Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 2001 PAZAR 18 SPOR sporft cumhuriyet.com.tr ,Galatasaray'da muhalefet 14 Temmuz'daki kongre öncesi yeni taktik peşinde Cansun'a karşı beyaz Kste ARİFKIZILYALIN G. Saray'da 14 Temmuz'daki Olağa- nüstü Genel Kurul öncesi, yaşanan be- lirsizlik ve Faruk Süren'in, "Yeni dö- nemdeyokunT şeklindeki açıklaması- nın ardından kulübün önde gelenleri, "AzmhkYönetimi'' için kollan sıvarken, 'Genç G.Sarayhlar' olarak bilinen bir grup da "Beyaz liste" için harekete geç- ti. Ara dönemde başkan Faruk Süren'in görevi bırakmaması isteyen ve aralann- da geçmiş dönemlerde yöneticilik yap- mış isimlerin de bulunduğu bu grup, • Beyaz liste oluşturacak gruptakiler, "Kongrede Mehmet Cansun'un tek aday olup seçimi kazanmaması için beyaz liste hazırlıyoruz. Kulüp tarihinde ilk kez bu beyaz liste seçim kazanacak. Süren 4. kez başkanlığa seçilecek" dediler. "Kongrede Mehmet Cansun'un tek a- davohıp seçimi kazanmaması için beyaz liste haârüyoruz. Kulüp tarihindeilk kez bu beyaz liste seçim kazanacak. Süren 4. kez başkanhğa seçilecek" dediler. Duayenler devrede G. Saray'da aralannda Inan Kıraç,Se- lahattin Beyazıd,Ah- Tannyar gibi isim- lerin bulunduğuve kulüp üyelikleri 50 yılı aşan isimler önümüzdeki günlerde biraraya gelip Olağanüstü Kongre ola- yını tartışacak. Bu isimlerin alacağı karann seçimin yapılıp yapılmaması ve kimin başkan olacağı konusunda önemli rol oynaya- cağj belirtildi. Aynca, bu isimlerin 2002 martına kadar "Mntabakat Hükümeti" modelini de gündeme getirmesi bekle- niyor. Fatih'ten kötti haber Ispanya'nın R.Mallorca ekibiyle an- laşan Fatih AkyeJ'in, bonservis bedel- siz transfer olacağı öğrenildi. 24 yaşı- ndaki Fatih'in sözleşmesinde, "G.Sa- ray'a bonservis ücreti ödenecek" mad- desi bulunmasına karşın, yeni yönetme- lik nedeniyle bu şartın yerine getirele- meyeceği ifade edildi. 1.2 milyon dolar- lık bonservis ücreti nedeniyle Siirtspor- lu Sergen'in transferi de askıya almdı. Orta nokta arayışı F. Bahçe'de 'yıldız' sıkıntısı HÜJVIİTÜRKAY Iç transferde Uche, Mert Meriç ve Yusuf la sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin başı yıldız futbolcular ne- deniyle ağnmaya başladı. Geçen yıl aldıklan ücretin yan yanya in- dırilmesi karşısında ilk tur görüşmelerin- de ımza atmaktan kaçınan Ogün. Rüştü ve Abduliah. orta noktanın bulunması için teknik direktör Mustafa Denizli den destek istedi. Yönetim Kurulu"nun döviz üzenn- den anlaşma yapılması halınde ödenecek net rakamı düşük tutma kararuu şaşkınlık- la karşılayan 3 oyuncudan kaptan Ogün açıklama yapmaktan kaçınırken, Rüştü, Türkiye"de sadece F.Bahçe'de oynayacağı- nı, ancak anlaşamaması halinde Ingiltere ya da Italya'ya gidebileceğini söyledi. Abduliah ise aynlma gibi bir düşünce- ye sahip olmadığını açıkladı. Yıldınm:Yazılanlar gerçek dışı Fenerbahçe Kulübü Başkanı AzJzYıldı- nm. başkanlık görevini sürdüreeeği yö- nündeki haberlenn gerçeği yansıtmadığı- nı söyledi.Yıldınm,eşi Yıldız Demirel, Fe- nerbahçe Kulübü yöneticileri; HamdiAkm ve Mahmut Usluile altyapı sorumlusu Ce- mflTuranla bırlikte, Kocaeli'nin Gebze il- çesine bağlı Danca beldesinde bulunan Boğaziçi Hayvanat Bahçesi'nce düzenle- nen Okullararası Duvar Boyama Resim Yanşması'run ödül törenine katıldı. Gaze- tecilerin, kulüp başkanlığı görevinden ay- nlma karanna ilişkin sorulannı yanıtla- mak istemeyenYıldırım, "Ancakşunusöy- leyebilirim; bazı gazetelerde Fenerbahçe Kulübü BaşkanlığTnı sürdürcceğim yö- nünde haberier \a\ımlanıv«r. NasıL nere- den bilgi alıvoriar bilmiyorum, ancak bu haberler gerçek dışr dedi. Vapurda bomba ihban Şampiyonluk kutlamalanna devam e- den Fenerbahçe'de, San-Lacivert adlı Alt- yapı Derneği'nin düzenlediği eğlencede bomba paniği yaşandı.Vapurdaki eğlence- nin ilk saatlerinde, lstanbul Emniyeti'ne yapılan ihbar sonrası güvenlik görevlileri gemıde bomba araması yaptı. Athena gru- bunun konsen öncesi yapılan bomba ih- bannın asılsız çıktığı açıklandı. Siyah-Beyazlı Kulüp Tayfur, Fevzi ve Sertan'la yeniden anlaştı Beşiktaş'ta 3 iıııza birden SERKAN YILDIZ Beşiktaş., iç transferde anlaş- ma sağladığı takım kaptanı Tayfur Havutçu, kaleci Fev- zi Tuncay ve geçen sezon Is- tanbulspor'da kiralık oynayan Sertan Eser ile sözleşme yeniledi. Dün Akaretler'deki kulüp binasında gerçekleşen ve kulüp asbaşkanı Yıldı- nm Demirören ile menajer Sinan En- gin'in de katıldığı imza töreninde Tay- fur, Fevzi ve Sertan, kendilerini 1 yıl daha Siyah-Beyazlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladılar. Kulüp asbaşkanı Demirören, iç ve Tayfur, Fevzi ve Sertan 1'er yü daha Siyah-Beyazüformayıgiyecek. (S ERKAN YIL DIZ) dış transfer çalışmalannı sürdürdükle- rini belirterek, "ÖztenenBeşiktaş'ıya- ratacağız'' dedi. 'Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağun' Beşiktaş kaptanı Tayfur, kulübünde kaldığı için çok mutlu olduğunu ve futbolu burada bırakacağmı söyledi. Geride kalan sezonda ligi istedikleri yerde bitiremediklerini ifade eden ta- kım kaptanı, "Seneye taraftarlarunız özlediği Beşiktaş'ı görecekJer. Çok îyi mücadele ederek, gelecek sezonu şam- piyon bitireceğiz'' diye konuştu. Geçen sezon lstanbulspor'da kiralık oynayan Sertan ise "Bundan sonra kendi kulübüme hizmet etmek istiyo- nım" dedi. Kaleci Fevzi 7 yıldır Beşik- taş forması giydiğini ve kulübünü bı- raİananın çok zor olduğunu ifade etti. Bu arada, Menajer Sinan Engin, Schalke 04 ile anlaştığı ileri sürülen Ahmet Dursun'un da çok yakında Be- şiktaş'a imza atacağını öne sürdü. Transferde mahkeme yolu açıhyor • FIFA'mn hazırladığı yeni transfer yönet- meliğini değerlendiren UEFA Asbaşkanı Şe- nes Erzik, "Türkiye AB üyesi değil, ancak UEFA bünyesinde yer aldığı için bu transfer yönetmeliğine uymak zorundayız"dedi. Spor Servisi - AB'nin baskısı ile 'transferde ser- best doJaşun' kuralını uy- gulamaya hazırlanan FI- FA'mn hazırladığı yeni transfer yönetmeliği, Tür- kiye Birinci Ligi takımla- nnı zor durumda bıraktı. Sözleşmesi sona eren 23 yaş üstü futbolculann bon- servis bedeli ödenmeksi- zin istedikleri kulübe transfer olabilme hakkıru elde ettikleri ve Futbol Fe- derasyonu'nun değişikliğe uğrayan 37. maddesine karşın mahkeme karan alacak futbolculann hülle yolu ile Türkiye liglerinde takım değiştirebilecekleri ortaya çıktı. Yeni transfer yönetmeli- ğini değerlendiren UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, "Türkiye AB üyesi değil, ancak ÜEFA bünyesinde y- eraJdıgı için bu transfer yö- netmeliğine uymak zorun- dayız.Av rupa Birtiği, FIFA ve UEFA olarak 15 Tem- muz'da imzalanarak yü- rüriüğe girecek bu yeni transfer yönetmetaği ile firt- bolda bazı dengeler değişe- cek. Ancak kulüplere öde- necek yetiştiricUik payı ay- nen uygulanacak" derken, Futbol Federasyonu yöne- ticileri de 37. madde ile hüllenin önüne geçmeye çalıştıklannı, ancak futbol- culann Avrupa Insan Hak- Şenes Erzik lan Mahkemesi'ne gitme- len halinde Türkiye'deki birtakımdan Avrupa'ya gi- dip yeniden Türkiye ligle- rinde yer alan başka bir ta- kıma transfer olabileceğini belirtti. Kimlerietkileyecek? 23 yaş üstü futbolcular- dan sözleşmesi bitenler arasında ünlü isimler bulu- nuyor. Özellikle 4 büyüklerin peşinde olduğu G.Birii- ği'nden Tolga. Ümit Ka- ran. Ümit Özat, A Gü- cü'nden Hakan Keieş. Ca- fer Aydın, Bursaspor'dan Okan. Murat, G An- tep'ten de Erhan, Fatih ve Hakan, isterlerse bedelsiz olarak kulüp değiştirebi- lecek. Fiorentina, FenerbahçeliRapaiçHe ısrarlıROMA (Cumhuriyet) - ttalyan spor gaze- teleri, AC Fiorentina'nın Fenerbahçe'den Hırvat futbolcu Milan Rapaiç'i transfer et- mekte ısrarlı olduğunu ileri sürdü. Geçen sezon başanlı bir grafik çizip Fe- nerbahçe'nin şampiyonluğunda önemli rol oynayan Rapaiç'in birçok takımdan teklif aldığı ancak Hırvat yıldızın Fiorentina'da ıs- rarcı olduğu öğrenildi. AC Fiorentina'nın Rapaiç'i transfer et- mek istediği iddialan uzun zamandır ltalyan basınında yer alırken, dünkü haberlerde so- nuca yaklaşıldığı belirtildi. Tutto Sport Ga- zetesi, "Fiorentina, Rapaiç'in yerini ayutü" derken, Corriere dello Sport, "Fiorentina is- tiyor ama Feraerbahçe takasa sıcak baknu- yor" ifadesini kullandı. Mor menekşelerin, 32 yaşındaki Yugos- lav Predrag Mijatoviç ile Rapaiç'i (27) ta- kas etme önerisini Fenerbahçe'ye sunduğu belirtilirken, bu önerinin henüz Türk kulü- bünü ikna etmediği kaydedildi. Fiorentina Kulübü'nün, Rapaiç'i alarak taraftar baskı- sından biraz olsun kurtulmak istediği de sı- zan bilgiler arasında. Bilindiği gibi Mor-Me- nekşeli kulübün başkanı Cecci Gori, geçen yıl Batistuta'yı Roma'ya satmış ve bu neden- Ie taraftarlannın hışmma uğramıştı. Trabzonspor Hami ve Metin Aktaş yuvada kaldı G O R Ü Ş / ALTAN AYANOĞLL Eşekli Kütüphane Memupu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fa- ir-Play ödülleri dağrttı. Pek çoğumuzun ödül alan kişi- lerin varlıklanndan ve yaptıklanndan haberimiz bile ol- muyor. Onlan tören sırasında öğreniyonjz. 70 milyona yaklaşan ülkemizde, geniş topraklanmız- da, kim ne ile uğraşıyor? Memleketine hizmet için ne yapıyor? Bu sorulann yanıtlannı günlük basında da rast- lamak mümkün değil. Ancak TMOK Fair-Play komis- yonu, yaptığı derin araştırrna sonucu ortaya çıkardtğı kişiler arasında öylesine ilginç olanlar var ki. Bu seçimi yapmak ise hepsinden de zor. Komisyonun yaptığı se- çim, yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanıyor. Bu yıl seçimde Yunus Emre Büyük Ödülü'nü kaza- nan Mustafa Güzelgöz, diğer namı ile 'Eşekli kütüp- hane memunj' Ürgüp'te yaşıyor. Ürgüp ve çevresinde- ki köyleri aydınlatmak düşüncesi ile 40 yıla yakın süre- dir eşeğine yüklediği kitaplaria köy köy dolaşarak eği- tim hizmeti veriyor. Götürdüğü kıtaplann ilk zamanlar- da ki mıktarı 2 bin 300. Bugün 200 bin kitaba ulasmış durumda. Eşek sırtında köylere götürdüğü kitaplaria köylülere ve özellikle çocuklara kitap okuma zevki ve- ren böylece eğitime yaptığı hizmet dünyada da pek görülmüş bir çalışma değil, takdir edilmesi, ödüllendi- rilmesi gereken bir hareket. Eşekli kütüphane memuru Mustafa Güzelgöz'ü bağ- nmıza basmamız, kendisine yardım etmemiz vatan- daşlık görevidir. Onun hareketi pek çok kişiye ömek o(a- caktır. Dikkati çeken ve davranışdalında Yunus Emre Ödü- lü'nü alan ikinci kişi Şaban Özerdem. Bu şahıs Müste- cablı köyü imamı. 7 Temmuz 2000 Cuma günü köyün- de cuma namazını kıldınrken köyün yakınındaki orma- nın yandığı haberinin gelmesi üzerine namazı yanda ke- sip cemaatle birlikte yangın yerine yetişerek yangını söndüren ve bir felaketi önleyen aydın köy imamı Ba- hkesir'de yılın adamı ilan edilmişti. "Namazı kazaya bı- rakarak herzaman kılabilirsiniz. Ama yanan ormanlan yerine koyamazsınız" diyerek cemaati ayaklandıran ve orman yangınını önleyen Şaban Özerdem de pek çok kişiye örnek olacak davranışın sahibi. Bu şahsa da ödül vermek bir şereftir. Bütün ilim müesseselerinin Türkiye Olimpiyat Komi- tesi Faır-Play Konseyi'nin yaptığı bu çalışmaya benzer çalışmalar yapması halinde ülkemızdekı pek çok kıy- met ortaya çıkacak ve eğitime, sağlığa yaptıklan yar- dımlarla Türkiye'nin daha iyi kalkınması temın edilecek- tir. Herkesi göreve davet ediyorum. Spor Servisi - Trabzons- por, iç transferde kaptan Hami ve kaleci Metin Ak- taş ile yeniden sözleşme imzaladı. Mehmet AliYıl- maz Tesisleri'nde, kulüp futbol şubesi sorumlusu Serdar Bali ile yönetim kurulu üyesi Coşkun Kah- raman'ın hazır bulundu- ğu imza töreninde, Hami ve Metin boş sözleşmeye imza attılar. Trabzonspor'un renkle- rine bağlamak istediği An- karagücü'nün golcü oyun- cusu Cafer, Trabzon'a gel- di ve yönetimle anlaştı. LANYA LEDİYESİ Efes Light Plaj Voleybolu 2001'in Alanya etabı çekişmeü maçlara sahne oluyor. (KEREM KAÇARLAR) rek turnuvadan çekilmesi üzerine Mis- ket-lzolda ikılısı ile fınal için karşı kar- şıya geldiler. Buna göre 2001 yılı ilk tur- nuvası olan Alanya Turnuvası'nda ba- yanlarda ilk sırayı Misket-lzolda alır- ken ikinci sırayı Emel-Sinem ve üçün- cü sırayı Zehra-Deniz elde etti. Erkek- lerde ise Hakan-Şenol ikilisini çok çe- kişmeli bir maçtan sonra 2-1 yenen Bayanlarda ALEVANAKÖK Efes Light Plaj Voleybolu 2001 Alan- Misket- îzolda şampıyon ya Turnuvasf nda bayanlarda şampiyon Misket-lzolda ikılısı oldu. Turnuvada dünEmel-Sinenı ile Zeh- ra-Deniz ve Misket-lzokia ile Hamiyet- Yasemin ikilisi yan final oynadılar. Zeh- ra-Denız ikilisini 2-0 yenen Emel-Si- nem ikilisi Yasemin'in sakathk geçire- Fatib-Metin'i yendi. Cünün icinden • Almanya'nın Weissensee kentınde yapılan boks maçmda, Türk kökenli profesyonel boksör lnan Faik, super hafıf sıklette Marcel Kemnnitz'i puanla yenerek Almanya şampiyonu oldu. • Garanti Shop & MOes Lluslararası BavanlarTe- nis Turnu\ f ası'nda îpek Şenoğlu-Alena Yarvshka çiftı, Slovenya'dan Masa Vesenjak-Urska Vesenjak çiftini 3-6, 6-3 ve 6-4'ük setlerle yenerek şampi- yon oldu. • FIFA tarafindan bu yıl 5 'ncisi düzenlenen Dün- ya Kıtalararası Futbol Şampiyonası'nda (Konfede- rasyon Kupası) üçüncülüfü, Brezilya'yı 1 -0 yenen Avustralya kazandı. • bdnd Güreş Ligifinalinde Gaziosmanpaşa Gü- reş Ihtisas Kulübü, TMO'yu teknik puanla 42-17 yenerek şampiyon oldu. • UhüdararasıltahaBisJkletTuru'nda, genel klas- manda ikinci sırada bulunan Dario Frigo, doping kullandığı gerekçesiyle takımından atıldı. • UhıslararasıVucutGeH^irmeFederasyonu(IF- BB) BaşkanYardımcısı Rafael Sontanja, vücut ge- liştirme sporunu, sağlıkh bir yaşam biçimi olarak yaygınlaştınnaya çalışnklarını söyledi. • Beşiktaş Kulübü'nün basketbol altyapı seçme- leri bugün yapılacak. BJK Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki seçmeler. saat 14.00'den itibaren, yaş gruplanna göre 3 etapta gerçekleştirilecek. • Beiek'te yapılan Avrupa Açık Orta Yaş Golf Şampiyonası'nda; lngiliz Barry Downia birinci, Fransız Feaçose Illouz ikinci, Isveçli Thomas Nels- son da üçüncü oldu. Türk golfçüler Bülent Özgö- ren ve Mehmet Erinç ise ilk 10'a girebildiler. • Atyanşlannda 1 -6-5-6-6-9 kombinesini bilen- ler, 6 milyon 616 bin 500 lira kazandı. F R A N S A A Ç I K T E N t S T U R N U V A S I Capriati şampiyon Capriati. tek bayanlarda şamph,onluğu ilk kez kazandı. PARİS (Cumhuriyet) - Sezonun ikinci 'Grand Slam' mücadelesi olan 94. Fransa (Roland Garros) Açık Tenis Turnuvası'nda, tek bayanlar- da şampiyonluğu, ABD'li Jennifer Capriati ilk kez ka- zandı. Roland Garros Kortla- n 'nda düzenlenen 9.6 milyon dolar (yaklaşık 10.7 trilyon lira) toplam ödüllü turnuvada ABD'li Jennifer Capriati, Belçikalı KimClijstersönün- de ilk sette tutuktu. Bu seti 6- 1 kaybeden Capriati, ikinci seti 6-4 alarak skoru 1 - l'e ge- tirdi. 77 dakika süren son set- te Clijsters'i 12-10'la geçen Capriati, toplam 2 saat 21 da- kika süren mücadeleden 2- 1 'lik galibiyetle ve şampiyon olarak aynldı. Bu set, 1956'daki bayanlar finalin- den sonra 12'ye uzayan ilk set olarak kayıtlara geçti. ABD'li tenisçi. şampiyon- luğu nedeniyle 557 bin dolar- lık (yaklaşık 668 milyar lira) ödülün de sahibi oldu. Tekvandoda madalya yağmuru GÖKSELCAN EDtRNE - 5. Balkan ülkeleri Tekvando Şampi- yonası, dün Edirne'de başladı. Türkiye, şampi- yonanın ilk gününde er- keklerde ve bayanlarda 6 altın, 4 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı. Mimar Sinan Spor Sa- lonu'nda düzenlenen ve 8 ülkeden 49'u bayan 111 sporcunun katıldığı şam- piyonanın ilk gününe Tür- kiye fırtına gibi girdi. Ba- yanlar 47 kiloda Hayriye Güneş altın, Sabiba Gü- ler bronz, 55 kiloda Meh- tapTürkmen altın, Serap Atalay gümüş, 63 kiloda Sibel Güler gümüş, Fun- da Manaz bronz, 72 kilo- da Cansel Uğuıiu gümüş, Arzu Er bronz madalyayı boyunlanna taktılar. Erkeklerde ise; 54 kilo- da Ba\ kal Öirnez altın, 62 kiloda Ahmet Evcimen al- tın, Erol Ba\ kan bronz, 72 kiloda ErdoğanTabur al- tın, Ersoj Kanık gümüş, 84 kiloda SuatAcar da al- tın madalya elde ettiler. Çekiçte Türkiye rekoru BÜKREŞ (Cumhuri- yet) - Uluslararası Ro- manya Atletizm Şampi- yonası'nda, bayanlar çe- kiç atmada Zübeyde Yıl- dız, 58.86'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Türkiye'nin 12 sporcu ile katıldığı şampiyonada Yıldız, 58.86"lık derece- siyle yeni Türkiye rekoru- nun sahibi olurken, üçün- cü sırayı alarak da gümüş madalya kazandı. Çekiç atmada eski rekor, 57.97 ile Nesrin Ka>a'ya aitti. Hentbolcüler yenildi CAKOVEÇ (AA) -5 Avrupa ErkekJer Hentbol Şampiyonası play-offrö- vanş maçmda Türkiye, deplasmanda Hırvatis- tan'a 39-30 yenilerek fı- nallere gitme şansını kay- betti. Milli takım, Anka- ra'daki ilk maçta da raki- bine 32-26 yenilmişti. NEYMtŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Vedat Türkkan ve At Sevgisi1978 yılının başlanndayız. Genelkurmay Başkanı Ke- nan Evren. Nereden taktıysa takmış, binicilik sporumu- zun temel taşı Süvari Yanşmalar Grubumuzu kapatmayı düşünüyordu. Oysa o günlerde bu grupta tam 12 süva- rimiz Avrupa manejlerinde yanşıyor, başandan başanya koşuyordu. Süvari sınıfına gereksinme mi görmemişti, yoksa başka bir şey mi takılmıştı kafasına bihnmez. Ve binicilik sporunun o günlerde bile duayeni olan Ve- dat Türkkan, adeta bunalıma girmişti. Ancak o günlerin laf dinlemez paşası Kenan Evren'e nasıl bir kelam edil- meliydi ki vazgeçsin bu sevdadan. Vedat Türkkan, at sevdalısı ve uluslararası binicilik mü- sabakalannın başhakemiydi. Oturdu Cumhuriyef e bir ya- zı döşedi. Güzel Türkçeşi ile Kenan Evren'e bir şeyler an- latmaya çalıştı. "Süvari Yanşmalan Grvbu'nu Milli Sa- vunma, Tanm, Gençlik ve Spor bakanlıklan arasında ko- ordinatörbir komite kurularak bu ulusal sporun gelişm&- sine gönül koymalıyız. Başka bir deyişle bunu ulusal bir görev saymalıyız." Aynı gün ben de binicilik sporunun bizde 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa'nın da aralannda bulunduğu dev- let adamlan tarafindan kurulan 'Sipahi Ocağı' ile başla- dığını yazmıştım. 65 yıl sonra Kenan Evren'in Türk binici- liğinin köküne kibrit suyu ekeceği kimin akhna gelirdi ki. Gekji işte ve süvari yanşmalar grubu kapandı. Milyariık atlar hudut birliklerine veya başka yeriere gönderildi. Hat- ta Çakal adlı bir at, Karadeniz'e götürülürken kendisini bir kamyonun altına atarak intihar etmişti ve Vedat Ağabey bunu öğrendiğinde göz yaşlannı tutamamıştı. Vedat Ağabey'i geçenlerde toprağa verdik. İyi bir Ga- latasaraylıydı. Ben Galatasaraylı değil, Ga-la-ta-sa- ray- lı-yım" diye üstüne basa basa söylerdi. Vedat Ağabey Galatasaray'hlığıbambaşkagözle değer- lendiren Muhlis Hoca (Peykoğlu). Suphi Batur, Doğan Hasol'la birlikte dört kışiden birisiydi. Sportmen, Türkçe- yi en güzel şekilde yazan ve konuşan, şair ruhlu, getece- ğe aydın gözle bakan bir kişiliğe sahipti. Vehbi Dinçer- ler'in spordan sorumlu olduğu dönemde Dinçerler ken- disini Ankara'ya davet etmişti. Atatürk Kupası sırasında bakanlığa uğramış, kapısında sıra sıra bekleyenleri görün- ce, "Bak kızım; ben iş ıstemeye, torpil aramaya gelme- dim. Bakan beye söyle, 5 dakika içinde görüşürsem gö- rüşûrüm. Yoksa giderim" demiş. Dinçerler kendisini he- men içeriye almıştı. Sonrasını kendi ağzından dinleyelim... "Bakan beni oda- sına aldı. Ne arzu edersiniz deyince bir sade kahve lüt- fen dedim. Yanında ne alırsınız deyince de kahvenin ya- nına lahmacun alınmaz ya dedim içimden. O zaman lüt- fen bir konyak alayım. Bakan iki elini ovuşturdu: 'Efen- dim bizde konyak bulunmaz' deyince ben de -gümüş matarasını hiç yanından ayırmazdı- açtım mataramı, ka- pağına viskimi koyup içtim." Böylesine fütursuz bir adamdı Vedat Ağabey. O da es- ki süvariler gibi atına binip gitti aramızdan. Binicilik cami- asının başı sağ olsun. Yazımı onun dilinden düşürmediği dizelerle noktalıyo- rum... "Yalancı dünyaya geldi geleli. Bir atı severim bir de güzeli. Değip on beşime kendim bileli. Bir atı severim, bir de güzeli..." Böylesine içten söyleşilerle yayılan at sevgisi, Türkte- rin bugüne dek sürdürdükleri ulusal bir geleneğin köke- nini oluşturmuştu. Ancak köküne kibrit suyu ektiler. E-posta: ayucelman((i yahoo.com-faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog