Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

p 1 a r ı ANILAR VE PORTRELER Şinasi Özdenoğlu Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 &23&£ağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 9t IL SAYI: 27643 / 400.000 TL (KD\ uikastı sanığ mriye bnlal Cumhuriyet CumhuHyef k ı t a p ] a r ı I Belçika gazetelen Erdal'ın kayıp olduğunun ve 'ev hapsınde' bulunduğu yerde uzun süre görülmedığının ancak dûn gece 'fark edıldığıru' yazdılar. Içışlen Bakanlığı ise haberlen yalanlandı. BRÜKSEL (AA) - Belçika, Sabana su- ikastı faıllennden terör örgütü DHKP-C üyesı Fehriye Erdal'ın kayıp olduğu ya da öldürülmüş olabıleceğı haberlenni tartışı- yor. Belçika'da dün yayımlanan Flaman ga- zeteleri, Fehnye Erdal'ın kayıp olduğunu ya da öldürülmüş olabıleceğıni ilen sürer- ken Belçika basınmda çıkan haberler, Içiş- leri Bakanlığı ve Erdal'ın avukatlan tara- findan yalanlandı. Flaman Het Nieus Bllad, De Standaart ve De Gentenaar gazetele- rinde, bugün yapılacak NATO zirvesi ön- cesinde, bu zırveye katılmak üzere Belçi- ka'ya gelecek olan ABD Başkanı George Bush ve Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik terönst eylem tehtıdı olduğu ıma edildi. WArkasıSa.6,SiL2'de Özel Okullar Sınavı Herkesin tercihiRobert # Istanbul'dan Serhat Karahan 802.003 puanla bınnci, Afyon'dan Ekin Doğuş Çubuk ve tstanbul'dan Nuh Sevınç 800.305'er puanla ikinci, Aydın Söke'den Neslihan Özdemir de 799.875 puanla üçüncü oldular. Dereceye giren ılk 10 öğrencinin tamamı Robert Lısesı'ni tercih etti. # Smava giren 15 bin 152 adaydan yalnızca 2 bin 175'i başanlı oldu. Özel okullara asil liste kayıtlan, 25-26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yedek liste ön kayıtlan 28-29 Haziran, kesin kayıtlar ise 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. SaflY BAYCAIirn haberi • x. Sayfada Beyoğlu dedikoduları Padişahlarda kaçamakyapar # Istanbul'u biz ne kadar tanıyoruz diye soruyor ve kendimi Beyoğlu'nun kollanna atıyorum... "24. Dönem Rehber Adaylan Eğitim Gezisi"ndeyim. Hocamız MÜ Eğitim Görevlisi Sezai Gülşen. Gülşen, bir ayaklı ansiklopedi, Beyoğlu tarüünin magazinini, dedikodusunu bile yapıyor... # Atlas Sineması'nın bulunduğu bina Agop Köçeoğlu'na ait. Abdülmecit ve Abdülaziz bu binaya sık sık Kİiyorlar, yani garsoniyer gibi kullamyorlar. Fitaş Sineması, rEeteoroloji istasyonuymuş, sonra lıınapark olmuş, 1930'larda ise Moulen Rouge kabaresiymiş. Emek Suıeması da bir patinaj kulübüymüş... •YGU HSBUtm yazm • 8. Sayfada KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) İZMİR'İN İŞGALİNDEN KURTULUŞA Ferzan Gürel Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA KESK'in maskeli eylemi Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu ÇKESK) iiyesi memuriar tüm yurtta oturma eylemleri yaparak Kamu Çalışanlan Sendika Yasa Tasansı'nı protesto etfiler. Memuriar Antatya'da, AlSAP,DSPveDYPU başkanlıklanna siyah çelenk bırakolar. Samsun'daki oturma eylemine ise polis 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle müdahale ettL Göstericilerden 6 kişi, direndiği ileri sürülerek gözalüna alındı. Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapan göstericilerden bazüannın yanJannda gaz maskeleri bulundurmalan dikkat çektL • 9. Sayfada /MF'nin TBMM'ye müdahale niteliğindeki açıklamalanna toplumun her kesiminden tepki yağıyor Egeıııeıılik zecleleiHİiIMF hükümet olmaya soyundu DlSK Genel Başkanı Çelebi, 'IMF hem hükümet hem Meclis olmaya soyundu" yorumunu yaparak "Egemenlik hakkımız göz göre göre zedelenmiştir. IMF hükümetin sicil amiri gibi" dedi. DENETDE Genel Başkanı Özgüven, devletin tasfiye edildiğini belirtirken USlAD Başkanı Özden, "Türkıye kaynaklanyla bunalımı aşabilir" dedi. HACR BOYAOOĞUrnuB haberi • 19. Sayfada Baykal: Hükümet yüz göz oldu r CHP lideri Deniz Baykal, IMF'den gelen - paralann nerede kullanıldığının p açıklanmasını istedi. Krizden kimlerin yarar sağladığını soran Baykal, "Hükümet açıklamazsa biz açıklayacağız" dedi. Baykal, hükümetin IMF ile yüz göz olduğunu da öne sürdü. FP lideri Kutan ise "Türkiye planlı bir işgal ve çöküşle karşı karşıya. Beceriksiz iktidar, tuzağı göremiyor" dedi. • 19. Sayfada Önce reform, sonra para ABD'de Bush yönetimi IMF'nin küresel rolünde değişiklik amaçlıyor. IMF'nin yeniden yapılanması çerçevesinde önce istenen reformlann yaşama geçirilmesi, ardından malı yardım prensibi geçerli olacak. IMF, bu modeli ilk kez Türkıye üzerinde uygulamaya başlamıştı. IMF'nin ülke kurtaran örgüt rolünü üzerinden atmaya çalıştığı belirtiliyor. • 19. Sayfada serbest bırakıldı Bush'a protestolu karşılama ^ ABD'nin kurmayı planladığı fîize savunma sistemi, Timoön McVeigh'le birlikte yeniden gündeme gelen 'ölüm cezası' ve Bush'un çevre politikalanna yönelik eleştirilerin gölgesin- de başladL Gezisinin ilk durağı tspanya'ya dün protestolar arasında ayak basan George Bush'u.Belçika ve ts\eç"tedebenzersahnelerbekliyor. ABDBaşkanı Bush,İspanya'da Baş- bakan Aznar'la bir ara\a geldL Avrupa turunda gündeme gelmesi beklenen başhklar ko- nusunda gezisi öncesinde açıklamalar yapan Bush. "Bazı konularda farklı görüşjer var, a- ma bu, dost olamayacağunız ve halklarumzın yaranna işbbükleri geüştiremeyeceğimiz an- lamma gehnez" diyerek ABD'nin konunıunu beürginleştirdi. (Fotoğraflar: REUTERS) A B D B A Ş K A N I B U S H ' U N A V R U P A T U R U mu.Soyfada KÜRTÇE YAYIN YA5AĞI KALDIRILIYOR U 6. Sayfada SOYDAŞLAR SEÇlM YARIŞINDA • 10. Sayfada TAKASTA SABlT KUR SEÇİLDI • 12. Sayfada BOTAŞ GENEL MÜDÜRÜ'NE MJRTDIŞI YASAĞI M 6. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dayatma VVashington'dan Berlın'e kadar; adamlar sözleş- miş, aynı şarkıyı aynı tempoda söylüyortar. Bize de dinlemek ve tempoya uymak kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan beri bu kadar acz içinde kalmadı. Rica, öneri, birlikte kararverdik gibi sözcüklerle de- yimler yok artık. VVashington'dan Berlin'e değin tek sözcük kullanılıyor: Dayatma! UArkasıStL 19,SİL I'de ler kültür, müzik ve iletişim Muzık kıtapları yayını konusunda oldukça fakır bir ulkeyız. Bu alandakı kuraklık arada bırçıkan kıtaplarla bir hareketlılık kazanır İkı yayınevımız ise bu konudakı ısrarlarını inançla sürdurup muzik kitabı yayımlamaya devam ediyorlar. Pan Yayınları ve Çivıyazıları Yayınları'nı bu kararlılıklarından dolayı kutlamak gerekıyor. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Batık bankaların kara kutusu Türkiye'nin "kırmızı bültenle aradığı ve Italya'dan istediği" Şükrü Karahasanoğlu'nun Milano San Vittore Cezaevi'nden 8 Haziran'da şartlı salıverildiği ortaya çıktı. Yargıcın, haftada 2 kez jandarmaya görünmesı koşuluyla Şükrü Karahasanoğlu'nun tahliye edilmesine karar verdiğı bildirildi. İkİ hObiSİ Vardl Şükrü Karahasanoğlu... Bir zamanlar fınans dünyasının yıldızlanndandı. Iki büyük hobisi vardı: Biri, müzayedelerde tombak toplamak; diğeri, banka batırmak. Ancak ikinci hobisi başına işler açtı. Yaşarbank hariç Karahasanoğlu'nun görev yaptığı bankalann ortak özelliklerinden biri, patronlanrun cezaevinde bulunması. NİYUE UdilR'n IntaH • 9. Sayfada DERVİŞ, PROGRAMIANLATTI Yabancılardan yaürını sînyalî Almanya'da bankacılarla toplantı Bakan Dervış, Frankfurt'taki Deutsche Bank'ta Avrupa ve Japon bankalannın temsilcileriyle görüşerek programı anlattı. Özel sermaye yatınmlan için olumlu işaretler aldığını söyleyen Derviş, "2 saat süren toplantıya katılan IMF Başkan Yardımcısı Fischer de IMF'nin program konusundaki desteğini yineledi. O da tabii çok iyi oldu" dedi. DerVİŞ ABD'ye geçti Derviş 'in, uçaktan iner ınmez IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ile bu- gorüşme yapması ve ondan sonra toplantıya katılması dikkat çekti. Kemal Derviş, New York'ta da bu tür temaslannı derinleştireceğini vurguladı. 08MAN ÇUTSAY'm haberi • 9. Sayfada TÜGtADIN PARTİLER RAPORU: Baraj însin sandalye arlsın # Türkiye Genç Işadamlan Derneği I Yönetım Kurulu Başkanı Muharrem ) Yılmaz, parlamentonun etkinliğinin arttınlması için milletvekili sayısının 600'e çıkanlmasını önerdi. Yılmaz, parti kapatma rejiminin yumuşatılmasını ıstedı. • 4. Sayfada TOBB BAŞKANI FUAT MİRAS'TAN GERÎ ADIM • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog