Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIZI Kazanmak ya da kazanamamak Genç insanın içindeki en büyük haksızlık duygusu, üniversite sınavıyla, yani bir sınavla bütiin geleceğinin belirlenmesine duyduğu tepkiden kaynaklanmaktadır "İJnhersite smavını kazanmak \e istenen universitede. istenen bolıime yerleşmek." Unıversıte sınav ı dedığimız sınav, bu hedefe ulaşmak ısteyen adaylar arasında seçım yapma> ı amaçlayan bır "seçme smavı'*dır Genç insanın ıçındekı en buyuk haksızlık duygusu da bır sınavla butun geleceğinin belirlenmesine duyduğu tepkiden kaynaklanmaktadır Tek bır sınavla bır gencın geleceğı belırlenebılır mı° Bır insanın doğumundan o yaşa kadar getırdığı kışılık ozellıklen, yetılen, yeteneklen, ha>allen, yapmak ıstedıklen, beklentılen tek bır sınav la olçulebılır mı' Elbette ki hayır, elbette kı bunlan olçen bır sınav da vapılmamaktadır Oyleyse 9 Genç insanın ıçındekı haksızlık duygusu ne denlı doğru olsa da bu duygunun doğurduğu tepkıyle kalmamak da o denlı gereklıdır Şımdı onumuzde duran ış. butun gucumuzu toplav ıp sınavı başarmaktır Guç koşullann aşılmak ıçın varolduğunu unutmamahyız En önemli hedef "Sınav başansı". bugunlere gelmış bır aday ıçın en onemlı hedeftır Bugune kadar bınlerce kışı tarafından başanlmıştır, bundan sonra da bınlerce kışı tarafından başanlacâktır Bugunlenn en onemlı duygusu "sınava hazır olduğunu" duşunerek hedefe yoğunlaşan bır psıkolojık on hazırlığın yapılmasıdır "Hejecan duyma. bu nedenle de başansız olma korkusu" buyuk olçude yanlıştır Çunku, heyecan duyma, bır ışın yapılmasını daha da kolay laştıran bır etkendır Heyecan duyduğumuz zaman algılanmız daha da guçlenır. dıkkatımız daha da yoğunlaşır, belleğımız daha da hareketlenır Butun onemlı ışlerde duyulan heyecan, bır artı guç kaynağı olmuştur "Heyecandan korkma" dıyebıleceğımız bır korku ıse kendı kendımıze yarattığımız bır korkudur, bu korku da kaygıya yol açarsa o zaman yapabılme gucumüz olumsuz etkılenır Insanı olumsuz etkıleyen durum, "panikleme durumu"dur Panığı, hıç beklemedığımız bır olayı uyum sağlayamayacak kadar kısa bır sure ıçınde yaşadığımız zaman duyanz Panık, duşünce sureçlenmızı olumsuz etkıler Pekı bu sınav, adayı panığe uğratır mı 9 Adayı panığe uğratan sınav değıldır, kendı kendıne yarattığı aşın korku ve kaygıdır Bır aday. sınava kendını nasıl hazırlayabılır • Sınava hazırlanmak ıçın elınden gelenı yaptığını kabul eder • Bu sınavın kendı değerlennı olçen bır sınav olmadığını bılır • Bu sınavı daha once bırçok kez denedığını, deneme sınav lanyla anımsar • Her sonucu goze almanın kendısı ıçın de doğru olduğunu kabul eder • Daha once ogretmenlenyle, danışmanlanyla yaptığı çalışmalan aklına getınr • Alabıleceğı en ıyı sonucu hedefledığını bılır • Heyecanın doğal olduğunu unutmaz • Duygusal bır çalkantıda denn nefes almayı, kendını rahatlatmayı anımsar • Zaman baskısı altında olmadığını, acele etmemesı gerektığını bılır • Bu sınavın dunyanın sonu olmadığını kabul eder Ve başanr İnsanlar yapmak ıstedıklen şeyı çoğu kez yaparlar Insanlar hayatlannda çoğu kez başanlı olurlar ama. anımsadıklan çoğunlukla başansızlıklandır Oysa, geçmışte nelen başardıklannı şoyle bır duşunseler çok daha ozguvenlı, çok daha guçlu olurlardı Ama ınsanlar "olumsuzluklarr daha çok anımsarlar ve kendılennı "talihsiz, şanssız, kadersiz" kabul ederek rahatlamayı seçerler Bu sınav sonucunda da "başan" ya da "başansızük", sınava gıren gencın nıtelıklenne ılışkın bır olçum olmayıp sadece adaylar arasındakı sıralamayla seçılen yer arasındakı uyum ya da uyumsuzluktur Meslek seçiml Meslek seçımı de sınav sonucu kadar onemlı bır belırleyıcıdır Llkemızde ınsanlann eğıtımını gorduklen mesleklen yapmayıp alanlan dışındakı ışlerde çalışmalanndakı yuksek oran da çok duşundurucudur Pekı, sınav sonucunda ıstedığı yere gırebılecek sonucu alamayanlar ıçın durum ne olacaktır'' Bu olumsuz sonuç, beklentı , ; duzeyıne, kaygı duzeyıne, sorumluluk duyma bıçımlenne gore çok değışık olmaktadır Bu sonucu bunalımlara vardıranlar olabıldığı gıbı, daha sonrası ıçın bır ders kabul edenler de olmuştur Kazanamayanlann onundekı tablo nedır 9 Bu tablo, sınava hazırlanmaktan tercıh lıstesını yapmaya kadar bır dızı konuya yetennce doğru bakamamaktan kaynaklanabılır Sınavda yuksek puan aldığı halde tercıh lıstesıne bağlı olumsuzluklar da gorulmektedır Eğer başansız kalınmışsa bu durumun "dünvarun sonu obnadıgr kabul edılmelıdır Yenı hedef, "önümüzdeki üniversite smavı''nı kazanmak olmalıdır Başansızlık, en onemlı oğretıcıdır Belkı de boyle bır öğretı, hayatın sonrakı butun aşamalan ıçın yararlı sonuçlarverecektır Başansızlığı aşmanın en onemlı noktası. "nelerin yapıltnası gerektiğini. neterin yapılmamıs olabileceğuıi" nesnel olarak gozden geçırebılmektır Bu analız, yenı yol hantasını çızecektır tkıncı onemlı nokta, "başansızlıktaki kişisel payın ne olduğu'*nu kavrayabılmektır Mazeretlerden annmış bır özeleştın, insanın en buyuk gucudur Hayat, başanlar ve başansızlıklardan oluşur Onemlı olan, bu başan ve başansızlıklarda hangı etkenlenn rol oynadığını, hangılennın btzım ırademızle değışebıleceğmı doğru anlamaktır Bıze duşen de kendı rolumuzü doğru okumak. kendı sorumluluğumuza sahıp çıkmaktır Plinius'un sozudür insanın en büyük dersı kendısıdır Butun gençlenmıze hayatlannda başanlar dılenz ÜTTİ POLATLISULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1999 121 tbrahım Korkmaz vekılı Av Adnan Sefa Sezen tarafından da\alılar Ahmet Mete Bıl- gen ve arkadaşlan aleyhıne açılan ıade-ı muhakeme davasında mahkememızden venlen ara karan gereğınce tum araştırmalara rağmen açık adresı tespıt edılemeyen Hahme Er- dogan, Vlehmet AJcdogan, Nurhayat Sevıldernek, Yener Bılgen, Erman Bılgen Nılgûn Bılgen'e ılanen teblığıne karar venldığınden, mahkememızın vermış oldugu. 1996055 esas, 1997/501 karar sayılı karannın ıptalıyle yenıden vargılamasını talep ettıgı, duruş- masının 10 7 2001 gûnü saat 10 45'e bıraİcıldığı bu dava ıle ılgılı ıbraz etmek ıstedığı- nız belgelen duruşma gunune kadar gondermenız veya duruşmaya getırmenız gerektı- gı, duruşmaya gelmedığınız veva bır vekıl tarafından temsıl edılmedığınız takdırde yar- gılamaya yokluğunuzda devam edıleceğı ve karar verıleceğı ılanen teblıg olunur 29 5 2001 Basın 34016 YAHYALIİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI DosvaNo 1999/42 Tal Bır borçtan dola>ı hacızlı ve aşağıda cınsı, mıktan ve kıymetlen vazılı mallar satışa çıkarılmıştır Bınncı arttırma 25 07 2001 günü saat 13 30-15 30 da Somaş AŞ'ye aıt Aladag Maden lşletmesı Yahyalı-Kaysen'de yapılacak ve o gun kıymetlerın yuzde 75'ıne ısteklı bulunmadığı takdırde 26 07 2001 günu aynı yer ve saatte 2 arttırma ya- pılarak satılacagı Şu kadar kı, arttırma bedelının malın tahmın edılen kı>metımn yüz- de 40 ını bulmasının ve satış ısteyenın alacagına ruçhanı olan alacagınrn toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve pa>lann paylaştırma masraflarını geçmesımn şart olduğu, mahcuzun satış bedelı uzennden yuzde KDV'nın alıcıya aıt olacagı ve satış şartnamesının ıcra dosyasında görulebılecegı, masrafı venldığı takdır- de şartnamenın bır omegının ısteyene göndenlebılecegı, fazla bılgı almak ısteyenlenn yukanda yazılı dosya numarası ıle daıremıze başvurmalan ılan olunur 28 05 2001 Muhammen Kıymetı (Lıra) 96 000 000 000 TL Adedı 8 000Ton Cınsı Bır tonu 12 000 000 TL 'den 8 000 ton kurşun çınko cevhen Basın 32852 İLAN TC KIZELTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2001 190 Davacı İçışlen Bakanlıgı na ızafeten Kızıltepe llçe Emnıyet Mudurlugu tarafından davalılar Adıl Inan Şe- nf, şımdı Abdullah Oral Mehmet Salıh Atlı Cuma Ta- nırğan, Cuma Yûksel, Gürsel Yalçın, Fesıh Demırcan, tbrahım Demırcan ve Nurettın Seven aleyhıne davalıla- nn ışbırlıgı ıle kasten gerçekleştırdıklen eylem sonucu ıdarece ödenmesıne sebep olduklan 1311 950 000 - TL nakdı tazmınatm ödeme tanhı olan 19 06 2000 ta- nhınden ıtıbaren yasal faızı ıle bırlıkte (fazlaya ılışkın talep hakkı saklı kalmak uzere) davalılardan muştere- ken vemuteselsılen tazmınıne karar venlmesı ıstemıy- le rucu'en tazmınat davası açılmış olup tûm aramalara rağmen adreslen tespıt edılemeyen yukanda adı geçen davahlann duruşmalannın bırakıldığı 18 10 2001 gu- nü saat 9 00'da mahkememızde hazır bulunmalan veya kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen, duruşmaya gelmedıklen takdırde gıyaplannda duruşmaya devam edıleceğı ve hukum venlebıleceğı (HUMK'nun 377 md ) dava dılekçesı ve duruşma gûnünun teblığı yenne kaım olmak ûzere ılan olunur 04 06 2001 Basın 33324 ACI KAYBIMIZ A U Sıyasal Bılgıler Fakultesı 1965 mezunu Sevgılı arkadaşımız, "Molla" MELtH BORAHAN vakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etmıştır Cenazesı 15 Hazıran Cuma (bugıuı) Soğutluçeşme Camıı'nde kılınacak oğle namazımn ardından Büvükada'da Aıle Kabnstanı'nda toprağa venlecektır 1961 GÎRİŞLt MÜLKtYELÎ 4RKADAŞLARI POLATLI SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1998/860 tbrahım Korkmaz, Fatma Korkmaz vekılı Av Adnan Sefa Sezen tarafından davalılar \hmet Mete Bılgen, Şaylan 4ydın v e arkadaşlan aleyhıne açılan ıhalenın feshı davasın- da mahkememızden venlen ara karan gereğınce, tûm araştırmalara rağmen açık adresı tespıt edılemeyen Nurhayat Sev ıldernek, Halıme Erdoğan ve Mehmet Akdoğan'a ılanen teblığıne karar venldığınden davacılarvekıh tarafından Polath 2 kra Mudürlüğu'nün 1998/2 satış savılı dosya ıle yapılmış bulunan ıhalenın feshını talep ettıgı, duruşmanın 24 5 2001 günü saat 11 'e bırakıldığı. bu dava ıle ılgılı ıbraz etmek ıstedığınız belgelen duruşma gunune kadar gondermenız veya duruşmava getırmenız gerektığı, duruşmaya gelmedığınız veya bır vekıl tarafından temsıl edılmedığınız takdırde yargılamaya vok- 'ugunuzda devam edıleceğı ve karar venleceğı ılanen teblığ olunur 29 5 2001 Basın 34018 TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas \o 2000 148 Davacı Izzet Yıldınm vekılı Av Hasan Özcan tara- fından, davalı Aslıhan Yıldınm aleyhıne mahkememı- ze ıkame edılen şıddetlı geçımsızlık nedenıyle boşan- ma davasının vapılan açıkyargılaması sırasında venlen ara karan gereğınce, Mahkememızce venlen 24 5 2001 tanh ve 2000 148 esas, 2001 129 karar sayılı ılamı ıle Tuncelı Merkez Burmageçıt koyü, cılt no 49 hane sıra no 53 'te nüfusa kayıtlı Alı ve Besıme'den olma 18 2 1940 doğumlu da- vacı Yaşar Karakaya'nın Alı olan baba admın ıptalı ıle ısmının Kufte Alı olarak tashıhıne daır venlen karar bütun aramalara rağmen adresı tespıt edılemeyen dahı- lı davalı Emıne Karakaya'ya mahkeme karannın ılanen teblığıne karar venlmış olup, karann ılanen teblığıne ılanın yayınlandığı tanhten ıtıbaren 15 gün ıçınde teb- lığ edılmış sayılacağı hususu teblıgat yenne kaım ol- mak uzere ılanen teblığ olunur Basın 33105 SİLİFKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dos>aNo 1999 965 Davacı Mehmet Gursov tarafından davalılar Alı Gursoy M Emın Toptan, Zeynep >3urso> Mehmet Emın Eransa> hakkında mahkememıze açılan tazmınat davasının mah- cememızde yapılan >argılaması sırasında venlen ara karar uyarınca, Davalılardan Meh- net Emın Kaptan v e Mehmet Emın Erensoy'a dava dılekçesı ve duruşma gunü tum ara- nalara rağmen bulunup teblığ edılemedıgınden davalıya dava dılekçesınm ve duruşma jünunun ılanen teblığıne karar venlmış olmakla Tüm aramalara rağmen adreslen tes- jıt edılıp dava dılekçelen ve duruşma gunu teblığ edılemeyen davalılar Mehmet Emın Captan \e Mehmet Emın Erensov un duruşma gunu olan 10 07 2001 gününe kadar tıahkememıze bızzat \eva kendılennı vekılle temsıl ettınp muracaat etmedıklen tak- iırde duruşma gununun \e dava dılekçesınm kendısıne teblığ edılmış sayılacağı husu- u ılanen teblığ olunur 17 10 2000 Basın 34070 MALATYA 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1998/144 Vakıflar Idaresı'nce davalılar Sabahattın Seçkın ve Yusuf oğlu Mehmet aleyhıne açılan Malatya ılı merkez Bındal Köyu, 95 no'lu parselın Sınanpaşa Vakıf malı olduğundan bahısle tapusunun ıptalı ıstemı yennde go- rülmeyerek 27 9 2000 gunlü kararla reddolunduğu cı- hetle adresı meçhul Yusuf oğlu Mehmet adına karann teblığı ve temvız dılekçesınm teblığı ılan olunur Basın 33107 ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 2000 230 Davacısı Reşıt Suluoğlu tarafından davalı Kaya Yıl- dız aleyhıne açılmış bulunan alacak davasının yapılan açık duruşmasında venlen ara karan geregınce, Davalı adına dava dılekçesınm ılanen teblığ edılmış olmakla ıstıcvap davetıyesının de ılanen teblığı gerekn- ğınden, Davalı Kaya Yıldız"ın Erzurum ılınde S S Kü- çükhılal Yapı Kooperatıfı başkanı ıken 25 09 1995 tan- hmde 700 000 000 -TL bedelmde bır dukkânı davacıya sathğını, paranın ödendığını, taraflar arasında 25 09 1995 tanhlı senet tanzım edılmış olmakla, 25 09 1995 tanhlı senettekı ımzanın davalı Kaya Yıl- dız'a aıt olup ohnadığı hususunda ıstıcvabının yapıl- mak uzere duruşmanın atılı bulunduğu 05 07 2001 gü- nu saat 09 00'da mahkememız duruşma salonunda ha- zır olmanız, hazır olmadığınız takdırde 700 000 000 - TL'yı davacıdan aldığınıza daır senettekı ımzanın ken- dınıze aıt olduğunun kabul edıleceğmın hususu ıstıcvap davetıyesı yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olu- nur 01 06 2001 Basın 33351 OSMANİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2000/64 Karar No 2000 1256 Davacı Selv er Şahın tarafından davalı Mehmet Şahın aleyhme açılan şıddetlı geçımsızlık sebebıyle boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda, mahkememızın 2112 2000 tanh, 2000 64 esas, 2000 1256 karar sayılı ılamı ıle Şanlıurfa ılı, Suruç ılçesı Dumlukuyu köyü, CıltNo 0021. Kutuk Sıra No 0013'te nufusa kayıtlı Mehmet ve Hatıce'den olma 23 10 1963 d.lu davacı Selver Şahın ıle aynı yerde nüfusa kayıtlı Halıl ve Hed- le'den olma 15 03 1954 d lu davalı Mehmet Şahın'ın M K 'nun 134 1-2 maddesı gereğınce şıddetlı geçım- sızlık sebebıyle boşanmalanna karar venlmıştır Mahkememız karannın davalı Mehmet Şahın'ın Dumlu köyü Suruç Şanlıurfa adresıne teblıge çıkanldı- gı, adreste bulunmadığından bahısle bıla teblığ ıade edıldığı, mahkememızce yapılan zabıta araştırması ne- tıcesı adresı tespıt edılemedıgınden ılanen teblığıne ka- rar venlmıştır Davalı Mehmet Şahın, ışbu ılanın yayı- mmdan 15 gun sonra hukmu teblığ etmış sayılacağınız karar yenne kaım olmak uzere ılan olunur Basın 33844 DUZYAZI ORHAN BtRGtT 0 Kafa... Turkıye-Ermenıstan sınınna 150 metre uzaklıkta- kı unlu Anı Harabelerı'nı yok etmek ısteyen doğu komşumuzun, bırtaş ocağındakı dınamıtlen patla- tarak amacına ulaşmayı uygulama ısteklerı gaze- telenmızde yazılıyor, ama Envan tarafından da ya- lanlanıyordu Uçuncu bır ulusun bıreyı, hem o haben okumuş, hem de yalanlamayı gormuş olsa, hangısıne ınanır dı dersınız'? Elbette, Envan'ınkıne Hıç aklı başında bır yone- tım, kendı uygarlığının, hem de bugunku sınırlan- nın otesınde yuz yıllardan berı ayakta kalabılmış kalıntılannı yok etmek ıster mı? Amenka'dakı dıasporanın 150 kışılık bır grubu, son haftalarda Turkıye'ye gelmıştı Istanbul'da Kumkapı Patnkhanesı'nde bır ayıne katıldıklannı, aynı akşam buradakı soydaşları ıle bırlıkte gele- neksel yemeklennı yıyerek hasret gıderdıklennı oku- duk VVashıngton'da St Mary Kılısesı Papazı Vrt- ranes Kalaycıyan, bu zıyaret sırasında Turk gaze- tecılen ıle yaptığı soyleşıde aranılan sağduyunun sesı olarak konuştu Ne soyledıklerını, hatta ne ıs- tedıklennı bılmeyen fanatıkler ıçın ders nrtelığınde olması gereken şeyler soyledı ABD'lı Ermenı konuklar, Sıvas, Tokat, Amasya gıbı babalannın doğup buyuduğu kentlerı de dola- şarak Kars'a kadar gıtmışler Her gıttıklerı yerde gorduklen sıcak konukseverlığı, çeşıtlı gazetelerın, televızyonlann parça buçuk haberlerını bır araya getırerek en gerçekçı belge haiınde, bu ıkı toplumu bırbınne duşman yapmak ısteyen fanatıklenn go- zune sokmak elbette mumkun Duşununuz Andreu Tarayan adındakı tunst, ge- çen hafta kaybettığı babasının vasıyetını yenne ge- tırmek ıçın, cesedınt yaktırtmış ve kullennı berabe- nnde getırmış Sonra da o kullen babasının doğdu- ğu Tokat'a serpmış Gezının Ermenıstan'a geçmeden oncekı son du- rağı Kars'ta, gazetecılere, babasının vasıyetını ger- çekleştırdığı ıçm duyduğu mutluluğu ıletıyordu Ve dahası, ABD'dekı dıasporanın bu 150 uyelık tunst kafilesı, Anı'de 1004 yıl once yapılmış tanhı kated- ralde ıken sınınn ote yanındakı sayılan uçe çıkmış taş ocaklarının dınamıtlen yenıden patlatılmaya başlamış Sarsıntılar, gurultuler ve elbette yuzlerce yıl otesınden gunumuze kadar doğanın tahrıbatına dırenen bır tanh anıtının karşı karşıya olduğu tehlı- kenın canlı tanıkları, gerçek eylemcılenn kendı soy- daşları olduğunu gormuşler Turkıye ıçın bundan daha başanlı bır suçustu bel- gelemesı, ıstenılse bıle ancak tesaduflenn sonucu sağlanabılırdı O tesaduf, allahtan bız bu turıstlen bolgeye sokmayız yasakçılığının kurbanı olmamış • • • Olmamış ve hem 987'de yapılmış katedralın hem de 1215 yılındatamamlanmış Tıgran Horent Kılıse- sı'nın gunumuze taşınan kaîıntılarının da ortadan kaldınlması planının Envan'da tezgâhlandığını bız- zat ABD'lı Ermenıler gozlerı ıle gorebılmışler Fakat, bu zengın mozaık ulkesmın, Turkıyemızın <bır başka yennde guneydoğuda, Suryanı kokenlı tu- nstlenn ya ana babalannın, ya kendılerının doğup buyuduklen topraklan gorme ısteklerıne yerel yet- kılılenn bınbır dolap çevırerek engel olduklan gıbı anlaşılmaz bır ıcraatı onleme amacıyla bızzat Baş- bakan'ın genelge yayımlama zorunda kaldığını da yıne aynı gunlerde oğrenıyoruz 1 Çoğu PKK teroru yuzunden Isveç ve Almanya'ya grtmek zorunda kalan Suryanılerden, koylerıne donmek ısteyenlenn, mallannı kullanmalanna, ak- raba zıyaretı yapmalanna bıle ızın vermek ısteme- yen kafa, meğer bızım İçışlen Bakanlığımızda otu- ruyormuş Başbakan Ecevit'e, yayımladığı genelge ıle, Sur- yanı koylerını tunzme kapatmaya kalkışan o kafa- yı, daha fazla rezalet çıkartmadan durdurduğu ıçın elbette teşekkur borçluyuz Ama bununla yetınmemelıyız 2001 yılı Turkı- ye'sınde, bızım adımıza çağı geçmış Nasyonal Sos- yalızm pıyeslennı sahnelemeye kalkışan bu ucube- lenn kımlığını tek tek oğrenmelı, devletı onlardan te- mızleyeceğımızı de dosta duşmana ılan etmelıyız Faks:0212-6770762 E-mail:obirgit(« e-kolay net. Kumı* • SANAT (•212)2*3 t*7t ALPAY15-16 Haziran Cuma-Cumartesi Sizlerle Rezervasyon: (0.216) 322 70 60-322 00 77 BURDUR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1999 471 S S Sahra Yapı Kooperatıfı tarafından S S Evsa Konut Yapı Kooperatıfı aleyhıne açılan alacak davasının sonun- da mahkememızde 7 5 2001 tanh ve 1999 471 esas, 2001175 karar sayılı ılamı ıle açılmış olan dav ada mahke- memızın yetkısızlığıne karar venlmış olup davalı SS Ev- sa Konut Yapı Kooperatıfı'nın adresı meçhul olduğundan bu karann davalı kooperatıfe teblığ yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 33876 BİGA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 1998 697 Karar No 2000 628 Davacı Yuksel Guneş vekılı Av Ozhan Erol tarafından davalı Mustafa Guneş alevhıne açılan Ş G S boşanma davasının \apı lan yargılaması sonunda, davanın kabulu ıle Çanakkale ılı Bıga ılçesı HamıdıyeMah C 010/03 KSN 128 Savfa 27 de nufusa kayıtlı Bekır ve Samıye kızı 25 10 1976 d lu \ uksel Guneş ıle aynı yerde nufusa kayıtlı Irfan \e Selıme oğlu 1 7 1972 d lu Mus- tafa Güneş'ın M K nun 134 1 mad gereğınce boşanmalanna karar venlmıştır Davalı Mustafa Guneş ın adresı meçhul oldu ğundan ışbu karar davalı Mustafa Guneş e teblıg olunur 1 6 2001 Basın 33583 02369 numaralı sureklı basın kartımı yıtırdım Hukumsuzdur AYDINENGİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog