Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA H A J B E K L t i R dishab@cumhuriyetcom.tr 11 ABD-AB zirvesi için Isveç'in Göteborg kentine giden Bush, yine protestolara hedefoldu Eylemciler Bııslriın peşînde Suriye askeri Beyrut'tan çıkıyon • BE\mJT(Ajanslar)- Suriye. Lübnan'ın başkenti Beyrut ile çevresindeki askerlerini önceki geceden itibaren çekmeye başladı. Beyrut ve Hırıstiyanlann yoğun olarak yaşadığı Yarze Vile başkanlık sarayımn bulundugu Baabda'dan birkaç gün içinde çekilmeleri beklenen Suriye askerleri, farkJı bölgelerde yeniden konuşlandınlacaklar. Lübnan'daki Hıristiyan liderler, uzun süredir ülkedeki 35 bin Suriye askerinın yeniden konuşlandırılmasını istiyordu. Mısır'la Ortadoğu içingörüşme (Cumhuriyet) - Mısır Dışışlen Bakan Yardımcısı Mehdi Fathallah, Dışişleri Bakanlıgı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu ıle dün bır araya gelerek Ortadoğu'daki son gelişmeieri değerlendirdi. Fathallah görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Israil ve Filistin arasındaki ateşkesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini, ancak ateşkesin sürmesinin de çok önemli olduğunu vurguladı. GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM/GÖTEBORG-Avru- pa Birliği Devlet \ e Hükümet Başkanlan Zirvesi öncesinde ABD Başkanı George Bush la birlikte küresel ısınmayı, fîize kaJ- kanı projesini. ölüm cezasını, küreselleş- meyi protesto eden binlerce kişi de îs- veç'in Göteborg kentine geldi. Airforce One uçağı ile Brüksel'den Gö- teborg'a geçen Bush'u, Isveç Başbakanı Göran Persson karşıladı. Zırhlı araçlarla ve yoğun gü venlik önlemleri altında Gun- nebo Sarayı'na geçen ıki liderin baş başa görüşmesinden sonra AB-ABD zirvesi çerçevesinde görüşmeler yapıldı. Görüşmeler ardından yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki şid- detin sona erdirilmesi ve Bal- kanlar'daki gerginliğin giderilme- si konulannda işbırliğine gidile- ceği bildirildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bush, Orta- doğu'daki gelişmelerde ciddi en- dişeleri olduğunu vurguladı. Bush ve AB liderleri Balkanlar- da da "omuz omuza" çahşarak banşm sağlanaçağını belirttiler. Bush bu konuda yaptığı konuş- mada " Barış dolu ve hür bir Avrupa fikrinde beraberiz. Av - rupa ile birlikte Balkanlara girdik ve beraberce çıkacağız." dedı. Küresel ısınma konusunda da ABD-Avnıpa beraberlıği vur- gulanırken, ABD'nin Kyoto • 'Hoş Gelmedin Bush' adlı örgüt, Bush ve Persson'un basın toplantısı yaptığı saatlerde protesto gösterisi düzenledi. Anlaşması konusundaki tutumu devam ediyor. Bush bu konuda da "Kyoto Anlaş- ması fîkir aynhklan devam ediyor an- cak küresel ısınma ciddi bir konu ve ko- nuda da birlikte çalışmaya devam et- meliyiz" dedi. 'KMesel popo' eyiemi ABD Başkanı'nın ziyareti dolayısıyla binlerce kûreselleşme karşıtı ve çevreci deGöteborg'daydı. "HoşGehnedinBush" adlı örgüt, Bush ve Persson'un basın top- lantısı yaptığı saatlerde bir protesto gös- terisi düzenledi. Göstericiler, basın toplantısının yapıldı- ğı Göteborg Fuan 'na ancak 100 metre ka- dar yaklaşabildi. Bir başka grup da Bush'un kaldığı SAS Radisson Oteli'nin önünde po- polannı göstererek "kidesel mooning" (Çıplak popo gösterisi) eyiemi yaptılar. AB?D Başkanı George W Bush'un küresel ısınmayla mücadele vasasına imza atmamasuu çevrecüer Göteborg'da "Evine dön Bush" yaalı çıpîak kalçalannı göstererek protesto ettiler. (Fotoğraf: REUTERS) Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Rum silahlanmasına dikkat çekti Türkiye'den 13 kat fazla harcıyorlar REŞAT AKAR LEFKOŞA-Emekli Orge- neral Kemal Yavuz, Rum si- lahlanması ve bu silahlanma- nın yarattığı tehlikelerle ilgi- lı araştırma raporlarını ra- kamlarla ortaya koyarak cid- di uyanlarda bulundu. Rum tarafının savunmaya 425 milyon dolarlık bütçe ayırdığını ve bunun da kişi başına 772 dolar olduğunu anımsatan Yavuz, Türtriye'nin 4.3 milyar dolarlık savunma bütçesinde kişi başına düsen rakamın 61 dolar olduğuna dikkat çekti. Yavuz, "Bunun anlanu, Kıbns Rum Yöneti- mi'nin, Türkiye'den 13 kat biiyûk bir savunma bütçesi- ne sahip okhığudur" dedi. S-300'lergelebiür KKTC'deki bir sempoz- yumda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yavuz, daha son- ra gazetecilerin sorularına muhatapoldu. Kemal Yavuz, bir soruya karşılık, Girit'e ko- nuşlandınlan S-300 fûzeleri- nin, Rum tarafının AB üyesı olması sonrasında yeniden gündeme gelebileceğini ve ve buna engel olmanın güç- leşeceğini söyledi. NATO'yu "ABD'nin aske- ri göcû" olarak tarumlayan ve Avrupa'nın para harcama- dan bu güçten yararlanmaya çalıştığmı anlatan Kemal Ya- vuz, Avrupa gücünün Kıb- ns'a gelmesinin söz konusu olamayacağını, ancak Rum tarafının AB üyesi olmasın- dan sonra Rum ordusunun da AB gücünün bir parçası ha- line geleceğine dikkat çekti. Emekli Orgeneral Yavuz, gelişmeler karşısında hem ha- zırlıklı hem de terrdrinli ohm- ması uyansında bulundu. AB ve genisleme îrlanda ya rağmen yola devam ANKARA (AA) - îrlanda'da yapılan referandumda halkın Avrupa Birliği 'nin genişlemesine "hayır'' demesi AB içinde tepkilerc yol açarken îsveç'in Göteborg kentinde bugün vc yann yapılacak AB zirvesinin gündemini de genisleme oluşturacak. AB'nin dönem başkanlığını yapan Isveç'in Dışişleri Rairanı Annaf Jnrih, referandum sonuçlannın "AB'nin genişieme süredni aksatmayacağuu, ÎVice Aniafması'nın değiştirilemeyeceğini'' kaydetmişti. Referandumda "hayır" çıkması genisleme konusunda aday ülkeler için tehJike çanlan çalmasına yol açarken AB diplomatlan, AB ülkelerinin halklannın yeterince bilgilendirilmemesi yüzünden böyle bir durumla karşılaşıldığını belirtiyorlar. Diplomatik kaynaklar, Göteborg zirvesinde genisleme konusunda "güçtfi sinyaDer verfleceğini" ifade ederken, Almanya ve Fransa, zirveden önce, genisleme sürecinin aksamadan devam edeceği mesajını veriyor. Isveç Başbakanı GÖran Persson'un çalışma yemeğı davetini kabul eden Başbakan Bülent Ecevit de zirve çerçevesinde Dışişleri Bakanı tsmailCem ile birlikte Göteborg'a gidecekler. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini buluriar... Bestorsnl& Hsna AJaçöm sıkltQmt3n Oena görimOsûnü çekemaSk. SeAn flflnin ArtfcCrtın CimOfHnL C lub Onent, Antık Çağın adalet, sağiık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren'de denıze "sıfır* bınbır yıldızlı bir tatıl koyudur Homeros'un doğum yen "IşıkJar Sahılı'nde. Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıkı nokiasından bın olan Edremıt Körfea'nde, Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Onentte. Ege srtılınde yapılmış 62 dubleks yapının fıer daıresı 2-4 veya 4-6 (uşıiık aıleler ıçın tasarlanmış, ıçlennde duş,WC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bir öotanık bahçesıne açılır Bahçe bıter. ıncecik kumlu plaj başlar Özurluler ve engellıler ıçın tumüyle duzayak. vejeteryanlar ve dıabetıkler ıçın sorunsuz tatl Gunluk doktor vızıtı 14 • 30.06.Z001 Kfibaşı YP24.000.000 Tl, 0-12mûcretsiz. (3)-4.-5.-6. laşiitr, 12.000.000 71 BUİUSina Club Orienr Holiday Resort. Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fax: 0.266.416 40 26 www.club-orient.com Okurlar bılır. O hep vardı. Yillarca süregelen dınlence alışkanlığı... 'ARTEMİS ÖREN TATİL KÖYÜ' Aıtemıs Tatıl Köyu. 30 U00 nı2 lık bır alanda denızın hemen kıyısında kurulmuşrur 112 standart oda ve osuıt, toplam 245 yatak kapasıtesı, peyzaj duzenlemesıvle ûniü. rengârenk çıçekienn kokulanm yaydıgı taûl sö^'ümuzde tüm odalarda balkon. dırekt telefon. 3 kanal muzık jayını ve mını bar. ıstege bağlt TV mevcut- iff .\lış\enş >apmak ısteyenleT mını çarşımızdan yararianabıhrler Mını çım futbo!, basketboL plaj \ole\bolu sahalan. masatenısı, tetııs \e bılardo, ıdeal bırolanak sunuyor Çocuklar. \rtemıs Tatıl Kö\û'nde oyuna ve eglenceve doyacaklar Çocuk havuzu, çımle kaplı oyun par- L yan açık atan salonumuz onlara guvenlı ve neşeiı ortam sunuvor Kahvaltı ve akşam \eraeklennde tatıl koyümuzun açıkbüfesı. herzevke uygun, Türk vedünyamutfagın- lm rengm «rçeneklerle karşınıza çıkıyor A la Carte Restaurant, Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar günün ler saatı hızmetııuzdedır lyı ve mutlu bır tatıl geçırraenız dılegıyle HAZtR^N DBL P P 20 000 000 - SNG SUPP 10 000 0 0 0 - THIRD PFRS 14 000 0 0 0 - * Yukandakı fıvatlara açık bufe kahvaltı akşanı ycmeğı dahıldir * 0-6 yaş çocuklar ucretsız * 7-12 yaş çocuklar %50 ındınm Anemıs Oren Holiday Resort. Oren - Burhanı>e Tel 0 266 416 37 76(pbx)Faks ü 266 416 32 26 Web Page www anemıs gen tr Fiyatlanmız (tam pansiyon, açık büfe) Haziran-Eylül: 13.000.000.-TL Temmuz-Ağustos: 16.000.000.-TL Mavi, yeşil ve dostluğun birleştiği yer OTEL MİMAS Ülkemizin oksijen oranının en bol olduğu nadir yerlerden biri olarak astımlı ve bronşitli hastalara tavsiye edilir. Otele ait özel plaj, mavi bayrakh bir deniz, spor alanlan, oyun salonu, yüzme havuzu, animasyonlan ve her gece canh müziği Otel M i m a s * * * tatil yapma imkânını orta gelirli dostlanmızın hizmetine sunuyor. Cumhuriyet gazetesi bizden Tel: 0 232 731 28 68-67 Fax: 0 232 731 28 66 Otel Mimas Izmir/Karaburun Princess Otel Güvercinlik - Bodrum Bodrum'un en güzel koyunda, sessiz ve sakin aoğa ortamında, ^ Odalarda telefon ve sıcak su, k* Yüzme havuzu, v* Damak zevkine uygun mutfak, u* Eşsiz koylara yatla gezintiler, J> Her gün canlı müzik. Açık büfe, tam pansiyon D.000.000.-TL Telefon: (0252) 374 52 43 - (0252) 374 50 93 Cumhuriyet Gazetesi bizden ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo. 2001 462 Davalı Bılhan Başegmez, (.^selsan Tıcaret) Büyük San 1 Cad. 99 161 Ankara Davacı SSK Genel '(idüriüğü tarafından davalı Bılhan Başeğmez aleyhıne açılan rücuan alacak davasının yapılan açık du- csması sırasında, Ara karan gereğınce. da%alı Bılhan Başeğmez'ın (Ase)san Tıcaret) Büyük San. 1. Cad. 99 161 Ankara adresıne çıkanlan teblıgatın teblığ edılemedıgı bila teblığ ıade edıldığınden adı ge- cı davalıya ılanen davetıye teblığıne karar verılmıştır Adı geçen davalının duruşma günü olan 17.2(XJ 1 günu >aat 9 55'te hazır bulunması celbı gereken delıller ıçın masraf vererek yazı yazdırması, tlı gün \ e saatte duruşmaya gelmedığı. delıllennı bıldırmedığı takdırde yokluğunda duruşma ıcrasıy- I vapılan ışlemlere itıraz hakkımn bulunmadıfı hususu ılanen teblığ olunur 6.6.2001 Basın: 33731 NOVITAS Turizm Yurtiçi Kiiltür Turları KLASİK GAP (20 - 24 Haziran) Diyarbahr, Hasankeyf, Mıdyat. Mardın, Ur/a, Harran, Atalurk Barajı, Kâhta, Nemrut. Gazıantep, Zeugma KARADENİZ (u -19 Ağustos) Safranboht, Kastamonu, Sınop, Samsun, Ordu. Gıresun, Trabzon (Ayasofya, Sümela, Zıgana, Hamsıköy. Torul, Uzungöl), Rize (İkizdere, Fırtına Vadısı, Ayder), Artvın, Hopa, Sarp, Hattıışaş Yurtdışı Kiiltür Turu SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ 1-5 Ağustos Tel: (0 212) 251 28 08-09 e-mail : novıtasfijnovitas com.tr web : \\ww no\itas com.tr ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN Dosya No: 2001/427 Davalı: Aykut Balcı, Gazi Osman Paşa Köroğlu Cad. No:26 Ankara Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafuıdan davalılar Ceylan tnşaat Taah. Ith. ve Ihr. Ltd. Şti. ve Ay- kut Balcı aleyhlerine açılan rûcuan alacak davasının ya- pılan açık duruşması sırasında, Ara karan gereğince, da- valılardan Aykut Balcı'nrn G.O.Paşa Köroğlu Cad. No:26 Ankara adresine çıkanlan teblıgatın adresten ay- nldığından bahisle teblığ edılemediği bıla teblığ iade edıldığı anlaşıldığından adı geçen davalıya ılanen dave- riye tebliğıne karar venimiştır. Adı geçen davalının du- ruşma günü olan 4.7.2001 günü saat 9.20'de hazır bulun- ması, celbi gereken deliller için masraf vererek yaza yaz- dırması, bellı gün ve saatte duruşmaya gelmedıği, delil- iennı bildırmediği takdırde yokluğunda duruşma ıcra- sıyla yapılan işlemlere itıraz hakkının bulunmadığı hu- susu ilanen tebliğ olunur. 6.6.2001 Basın: 33730 ANKARA 9. SULH HUKÜK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 21)00'675 Davacı Ismaıl Ünsal vekılı Av Alıye Demırkol tarafından dav'alı Hatıce Inan ve arkadaşlan aleyhıne açılan Çankaya 3 Bölge Tapu Sı- cıl Mûdüriügu, Çamlıtepe Mahallesı, 8127 ada. 8 parsel sayılı 176 m2 rrulctanndakı ta^ınmaz üzenndekı ortaklıgın, taşınmazm sa&larak hısse- darlar arasındaki ortaklıgın satış suretıyle gıdenlmesı ıstemıyle açılan dava nedenıyle, Davalılar Hatıce lnan. Hatıce (Alı kıa), Emıne Orbay, Sende Orbay, Hüseyın Hılmı Orbay. Osman Nun Orbay, Ahmet Ihsan Orbay, Mustafa Ruüı Orbay ve Fatma Münevver Kızılırmak'ın adres- len tespıt edilıp dava dılekçesuun teblığı mûmkûn olmadığından. teb- ligatın ılanen yapılmasına. duruşmanın 20 06 2001 günü saat 10 30'a buakılmasuıa dairdava dilekçesı özetı. yukanda ısımlen yazılı davalı- lara ılanen duvurulur. (HUMK. 509,510. md.) Basın. 33737 TOKAT 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Esas No: 2000/534 Davacı Saliha Demir vekilı tarafindan hasımsız olmak üzere mahkememizde açılan gaıplık davasında davacı vekili, tapuda Tokat Merkez Kaleardı Mahallesi, pafta 73, ada 1284 ve parsel 9'da kayıtlı bulunan taşınmazın kadastro tespit tutanağında görünen Hasan oğlu Salih, Hasan kızı Hayriye, Hasan luzı Saliha, Hacı oglu Mus- tafa, Mustafa oğlu Yahya ve Mustafa kızı Şerife'nin kim olduklannın bılınmediğmı, kımlik bılgilennin ve adres- lerinın bellı olmadığından bahisle gaıpliklenne karar ve- rilmesını talep etmış ve mahkememizce yapılan yargıla- ma sırasında ilan yapılmasına karar venlmekle, Yukarda bahsı geçen taşınmazın kadastro tespit tuta- nağında görünen Hasan oğlu Salih, Hasan kızı Haynye, Hasan kızı Saliha, Hacı oğlu Mustafa, Mustafa oğlu Yahya ve Mustafa kızı Şenfe'nin kım olduklannı, kım- lik bılgılenni ve adreslerinı, sağ veya ölü olup olmadık- lannı bılenlenn mahkememızın 2000/534 esas sayılı dosyasma bildırmelen, bildınlmediği takdırde adı ge- çenlenn gaıplığıne karar venleceğı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 32765 BIÇAK SIRTI EROL MANtSALI Gözboyama Oyunu; Yanlış Zemindeki Savaş Türkiye bugün "büyûk bir aldatmacanın" içinde bulunuyor. Ortaya sürülen sahte oyun şudur: - Bir tarafta değişimden yana olmayanlar, Tür- krye'nin kapalı kalmasını savunanlar, tutucular, han- tal devlet yapısından yana oianlar, özgürlüklerin ge- lişmesini istemeyenler "varmış gibi" mesele orta- ya konuyor. - Sanki bunlann karşısında da değişimden ya- na, demokratikleşmeden yana oianlar bulunuyor- muş izlenimi veriliyor. Gerçek oyun başka... Bu göstermelik, bu sahte oyunun arkasında ise "gerçek" bir oyun oynanıyor. Sahte, sanal oyun- da değişimden yana, özgürlüklerden yana boy gösterenler: - Yabancı güç odaklannın Türkiye'dekı temsilci- liğini yapmaktadırlar. Küçük devlet (kaybolmuş devlet) Türkiye'nin vannın yoğunun dışarıya satıl- ması ve dışardan idare edilmesi yönünde hizmet vermektedirler. - Türkiye'nin dış sennaye odaklarına, çokuluslu şirketlere, IMF'ye, Avrupa Birliği'ne, G-7'lere "tefV taraflı" bağlanmasının altyapısını haz/rfamaktadır- lar. - Türkiye'nin etnik olarak, dil olarak, din olarak "çözülmesini", iyice gevşetilmesini arzulamakta- dırlar. Türkiye'yi bir mozaik, bir otomize topluluk haline dönüştürmek istemektedirler. Ekonomisiy- le, eğitimiyle, diliyle, kültürüyle "Türkiye'nin ya- bancılaştınlmasını" savunmaktadırlar. - Dış odaklardan açıktan açığa "para alarak" Türkiye aleyhine araştırmalar, toplantılar, yayınlar yapmaktadırlar. Derneklere, vakıflara. hatta vakıf üniversitelerine kadar... Taraflann gerçek yüzü Taraflann yüzlerindeki maskeyi kaldırıp arkasın- daki gerçekleri görmemiz gerekiyor. 1) Değişim, özgüriük, demokrasi sahteciliğı ile ya- bancı güç odaklannın Türkiye'de ekonomik, polı- tik, sosyal, kültürel ve askeri egemenliğinı sağla- yarak Türkiye'yi yavaş yavaş sömürgeleştiriyorlar. Türkiye'yi tek taraflı olarak dışarıya bağımlı hale ge- tirmeye çalışıyorlar. Her alanda bağımlı hale getirilmiş bir ülkede de- mokrasi olur mu? Özgürlük olur mu? Ekonomik kal- kınma olur mu? Evet, değişim olur; ama bu deği- şim, dışardaki güç odaklannın çıkarları doğrultu- sunda olur. Bu ise sömürgeleşmekten başka bir an- lam taşımaz. 2) Kavganın karşı tarafında ise "halkmyanında" olan cephe bulunuyor. - Işçinin, çiftçinin, memurun, kafası ve gönlü Türkiye'de olan iş oevresinin yanında olan tarafı ofuş- turanlar cephesi. - Bu cephe ulusal cephedir, sorunlara Türki- ye'den bakan cephedir; ilişkileri tek yanlı değil "karşılıklı çıkariardoğrultusunda" gören cephedir. Bu cephe de değişimden yanadır ama halkın ya- ran için, halkın refahı için, halkın gerçek özgürlü- ğü için; Türkiye'yi sömürge haline getirmeden, böl- meden, refahtan, değişimden ve özgürlüklerden ya- na olan cephedir. Oysa karşı tarafın sürdurduğü oyun Türkiye'yi tek taraflı bağlayarak, sömürgeleştırerek, dışardan yönetilmesini sağlayarak "değişim ve öz- gürlük" oyununu oynamaktadır. Artık herkes 'tarafını' belirlemek zorunda Türkiye bugün bir yol aynmına gelmiştır, herkes artık hangi tarafta olduğunu belırlemelidir. - Işçi sendikalan hangi tarafta olduklannı açık ola- rak ortaya koymalıdırlar. Işçiler ÇUŞ'lerın esiri ha- line mi getirileceklerdir? Türkıye'ye dışardan dol- durulan mallarla bir sömürge ekonomisı gibi fab- rikalannın kapanmasına, işsiz kalmaya razı mı ola- caklardır? - Çiftçiler üretimden vazgeçip Türk tarımının yok olmasına destek mi verecekler, yoksa karşı mı ko- yacaklar? - Sanayici göz göre göre kendisini uluslararası sermayenin tekeline mi terk edecektir? - Politikacı ve bürokrat "dışardan emir alan in- sanlarolmayı" içlerine sindirecekler midir? - Entelecensiya, satılmış vezihnen devşırilmiş bir "sömürge düşünürü" olmayı kabullenecek midir? Herkes artık, oynanan sahte oyunun arkasında- ki gerçekleri görmek ve hangi tarafta olduğunu belirlemek zorundadır. Aynen bir Fransızın, bir Al- manın yaptığı gibi. Kendi ülkesinin mi tarafında olacaktır, yoksa karşı tarafta mı? Gün karar günüdür ve herkes kararını vermek zo- rundadır; 65 milyonun tamamı. İLAN T.C. KAKTAL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/1039 Karar No:_2001/524 Davacılar Güzel Altay, Özden Kar vekılı Av. Abdo Yasak tarafından davalılar Ömer Akçan vs. aleyhıne açı- lan ızale-i şüyu davasının mahkememızde açılan açık duruşması sonunda, Mahkememizce da\aya konu Maltepe Bağlarbaşı Mahallesı, 30 pafta, 269 ada, 357 parsel sayılı 409 met- rekare mıktanndakı Bağlarbaşı mevkıınde Şahın Sokak. 12 kapı No'lu bahçelı kâgir evın satılarak ortaklığının giderünıesine, elde edılecek bedelin hissedarlara hısse- len oranında dağıtıhnasına, satış bedelı üzennden y üz- de 09 ilam harcının hıssedarlann hısselen oranında alı- narak Hazine'ye gelir kaydına, satış memuru olarak Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesı Yazıışlerı Müdürü Oya Kıroğlu'nun taymine, davacılar vekılı ıçın 55.0O0.0OO.-TL ücretı vekâletın hissedarlardan hıssele- ri oranında alınmasına. toplam 178.73O.OOO.-TL mah- keme masraflannın hissedarlardan hisseleri oranında alınmasına dair temyızi kabıl olmak üzere davacılar ve- kilinın yüzüne karşı davalılann yokluğunda Kartal 2. Sulh Hukuk Hâkımlığı'nce verilen 17.05.2001 tanh \e 2000/1039 esas, 2001/524 karar sayılı mahkememız hükmü davalılar ömer Akçan, Mustafa Akçan, Yunus Akçan, Hunye Akçan ve Leyla Akçan'a ilanen tebliğı- ne karar verilmiş olmakla ve dava dilekçesı ıle duruşma günü kendılenne ilanen tebliğ edilmış bulunduğundan yukandakı hüküm özetınin adı geçen davalılara ılanen teblığine, ılanın gazetede neşnnden itıbaren 15 gün son- ra davalılara tebliğ edilmış sayılmasına daır ılan hüküm özetı yerine kaim olmak üzere ılanen teblığ olunur 04.06.2001 Basın: 33682
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog