Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Vastığı konutlarda 178 kişi olmustü Göçer DGM'de yargılanmalı SÖZ ÇİZGÎNİN Tlırhan Selçuk FARUKKIRTAY YALOVA-17 Ağustos depremi sırasında Yalo- va'da 178 kişinin yaşamı- nı yitirdiği konutlann müteıhhidi Veli Göçer'in 'organize suçörgütüohış- tunnak" suçundan DGN 'de yargılanması is- tendi Göçer'in can gü- --venliği gerekçe gösterile- rek ÎConya Ağır Ceza ~Mahlemesi'nde yargı- lanmısı nedeniyle mağ- «dur olduklannı ifade eden "«iepremzede müdahıller, •"Herdunışma için 10 sa- sıtHk volcıduk yapryoruz. VeliGöçer'incan güvenli- ' gi sorunu ortadan kalktL Dava Yalova \a da Istan- bul'aalınmalı" dediler. 17 Ağustos depremin- de Ya.ova'nın Çınarcık il- çesi ve Kocadere belde- sinde Velı Göçer'e ait ko- nutlar yıkılmış ve 178 ki- şi yaşamını yitirmişti. Sa- nıklann can güvenliğı ge- rekçe gösterilerek Yalo- va'dan Konya Ağır Ceza Mahkemesı'ne nakledı- len davanın 8 Hazıran'da yapılan son oturumunda Göçer ve oğlu Can Göçer tutuklanarak Konya Ce- zaevi'ne sevk edılmış, kı- zı Derya Bilgin ve ortak- lan hakkında gıyabi tu- tuklama karan çıkanl- mıştı. Müdahillerin avu- katı FTliz Saraç ise Konya Ağır Ceza Mahkeme- si'ne başvurarak Göçer ve ortaklannın 'çıkar amaçta organize suç örgü- tü ohışturmak' suçundan DGM'de yargılanmasını talep ettı. Saraç, dava dosyasının sanıklann can güvenliği gerekçesiyle Yalova'dan Konya'ya nakledildiğıni, ancak so- runun artık ortadan kalk- tığını belırterek duruşma- lann Istanbul'da görül- mesini istedi. DERVİŞ - BURALARDATENİS OYNANACAK HİÇ KORT YOK MU?.. Manisa'da trafflt kazaa: 5 öNi • MANtSA(AA)- Manisa-Akhisar karayolu Tirkeşli kavşağında, Kerim Yılmaz (54) yönetimindeki 34 AB 0729 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu, karşı yönden gelen, Adem Topal'ın (37) kullandığı, 45 FF 274 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada Kerim Yılmaz (54), Sabıha Yılmaz (50), K. N.D. (11), Y. D.(8)ve YıldızDeğirmenci(31) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 'i çocuk 4 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Greenpeace turaçıkıyor • tstanbul Haber Servisi - Greenpeace Çevre Örgütü, Türkiye genelinde endüstrileşmenin yoğun olduğu böigelere 'Temiz Üretim Turu' düzenliyor. Greenpeace'in, 16gün sürmesi ve 3 bin 500 kilometre yol kat edilmesi planlanan turu kapsammda Istanbul, Izmit, Bursa, Çanakkale, Bergama, Aliağa, Izmir ve Yatağan ziyaret edilerek Türkiye'deki tehlikeli endüstriler ve alternatifleri hakkında, bu bölgelerde yaşayanlara bilgi verilecek. Piza KıHesi onarıldi • ROMA(AA)- îtalya'nın dünyaca ünlü Piza Kulesi'nin onanmı tamamlandı. Kuleyi kurtarmak için oluşturulan uluslararası komite, yaklaşık 11 yıl süren çahşmalarından sonra, eğikliği 5 dereceye indirmeyi başardı. Italyan Kültür Bakanlığı, 7 Ocak 1990'da eğikliği 5.5 dereceye ulaşan Piza Kulesı'ni kapatmıştı. Kulenin bakımı için bugüne kadar harcanan paranın 55 milyar Italyan Lireti (yaklaşık 38 trilyon Türk Lirası) olduğu belirtıldi. Yetişkinlerm mezuniyeti • İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Halk Eğitim Merkezi ve AÇEV'in işbıliğiyle düzenlenen ve 4 a/ süren eğitim prcgramında, okuma yauma bilmeyen 42 yetşkine, gönüllü öğıetmenlerce verilen eğıımle okur-yazar beteesi verildi. Eğitim prcgramını başanyla bitren 42 yetişkin, dün FÇiçükçekmece (>ğ"etmenevi'nde düenlenen törenle setıfikalannı aldı. Uygulamaya geçirilen yeni sistemde, arayan kişinin numarası anmda öğreniliyor Ifelefoıüa tacize sonANKARA (AA) - Türk Telekom, özellikle "telefon sapıklarT ile başı dertte olan müştenlerine rahat nefes al- dıracak Callıng Linen Identıfeatıone Presentatıone (CLIP) uygulamasını servise sundu. Sıstem sayesınde ekran- h telefonlarda, arayan kişinin telefon numarası görülebilıyor. Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürü tbrahim Hakkı Alprürk, yap- tığı yazılı açıklamada, "telefon sapıkla- n " ile mücadelede önemli bir adım ola- rak niteledığı sıstem sayesinde. Tele- kom müşterilennin teleforila taciz kor- kusondan kurtulacağını kaydetti. CLIP sisteminin, arayan abonenin telefon nu- marasının telefon ekranmda görünme- • Türk Telekom'un servise sunduğu CLIP uygulamasıyla aboneler, telefonla taciz korkusundan kurtulacak. Şimdilik Ankara, istanbul ve tzmir'deki bazı santrallarda verilen hizmetten yararlanmak isteyenlerin, piyasada satışa sunulan ekranlı cihazlardan almalan gerekiyor. si özellığı olduğunu belırten Alptürk, şimdilik Ankara, tstanbul ve tzmir'de bazı santrallarda verilen hizmetten, kı- sa süre ıçınde tüm müşterilerin yarar- lanmasını sağlayacaklannıbildirdi. Ek- ransız, ancak tuşlu telefon makinesi kullanan Telekom müşterilerinin, tele- fon makınelenni değiştirmeden telefon hattına takacaklan ek bir cihaz ile bu uygulamadan yararlanabileceklerini veya ekranlı telefon makinelerine sahıp olmalan gerektiğini kaydeden Alptürk, cihazlann pıyasanın yanı sıra çok ya- kında Türk Telekom müdürlüklerinden de sağlanabileceğini ifade etti. Abonelere uyarı Müşterilerin mağdur olmaması için piyasadan alınan cihazlann Türk Tele- kom onaylı olmasına dikkat edılmesi- ni isteyen Alptürk, *Bu cihazlar gelen aramalan, telefon numarası, saat ve ta- rih bilgisiyle kay dettiğiiçin aynızaman- da telesekreter görevi de yapıyor" dedi. Alptürk, cazıp tanfe ve abonelik ko- laylığı ile hizmete sunulan özellıkten yararlanmak isteyenlerden aylık 15 kontör ücret ahnacağını, sistemden ya- rarlanmak isteyenlenn 444 1 444 nu- marasını arayarak başvurabileceklerini kaydetti. Uygulamadan ilk aşamada, An- kara'da Çankaya, Ulus, Yenişehir, Ce- beci, Esat; Istanbul'da Bostancı, Üs- küdar, Gayrettepe, Şişlı, Ataşehir, Kasımpaşa, Levent, Demirciköy, Zek- eriyaköy, Tozkoparan ve Fatih; Iz- mir'de Alsancak, Bornova ve Bostanlı santrallan üzerinden bağlanan abonel- er yararlanabilecek. Cernobil cocukları istanbul'da tstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak IstanbuFa gelen Cernobil faciası mağduru Ukraynalı 40 çocuk, 20 günlük tatillerini geçirecekleri Florya Özürlüler Yaz Kampı'na yerleşti. Kentin turistik yerlerini gezecek olan çocuklan karşılayan İstanbul Büyükşehir Beledıyesi Başkanvekili Ümit Özerol, "kampı düzenlemekten mutlu olduklaruu" söyledi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Anlaşılmaz İşler Eğer fırsat bulursam, hafta sonlarımın en keyif ve- rıcı ışlennden bın, çekmece ve dosya duzenlemek ve ayıklamaktır. Gerçekten çekmeceler ve dosyalar- dan öyle şeyler çıkar ki; ınsan inanmakta çok zorla- nır. Ve tabii, bir "temızlik" yapılır. (Bu temızlıkten kı- sa bir süre sonra, çok gerekli bazı şeylerin de "te- mizliğe" kurban gıttiğı anlaşılır kı; bu da bir başka dramdır.) Geçen hafta sonunda da, bu turden bir "dosya te- mızlığıne" gırıştım. Ve ozellıkle yığınlara dönüşmüş olan gazete ve dergı kupurierını ayıklamaya başla- dırn. Asla ışıme yaramayacak ve bence artık anlamı kalmamış kimı haber ve yazıların yanı sıra, çok ilginç bazı kupürler de çıktı. Bugün bunlardan birinı sizin- le paylaşmak ıstıyorum. • • • 20 Mayıs tarihli Humyet gazetesinde Gülden Ay- dın, Dr. Hidayet Tuksal adındakı bir ılahiyatçı ha- nımla ılgılı bir derleme hazırlamış. 4 Mayıs 2001 ge- cesı, benım de ızleme fırsatı bulamadığım "Iskele Sancak" programında konuşan bu öğretim üyesı, başı örtülü olmasına karşın, ayak ayak üzerine attı- ğı ıçın, özellikle "Islamcı" yazarlartarafından müthiş eleştirilmiş. Gülden Aydın, erkek yazarlardan gelen sert eleş- tınlere karşın, "Islamcı" denebılecek kadın yazarla- nn savunmalarını, "urkek" ve "cılız" buluyor. Gerçek- ten Ernine Şenlikoğlu, Yıldız Ramazanoğlu, Sibel Eraslan, Afet llgaz vb. gıbı yazarların bu "soruna" yaklaşımlan, oldukça ıhtıyatkâr. Bana öyle geldi ki; "çağdaş görünürüz", korkusu içındeydiler. Bu da herhalde kendilerı açısından pek iyı olmazdı!.. • • • Daha sonra haftalık bir dergide, MuratMenteş'in Sayın Tuksal ile yaptığı bir söyleşıyı okudum. Çok ıl- gınç goruşler sergılenıyordu: "...llahıyat'ı kazandım. îslamı camıayla ılk kez orada yüz yuze geldım. 1980 yılıydı. Şoka uğradım. Kızlann konuşması kesinlikle yasaktı. Ortalıkta dolaşmamız, kantıne yemek için gıtmemız de yasaktı. Bu yasaklann hepsini ıçselleş- tırdım. Tankata girdım ve Esat Coşan'/n mündı ol- dum. Siyasetle az da olsa ilgilendım. Bunlar bile Musluman olmamıza yetmemıştt. Sürekti biryeter- sızlık duygusu.. henüz 19yaştndasıntz; gülmek, ye- mek, ıçmek, spor yapmak gıbı gençlıkte ınsanın ıçınde doğallıkla olan şeylerın nefsı ve sakıncalı ıs- tekler olduğunu okuyorsunuz..." Şule Yüksel'm kıtaplarının etkısıyle örtundüğunü soyleyen Sayın Tuksal, bana öyle gelıyor ki, duru- munu "ıçıne sindirmekte" adamakıllı zorianıyor. Cumhuriyetın ve Türk Devrımı'nin kendısıne ver- dıği "eş(f yurttaşlık" statusunu reddettikten sonra, çağdaş olunamayacağının açık bir kanıtını göruyo- ruz. • • • Geçenlerde eskı bir oğrencım aradı ve kızıyla bir- lıkte benı ziyaret etmek ıstediklerını söyledi. Elbet- te, "buyrun" dedım. Bir gün sonra geldiler. Kjzının başı örtülüydü ve sıkmak ıçın uzattığım elım havada kaldı. Oysakı ben öğrencilerimin çocuklarının ellerinı sıkmakla yetin- mem, bir de yanaklanndan ve altnlanndan öperim. Ama bu kez, ben "öpulmüşgibı" oldum. Ve müthiş uzüldum. Zaten sorunu da başörtusu ile ılgıliydı. Istanbul'da- kı bir ünıversıtede, başortulu olarak sınava gıremi- yor ve bu sorununa bir çözüm arıyordu. Ben ne ya- pabilırdım kı?.. Eskı öğrencıme baktım, fena halde mahcup gö- runuyordu. "Uzulme, bun(ardageçer"gibisindenbır şeyler söyledim ama, ne derecede etkilı olduğumu bılemıyorum. • • • Insanların ınanç ve duşüncelerine. kimi okurlan- mı kızdıracak kadar saygılıyım. Fakat Cumhunyetı- mızın "eşıt vatandaş" statusunu reddeden ve "ıkin- c/ sınıf bir insan" olmayı ıçselleştırmeye çalışan in- sanlara aklım ermıyor. Hele "modernlık" sözcüğü, bunlann ağızlarına hıç yakışmıyor. TuncelVye kardeşlik köprüsü *\ Bursa Necatibev Olgunlaşma Ensti- tüsü ve Meslek Lisesi öğrencileri ken- di ürünlerini sergiledikleri defıleyi 19 Hazıran'da TunceH Kız Meslek Lisesi'vle pay laşacaklar. Okul Müdürü Şenel Uslu, "Adım Adım Cumhuriyet" adım verdikleri defilenin. okulun 15 öğrencisi tarafından ilk kez mayıs ayında Bursa'da gerçekkştirildiğini be- lirtti. 40 parçadan oluşan kreasvonun Nilüfer Turizm sponsorluğunda Tunceli'de de sergileneceğini ifade eden Uslu, "Adun Adım Cumhurijet adlı gösterimizi kardeş okulumuz Tunceli Kız Meslek Lisesi ile paylaşmak is- tedik. Bir devlet okulu olan lisemizin amacı takım çauşması v« profes\onel çahşma anla\ışırun, kamu kunım- lannda da başanlabileceğini, her şeye rağmen Türkiye"de iyi şe\ler >apılabileceğini kanıtlamaktır" dedi. ULUSLARARASI ÇEVRE FİLMLERİ FESTlVALt SONA ERDİ Büyük ödiil 6 Avare Günler'e I market! www.gima.com.tr Gima nın internet alışveriş sitesi www.gima.com.tr'yi tıklayın, bîfrlerce üründen dilediğinizi satın alın. Alışveriş tutarınızı, isterseniz internette kredi kartınızla, isterseniz kapınızda yine kredi kartınızla veya nakit ödeyin. Üstelik, internette de SuperCarfJ'ın tüm avautajlarından yararlanabilirsiniz. Siz de www.gima.com.tr'yi tıklayın, Glma'nın sen-al market'inde hesaplı alışverişin keyfiai çıkarın. KüMr Senisi - TÜRSAK \ ak- fı'nın, bu yıl Kültür Bakanlığf nın himayeleri, Garantı Bankası'nın ana sponsorluğu, Doğal Ha\atı Ko- ruma Derneği Vv r \VF Türkiye'nin danışmanlığı \ e İstanbul Büyükşe- hir Belediyesi işbirliği ile düzenle- diğı Uluslararası Çevre Filmleri Festivali, dün akşam yapılan ödül törenı ile sona erdi. Louis Gardel'ın başkanhğını yaptığı, Fred Kelemen, Erik De Bruyn, Domini- que Sover ve Mustafa Alöoklar'dan oluşan 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yanşma- sı' jünsı, toplam 11 fılmi değerlendirdi. Marien Vernoux'un Fransız yapımı 'Avare Günler' (Rıen a Fa- ire) filmi, jün büyük ödülüne layık görül- dü. Film, günümüz büyük şehirlennde yoğun bir bıçımde >aşanan işsizlık sorununun, ınsan ılışkileri üzerin- dekı etkilennı ve a>nca aşkın kir- lettlmesım sınematograf ik öğeler- le güçlü bır dılle anlatıyor olması nedeniyle ödüle sahip oldu. Jün özel ödülü ise Nenetçe dilınde ya- pılmış ılk film olan AnastasiaLap- suinin "Tundra'dan Yedi Şarkı' Jüri büyük ödülünü kazanan Avare Günler filminde, işsLdik sorununun insan ilişkileri üzerindcki etkisi anlanbyor. (Seven Songs From Tundra) fihni- ne verildi. Yanşmada SÎYADjüri ödülünü ise yönetmenliğinı Mic- hael Althen ve Dominik Graf ın yaptığı 'Münih' (Munich-Secrets of a City) ile yönetmenliğinı Pette- ri Saario'nun yaptığı 'Guanc- he'nin Son Ishğı' (Wild VVild Ca- nary-The Last Whistle Of Guanc- he) filmleri paylaştı. Öte yandân 17 filmin yanştığı 'Monachus Mo- nachus Uhıslararası Bel- gesel ve Kısa Fihn Yanş- ması'nda, başkanlığı Sü- ha Ann'ın yaptığı ve Ha- le Künüçen, Nergis Yaz- gan, Hatıra Şenkon ve EKf Verün'den oluşan jü- ri, NikolausGeyrhaHer'in 1999 Avusrurya yapımı 'Pripyat' filmine bırincı- lik ödülü verdi. Bu kate- goridejüri özel ödülü Ke- malÖner in 2000 yapımı 'Çölün Mavi Gözü Aral' adlı filmine venldi. Inlerneflen <M«q CM'la yapacagınız 15 mılyofi ve ûzen ödemeterde yajarlana&lırsıraz GimaHesaplı alışveriş yanıbaşınızda... SuperCard'ta SûperPuan toplayabılır kazandtğınız SüperÇek'lennızı ıntemette de kullanabılıranız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog