Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet t ı l ı p l ı ı ı CRTA(DAKt) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay 1%^ Kltg>lul<Ofaö Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 34334) Cağaloğlu-istanbul Tel (212)514 01 96 • umhuriyet Cumhuriyet k ı ı a p 1 a r ı GÖZLERİN POYRAZ Hikmet Çetinkaya Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-istanbul Tel (212)514 01 96 78. "IL SAYI: 27646 / 400.000 TL (KDV ,çı, KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ Siber yda aşk yaşamı linsel isteklerimizi biz belirliyoruz sanıyoruz, halbuki hormonlarımızın esiriyiz... Cinsel zevklerimiz teknoloji sayesinde artacak mı? Cenetik mühendisliği rağbet görecek mi? Berlinli molekül biyolog Jens Reich(*), teknolojinin yardımıyla üremenin geleneksel cinsel yaşamdan nasıl kopacağını anlattı. Bugün Cumhuriyel le birlikte... Derinlikler prensesi Mısır'da # Serbest Dahş Dûnya Rekortmenı Yasemın Dalkılıç, Mısır'dakı Kızıl Pıranııt'ın yükseklığı olan 105 metreye dalacak Dalkılıç, böylelıkle Serbest Dahş Kurallan ve Eğıtım Bırhğı'nce kabul edılıp CMAS tarafından geçerlı sayılmayan 100 metrehk rekorunu 5 metre ıleri taşımış olacak • 7. Sayfada Sertab tatil havasında 1 Hazıran ayı. yerlı pop açısından tam anlamıyla güç göstergesine dönüşmüş durumda Sertab Erener'ın Turuncu adını verdığı beşıncı albümü de bunlardan bın. Turuncu tıpık bır tatıl albümü, kulaklarda kolay yer edecek yapıtlarla daha deruı parçalann ıç ıçe geçmesıyle, yelpazesı daha genış bır müşten kıtlesı hedeflenmış • 14. Sayfada Berkant G.Saraylı oldu # Bayern Münıh altyapısmdan yetışen Türk futbolcu Berkant Göktan. Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme ımzaladı. Berkant "F«nerbahçe de benı ıste>enler arasmdaydı. Ama ben Galatasaray takımını tercöı ettım, oynayacağıma ınanıyorum" dedı. Ahmet Dursun, Beşıktaş'ta kalııken Ah Eren 1 tnlyon 75 Omılyara satış lıstesıne kondu. • Spor'da Soruları ve yanrtları... Pazartesi günü Cumhuriyet 'te... Üniversite sınavıyarın... Uzmanlar, kaygı içindeki öğrencilere altın öğütler verdi En günMaratOn bltlyor 1 milyon474bin288 öğrencının gıreceğı Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) gen sayım başladı. Yann yapılacak sınav ile öğrencilerın 1 yıldır yoğun olarak sürdürdüklen maraton da sona enyor. 100 öğrenci türbanlı fotoğraf verdi, uyan ûzerine 40 öğrenci türbansız fotoğraf çektirdi, 60'ı uyanlan dıkkate almadı. Bu öğrencilere ÖSS'ye giriş ve kimlık belgesı verilmedi. • 19. Sayfada Vakıf üniversitelerine yardım Avantajll konum TBMM'de görüşülen Yükseköğretım Yasası'nda değişiklik yapılması hakkındaki yasa tasansı ile vakıf üniversitelerine yönelik devlet yardtmırun kapsamı genişletilirken birtakım koşullar da getiriliyor. Mevcut YÖK Yasası'na göre bütçelerinin yüzde 45'ıne kadar devlet yardımı alabilen vakıf üniversitelen, öğrencilerden dolar üzerinden aldıklan ücretlerle de devlet üniversitelerine karşı çok avantajlı konuma geçiyorlar. • 19. Sayfada AİHM, 15 laşinin öldüğü olaylarla ilgili davada mahkümiyet kararı verdi e'ye Lice cezası ÖĞRENCİLERİV TATİL SEVtNCİ - Ük ve ortaöğretim ile yaygm eğitiın kurumlannda öğrenim gören 16 milyon 500 bin öğrenci ve 554 bin öğretmen tatik çıktL Karne aianlann arasındâ en beyecanlüan birinci smıf öğrencileriydL • 19. Sayfada Velayeû alındı birinci oldu İSTANBUL (AA) - Gaziosman- paşa 1. Ashye Hukuk Mahkemesi. Sosyal Hızmetler ve Çocuk Esırge- me Kurumu'nun (SHÇEK) başvu- rusuüzenne, çocuklannı çahşmaya zorladığı, velayet nüfiızunu kötüye kullandığı gerekçesıyle 13 yaşında- kı H.Y. ile 9 yaşındaki İ.Y.'run ve- layetlennı babalanndan aldı. Sokak çocuklan konusunda çahşma yürü- ten SHÇEK uzmanlan. 6 Ekım 1998 tarihinde rastladıklan 10 ya- şındaki H.Y.'yı Kadıköy Çocuk ve Gençlık Merkezı'ne aldı Okula göndenlmeyen,çahşmaya, hattaya- mArkastSa.l9,SiL8'de 4 trllyon tazmlnat ödenecek Avrupa Insan Haklan Mahkemesi (AİHM) Türkıye'yı, Dıyarbakır'ın Lıce ilçesinde 1993 yıhnda çıkan olaylarda ev ve ışyerlen zarar gören 246 Lıceliye 2.5 milyon sterlın (4 tnlyon 160 mılyar lıra) tazminat ödemeye mahkûm ettı. 22 Mart'ta venlen karara taraflann ıtıraz etmemesı nedenıyle Türkiye'nın 22 Hazıran'a kadar tazminatları yurttaşlara ödemesi gerekiyor. Cezanın, AİHM'nin bugüne kadar sonuçlandırdığı davalarda verdıği en yüksek tazminat olduğuna dikkat çekıldı. • 5. Sayfada Anayasa takvimi içln pazarlık Hukunıetın MHP kanadı, anayasa paketınde yer alan bazı maddelere ılışkın itırazlanru sürdürüyor. Kürtçe yasağını kaldıran değişiklıklere karşı çıkan MHP, paketin kamuoyunda geniş biçimde tartışılmasını ıstıyor. Başbakan Ecevit, TBMM'nın eylül ayında anayasa değişikliği içın toplanmasının uygun olacağını belirtu-ken FP liderı Kutan ıse ortaya çıkan metnin en kısa zamanda hayata geçınlmesı içın çalışacaklannı söyledı. • 4. Sayfada Göteborg'da devprotesto IIIsyeç'in Göteborg kentmdeki iki gûnhlk devlet ve hükümet başkanlan zirvesi küresel- teşme karşıu eylemcilerin protesto gösterileriyle başladLToplanunm yapıldığı binanın önünde toplanan 5 bin göstericiyle atlı polis arasındâ çaüşma çıkn. Bina\a yaklaşmak istejen ejiemciler polise taş ve şişe atarken polisler de atlannı göstericüerin üzerine sür- dü. İsveç Başbakanı Persson'un davetini kabul eden Ecevit de dün lsmail Cem ile bir- likte Göteborg'a gttti. Ecevit ve Cem bugün öğk >«meğine katüacak. • 77. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dokunulmazlık TBMM Uzlaşma Komisyonu'nda anayasada de- ğiştınlmesi beklenen 51 maddeden 37'sı uzennde an- laşma sağlandı. Değişiklığın adı "demokrası paketi". Eleştıriye açık pek çok madde yumuşatıldı. Nedense ünlu dokunulmazlıkla ilgili 83. madde üze- rinde partiler, beklentılere koşut bir değişım sağlaya- madı. MArkosıSo. 19,Sü.l'de Siyaset TOBB'yi kaosa sürüklüyor # TOBB yönetımınde yaşanan bölünmede, 28 Şubat sürecinde REFAHYOL hükümetini düşüren 5'li sivil girişim içinde yer alan Miras'a karşı hareketin etkili olduğu ileri sürülüyor. Miras'ın istifasına uzanan gelişmelerde. Eximbank kredısi, birliğin Ankara'da yapılacak iş merkezı ihalesi ve siyasi kavgalann da etkisine dikkat çekiliyor. • 13. Sayfada Bütçede olumsuz rekorlar kırddı # TBMM'de öncekı gün kabul edılen 31 katnlyon lıra büyüklüğundekı ek bütçeyle olumsuz rekorlar kırıldı. tlk kez mevcut bütçenin yüzde 8 l'i düzeyinde ek bütçe çıkanhnak zorunda kalındı. Vergi gehrlerinın tamamınm bıle faız ödemelenni karşılayamayacağı bütçede, ilk kez yüzde 39 ile 2001'de en büyük açık verilecek. • 6. Sayfada YcOLSUZLUKLA MÜCADELEPAKETÎ Ülkeyi300 aile hortumladı CHP'den rapor CHP Bilim, Yönetım ve Kültür Platformu, her hafta cuma günleri açıkladığı raporlar zincirine "Yolsuzlukla Mücadele Paketi"ni ekledi. Platform, 65 milyon yurttaştan alrnan vergılenn devleti kendi gelir kapısı olarak gören 300 aileye hortumlandığına dikkat çekti. Raporda, yolsuzluklann 1985 sonrasında yoğunlaştığına dikkat çekilerek 1985-2001 arasındâ yaşanan büyük yolsuzluk olaylanndan 45 tanesi ammsatıldı. • 6. Sayfada TANTAN YİNE SUÇLADI: Tarihin derinliğinde kaybolup gidecekler İltiall konuşma TMMOB Mimarlar ()da.M, eski Içişleri Bakanı Sadettin Tantan'a "örnek bir kamu yöneticisi ve örnek bir siyasetçi kimliğini simgelediği'" gerekçesıyle "Kültürel Mirasa Duyarlılık ve Mimarlığa Katkı" ödülü verdi. Sadettin Tantan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, kendilerini onurlu, şerefli ve haysiyetli olarak tanıtanların, halkın yurttaşlık bilinci ve hukuku içensinde yok olup gideceğini vurguladl. • 19. Sayfada GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Brüksel'den Şanghay'a... 13-14 Hazıran'da bırbırıne coğraf-yasal açıdan uzak ikı başkentte ıkı buyuk zırve vardt - Pekın'de Şanghay Beşlısı devlet başkanlan zirve- si yapıldı. Beşlı, attılı oldu. - Brüksel'de NATO devlet ve hukumet başkanlan zırvesı yapıldı, taraflar goruş alışverişınde bulunup dağıldı. Pekın'den başlayalım... Turkiye'nin reflekslerı do- MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog