Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 16 CUMHURİYET 10 HAZİRAN 2001 PAZAR TELEVIZYON cumtv(o cumhurryet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ UzakTopraklarda 13.10 BRT Dram /fT\ (Long Road Home) - Amenka'da ekonomık v=y knz yıllan. Işçılere cehennem hayatı yaşatan bır toprak sahıbı ve aılesını geçındırmek zorun- da kaldıgı ıçın orada çalışmaya başlayan bır ada- mın çevTesınde, ışçı sınıfına yapılan haksızlıklar anlatılıyor. Yön: David Rosemont. Oyn: Mark Harmon, Lee Purcell (1991 ABD, 78 dk). Hasan Boğuldu 17.10 atv Duygusal /^2\ Sabahattın Ali'nın aynı adlı öyküsünden VİVuyarlanan filmde. \oıuk güzelı Emıne'ye kavuşmak ıçın törelere göre kırk okkalık tuz çu- valıyla dağlan, derelen aşan âşık Hasan'ın öykü- sü aiüatıhyor. Yön: Orhan Aksoy. Oyn: Hülya Av- şar, Yalçın Dümer, Güzin Ö2yağcılar (1990). Rehine 17.15 Show TV Macera /TT\ (Deadly Heroes) - Bir grup terönst, Yunanis- vS1 tan havaalanındaki bir Amerikan uçağını ve yolculannı rehin alırlar. Rehinelere karşıük, ru- tuklu olan Carlos isimli lıderlerinin serbest bıra- kılmasını isterler. Yönetmen: Menahem Golan. Oyn: Michael Pare, Claudene Mınk. Gülşah 17.40 Interstar Güldürü /J^\ Annesız büyüyen yaramaz ama akıllı bir kız vf' çocuğunun, kaçırtmayı başaramadığı son da- dısıyla ılişkilennın öyküsü. Orhan AJcsoy'un fil- minde, Hülya Koçyiğıt, Gülşah Soydan, Cemil Şahbaz, Münir Özkul oynuyor (1975). Kadın Asla... 20.30 TGRT Duygusal /Ç^\ Zonguldak'ta yaşayan lise öğrencisi Nevin, Vİ' akraba zıyareti için Istanbul'a gider. Burada üsteğmen Erol'la tanışır ve aralanndaki ılışki kı- sa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Orhan Ak- soy'un yönettiği yapımda, Hülya Koçyığit, Edız Hun ve Ahmet Mekın oynuyor. Ölûm Projesi 20.50 BRT Macera /TT\ (Deadly Arrangement) - Filmde, ınanılmaz vr/ boyutlara ulaşanbıruyuştunıcukaçakçıhğı, peşpeşe öldürülen çete üyeleri, ortadan kaybolan milyonlarca dolar ve olayın perde arkasındaki şa- şırtıcı olaylar konu ediliyor. Michael Ironside'nın hem yönetip hem oynadığı yapımda Currie Gra- ham, Stacy Grant rol alıyor (1998 ABD, 92 dk). 21.00/CINJE5/Amerikan... Aynntıyanda CesaretDağı 21.00 CNBC-e Duygusai /Ç~\ (Courage Mountain) - lsvıçre'nin karlarla 'O' kaplı Alp Dağlan'nda dedesıyle birhkte otu- ran Heıdi, en iyi arkadaşı Peter ıle evlenme ha- yallen kurmaktadır. Oturduğu dağ evıru terk eden ve Italya'da bir yaülı okula başlayan Heidi'yi yak- laşan Binncı Dünya Savaşı ıle bırükte heyecan do- lu günler beklemektedır... Yön: Christopher Le- ıtch. Oyn: Juliette Caton, Jan Rubes, Charlie She- en, Leshe Caron (1989 Fransa-ABD, 98 dk). Kardeş Gibiydilcr 21.20 TRT 1 Dram (Sleepers) - New York'un Batı yakasındakı Hell's Kitchen denılen mahallede yaşayan dört arkadaş hot-dog arabası çalmak ve bır ada- mın ağır yaralanması suçuyla ıslah evine gönde- nlıyor. Burada yaşadıklan deneyimler, mahkûm- lardan gördükleri davranışlar tam bir hayat dersi venyor. Dışan çıkınca bıri gazeteci, bir diğeri sav- cı yardımcısı olurken ikısı de suç işlemeyi sürdü- rüyor... Yön: Barry Levinson. Oyn: Kevin Ba- con, Robert De Niro, Dustin Hofrman, Vittorio Gassman, Jason Patnck (1996 ABD, 140 dk). 22.00 / Kanal D / Aşkın... Aynntı yanda Ayı Jack 22.00 TGRT Güldürü (J»ck the Bear) - tki oğluyla New York'tan gelerek Kuzey Kaliforniya'ya yerleşen ve hayatın tüm zorluklanna karşın mutluluğun hiç de uzaklarda olmadığını kanıtlamaya çalışan bekâr bır babanın öyküsü. Yön: Marshall Herskowitz. Oyn: Danny DeVito, Robert J. Steinmiller, Mıko Hughes,(1993 ABD98dk). Valdez Geiiyor 22A5TRT2 VVestern (Valdez is Coming) - Bir zencı olan Rıncon bır adamı öldürmek suçundan yargılanırken bir kişı tarafindan vurulur ve ölür. Ancak bır sü- re sonra onun suçsuz olduğu anlaşılır. Yön: Ed- win Sherin. Oyn: Burt Lancaster, Susan Clark, Frank Slıvera (1971 ABD, 90 dk). Özgürlük Savaşı 23.05 atv Macera /fN (Land ofthe Free) - Seçım kampanyasını yü- vc/ rüttüğü Kaliforniya Senatosu adayı Car- vell'in yeraltı suç örgütleriyle bağlantısı olduğu- nu öğrenen Frank, FBI'ın işbirliği teklifini kabul eder. Durumdan haberdar olan Carvell, Frank ve aılesının yaşamını kâbusa çevirir. Yön: Jerry Ja- meson. Oyn: Jeff Speakman, Willıam Shatner, Lısa Darr, Cody Dorkin (1997 ABD, 100 dk). Sıcak Bölge 23.40 Interstar Macera /fN (Steel Frontier) - Yaşamak için gerekli su ve \^s yiyeceğin bulunmadığı, ınsanların hayatta kalabılmek ıçın birbirinı öldürdüğü acımasız bir dünyada, yalnız bir silahşorun kasabayı acımasız yağmacılardan kurtarmak ve daha iyi bir yaşam sağlamak için verdiği savaşımı anlatan filnîin yö- netmeni Jacopsen Hart. Oyııncular: Joe Lara, Bo Svenson, Stacie Foster (1995 ABD, 105 dk). Aşk ve.~ 23.50 BRT Macera /f>ı (Between Love & Hate)- Zengin ve güzel bir ^zJ kadın olan Vivian Conrad, bir kadının iste- yebıleceği her şeye sahip gibi görünmektedir. Fa- kat kocası Justin'in, ona karşı ilgisiz olması gü- nün bırınde Vıvıan'ı bır başka erkekle birlikte ol- maya iter. Beraber olacağı erkekleri şehir kulü- bünden seçen Vivian'ın son tercihı diğerlerinden farklı olduğunu düşündüğü Matt Templeton adın- da bir adamdır. Yön: Rod Hardy. Oyn: Susan Luc- ci, Patnck Van Horn (1993 ABD, 89 dk). Asüer 00.15 tv8 Macera (The Rebel Rousers) - Mimar Collien'in ha- rrule olan sevgılisi, aynı zamanda JJ adlı bir sersenrun de ilgi odağıdır. JJ'nin kazananın Ka- ren'ı elde edeceği bir araba yanşı düzenlemesi, Collien'in keyfinikaçınr. Yön: MartinB. Cohen. Oyn: Cameron Mitchell, Jack Nicholson, Bruce Dern, Dıane Ladd (1970 ABD, 78 dk). Çifte Tehdit 00.30 Show TV Gerilim /77\ (Double Threat) - Eski bir film yıldızı olan ö Monica 20 sene sonra ünlü aktör Eric'le be- raber bir film çekerek sınemaya dönüş yapar a- ma her şey umduğu gibi gitmez. Yönetmen: Da- vid A. Pnor. Oyn: Sally Kirkland, Andrew Ste- vens, Ted Prior (1992 ABD, 94 dk). (£•) (?) (^) O Yabancl Izleyin Orta Değmez Q Yerli CNNTürk 12.15 'Amerikan Güzeli', sekiz dalda aday olduğu Oscar'lardan beşini aldı Türkiye-AB üzerine TV Servisi -u Entelek- rüel Bakış"ta. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülte- si Dekanı Prof. Dr. Ah- met Evin'le, Türkiye-AB ılışkılerinde gelinen nok- ta konuşuluyor. Yapımın sunuculuğımu gazeteci Şahin Alpay üst- leniyor. TKT2 21.10 Okuyan 'Apolitik'te TV Servisi- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan," "Apoli- tik" programına katılıyor. Tunca Bengin'ın sundu- ğu yapıma aynca, Oku- yan'ın kardeşi ArifEkim de katılıyor. FlashTV 22.00 Ekonomide son durum TV Servisi - Ekonomik sorunlann ele ahnacağı "FlashGûndemw e, Milli- yet gazetesi ekonomi edi- törü Zülfıkar Doğan, TB- MM Adalet Komisyonu Cyesı Ramazan Toprak ve Gazi Üniversitesi öğ- retim üyesi Şûkrü Kızılot konuk oluyor. Programı Ferfaan Şay- hman hazırlayıp sunuyor. Sarsıcı bir kara CINE5 21.00 Amerikan Güzeli - American Beauty / Yö- netmen: Sam Mendes / Oyn: Kevin Spacey, Annette Bening, Tho- ra Birch, Mena Suva- ri, Chris Cooper, Wes Bentley, Allison Jan- ney, Peter Gallagher /1999 yılı ABD yapımı, 121 dakika. TVServisi-Tiyatro kökenli In- giliz yönetmen Sam Mendes' in ilk yönetmenlik denemesi "Ame- rikan Güzeli", senaryosundan anlatımına, görüntülerinden mü- ziklerine kadar kesinlikle kaçı- nlmayacak. zehır zemberek. sar- sıcı bir kara güldürü. En İyi Film. Yönetmen. Erkek' Oyuncu, Senaryo ve Görünrü ol- mak üzere toplam beş dalda Os- car kazanan filmin adı, öncelik- le ele aldığı konusuyla, o malum Amerikan yaşam tarzından kay- naklanıyor. Büyük bir kentin banliyösün- de yaşayan, orta-üst sınıftan çağ- daş bir Amerikan ailesini karşı- mıza getiriyor. Mum ışığında, "asansör müziği"* eşliğinde top- luca yemek yenen, dayalı döşeli, yeşillikler içindeki, garajh. bah- çeli, şirin bir banliyö evinde, gö- rünürde her şeyin düzgün gittiği, anne, baba, kızdan oluşan 3 kişi- lik Burnham ailesinin her biri ay - Sam Mendes'e ilk yönetmenlik denemesinde Oscargetiren film, 'Amerikan Rüyasfnı tersyüz eden, etkileyici bir başyapıt Ke\in Spacey'in En İyi Erkek Oyuncu OscarVru aldığı yapunda, kızının arkadaşı sanşın güzel rolûnde Mena Suvarivar. urun tellerden çalan bireylerini ön- ce tanıyor ve bu çekirdek ailenin akordunun çoktan bozulduğunu anhyoruz çok geçmeden. Buram buram mutsuzluk, yapayhk ko- kan. çözülmenin eşiğindeki bir aile Burnham'lar. TV'ye başanlı komedi metin- leri yazan Alan Ballun senaryo- sundan, Amerikan banliyö yaşa- mına yabancı, Ingiliz yönetmen Mendes'in çektiği "Amerikan Güzeli'", tam bir başyapıt. Streisandfilmin yapımcısı, yönetmeni ve de başrol oyuncusu Aşkın iki türlü tanımı Kanal D 22.00 Aşkın İki Yüzü - The Mirror Has Two Faces / Yön: Barbra Streisand / Oyn: Barbra Streisand, Jeff Bridges, Pierce Bros- nan, Mimi Rogers, Ge- orge Segal, Brenda Vac- caro/1996ABD,125dk. CUMHUR CANBAZOĞLU New York'taki Kolombiya Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapan Rosa Morgan (Streisand) esprili, akıllı bir or- ta yaşlı kadındır ve çirkin anne- si (Bacall) ile erkek delisi kız kardeşiyle yaşamaktadır. Uzun süredir karşısına kalbini açaca- ğı bir insan çıkmayan Rosa tut- kulu bir aşk istemektedir. Bir gün, geçmiş aşklanndan ağzı yanmış, duygu yorgunu matematik hocası meslektaş Gregory Larkin'le (Jeff Bridges) bir ilan aracıhğıyla tanışır ve ev- lenır. Ancak kocası ondan her şe- yin platonik ve entelektüel bir ortamda yaşanacağı, sorunsuz, sekssiz bir evlilik istemektedir. Filmin yapımcıhğını ve oyun- culuklanndan birini de üstlenen Streisand bu üçüncü yönetmen- lik denemesinde, Amerikan işi klasik komediyle psikolojik bir öykü sunuyor sinemasevere. Fransız Cayette'ın 1958 ta- rihli aynı adlı yapıtından esin- lenerek çekilmiş filmde, usta oyuncu kadrosu çok etkileyici, başanlı ve keyifli dakikalar va- at ediyor; espriler de yerinde ancak konu ve yönetim sıradan. Streisand'ın yapay roman- tizmle boyamaya çalışhğı senar- yo pembe dizileri aratmayacak düzeye ulaşıyor. Bir not daha; filmin müzik parçalanndan Streisand 'la Bryan Adams'ın düeti "I Fınalh Found Some- one" I997"de en sevilen roman- tik yapıtlar listesinde ne üstler- de yer almıştı. Ara Güler Hn yaşamı TV Servisi - Müzikten, ede- biyata, kültür-sanattan, siya- set dünyasınm ünlü simalan- nı ağırîayan "Pazar Söylesile- ri" programına fotoğraf sanat- çisı Ara Güler konuk oluyor. Gazeteci ÜmitZileHnin ha- zırlayıp sunduğu yapımda Güler, çektiği karelerle aldığı ödülleri, actığı sergileri ve bi- linmeyen yönlerini anlaüyor. • TRT 2,12.10 TRT 2 l1.10 : Koçyiğit'le : 'gülümseyin' } T\' Servisi - Sağlık/ programı "Gülümseyin; Hayata"nın konuğu. ünlü • oyuncu Hüha Koçyiğit. \ Sanatçı, yakın zamanda •' yakalandığı zatürreyi na- • sıl atlattığını anlatıyor. \ Sunuculuğunu Ozlem' Yurt'un üstlendiği ya- - pımda aynca. klinik psi- - kolog DUekDoğu. stresle • başa çıkmaya yardımcı • olacak nefes alma egzer- • sizlerini tanıtıyor. • İnterstar 13.20ı İstanbul \ Borsası ; TV Servisi - Gazeteci: Mustafa Mutlu ve Ömer; Faruk Günel'in birlikte: hazırlayıp sunduğu; "Ekopazar"da bu hafta,: İstanbul Borsası konu'. ediliyor. '. Ekonomide yaşanan'. sorunlar ve son gelişme-'. lerin değerlendirildiği ya- • pımda, İstanbul Menkul' K.ıymetler Borsası Baş- • kanı Osman Birsen, konu • üzerine bilgi veriyor. tv8 17.30 Kitaplann ; dünyasmdan • TV Servisi -"Yüdız'da: Sohbet" programında,.' yazar Dündar Soyer'le "Cumhuriyet'le Adım, Adım Olaylar, Anılar" adlı kitabı üzerine söyle- şi yapılıyor. Hikmet Al- ünyanak'ın sunduğu ya- pımın "Ödüllü Kitap" bölümünde ise. Ilter Yeşi- lay'm yazdığı "Dediler, Zamanla Hep Azalırrruş Sevgiler" adlı kitabı tanı- tılıyor. NTV 22.05 Dışilişkiler ve Türkiye ; TV Servisi - Murat Ak- gün'ün hazırlayıp sundu- ğu "Güç Dengesi" prog- ramına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çak- makoğlu. Dışişleri Ba- kanlığı Müsteşan Faruk Loğoğhı ve Prof. Hüseyin Bağcı konuk oluyor. Yapımda, NATO zirve- sinde Başbakan Bülent Ecevit ile ABD Başkanı George W. Bush görüşme- sinde konuşulanlar. Iran seçimleri sonrası Ankara - Tahran ilişkileri. Türk- Rus ilişkilerinin son duru- mu değerlendiriliyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Haberler 09.00 Uçurtma 10.05 Belgesel: Büyük Kedılerın Günlüğü 10.35 Pazar Panorama 12.00 Yabancı Film: O Yaz 13.30 Söyleşi: Orhan Boran Sizlerı Bek- liyor 14.35 Dizi: Büyük Ayı 15.30 TSK Saatı 16.00 Te- le Pazar 19.05 Dizi: Kaynanalar 20.00 Ana Haber Bul- tenı 20JJ5 Hava Durumu 20.30 Dızı: Şaşıfelek Çıkma- zı 21.20 Yabancı Film: Kardeş Gibiydiler 23.45 Ge- ce Kahvesı 00.45 Ispanya Lıg maçı: Vallodolıd - Bar- celona Karşılaşması (Bant) 02.15 Dızı: Kötulukle Sa- vaşanlar (0 312 490 43 00). 07.10 Belgesel: Dünyayı Gezelım 08.10 Belgesel: Yalnız Gezegen 09.00 Tele- vizyon Gazetesi 10.30 Okudukça 11.10 Gülümseyın Hayata 12.10 Pazar Söyleşileri 13.05 Re- sim Sevınci 13.35 Muzık Mozaik 14.10 Pazar Konse- n 15.10 Belgesel 16.00 Haberler 16.10 Roland Gar- ros Tenis Tumuvası (Canlı) 19.00 Haberter 20.30 Ya- rışma: Haber Ola 21.10 Apolitık 22.00 Haberler 22.15 Yabancı Film: Valdez Geiiyor 00.10 Cazın Büyüsu 00.35 Belgesel: Dünyanın Harikaları 01.00 Gece Ha- berleri (0 212 259 72 75). 07.00 Yerli Film: Bûtün Kuşlar Vefa- sız 08.30 Sizin İçin Seçtıklerımız 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Çekirdek 11.15 Zirveye Doğru 11.45 Bizim Ço- cuklarımız 12.15Türk Romanları 13.00 Bır Nefes Ana- dolu 13.50 Yılların ötesinden Merhaba 14.25 Merha- ba 15.25 Kadına Sağlık 16.05 Halkalı Şeker 17.15 Şans Yıldızı 17.59 TRT 3'e Geçiş 18.00 Ulkerspor - Efes Pilsen Basketbol Karşılaşması (Canlı) 20.00 Ro- land Garros Tenis Tumuvası (Tekrar) 01.00 Kapanış. 07.00 Açıköğretim Lisesi Ders Prog. IZOOÖğretmenlerlçin 12^5TVDers- hanesi 12.50 TSM Solıstler Geçidi 13.20 Beraber ve Solo Şarkılar 13.50 Üskudar Bele- diyesı Katibim Türk Müziği Topluluğu 14.20 Fasıl 14.50 At Yanşları (Canlı) 18.10 Bir Besteci 19.40 TSM Solistler Geçidi 20.10 TSM Radyo Sanatçıları Konse- ri 22.10 Diyanet Saati 23.10 Mehmetçikle El Ele 24.00 Allı Tumam 01.15 Kapanış. 07.00 Yarınlar Bizim 09.00 Bil Bul 09.30 Hayal Köy (Tekrar) 10.05 Yöre- lerimiz Türkülerimiz 10.35 Pazar Pa- norama 12.00 Bir Kelime Bir Işlem 12.45 Dizi: Yedi Nu- mara 13.30 Orhan Boran Sizleri Bekliyor 14.30 Bir Nefes Anadolu 15.20 Cafe Magazin 16.00 Tele Pazar 19.00 Bakış 20.00 Ana Haber Bülteni 20.25 Hava Du- rumu 20.30 Dizi: Kaynanalar 21.20 Dızı: Tutku Çem- beri 22.10 Saz, Tar ve Gıtar 23.45 Dosya 00.35 Gece Haberieri. 07.00 Çocuk Kulübu 09.00 Pinokyo 09.30 Akıllı Bıdık 10.00 Digi- mon 10.30 Çızgi Sınema: Kır- mızı Başlıklı Kız 11.10 Dizi: Zey- na 12.15 Pazar Magazin 13.30 Check Up 14.00 Haberler 14.05 Kokpıt 15.00 Tatıl Yolu 15.15 Pazar Magazin 16.45 Sevimli Kahramanlar 17.15 Yerli Film: Ölümün El Yazısı 19.00 Ana Haber 20.10 Şahane Pazar 22.00 Yabancı Film: Aşkın tki Yüzü 00.20 Haber Saatı 00.30 Dizi: Erken Baskın 01.30 Avan- tajlı Alışverış Dünyası 02.30 Nl- BA Final 3. Maç (Naklen) 04.30 Trafik (0 212 215 51 11). _ , • . 07.30 Teletubbies 3 I V 08.00 Çızgı Film: • * " w Pofuduk Ayı 08.30 Super Disney'le Hafta Sonu 09.45 Çizgı Film: Herkül 10.15 Sana Mısafırleri 10.45 Harika Pazar 13.00 Gun Ortası 13.30 Baş Tacı 14.20 Pasifik Polislerı 15^0Yerlinim:Vurgun 17.10 Yerli Film: Hasan Boğuldu 19.00 Ana Haber 20.15 Hava Durumu 20.20 Dizi: Tatlı Kaçık- lar 21.35 Magazin Keyfi 23.05 Yabancı Film: Özgürlük Sava- şı 00.50 Haberler 01.30 Ayşe Ozgün (0 212 291 10 00). 07.30 Çizgı Film Ku- şağı 08.45 Çocukça 09.30 Yanşma: Ye- ni Hugo 10.15 Yerli Film: Te- mas 12.15 Pazar Surprızi 13.30 Sinyal 14.15 Belgesel: Nar'ı Beyza 15.15 Yerti Film: Devle- rin Aşkı 17.15 Yabancı Film: Rehine 19.30 Ana Haber Bülte- ni 20.45 Dizi: Bizımkıler 21.45 Pazar Keyfi 23.30 Showspor 00.15 Son Haber 00.30 Yaban- cı Film: Çifte Tehdit 02.15 Net Tivi (0 212 355 01 01). A , . . . 09.20 Basın özeti s S 4 ? '• 09.30 Gece Gün- duz 10.05 Yenı Ekonomi 11.05 Otoban 12.05 Ekodiyalog 13.00 Haberler 13.10 Formula Grand Prix Sıra- lama Turları (Özet) 14.10 Bas- ketbol Panorama 15.10 Olips- motor Spor 16.10 Beach Volley Bayanlar Fınali 18.10 Avru- pa'dan Futbol 19.05 Tekno Günlük 19.40 Formula 1 Özel Programı (Canlı) 19.50 Formu- la 1 Kanada Grand Prix (Canlı) 22.00 Haber 22.05 Güç Denge- si 23.05 International Herald Tribune 22.55 Ekoportre 24.00 Haberler 00.05 Futbol Yıldızla- n: Yenı Nesil 00.30 Basketbol Panorama (0 272 335 00 00). ^r _ 07.45 Çizgi Film Kuşağı * ı 09.15 Temel Reis 10.10 S9E Yerli Film: Postacı Ka- pıyı Ara Sıra Çalar 12.00 Kırmı- zıKoltuk 13.20 Ekopazar 14.10 Yerli Film: Yasemin'in Tatlı Aşkı 15.50 Pazar Ekspres 17.40 Yerli Film: Gülşah 19.30 Ana Haber Bülteni 20.50 Star Spor 21.00 Yerli Film: Şark Bülbûlü 22.40 Kabare Kabare 23.40 Yabancı Film: Sıcak Bölge 01.10 Gece Hattı 01.40 Dızı: Gorevimız Tehlike 03.40 Yabancı Film: Pembe Panter (0 212 448 80 00). 08.00 Haberler 09.00 Huzura Doğru 09.30 Oyun Zamanı 10.30 Oto Magazin 11.00 Mutfak Key- fi 12.00 Haberler 12.30 Baş Ba- şa 13.30 Yerli Film: Istırap 15.15 Eko Life 16.00 Yeni Vatan 17.00 Haberler 17.05 Yabancı Film: Üç Baba 19.00 Ana Ha- ber 20.30 Yerli Film: Kadın As- la Unutmaz 22.00 Yabancı Film: Ayı Jack 00.30 Gece Ha- berı 01.00 Yabancı Film: Ateş Attında (0 212 652 25 60). 08.15 Net 09.00 Haberler 10.15 özel Sek- tör 10.45 5. Vites 11.15 Gezgın 12.15 En- telektüel Bakış 13.00 Haberler 13.15 Tür- kiye'den Spor 13.45 Stıl 14.10 Pıvot 15.15 Global Bakış 17.15 Yenı Bır Adım 17.34 FestivalGün- lüğü 19.35 Medıkal 20.00 Haberter 20.15 12 Yıldız 20.30 Spor Haber 21.15 CNN Turk Müzık 22.10 Tek- nolojık 23.00 Haberler 23.05 Fınans Analız 00.10 Av- rupa'dan Futbol 01.00 Haberler (0 212 478 50 00). 09.10 Gazete Haberieri 10.10 Tenis Clup 11.10 Spor Manşet 12.10 Turızmden Tur- kiye'ye 60 Mılyar Dolar 13.35 Tatil Rehbe- ri 14.10 Pack Shot 15.10Tenis Karşılaşması 17.00 Ha- berler 17.25 Spor 17.30 Yıldız'da Sohbet 18.10 Se- yahatname 19.10 Yorumsuz 20.00 Ana Haber 21.00 Ustalar ve Virtuözler 22.00 Spor 24.00 Haberler 00.15 Yabancı Film: Asiler (0 212 288 51 52). rmçn 07.00 Film: Sihirii Dadı ve Bezgin Köpek IMİMM 07.30 Çızgı Film Kuşağı 10.30 Yerli Film: Kardeş Kurşunu 12.00 Adrenalin 13.10 Yabancı Film: Uzak Topraklarda 15.00 Çızgı Film: Bulmaca Evi 15.40 Çızgi Film: Kuçük Hıppo 16.20 Di- zi: Süper Dedektıfler 17.00 Haber 17.10 Damlalar 18.20 Yerli Film: Toprağın Kanı 20.00 Ana Haber Bultenı 20.40 Spor 20.50 Yabancı Film: Ölüm Pro- jesi 22.40 Eskimeyen Dostlar 23.40 Haberler 23.50 Yabancı Film: Aşk ve Nefret (0 212 313 50 00). ;.|» 07.00 Çizgı Film: Dennıs&Grasher 07.20 -!% Film: Mystery Men 09.10 Cıne Sinema 09.40 Yabancı Film: Suçlu Peşinde 11.30 Yabancı Film: Kör Talih 13.05 Yabancı Film: Desperado 14.45 Film: Kırii Iş 16.10 Yabancı Film: Lin- coln'ün Vurulduğu Gün 17.55 Yabancı Film: Perili Ev 19.50 Dizi: Soprano 20.45 CINE 5 Haber (Şifresiz) 21.00 Yabancı Film: Amerikan Güzeli 23.06 Dizi: Sex and the Crty 23.35 Film: GIA (0 212 336 15 15). 06.00 Klip 08.00Trafik 12.30 Kitap Dünya- sı 13.30 Ankara Günlüğu 15.30 Star Sa- at 19.30 Ana Haber 20.30 Bır Zamanlar Maziye Bak 22.00 Flash Gündem 01.00 Bir Şarkıdır Yaşamak 02.30 Kitap Dünyası (0 212 256 82 82). 1 0 0 ° Dövüş Sanatlan 12.00 En Büyük Dövüş Ustası 13.00 Discovery Magazin 13.30 Gizemli Okyanuslar 14.00 Efsane Topraklar 14.30 Uzak- lardaki Afrika 15.00 Keşif Güncesi 16.00 Süper Strüktürler 17.00 Do- ğu'nun Sırları 18.00 Astronot 19.00 Cyborg Şehrı 20.00 Inşaat Harikalan 21.01 Discover Magazin 21.30 Gi- zemli Okyanuslar 22.00 Efsane Top- raklar 22.30 Uzaklardakı Afrika 23.00 Keşif Güncesi (0 212 288 75 75). 09.00 Yabancı Film: The Fastest Gun Alive 11.00 Davvson's Creek 12.00 Freaks and Geeks 13.00 Konser: Brian May 14.00 Cybernet 14.30 Ikinci Şans 15.30 Di- zi: Buffy 16.30 Two Guys 17.00 Dizi: Bette 17.30 Neydı O Günler 18.30 Di- • zı. The Street 19.30 Belgesel: Info 20.00 Sımpsons 20.30 Dizi: Seınfeld 21.00 Yabancı Film: Cesaret Dağı 23.00 South Park 23.30 Dızı: Iz Sü- renler 00.30 Rock Konseri: Harry Connick Jr. (0 212 330 01 01). MEDICAL CHANNEL 08.30 Sporlar 10.05 Çocuk Belgesel- lerı 11.00 Sağlık Olsun 12.05 Evimız- deki Dostlar 13.00 Güzellikler Dünya- sı 14.05 Hayatın Güzelhklerı 16.05 Su- per Şehırler 16.30 Sağlıklı Urünler 18.00 Yasadıkça 18.05 Bır kahve Içımi 19.10 Uygarlıklara Yolculuk 20.05 Mesleğını Renklendirenler 21.05 Terapı 22.05 Tarık Minkari 22.30 Süper Şehırler 23.05 Yasak Elma 00.30 Denızler Altında (0 216 428 08 50). 18:05 Avrupa'dan Futbol Murat Kosova ile Avrupa liglerinden sıcak haber ve görüntüler 20:00 Formula 1 Kanada Grand Prix'si canlı yayın 22:05 GüçDengesi Murat Akgün ile savunma ve strateji. Konuk, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu www.ntvmsnbc.com»IV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog