Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv(ff cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Rurban 13.20 Interstar Macera . Bın sigara kaçakçısı, diğen ekipler amiri ^Cy oian iki kardeşin büyük kentteki serüvenle- n konualınıyor. Yönetmenlığini MelihGülgen'in üstlendiği yapımın başrollerinde Kadir Inanır ve Ahu Tuğba oynuyor (19831. Bir Yabancı 14.30 Shovv TV Macera /f> Mafya kuryesi olarak çalışan ancak bu hayat- x£^ tan kurtulrnak isteyen genç bir kadınla, ona âşık olup yardım etmeye çalışan bir denizcinin öy- küsü. Orhan Aksoy'un yönetiminde Kadir Inanır, Necla Nazır ve Oktar Durukan oynuyor (1974). Toprağm Kanı 16.05 atv Dram Tarlasından geçen suyu kesen ağayla zor du- rumda kalan köylülerin direnış öyküsü... Ce- vat Okçugıl"ın yönetmenhğinı üstlendiği fılmde, Mehmet Şahın, Güngör Bayrak oynuyor. âeyoğlu™ 16.20 Interstar Dram /£>, Çadır tıyatrosu dansözüyle zengin doktorun K£J aşk ve evlilık öyküsü. Toplumun ayn sınıf- lanndan ıkı insanın hüzünlü biten aşk ılikısini an- latan fılmde Hülya Köçyiğıt, Tank Akan, Münir Özkul rol alıyor. Yön: Ertem Eğılmez (1971). Seyyid 16.35 TRT1 Dram Öldürülmekten korkan kan davalı eski bir hükümlünün, bir pavyon dansözüyle acı bi- ten aşk öyküsü. Erdogan Tokath 'nın filmınde Ka- dir înanır, Sevtap Parman, Yavuzer Çetinkaya, Yaman Okay, Atilla Ergün rol alıyor (1985). 21.00 / CNBC-e / Ayazda...Aynntı yanda 21.00 / CINE 5 / Sadakatsiz Aynntj yanda yalnızca™ 21.10 8f?T Duygusal {TS (Just Friends) - Kaz arkadaşından yenı ayn- vi' lan genç bir adam, başansızlıkla sonuçlanan bir dizı duygusal serüven yaşar. Günün birinde gerçek aşkı bulduğunu düşünürken, bir sorunla karşılaşır... Yön: Mana Burton. Oyn. Hal Linden, Barbara Alyn Woods (1997 ABD, 99 dk). Lautrec 21.15 MovieMax Dram n (Lautrec)-Resım sanatının zirvesındeki bir- yZJ kaç ısımden bın olan, yapıtlanna değer bıçi- lemeyen ünlü Fransız ressam Henn de Toulouse- Lautrec'in hayatından yansımalan aktaran film, ressamın büyük bir tutİcuyla âşık oldugu Suzan- ne Valadonîa olan ilişkisinı de aktanyor. Yön: Roger Planchon. Oyn: Regis Royer, Elsa Zylbers- tein (1998 Fransa-fspanya, 124 dk). Godzilla 22.00 Kanal D Bilimkurgu ©(Godzüla vs. Destoroyah) - Hong Kong'da or- taya çıkan Godzilla, tüm dünya ıçm nükleer bir tehlike oluşturmaktadır. Godzılla'run vücudu doğal bir atom reaktörüdür ve vücudunda mey- dana gelebılecek bir patlama bütün dünyayı yok çdebileceknr. Bılımadamlan, yaptığı araştırmalar spnucunda Godzılla'yı 'Oksıjen Yokedici' ıleyok çdebıleceklerini anlarlar... Yönetmen: Takao Oka- \va. Oyuncular: Yoko Ishino, Megumi Odaka, Tat- sumı Takuro (1995 Japonya, 103 dk). Yargıç . 22.50 /. Star Bilimkurgu •Ov (JndgeDredd)-'JanusProjesı'ylebüyükada- vs/ let adamlannın DNA modeliyle ikı adam ya- ratılır. Bın mükemmel bir yargı adamı. diğeri ise bir suçlu olur. Yıllar sonra hapisten kaçan Rıco ad- h suçlu, şehri kontrolü altına almaya kalkışmca, karşısmda Yargıç Dredd'i bulur. Yön: Danny Can- non. Oyn: Sylvester Stallone, Armand Assante, Diana Lane, Rob Schneider (1995 ABD, 96 dk). Muttak Güç 22.50 atv Macera /T7\ (Absolute Ptnver) - Luther VVhitney hapısha- ^Ü/ nede geçirdiği uzun yıllardan sonra emekli olmaya karar vermış, fakat çok kârlı olacağına inandığı içm son bir hırsızlık yapıp kanyerini ta- mamlamayı düşünen profesyonel bir hırsızdır. Washıngton'un en zengmlerinden biri olan Sul- fivan, Bahamalar'a kısa bir yolculuk planlamış- tir. Bunun üzerine Luther harekete geçer. Fakat bu Sjrada evde gördüğü inanılmaz karutlar, Sulli- van'ın kansı Chnsty'nin Amerikan başkanıyla yasak bir ilişki yaşadığını gösterir. Yön: Clint Eastvvood. Oyn: Clint Easrvvood, Gene Hackman, Ed Harns, Judy Davis (1997 ABD. 121 dk). Elm Sokağı'nda... 23.40 CINE 5 Korku /j"N (A Nightmare on Elm Street 2)-Geçmışte bır- vS1 çok çocuğun ölümüne neden olan Freddy, beş yıl sonra yeni planlarla Elm Sokağı'na geri âönmüştür. Bu arada sokaga yenı bir aıle taşın- mıştır. Sokakta yaşananlardan habersiz olan aile- nin Jesse adında bir oğullan vardır. Jesse ve aile- sinin oturacağı ev, kâbuslardan ilkinin yaşandıgı evdir ve uzun zamandan beri de boşrur... Yönet- men: Jack Sholder. Oyuncular: Mark Patton, Kim Myers, Robert Englund (1985 ABD, 85 dk). Ayaktakımı 24.00 CNBC-e Güldürü •Oı (Riff-Raff) - Bill Jesse adlı bir inşaat ışçisi- •ü' nin gerçek bir öyküden yola çıkarak yazdığı yapım, kuzey Londra'da yaşayan bir grup ışçinin hayatlanm gözler önüne seriyor. Cezaevinden çı- kan Iskoç asıllı Stevıe sendİca dışı bır inşaat ışı bulur. Bırçok arkadaşı gıbı ışsız olan Stevie, terk edilmış bir bınaya yerleşır ve aynı sömürü düze- nine boyun eğmek zorunda kalan arkadaşlanyla birlikte yaşamayabaşlar... Yönetmen: Ken Loach. Pyn: Robert Carlyle, Emer McCourt, Jimmy Co- leman, George Moss (1990 Ingiltere, 95 dk). jlobot Avcılan 2 01.10/. Star Fantastik /f>v (Cyber Tracker 2) - Sıber teknolojisinde yeni v3/ birdevirbaşlamıştır. Morgan adında birbılim adamı yenı gelıştirmış oldugu bır teknolojiyle ro- botlardan kurulu bır ordu oluşturur ve bunlan su- ikastlar için kullanmayı planlar. Yön: Richard Pe- pin. Oyn: Don The Dragon Wilson, Stacie Foster. Kaı-asakal... 01.40 Kanal D Macera P | (Blackbeard the Pirate) - Raoul Walshun yö- fcy netığı fılmde, Ingilızlerin efsanevı korsan Karasakal'ı yakalama çabalan anlatılıyor. Yapı- mın başrollerinde Robert Newton, Lında Darnell, William Bendıx, Keith Andes gibı oyuncular rol alıyor (1952 ABD, 99 dk). fürli Dava 02.00 Shovv TV Macera •O, (Shakedovvn) - Genç ve hırslı bir avukat olan vü' Roland, bır uyuştunıcu satıcısının öldürdü- ğü polis davasında uyuştunıcu satıcısını savunma- ya ve olayı araştırmaya başlar. Roland araştırma- lannı dennleştirdikçe. olayın içinde pek çok po- ksin olduğunu ögrenir. Yön: James Glickenhaus. Qyn: Peter Weller, Sam Ellıott, Patricıa Charbon- neau, Blanche Baker (1988 ABD, 90 dk). (P) Yübanc ' Izleyin Orta Değmez Q Fransız sinemasının 90'lardaki en iyiyapıtlarından olanfılmin, Venedik'ten gümüş arslan ödülü var 'Ayazda kalan yüreklerin' aşkı CNBC-e 21.00 Ayazda Bir Yürek - Un Co- eur En Hiver/ Yönetmen: Claude Sautet / Senar- yo: G. Cortier, C. Sautet, J. Fieshi / Görüntü: Yves Angelo / Oyn: Em- manuelle Beart, Dainet Auteuil, Andre Dusso- lier, Elisabeth Bourgi- ne, Maurice Galler / 1992 Fransa, 104 dk. CUMHUR CANBAZOĞLU Stephane (Auiteul) yaşama hırsını yitirmiş, yalnızhğa mahkûm bir genç. Beraber ke- man ürettiği ve tamir ettiği or- tağı Maxime ise (Dussolier) ondan farklı bir tip. Yaşamlan sıradan olaylarla şekillenirken Maxime, genç kemancı Camille'e (Beart) âşık oluyor. Stephane önce bu sevginin gücüne inanmıyor ve iki sevgilinin arasına girip kı- zın kalbini çalmayı başanyor. Ancak sevgiden korkup kaçan da yine o oluyor. Aşk öykülerindeki duyarlı- hğa, sıcaklığa "saygBiyla" ta- nınan Sautet'nin 12. filmi "Ayazda Bir Yûrek" (Fransız- ca kalpsiz ya da buz gibi duy- gu anlamına geliyor) açıklığı, sadeliği, psikolojik ve ahlak- sal mesajlanndaki tutarlılığı, görüntüyle içerik arasındaki uyumla ve diyaloglardaki in- ce aynntılarla öne çıkan başa- nh bir yorum. Ancak yıllar geçtikçe Sautet'nin, kahra- manlannın aşklanna duyduğu güven azaldığı ve sevgileri için herşeyi yapmaya hazır âşıklann yerine duygularını açıklamaktan aciz tipleri in- celemeye başladığı da bu ya- pıtla ortaya çıkıyor. Müziğin başrolde olmadığı müzik üzerine bir film diye özetleyebileceğimiz "Ayazda Bir Yûrek"de oyuncu üçlüsü, kahramanlann zor kişilikleri- ni özümsemede çok başanlı. "Ayazda Bir Yûrek", adeta keman yayı kadar gergin geli- şen, Fransız sinemasının Dok- sanlar'daki en iyi yapıtlarından. Filmin Venedik'ten gümüş arslan ödülü var. NTV 22.05 'Sosyal Demokrasi' TV Servisi - Tartışma programı "Siyasette Çıkış Yolu"nun bu haftaki bölü- münde, "SosyaJ Demokra- si" konusu ele ahnıyor. Prof. Dr. ÖmerTarkan'ın canlı olarak sunduğu ya- pımda, Avrupa Parlamento- su Milletvekili Ozan Cey- hun, konu üzerine bilgi ve- riyor. TRT2 22.05 CNNTürk 21.05 'SoruCevap' TV Servisi - "Soru-Ce- vap"ın bu bölümüne, North- western University'den enteg- re pazarlama iletişimi profe- sörü Don Schultz katılıyor. Ya- vuz Baydar'ın sunduğu ya- pımda, keyifli bir sohbetin ya- nı sıra izleyicilerden gelen so- rulara da yanıt aranıyor. Emec-Birol çiftinin evlilık öyküsü 'Bir Sevda Masalı' TV Servisi - Talk shovv programı "Bir Sevda MasabTnın bu bölümünde, ünlü piyanist Mehveş Emeç ile eşi Yapı Kredi Reklam ve Hallda llişkiler Direktörü Ozalp Birol'un evlilik öyküsü yer alıyor. Erol Evgin'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, genç çift nasıl tanıştıklarını, flört dönemlerini ve nikah törenlerini anlatacak. • Kanal D, 23.45 Vakıfüniversitelerinin dünü, bugünü ve yarını TV 7 Servisi-Vakıf üniversitelerinin dünü, bugünü ve yannı "Üç Temel İhtiyaç" programında ele ahnıyor. Mesut Önen ile Gülseren Güver'in sunduğu yapımda, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin batı standartlanna kavuşması için nelerin yapılması gerektiği tartışılıyor. Programa, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sıddık Yarman konuk olarak katılıyor. • ST\ 21.05 Türkiye'nin geleceği TV Servisi -"Kariyer Dünyası"nın bu haftaki ko- nu başlığı "Tûrldye Gelece- ğini Anyor". Devlet Planlama Teşkila- tı Müşteşan Orhan Güve- nen'in katıldığı yapımda, Türkiye'nin geleceği ve is- tatistikler sonucunda ortaya çıkan Türkiye tartışılıyor. Programı, gazeteci Yaprak Özer hazırlayıp sunuyor. BRT 23.00 Tansu Çiller 'Sentez'de TV Servisi - DYP Genel Başkanı Tansu ÇiDer, "Sen- tez" programının bu haftaki konuğu. Ertan Karasu ve Mutlu Esendemir'in birlikte hazır- layıp sunduklan yapımda, ekonomik krizın nedenleri, krizin Türkiye'ye faturası, siyasi istikrar ve seçim tar- tışmaları ele ahnıyor. Ya- pımda Çiller, konuyla ilgili soruları yanıtlıyor. Tutkunun yıkıcı sonuTV Servisi - Yaşını başını al- mış bir yazar olan Ingmar Bergman yaşadığı eski bir aşk- tan esinlenerek yazdığı bir öy- kü üzerinde çalışmaktadır. Bir "ses" onunla konuşmaktadır. Bu sesin bir kadın. bir aktris olduğunu düşler ve ona Mari- anne adını verir. Onun aracılı- ğıyla öykü ilerler... Marianne ile başanlı bir or- kestra şefi olan Marcus yıllar- dır mutlu bir evlilik sürdür- mektedir ve 9 yaşında Isabel- le adında bir kızlan vardır. Marcus'un en yakın arkadaşı David, iki kere boşanmıştır, işinden memnun değildir ve zamanının çoğunu Marcus'un evinde geçirmektedir. Mar- cus 'un evde olmadığı bir gece, David her zamanki gibi onla- ra uğrar; ancak bu kez Marian- ngr CINE 5 21.00 Sadakatsiz - Faithless / Yönetmen: Liv Ulman / Senaryo: Ingmar Bergman / Görüntü: Jörgen Persson / Oyun- cular: Lena Endre, Erland Josephson, Krister Hen- riksson, Thomas Hanzon / 2000 Isveç yapımı, 155 dk. ne'e karşı hissettiği gizli tutku- yu açıklar. Başta Marianne onu reddeder; ama sonra ken- dmi kaptınr, David'i hem cin- sel hem de duygusal açıdan çe- kıci bulmaya başlar. Marcus uzun bir turne için evden ayrılınca, Marianne ile David Paris'te buluşurlar ve tutkulu bir aşk yaşamaya baş- larlar. Marcus döndüğünde on- ların aralanndaki ilişkiyi daha Paris'e gitmelerinden önce fark etmiş olduğunu açıklar Aşklannın umduğu gibi sür- meyeceğini anlayarak Marian- ne'den boşanmak ve Isabel- le'in velayetini almak ister. İki taraf, karşılıklı tehlikeli bir oyun oynamaya başlarlar. Hiç- biri masum değildir, sırlar or- taya dökülür ve her birinin sa- dakatsizliği ortaya çıkar. Bergman'm pek çok filmin- de rol alan Liv UUman, bu kez yönetmenin kaleminden çıkan bir filmi yönetmekte. Berg- man'm yaşamındaki bazı olay- lardan esinlenen, Ullman'la arasındaki kişisel ve profesyo- nel ilişkileri de içeren "Sada- katsiz", bu yılki, 20. Uluslara- rası Istanbul Film Festiva- li'nde de büyük ilgi görmüştü. Tv PROGRAMLARI 10.30 Nane Limon Kabuğu 12.30 Bızım Evın Hallen 13.00 Haberter 13.30 Dızı: Ası Gönül 14.20 Dizı: llk Adım 15.05 Di- zi: Meraklı Julie 15.30 1-2-3 Tıp 16.00 Çocuk Haber 16.05 Dizi: Tatlı Cadı 16.35 Yerti Film: Seyyid 18.00 Haberler 18.20 Dızı: Fhpper 19^0 Dızı: Ayrılsak da Be- raberiz 20.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Dızı: Nısan Yağmuru 21.20 Yarışma: Kazandıran Numaralar 21.55 Fiorentina-Parma Futbol Karşılaşması (Canlı) 23.50 Belgesel: Yolun Sonu 00.25 Yabancı Film: Ye- niden Başlamak 02.00 Müzik (0 312 490 43 00). 10.00 Haber 10.35 kültür.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 12.50 Çepeçev- re 13.35 Gündem 14.05 Yaşayan Hu- kuk 14.35 Güne Düşen 15.10 Kültür Sanat Rehberı 15.35 Serbest Kürsü 16.10 Ekonomi Haberlerı 16.35 Yurt Bülteni 17.00 Haberler 17.15 Meclis'te Bugün 17.35 Büyüteç 18,10 Dünya Gündemi 18.35 Spor 19.00 Haberler 19.50 Spor Haberieri 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Taşa Hayat Verenler 21.00 Ha- berler 21.10 Dosya 22.05 Kariyer Dünyası 23.10 KB Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 24.00 Gün Biterken 00.30 Spor Haberieri (0 212 259 72 75). 08.00 Yerti Film: Kadın Severse 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Yenı Ufuklar 11.55 GAP FM 13.05 Bu Toprağm Sesi 13.55 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Roland Garros Tenis Turnu- vası (Bant) 22.00 Avrupadan Futbol 23.00 Roland Garros Tenis Turnuvası (Bant) 00.30 Kapanış. 10.00 TSM Solıstler Geçidi 10.30 Gö- nül Bahçemız 12.10 Kadınlar Toplulu- ğu 12.40 K.B. Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 13.20 Akşam Sefası 14.20 Bera- ber ve Solo Şarkılar 14.50 At Yanşları 18.10 Açıköğ- retim Lisesi Ders Prg. 20.10 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prg. 21.10 TSM Solıst- ler Geçidi 21.40 Bir Besteci 23.10 Mehmetçikle El Ele 00.25 İkı Solıstten Türküler 00.55 Yurttan Sesler. 10.00 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 10.30 Nane Lımon Kabuğu 12.30 Bızım Evın Hallen 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.35 Dizi: Karanlıkta Koşanlar 15.30 Yerti Film: Bat- sın Bu Dünya 17.00 Bizım Dostlar 17.30 Şeker Ka- mera 18.00 Haberler 18.20 Izmır'den Sızın İçin 19.15 Dizı: Saksıdakı Ağaç 20.00 Haberler 20.25 Hava Du- rumu 20.30 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 21.05 Dızı: Dık- kat Bebek Var 22.05 Dizi: Dedem Gofret ve Ben 23.00 Yörelerimiz Türkulerimiz 23.35 Ikılem 00.30 Belgesel. Yolun Sonu 01.00 Haberler 01.10 Ingilizce ve Alman- ca Haberler 01^0 Spor Haberieri. 09.00 Çızgı Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerlerı 13.20 Yoksa Sız Hâlâ 14.00 Haber 14.05 Gizlı Aşk 15.10 Sevdakondu 16.00 Ha- ber 16.05 Sevımlı Kahramanlar 16.30 Dıgımon 17.00 Haber 17.05 Küçuk Melek Mana 18.05 Vahşı Guzel 19.00 Ana Haber Bultenı 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.10 Yerli Film: Şabanrye 22.00 Ya- bancı Film: Godzilla 23.45 Bır Sevda Masalı 00.40 Bu Gece 01.40 Yabancı Film: Karasa- kal Korsan 04.00 NBA Fınal 4. Maç: Phıladelphıa - U\ Lakers (Canlı) (0 212 215 51 11). _ A . 07 -°°H a b e r O9 -05 g j ¥ l f Teletubbıes 09.40 * • " w Barney 10.05 Çızgı Film: Pofuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.05 Yerli Film: Toprağm Kanı 18.00 Mana Barrio 19.00 Haber 20.00 Para Hattı 20.20 Dizi: Ikincı Bahar 21.35 Dızı: Boyle mı Olacaktı 22.50 Yabancı Film: Mutlak Güç 00.35 Haber 01.15 A'dan Z'ye 02.45 Ayşe Özgün 03.25 Habercı (0 212 291 10 00). 07.30 Güne Merha- ba 09.00 Dızı: Fırtı- nalı Gunler 10.00 Yanşma: Yenı Hugo 10.45 Klıp 2001 12.45 Lezzet Saati 13.30 Çizgi Film Kuşağı 14.30 Yerli film: Bir Yabancı 16.00 Dizi: Cesur ve Güzel 16.45 Dizi: Ya- lan Ruzgârı 17.30 Yerli Film: Kara Gurbet 19.30 Ana Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Film Gibı 22.00 Dızı: Gol Kralı 23.00 Shovv Spor 24.00 Çok özel 01.00 Haber Hattı 01.30 Sinyal 02.00 Yabancı Film: Kirli Da- va (0 212 355 01 01). jggb»^-i <, 06.30 Gune Baş- Ş p ' f i "' larken 09.00 Ha- berler 09.20 Pa- rantez 09.30 Haber Özetı 10.15 Ekonomi 10.35 E-Net 10.45 Li- festyle 11.05 Sağlık Raporu 12.00 Günun Içinden 12.25 S- por 12.35 Serbest Bölge 13.00 Haberler 13.50 Parantez 14.15 Ekonomi 14.35 Yakın Plan 15.00 Haberler 15.35 E-Net 15.45 Sınava Doğaı 16.15 Piya- salar 17.50 Life Style 18.15 Ge- ce Günduz 18.30 Dunyaya Ba- kış 19.00 Haberler 19.05 Gün- dem Dışı 19.40 Sporda Bugün 20.00 Haber 20 20.25 Yakın Plan 21.05 Üç Temel Ihtiyaç: Eğitım 22.05 Siyasette Çıkış Yolu 23.00 23. Saat 24.00 24 Saat 00.30 Transvvorld Sports (0 272 335 00 00). i , ^ 09.50 Dizi: Luz Maria — > 10.40 Dızı: Kaderım ^ s » Sensın 11.30 Aydın Ha- vası 13.00 Haber 13.20 Yerli Film: Kurfoan 15.20 Dızı: Bucur Cadı 16.20 Yerli Film: Beyoğ- lu Güzeli 18.20 Dizı: Kuçük Besleme 19.30 Haber 20.50 S- tar Spor 21.00 Yerli Film: Tat- lı Dillim 22.50 Yabancı Film: Yargıç 00.40 Gece Hattı 01.00 Spor Gecesi 01.10 Yabancı Film: Robot Avcıları 2 02.30 Haber 03.40 Film: Yolun So- nundaki Karanlık 05.10 Aydın Havası (0 212 448 80 00). 10.30 Yerli Film: Düşmanın Türküsü 12.30 Khp Shop 14. 00 Yerli Film: Sabuha 15.30 Kezban'ın Günlüğü 17.30 Dizi: Eltıler 18.00 Dızı. Bızım Ev 19.00 Haber 20.30 Dizı: Marziye 22.00 Dızı: Baldız Gelıyorum Demez 23.00 Dizi: Acıl Servis 24.00 Belgesel: Kızıl Guneş00.30 Ha- berler 01.00 Dızı: Durum Bun- dan Ibaret (0 212 652 25 60). , , , * 09.15 Parametre 10.15 Finans Bülteni ^•A! '^'?; 11.15 Sınema Sinema 12.00 Haber 12.15 f i t | ; I H Teknolojik 13.00 Ajans 13.30 CNN Türk Müzik 13.35 Ekonomi 14.45 Spor 15.30 Dünyada Bugun 16.05 Parametre 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.20 Özel Sektor 19.00 Haber 19.20 Artinfo 20.00 Haber 20.10 Ekonomi 20.30 Spor 21.05 Soru Cevap 22.05 Ankara Kulısı 23.00 Editör 23.40 Spor 00.30 Manşet 01.00 Haber (0 212 478 50 00). „ 10.15 Ankara Gündemi 10.40 Tatil Rehbe- d rı 10.55 Trend 11.40 Hi-Tec 12.45 Hayali Müze 12.50 Gunün içınden 13.00 Haber- ler 13.40 Tatıl Rehben 14.25 Trend 15.45 Hayali Mü- ze 15.40 Şirket Haberieri 16.00 Haberler 17.40 Hi-Tec 18.05 Akşam Üstü 19.00 Haberler 19.10 Tarih 17.06 19.35 Dünyadan Spor 20.00 Ana Haber 21.00 Melih Kibar Shovv 22.00 Bakış 24.00 Haber Masası 00.35 Tarih 17.06 01.10 Akşam Ustü (0 212 288 51 52). f l ^ p r j 10.30 Çızgı F.im Kuşağı 11.50 Dızı: Tarzan IMİAm 12.20 Sağlıkla Randevu 13.20 Hayat Gü- ^ ^ ^ ^ zeldir 14.50 Yandı Yemek Pişti Yemek 15.30 Jay Jay 16.10 Çızgi Film Kuşağı 17.00 Yerli Film: Enayiler Kralı 18.30 Ikımıze Bır Dünya 19.00 Di- zi: Muthış Ikızler 19.30 Yüzyuze 20.00 Haber 21.00 S- por Gunluğu 21.10 Yabancı Film: Yalnızca Arkada- şız 23.00 Sentez 24.00 Dızı: Ariiss 00.30 Son Nokta 01.10 Yerli Film: Enayiler Kralı (0 212 313 50 00). 09.00 Challenger 10.00 Kayıp Uygarlıkların Pe- şinde 11.00 Fırtına Alarmı 12.00 Sıracfışı Makineler 13.00 Disco- ver Magazin 13.30 Gizemli Okyanus- lar 14.00 Gezginler 15.00 Doğanın Bebekleri 16.00 En Büyükler 17.00 Siberkopter 18.00 Doğanın Gizemi 19.00 Acil Serviste Yaşam 20.00 Sı- radışı Makineler 21.00 Dıscover Ma- gazin 21.30 Gizemli Okyanuslar 22.00 Gezginler 23.00 Doğanın Be- bekleri (0 212 288 75 75). 10.10 Tahvil Bono Piya- sası 10.30 Ekonomi Ha- b e r özetlen 10.35 Analiz 12.30 Ekonomi Haberie- ri 13.17 Takas Venleri 14.40 Sektor Raporu 15.15 Dış Piyasalar 16.20 Londra Borsası 16.30 Platform 17.15 Intemet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dizi: VVho's the Boss 19.30 Dizi: Nevvs Radio 20.00 Dizi: Freaks and Geeks 21.00 Yabancı Film: Ayazda Bir Yürek 23.00 Caz Konseri 24.00 Yabancı Film: Ayak Takımı 02.00 Nevvs Radio (0 212 330 01 01). 5 09.45 Yabancı Film: Benim Küçük Atöl- yem 11.10 Yabancı Film: Yatağımdakı Kız 13.00 Yabancı Film: Kuçük Askerler 14.50 Yabancı Film: Goldeneye 16.55 Yabancı Film: Babamın Külleri 18.25 Cine Sinema 18.45 Yabancı Film: Cennet Yolu 20.40 CINE 5 Haber 21.00 Yaban- cı Film: Sadakatsiz 23.40 Yabancı Film: Elm Soka- ğında Kâbus 2 00.55 Haber (0 212 336 15 15). 09.00 Müzik Yelpazesı 11.30 Klip Armonı 13.00 Haber 13.15 Klıp Armonı 15.00 Ha- berler 15.15 Önce Sağlık 17.00 Haberler 17.15 Meral'ın Seyır Deften 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Ekonomi Rüzgârlai 21.30 Yabancı Film: Ome- ga Polisi 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Casus- lar Çemberi 02.00 Önce Sağlık (0 212 256 82 82). MEDICAL 1 08.30 Aerobik 09.30 Nabız 11.00 Ha- • C M A W W E \ A A b e r 1 1 m05 O k s ı )en Penceresı 12.05 Gü- ~~~~~~~~~*l*" zeHikler Dünyası 13.30 Hayatın Renk- lerı 15.05 Uzmandan Uzmana 16.05 Kalbiniz ve Sız 17.30 Yaşadıkça 19.10 Sağlık Olsun 20.05 Nabız 21.00 Haber 21.05 Yaşamda Kalıte 22.05 Süper Şe- hırler 22.30 Yastık Kavgası 23.30 Uygarlıklara Yolcu- luk 00.30 Oksijen Penceresı (0 216 428 08 50). 21:05 Üç Temel İhtiyaç: Eğitim Vakıf üniversiteteri, eğitim sistemi için rte kadar çözûm, ne kadar sorun? Rektörler canlı yayında bulu^uyor 22:05 Siyasette Çıkış Yolu Avrupa Solu rtereye gidryor? ÖmerTarkan'ın konuğu AP millelvekili Ozan Ceyfıun T5fViy«'nin HaİMr Kanalı www.nfvfflinbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog