Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 18 1^1 I _ J 1 \ spor@cumhuriyetcom.tr Sürpriz para kaynağı Beşiktaş'a 9trilyon KEREM KAÇARLAR Beşıktaş'm çektiği maddi sıkın- tı. uzun süredir planlaması ya- pılan sürpriz bir para kaynağı ıle çözümlendi. Avrupa'nın en büyük sporpazarlama şirketi S- port-, Siyah-Beyazlı takjmın yayın hakla- nyla, Iogo ve isminin lisans haklarını tüm dünyaya pazarlayacak. Beşiktaş Kulübü, 5 yıllık yapılan bu anlasma karşığında hibe \ e avans olarak ilk etapta kasasına 9 trilyo- nu koydu. Bayram,Tunç ve tlhan imzatodT Beşiktaş, iç transferde Bayram'la 2 yıl, Tunç ve llhan ıle de 3 yıllık sözleşme im- zaladı. Bu transferden Bayram yıllığma 350 mılyar alırken. genç oyuncular ise 120'şer milyar alacak. Siyah-Beyazlılar, golcü fiıtbolcu Ahmet Dursun ıle yollannı ayırma aşamasına gel- di. Kulübün en son 550 milyar verdiği Ah- met. fıyatını 750'den 700 milyara düşürdü. Beşıktaşlı yöneticiler. "Gelsin Ahmet, bu fiyata imza atsın. Aksi taktirde sabşa ka- lır" derken. golcü futbolcu "Ya istediğûn bu parayı verirter ya da saüşa koyarlar. 1 yıl başka kulüpteo\nanmr 'dedi. Ali Eren saüş listesinde Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu YıldV nm Demirören, Ali Eren'ın satış lıstesıne konulacagını söyledı. Alı Eren ile göriiş- meyeceklerıni ıfade eden Demirören, 15 Haziranda bu oyuncunun bonservisini açıklayacaklarını belırtti. Galatasaray Ender'den gizli imza Spor Servisi -14 Temmuz 'daki Ola- ğanüstü Genel Kurul heyecanının ya- nı sıra transfer çalışmalannadahızve- ren Galatasaray, Bursasporlu Ender'le kesin anlaşmaya vardı. 2. Başkan Mehmet Cansun'la görüşüp 3 yıllık protokol im7alayan Ender, Bursaspor Kulübü'nün bonservis problemi çıkar- rriaması halinde önümüzdeki yıl San- Kırmızılı formayı giyecek. G.Saraylı yöneticiler bonservisi 1.2 milyon dolar olarak açıklanan Siirts- porlu Sergen'in transferi konusunda bir ilerleme sağlanamadığını, G.Birli- gî'ndenTolga ve Beşiktaşlı Ayhan'la ise gÖTÜşmelerin devam ettiğini açık- ladıîar. Beşiktaş, Ayhan için Arif in yanı sıra Ahmet'i de istedi. Aynca Ko- lombiyalı kaleci Mondragon'la bir- likte Rumen kaleci Staela da yeniden gündeme geldi. Uzan aday mı? Bir ara da G.Saray Kulüp üyeliği dü- şürülen işadamı Cem Uzan'ın mahke- me kararı aldınp 14 Temmuz'daki kongrede başkan adayı olacağı bildi- rildi. Uzan, mahkeme kararını dün G.Saray Kulübü Divan Başkanlıgfna gönderdi. Üçüncü lige yükselme maçında Şırnakspor'un, valinin baskısı ve hakemin desteğiyle Tuncelispor'u yendiği iddia edildiTunceli fle Şırııak fiıtbol için kapıştıMİYASEİLKNUR TUNCELİ - Tunce- li, 1972yılındanberi olağandışı koşullarda yaşayan bir kent. Işsi- zi, yoksulu ve okur-yazan bol olan bu kent, birkaç yıl öncesine kadar üniversiteye en fazla öğren- ci veren il sıralamasında birinci olmasıyla övünürdü. Terör ve göç nedeniyle bu alanda geri sıralara düşünceTuncelili.Tuncelispor'un başansıyla avunur oldu. Final ma- çında Malatya'da Şırnakspor'la karşılaşan Tuncelispor, bu karşı- laşma sonucunda elendi ve çok arzuladığı 3. lige çıkamadı. An- cak bu maç yıllargeçse de bellek- lerden silinmeyecek olaylara sah- ne oldu. Maçın oynanacağındanbir gün önce saat 22.00'de ani bir kararla hakemin değiştirilmesiyle başla- yan olaylar zinciri, Tuncelisporlu futbolculann birpozisyon sonra- sında hakemle tartıştığı esnada atılan iki golün sayılması ve ar- dından hakemin sahayı terkedip geldikten sonra maçı 12 dakika erken bitirmesi ile sürdü. En so- nunda da Şırnak Valisi Hüseyin Başkaya'nın Tunceli Belediye Başkanı Hasan Korkmaz'ı tehdit TunceB Betediye Başkanı Hasan Korkmaz etmesi bardağı taşıran damla ol- du. Tuncelispor Başkanı Özcan Mengeş, olayın peşini bırakmaya niyetli değil. Maç biter bitmez belge ve bil- gi toplamaya başlayan Başkan Mengeş, Şırnakspor'un daha ön- ceki maçlannı büyüteç altına al- dı. Mengeş şaibeler zincirinin yükselme maçından bir hafta ön- ceki Şırnakspor-Diyarbakıryols- por karşılaşmasında başladığına dikkat çekiyor: "Yüksehne maçı- na gekneden önce lige gölge düş- müştü zaten. Nisan ayında ben üç futbokunun transfer görüşmeleri • 3. lig'e yükselme maçında galip gelen Şırnakspor'un, valinin baskısı ve hakemin de desteğiyle Tuncelispor'u yendiğini belirten Tunceliler isyan ediyor. Malatya'da yapılan karşılaşma sırasında Şırnak Valisi Hüseyin Başkaya'nın Tunceli Belediye Başkanı Hasan Korkmaz'ı tehdit ettiği ve hakemin karşılaşmayı 12 dakika erken bitirdiği öne sürûldû. "Tunceli sahipsiz değil" diyen Tuncelispor Başkanı Mengeş ve Belediye Başkanı Korkmaz, federasyonun alacağı karardan umutiu. için Batman'agitmiştim.Batman- demirspor Başkanı Şehmuz De- mır'e Şırnakspor'un durumunu sorduğumda,bu konuyu en ryi Di- yarbakıryolspor Teknik Direktö- rü Mehmet Deri'nin büeceğini söykyerek onu aradL Telefonda Diyarbakıryolspor Teknik Direk- törü,kenditakımlannın üçüncü li- ge çıkma>ı istemediğini ve önü- müzdeki sezon Diyarbakırs- por'un PAF takımı olarak devam edecekJerini ve bu gruptan da Şır- nakspor'u çıkarmak için çalışa- caklannı söyledL ŞırnakValisi H ü- seyın Başkaya daha önce Diyar- ŞtrnakValisi Hfiseyin Başkaya bakır'da Olağanüstü Hal Bölge Vafi Yardımcısı olarak göre\ yap- bğmdan Diyarnakn-yolsporyöne- tjcileri fle görüşüp Şırnakspor'un 3. ligeçıkanlması için karar ahmş- lar. İlk kurada Şırnakspor-Drvar- bakıryolspor'la oynayacaka.Otel- detoptantı vapümış veönce20mil- yar, pazarhk sonras 22 milyar K- ra karşıhğında Diyarbakıryöispor maçı veriyor. Maç kasetieri izien- diğinde anlaşma olduğu zaten gö- rülüyor. Şırnakspor'a 4-0 yenilen Diyarbakıryolspor'lu oyuncular sahada adeta yok. Ne bir faul, ne bir ikfli mücadete ne de ciddi bir pozisyon vanAynı takıma bizi yen- meteri için de 40 miryar lira va- adedilryor.BukknTannbepsinika- nıtlayacak beJgeteri federasyona tesüm ettik. Şırnakspor'la Malat- ya'da yapûacak karşılaşmadan bir günöncesi geceyana maçın ha- kemi değişryor.Aynca Şırnak Va- lisi bir hafta öncesinden Malat- ya'ya gelip karargah kuruyor. Maç sırasında belediye başkanı- mızıve bizi tehdit eüLgüvenMkgö- reviilerine bizleri gözalüna alma- lan yönünde talimat verdi. Maçın 60. dakikasına kadar biz 1-0 ön- deydik. Bu dakikadan sonra firt- boİculanmız hakemle tarbşırkea oyun durmadı ve Şırnakspor 2 gol atn. Bu gofler smildığı gibi, tarnş- malarnedeniylesoyunmaodasuıa giden hakem geri geMiğinde ma- çın bitmesine 12 dakika olduğu hakle hemen düdüğünü çaiıp ma- çı bhirdi.Yan hakemlerini bile al- madan sahayı terketti." Belgeleri federasyona sunan Tuncelispor Başkanı Özcan Men- geş ile Tunceli Belediye Başkanı federasyonun alacağı karardan umutiu görünüyor. "Tuncefi sa- hipsiz değfl" diyen yöneticiler, ale> hlerine karar çıkrnası halinde şikenin meşru kılınacağını belir- tiyorlar. Fenerbahçe, iç transferde iki yıldızfiıtbolcuylabir yıllık sözleşme yeniledi Ogün ve Abdullah imzaladı HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe, iç transferde 2 önemli isim kaptan Ogün ve AbduUah'la birer yıllık söz- leşme yeniledi. Daha önce Mert Meriç, Uche ve Yusufla anlaşan San-Lacivertü ekip, dün öğle saatle- rinde Ogün ve AbduUah'la masaya oturdu. 3'eryıllık sözleşme isteyen iki yıldızla yaklaşık 2.5 saat görüşen yö- neticiler, 1 milyon 250 bin dolar karşı- lığında birer yıllık anlaşmaya vardılar. Ancak bu anlaşmalann futbolculann istekleri doğrultusunda tek taraflı uza- yabileceği belirtildi. Kaleci Rüştü ile ise dün görüşülmedi. Sırada Hakan var _ Fenerbahçe, G.Birliği'nden Ümit Özat'ı transfer ettikten sonra şimdi de Gaziantepspor'lu Hakan Bayraktar ve Siirt Jetpaspor'lu Ceyhun'la temasa Kaptan Ogün ve Abdullah, kulüp binasında bir >ılhk sözkşmeye imza atülar. geçti. İç transfer görüşmelerinin yanı- sıra dış transferde de hızlı görünen Sa- n- Lacivertlilerde yönetici OsmanYal- çın, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Lig şampiyonu olduk, transferde de şamprvon olacağız. Ancak ekonomik krizde paralar boş yere sokağa aühna- yacak.Yani r yapmış olmak için trans- fer yapmayacağ^z" dedi. Ga.Antepspor'lu Hakan Bayraktar'la prensip olarak anlaştıklannı herhangi bir pürüzün olmadığını ancak bir gö- rüşmeninde başkan Celal Doğan'la ya- pılacağını kaydeden Osman Yalçın, "Hocamızın bize verdiği rapor doğrul- tusunda istediğibütünrutbolculanala- cağız. Ümit Özat bunlardan birincisiy- di, Hakan Bayraktar'laelsüaşük, şim- di sırada Ce\hun var.Ondada bir prob- lem oiacağuusammyonız''diyekonuş- tu. Anlaşılıyor ki geçen sezon başında olduğu gibi Denizli'nin her istediğini yönetim alıyor. Ama herşey 20 Hazi- ran'da netleşecek, çünkü AzizYıldmm ikinci açıklamasını o gün yapacak. Kirahklar gidecek F.Bahçe'de bu sezon çeşitli kulüpler- de kiralık olarak oynayan futbolculann hiçbirinin teknik direktörMustafa De- nizli'nin isteği doğrultusunda dönme- yecekleri ve saüş listesine konulacak- lan öğrenildi. Yabancılar gönderiliyor Kriz sutopunu da vurdu ARİF KIZILYALIN Ekonomik kriz, futbol, basketbol derken suto- punu da vurdu. Önceki yıllarda sutopu şubele- rine yaptıklan yatınmlarla büyük ba- şanlara imza atan kulüpler, yeni se- zon öncesi 'kapanma' ve 'küçülme' tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Geçen yıl Sutopu Birinci Ligi Play- Off final serisi oynayıpTürkiye ikin- cisi olan ENKA'da 'yaünmlann'ke- silmesi sutopu şubesi yöneticilerini zor durumda bıraktı. ENKA üst yönetiminin, 'masrafla- n kısın' uyansı karşısında yeni bir program için çalışmalara başlayan ENKA Sutopu Şubesi Sorumlusu An" Özsm,"Ekonomik kriz bizi deetkile- di Bütçemizde doğal olarak azahna olacak. Ancak kapanacağız diye bir- şej yok. Sanrvoruz ENKA üst yöneti- mibaşanhoİanve bir ekolhaîine ge- len sutopu şubesini yaşatacakür" de- di. Ulusal takıma çok sayıda oyuncu veren ENKA'da gözler kulüp başka- nı ŞankTara ve ENKA Vakfı' na çev- rilirken, camiaya yakın çevreler, "Şu- be kapanabihr.Ya da yabancılar gön- deritiptamamen öze dönülebüir"yo- rumunda bulundular. Tasarnıfvar ENKA'nın yanı sıra G.Saray, lYlK, ASSK, Kınahada gibi kulüp- ler de tasarrauf politikası uygulmaya başladılar. Yabancı oyunculara öde- nen paralarda indirime gitme karan alan kulüpler, genç oyuncularla yol- lanna devam edecekler. 1. KOŞU: F: Last Commander (3), P: Te Qu- ero(4), PP.AteşHam(l). 1 KOŞU: F: Şirinoğlu (5), P: Antepli (I), PP: Tamerhan (6), S: Cankartal (8). 3. KOŞU: F: Joker (2), P: Göktaşı (4), PP: de- hdolu(l), S: Kocareis (7). 4.KOŞU: F: Blue Shadovv (3). P: Afhcan lma- ge (2). PP: Ayazağa (1), S: Tana Arhu(7). 5. KOŞU: F: Karelin (!), P: Islambol (4), PP: Baltohan (2), S: Nitro (3). 6.KOŞU: F: Akınbey (3), P: Cankaraca (7). PP: Akdonat (2), S: Neno (6), SS: Kavalye (4). 7. KOŞU: F: Ayatlı (7), P: Şahınaz (10), PP: Maynatay(5). S:Ozgan(l). Günün tkilisi. 3. ICoşu: 2/4. ÇifteBabis: 1 Çifte: 3 5. Tabela Bahis: 3.7.2.6.4. ALTILI GANYAÎV 5 2 1 S 2 1 1 4 3 7 7 10 2-6 4-10 G Ö R Ü Ş / MAHMLT SERT Gerçek Beşiktaşlı (!) . "Bizi sevmeyen gider. Gelip imza atanlar gerçek Oeşiktaşlıdır. Hiçbir futbolcu bizimle pazarlığa gire- rnez. Taviz vermeyiz." Bu sözler, Beşiktaş'ın genç başkanı Serdar Bilgili'ye ait. Sayın Bilgili bu yaklaşı- mıyla kulüp sevgısi ve profesyonel futbolculuk ara- sjnda ilişki kuruyor. Oysa 'sevgi' son derece görece- li bir kavram. Bir futbol kulübüne duyulan sevgi, o ta- kımın taraftan. rakip taraftarlar -ki konumuzun dışın- da kalıyor- ve de kulübün futbolculan için farklı an- lâmlar taşıyabilir. Günümüzde profesyonel futbolculuk meslek ola- rak kabul edilmektedir. Yani oyuncular futbol işinden kazandıklan para ile yaşamlannı sürdürürler; tipkı ter- zj, manav, işadamı vb. gibi. Meslek sahibi kişilerin yaptıklan işi ve işyerini sevmelerinin başanlanndaki payı yadsınamaz, ancak gerekliliği tartışmalıdır. Kal- dı ki, futbol gibi kısrtlı birzamanda yapılan meslekler- de kazınılan para ana amaç olduğundan bu paranın o kulüpten ya da başka bir kulüpten elde edilmesinin önemi yoktur. Burada 'iş' (futbol) ön plandadır. Kaldı ki oyuncular da "Biz profesyoneliz, sağlık için spor yapmıyoruz" sözleriyle bu durumun altnı çizerler. Sözün kısası, günümüzün serbest piyasa ekono- rnisi futbolda da işler: Futbolcu emeğini pazariar, ku- lüpler de bu emeği ücretini ödeyerek satın almak is- terler, en iyi fiyatı veren futbolcuyu ekibine katar. Sa- yın Bilgili'nin bütünüyle ekonomik olan transfer olgu- sünu, popülist bir yaklaşımla 'sevgi' ile birteştirip fut- bolculannı baskı altına alması, 'piyasalann' ne işyap- ma düzeneğine ne de iş etiğine uyuyor. Emeğini pa- zarlayan futbolculardan -bunun dogruluğu/yanlışlığı ayrı bir tartışma konusudur- takım taraftannın uzun sürede oluşturduğu ve ardında sosyal-psişik neden- lerin bulunduğu yoğun sevgiyi, trilyonlann döndüğü bir dünyada beklemek haksızlık. Futbol kulüplerine duyulan sevgi, toplumsal ve psi- kolojik nedenler bir yana bırakılırsa, büyük ölçüde ka- zanılan başanlarla orantılı olarak oluşur, gelişir. Bu başanların da iyi yönetilen, iyi futbolculardan kurulu bir ekiple kazanılabileceği bilinen bir gerçektir. öte yandan bütün takımların düşü haline dönüşen şam- piyon olup, şampiyonlar ligindeyer alma isteğinin ar- dında yalnızca duygusal doyum olduğunu düşünmek naif bir yaklaşım. Büyük bir sanayi haline dönüşen s- por evreninin lokomotifi olan futbol piyasasında, tril- yonlann döndüğü bir pasta paylaşılmaktadır. Artık a- matör sevgi-saygı, özveri gibi nitelikler, profesyonel- lik kavramı içinde dönüştürülerek değerlendiriliyor. Kulüplerimızin yönetiminde yer alan işadamı ve bürokratların, kısa bir uygulama süresi olan futbol- culuk mesleğinde, futbolculann emeklerine karşılık iyi birfiyat aramalannı anlayışla karşılamak gerek. Bu ışin doğası gereği sevgi futbolu içermeli, kulüpleri değil; eğer futbola duyulan sevgi ve saygı kulübü de kapsarsa harika! Beşiktaş'ın genç yıldızı Turuncu-Yeşilli ekipten transfer önerisi aldı Mııratcan Ülker'e doğru LEVENTYUCELMAN Beşiktaş'ın 21 yaşında 1.88'lik guardı Mııratcan Güler, Ülker yolunda. Şampiyonluğu yakaladıktan sonra gençleştirme operasyonuna başlayan Ülker, Muratcan'a transfer teklifınde bulundu. Beşiktaş'ın büt- çeyi 850 milyar gibi kısıtlı rakamda tutmayı düşünmesi ne- deniyle harekete geçen Ülkerliler Muratcan için pazarlı- ğa oturdular. Muratcan için Beşiktaş 500 bin dolar bonservis bedeli isterken Ülker'in 200 bin dolar önerdigi belirtiliyor. Trans- fer bedeli yüksek olursa Ülker'in takas yoluna gidebilice- ği ve Ufiık Sanca'yı gözden çıkarabileceği öğrenil- di. Troy'dan 5 genç oyuncu alan Beşiktaş'ın fiyatta indirime gitmesine kesin gözûyle bakılıyor. İki yıl önce İTÜ'den çok düşük bir rakama Beşiktaş'a ge- len Muratcan, bu sezon ligde 12.9 sayı, 4.8 ribaunt, 3.0 asist, % 51.8 iki sayı, % 27 üç sayı. ortalaması ile oy- nadı. Muratcan, Saporta Kupası'nda ise 10 maçta, 10.6 sa- yı, 3.6 ribaunt, 1.3 asist ortalama ile oynadı. Bu arada ligden çekilen Troy'da coach Murat ÖzgüL Karşıyaka ile anlaştığı yolunda çıkan haberleri yalanlaya- rak. -BenAvrupa kupa_nnda mücadeleedecek,ileriyeyö- nelik hedefleri olan bir takımdaçabşmak istiyorum" dedi. Liselilerin satranç heyecanı UğurDershane- si'nin katküa- nyla tstanbul Lisesi'nin dii- zenlediğitt tstan- bul Liselerarası Satranç Turnu- vası" dün başla- dı. Toplam 34 okulun kaoldığı şampiyonaya bayan-erkek toplam 136 öğ- renci kaOhyor. 3 günsürecekve7 tur ûzerinden yapılacak tur- nuvanın son gû- nünde simulta- negösterisi yapı- lacak.Türkiye Şampiyonu olan Hakan Erdoğan ya- nn simultane de 30 öğrenci ile a>ıu anda satranç oy- nayacak. Fikri Cengiz \e Bülent Mutlu'nun hakem- liğini yapüğı turnuvanuı yapılma fikrinin tstanbul Lisesi Satranç Kolu Refaberi Orhan Durmuş ileAb- dürrahimAtasoy'dan çıkbğı öğrenildi Bu arada ba- yanlann da yanşmacı olarak sarrança önem verdi- ği gözlendi. (Fotograf: KEREM KAÇARLAR) G U N U N İ Ç t N D E N • ltalyansporgazeteaLaGazettaMloSport,Trabzons- por'da oynayan Oktay Derelioğ!u"nun, ttatya'nın Perugia takımına transfer olabileceğini iddia ettı. • Fransız mahkemest Strasburg takımının siyahi oyun- culanna ırkçı hakaretlerde bulunan iki taraftann 2 aylıİc ha- Sis cezasını tecil etti. I lsveç'te 25 Ocak-3 Şubat 2001 tarihleri arasında yapı- lacak olan Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılacak ül- keler belli oldu. Buna göre Hırvatistan, Çek Cumhuriye- ti, Danimarka, Almanya, lzlanda, Israil, Polonya, Portekiz, tsviçre, Ukrayna ve Yugoslavya olmak üzere 11 ülke fi- nallerde mücadele etme hakkını kazandı. • Darüşşafaka,basketbol alt yapı seçmelerini 16-17 Ha- ziran tanhlennde gerçekleştirecek. • At yanşlannda 6-1-9-4- 9-9 kombinesini bilenler 12 milyar 41 milyon 664 bin'erTL kazandı. Avrupa ligi ULEB kazandı Spor Servisi - Basketbolda, ULEB'in organizasyonu olan Avrupa Ligi'ne katılım süresi dol- du ve 29 takım belirlendi. Takım- lar şöyle: Türkiye: Efes, Ülker. Yunanistan: AEK, Olympiakos, Panathinaikos, Peristeri. Italya: Kinder, PAF Bologna, Scavolini, B.Treviso. ispanya: Barcelona, R.Madrid, U.Malaga, Taugres. Belçika: Oostende. Hırvatistan: C.Zagreb, Zadar. tngiltere: L.To- wers. Fransa: ASVEL, Pau Ort- hez. Almanya: A.Berlin, O.Skyli- ners. tsrail: Maccabı. Litvanya: Zalgiris. PokMiya: Slask. Rusya: CSKA, Slovenya: Olimpija. Yu- goslavya: Buducnost, Partizan. Bonservis yok Basketbolde serbest dolaşım Spor Servisi - Basketbolda transfer yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, 2002-2003 se- zonundan itibaren 23 yaşını dol- duran ve sözleşmesi biten spor- cular bonservis bedeli ödemeksi- zin transfer olabilecek. Daha ön- ce azami 2 yıl olan kulüplerin oyunculanyla sözleşme imzala- ma süresi de 5 yıla çıkanldı. Er- kekler 1. Ligi'nden çekilen Troy Pilsner'in yerine Samsun'un, Ba- yanlar 1. Ligi'nden çekilen Bri- sa'nın yerine ise Ankara EtBa- lık'ın alınmasına karar verildi. NEYMtŞ ABDÜLKADtR YÜCELMAN Bilgi Neredeyse... Sık sık yinetediğim bir tümceyi bir kez daha belirtmek istiyorum. "Gazetecileri, yazartan anmak için ille de me- zariıklara gitmeye gerek yok, arşivlere ve kûtûphanele- re gidin, onlan oralarda bulursunuz." Ortaokuldan bu yana üniversiteyi bitirinceye dek ders- lerimi hep kütüphanelerde yaptım. Bizden küçüklere yardım ederdik, bizden büyüklere danışarak da bazı bil- medikterimizi onlardan ögrenirdik. Artık siz ona eğitim- de yardımlaşma mı dersiniz, yoksa kendi çapımızda "eğitim seferbertiği" mi, bilemem ama çok işimize ya- radığını itiraf etmeliyim. Beyazıt'taki Milli Kütüphane, Fatih'teki Miltet Kütüp- hanesi ile Istanbul Üniversitest'nin Hukuk Fakültesi Kü- tüphanesi meskenimizdi. Geceleri 23'Te kapanırdı hu- kuk fakültesinin kütüphanesi, ama kimi zaman üstü- müzden kilitlendiğini sabaha dek orada kaldıgımızı hiç unutmam. Geçenlerde Cumhuriyet'te bir haber vardı: Kütüphane sayısı açısından Avrupa'da sonuncuymu- şuz. Bizim bir ilimizden bile küçük ülkeler bizi üçe beşe katlarnış. Üzülmek ne kelime, şaşırdım. Türkiye geriye mi gidiyor, yoksa ileriye mi? Ya da birileri takmış geri vi- tese bizi hızla karanlığa mı götürüyor? TV'lerdeki yanşma programlan oldum olası ilgimi çe- ker. Bilgi tazetemek için birebirdir. Bilgi birikiminin bu- lunduğu yerier ise kütüphane ve arşivlerdir. Kimi zaman birileri Mexico City'deki Dünya Kupa- sı'nda Brezilya'nın şampiyon takımının onbirin sayar. Yıl 1970, aradan geçmiş 30 yıl, asla beceremediğim bir ez- berleme. Ha, şampiyon takımı belkı bilirsiniz de 1982'de- ki Avrupa Şampiyonası'nda final maçında hangi futbol- cunun maçı kazandıran golü attığını nasıl anımsayabi- lirsiniz. Bunu ancak ve ancak kütüphanelerdeki arşivte- re bakarak anımsayabilirsiniz. Kütüphaneler bir toplumun çağdaşlık düzeyini anla- tır. Çünkü geçmişten gelen upuzun bir zaman tünelidir. Çünkü bilgi oralardadır.. "Tarih tekerrürierle doludur" derler, doğrudur ama aynı zamanda "Tarih hatalar ve o hatalara kurban edilen örneklerle doludur" da diyebili- riz. Kısacası kütüphaneler geçmişten gelen ömekterle geleceğe ışık tutar. Elbette anlayanlara... Geçenlerde Altan Ayanoğlu eşekle köy köy dolaşıp köy çocuklannı aydınlatan ve bu nedenle de Olimpiyat Komitesi'nden fair play ödülü alan gezici bir kütüpha- neciden söz etmişti. Toplumumuz kütüphanelere git- mek gibi bir alışkanlıktan yoksunsa, galibe eşekle de ol- sa Türkiye'yi dolaşıp insanlara hem bilgi, hem kitap oku- ma zevki verecek gönüllülere gereksinim var demektir. Bu işi yapmak da sivil toplum örgütlerine düşüyor. Kitap okumak bir alışkanlıktır. öğretmenlerimiz bize hem kitap okumayı, öğretmişler hem sevdirmişlerdi. Bu vesile ile başta Vefa'lı edebiyat öğretmenim Behice Kaplan olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ile anı- yorum. Düzettme: At sevgisi yazımdaki G.Saraylı rahmetli ağa- beyimin adı Muslihittin Peykoğlu olacaktır. Düzettiriz. E-posta: ayucelman<ayahoo.com-faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog