Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei k ı t a p 1 â r 11 DITVARES ÜSTÜNDEKİ1İLKİ İlhan Selçuk kj»^ kitap kulûbû Çağ Pazarlama A Ş. Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlj-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Turkocağı Cad No 39/41 aloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78, "YIL SAYI: 27647 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 17 HAZİRAN 2001 PAZAR soruları ve yanıtları Yann Cumhuriyet'te... Doğu Avrupalı adaylara kaynak aktarımı, ekonomileri sorunlu AB ülkelerini kaygılandmyor Raylaşım kavgasıİrlanda şok etkisi yarattı Göteborg görüşmeleri, AB içinde su yüzüne çıkan bü- yük çekişmelere sahne oldu. Brüksel teşvik- lerinin Doğu Avrupalı yeni adaylara gitme- si, îspanya başta olmak üzere îtalya, Portekiz, Yunanistan gibi ekonomileri sorunlu birlik ülkelerini endişelendiriyor. irlanda'nın AB'ye 'hayır' demesi, Makedonya'daki ilanedil- memiş savaş ve Ortadoğu'daki kargaşa, kıtadaki cadı kaza- nını iyice karıştırdı. 08MAN ÇUTSOT'H haberf • 9. Sayfada Polonya'da AB çatışması Doğuya ge- nişleyen Avrupa Birliği'nin en öndeki adayı Polonya, çeşitli sıkıntılarla iç içe yaşıyor. Po- lonya'da siyaset sınıfında şimdilik, "Avrupa Birliği'nin aydınlanmacı bir despot olduğu" inancını yay- maya çalışan "gerçekçiler" etkili. Daha çok Katolik siyase- tinin etkisindeki "gelenekçiler" ise Avrupa Birliği'nin "Po- lonya tarihinin en büyük sömürgeleştirme saldınsı"na kal- kıştığına inanıyor. HkJVİ TOZAIVin hateri • 9. Sayfada îsyan ve kargaşa kenti Avrupa Birliği doruğuna gösteriler \e şiddet ola> lan damgasını vurdu. Göteborg'da iki gün boyunca isyan \e kargaşa egemen oldu. Şiddete karşı gruplann düzenlediği 'AB'ye Hayır' yürüyüşü olaysız geçerken vaklaşık 200 maskeli ve kara givsili anarşist. kentin en gözde caddesi olan Aveyn'i savaş alanına çevîrdi. (AP) Danlmarka, AB için büyük yara Da- nimarka'da AB'den tamamen çıkılıp çıkılma- ması konusunda bile halkoyuna başvurul- ması önerileri tartışılıyor. Danimarka'da Ma- astricht Sözleşmesi halkoylamasından önce reddedilmiş, da- ha sonra bazı çekincelerle kabul edilmişti. Halk, son olarak Euro'ya da 'hayır' demişti. Hükümetin cepheleşmeyi orta- dan kaldırmak üzere yayımladığı 'Beyaz Kitap' da yakın- laşmayı sağlayamadı. GURSEL KÖKSAL'lİ haberf • 9. Sayfada ECEVİT MEMNUN DÖNDÜ Türkiye'ye insan haklan uyansı AB DorUğU SOna erdi AB üyesi devlet ve hükümet başkanlannın katıldığı Göteborg Doruğu'nun sonuç bildirgesinde, Türkiye'ye bir paragraf yer aynldı. Metinde, Türkiye'de insan haklan gibi bazı alanlarda daha fazla ilerlemeye ve somut önlemlerin ahnmasına gereksinim duyulduğu belirtildı. Başbakan Ecevıt ise Türkiye paragrafında AB'nin, Türkiye'nin aldığı mesafeyi olumlu bulduğunu vurguladı. • 8. Sayfada Cumhurbaşkanlığı'na bağlı DDK'nin incelemesinde anayasanm temel ilkelerîne aykınlıklar saptandı Vakıflara irtica raponı TOBB'DEKİ SORUIN 'ŞlMDtLlK' AŞILD1 Yeni Başkan Hisarcıklıoğlu İlk mesaj: Hükümetle Uyum TOBB Başkanlığı'na Rifat Hisarcıklıoğlu getirildi. 14 üyenin katıldığı oylamada, Miras taraftan 6 üyenin tek aday olan Hisarcıklıoğlu aleyhine oy kullandığı belirtildi. Hisarcıklıoğlu, ilk açıklamasında, hükümetle uyum içinde çahşacaklan mesajını verdi. • 7.Sayfada ESKİMHFLİLERDEN DEKLARASYON Milli irade yabancıya teslim Yeni bir siyasi anlayış Eski MHP Genei Başkan Yardımcısı Eyüp Aktepe'nin koordinasyonunu yürüttüğü "Yeniden Kuvayı Milliyeye Çağn Hareketi", Cumhuriyet'in tesislerinin eşe dosta peşkeş çekildiği, milli iradenin yabancı merkezlere devredildiğini vurguladı. • 4. Sayfada BÜYÜK ŞINAV BUGÜN • 19. Sayfada YENAL ANSEN GÖZALTINDA • 7. Savfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDI • 19. Sayfada EMLAKBANK'TA BÜYÜK TEPKİ • 11. Savfada O'Neal galip Iverson mağlup NBA'de Philadelphia'yı bir kez daha yenen Los Angeies Lakers, üst üste 2. kez şampiyon oldu. Sonmaçta Los Angeies ekibinden 33 sayıya imza atan 2.16'hkpivot Shaquille O'Neal (sağda) fınal serisinin en değerli oyuncusu seçikii. Daha önce NBA'de sezonunMVP (en değerli oyuncu) unvanmı yakalayan Philadelpbia'nın gençyüdmADen Iverson (solda) ise bu kez etkisiz kakn.(AP) • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Varla Yok Arası Başbakan Ecevit; eski bakanlardan Ercan Vural- han'ın çeşitli suçlardan aranmasına karşın Atatürk'ün Florya Köşkü'nde 4 ay süreyle kalmasını, "Türkiye'de bazen ganp şeyler oluyor" diye yorumladı. Doğru söze diyecek yok! Başbakanlığı dönemin- de Türkiye'de "garip şeyler" olduğunu Ecevıt kabul eder mı acaba? Işine gelen "garip olaylan" elbette onaylar, ama ki- mArkasıSa.l9,Sü.l'de # Dıyanet Vakfı'nın yurtdışına sınırsız yardım yaptığını belırleyen DDK, Milh Gençlık Vakîi (MGV) şubelennın ızinsiz açıldığına dikkat çektı. trtica yanlısı vakıf sayısının gıderek çoğaldığı uyansı yapan DDK, mevzuata aykın olarak Kuran kursu açmak ıçın vakıf kurulmasına ızın venldığını saptadı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Cum- hurbaşkanlığf na bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Vakıflar Genel Müdürlü- ğü personelinin mevzuata aykın tutum ve işlemlen nedeniyle anayasanın temel ılke- lerine aykın faalıyetler yürüten vakıfların sayısının arttığını saptadı. Diyanet Vak- MArkasıSa.l9,Sü.rde Genelkurmay'dan sertyanıt: Güdümlüve < karanlık odaklar Tedirginlik yaratılıyor Geneikurmay, Türkiye-ABD ve Israil'ın yann Konya'da gerçekleştıreceğı askeri tatbıkatın "halk tarafmdan ıstenmediğı" haberlenne yanıt venrken çağdışı - v görüşlerin sahıplennın yurttaşlan tedirgin etmeye çalıştığını vurguladı. Genelkurmay, tatbikat sırasında alçaktan uçuş yapılmasının ve uranyum katkılı bomba kullanılmasının söz konusu olmadığını bildırdi. • 19. Sayfada Akdeniz'in güzel kızı Oyunculuğa on bir yıl önce başladı, o günden beri hiç boş kalmadı.. En iyı projelerde en se Çk\r\ sinema insanlarıyla çahşıyor. Sevgili y°n e tmeni Pedro Almodovar şöyle diyor: "Bugune dek sinemada onun yeteneğinin, becerisinin ancak yuzde birini ızledik. Ozgün en iyi çalışması yolda. Şu sıralarda kışiliğinin en yüksek noktasını varatmakla uğraşıyor: Yani kendi kendisini..." Penelope Cruz... Menopoza Kızılderili ilacı Almanya'da yaygın olarak kullanılan eski bir Kızılderili ilacı, sonunda Amerikalıların ilgisini çekti. Black cohosh adlı bitkinin sırrını çözmek için çalışan iki Amerikalı uzman gerçeğin peşinde. Artistleri uçuran adam Film setındekıleri kâh zıplatan, kâh uçuran Yuen Wo Ping, dünyanın en tanınmış macera filmleri koreografı. Türkiye'de Sinema Yazarlan'nca en iyi film seçilen Kaplan ve Ejderha'da kullanılan tekniği, yanı insanlan nasıl uçurduğunu anlatıyor. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Temizeller'deıı BejFİiLscoııizıııe .îtalyabir -•• aynamı? t ütfiONCBffiAHO&irmnj yarm Cumhupfyatte ılıfati Hayatta en çok babamı sevdim İSİm babaSI ABD Bugün Babalar Günü. ilk kez ABD'de ortaya çıkan Babalar Günü'nün Anneler Günü gibi tek bir hikâyesi yok. Kimilerine göre Batı Virginia'da yaşayan Bayan Dowd, eşi öldükten sonra ailesine tek başına sahip çıkan babasına teşekkürlerini böyle bir gün yaratarak sunmuş. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY YüzTonluk Kelebeklerle... Sıcaklann güzel yanı, kelebeklerin ortaya çıkışı ol- du., En uzun günlerin ayındayız. İnsan güne ne kadar erken başlarsa başlasın, güneş daha önce davran- mış oluyor. Ee kelebekler güneşten başka ne bekler?.. Aslındabirkaçserçelıkbirgrubuizlıyordum. Ikiser- çe boyu yukselmış çımenlerin arasında saklambaç • Arkosı So. 19, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog