Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 16 TELEVIZYON cumtvfa cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Arkadaşun Joe 13.10 BRT Duygusal ©(My Friend Joe) - Chris, kasabadaki çocuk- lara kendıni ıspatlamaya çahşmaktadır. Çe- tedekılerle beraber tehlikelere atılırlar. Bu arada kasabaya taşınan Joe, çocuklan bısiklet kulanışı ile kendıne hayran bırakır... Yön: Chris Bould. Oyuncular: Schuyler Fisk, Stephen McHattie. Sevimli Dev 15.00 Show TV Macera . (Galgametiı) - Çok eskı zamanJardan bihnde Donnegold kraİlığında Henry adlı bir kral ve onun korkak küçük oğlu Devin yaşamaktadır. Kral ölmek üzereyken oğluna ejderhayı andıran bir heykelcik verir ve bunun Galgameth olduğunu, onu kötülüklerden koruyacağını söyler... Yön: Se- an Mc Namara. Oyn: Devin Oatvvay, Johna Ste- wart-Bowden (1996 Romanya-ABD, 100 dk). Cafer'in Çflesi 16.30 TRT 1 Güldürü /Ç^\ Kendisine emanet edilen konağı kulüp kızla- vf/ n, çalgıcılar ve kabadayılarla dolduran, son- ra da kıracılardan bir kıza âşık olan saf delikanlıy- la uyanık arkadaşının öyküsü. Zeki Alasya'nın yö- netip oynadığı filmde, Metın Akpınar, Filiz Ersü- rer ve Aytaç Öztuna da var (1978). Sana... 17.15 Kanal D Duygusal /J^\ Babası köşkte şofbr olarak çalışan bir genç V3' kız, köşk sahıbi ailenin oğluna âşık olur. Iki genç arasmda gelişen ilişki sonucu genç kız ha- mile kalır. Bu arada babasını yitiren kız, ilişkile- rini onaylamayan oğlanın ailesi tarafından soka- ğa atılır. Yönetmen: Mehmet Dinler. Oyuncular: Murat Soydan, Türkân Şoray (1969). Sabrina TatiJde 20.20 atv Fantastik (Sabrina Down Under) - Sevimli cadı Sabn- na, en yakın arkadaşı Gvven'le bırlikte Avust- ralya seyahatine çıkar. Amaçlan orada deniz bi- yolojisiyle ilgili çalışmalar yapmaktır. Yön: Ken- neth R. Koch. Oyn: Melissa Joan Hart, Tara Cha- rendoff, Scott Michaelson (1999 ABD, 90 dk). 20.45 / Show TV / Aşkın... Aynrttı yanda Büyük... 21.00 CNBC-e Güldürü /fN (TheBigLebovvski)-Bovvlınge tutkun, uyuş- 'O' turucu kullanan, ışsız, 'Ahbap' lakaplı Jeff Lebowskı ile dolar mılyarden JeffLebovvski'nin yollan bir yerde çakışıyor. Tekerleklı sandalyeye mahkûm zengın Lebowskı'nm güzel kansı su gi- bi para harcamakta ve kocasuıı da aldatmakta. Ka- dının bırıken borçlan nedeniyle kocasuıı arayan ı- ki karanlık adam, adresi şaşınp ışsız Lebowski'nin evuıe geliyor ve hem ona hem de etrafa zarar ve- nyor. Yön: Joel Coen. Oyn: JeffBridges, John Go- odman, Julianne Moore (1998 ABD, 117 dk). Hababam Suufi- 21.00 /. Star Güldürü ( Okula yeni atanan ve Türkçeyi bile dogru 'O' düriist konuşamayan Doğulu biredebiyat ög- retmenıyle onu bıktınp kaçırtmak için her yolu deneyen hababam sınıfı öğrencilerinin öyküsü. Yönetmen. Ertem Egilmez. Oyuncular. Ilyas SaJ- man, Adile Naşıt, Ayşen Gruda (1981). Soğuk Taldp 21.00 tv8 Macera (Eminent Donuin) - Komünist Partisi yöne- timindeki Polonya'da, birpoht büro üyesinın işleri ansızın ters gitmeye başîar. Bunun nedeni- rü öğrenmek içın harekete geçtığınde, kendmı 'Kafkaesk' bir gırdabın ıçınde bulacaktır... Yön: John Irvın. Oyuncular: Donald Sutherland, Anne Archer, Alıce Barrett (1991 Kanada, 102 dk). Yemek Ayini 21.00 CINE 5 Dram (Soul Food)- Anne Joe için, pazar akşamı ye- meklen çok özeldir. Tam 40 yıldrr tüm aıle- yi biraraya getıren bu yemek artık gelenekselleş- tirilmiştir. Fakat zaman zaman, üç kızı ve damat- lan bu konuda uyumsuzluk yaratır... Yön: Geor- ge Tillman Jr. Oyuncular: Vanessa VVilliams, Vi- vica A. Fox, Nia Long (1997 ABD, 114 dk). 22.00 / TGRT / Şehrin... Aynnt yanda Tehükeii Paket 22.20 BRT Macera (The Inspectors) - Iki posta müfettişi, postay- la gönderilıp bir adamın ölmesine, kansının ise komaya girmesine neden olan bomba olayını araştınr. Eldeki ipuçlan, çiftın ogiunun bu işe bu- laşmış olduğu yönündedir. Oysa genç adam, bom- bayı gönderen değıl, bombanın gerçek hedefî olan kişidir... Yön: Brad Tumer. Oyn: Louis Gossett Jr., Jonathan Silverman (1998 ABD, 105 dk). 22.30 / TRT 2 / Hamam Aynnt yanda Şampiyonlar... 23.35 atv Güldürü ©(D3 - The Mighty Ducks) - Lıselerarası dost- luk oyunlannı kazanan küçük buz hokeyci- len, Eden Hall Akademisi 'nin teklif ettiği atletizm bursunu kabul ederler. Ancak Eden Hall'daki ra- kipleri çok güçlüdür ve koçlan Gordon onlara he- men eşlık edemeyeceğı için, şampiyonlar kendi- lerıni terk edılmış ve güçsüz hissederler. Yön: Ro- bert Lieberman. Oyn: Emilio Estevez, Jeffrey Nordlıng, David Selby (1996 ABD, 104 dk). Mezaruu.- 00.10 Kanal D Gerilim (ShaBovv Grave) - Glasgow'da lüks bir apart- man dairesirü paylaşan doktor Juliet, muha- sebecı David, muhabır Alex masraflan bölüşebil- mek ıçın eve dördüncü birini aramaktadır. Her başvurana garıp ganp sorular soran, üç dost so- nunda romancı Hugo'da karar kılıyor. Ancak ilk gecenin sabahında Hugo'nun cesediyle karşılaşı- yorlar. Yatağın altmda bir de parayla dolu bavul vardır. Yön: Danny Boyle. Oyuncular: Kerry Fox, Christopher Eccleston (1995 Ingiltere. 93 dk). Angola'dan™ 01.00 TGRT Macera /Ç\ (Escape From Angola) - Afrika'da babalan- y£y nın çiftlığinde yaşayan Steve ve Pat Mallory, komşulan Olafsson'dan yaklaşmakta olan asi bir- liklennin habenni duyarlar. Çiftliklerinin talan edılmesine karşı tedbirler alırlar. Asilerin gerçek amacı ise bölge için çok önemli olan barajı hava- ya uçurmaktır. Mallory'lerin çiftliği ise barajagi- den yol üzerindedir. Yön: Leslie Martinson. Oyn: Stan Brock, Anne Collings (1976 ABD, 95 dk). ŞahMat 01.20 BRT Macera /Ç\ (Checmate) - FBI'ın düzenkdiği bir baskm vy sonucu bir örgüt üyesi öldürülür. Öldürülen kjşının kardeşı Dutch ve arkadaşlan bu olaydan FBI ajanı Kate'i sonımlu tutmaktadır. Bir Süre sonra Dutch'un aile bireyleri kurşun yağmuruna tutulur. Kate artık iyice hedefolmuştur. Yön: Nic- holas Celozzı. Oyn: Cythıa Rothrock, Wil Shri- ner, Patrick Wayne (1996 ABD, 102 dk). © © © Izleyin Orta Doğmez Ç^) Yabancı O Yerii tv8 13.35 Yetenekli gençler TV Servisi-tv8'de"Henûz Duyulmayanlar" adlı yeni bir program ekrana geliyor. Burhan Şeşen'in sunduğu yapımda, müzik dünyasıyla henüz tanışmayan, yetenek- li gençler hünerlerini sergi- leyecek. Başanlı olan ama- tör müzisyenlerin CD'leri, aralannda Bûlent Ortaçgil, Ayşegül AJdinç, Cenı Kara- ca, Gürol Ağırbaş, Levent Yüksel ve Teoman gibi isim- lerin bulunduğujüri üyeleri- ne gönderilecek. Finalde bi- rinci gelecek olan müzisye- nin ilk albümü Ada Müzik tarafından çıkanlacak. NTV 21.05 'Bam Teli' Çanakkale'de TV Servisi - Tayfun TaK- poğlu "Bam TeK"nde ızle- yenlere, Çanakkale'nin Tah- takuşlar köyünden sesleni- yor. Savaştepe Köy Ensritü- sü'nün kapatıhş öyküsünün anlatılacağı yapımda, ensti- tünün son mezunlanndan Mehmet Kudar'la yapılan söyleşi de ekrana geliyor. CNNTürk 21.05 'Hakkıyla Sohbet' TV Servisi - "Hakkıyla Sohbefin bu bölümüne, pop müzik sanatçısı Sertap Erener katılıyor. Hakkı DevTİmın hazırla- yıp sunduğu yapımda Ere- ner, çocukluğûnu. müzik ka- riyerinj, aşklannı ve hakkın- da bilinmeyenleri anlatıyor. Şampiyonluğa bağlanan aşk Show TV 20.45 Aşkın Gücü - Tin Cup /Yönetmen: Ron Shelton / Se- naryo: John Norville, Ron Shelton/Görüntü: Rus- sell Boyd / Müzik: VVilliam Ross / Oyuncular Ke- vin Costner, Rene Russo, Cheech Marin, Don Johnson, Linda Hart /1996, ABD yapımı, 135 dk. CUMHUR CANBAZOĞLU Roy (Costner) çok ünlü bir golf oyuncusu olacak- ken, zor karakteri sonucu Teksas' ın küçük bir kasaba- smda bu sporun hocalığını yaparak yaşamını sürdürü- yor. Ancak herşey golf tut- Jcunu psikiyatr Molly Gris- vvold'a (Russo) âşık olunca değişiyor. Molly, onun bir zamanlar golfta en büyük rakibi olan David Simms'in (Johnson) kansı. Romantik ataklar sonuç vermeyince Molly'nin kalbini çalmak Özpetek'in bol ödüllü filmiTV Servisi - Rekin Tek- soy'un sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında, Ferzan Özpetek'in bol ödüllü filmi "Hamam" gösteriliyor. Fil- min gösteriminden önce Tek- soy, Ferzan Özpetek'le bir ta- nıtım söyleşisi yapacak. Roma'da çalışmakta olan iç mimar Francesco, yıllarca ön- ce Istanbul'a yerleşmiş olan teyzesinin ölüm haberini alır. Iletişimsizlik nedeniyle evlili- ğinin sarsıntı geçirdiğı, üstelik karısının bir dostlanyla gizli aşk yaşadığı bir dönemde, tey- zesinin kendisine miras bırak- I TRT 2 22.30 Hamam - II Bagno Turco / Yönetmen: Ferzan Özpetek / Senaryo: F. özpetek, Stefano Tummolini / Oyuncular: Alessandro Gassman, Francesca d'Aioja, Halil Er- gün, Şerif Sezer, Carlo Cecchi, Zozo Toledo, Nec- det Mahfi Ayral /1996 Italyan yapımı, 94 dakika. tığı hamamı satmak amacıyla lstanbul'a gitmeye karar verir. Istanbul'da hamamı satmak için bir emlakçiyle temas ku- rar. Ama. teyzesinin uzun yıl- lar aynı çatı altında oturdugu hamam bekçisiyle kansının ve çocukJannın kendisine göster- dikleri sıcak ilgi, Francesco'yu hamamı satmak karanndan vazgeçirir. Tıpkı teyzesi gibi, ıstanbul'un büyüsüne kapılan genç adam, hamamı restore et- tirmeye koyulur. Ferzan Özpetek'in Italya'da çektiği ilk filmi "Hamam", her şeyden önce sağlam senar- yosu ve düzgün anlatımıyla dikkati çekiyor. Böyle olduğu içindir ki, üçüncü filmi "Cahü PeriJer" de Italyan seyircisin- den olağanüstü bir ilgi gördü. Antarya Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen ödüllerini kazanan "Ha- mam", Adana Altın Koza Film Festivalinde de en iyi ikinci film ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne değer bulunmuştu. Çevrildiği yıl da, Cannes Film Festivali'nde Italyan Basın Ödülü, Italyan Yabancı Basın Birliği en iyi film ödülünü ve Altın Gül ödülünü almıştı. Acımasız kentyaşamındaki bozukluklar Güçlü dostlukTV Servisi - Los Angeles'da otomobilinizle yolunuzu yitir- mek gibi bir "lûksünüz" olabilir mi? Bunun yanıtını, Berlin'de Al- tın Ayı ödülü kazanmış, senaryo dalında da Oscar'a aday olmuş "Şehrin Kalbi"nde bulmak olası: Avukat Mack (Kline) otomo- bille Los Angeles'ın en tehlike- li semtlerinden birinde yolunu kaybermiştir. Başı tam belaya gi- recekken kamyon şoförü Simon (GHover) tarafından. semtin ser- serilerinin elinden kurtarümış- tır.Iki adamın arasmda güçlü bir dostluk oluşmak üzeredir. Film birbiriyle kesişen birkaç öykünün ve altı kahramanın dav - ranışlanyla bugünün ABD'sin- deki tezatlan, fırsat eşitsizliğini, Amerikalılar'ın en büyük korku- lanndan olan şiddeti anlatıyor. Steve Martin dışında çok ba- şanlı oyunculuklann sergilen- diği "Şehrin Kalbi", acımasız kent yaşamındaki bozuklukla- nn nedenini, Amerikan yaratı- cılıgıyla fırsatçılığının nelere mal olduğunu "iyimser" bir ah- lak anlayışıyla sorgulamaya ça- lışıyor. TGRT 22.00 Şehrin Kalbi - Grand Can- yon / Yönetmen: Lavvren- ce Kasdan / Oyuncular: Danny Glover, Kevin Kli- ne, Steve Martin, Mary McDonnell, Mary-Loui- se Parker, Alfred Wo- odart/1991 ABD, 134dk. için tek yolun Amerika Golf şampiyonu olmaktan geçti- ğine karar veriyor inatçı Roy ve harekete geçiyor. Roy Shelton, sporla çok alakalı bir yönetmen; daha önce "Bull Durham" ve "Cobb"da beyzbol dünyası- nı beyazperdeye yansıttıktan sonra "Bevazlar Becere- mez"le basketbola merak sarmıştı. Şimdi de aşk öykü- sü gibi gözükse de spora da- ha fazla göz kırpan, ABD'nin en önemli organi- zasyonlanndan America Open golf turnuvasını öne çıkartan bir yapımla karşı- mızda. 26 milyon dolara mal olan filmi daha inandırıcı hale getirebilmek için golf camiasının en ünlü 25 spor- cusu ve bu sporun haberini yapan gazeteciler de bazı sahnelerde yer alarak bu ça- baya destek vermişler. Mü- zığe de dıkkat; Chris Isaak hayranlan için çok güzel "I Wonder"la Mary Chapin Carpenter'dan "Let me In- to Your Heart" parçalannı dinleyebilirsiniz. Costner ya da Russo hay- ranı değilseniz ya da golfu sevmiyorsamz sizin için zor bir film olabilir. TKT2 21.10 Tıptaki yeni buluşlar TV Ser>Tsi - Genetik ve tıptaki yeni buluşlar, "Çözü- meDoğru"programının ko- nusunu oluşturuyor. Zeki Sozer'in sunduğu yapıma. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. AshTohın, lstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erkan Topuz ve Prof. Dr. SerdarEniine konuk oluyor. NTV 22.05 Mezar soygunculan TV Servisi - "NationalGe- ographic" belgeselinde, uy- garlık mirasmı yağmalayan mezar soygunculan Jconu alınıyor. Belgeselde, Kolo- rado Platosu'nda yer alan Kuzey Amerika yerlilerinin mezarlannı yağmalayanlar ile bölgenin arkeolojiİc hazi- nelerine sahip çıkan Navaho halkının verdiği mücadele anlatılıyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 Hayal Köy 10.35 Beşi Bir Yerde 11.25 Kuş Hikâyeleri 11.50 Dizi: Hava Kurtarma 12.35 Yerii Film: Renkli Dün- yalar 14.00 Yörelerimız Türkulerımiz 14.30 Yabancı Film: Özgür Doğa 16.20 Dızi. S Klüb 7 16.30 Yerii Film: Cafer'in Çilesi 18.00 Haberler 18.05 Bir Nefes Anadolu 19.00 Dızi: Tek Celse 20.00Ana Haber20.30 Dizi: Çiçek Taksi 21.30 Sayısal Gece 22.45 Kazandı- ran Numaralar 23.15 Yabancı Film: Intikam Hırsı 00^0 Dizi: Seri CinayetlerOI .40 Konser: Cliff Richard 02.40 Yabanc» Film: Teklif (0312 49043 00). 09.00 Altın Kanatlar: Bir Cesaret öykü- su - Kahıre (Canlı) 09.30 Yaşamın ıçin- den 10.15 Internet TV 11.00 Haber 11.10 Konser Salonlanndan 13.10 Kardelen 13.35 Çağdaş Türk Bestecileri 14.10 Belgesel: Denızdekı Orman 15.10 Dünya Coğrafyası 16.00 Haberler 16.10 Cumartesı Spor 17.10 Başarı Basamakları 18.05 Anı- larla Müzik 18.30 Tarih, Tekerriir... Ekonomik Krızler 20.00Tıyatro Sahnesi 20.35Attilâ llhan'laZaman Için- de Bir Yolculuk 21.10 Çözüme Doğru 22.30 Yerii Film: Hamam 00.20 Izmir Devlet Opera ve Balesi: Verdi'nin 100. Ölum Yıldönümü (0212259 72 75). 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.451,2,3 Tıp 11.15 Şeker Ka- mera 11.45 Köksiız Fidan 12.10 Dizi: Yeniden Başlamak 13.45 Yeşil Miras 14.20 Bağ-Kur'lu Olmak 14.50 Hedef Mutluluk 15.15 Bir Kelıme Bir Iş- lem 16.00 Hasat Zamanı 17.00 Mehmetçıkle Elele 18.00 GideGıde GAP 18.59 TRT 3 Açıhş 19.00 Senk- ronize Yüzme (Bant) 19^5 Yunanistan-Rusya Erk. Sırtopu Karşılaşması (Canlı) 21.10 Ispanya - Macaris- tan Erk. Sutopu Karşılaşması (Canlı) 22.25 Yugoslav- ya-Hollanda Erk. Sutopu Karşılaşması (Canlı). 07.00 Açıköğretim Lisesi Ders Prog. 12.00 öğretmenler İçin 12.25 Beraber ve Solo Şarkılar 12.55 Gönul Bahçe- miz 14.20 Fasıl 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.10 TSM Radyo Sanatçıları Konseri (Arşiv) 19.40 TSM Solist- ler Geçidı 20.10 Ah Bu Şarkılar 21.10 Akşam Sefası 22.20 Muzik Yeniden 23.00 Turku Şölenı 00.15 Bera- ber ve Solo Türküler 00.45 THM Solistler Geçidı. 10.00 Haberler 10.05 Dizi: Şaşıfelek Çfkmazı 10.50 Yerti Film: Önce Vatan 12.15 Muzık (THM-TSM) 13.30 Dıya- log 14.15 Dizi: Vasiyet 16.00 Geçen Hafta Turkiye 16.30Yerii Film: Cafer'in Çilesi 18.00 Haberler 18.10 Almanya'dan 18.55 Dizi: Çiçek Taksi 19.45 Ingilizce ve Alrnanca Haberler 20.00 Haberler 20.20 Spor Ha- berleri 20.25 Hava Durumu 20.30 Dizi: 7 Tepe lstan- bul 21.30 Sayısal Gece 22.40 Dızi: Yedi Numara 23.30 Yerii Film: Kuyucaklı Yusuf 01.30 Gece Haberlerı. 09.00 Çizgi Rlm Kuşağı 11.10 Dizi: Zeyna 12.10 Yerii Film: Rûyalar Gerçek Olsa 14.00 Haberler 14.05 Genç Kuşak 15.15 Dizi: Süpermen 16.15 Dızi: Robin Hood 17.15 Yerii Film: Sana Dönmeyeceğim 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Spor 20.10 Talk Show: Iki Kere Kıki 21.30 Yarışma: 102 Milyon 23.00 Çar- kıfelek 00.10 Yabancı Film: Mezannı Derin Kaz 01.50 Ha- ber Saati 02.00 Tatıl Yolu 02.15 Yabancı Film: Frankenstein'ın Intikamı (0 212 215 51 11). ,_ • 08.15 Teletubbies A ¥ l f 08.45 Çizgi Film: • " " w Pofuduk Ayı 09.15 Süper Disney'le Hafta Sonu 10.30 Çizgi Film: Herkül 11.00 Elifname 13.00 Gun Ortası 13.30 Moda 14^0 Yerii Film: Fakir Âşıklann Romanı 16.35 Yerii Film: Kahraman Ha- mamcı 18.20 Belgesel: Yıldız- lar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Spor Haber 20.20 Ya- bancı Film: Sabrina Tatilde 2Z05Öze( Hat 23.35 Yabancı Film: Şampiyonlar Savaşçıla- ra Karşı 01.20 Geceyansı Ha- berleri 02.00 Dizi: Ihtiras Kur- banları (0 212 291 10 00). 07.30 Çızgı Film Ku- şağı 08.45 Tüketici Rehberi 09.00 Sağ- lık Hattı 09.15 Belgesel: Vahşi Yaşam 10.00 Yarışma: Yeni Hu- go 10.45 Yabancı Fîlm: Afa- can Ikizler 12.45 Moda Show 13.30 Bız Bize 14.15 Yemek Yanşması 15.00 Yabancı Film: Sevimli Dev 16.45 Çocuktan Al Haben 17.30 Yerii Film: Alage- yik 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Ya- bancı Film: Aşkın Gücü 23.00 Hülya Avşar Show 00.15 Show Spor 00.30 Son Haber 00.45 Dizi: Aşk ve Tutku 02.15 Kapa- nış (0 212 355 01 01). 09.20 Basın Özeti 10.05 Denge 10.30 Motor Spor 11.00 Haberler 11.30 Rota 12.05 Bel- gesel 13.00 Haberler 13.10 Is- panya Ugi'nde Geçen Hafta 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Beach Volley - Alanya 16.10 Dunya Ralli Şampiyona- sı 17.10 Fırtbol Aktüel 1&10Av- rupa'dan Futbol 19.00 Haberter 19.05 tşte Anadolu 19.40 Spor- da Bugün 19.55 Formula 1 (Canlı) 21.00 Haber 21.05 Bam Telı 22.05 Natıonal Geographic 22.50 Parantez 23.05 Sinema Sinema 23.40 Spor 24.00 Ha- ber (0 212 335 00 00). 07.00 Dizi: Ana 07.45 Çizgi Film Kuşağı. 10.10 Yerti Film: Dam Üstün- de Saksağan 12.00 Kaygısızlar 13.10 Yerii Film: Süreyya 15.10 Paparazzi 16.30 Dızi: Bı- zim Sokak 17.40 Yerii Film: Malkoçoğlu Cem Suttan 19.30 Ana Haber Bülteni 20.50 Star Spor21.00 Yerti Film: Ha- babam Sınıfı Güle Güle 22.50 Ata Demırer Shovv 00.10 Dızi: Dişi Kaplanlar 01.10 Gece Hat- tı 01.30 Şpor Gecesi 01.40 Di- zi: Görevimız Tehlike 02.30 Ha- ber (Tekrar) (0 212 448 80 00). 09.30 Oyun Zamanı 10,30 Sağlık Olsun 11.00 Güler Erkan Sizlerle 12.00 Haberler 12.30 Siyaset Vitrini 13.30 Dizi: Kader 14.30 Zirvedeki Rüzgârlar 15.30 Klip Shop 17.00 Haber- ler 17.05 Sibel Tumagöl Shovv 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Yerti Film: Diyet 22.00 Yaban- cı Film: Şehrin Kalbi 23.30 K- las Magazın 00.30 Haber 01.00 Yabanc: Film: Angola'dan Ka- çış (0 212 652 25 60). 09.15 CNN Türk Müzik 10.15 Sinema Sine- ma 10.30 NBA'de Bu Hafta 11.1512 Yıldız 12.15 Net 13.00 Haberler 13.15 Dünyadan Spor 14.15 Paraskop 15.05 World Sports Specıal 16.15 Gezgin 17.30 NBA'de Haftanın Maçı 18.15 Stil 19.10 Festival Gunluğü 19.35 Medıkal 20.00 Haberler 20.15 5. Vites 20.30 Spor 21.05 Hakkıyla Sohbet 22.00 Haberler 22.15 Kitapça 23.30 Spor 00.15 Paraskop 01.00 Haberler (0212 478 50 00). 10.10 Denizciler 10.35 Kontak 11.10 Riba- urtd 12.10 Stüdyo Cinemaxx 13.35 Henüz Duyulmayanlar 14.10 ATP Tours Ingiltere Yarı Final Tenıs Karşılaşması (Canlı) 16.10 8. Etap 17.40 Günümüzün Dünleri 18.30 Turkuaz Geceler 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Soğuk Takip 23.00 Kerem Görsev'le Caz 24.00 Haberler 00.15 Ne- tıket 01.10 Film: Soğuk Takip (0 212 288 51 52). 10.30 Sinemanın Sırlan 11.30 Yaşayan ve Yaşanan Mekânlar 12.20 Sinefon 13.10 Yabancı Film: Arkadaşım Joe 15.00 Çiz- gi Film Kuşağı 16.30 Super Dedektıfler 17.00 Haber 17.10 Dızi: Tarzan 17.40 Dunyanın Sporu 18.20 Yer- ii Film: Onlar da Sevdiler 20.00 Ana Haber 20.40 S- por Gunlüğu 20.50 Bir Hoş Sada 22.20 Yabancı Film: Tehlikeli Paket 00.20 Dızi: Mafyanın Avukatı 01.20 Yabancı Film: Şah Mat (0 212 313 50 00). 08.00 Yabancı Film: Tobias ve Aslanı 09.20 Belgesel: Mitsuaki Ivvago 10.15 Yabancı Film: Pariak Yalanlar 12.10 Ya- bancı Film: Gerçek Bir Şey 14.15 Yabancı Film: Âşık Ol Lucy 15.45 Kamera Arkası 16.05 Yabancı Film: Solo 17.40 Yabancı Film: Intikam Yemini 19.15 Ya- bancı Film: Yaşama Dönuş 20.45 Haberler (Şifresiz) 21.00 Yabancı Film: Yemek Ayini 23.00 Yabancı Film: Perili Ev 01.15 Playboy (0 212 336 15 15). 08.00 Klip 11.00 Sine-Top 12.00 Clip's 14.30 Fullgame 15.30 Sevilen Melodiler 17.00 Magazın 18.00 Star Saat 19.30 Ana Haber20.30 Yabancı Film: Geçmişe Yolculuk 22.00 Söz Esnafın 23.00 Yabancı Film: Korkunç Ceza 01.00 Sine-Top 03.00 Belgesel (0 212 256 82 82). 09.00 Zıplat 09.30 ı cek Zaman 10.00 Adala- nn Efsanelerı 11.00 Kle- opatranın Sıriarı 12.00 Şeytan'ın Ada- sı 13.00 Discover Magazin 13.30 Gı- zemlı Okyanuslar 14.00 Timsah Avcı- sı 15.00 Kopekbalığı Dosyaları 16.00 Buz Adamalar 17.00 Kayıp Uygarlık- lar 18.00 Doğanın Silahları 21.00 Dis- cover Magazin 21.30 Gızemli Okya- nuslar 22.00 Timsah Avcısı 23.00 Shark File (0 212 288 75 75). 08.30 Yabancı Film: Şa- hane Hisler 11.00 Dızi: Provıdence 12.00 Ya- bancı Film: Cesaret Dağı 14.00 Dızi: Parker Levvıs 14.30 Dizi: Dharma & Greg 15.00 Yabancı Film: Sadece Yaz 17.00 Cybernet 17.30 Yabancı Film: Ayazda Bir Gün 19.30 INFO 20.00 Dızi: Simp- sons 20;30 Dızi: Seınfeld 21.00 Ya- bancı Film: Büyük Lebovvski 23.00 Animasyon: South Park 23.30 Satur- day Night üve 00.30 Yabancı Film: Night and the Crty 02.30 Seinfeld 03.00 Sımpsons (0 272 330 01 01). 21:05 22:05 23:05 MEDICAL t O8 -3 0 Sporlar 09.00 Nabız 10.05 Ço- CHANNELIA cuk Belgesellerı 11.00 Sağlık Olsun —-*^V-12.05 Denızler Altında 13.00 Müzik 14.05 Hayatın Renklerı 16.05 Süper Şehirler 16.30 Bebebğım ve Ben 18.00 Geçtığımız Hafta 18.05 Sağ- lıklı Ürünler 19.10 Uygariıklara Yolculuk 20.05 Kültür Sanat Gündemı 21.00 Oksijen Penceresi 22.05 Bir Kahve Içimi 23.05 Yastık Kavgası 00.05 Süper Şehir- ler 00.30 Yaşamda Kalıte (0 216 428 08 50). Bam Teli Tayfun Talipoğlu. Savaştepe Köy Enstitüsü'nün kapatılış öyküsü National Geographic Uygarlık mirasını yağmalayanlar: Mezar Soygunculan Dünya Ralli Şampiyonası Akropoi Yanjı Yunanistan TMriyv'nin Hdwr Kcnah www.nlvminbc.coin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog