıen Sorel" yaratma denemesı... Bugün Cumhuriyet 'le birlıkte... AHMED RIZA ANILAR II. Meşrutıyet'ın ılk Mechs-ı Mebusan başkanı, doğru bıldığı şeylerı soylemekten sakınmayan, özu sozu bır, yureğı lemız bır ınsandı Meclıs-ı Mebusan'dakı, sonraları Âyan'dakı eleştırılen, karjıtlarmı çoğalttı. Mutareke yıllarının bır bolumunu Avrupa'da geçıren Ahmed Rıza Bey, Italyan ve Fransız devlet adamlarıyla, Turkıye'ye dayatılan ağır barış koşullarının değıştırlmesı konusunda goruşmeler yaptı. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Cumhurbaşkanı, tartışmalara neden olan yasayı yeniden görüşülmesi için TBMM'ye gönderdi RTÎTÎ Köşk'ten döndüAnayasal ilkelere uygun değil Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yasayı iade gerekçesinde, yasanın medya alanında tekelleşme ve kartelleşmeyi dolaylı olarak olanakJı kılacak nitelikte olduğunu belirtti. Sezer iade gerekçesinde, para cezalannın RTÜK tarafından verilmesi ve bu cezalann üst kurulun gelirleri arasuıda olmasını da eleştirerek bu gelirlerin Hazine'ye bırakılması gerektiğini kaydetti. GerekçeN kararm metri • 9. Türkiyenin önünefırsat çıktıRTÜK \ Yasasf nı iade eden Sezer'e kamuoyundan büyük (; destek geldi. RTÜK Başkanı Nuri Kayış, büyük bir yanlıştan dönüldüğünü belirtirken "Türkiye'nin önüne yeni bir fırsat çıktı" diye konuşfu. TGC açıkJamasında medyanın çeşitli daUan için yeni kurallar getiren ve caydıncı olmak yerine öldürücü niteîik taşıyan cezalar öngören yasanın iade edilmesinin "halkın bilgilenme hakkının geleceği üzerindeki kuşkulan giderecek bir önem" taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, Sezer'in "yetkin hukukçu kimliğini" bir kez daha kanıtladığı vurgulandı. • 8. Sayfada Kösk'ün kısıtlama geliyor Uzlaşma Komisyonu, anayasa değişikliği paketinin ardından curahurbaşkanının yetkilerinin sınırlandınlmasına yönelik ikinci bir paket hazırlamak için bugün toplanıyor. Önerilere göre Köşk, YÖK başkanı ile Anayasa Mahkemesi üyelerini atayamayacak. Anayasa değişikJikJerini halkoyuna götüremeyecek. Seçimlerin yenilenmesini isteyemeyecek. Cumhurbaşkanı karanna yargı yolu açılacak. • 8. Sayfada Çmarcık açıklannda oluşan 3.6 büyüklüğündeki depremde korkuya kapılan 13 kişi sinir krizi geçirdi Yalova'yısarsüCan ve mal kaybı yok 17 Agustos'un korkusunu üzerinden atamayan Yalova halkı, 3.6 büyüklüğündeki depremle sokakJara fırladı. Çmarcık Çukurluğu'nda saat 13.40 sıralannda yaşanan deprem nedeniyle yurttaşlar açık arazilere doğru koşarken korkuya kapılan 13 kişi sinir knzi geçirdi. Hasarlı binalan güçlendirme çalışmalan yapan işçiler de panik içinde binalardan atladılar. • 3. Sayfada İmrall fayi aktif Italyan Urania Gemısı'nın çalışmalanyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyük bir deprem olacağından kimsenin kuşku duymadığını söyledi. Imralı fayının aktif olabileceğinin saptandığuıı belirten Görür. Tuzla'da kıyıya yakın bir yerde hareketlilik olduğunu kaydetti. • 3. Sayfada ĞÂFFAR OKKAN SUİKASTI Teröriste yeşil kaıt Eylemi söyleselerdi yapmazdım Diyarbakır Emniyeti'nin Hızbullah'a yönelik operasyonlan aralıksız devam ederken militanlann sorgulan sonucu faıh meçhul kalan bırçok olay da aydınlığa kavuşuyor. Hizbuilah'a yönelik operasyonlarda yakalanan ve 14 öldürme, 8 yaralama olayını gerçekleştırdıklen belirlenen üç terönstten birinin yeşıl kart kullanarak tedavı gördüğü belirlendi. Okkan suıkastına tesadüfen katıldığını ilen süren Selamboğa, "Pışmanım, Böyle bir eylem olduğunu söyleselerdi yapmazdım" dedi. • 6. Sayfada Tahhten bir yaprak 1946yıünda halko\ lanıası ile 10yaşında\ken siirgüne «öndcrilen Kral ikinci Simeon (ortada kısa bo\lu), 1996 Mİuıda ülkesine »eri dönmüştii. Simeon, kurduğu parti MDS\ ile son seçimlere girenek salt çoğunluğu sağladı. Ancak halk kendisine hâlâ 'Majesteleri' dije hitap edijor. (Fotoğraf- Cumhunyet Arşıvı) Sürgiingitti, tiderdöndüBulganstan'da pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlan kesnıJeşırken 55 yıllık sürgün ya^ammdan sonra ülkeye dönen eski Kral İkinci Simeon'un başını çektiğı "ikinci Simeon Ulusal Hareketi" parlamentoda mutlak çoğunluğu son anda kaçırdı. Buna karşın Hak ve Özgürlülder Hareketi'nın, ıkı milletvekılı daha kazandığı öğrenildı. Önce, 240 sandalyelı parlamentonun 121 sandalyesıni elde ettıği açıklanan. ancak daha sonra mutlak çoğunluğu kaçırdığı bıldınlen Süneon'un koaüsyon oluşturmasuıa kesin gözüyle bakılıyor. ÎOyaşındayken sürgün edilen Kral Simeon. 1996"da ülkeye dönmüştü. Halk, ülkenin yönetım biçimının cumhuriyet olarak kalmasını ıstiyor. • 11. Sayfada Yurtbank davasına mudi protestosu • Yurtbank'm içini boşalttıklan suçlamasıyla yargılanan 30 sanıklı davaya devam edıldı. 2bm 158yıhle5bm 394'er yıl arasında ağır hapıs cezası ıstemıyle yargılanan tutuklu 4 sanık tahlı\e edıldı • istanbulDGM önünde toplanan mudıler. "Kahrolsun hortumcular" yazılı döv ızlerle sanıkları protesto ettıler Türk bavrağı taşıyan grup. "Hükümet uyuma, hırsızı koruma" şeklınde slogan attı. 2 kışı gözaltına ahndı • 4. Sayjada Türkbank çahşanı ayakta • Faalıyetlen 1 Temmuz'da sona erdınlecek olan Türkbank'ın çalışanları karara karşı >ıırt genelınde eylem başlattı. Çok savıda şubenın dün ışlem yapmadığı behrtıldı. 0 Banka \ e Sıgorta Işçılen Sendıkası Başkanı Sağlanmak. 4 bın çalışanı bulunan bankanın kapatılma karannm sıyası nıtelık taşıdığını belırterek "AİHM'ye baş\uracağız" dedı • 13. Sayfada ÖSS'DE KOPYA BlLMECESÎ P 8. Sayfada PİYASALARDA GERGİNLİK • 12. Sayfada RINKLERLE OYNAYAN BİR SANATÇI M 14. Sayfada KALPTE YENt DÖNEM MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çoğu GittiflzıKaldı Ekonomistlerfe para uzmanlannın, Kemaf Derviş ve ekıbının kendi aralannda aynı ağzı kullanıp halka neyın nesi olduğunu anlatmadıkları "takas operasyo- nundan"sonra toplum, oh nihayet yeni bir haftaya ıç açıcı haberlerie ginyor. Ne kazandığını, ne kazanacağını anlamadan... "Ekonomiye takas nefesı" diye adlandınlan operas- yondan sonra -nıhayet bir kez olsun- olumlu söylem- • Arkası Sa. 8, Sü. l'de İtalya'daki Napolyonlar Terim 5 milyon dolara Milan'da Fatıh Tenm. Mıiania 2 >ıllık sozleşme ımzaladı. Tenm'ın bu süre ıçın 5 milyon dolaralacağı öğrenıldı. Ikı Napolyon bır arada şımdı nasıl bannacak9 Cevap bekleyen soru bu. ama sıyasetının, ıdeolojısınin; dünya görüşü, hayat anlayışı. felsefesı ve ımajının bölünmez parçası olarak gördüğü Mılan takımını Türkıye'nın yetıştırdığı en büyük "futbol ımparatoruna" teslım ettığıne göre, Berlusconı de Tenm'Ie paylaştıklan ortak noktalan "ıçgüdüsel olarak" sezmış olmalı fHm CB?RflHOÖ.U'mm yaZBI • Spor'da GUNDEM ]VR STAFA BALBAY Kamu Bankalannın Katferi: Kötü YönetimdenKötü Yasaya! Eskı Halk Bankası Genel Muduru Yenal Ansen'in gözaltına alınıp gorevı sırasında verılen kredılerle ılgı- Hsorgulanmasıyla kamu bankalannın gelecegının sor- gu/anması aynı doneme rastladı! Bu durum, bankalann bugunku hale nasıl geldığı- nın de anlatılmasını kolaylaştırıyor. • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog